PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik"

Transcriptie

1 r PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik Opmerkingen: 26 mei 2008: T.o.v. de versie van 1 juli 2007 zijn de volgende punten gewijzigd: - punt 6.3f toevoeging innemen pas - punt 7b 7 feb 2013: - Benaming UPI-036 is gewijzigd in Procedure punt 6.3 Bij weigeren deelname aangepast - punt 5 Bij referenties is proces benoemd. 21 maart 2013: - punt 6.4 en 6.5 aangepast met werkwijze drugsbeleid - titel aangepast versiedatum feb maart 2013 Opsteller: - HS&S-Officer R. Kamst R. Kamst P. Meulenbroeks P. Meulenbroeks Check: - OR M. Awick M. Awick A V ^ - Manager HS&S R. Kamst R. Kamst / / / Manager HRM M. Schuurmans M. Schuurmans LX/ Autorisatie: r. - Dir. Productie J. de Haseth J. de Haseth N. Valerius N. Valerius /

2 Titel Procudure-P036: Uitvoeren van het beleid ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik Nummer Datum 1 Juli 2007 Inhoud Pagina 1 Doel 3 2 Doelgroep 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities/Afkortingen 3 5 Referenties 3 6 Werkwijze Apparatuur Personeel Uitvoering alcoholtest Werkwijze drugscontrole Gevolgen 5 7 Afwijkingen/Aanvullingen 5 8 Formulieren/Hulpmiddelen 6 9 Ingangsdatum 6 10 Bijlagen Bijlage 1: Vervangingsmatrix Bijlage 2: P101 Sanctioneren bij het niet naleven van veiligheidsvoorschriften 6 6

3 Bladnummer 3 1 Doel Het voorkomen, dat personen die onder invloed zijn van alcohol en drugs en in bezit zijn van drugs, zich op het terrein begeven, werkzaamheden verrichten of aan het verkeer deelnemen. Het beleid van Essent is gericht op voorkoming van schade in de ruimste zin des woords. Hierbij moet worden gedacht aan veiligheidsrisico s, gezondheidsrisico s, verlies van productiviteit en kwaliteit. Overvloedig gebruik van alcohol door werknemers heeft hierop zondermeer invloed, daarnaast is er een gerede kans dat mensen onder invloed van drugs kunnen zijn als ze het bij zich hebben, en is als zodanig volstrekt onacceptabel. 2 Doelgroep Alle personen die zich bevinden op de terreinen van de BU Productie of die betrokken zijn bij activiteiten buiten deze terreinen welke geheel of gedeeltelijk onder het toezicht van de BU Productie vallen 3 Toepassingsgebied Deze instructie is van toepassing op de terreinen van de BU Productie en eventuele activiteiten buiten deze terreinen welke geheel of gedeeltelijk onder het toezicht van de BU Productie vallen. 4 Definities/Afkortingen 5 Referenties o Managementsysteem Essent Productie o P101 Sanctioneren bij het niet naleven van veiligheidsvoorschriften o Burgerlijk Wetboek artikel 7:678 lid 2, onder c 1, o Wetboek van Strafrecht artikel 426 2, o Wegenverkeerswet artikel 8 3. o Deze procedure valt onder het proces Beheren toegang terreinen o Document 302 NL Alcohol en drugs 1 Dit artikel geeft de werkgever de mogelijkheid, een werknemer te sanctioneren ingeval van werken onder invloed. 2 Dit artikel stelt het werken onder invloed strafbaar. 3 Dit artikel stelt het besturen of doen besturen van een voertuig onder invloed strafbaar.

4 Bladnummer 4 6 Werkwijze 6.1 Apparatuur Tests op alcoholgebruik mogen alleen worden uitgevoerd met recentelijk gekalibreerde, indicatieve ademtestapparatuur, zoals ook door Politie wordt gebruikt en door Justitie wordt erkend. 6.2 Personeel a) De tests mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die door de vestigingsmanager hiervoor zijn aangewezen. Een test dient te worden uitgevoerd in het bijzijn van een derde persoon en uitsluitend buiten het zicht van anderen. b) Het personeel, dat deze tests uitvoert of bijwoont, is uitdrukkelijk verboden aan derden mededelingen over het verloop te doen, anders dan aan de in punt 6.3 genoemde directe belanghebbenden. 6.3 Uitvoering alcoholtest a) De gevolgde werkwijze en de eventuele gevolgen zijn zonder aanzien des persoon. b) Zowel aan bezoekers, derden als eigen personeel kan verzocht worden aan een test deel te nemen. c) In principe is de test bedoeld als steekproef, maar indien er twijfel bestaat of een werknemer al dan niet onder invloed is van alcohol, zal gericht op deze werknemer worden getest. Werknemers bij wie eerder een onacceptabel niveau is vastgesteld, kunnen hierna enige malen gericht worden gecontroleerd. d) Aan de betreffende werknemer wordt gevraagd vrijwillig mee te werken aan een test op alcoholgebruik. Indien werknemer hierin toestemt, treedt punt e en verder in werking. Indien werknemer dit weigert, dan treedt punt f en verder in werking. e) Indien bij de betreffende werknemer een alcoholpromillage kleiner dan 0,2 wordt vastgesteld, dan zijn er geen gevolgen. Bij een alcoholpromillage groter of gelijk dan 0,2 treedt punt f en verder in werking. f) Bij een vastgesteld alcoholpromillage gelijk aan of groter dan 0,2, wordt de werknemer verdacht van alcoholgebruik en treedt onmiddellijk een toegangsverbod/werkverbod in. Zijn direct leidinggevende en de vestingmanager worden direct geïnformeerd. g) De duur van het toegangsverbod/werkverbod is afhankelijk van het alcoholpromillage: Tussen 0,2 en 0,5 : een toegangsverbod/werkverbod van 4 uur na constatering. Gelijk aan of groter dan 0,5 : een toegangsverbod/werkverbod van 12 uur na constatering. Bij weigering om medewerking te verlenen aan de test treedt eveneens een toegangsverbod/werkverbod van 12 uur in. Vanzelfsprekend worden de werknemer de consequenties van zijn besluit medegedeeld en dient de werknemer naar huis of verblijfplaats gestuurd te worden; de werkgever dient te regelen dat betreffende werknemer naar huis of verblijfplaats begeleid wordt.

5 Bladnummer 5 De toegangspas wordt geblokkeerd door de beveiliging. Bij terugkeer na 4 of 12 uur of de volgende (werk)dag kan nogmaals een alcoholcontrole uitgevoerd worden. Wanneer deze test binnen de norm valt (< 0,2 ) wordt weer toegang verleend en de pas teruggegeven. Onder geen beding wordt toegestaan, dat werknemer met een vastgesteld alcoholpromillage gelijk aan of groter dan 0,5, gaan deelnemen aan het verkeer. De werkgever dient te regelen dat betreffende werknemer naar huis of verblijfplaats begeleid wordt. Indien het niet anders kan, wordt toestemming gegeven om in een aparte ruimte plaats te nemen op het Essent terrein. De zorg hiertoe ligt bij de werkgever. h) Zodra bij een werknemer een alcoholpromillage gelijk aan of groter dan 0,2 is vastgesteld en bij weigering deel te nemen aan de alcoholcontrole, zullen direct zijn leidinggevende en de vestigingsmanager op de hoogte worden gebracht. Zij spreken onderling af welke aanvullende directe maatregelen noodzakelijk zijn. i) Bij afwezigheid van de vestigingsmanager wordt diens plaatsvervanger conform de vervangingsmatrix geïnformeerd. 6.4 Werkwijze drugscontrole a) Bij de tourniquet stellen hondengeleiders met daarvoor speciaal opgeleide honden zich op. Medewerkers lopen langs de honden en wanneer iemand drugs bij zich heeft of gebruikt heeft (joint) reageert de hond. De hond gaat niet blaffen of springen of ander intimiderend gedrag vertonen. Op indicatie van de hond kan de medewerker verzocht worden mee te komen voor visitatie. Vanaf dat punt gelden de regels zoals beschreven in P028. Met deze werkwijze kan de privacy geborgd worden. B) Wettelijke grondslagen: Het is verboden om onder invloed te werken. Artikel 426 Wetboek van strafrecht en Artikel 7:678 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek. 6.5 Gevolgen Onverantwoord gebruik van alcohol en in bezit hebben van drugs, wordt beschouwd als een overtreding van de veiligheidsregels en zal als zodanig conform P101 Sanctioneren bij het niet naleven van veiligheidsvoorschriften verder worden opgevolgd. 7 Afwijkingen/Aanvullingen Bij de beoordeling van de testresultaten moet rekening worden met de volgende punten:

6 Bladnummer 6 a) Indien de testresultaten kunnen zijn beïnvloed door medicijngebruik, zal door de bedrijfsarts uitsluitsel worden gegeven. b) Indien er sprake is van gebruik van medicijnen, die het reactievermogen beïnvloeden en daardoor het normale werk niet veilig uitgevoerd kan worden, geldt na ruggespraak met de bedrijfsarts een werkverbod voor de duur van de beïnvloeding van het reactievermogen. In samenspraak met de leidinggevende kan vervangend werk aangeboden worden, mits dit mogelijk is. c) In geval van onverenigbaarheid, kan een bloedproef worden uitgevoerd door de bedrijfsarts. 8 Formulieren/Hulpmiddelen 9 Ingangsdatum 1 Juli Bijlagen 10.1 Bijlage 1: Vervangingsmatrix De vervangingsmatrix is bereikbaar via het managementsysteem Productie middels de hyperlink: Bijlage 2: P101 Sanctioneren bij het niet naleven van veiligheidsvoorschriften P101 is bereikbaar via het managementsysteem Productie middels de hyperlink:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Reikwijdte...

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens

College bescherming persoonsgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl College bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013

Algemene Voorwaarden van PowerWeb4You Internet Diensten, ingaande op 18-07-2013 PowerWeb4You Internet Diensten Johannes ter Horststraat, 72 7513ZJ Enschede Nederland E: support@powerweb4you.nl W: www.powerweb4you.nl KvK: 0822583008225830 BTW: NL206203998B01 Algemene Voorwaarden van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie