Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen"

Transcriptie

1 Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink BT Deventer

2 Inleiding De gemeente Raalte wil dat haar inwoners zo gezond mogelijk leven. Dat is het uitgangspunt van het gezondheidsbeleid, vormgegeven binnen het project Raalte Gezond!. Raalte Gezond! is het gemeentelijk programma waarin alle activiteiten samenkomen die bijdragen aan fitte en gezonde inwoners. Het gebruik van overmatig alcohol is een van de aspecten van ongezond gedrag. Daarnaast leidt overmatig alcoholgebruik niet alleen tot gevolgen voor de drinker zelf, maar ook voor zijn of haar directe omgeving. Het gaat dus niet alleen om de individuele gezondheid van de gebruiker, maar ook om de maatschappelijke gezondheid. Het terugdringen van overmatig alcoholgebruik is daarom een belangrijk aandachtspunt van Raalte Gezond. Naast alcoholmatiging gericht op jongeren en ouderen, richt Raalte Gezond zich ook op alcoholmatiging onder volwassenen. Dit document, een opzet voor alcoholbeleid voor werknemers, maakt onderdeel uit van een mix van maatregelen en activiteiten op het gebied van alcoholpreventie. Hiermee wil de gemeente een gezonde leefomgeving stimuleren die bijdraagt aan het gezond omgaan met alcohol. Wat zeggen de cijfers? In de Gezondheidsatlas van 2012 is te lezen dat 16 % van de mannen en 6 % van de vrouwen in de gemeente Raalte van 18 t/m 64 jaar een overmatige drinker is. Een overmatige drinker wil zeggen dat mannen 21 glazen alcohol of meer per week drinken en vrouwen meer dan 14 glazen. De percentages van de gemeente Raalte zijn hoger dan het gemiddelde in de regio IJsselland; voor mannen is dit 13 % en voor vrouwen 5 % (Gezondheidsatlas GGD IJsselland, 2012). Het merendeel van deze overmatige drinkers behoort tot de beroepsbevolking. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat alcoholgebruik niet zonder gevolgen is op de werkvloer. Uit informatie van het Loket Gezond Leven blijkt dat 15 % van de bedrijfsongevallen samenhangt met alcoholgebruik. Vooral in ploegendiensten, repetitief werk en nachtwerk. De beschikbaarheid van alcohol, het ontbreken van directe supervisie en sociale druk zijn bevorderende factoren voor alcoholgebruik 1. Daarnaast blijkt het verzuim van probleemdrinkers 2 gemiddeld zes keer hoger is. Kenmerkend is de afwezigheid direct na het weekend of vrije dagen en het veelvuldig kort verzuim of afwezigheid zonder reden. Ten slotte kost een werknemer met een alcoholprobleem het bedrijf gemiddeld 1,25 tot 1,5 % van de brutoloonsom door verminderde 1 bekeken op Een probleemdrinker is iemand die langere tijd veel drinkt en hierdoor problemen heeft gekregen op gebied van gezondheid, werk of in de relationele sfeer

3 productie en verzuim 3. Naast bovenstaande problemen, heeft het alcoholgebruik ook maatschappelijke consequenties voor de gebruiker en zijn of haar omgeving. Argumenten voor alcoholbeleid Slechts 33% van de werkgevers voert een actief alcoholbeleid. De Arbowet laat zien dat alcohol (net als drugs en medicijnen) een onderdeel moet zijn van de verplichte risico-inventarisatie van bedrijven. Hoewel de werknemer zelf primair verantwoordelijk blijft voor zijn alcoholconsumptie, investeert een slimme werkgever in voorlichting en passend alcoholbeleid. Dit schept duidelijkheid onder de werknemers en is goed voor de organisatie als geheel. Verantwoord alcoholgebruik heeft een positieve invloed op de gezondheid van werknemers. Gezonde werknemers kosten minder geld; ze verzuimen minder en zijn langer en tot op hogere leeftijd inzetbaar. Naast financiën, kunnen de veiligheid en productiviteit een rol spelen. Werknemers met een goede gezondheid werken sneller en efficiënter en hebben minder kans op arbeid gerelateerde ongevallen. Ook kunnen tevreden werknemers en klanten een doel zijn. Veel bedrijven zijn trots op hun aandacht voor gezondheid van werknemers en tonen dat graag aan hun werknemers en klanten. Dit kan er ook weer voor zorgen dat nieuwe werknemers worden aangetrokken 4. Aanpak alcoholbeleid op het werk Alcoholbeleid richt zich op zowel de gezonde medewerker als de probleemdrinker. Van belang is dat er in de eerste plaats beleid wordt vormgegeven voor alle medewerkers om alcoholproblemen op het werk te voorkomen. In de tweede plaats kan het beleid zich richten op het vroegtijdig signaleren van probleemdrinkers en het zo nodig begeleiden en verwijzen. In het alcoholbeleid worden voorschriften vastgelegd over het gebruik van alcohol onder werktijd en voor aanvang van het werk. Ook het voorlichten van de werknemers, het trainen van teamleiders om tijdig alcoholgebruik te signaleren en om taboedoorbrekende gesprekken te voeren zijn mogelijkheden. Daarbij kan een passende behandeling of interventie voor (het minderen van) alcoholgebruik aangeboden worden. Een samenhangend en effectief alcoholbeleid bestaat uit een drietal pijlers: 1. Regels: een eenduidige benadering bij alcoholgebruik 3 Kennisbank Gezondheidsbeleid. Preventie door leefstijl:bravo-aanpak. HRPRAKTIJK magazine nr bekeken op

4 Regels over de beschikbaarheid van alcohol zijn een belangrijke maatregel om (schadelijk) gebruik te beperken. Over het gebruik van alcoholische dranken tijdens en na werktijd en de beschikbaarheid daarvan op de werkplek moeten regels worden opgesteld. Een alcoholvrije werkplek draagt bij aan vermindering van schadelijk of ongewenst alcoholgebruik. Een alcoholvrije receptie draagt bijvoorbeeld bij aan de preventie van rijden onder invloed. Steeds meer bedrijven nemen strikte bepalingen op over het schenken van alcohol bij bedrijfsactiviteiten, zoals de vrijdagmiddagborrel. 2. Voorlichting en scholing: het bevorderen van een verantwoord alcoholgebruik bij werknemers en vroeg signalering van problematisch drinkgedrag. Het is belangrijk dat een bedrijf zich bewust is van de problemen die alcohol in de organisatie kan veroorzaken. Voorkomen is beter dan genezen. Van belang is dat er in het bedrijf een bewustwording op gang wordt gebracht m.b.t. het denken over en het gebruik van alcohol. De voorlichting aan de werknemers gaat over de werking van alcohol, de gevolgen van bovenmatig gebruik op het functioneren, doel van het alcoholbeleid van de organisatie, waar hulp verkregen kan worden wanneer men problemen heeft door alcoholgebruik, hoe de organisatie reageert op alcoholmisbruik en welke regels de organisatie hanteert ten aanzien van alcoholgebruik tijdens werktijd. Om vroegtijdig problematisch alcoholgebruik te kunnen signaleren, zullen werknemers met een leidinggevende functie hierin geschoold moeten worden. Ga na welke werknemers in het bedrijf de eersten zijn die problematisch drinkgedrag of alcoholmisbruik signaleren. Zij moeten in staat zijn om signalen te herkennen en weten hoe ze moeten omgaan met deze problematiek. 3. Begeleiding en hulpverlening bieden aan werknemers met problematisch drinkgedrag Alcoholproblemen ontstaan vaak via een sluipend proces. Als het probleem in een vroeg stadium wordt ontdekt en er ondersteuning wordt geboden, is de kans op herstel het grootst en kan veel ernstiger alcoholschade worden voorkomen. Als er een vermoeden is dat een werknemer problemen heeft met alcohol dan moeten de maatregelen duidelijk zijn die genomen moeten worden. Bijvoorbeeld een gesprek aan te gaan met de medewerker. Als er sprake is van probleemdrinken zal de medewerker met het alcoholprobleem de motivatie moeten opbouwen om zijn of haar drinkgedrag te veranderen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld de bedrijfsarts in de organisatie of door externe deskundigen. Het beleid is erop gericht een werknemer met alcoholproblematiek te bewegen hulp voor zijn probleem te aanvaarden, dan wel zelf zijn drinkgedrag te veranderen. Toch kan er een moment

5 aanbreken dat, nadat uitputtend is geprobeerd de werknemer met een alcoholprobleem te helpen, de organisatie met disciplinaire maatregelen moet reageren op het blijven voorbestaan van drankmisbruik met waarneembare effecten tijdens werktijd. Hoe verder? Dit document geeft ingrediënten voor de opzet van een alcoholbeleid binnen een instelling of bedrijf. Er zijn verschillende stappen nodig om te komen tot een passend alcoholbeleid in uw instelling of bedrijf. U hoeft hierin niet alleen het wiel uit te vinden. Binnen de gemeente Raalte is het mogelijk dat u in 2014 gebruik maakt van ondersteuning door Tactus bij het opstellen en implementeren van een alcoholbeleid. Concreet betekent dit dat een medewerker van Tactus samen met het bedrijf of de organisatie bovenstaande aanpak van het alcoholbeleid zal gaan uitwerken. Voor meer informatie en vragen? Sophie ten Hove, preventiewerker en verslavingsconsulent bij Tactus Bereikbaar via en Bijlage ter inspiratie Factsheet Gezond Werk.

Handboek Alcohol & Werk

Handboek Alcohol & Werk Handboek Alcohol & Werk Een leidraad voor professionals. Uitgave NIGZ-Werk 2007 Woerden 2 Colofon Handboek Alcohol en Werk Dit handboek is een uitgave van NIGZ Werk. Het is een weergave van een aantal

Nadere informatie

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen)

Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Handreiking opstellen Alcoholbeleid (drugs & medicijnen) Gezond Transport januari 2013 De inhoud van dit document is gebaseerd op documentatie van de volgende bronnen: NIGZ, Alcon Advies, CAO Beroepsgoederenvervoer,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur

Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Handreiking Ondersteuning ouders: Alcohol achter de voordeur Inleiding Het Bestuurlijk Overleg Alcohol (BOA) is eind 2009 in het leven geroepen om op regionaal niveau (Hollands Midden en Midden Holland)

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca

Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Interventie Barcode: Omgaan met alcohol en drugs in de horeca Samenvatting Doel Barcode heeft als doel dat het personeel van uitgaansgelegenheden voor jongeren een bijdrage wil en kan leveren aan het voorkomen

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Bocz Updatez mei 2010. Voor u ligt alweer de mei editie van BOCZ Updatez.

Bocz Updatez mei 2010. Voor u ligt alweer de mei editie van BOCZ Updatez. mei 2010 Voor u ligt de 5e editie, 2e jaargang, van BOCZ UPDATEZ. Een kwartaaluitgave van BOCZ waarin aandacht geschonken wordt aan een selectie van de meest opvallende en belangrijke nieuwsfeiten en wet-

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Alcohol drugsbeleid IBN

Alcohol drugsbeleid IBN Inhoudsopgave 1. Onderscheid alcohol en drugs... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat verstaan we onder alcohol?... 2 1.3 Wat verstaan we onder drugs?... 2 1.4. Risico s... 3 1.4.1 Risico s op de werkplek... 3

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie