ADHD De dokter op dinsdag 28 januari 2014 Dr. Petr E. Jira

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADHD De dokter op dinsdag 28 januari 2014 Dr. Petr E. Jira"

Transcriptie

1 ADHD De dokter op dinsdag 28 januari 2014 Dr. Petr E. Jira

2 Stickers

3

4 Attentional Deficit (Hyperactivity) Disorder

5 Deel 1. Inleiding

6 (te) goed kijken 3 5 %

7 Chaos

8

9 Versnelling

10

11 Maatschappij

12 Maatschappij

13 School Klas Leerkracht

14 School

15 Klas

16 Leerkracht

17 Gedrag

18 Intelligentie (Cognitieve functie) Aandacht, Concentratie, Planning en Organisatie (Executieve functie) Karakter en Persoonlijkheid (Sociaal Emotionele ontwikkeling)

19 TIQ PIQ VIQ ZB HB

20 Frustratie Impulsief Opstandig

21 Hersenen

22

23 Processor Werkgeheugen Kloksnelheid Harde schijf Schermgroote Intel Pentium, Celeron, i3 i5 i7 Giga Bite Herz Giga Bite Inch

24 Neuro-transmitters

25 Deel 2. Wetenschap

26

27 Hersengewicht Jongens zonder ADHD met ADHD 1100 gr 1050 gr Meisjes zonder ADHD met ADHD 1000 gr 950 gr

28 Impulsiviteit

29 Pezawas et al. Neuroscience 2005

30 T. Frodl and N. Skokauskas Acta Psychiatr Scandin 2012 In children with ADHD, VBM studies showed changes in the basal ganglia, such as reduced right globus pallidus and putamen volumes; manual tracing studies showed decreased caudate volumes. In adults with ADHD, the limbic region was affected, with a volume reduction in the anterior cingulate cortex

31 Connectivity

32 Connectivity

33 Connectivity

34 Connectivity Mazahari Californie en AMC Biological Psychiatry electrodes - EEG

35 Risico Factoren

36 Risicofactoren (1) Vroeggeboorte Risico op ADHD weken 2, weken 1, weken 1, weken 1,2 Roken tijdens de zwangerschap Moeilijke bevalling

37 Risicofactoren (3) Lichte kinderen (dysmaturen : SGA) Invloed hersengewicht op: Emotioneel functioneren 38 % Coordinatie 25 % IQ 24 % Spraak Taal 18 % Geheugen 12 % Taylor, Filipek, Juranek

38 Risicofactoren (2) Familie Comorbiditeit Opstandig 2 x 3 x 6.5 x

39 ADHD Co-morbiditeit

40 Deel 3. En nu?

41 Diagnose

42 DSM-5

43

44 Aandachtstekort 1. Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten 2. Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden 3. Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt 4. Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen) 5. Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten 6. Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige aandacht (langdurige geestelijke inspanning) vereisen (zoals school- of huiswerk) 7. Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap) 8. Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels 9. Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

45 Hyperactiviteit 1. Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel 2. Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten 3. Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt blijven tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid) 4. Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten 5. Is vaak "in de weer" of "draaft maar door" 6. Praat vaak aan een stuk door Impulsiviteit 7. Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn 8. Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten 9. Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes)

46 Diagnose

47 Volwassenen

48 Onderzoek

49 Intelligentie (Cognitieve functie) Aandacht, Concentratie, Planning en Organisatie (Executieve functie) Karakter en Persoonlijkheid (Sociaal Emotionele ontwikkeling)

50 Bourdon Vos

51 Stroop test

52 Testuitslag en dan?

53 Moet je behandelen? Hoe behandelen? Wanneer starten?

54 Negatief zelfbeeld

55 Hulpverleners

56 Hulpverleners Leerkracht Kinderfysiotherapeut Instroom-coordinator Remedial Teacher Kinderarts Speltherapeut Logopediste Kinderpsychiater Psycholoog Intern Begeleider Ouders Ortho-pedagoog

57 Adviezen aan school 1. bied.. meer toets- en examentijd op momenten dat hij veel schriftelijke informatie dient te verwerken gelet op het concentratieprobleem; middels een inperking van het aantal uit te voeren taken kan eveneens rekening gehouden worden met het concentratieprobleem van..; 2. zie de onmacht, AD(H)D is een ontwikkelingsstoornis van het remsysteem. Daarom zijn er voor.. meer en sterkere bekrachtigers nodig; 3. houd rekening met het feit dat een structuurvolle omgeving voor.. vooral een veilige en rustige omgeving is, van waaruit hij beter zal functioneren dan in een prikkelvolle omgeving; 4. tracht de omgeving zo te organiseren dat er een grote mate van voorspelbaarheid en duidelijkheid is; 5. bereid.. voor op veranderingen in de routine; licht hem tijdig in; 6. zorg (ook in huis) voor overzichtelijke en opgeruimde ruimtes, zodat.. niet in de gelegenheid is zijn aandacht aan andere zaken dan de opgegeven taken te geven; 7. zorg voor logische volgordes in de manier van werken en het plannen van bezigheden en eventueel huiswerk; 8. de hoeveelheid oefenstof dienen voor.. duidelijk afgebakende gehelen te zijn. Structuurvolle (gesloten) opdrachten met gerichte feedback zijn zeer relevant; 9. bied.. korte en afwisselende opdrachten aan; 10. deel grotere opdrachten op in kleinere stukjes, zodat het voor.. overzichtelijk blijft; 11. betrek.. actief bij de les; 12. controleer tijdens het zelfstandig werken regelmatig of.. nog aan het werk is; 13. bied.. de verbale instructie nadrukkelijk aan en verschaf hem een plaats in het lokaal waarbij hij direct oogcontact heeft met de leerkracht op het moment dat de instructie wordt aangeboden; 14. controleer of.. de verbaal aangeboden instructie heeft gehoord en er mee aan de slag kan; stuur hem zo nodig; 15. bied oefenstof gedoseerd en op het niveau van.. aan; liever een structuurvolle methode dan taken met een divergent karakter;

58 16... zal meer een beroep moeten doen op zijn metacognitie. Hij zal, met andere woorden, een probleem nauwkeuriger dienen te analyseren alvorens hij tot een oplossing komt; 17. tracht het procedurele aspect van zijn didactisch functioneren te versterken; vaardigheden als analyseren, deeloplossingen genereren, visualiseren en verbaliseren dienen getraind te worden om.. meer houvast te bieden bij moeilijke en aandachtvragende taken; 18. bij complexe vraagstellingen is het raadzaam de uit te voeren denkhandelingen te materialiseren (schematiseren - ordenen - visualiseren) alvorens de oplossing gerealiseerd wordt; 19. bij het verwerken van schriftelijke talige informatie is het raadzaam zoveel mogelijk de informatie aan de hand van kapstokken en schema s te ordenen; hiermee krijgt de talige informatie gemakkelijker toegang tot het lange termijngeheugen; 20. tracht de controlevaardigheid aan te leren of te activeren;.. zal zich ervan bewust moeten worden dat een aantal fouten voorkomen kunnen worden door een controle achteraf; 21. begeleid.. bij een gestructureerde taakaanpak en leer hem vooraf een plan van aanpak te maken. De methode van Meichenbaum kan.. helpen om gestructureerd, doel- en planmatig te werken; 22. houd rekening met de lage algehele cognitieve capaciteiten van.., overvraag hem niet; 23. bied.. naast informatie uit boeken informatie aan via andere media zoals de computer, internet, video s, dvd s etcetera, waar de stof met levendige mondelinge presentaties aangeboden kan worden. 24. stimuleer nadrukkelijk de gevoelsmatige expressie van..; 25. stimuleer het contact met leeftijdsgenoten in teamverband; hierin kan.. leren zijn gedrag meer af te stemmen op zijn sociale omgeving; 26. wees alert op zijn positief interactioneel gedrag en benoem dit telkens; 27. maak met.. afspraken over de regels die thuis en op school gelden en wat van hem verwacht wordt; tracht gemaakte afspraken consequent te hanteren. Bespreek de consequenties die volgen wanneer.. zich niet aan deze regels en afspraken houdt; 28. benoem bij vertoon van ongewenst gedrag door.. mogelijke gewenste alternatieven; 29. beloon positief gedrag thuis en op school en geef complimenten wanneer het goed gaat; 30. maak.. bewust van negatief gedrag, maar benadruk vooral het positieve gedrag, dat wil zeggen: benadruk wat goed gaat en niet wat er niet goed gaat; 31. een positief ondersteunende aanpak is van belang; anderzijds dienen eindeloze discussies met.. te worden vermeden; alle aanwijzingen dienen direct en duidelijk te zijn.

59 Behandeling

60 Alternatieve behandeling Visolie (vetzuren) Neurofeedback Eliminatie dieet

61

62 Behandeling Stofnaam Product Duur (U) Dosis (mg) Methylfenidaat Ritalin 4 5, 10 Equasym ,20,30,40,50 Medikinet Concerta 12 18, 27, 36, 54 Amfetamine Dexamfetamine Atomoxetine Strattera 24 10, 20, 40, 60, 80

63 Behandeling ADHD Treatment in Children: Addressing Medication Concerns Parents' dilemma to treat ADHD with medication Published on January 19, 2013 by Erlanger A. Turner, Ph.D. in The Race to Good Health

64 Behandeling Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2009; 3: 40. Atomoxetine for the treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in children with ADHD and dyslexia. Calvin R Sumner et al.

65 Behandeling Response to methylphenidate versus amfetamine patients with ADHD (n=174); a comparative review of six controlled studies

66 Behandeling Bijwerkingen medicatie Eetlust Inslapen Groei, bloeddruk, verslaving

67 Begeleiding

68 Begrip Geduld Coaching

69 Begrip

70 Samenvattend ADHD Incidentie 3 5 % bij kinderen Inzicht in biologische oorzaken (intern) Maatschappelijke factoren (extern) Medicatie (prikkeloverdracht) Adviezen en coaching (omgeving)

71 Discussie

72 ADHD Co-morbiditeit

73 Volwassenen

74 ADHD Co-morbiditeit

75 D C D evelopmental oordination isorder Emotionele problemen 70 % ADHD 8 52 % Tics 13 %

76

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie

Cathelijne Wildervanck. ADHD Hoe haal. je het uít je hoofd? HERZIENE 4E DRUK. Scriptum Psychologie Cathelijne Wildervanck ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? Scriptum Psychologie HERZIENE 4E DRUK adhd: hoe haal je het uít je hoofd? C W ADHD Hoe haal je het uít je hoofd? scriptum psychologie inhoud voorwoord

Nadere informatie

Heeft mijn kind AD(H)D?

Heeft mijn kind AD(H)D? Heeft mijn kind AD(H)D? Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft augustus 2014 Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren,

Nadere informatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft, Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren, verder te helpen of te informeren. Er

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst ADHD bij kinderen en volwassenen Als chaos het leven beheerst Van de hak op de tak Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren: het hoort bij kinderen. Ook volwassenen kunnen

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen

in gesprek over: ADHD bij volwassenen in gesprek over: ADHD bij volwassenen Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs

Leerlingen met aandachts- en werkhoudingsproblemen of met een diagnose van ADHD in het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-041 datum : 2014-06-18 gewijzigd : contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren Citadel College Lent Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Inleiding pag. 4 Hoofdstuk 1 Rol van de mentor pag. 5 1.1 Zorgtaken van de mentor algemeen pag. 6 1.2

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Informatie en tips voor ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en begeleiders Bij de titel: Niet altijd zichtbaar

Nadere informatie

Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag

Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag Contactstoornissen (Autisme spectrum stoornissen) Autisme; is een stoornis in het verwerken van informatie. De stoornis

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken. Do s en don ts bij (leer)stoornissen

Hoofdstuk 8. (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken. Do s en don ts bij (leer)stoornissen Hoofdstuk (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken Do s en don ts bij (leer)stoornissen 167 . (Leer)stoornissen (her)kennen en aanpakken - Do s en don ts bij (leer)stoornissen INHOUD Inleiding......................................................................

Nadere informatie

Kijkwijzers effectief onderwijsgedrag

Kijkwijzers effectief onderwijsgedrag Kijkwijzer onderwijsinhouden, didactische werkvormen en klassenmanagement - overziet de leerlijnen die aan de methoden ten grondslag liggen. - bevordert de samenhang tussen de onderwijsinhouden. - bevordert

Nadere informatie

Top-10. Ondersteuningsvragen in het onderwijs

Top-10. Ondersteuningsvragen in het onderwijs Top-10 Ondersteuningsvragen in het onderwijs 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW

Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen. Draaiboek voor een oudercursus NIZW Drukke kinderen Geraldien Blokland Trees van Hennik Hilde Marx (redactie) Drukke kinderen Draaiboek voor een oudercursus NIZW 2000 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Dit draaiboek kwam tot

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie