Als verhuizen emigreren is: Werken in Nederland en wonen in Duitsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als verhuizen emigreren is: Werken in Nederland en wonen in Duitsland"

Transcriptie

1 Binnenkort verschijnt Als verhuizen emigreren is: Werken in Nederland en wonen in Duitsland P. Pechholt, C. Douven, G. Essers; Th Looyschelder & N. van de Ven, U.P Meyer & H. Raijer & A. Crämer; Kluwer 1-ste druk 2008 (ca 300 pag). ca 30. ISBN: Wilhelmus van Nassouwe (een Prince van Oraengien) ben ick van Duytschen bloet Emigratie is van alle tijden. Ondanks alle problemen die integreren in een nieuwe woon- en leefomgeving nu eenmaal met zich meebrengt. Steeds meer Nederlanders gaan de laatste jaren in Duitsland wonen. Tot 2000 was dit niet het geval. Tot die tijd kwamen Duitsers naar Nederland om er te wonen en gingen Nederlanders dagelijks naar Duitsland om er hun brood te verdienen. Sinds 2000 komen inwoners van Duitsland in Nederland werken en gaan Nederlanders naar Duitsland om er te wonen. Veel Nederlanders gaan naar Duitsland omdat men er goed(koop) kan wonen, een enkeling uit liefde voor het land of een inwoner. Verhuizen binnen de Europese Unie is een fundamenteel recht. Nederlanders die naar Duitsland verkassen maken gebruik van het vrije verkeer van personen. De rechten van Nederlanders die naar Duitsland verhuizen zijn vastgelegd in de Europese Verdragen. Die regelen het verblijfrecht en voorkomen dat er sociale rechten worden aangetast. Belastingverdragen voorkomen dat men helemaal niet of dubbel belast wordt. Verhuizen naar Duitsland lijkt dus simpel. Maar niets is minder waar. Want naast de verschillen in taal en cultuur zijn er niet te onderschatten verschillen in de sociale en fiscale stelsels. Maar emigreren valt te leren. Duitsland is geen onbekende buur meer 1. Veel Nederlanders hebben inmiddels hun afwijzende houding ten opzichte van Duitsers laten varen. Het beeld dat Nederlanders van Duitsland hebben is de laatste tijd in positieve zin veranderd. Men beschouwt Duitsland tegenwoordig als een sympathieke reus 2 binnen de Europese Unie. 1 Onbekende buren - Nederland voor Duitsers/Duitsland voor Nederlanders. Dik Linthout. Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen ISBN Zie: 2 'De sympathieke reus' - cultuurwijzer van het moderne Duitsland. Kees Versluis. Uitgeverij Bert Bakker (2008). ISBN (256 blz.)

2 Vanaf het moment dat men in Duitsland woont is het inburgeren geblazen. Wederzijdse clichés en vooroordelen worden snel ontmaskerd. Het Bei uns is alles besser is spoedig gerelativeerd en ook het steeds groenere gras bij de buren blijkt af en toe dor te zijn. Het is op zijn minst spannend om in Duitsland te wonen. Men komt niet alleen voortdurend Duitse buren tegen maar vaak ook zich zelf; men leert zijn eigen beperkingen kennen. Wellicht komt er zelfs een moment waarop kinderen de Duitse taal beter beheersen dan hun ouders. De schrijvers van dit boek hebben grote waardering voor grensbewoners en grensarbeiders. Want het zijn moedige mensen. Zij wonen en werken in volstrekt verschillende rechtsstelsels. Door middel van EU-verdragen geeft Europa weliswaar verblijfrechten en doet sociale stelsels bij elkaar aansluiten. Maar van een geharmoniseerd Europa kan geen sprake zijn. Meer dan wie ook beseffen grensbewoners en grensarbeiders wat Europa in de dagelijkse praktijk eigenlijk betekent. Terwijl Brussel met enig succes probeert de fiscale en sociale stelsels te coördineren, ontstaan er in een aantal gevallen problemen omdat er in Berlijn en in Den Haag bij de totstandkoming van de nationale wet- en regelgeving geen rekening wordt gehouden met grensoverschrijdend wonen en werken. Hoewel grenspalen noch prikkeldraad noch douaniers de mensen beletten de grens over te steken, is het toch zo dat er tot op de millimeter nauwkeurig is afgebakend waar Duits dan wel Nederlands recht van toepassing is. Het boek is geschreven voor Nederlanders, die al in Duitsland wonen of naar Duitsland willen verhuizen. Maar ook voor adviseurs in de grensstreken. Men moet dan denken aan makelaars, belastingadviseurs, hypotheekadviseurs, financiële planners enz.. De schrijvers hopen dat het boek een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke integratie van de naar Duitsland verhuisde Nederlanders. De auteurs Alexander Crämer is Rechtsanwalt bij Anwaltskanzlei Strick te Kleve. Hij studeerde aan de Universiteiten van Bochum en Nijmegen, alwaar hij wetenschappelijk medewerker was. Hij is gespecialiseerd in het internationaal erfrecht, Duits Handelsrecht en in de aankoop van Duits vastgoed. Hij is lid van de Deutscher Anwaltverein en de Deutsch Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.v. Carlo Douven heeft in Tilburg fiscaal recht gestudeerd. Hij werkt sindsdien bij de Belastingdienst (momenteel bij kantoor Buitenland te Heerlen) onder meer als lid van diverse kennisgroepen. Hij is gespecialiseerd in het internationale belastingrecht en oudedagsvoorzieningen en heeft vele publicaties op zijn naam. Hij is ook docent bij diverse opleidingen en instellingen. Ger Essers is scheikundeleraar in het MBO geweest. Vanaf 1995 was hij EURES-adviseur in de Euregio Rijn-Maas-Waal en adviseerde Nederlandse, Belgische en Duitse grensarbeiders. Vanaf 2005 tot 2008 werkte hij in deeltijd als adviseur vrij verkeer van werknemers bij de FNV Brussel. Tevens adviseert hij Ria Oomen (europarlementariër CDA /EVP) op het terrein van grensoverschrijdende arbeid. Theo Looyschelder is sinds 1972 in diverse management- en beleidsfuncties bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank te Nijmegen werkzaam. Vanaf 1998 werkt hij als beleidsadviseur bij het Bureau, waarbij hij de directe verantwoordelijkheid kreeg voor alle beleids- en PR-zaken binnen het Bureau voor Duitse Zaken. Sinds 2000 is hij eveneens actief binnen de beheergroep van het Grensinfopunt. Ulrich Meyer werkte diverse jaren als Steuerfachangestellter en Steuerfachwirt bij verschillende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Nordrhein Westfalen. Sinds oktober 2000 is hij werkzaam bij Anwaltskanzlei Strick op de afdeling

3 belastingzaken. In die hoedanigheid geeft hij elke jaar een groot aantal seminars over Duits belastingrecht aan de Nederlands Duitse Businessacademie Pascalle Pechholt is afgestudeerd aan de Hogeschool Heerlen en heeft in Breda de studie Master of Arts in Personal Financial Planning afgerond. Zij is sinds 1992 werkzaam in de financiële dienstverlening. Vanaf 2005 is zij werkzaam bij de ING als financieel planner en opleidingscoördinator bij de afdelingen Financiële Diensten Buitenland België en Duitsland. Henk Raijer is journalist en werkt sinds 2007 op de afdeling communicatie van de firma Nedex Consult in Kleve. Hij heeft geschiedenis en sociale wetenschappen gestudeerd aan de Freie Universitaet Berlin en was vervolgens 22 jaar als politiek redacteur bij het in Berlijn verschijnende landelijke dagblad "die tageszeitung" (taz) werkzaam. Noud van de Ven is sinds 1974 werkzaam bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank in Nijmegen. Hij werkt daar als beleidsadviseur. Hij is gespecialiseerd in het - internationale - sociale verzekeringsrecht in de relatie Duitsland-Nederland. In die hoedanigheid is hij tevens nauw betrokken bij alles wat te maken heeft met grensoverschrijdende arbeid. Bij het schrijven hebben we hulp gekregen van diverse personen. Zij hebben ons met hun kennis en kunde bijgestaan. Een speciaal woord van dank gaat uit naar: De heer H. v.d. Heuvel, werkzaam bij die Niederrheinischen Immobilien Makler (www.nvmnim.de). De heer Frans Thijssen FFP MFP, werkzaam als Financial Planner bij de ING (www.ingbank.nl ). De heer Rob Steegmans, werkzaam bij het Nederlands Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans te Maastricht (www.vrijthofnotarissen.nl). INHOUDSOPGAVE 1. Wonen in Duitsland 1.1 Inleiding 1.2 Verblijfsrecht Duurzaam verblijfsrecht 1.3 Kiesrecht 1.4 Nationaliteit 1.5 Reisdocumenten 1.6 Rijbewijs 1.7 Het Duits onderwijsstelsel Inleiding Kinderopvang en basisschool Grundschule en Offene Ganztagsschule Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs 1.8 Cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland 2. Praktijksituaties 2.1 Inleiding 2.2. De tweeverdiener: beiden werkend in Nederland Aankoop woning Belastingen Sociale Zekerheid

4 2.2.4 Samenlevingsvorm / Successie 2.3 De alleenverdiener: werkend in Nederland Aankoop woning Belastingen Sociale zekerheid Samenlevingsvorm / Successie 2.4 De tweeverdieners: werkzaam in Duitsland en in Nederland Aankoop woning Belastingen Sociale Zekerheid Samenlevingsvorm / Successie 2.5 De alleenverdiener, gelijktijdig werkend in zowel Nederland als in Duitsland Belastingen Sociale Zekerheid 2.6 De gepensioneerden met Nederlandse pensioenen wonend in Duitsland De gepensioneerde alleenverdiener (65-plusser) verhuizend met een Nederlands pensioen Aankoop woning Belastingen Sociale Zekerheid Samenlevingsvorm / Successie De gepensioneerde met een Nederland prépensioen - met werkende partner - verhuizend naar Duitsland Belastingen Sociale Zekerheid De gepensioneerde (65-plusser) wonend in Duitsland met een Nederlandse pensioenen en een Duits pensioen Belastingen Sociale zekerheid Samenlevingsvorm / Successie 2.7 Belangrijke instanties 3. Een woning in Duitsland 3.1 Inleiding 3.2 Op zoek naar een koopwoning in Duitsland bestaande woning verwerven energielabel bestaande woningen bestaand appartement verwerven (appartementsrecht) verwerven van een woning op de veiling nieuwbouwwoning of grond verwerven de architect en de aannemer de bouwvergunning kwaliteitsgaranties projectontwikkelaar subsidiemogelijkheden 3.3 De wetgeving met betrekking tot koop en verkoop De koopovereenkomst (kaufvertrag) Inschrijving in het kadaster (Grundbuch)

5 3.3.3 Vrijwaringsrechten bij gebreken 3.4 De functie van de notaris bij aanschaf onroerend goed 3.5 Financieren van de eigen woning in Duitsland 3.6 De hypothecaire lening (Grundschuld) 3.7 De kosten aankoop woning makelaarscourtage overdrachtsbelasting notariskosten kosten van de bank 3.8 Onroerend zaak belasting en grondbelasting 3.9 De kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek Kapitaalpolissen afgesloten voor 1 januari Kapitaalpolissen afgesloten na 1 januari Schadeverzekeringen 3.11 Fiscale wijzigingen Wet IB 2001 met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek 3.12 Huren in Duitsland de huurder het huurcontract huurbescherming / huuropzegging huurverhoging 3.13 Woordenlijst 4. Het Nederlands Belastingstelsel 4.1 Inleiding 4.2 Het boxenstelsel 4.3 Belastingverdrag Nederland Duitsland 4.4 Binnenlands belastingplichtige en buitenlands belastingplichtige 4.5 Buitenlandse belastingplicht en keuzerecht Het keuzerecht Verschillen tussen (fictief) binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Fiscale partnerschap Hypotheekrenteaftrek en het keuzerecht Heffingskortingen Persoonsgebonden aftrekposten Wanneer kiezen voor binnenlandse belastingplicht Conclusie keuzerecht 4.6 De terugploegregeling / inkomensherziening 4.7 De inhaalregeling 4.8 De eigen woning en emigratie Fiscale bijtelling eigen woning (het eigenwoningforfait) Aftrekbare kosten eigen woning De bijleenregeling Geen of geringe eigen woningschuld De kapitaalverzekering eigen woning (KEW) 4.9 De conserverende aanslag 4.10 De 30% regeling Ontslaguitkering 4.12 Levensloopregeling 4.13 Eigenheimzulage 4.14 Zorgbijdragen gepensioneerden 4.15 Grensarbeiders en de Nederlandse belastingaangifte

6 5. Het Duitse belastingstelsel 5.1 Inleiding Belastingtarieven Belastingplicht: Beschränkte resp. unbeschränkte Steurplicht Soorten inkomsten Belastingheffing 5.2 Loonbelasting 5.3 Belastingaangifte inkomstenbelasting (steuererklärung) Belastingheffing gezinnen Het voorkomen van dubbele belastingheffing (progressionsvorbehalt) Belastingheffing pensioenen (Besteuerung der Alterseinkünfte) 5.4 De Belastingdienst (Finanzamt) 5.5 Belastingverminderingen Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen, Vorsorgepauschale) Beroepskosten (Werbungskosten) Forfaitaire aftrek beroepskosten (Pauschbeträge) Persoonlijke verplichtingen (Sonderkosten) Buitengewone lasten (Außergewöhnliche Belastungen) Particuliere aanvullende ouderdomsvoorzieningen (private Altersvorsorge) Fiscale kinderaftrek, kinderbijslag en kinderopvang Kosten voor huishoudelijke hulp, onderhoud c.q renovatie van eigen woning 5.6 Musterbeispiele Einkommensteuerberechnungen 6. Sociale zekerheid bij wonen in Duitsland 6.1 Inleiding Basisprincipes van de Europese sociale zekerheidscoördinatie Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid Verschillen tussen het Nederlandse en Duitse sociale stelsels 6.2 Welke sociale zekerheid is van toepassing bij werken in Nederland? Aanwijsregels voor actieve werknemers/zelfstandigen Gelijktijdig werken in Nederland én Duitsland Tijdelijk werk in het woonland Aanwijsregels voor niet actieve gezinsleden en post-actieven Overzicht Samenhang belasting- en premieheffing: discoördinatie, sofi-switch en spookrijdersgedrag 6.3 Gevolgen van wonen in Duitsland met betrekking tot geneeskundige zorg De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De Zorgverzekeringswet (Zvw) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Zorgverzekeraars: acceptatie en soorten polissen Grensoverschrijdende aspecten van de nieuwe Zorgverzekeringswet

7 6.3.2 Gevolgen voor in Nederland werkende werknemer en zijn gezinsleden Waar is de in Nederland werkende persoon verzekerd? Waar zijn de gezinsleden verzekerd? Premieheffing grensarbeiders en bijdrageheffing gezinsleden Keuzerecht voor de in Nederland verzekerde persoon en zijn gezinsleden Bijzondere vergoedingsregeling AWBZ, Pflegeversicherung, arbeidsongevallen en zorg in de Europese Unie Gevolgen voor de in Duitsland wonende personen met een Nederlandse uitkering/pensioen Hoe is een inwoner van Duitsland met een Nederlandse uitkering of pensioen verzekerd? Hoe is een post-actieve verzekerd en welke bijdragen moeten er betaald worden? Keuzerecht voor de in Duitsland wonende gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde De zorgtoeslag Berekeningen van de zorgtoeslag van in Nederland werkende personen Berekeningen van de zorgtoeslag van in Duitsland wonende personen met Nederlandse uitkeringen/pensioenen 6.4 De gevolgen van emigratie naar Duitsland met betrekking tot de werknemersverzekeringen Doelstelling, premieplicht en exporteerbaarheid van uitkeringen Doelstelling van de werknemersverzekeringen (ZW, Wulbz, WW en WIA) Premie- en belastingplicht Exporteerbaarheid van Nederlandse uitkeringen Loondoorbetaling bij ziekte & ziektewetuitkering Arbeidsongeval in Nederland De werkloosheidsuitkering Volledige werkloosheid Hoogte en duur van de Duitse werkloosheidsuitkering Volledige werkloosheidsuitkering en toch een Nederlandse werkloosheidsuitkering Formaliteiten Tijdelijke of gedeeltelijke werkloosheid Faillissementsuitkering, FVP-regeling, aanvullende uitkeringen en ontslagvergoedingen Belasting- en premieplicht over (aanvullende) werkloosheidsuitkeringen en ontslagvergoedingen Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een grensarbeider: Europeesrechtelijke aspecten De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Kenmerken van de WIA-verzekering Coördinatie arbeidsongeschiktheid Procedure bij vaststelling van recht op een WIA-uitkering Belasting- en premieheffing op WIA-uitkeringen 6.5 Gevolgen bij wonen in Duitsland met betrekking tot de volksverzekeringen (AOW/Anw) en aanvullende pensioenen Doelstelling, premieplicht en exporteerbaarheid van uitkeringen/pensioenen Doelstelling van de volksverzekeringen Premieplicht volksverzekeringen (AOW/Anw/AWBZ) Exporteerbaarheid van Nederlandse uitkeringen/pensioenen Ouderdomsvoorzieningen: AOW/Anw-uitkering en aanvullende pensioenen AOW: verplichte en vrijwillige verzekering Aanvullende (bedrijfs)pensioenen Conserverende aanslag bij emigratie Levensloopregeling Belastingheffing over AOW-uitkeringen, pensioenen, lijfrenten Belastingheffing over overheidspensioenen Aanvraag AOW-uitkering, bedrijfspensioen en formaliteiten Anw-uitkering en nabestaandenpensioenen

8 6.6 Gevolgen bij wonen in Duitsland met betrekking tot gezinsbijlagen en studiefinanciering Doelstelling, premieplicht en exporteerbaarheid van de Nederlandse gezinsbijlagen De Duitse gezinsbijlagen De coördinatie van de Duitse en Nederlandse gezinsbijslagen Cijfervoorbeelden van de coördinatie van de gezinsbijlagen Studiefinanciering en AOW-opbouw van studenten ouder dan 18 jaar AOW-opbouw van (studerende) kinderen 6.7 Naar Duitsland verhuizen met een Nederlandse uitkering of pensioen Verhuizen zonder inkomen Verhuizen tijdens een periode van ziekte Verhuizen met behoud van een werkloosheidsuitkering Verhuizen met behoud van een WAO/WIA-uitkering Verhuizen met behoud van een Wajong-uitkering Verhuizen met behoud van een AOW/Anw-pensioen Verhuizen met behoud van een (vroeg) pensioen 6.8 Wonen én werken in Duitsland Opgebouwd AOW-pensioen Opgebouwd Nederlands bedrijfspensioen Opgebouwde WIA/WAO-rechten Opgebouwde werkloosheidstijdvakken: werkloos worden in Duitsland Opbouw van Duitse Rente 7. Erfrecht voor Nederlanders in Duitsland 7.1 Inleiding 7.2 Internationaal erfrecht Is op de nalatenschap het Nederlands of het Duits recht van toepassing? Nederlandse bijzonderheden Samenvattend Het keuzerecht binnen het Nederlands erfrecht Het Nederlands erfrecht Het Duitse erfrecht De wettelijke erfopvolging De legitieme portie Beschikking vanwege overlijden Onechtelijke leefgemeenschappen 7.3 Het huwelijk Nederland Duitsland Samenwonen in Duitsland 7.4 Successierecht De Nederlandse Successiewet Nederlandse tarieven en vrijstellingen De Duitse Successiewet Duitse tarieven en vrijstellingen 7.5 Samenvatting 8. Adressenlijst

9 Bijlagen: Bijlage 1 Het Duits onderwijsstelsel Bijlage 2 Schooloverzicht Bijlage 3 koopovereenkomst Bijlage 4 Belastingverdrag NL - DU 1956 Bijlage 5 Samenvatting Belastingverdrag Bijlage 6 Conserverende aanslag Bijlage 7 Tabel heffingskortingen en aftrekposten Bijlage 8 Belasting en premiecijfers Nederland 2008 Bijlage 9 Fiscale valkuilen Bijlage 10 Belasting en premiecijfers Duitsland 2008 Bijlage 11 Wetsartikelen SZ Bijlage 12 Nadelen voordelen agv verhuizen Bijlage 13 Verhuizen met uitkering pensioen Bijlage 14 Bijdrage CVZ gepensioneerden Bijlage 15 Overzicht NL pensioenen (verdr.ger.) Bijlage 16 Belangrijkste verschillen in een oogopslag Bijlage 17 Checklist Auteurs Trefwoordenregister

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels Heerlen, 28 mei 2015 Peter Reinders Waarom een grensinfopunt? Het is voor onze regio van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit en

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze bijzondere plek midden op de grens tussen Nederland en Duitsland

Hartelijk welkom op deze bijzondere plek midden op de grens tussen Nederland en Duitsland Hartelijk welkom op deze bijzondere plek midden op de grens tussen Nederland en Duitsland Wonen in Nederland Belastingverdrag met Duitsland 2012 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Jan

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld mevrouw Voorbeeld Datum 24 mei 2013 Kantoorgegevens Richards B.V. Mozartstraat 13 5102 BE DONGEN Tel: 0162-850 690 Uw Adviseur Peter Richards

Nadere informatie

Uitzending van personeel

Uitzending van personeel Uitzending van personeel Fiscale en socialeverzekeringsaspecten Tweede druk mr. R.J. van Steijn drs. J.J.N. Mak Sdu Fiscale & Finantiële Uitgevers Amersfoort Irihoud Voorwoord / 5 1 Inleiding /13 1.1 Algemeen/13

Nadere informatie

Wonen en kopen in Duitsland

Wonen en kopen in Duitsland Inhoudsopgave Wonen en kopen in Duitsland Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen 15 Nadelen 16 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Jansen (Jeroen) mevrouw Pietersen (Hanneke) Datum 11 december 2012 Kantoorgegevens Hypotheek- & Assurantiekantoor Oversteegen Darthuizerberg 1 3825

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Wooninfo Duitsland Emigreren, een persoonlijke keuze!

Wooninfo Duitsland Emigreren, een persoonlijke keuze! Het doel van deze site is u informatie te verstrekken over emigreren naar en wonen in Duitsland. U kunt op onze site belangrijke informatie vinden. Indien nodig verwijzen wij u dan ook door naar de belangrijkste

Nadere informatie

1e jaargang oktober 2010 nummer 4. In dit nummer NIEUWS VAN DE BUREAUS SOCIALE ZEKERHEID - FISCALITEIT - ARBEIDSRECHT SOCIALE ZEKERHEID - FISCALITEIT

1e jaargang oktober 2010 nummer 4. In dit nummer NIEUWS VAN DE BUREAUS SOCIALE ZEKERHEID - FISCALITEIT - ARBEIDSRECHT SOCIALE ZEKERHEID - FISCALITEIT Over de Grens 4 2010.qxd 6 10 2010 10:59 Pagina 1 Over de grens is een maandelijks vaktijdschrift voor HR-managers, fiscale en financiële adviseurs, het notariaat, de makelaardij en al diegenen die een

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Bent u niet in Duitsland en ook niet in Nederland sociaal verzekerd?

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer Voorbeeld (Karel) mevrouw Voorbeeld (Petra) Datum 19 februari 2013 Kantoorgegevens PlannersDesk B.V. Velperweg 88 6824 HL ARNHEM Tel: 026-351 5255

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE BUREAUS

NIEUWS VAN DE BUREAUS Over de grens is een maandelijks vaktijdschrift voor HR-managers, fiscale en financiële adviseurs, het notariaat, de makelaardij en al diegenen die een praktijk onderhouden die (deels) gericht is op grensoverschrijdend

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland - Duitsland Inkomsten uit dienstbetrekking, directeursbeloningen en pensioenen De Nederlandse visie

Belastingverdrag Nederland - Duitsland Inkomsten uit dienstbetrekking, directeursbeloningen en pensioenen De Nederlandse visie Belastingverdrag Nederland - Duitsland Inkomsten uit dienstbetrekking, directeursbeloningen en pensioenen De Nederlandse visie Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1 november 2013 Inkomsten uit dienstbetrekking

Nadere informatie

Grensoverschrijdende arbeid Voorkom vervelende fiscale, juridische en financiële problemen

Grensoverschrijdende arbeid Voorkom vervelende fiscale, juridische en financiële problemen Praktijkcursus 11 schriftelijke delen Start direct Grensoverschrijdende arbeid Voorkom vervelende fiscale, juridische en financiële problemen Beoordeeld met een 8,3! Met alle relevante wet- en regelgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Een verantwoorde hypotheek

Een verantwoorde hypotheek Een verantwoorde hypotheek Rapport Uw gegevens de heer V. Beeld (Voor) mevrouw T. Beeld (Testa) Datum 22 mei 2014 Kantoorgegevens DUBBEL-Z Advieskantoor Vergierdeweg 288 2026 ZK HAARLEM Tel: 023-563 5670

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

De Nederlandse Werkgever en Dienstverlener in Europa. Ria Oomen-Ruijten

De Nederlandse Werkgever en Dienstverlener in Europa. Ria Oomen-Ruijten De Nederlandse Werkgever en Dienstverlener in Europa Ria Oomen-Ruijten Titel: De Nederlandse Werkgever en Dienstverlener in Europa Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Essers, G.J.C / Krapels, G.E.A.M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Grensoverschrijdende arbeid Voorkom vervelende fiscale, juridische en financiële problemen

Grensoverschrijdende arbeid Voorkom vervelende fiscale, juridische en financiële problemen Praktijkcursus 11 schriftelijke delen Startdatum: 9 september 2011 Grensoverschrijdende arbeid Voorkom vervelende fiscale, juridische en financiële problemen Beoordeeld met een 8,3! Met alle relevante

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland algemene informatie bronnen Informatieblad Belastingdienst/Grensinfopunt oktober 2011; www.grensinfopunt.nl Aan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Kenmerk Titel Min. v. Fin. 6 februari 2015 IZV/2015/79U Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Samenvatting Staatssecretaris Wiebes is mede namens de minister van Buitenlandse

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen.

Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010. Beantwoord navolgende vragen. Module FFEBLR0111 Versie 04 november 2010 Beantwoord navolgende vragen. Vraag 1. Maarten (30, belastbaar inkomen in 2010 40.000) en Janine (29, belastbaar inkomen in 2010 35.000) staan bij de burgerlijke

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

zelfstandigen (Waz) en de Ziekenfondswet voor ondernemers 15 5.4 Hoe betaalt u belasting en premie als niet-inwoner van Nederland?

zelfstandigen (Waz) en de Ziekenfondswet voor ondernemers 15 5.4 Hoe betaalt u belasting en premie als niet-inwoner van Nederland? 901611 PA 966 23-05-2000 11:05 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat is emigratie? 6 2.1 Belasting en woonplaats 6 2.1.1 Bijzondere regelingen in verband met de woonplaats 7 2.1.2 Wonen in twee

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Grensoverschrijdende arbeid

Grensoverschrijdende arbeid Schriftelijke cursus 10 delen Grensoverschrijdende arbeid Met alle wijzigingen per 1 mei 2010 Ontwijk de vele fiscale, juridische en financiële valkuilen! Alles op het gebied van: n sociale zekerheid n

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden

Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden Casus 1G: Jaap Ball en Marie Point Doelstellingen: Heffingskortingen AOW gerechtigde leeftijd behalen Eigen woning/restschuld Normaal doen zij het zelf maar omdat

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2015 Op Prinsjesdag 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie