Als verhuizen emigreren is: Werken in Nederland en wonen in Duitsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als verhuizen emigreren is: Werken in Nederland en wonen in Duitsland"

Transcriptie

1 Binnenkort verschijnt Als verhuizen emigreren is: Werken in Nederland en wonen in Duitsland P. Pechholt, C. Douven, G. Essers; Th Looyschelder & N. van de Ven, U.P Meyer & H. Raijer & A. Crämer; Kluwer 1-ste druk 2008 (ca 300 pag). ca 30. ISBN: Wilhelmus van Nassouwe (een Prince van Oraengien) ben ick van Duytschen bloet Emigratie is van alle tijden. Ondanks alle problemen die integreren in een nieuwe woon- en leefomgeving nu eenmaal met zich meebrengt. Steeds meer Nederlanders gaan de laatste jaren in Duitsland wonen. Tot 2000 was dit niet het geval. Tot die tijd kwamen Duitsers naar Nederland om er te wonen en gingen Nederlanders dagelijks naar Duitsland om er hun brood te verdienen. Sinds 2000 komen inwoners van Duitsland in Nederland werken en gaan Nederlanders naar Duitsland om er te wonen. Veel Nederlanders gaan naar Duitsland omdat men er goed(koop) kan wonen, een enkeling uit liefde voor het land of een inwoner. Verhuizen binnen de Europese Unie is een fundamenteel recht. Nederlanders die naar Duitsland verkassen maken gebruik van het vrije verkeer van personen. De rechten van Nederlanders die naar Duitsland verhuizen zijn vastgelegd in de Europese Verdragen. Die regelen het verblijfrecht en voorkomen dat er sociale rechten worden aangetast. Belastingverdragen voorkomen dat men helemaal niet of dubbel belast wordt. Verhuizen naar Duitsland lijkt dus simpel. Maar niets is minder waar. Want naast de verschillen in taal en cultuur zijn er niet te onderschatten verschillen in de sociale en fiscale stelsels. Maar emigreren valt te leren. Duitsland is geen onbekende buur meer 1. Veel Nederlanders hebben inmiddels hun afwijzende houding ten opzichte van Duitsers laten varen. Het beeld dat Nederlanders van Duitsland hebben is de laatste tijd in positieve zin veranderd. Men beschouwt Duitsland tegenwoordig als een sympathieke reus 2 binnen de Europese Unie. 1 Onbekende buren - Nederland voor Duitsers/Duitsland voor Nederlanders. Dik Linthout. Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen ISBN Zie: 2 'De sympathieke reus' - cultuurwijzer van het moderne Duitsland. Kees Versluis. Uitgeverij Bert Bakker (2008). ISBN (256 blz.)

2 Vanaf het moment dat men in Duitsland woont is het inburgeren geblazen. Wederzijdse clichés en vooroordelen worden snel ontmaskerd. Het Bei uns is alles besser is spoedig gerelativeerd en ook het steeds groenere gras bij de buren blijkt af en toe dor te zijn. Het is op zijn minst spannend om in Duitsland te wonen. Men komt niet alleen voortdurend Duitse buren tegen maar vaak ook zich zelf; men leert zijn eigen beperkingen kennen. Wellicht komt er zelfs een moment waarop kinderen de Duitse taal beter beheersen dan hun ouders. De schrijvers van dit boek hebben grote waardering voor grensbewoners en grensarbeiders. Want het zijn moedige mensen. Zij wonen en werken in volstrekt verschillende rechtsstelsels. Door middel van EU-verdragen geeft Europa weliswaar verblijfrechten en doet sociale stelsels bij elkaar aansluiten. Maar van een geharmoniseerd Europa kan geen sprake zijn. Meer dan wie ook beseffen grensbewoners en grensarbeiders wat Europa in de dagelijkse praktijk eigenlijk betekent. Terwijl Brussel met enig succes probeert de fiscale en sociale stelsels te coördineren, ontstaan er in een aantal gevallen problemen omdat er in Berlijn en in Den Haag bij de totstandkoming van de nationale wet- en regelgeving geen rekening wordt gehouden met grensoverschrijdend wonen en werken. Hoewel grenspalen noch prikkeldraad noch douaniers de mensen beletten de grens over te steken, is het toch zo dat er tot op de millimeter nauwkeurig is afgebakend waar Duits dan wel Nederlands recht van toepassing is. Het boek is geschreven voor Nederlanders, die al in Duitsland wonen of naar Duitsland willen verhuizen. Maar ook voor adviseurs in de grensstreken. Men moet dan denken aan makelaars, belastingadviseurs, hypotheekadviseurs, financiële planners enz.. De schrijvers hopen dat het boek een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke integratie van de naar Duitsland verhuisde Nederlanders. De auteurs Alexander Crämer is Rechtsanwalt bij Anwaltskanzlei Strick te Kleve. Hij studeerde aan de Universiteiten van Bochum en Nijmegen, alwaar hij wetenschappelijk medewerker was. Hij is gespecialiseerd in het internationaal erfrecht, Duits Handelsrecht en in de aankoop van Duits vastgoed. Hij is lid van de Deutscher Anwaltverein en de Deutsch Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.v. Carlo Douven heeft in Tilburg fiscaal recht gestudeerd. Hij werkt sindsdien bij de Belastingdienst (momenteel bij kantoor Buitenland te Heerlen) onder meer als lid van diverse kennisgroepen. Hij is gespecialiseerd in het internationale belastingrecht en oudedagsvoorzieningen en heeft vele publicaties op zijn naam. Hij is ook docent bij diverse opleidingen en instellingen. Ger Essers is scheikundeleraar in het MBO geweest. Vanaf 1995 was hij EURES-adviseur in de Euregio Rijn-Maas-Waal en adviseerde Nederlandse, Belgische en Duitse grensarbeiders. Vanaf 2005 tot 2008 werkte hij in deeltijd als adviseur vrij verkeer van werknemers bij de FNV Brussel. Tevens adviseert hij Ria Oomen (europarlementariër CDA /EVP) op het terrein van grensoverschrijdende arbeid. Theo Looyschelder is sinds 1972 in diverse management- en beleidsfuncties bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank te Nijmegen werkzaam. Vanaf 1998 werkt hij als beleidsadviseur bij het Bureau, waarbij hij de directe verantwoordelijkheid kreeg voor alle beleids- en PR-zaken binnen het Bureau voor Duitse Zaken. Sinds 2000 is hij eveneens actief binnen de beheergroep van het Grensinfopunt. Ulrich Meyer werkte diverse jaren als Steuerfachangestellter en Steuerfachwirt bij verschillende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Nordrhein Westfalen. Sinds oktober 2000 is hij werkzaam bij Anwaltskanzlei Strick op de afdeling

3 belastingzaken. In die hoedanigheid geeft hij elke jaar een groot aantal seminars over Duits belastingrecht aan de Nederlands Duitse Businessacademie Pascalle Pechholt is afgestudeerd aan de Hogeschool Heerlen en heeft in Breda de studie Master of Arts in Personal Financial Planning afgerond. Zij is sinds 1992 werkzaam in de financiële dienstverlening. Vanaf 2005 is zij werkzaam bij de ING als financieel planner en opleidingscoördinator bij de afdelingen Financiële Diensten Buitenland België en Duitsland. Henk Raijer is journalist en werkt sinds 2007 op de afdeling communicatie van de firma Nedex Consult in Kleve. Hij heeft geschiedenis en sociale wetenschappen gestudeerd aan de Freie Universitaet Berlin en was vervolgens 22 jaar als politiek redacteur bij het in Berlijn verschijnende landelijke dagblad "die tageszeitung" (taz) werkzaam. Noud van de Ven is sinds 1974 werkzaam bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank in Nijmegen. Hij werkt daar als beleidsadviseur. Hij is gespecialiseerd in het - internationale - sociale verzekeringsrecht in de relatie Duitsland-Nederland. In die hoedanigheid is hij tevens nauw betrokken bij alles wat te maken heeft met grensoverschrijdende arbeid. Bij het schrijven hebben we hulp gekregen van diverse personen. Zij hebben ons met hun kennis en kunde bijgestaan. Een speciaal woord van dank gaat uit naar: De heer H. v.d. Heuvel, werkzaam bij die Niederrheinischen Immobilien Makler (www.nvmnim.de). De heer Frans Thijssen FFP MFP, werkzaam als Financial Planner bij de ING (www.ingbank.nl ). De heer Rob Steegmans, werkzaam bij het Nederlands Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans te Maastricht (www.vrijthofnotarissen.nl). INHOUDSOPGAVE 1. Wonen in Duitsland 1.1 Inleiding 1.2 Verblijfsrecht Duurzaam verblijfsrecht 1.3 Kiesrecht 1.4 Nationaliteit 1.5 Reisdocumenten 1.6 Rijbewijs 1.7 Het Duits onderwijsstelsel Inleiding Kinderopvang en basisschool Grundschule en Offene Ganztagsschule Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs 1.8 Cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland 2. Praktijksituaties 2.1 Inleiding 2.2. De tweeverdiener: beiden werkend in Nederland Aankoop woning Belastingen Sociale Zekerheid

4 2.2.4 Samenlevingsvorm / Successie 2.3 De alleenverdiener: werkend in Nederland Aankoop woning Belastingen Sociale zekerheid Samenlevingsvorm / Successie 2.4 De tweeverdieners: werkzaam in Duitsland en in Nederland Aankoop woning Belastingen Sociale Zekerheid Samenlevingsvorm / Successie 2.5 De alleenverdiener, gelijktijdig werkend in zowel Nederland als in Duitsland Belastingen Sociale Zekerheid 2.6 De gepensioneerden met Nederlandse pensioenen wonend in Duitsland De gepensioneerde alleenverdiener (65-plusser) verhuizend met een Nederlands pensioen Aankoop woning Belastingen Sociale Zekerheid Samenlevingsvorm / Successie De gepensioneerde met een Nederland prépensioen - met werkende partner - verhuizend naar Duitsland Belastingen Sociale Zekerheid De gepensioneerde (65-plusser) wonend in Duitsland met een Nederlandse pensioenen en een Duits pensioen Belastingen Sociale zekerheid Samenlevingsvorm / Successie 2.7 Belangrijke instanties 3. Een woning in Duitsland 3.1 Inleiding 3.2 Op zoek naar een koopwoning in Duitsland bestaande woning verwerven energielabel bestaande woningen bestaand appartement verwerven (appartementsrecht) verwerven van een woning op de veiling nieuwbouwwoning of grond verwerven de architect en de aannemer de bouwvergunning kwaliteitsgaranties projectontwikkelaar subsidiemogelijkheden 3.3 De wetgeving met betrekking tot koop en verkoop De koopovereenkomst (kaufvertrag) Inschrijving in het kadaster (Grundbuch)

5 3.3.3 Vrijwaringsrechten bij gebreken 3.4 De functie van de notaris bij aanschaf onroerend goed 3.5 Financieren van de eigen woning in Duitsland 3.6 De hypothecaire lening (Grundschuld) 3.7 De kosten aankoop woning makelaarscourtage overdrachtsbelasting notariskosten kosten van de bank 3.8 Onroerend zaak belasting en grondbelasting 3.9 De kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek Kapitaalpolissen afgesloten voor 1 januari Kapitaalpolissen afgesloten na 1 januari Schadeverzekeringen 3.11 Fiscale wijzigingen Wet IB 2001 met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek 3.12 Huren in Duitsland de huurder het huurcontract huurbescherming / huuropzegging huurverhoging 3.13 Woordenlijst 4. Het Nederlands Belastingstelsel 4.1 Inleiding 4.2 Het boxenstelsel 4.3 Belastingverdrag Nederland Duitsland 4.4 Binnenlands belastingplichtige en buitenlands belastingplichtige 4.5 Buitenlandse belastingplicht en keuzerecht Het keuzerecht Verschillen tussen (fictief) binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Fiscale partnerschap Hypotheekrenteaftrek en het keuzerecht Heffingskortingen Persoonsgebonden aftrekposten Wanneer kiezen voor binnenlandse belastingplicht Conclusie keuzerecht 4.6 De terugploegregeling / inkomensherziening 4.7 De inhaalregeling 4.8 De eigen woning en emigratie Fiscale bijtelling eigen woning (het eigenwoningforfait) Aftrekbare kosten eigen woning De bijleenregeling Geen of geringe eigen woningschuld De kapitaalverzekering eigen woning (KEW) 4.9 De conserverende aanslag 4.10 De 30% regeling Ontslaguitkering 4.12 Levensloopregeling 4.13 Eigenheimzulage 4.14 Zorgbijdragen gepensioneerden 4.15 Grensarbeiders en de Nederlandse belastingaangifte

6 5. Het Duitse belastingstelsel 5.1 Inleiding Belastingtarieven Belastingplicht: Beschränkte resp. unbeschränkte Steurplicht Soorten inkomsten Belastingheffing 5.2 Loonbelasting 5.3 Belastingaangifte inkomstenbelasting (steuererklärung) Belastingheffing gezinnen Het voorkomen van dubbele belastingheffing (progressionsvorbehalt) Belastingheffing pensioenen (Besteuerung der Alterseinkünfte) 5.4 De Belastingdienst (Finanzamt) 5.5 Belastingverminderingen Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen, Vorsorgepauschale) Beroepskosten (Werbungskosten) Forfaitaire aftrek beroepskosten (Pauschbeträge) Persoonlijke verplichtingen (Sonderkosten) Buitengewone lasten (Außergewöhnliche Belastungen) Particuliere aanvullende ouderdomsvoorzieningen (private Altersvorsorge) Fiscale kinderaftrek, kinderbijslag en kinderopvang Kosten voor huishoudelijke hulp, onderhoud c.q renovatie van eigen woning 5.6 Musterbeispiele Einkommensteuerberechnungen 6. Sociale zekerheid bij wonen in Duitsland 6.1 Inleiding Basisprincipes van de Europese sociale zekerheidscoördinatie Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid Verschillen tussen het Nederlandse en Duitse sociale stelsels 6.2 Welke sociale zekerheid is van toepassing bij werken in Nederland? Aanwijsregels voor actieve werknemers/zelfstandigen Gelijktijdig werken in Nederland én Duitsland Tijdelijk werk in het woonland Aanwijsregels voor niet actieve gezinsleden en post-actieven Overzicht Samenhang belasting- en premieheffing: discoördinatie, sofi-switch en spookrijdersgedrag 6.3 Gevolgen van wonen in Duitsland met betrekking tot geneeskundige zorg De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De Zorgverzekeringswet (Zvw) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Zorgverzekeraars: acceptatie en soorten polissen Grensoverschrijdende aspecten van de nieuwe Zorgverzekeringswet

7 6.3.2 Gevolgen voor in Nederland werkende werknemer en zijn gezinsleden Waar is de in Nederland werkende persoon verzekerd? Waar zijn de gezinsleden verzekerd? Premieheffing grensarbeiders en bijdrageheffing gezinsleden Keuzerecht voor de in Nederland verzekerde persoon en zijn gezinsleden Bijzondere vergoedingsregeling AWBZ, Pflegeversicherung, arbeidsongevallen en zorg in de Europese Unie Gevolgen voor de in Duitsland wonende personen met een Nederlandse uitkering/pensioen Hoe is een inwoner van Duitsland met een Nederlandse uitkering of pensioen verzekerd? Hoe is een post-actieve verzekerd en welke bijdragen moeten er betaald worden? Keuzerecht voor de in Duitsland wonende gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde De zorgtoeslag Berekeningen van de zorgtoeslag van in Nederland werkende personen Berekeningen van de zorgtoeslag van in Duitsland wonende personen met Nederlandse uitkeringen/pensioenen 6.4 De gevolgen van emigratie naar Duitsland met betrekking tot de werknemersverzekeringen Doelstelling, premieplicht en exporteerbaarheid van uitkeringen Doelstelling van de werknemersverzekeringen (ZW, Wulbz, WW en WIA) Premie- en belastingplicht Exporteerbaarheid van Nederlandse uitkeringen Loondoorbetaling bij ziekte & ziektewetuitkering Arbeidsongeval in Nederland De werkloosheidsuitkering Volledige werkloosheid Hoogte en duur van de Duitse werkloosheidsuitkering Volledige werkloosheidsuitkering en toch een Nederlandse werkloosheidsuitkering Formaliteiten Tijdelijke of gedeeltelijke werkloosheid Faillissementsuitkering, FVP-regeling, aanvullende uitkeringen en ontslagvergoedingen Belasting- en premieplicht over (aanvullende) werkloosheidsuitkeringen en ontslagvergoedingen Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een grensarbeider: Europeesrechtelijke aspecten De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Kenmerken van de WIA-verzekering Coördinatie arbeidsongeschiktheid Procedure bij vaststelling van recht op een WIA-uitkering Belasting- en premieheffing op WIA-uitkeringen 6.5 Gevolgen bij wonen in Duitsland met betrekking tot de volksverzekeringen (AOW/Anw) en aanvullende pensioenen Doelstelling, premieplicht en exporteerbaarheid van uitkeringen/pensioenen Doelstelling van de volksverzekeringen Premieplicht volksverzekeringen (AOW/Anw/AWBZ) Exporteerbaarheid van Nederlandse uitkeringen/pensioenen Ouderdomsvoorzieningen: AOW/Anw-uitkering en aanvullende pensioenen AOW: verplichte en vrijwillige verzekering Aanvullende (bedrijfs)pensioenen Conserverende aanslag bij emigratie Levensloopregeling Belastingheffing over AOW-uitkeringen, pensioenen, lijfrenten Belastingheffing over overheidspensioenen Aanvraag AOW-uitkering, bedrijfspensioen en formaliteiten Anw-uitkering en nabestaandenpensioenen

8 6.6 Gevolgen bij wonen in Duitsland met betrekking tot gezinsbijlagen en studiefinanciering Doelstelling, premieplicht en exporteerbaarheid van de Nederlandse gezinsbijlagen De Duitse gezinsbijlagen De coördinatie van de Duitse en Nederlandse gezinsbijslagen Cijfervoorbeelden van de coördinatie van de gezinsbijlagen Studiefinanciering en AOW-opbouw van studenten ouder dan 18 jaar AOW-opbouw van (studerende) kinderen 6.7 Naar Duitsland verhuizen met een Nederlandse uitkering of pensioen Verhuizen zonder inkomen Verhuizen tijdens een periode van ziekte Verhuizen met behoud van een werkloosheidsuitkering Verhuizen met behoud van een WAO/WIA-uitkering Verhuizen met behoud van een Wajong-uitkering Verhuizen met behoud van een AOW/Anw-pensioen Verhuizen met behoud van een (vroeg) pensioen 6.8 Wonen én werken in Duitsland Opgebouwd AOW-pensioen Opgebouwd Nederlands bedrijfspensioen Opgebouwde WIA/WAO-rechten Opgebouwde werkloosheidstijdvakken: werkloos worden in Duitsland Opbouw van Duitse Rente 7. Erfrecht voor Nederlanders in Duitsland 7.1 Inleiding 7.2 Internationaal erfrecht Is op de nalatenschap het Nederlands of het Duits recht van toepassing? Nederlandse bijzonderheden Samenvattend Het keuzerecht binnen het Nederlands erfrecht Het Nederlands erfrecht Het Duitse erfrecht De wettelijke erfopvolging De legitieme portie Beschikking vanwege overlijden Onechtelijke leefgemeenschappen 7.3 Het huwelijk Nederland Duitsland Samenwonen in Duitsland 7.4 Successierecht De Nederlandse Successiewet Nederlandse tarieven en vrijstellingen De Duitse Successiewet Duitse tarieven en vrijstellingen 7.5 Samenvatting 8. Adressenlijst

9 Bijlagen: Bijlage 1 Het Duits onderwijsstelsel Bijlage 2 Schooloverzicht Bijlage 3 koopovereenkomst Bijlage 4 Belastingverdrag NL - DU 1956 Bijlage 5 Samenvatting Belastingverdrag Bijlage 6 Conserverende aanslag Bijlage 7 Tabel heffingskortingen en aftrekposten Bijlage 8 Belasting en premiecijfers Nederland 2008 Bijlage 9 Fiscale valkuilen Bijlage 10 Belasting en premiecijfers Duitsland 2008 Bijlage 11 Wetsartikelen SZ Bijlage 12 Nadelen voordelen agv verhuizen Bijlage 13 Verhuizen met uitkering pensioen Bijlage 14 Bijdrage CVZ gepensioneerden Bijlage 15 Overzicht NL pensioenen (verdr.ger.) Bijlage 16 Belangrijkste verschillen in een oogopslag Bijlage 17 Checklist Auteurs Trefwoordenregister

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z

De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z De Duitse grensarbeider in Nederland: van A t/m Z Ger Essers 1 Opmerking vooraf. Onder een Duitse grensarbeider wordt verstaan een inwoner van Duitsland. Dat kan dus ook een naar Duitsland verhuisde Nederlander

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Wonen en kopen in Duitsland

Wonen en kopen in Duitsland Inhoudsopgave Wonen en kopen in Duitsland Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen 15 Nadelen 16 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland EURES-EUREGIO & EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering 1 2 Colofon Uitgave van: EURES EUREGIO en EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Verhuizen naar Duitsland

Verhuizen naar Duitsland Verhuizen naar Duitsland 1 Inleiding Voordat u het besluit neemt naar Duitsland te gaan verhuizen, doet u er goed aan te informeren wat de gevolgen zijn van deze EMIGRATIE. Bij emigratie denkt men vaak

Nadere informatie

2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland

2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Inhoudsopgave Prijs : 22,50 Aantal pagina s: 350 ISBN : 978-90-74646-38-3 Colofon 1. Inleiding Wie emigreert en waar gaat men heen? 15 Tabel bestemmingslanden 16 Van Emigratie naar actie 17 Daling aantal

Nadere informatie

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland EURES-EUREGIO & EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering 1 Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland Inhoudsopgave

Nadere informatie

40 vragen over werken in Duitsland

40 vragen over werken in Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.48 40 vragen over werken in Duitsland brochure bronnen www.euregio.org, Onder Publicaties, brochure 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland 40 meest gestelde

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

SOCIALE ZEKERHEID IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF J. Vluggen is trainer en consultant bij Enkwest Opleiding & Advies BV De vakantie staat weer voor de deur want de vakantie staat altijd voor de deur. De zomervakantie is bij

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie