Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - juni 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers

3 Een werknemer is sociaal verzekerd in het land waar hij zijn werkzaamheden verricht. Werkt de werknemer in twee landen, dan wordt het woonland van belang bij de bepaling welke socialeverzekeringswetten van toepassing zijn. U kunt als Belgische werkgever dus te maken krijgen met de Nederlandse sociale verzekeringswetten, wanneer u als werkgever actief bent in Nederland. U krijgt dan met tal van regels en voorschriften te maken. Op welke werknemers is nu de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing? 1) Als de werknemer in België woont, en hij werkt uitsluitend in Nederland. 2) Als de werknemer in Nederland woont, en hij werkt uitsluitend in Nederland. 3) Als de werknemer in Nederland woont, en hij werkt in Nederland EN in België. In al deze situaties is uitsluitend de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing op uw werknemer. Het is daarom belangrijk dat u het een en ander weet van de sociale verzekeringen en belastingen in Nederland. In deze folder vindt u informatie over de Nederlandse socialezekerheidswetgeving voor in België gevestigde werkgevers. Gedetailleerde informatie over de hoogte van de premies en uitkeringen vindt u in de afzonderlijke cijferbijlage Nederlandse premies en uitkeringen. Aanmelden als werkgever Als werkgever betaalt u socialezekerheidspremies voor het personeel dat bij u in dienst is. Onder de socialezekerheidspremies vallen bijvoorbeeld heffingen voor werkloosheid, wettelijk pensioen, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Om deze financiële verplichtingen zo correct en efficiënt mogelijk af te handelen, moet u zich bij de navolgende instanties aanmelden. Uitvoeringsinstellingen Sociale Verzekeringen Voor informatie over inschrijving in Nederland kunt u het beste contact opnemen met het kantoor Hengelo van het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen Gak (adres achter in de folder). Het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) is de instantie die de uitkeringen op grond van de WW en WAO aan de werknemer verzorgt. Aan het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen betaalt u de werkgevers- en werknemerspremies voor de Ziekenfondswet (ZFW), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), over maximale bedragen per dag. Belastingdienst Net als in België moet een werkgever in Nederland loonbelasting inhouden op het loon dat aan werknemers wordt uitgekeerd. Deze loonbelasting is vergelijkbaar met de Belgische bronbelasting en moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst incasseert daarnaast ook de premies die u moet betalen voor de zogenaamde volksverzekeringen. Hieronder vallen: de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De premies voor de volksverzekeringen zijn gebaseerd op een bruto gemaximeerd jaarinkomen. De Belastingdienst houdt bovendien rekening heffingskortingen. U draagt zowel de belastingen als de premies voor de volksverzekeringen af aan de Belastingdienst in de plaats of regio waar uw bedrijf gevestigd is. Heeft uw bedrijf geen vaste inrichting in Nederland, dan draagt u af

4 aan de Belastingdienst in de plaats of regio waar de instantie gevestigd is die voor u de loonadministratie verzorgt. Deze gezamenlijke afdracht wordt loonheffing genoemd. De volgende informatie behandelt de Sociale Verzekeringen waar u als werkgever mee te maken krijgt. Ziektekosten: Ziekenfondsgrens Is het vast overeengekomen loon van een werknemer hoger dan een jaarlijks te bepalen plafond, dan vervalt de premie voor de Ziekenfondswet. De werknemer moet dan zelf een ziektekostenverzekering afsluiten bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. U houdt dan geen premie voor de Ziekenfondswet meer in op het salaris van de werknemer. Sociale verzekeringsuitkeringen: aandeel werkgever. Wulbz. (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte) Door de inwerkingtreding per 1 maart 1996 van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (Wulbz), is de werkgever verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 52 weken ten minste 70% van het loon door te betalen, mits er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor kan door de werkgever een particuliere verzekering worden afgesloten. Ziekmelding. De werknemer meldt zich binnen twee dagen (of een andere dag conform afspraak) ziek bij de werkgever. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om vast te (laten) stellen of de werknemer recht heeft op loondoorbetaling of er mogelijk zijn om de werknemer passend werk te laten verrichten. De werkgever moet de ziekmelding binnen 4 dagen doorgeven aan de Arbodienst. WAO. (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering) Na een wachttijd van 52 weken (de Wulbz-periode) bestaat voor een arbeidsongeschikte medewerker recht op een WAO-uitkering. In een aantal CAO s is opgenomen dat de werkgever gedurende een eerste periode een aanvulling op de WAO-uitkering betaalt. Deze aanvulling kan in hoogte variëren. Wet Rea. (Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten) Buiten Nederland gevestigde werkgevers kunnen in aanmerking komen voor voorzieningen zoals die zijn vermeld in artikel 15 Wet Rea (subsidie voor inschakeling van de werknemer buiten het eigen bedrijf). Het moet daarbij gaan om een werknemer met een Nederlandse dienstbetrekking die Nederlandse sociale verzekering tot stand brengt. Wet Verbetering Poortwachter. De Wet verbetering Poortwachter beoogt stimulansen te creëren voor effectiever optreden in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer te versterken, en de samenwerking tussen private arbo- en reïntegratiemarkt en uitvoeringsinstelling te verbeteren. Samengevat ziet de regeling er als volgt uit: Dag 1: eerste ziektedag van de werknemer Week 6: probleemanalyse + reïntegratieadvies door arbodienst Week 8: plan van aanpak werkgever + werknemer Iedere 6 weken: overleg arbodienst & werknemer & werkgever

5 Week 13: ziekmelding aan het UWV +/- 34e week: het UWV informeert belanghebbende werknemer week 37: reïntegratieverslag op basis van reïntegratiedossier vanaf 39e week: aanvraag WAO-beoordeling + reïntegratieverslag. Aanmelden bij gecertificeerde Arbodienst In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is geregeld dat elke werkgever zich moet aanmelden bij een gecertificeerde arbo-dienst. Een lijst van arbodiensten kunt u opvragen bij het Bureau voor Belgische Zaken. Loonadministratie Wilt u de gehele loonadministratie van uw bedrijf uitbesteden, dan kunt u terecht bij hierin gespecialiseerde instanties die voor u tegen vergoeding de administratie van bijvoorbeeld sociale lasten, belastingen en arbeidsovereenkomsten verzorgen. Wanneer u dat wilt, kunnen deze instanties ook uw aanmelding bij de uitvoeringsinstelling en de belastingdienst verzorgen. Heeft uw bedrijf geen vaste inrichting in Nederland, dan bent u overigens verplicht de loonadministratie voor uw in Nederland sociaal verzekerde werknemers in Nederland te laten verzorgen.

6 Adressen 1 UWV Gak kantoor Hengelo Prinses Beatrixstraat BK Hengelo Postbus AB Hengelo Bureau voor Belgische Zaken Rat Verleghstraat NZ Breda postbus RC Breda Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland Schakelweg NX Heerlen Postbus DJ Heerlen telefonisch vanuit het buitenland: (+31) (gratis) telefonisch vanuit Nederland: (gratis) per fax vanuit het buitenland: (+31) per fax vanuit Nederland: (045) Grensinfopunt Bureau voor Belgische Zaken houdt zich bezig met de uitvoering van de socialezekerheidswetten voor grensoverschrijdende arbeiders en ondernemers. Wij zijn u graag van dienst wanneer u vragen of problemen heeft op het gebied van sociale verzekeringen in Nederland en België. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in tal van aspecten die met grensoverschrijdend wonen en werken te maken hebben. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of een gesprek. Als u op- of aanmerkingen heeft die tot verbetering van deze brochure kunnen leiden, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. BBZ Bureau voor Belgische Zaken op het gebied van de sociale verzekeringen Rat Verleghstraat 2, (4815 NZ) Breda Postbus 90151, 4800 RC Breda , (fax) 1 september 2000; oktober 2000 Versie juli 2001

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure

Voorlichtingsbrochure Voorlichtingsbrochure TEN BEHOEVE VAN BELGISCHE GRENSARBEIDERS IN NEDERLAND Uitgave januari 2006 Secretariaat-Generaal van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE Regentschapsstraat 39, 1000 BRUSSEL Tel. 02 519 38

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers die inwoners van Duitsland en België

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.47 Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid Uw rechten

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

9.1 Sociale zekerheidswetgeving 9.2 Uitvoeringsorganisaties 9.3 Toezichthoudende instanties 9.4 Bezwaar en beroep

9.1 Sociale zekerheidswetgeving 9.2 Uitvoeringsorganisaties 9.3 Toezichthoudende instanties 9.4 Bezwaar en beroep Sociale zekerheid 9 9.1 Sociale zekerheidswetgeving 9.2 Uitvoeringsorganisaties 9.3 Toezichthoudende instanties 9.4 Bezwaar en beroep Het stelsel van sociale zekerheid is in Nederland veelomvattend. In

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9

Nadere informatie