Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland"

Transcriptie

1 Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand van dit verdrag wordt bepaald welk land het recht heeft belasting te heffen over uw pensioen: Nederland of Duitsland. Of, en hoeveel belasting u over uw pensioen moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Duitsland heft belasting over onder meer: een wettelijk ouderdomspensioen een wettelijk weduwen- en wezenpensioen een pensioen van de Duitse overheid Nederland heft belasting over de meeste particuliere bedrijfspensioenen uit Duitsland. Uitzondering Voldoet u aan de 2 volgende voorwaarden: U hebt in Duitsland bij een openbare dienst gewerkt. U ontvangt een pensioen van een zogenoemde Öffentliche Kasse (openbaar lichaam). Dan heft Duitsland hierover belasting. Een voorbeeld is een pensioen dat de VersorgungsAnstallt des Bundes und der Länder (VBL) betaalt. Als Nederland belasting heft over uw pensioen Als Nederland belasting heft over uw Duitse pensioen vermeldt u in uw aangifte het Duitse pensioen bij Pensioenen en uitkeringen uit het buitenland. Als Duitsland belasting heft over uw pensioen Nederlandse belastingaangifte Als Nederland geen belasting mag heffen over uw Duitse pensioen, geeft u het Duitse pensioen in uw Nederlandse belastingaangifte aan bij Pensioenen en uitkeringen uit het buitenland. Omdat u in Nederland over dat pensioen geen belasting hoeft te betalen, krijgt u een vermindering op de in Nederland te betalen belasting. Zo wordt voorkomen dat u dubbele belasting betaalt. De vermindering krijgt u door de elektronische aangifte als volgt in te vullen: Zet in de rubriek Vrijstellingen en verminderingen een vinkje bij Aftrek om dubbele belastingen te voorkomen. Zet een vinkje bij Box 1. Zet een vinkje bij Loon, pensioen en uitkeringen. Bij Omschrijving vult u Duitse rente in. Bij Inkomsten vult u het bedrag in van het Duitse pensioen. Bij Land kiest u Duitsland. Vult u een papieren aangifte in? Lees dan de toelichting bij de aangifte. Duitse belastingaangifte Tot 2005 werd in Duitsland over een wettelijk pensioen bijna geen belasting geheven. Vanaf 2005 is de belastingwet gewijzigd. Sinds dat jaar wordt in Duitsland meer belasting geheven over een wettelijk pensioen. ib 100-1z*2ed

2 Bij de uitbetaling van uw Duitse pensioen wordt geen belasting ingehouden. Dat betekent dat u in Duitsland belastingaangifte moet doen. Hebt u naast uw pensioen geen ander inkomen uit Duitsland? Dan moet u aangifte doen bij het Finanzamt Neubrandenburg ( Het Finanzamt Neubrandenburg behandelt uw aangifte en stelt de hoogte van de te betalen belasting vast. U downloadt het Duitse aangiftebiljet en de toelichting van en Of vraag uw Finanzamt de formulieren toe te sturen. De formulieren zijn alleen in de Duitse taal verkrijgbaar. Welk formulier moet u gebruiken? Welke formulieren en documenten u moet gebruiken, is afhankelijk van uw situatie: U bent beperkt belastingplichtig formulier ESt 1 C (Inkomstenbelastingverklaring voor beperkt belastingplichtigen) formulier Anlage R (Pensioeninkomsten) pensioenbesluit (Rentenbescheid und jährliche Rentenanpassungsmitteilungen): de jaarlijkse mededelingen van de pensioenaanpassingen en de jaaropgave(n) van uw pensioen(en). Het pensioenbesluit hoeft u alleen mee te sturen in het jaar van toekenning van het pensioen of in het 1e jaar dat u belastingaangifte doet in Duitsland. U verzoekt om behandeling als onbeperkt belastingplichtige formulier ESt 1 A (Inkomstenbelastingverklaring). Dit formulier is ook een verzoek tot behandeling als onbeperkt belastingplichtige formulier Anlage R (Pensioeninkomsten) en eventuele andere toegevoegde formulieren Bescheinigung EU/EWR voor staatsburgers van de EU/EER pensioenbesluit (Rentenbescheid und jährliche Rentenanpassungsmitteilungen): de jaarlijkse mededelingen van de pensioenaanpassingen en de jaaropgave(n) van uw pensioen(en) Het pensioenbesluit hoeft u alleen mee te sturen in het jaar van toekenning van het pensioen of in het 1e jaar dat u belastingaangifte doet in Duitsland. U moet uw belastingaangifte hebben ingediend op uiterlijk 31 mei van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de belastingheffing. U kunt uitstel aanvragen bij uw Finanzamt. Wat is een Bescheinigung EU/EWR? De Bescheinigung EU/EWR is een formulier waarmee u het Finanzamt verzoekt om bij de heffing van Duitse inkomstenbelasting te worden aangemerkt als onbeperkt belastingplichtige. Het formulier is ook verkrijgbaar in de Nederlandse taal (Verklaring EU/EER). Voordat u het formulier inlevert bij het Finanzamt, moet u het laten controleren door de Nederlandse Belastingdienst. Vul het formulier in drievoud in en stuur de 3 exemplaren naar uw belastingkantoor in Nederland. Als de gegevens overeenkomen met uw Nederlandse aangifte, krijgt u 2 exemplaren terug. Het exemplaar dat bestemd is voor het Duitse Finanzamt stuurt u samen met de Duitse belastingaangifte naar het Finanzamt. Op het formulier vult u de niet in Duitsland belaste inkomsten in, zoals uw AOW of Anw. Geef daarbij duidelijk aan hoe u het bedrag hebt berekend. Digitaal aangifte doen Als u mag kiezen voor onbeperkte belastingplicht, kunt u digitaal aangifte doen. U kunt niet digitaal aangifte doen als u beperkt belastingplichtig bent. Voor meer informatie over digitaal aangifte doen, zie Belastingvrijstelling over Duits (dwangarbeiders) pensioen Ontvangt u uit Duitsland één of meer pensioenen? En moet u hierover belastingaangifte in Duitsland doen? Dan hebt u de mogelijkheid af te zien van het doen van aangifte. De in Duitsland verschuldigde belasting wordt dan vastgesteld op basis van de gegevens die uw Duitse pensioenmaatschappij aan het Finanzamt Neubrandenburg heeft verstrekt. Er wordt in dat geval echter geen rekening gehouden met aftrekposten waar u misschien recht op hebt. Ontvangt u een pensioen uit Duitsland dat verband houdt met het verrichtten van dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog? Mogelijk hoeft u over dat pensioen (of een gedeelte daarvan) in Duitsland geen belasting te betalen. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, kunt u het Finanzamt Neubrandenburg verzoeken geen belasting te heffen over (een deel van) dit pensioen. Het Finanzamt Neubrandenburg beoordeelt of u recht hebt op vrijstelling. Maak voor uw verzoek gebruik van het formulier Verklaring belastingaangifte Duits pensioen. U kunt dit formulier downloaden via Als u geen aangifte doet Hebt u een brief gekregen met het verzoek aangifte te doen? Dan bent u verplicht aangifte te doen. Als u geen aangifte doet, kan de Duitse Belastingdienst u een boete opleggen. Daarnaast kan de te betalen belasting worden vastgesteld aan de hand van een schatting. Aanslag betalen. Waarmee moet ik rekening houden? Bij internationale betalingen kan uw bank u kosten in rekening brengen. Of dat zo is, kunt u navragen bij uw bank. Moet u geld betalen voor internationale betalingen? Verhoog dan bij uw overschrijving het belastingbedrag met het bedrag van de kosten. Zo voorkomt u dat u te weinig belasting betaalt. 2 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

3 Als u de aanslag niet betaalt of niet kunt betalen Kunt u uw belastingschuld niet (meteen) betalen? Neem dan tijdig, dus vóór de betaaldatum van de belastingschuld, contact op met uw Finanzamt. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u uitstel van betaling of mag u de schuld in termijnen betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Finanzamt. Als u geen belasting betaalt, kan uw Finanzamt invorderingsmaatregelen nemen. Veelgestelde vragen Kan ik via het Bureau voor Duitse Zaken een jaaropgave van mijn Duitse pensioen ontvangen? Tot en met 2009 verstrekte het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) aan inwoners van Nederland met een wettelijk pensioen uit Duitsland (Duitse Rente) als extra service een jaaropgave. Sinds 2010 loopt de uitbetaling van deze pensioenen niet meer via het BDZ. Het BDZ verstrekt geen jaaropgaven meer. Ook niet over de jaren vóór Wilt u toch een jaaropgave ontvangen? Vraag dan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) een Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt aan. Aanvragen kan via de website U kunt uw jaaropgave ook telefonisch aanvragen bij: DRV Westfalen DRV Bund Berlin DRV Knappschaft Bahn-See Let op! Een jaaropgave aanvragen via internet kan alleen voor zogenoemde Versichertenrenten. Dat is rente uit een eigen verzekering, zoals een (vervroegde) ouderdomsrente of arbeidsongeschiktheidsrente. Krijgt u nabestaandenrente, zoals een weduwe-, weduwnaars- of (half )wezenrente? Dan moet u de jaaropgave telefonisch opvragen. Ontvangt u meerdere Duitse renten? Vraag dan per rentesoort een jaaropgave aan. Wordt mijn Duitse wettelijk pensioen volledig belast? Duitsland belast een deel van uw wettelijk pensioen. Het jaar waarin het wettelijk pensioen is ingegaan, bepaalt de hoogte van dit belastbare deel (ook voor alle volgende belastingjaren). Beginnend met 50% in het jaar 2005, wordt het belastbare deel voor ieder nieuw pensioenjaar in de jaren 2006 tot 2020 steeds met 2 procentpunten verhoogd en in de jaren 2021 tot 2040 met steeds 1 procentpunt. Ingangsjaar pensioen Belastbaar deel Belastingvrij deel t/m % 50% % 48% % 46% % 44% % 42% % 40% % 38% % 36% Het Finanzamt stelt het belastbare deel van het wettelijk pensioen vast en het jaarlijkse belastingvrije deel (Steuerfreier Betrag der Rente). Dit belastingvrije deel staat op de aanslag. Voorbeeld U ontvangt Altersrente. De uitkering is ingegaan op 1 januari In 2008 ontving u Altersrente. Het belastingvrije deel bedraagt (100% - 56%) van = In 2010 ontving u Altersrente. Het belastingvrije deel bedraagt In 2010 wordt van uw Altersrente belast: = In 2011 ontvangt u Altersrente. Het belastingvrije deel bedraagt In 2011 wordt van uw Altersrente belast: = Wordt een bedrijfspensioen volledig belast? Ontvangt u naast uw wettelijk pensioen een bedrijfspensioen? Dan wordt ook dat pensioen niet volledig belast. De hoogte van het belastbare deel is afhankelijk van onder meer: het soort aanvullend pensioen het jaar waarin het bedrijfspensioen is ingegaan uw leeftijd op het tijdstip dat u voor het eerst het pensioen ontving Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij het Finanzamt Neubrandenburg. Wanneer kan ik verzoeken om onbeperkte belastingplicht? Omdat u niet in Duitsland woont, bent u in Duitsland beperkt belastingplichtig. Daardoor hebt u geen recht op gunstiger belastingtarieven. Ook hebt u geen recht op bepaalde aftrekposten, zoals bijzondere uitgaven en buitengewone lasten. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u vragen te worden aangemerkt als onbeperkt belastingplichtig. U hebt in dat geval wel recht op een gunstiger belastingtarief en bepaalde aftrekposten, zoals bijzondere uitgaven en buitengewone lasten. Voorwaarden onbeperkte belastingplicht Duitsland U bent ongetrouwd U kunt in 2011 als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt in één van de volgende situaties: Uw wereldinkomen is voor minstens 90% in Duitsland belastbaar. Uw niet in Duitsland belaste inkomsten in het kalenderjaar bedragen niet meer dan 8.004*1). *1) in 2005, 2006 en 2007; in 2008; in 2009; in 2010 U bent getrouwd U kunt in de volgende gevallen in 2011 als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt: 3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

4 Het wereldinkomen van u en uw echtgenoot samen is voor minstens 90% in Duitsland belastbaar. In het kalenderjaar bedragen de niet in Duitsland belaste inkomsten van u niet méér dan *2) én van u en uw echtgenoot samen niet meer dan *3) U bent onderdaan van een EU/EER-land. Uw echtgenoot woont in een EU/EER-land. *2) in 2005, 2006 en 2007; in 2008; in 2009; in 2010 *3) in 2005, 2006 en 2007; in 2008; in 2009; in 2010 De niet in Duitsland belaste inkomsten worden vastgesteld volgens Duits belastingrecht. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met inkomsten uit de eigen woning. Ontvangt u een wettelijk pensioen, zoals AOW of Anw? Dan wordt bij de beoordeling van de onbeperkte belastingplicht alleen rekening gehouden met het belastbare deel. Dat belastbare deel wordt berekend volgens de Duitse regels. Is uw AOW bijvoorbeeld op 1 januari 2005 ingegaan? Dan wordt 50% van het AOW-bedrag dat u in 2005 ontving, aangemerkt als niet in Duitsland belaste inkomsten. Voorbeeld 1 U bent ongehuwd en ontvangt in AOW. De eerste AOW-uitbetaling was in In 2005 ontving u AOW. Hiervan wordt 50% aangemerkt als belastbaar deel. Het jaarlijks belastingvrije deel bedraagt 50% van = Uw inkomen Af: belastingvrij deel Uw niet in Duitsland belaste inkomsten Uw niet in Duitsland belaste inkomsten bedragen in 2011 minder dan U voldoet aan de voorwaarden om in 2011 als onbeperkt belastingplichtige te worden aangemerkt. Voorbeeld 2 U bent gehuwd. U en uw partner hebben in 2011 de volgende niet in Duitsland belaste inkomsten: Uw AOW (ingegaan in 2010) Brutoloon partner Totaal bruto inkomen Op 1 januari 2005 ontving u voor het eerst AOW. U ontving in 2005 een bedrag van Hiervan wordt 50% aangemerkt als belastbaar deel. Het jaarlijkse belastingvrije deel bedraagt 50% van = Uw niet in Duitsland belaste inkomsten bedragen = Dat is minder dan De niet in Duitsland belaste inkomsten van u en uw partner bedragen samen Dat is minder dan U voldoet aan de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht. U en uw partner kunnen bij de belastingaangifte 2011 verzoeken om als onbeperkt belastingplichtig te worden aangemerkt ( Zusammenveranlagung ). Hulp bij het invullen van de Duitse belastingaangifte In Duitsland regelt de zogenoemde Steuerberatungsgesetz, de wet over het beroep van belastingadviseur, wie mag ondersteunen op fiscaal gebied. Alleen gecertificeerde belastingconsulenten of hulporganisaties voor loonbelasting mogen hulp bieden. Doet u voor het eerst belastingaangifte in Duitsland? Vraag dan advies aan een belastingconsulent of hulporganisatie voor loonbelasting. Hulp van een belastingconsulent Via en kunt u zoeken naar adressen van belastingconsulenten in Duitsland. U kunt dit zoeken ook beperken tot criteria, zoals spreekt Nederlands. Het tarief voor belastingconsulenten is wettelijk geregeld en is meestal afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen. Hulp van een organisatie voor loonbelasting Een Duitse hulporganisatie voor loonbelasting is een instantie die bevoegd is te helpen bij de belastingaangifte. Bijvoorbeeld een vereniging. Leden van zo n hulporganisatie betalen een ledenbijdrage. Hiermee wordt de geboden hulp betaald. Op de websites van Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine ( en Neuer Verband der Lohnsteuerhilfevereine ( vindt u adressen van aangesloten adviesbureaus. Meer informatie Voor meer informatie over belastingheffing in Duitsland over uw pensioen kunt u contact opnemen met: Finanzamt Neubrandenburg (RiA) Postfach Neubrandenburg Telefoon: (0049) Fax: (0049) Totaal inkomen Af: forfaitaire kostenaftrek loon partner 1) Af: belastingvrij deel Niet in Duitsland belaste inkomsten ) Iedereen die loon geniet, heeft in Duitsland recht op forfaitaire kostenaftrek. 4 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

5 Duits-Nederlandse woordenlijst Duitse term Nederlandse term Beschränkt steuerpflichtig Beperkt belastingplichtig Besteuerungsanteil Belastbaar deel Doppelbesteuerungsabkommen Belastingverdrag Einkommensteuer Inkomstenbelasting Finanzamt Belastingkantoor Lohnsteuerhilfeverein Hulporganisatie voor loonbelasting Steuerberater Belastingconsulent Steuerbescheid Belastingaanslag Steuererklärung Belastingaangifte Unbeschränkt steuerpflichtig Onbeperkt belastingplichtig Unverheiratet Ongehuwd Veranlagungsjahr Belastingjaar Verheiratet Gehuwd Steuernummer Fiscaal nummer Zusammenveranlagung Gezamenlijke aangifte van gehuwden Dit is een uitgave van: Belastingdienst Grensinfopunt December 2011

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland algemene informatie bronnen Informatieblad Belastingdienst/Grensinfopunt oktober 2011; www.grensinfopunt.nl Aan

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uit welk land ontvangt u kinderbijslag? Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In onderstaand overzicht treft u de mogelijkheden aan: Uw

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uw partner werkt in Nederland Doordat u in Duitsland werkt, krijgt u uit Duitsland kinderbijslag. Doordat uw partner in Nederland werkt, krijgt deze

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011

vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website zie boven) januari 2011 http://www.finanzamt-neubrandenburg.de Rentenempfänger im Ausland http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/ vertaling van de algemene informatie van de belastingsdienst (Finanzamt) Neubrandenburg (website

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 834 Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders

Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels. Heerlen, 28 mei 2015. Peter Reinders Woonmobiliteit over de grens: minder krimp door grensregels Heerlen, 28 mei 2015 Peter Reinders Waarom een grensinfopunt? Het is voor onze regio van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit en

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Op welke wijze komt u met de Duitse regering tot een oplossing voor dit conflict?

Op welke wijze komt u met de Duitse regering tot een oplossing voor dit conflict? 2011Z16737 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de problemen die grensarbeiders ondervinden bij de Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Mr. H. (Henk) Bettink RB Belastingadviseur ROZA Drs. J.A. (Arjan) Pul RB Belastingadviseur ROZA Fiscale beslommeringen Deel 1 Henk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4

Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4 A10 Belastingen Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 3 Dat regelt de EU... 3 Zo is de situatie in Duitsland... 4 De belangrijkste punten... 4 Waar moet u belasting betalen?... 4 Het vermijden van

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015

VERZOEK. vermindering loon. Jaar: 2015. A Verzoeker. Persoonsnummer. Aantal kinderen jonger dan 17 jaar op 1 januari 2015 VERZOEK vermindering loon Jaar: 2015 Gebruik dit formulier om een vermindering van uw zuiver voljaarsloon aan te vragen. Raadpleeg eerst de toelichting op pagina 3 voordat u de gegevens invult. Vul uw

Nadere informatie

Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden

Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden Belastingaangifte IB 2015: Gevorderden Casus 1G: Jaap Ball en Marie Point Doelstellingen: Heffingskortingen AOW gerechtigde leeftijd behalen Eigen woning/restschuld Normaal doen zij het zelf maar omdat

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Practicumopdracht B FFEBLR0111

Practicumopdracht B FFEBLR0111 opleiding: FISCAAL RECHT EN ECONOMIE Practicumopdracht B FFEBLR0111 2011-2012 Inleiding Voor de module FFEBLR0111 moet je twee praktijkopdrachten maken. Deze tweede opdracht mag in groepjes van maximaal

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Woonde u in 2013 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Woonde u in 2012 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet u ook in Nederland

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OUDERDOM Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Het Nederlandse AOWpensioen Korting op het AOW-pensioen Wonen in het buitenland Toeslag

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Uitzendbureau gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Loftsi.nl Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Inzake 2014 De meest relevante aandachtspunten voor fiscaal residenten in Spanje stapsgewijs belicht Aangifte verplichting Aangiftemogelijkheden

Nadere informatie

zelfstandigen (Waz) en de Ziekenfondswet voor ondernemers 15 5.4 Hoe betaalt u belasting en premie als niet-inwoner van Nederland?

zelfstandigen (Waz) en de Ziekenfondswet voor ondernemers 15 5.4 Hoe betaalt u belasting en premie als niet-inwoner van Nederland? 901611 PA 966 23-05-2000 11:05 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat is emigratie? 6 2.1 Belasting en woonplaats 6 2.1.1 Bijzondere regelingen in verband met de woonplaats 7 2.1.2 Wonen in twee

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014-2015 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord

Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Kenmerk Titel Min. v. Fin. 6 februari 2015 IZV/2015/79U Veel vragen EK over pensioen in belastingverdrag met Duitsland beantwoord Samenvatting Staatssecretaris Wiebes is mede namens de minister van Buitenlandse

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum:

AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010. Uitreikdatum: Caribisch Nederland Belastingdienst 2010 AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Voor belastingplichtigen die in Caribisch Nederland wonen Belastingjaar 1-1-2010 t/m 31-12-2010

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken

Leuker kunnen we het niet maken Leuker kunnen we het niet maken Belastingen: blij met een blauwe envelop? De beruchte blauwe envelop belastingaangifte! De overheid heeft het recht om heffingen aan burgers op te leggen om inkomsten te

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.45 : uw rechten in Nederland en Duitsland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Uw rechten in Duitsland en Nederland Deskundig en

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

ALLE TIJD VOOR DE WERELD

ALLE TIJD VOOR DE WERELD Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND U bent uitgenodigd om te investeren in aandelen SPIE in het kader van het SPIE Groep werknemers aandelen aanbod SHARE FOR YOU 2015. Hieronder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie