Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland"

Transcriptie

1 Informatieblad Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen uit Duitsland? Nederland heeft met Duitsland een belastingverdrag gesloten. Aan de hand van dit verdrag wordt bepaald welk land het recht heeft belasting te heffen over uw pensioen: Nederland of Duitsland. Of, en hoeveel belasting u over uw pensioen moet betalen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Duitsland heft belasting over onder meer: een wettelijk ouderdomspensioen een wettelijk weduwen- en wezenpensioen een pensioen van de Duitse overheid Nederland heft belasting over de meeste particuliere bedrijfspensioenen uit Duitsland. Uitzondering Voldoet u aan de 2 volgende voorwaarden: U hebt in Duitsland bij een openbare dienst gewerkt. U ontvangt een pensioen van een zogenoemde Öffentliche Kasse (openbaar lichaam). Dan heft Duitsland hierover belasting. Een voorbeeld is een pensioen dat de VersorgungsAnstallt des Bundes und der Länder (VBL) betaalt. Als Nederland belasting heft over uw pensioen Als Nederland belasting heft over uw Duitse pensioen vermeldt u in uw aangifte het Duitse pensioen bij Pensioenen en uitkeringen uit het buitenland. Als Duitsland belasting heft over uw pensioen Nederlandse belastingaangifte Als Nederland geen belasting mag heffen over uw Duitse pensioen, geeft u het Duitse pensioen in uw Nederlandse belastingaangifte aan bij Pensioenen en uitkeringen uit het buitenland. Omdat u in Nederland over dat pensioen geen belasting hoeft te betalen, krijgt u een vermindering op de in Nederland te betalen belasting. Zo wordt voorkomen dat u dubbele belasting betaalt. De vermindering krijgt u door de elektronische aangifte als volgt in te vullen: Zet in de rubriek Vrijstellingen en verminderingen een vinkje bij Aftrek om dubbele belastingen te voorkomen. Zet een vinkje bij Box 1. Zet een vinkje bij Loon, pensioen en uitkeringen. Bij Omschrijving vult u Duitse rente in. Bij Inkomsten vult u het bedrag in van het Duitse pensioen. Bij Land kiest u Duitsland. Vult u een papieren aangifte in? Lees dan de toelichting bij de aangifte. Duitse belastingaangifte Tot 2005 werd in Duitsland over een wettelijk pensioen bijna geen belasting geheven. Vanaf 2005 is de belastingwet gewijzigd. Sinds dat jaar wordt in Duitsland meer belasting geheven over een wettelijk pensioen. ib 100-1z*2ed

2 Bij de uitbetaling van uw Duitse pensioen wordt geen belasting ingehouden. Dat betekent dat u in Duitsland belastingaangifte moet doen. Hebt u naast uw pensioen geen ander inkomen uit Duitsland? Dan moet u aangifte doen bij het Finanzamt Neubrandenburg (www.finanzamt-rente-im-ausland.de). Het Finanzamt Neubrandenburg behandelt uw aangifte en stelt de hoogte van de te betalen belasting vast. U downloadt het Duitse aangiftebiljet en de toelichting van en Of vraag uw Finanzamt de formulieren toe te sturen. De formulieren zijn alleen in de Duitse taal verkrijgbaar. Welk formulier moet u gebruiken? Welke formulieren en documenten u moet gebruiken, is afhankelijk van uw situatie: U bent beperkt belastingplichtig formulier ESt 1 C (Inkomstenbelastingverklaring voor beperkt belastingplichtigen) formulier Anlage R (Pensioeninkomsten) pensioenbesluit (Rentenbescheid und jährliche Rentenanpassungsmitteilungen): de jaarlijkse mededelingen van de pensioenaanpassingen en de jaaropgave(n) van uw pensioen(en). Het pensioenbesluit hoeft u alleen mee te sturen in het jaar van toekenning van het pensioen of in het 1e jaar dat u belastingaangifte doet in Duitsland. U verzoekt om behandeling als onbeperkt belastingplichtige formulier ESt 1 A (Inkomstenbelastingverklaring). Dit formulier is ook een verzoek tot behandeling als onbeperkt belastingplichtige formulier Anlage R (Pensioeninkomsten) en eventuele andere toegevoegde formulieren Bescheinigung EU/EWR voor staatsburgers van de EU/EER pensioenbesluit (Rentenbescheid und jährliche Rentenanpassungsmitteilungen): de jaarlijkse mededelingen van de pensioenaanpassingen en de jaaropgave(n) van uw pensioen(en) Het pensioenbesluit hoeft u alleen mee te sturen in het jaar van toekenning van het pensioen of in het 1e jaar dat u belastingaangifte doet in Duitsland. U moet uw belastingaangifte hebben ingediend op uiterlijk 31 mei van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de belastingheffing. U kunt uitstel aanvragen bij uw Finanzamt. Wat is een Bescheinigung EU/EWR? De Bescheinigung EU/EWR is een formulier waarmee u het Finanzamt verzoekt om bij de heffing van Duitse inkomstenbelasting te worden aangemerkt als onbeperkt belastingplichtige. Het formulier is ook verkrijgbaar in de Nederlandse taal (Verklaring EU/EER). Voordat u het formulier inlevert bij het Finanzamt, moet u het laten controleren door de Nederlandse Belastingdienst. Vul het formulier in drievoud in en stuur de 3 exemplaren naar uw belastingkantoor in Nederland. Als de gegevens overeenkomen met uw Nederlandse aangifte, krijgt u 2 exemplaren terug. Het exemplaar dat bestemd is voor het Duitse Finanzamt stuurt u samen met de Duitse belastingaangifte naar het Finanzamt. Op het formulier vult u de niet in Duitsland belaste inkomsten in, zoals uw AOW of Anw. Geef daarbij duidelijk aan hoe u het bedrag hebt berekend. Digitaal aangifte doen Als u mag kiezen voor onbeperkte belastingplicht, kunt u digitaal aangifte doen. U kunt niet digitaal aangifte doen als u beperkt belastingplichtig bent. Voor meer informatie over digitaal aangifte doen, zie https://www.elster.de/index.php. Belastingvrijstelling over Duits (dwangarbeiders) pensioen Ontvangt u uit Duitsland één of meer pensioenen? En moet u hierover belastingaangifte in Duitsland doen? Dan hebt u de mogelijkheid af te zien van het doen van aangifte. De in Duitsland verschuldigde belasting wordt dan vastgesteld op basis van de gegevens die uw Duitse pensioenmaatschappij aan het Finanzamt Neubrandenburg heeft verstrekt. Er wordt in dat geval echter geen rekening gehouden met aftrekposten waar u misschien recht op hebt. Ontvangt u een pensioen uit Duitsland dat verband houdt met het verrichtten van dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog? Mogelijk hoeft u over dat pensioen (of een gedeelte daarvan) in Duitsland geen belasting te betalen. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, kunt u het Finanzamt Neubrandenburg verzoeken geen belasting te heffen over (een deel van) dit pensioen. Het Finanzamt Neubrandenburg beoordeelt of u recht hebt op vrijstelling. Maak voor uw verzoek gebruik van het formulier Verklaring belastingaangifte Duits pensioen. U kunt dit formulier downloaden via Als u geen aangifte doet Hebt u een brief gekregen met het verzoek aangifte te doen? Dan bent u verplicht aangifte te doen. Als u geen aangifte doet, kan de Duitse Belastingdienst u een boete opleggen. Daarnaast kan de te betalen belasting worden vastgesteld aan de hand van een schatting. Aanslag betalen. Waarmee moet ik rekening houden? Bij internationale betalingen kan uw bank u kosten in rekening brengen. Of dat zo is, kunt u navragen bij uw bank. Moet u geld betalen voor internationale betalingen? Verhoog dan bij uw overschrijving het belastingbedrag met het bedrag van de kosten. Zo voorkomt u dat u te weinig belasting betaalt. 2 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

3 Als u de aanslag niet betaalt of niet kunt betalen Kunt u uw belastingschuld niet (meteen) betalen? Neem dan tijdig, dus vóór de betaaldatum van de belastingschuld, contact op met uw Finanzamt. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u uitstel van betaling of mag u de schuld in termijnen betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Finanzamt. Als u geen belasting betaalt, kan uw Finanzamt invorderingsmaatregelen nemen. Veelgestelde vragen Kan ik via het Bureau voor Duitse Zaken een jaaropgave van mijn Duitse pensioen ontvangen? Tot en met 2009 verstrekte het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) aan inwoners van Nederland met een wettelijk pensioen uit Duitsland (Duitse Rente) als extra service een jaaropgave. Sinds 2010 loopt de uitbetaling van deze pensioenen niet meer via het BDZ. Het BDZ verstrekt geen jaaropgaven meer. Ook niet over de jaren vóór Wilt u toch een jaaropgave ontvangen? Vraag dan bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) een Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt aan. Aanvragen kan via de website U kunt uw jaaropgave ook telefonisch aanvragen bij: DRV Westfalen DRV Bund Berlin DRV Knappschaft Bahn-See Let op! Een jaaropgave aanvragen via internet kan alleen voor zogenoemde Versichertenrenten. Dat is rente uit een eigen verzekering, zoals een (vervroegde) ouderdomsrente of arbeidsongeschiktheidsrente. Krijgt u nabestaandenrente, zoals een weduwe-, weduwnaars- of (half )wezenrente? Dan moet u de jaaropgave telefonisch opvragen. Ontvangt u meerdere Duitse renten? Vraag dan per rentesoort een jaaropgave aan. Wordt mijn Duitse wettelijk pensioen volledig belast? Duitsland belast een deel van uw wettelijk pensioen. Het jaar waarin het wettelijk pensioen is ingegaan, bepaalt de hoogte van dit belastbare deel (ook voor alle volgende belastingjaren). Beginnend met 50% in het jaar 2005, wordt het belastbare deel voor ieder nieuw pensioenjaar in de jaren 2006 tot 2020 steeds met 2 procentpunten verhoogd en in de jaren 2021 tot 2040 met steeds 1 procentpunt. Ingangsjaar pensioen Belastbaar deel Belastingvrij deel t/m % 50% % 48% % 46% % 44% % 42% % 40% % 38% % 36% Het Finanzamt stelt het belastbare deel van het wettelijk pensioen vast en het jaarlijkse belastingvrije deel (Steuerfreier Betrag der Rente). Dit belastingvrije deel staat op de aanslag. Voorbeeld U ontvangt Altersrente. De uitkering is ingegaan op 1 januari In 2008 ontving u Altersrente. Het belastingvrije deel bedraagt (100% - 56%) van = In 2010 ontving u Altersrente. Het belastingvrije deel bedraagt In 2010 wordt van uw Altersrente belast: = In 2011 ontvangt u Altersrente. Het belastingvrije deel bedraagt In 2011 wordt van uw Altersrente belast: = Wordt een bedrijfspensioen volledig belast? Ontvangt u naast uw wettelijk pensioen een bedrijfspensioen? Dan wordt ook dat pensioen niet volledig belast. De hoogte van het belastbare deel is afhankelijk van onder meer: het soort aanvullend pensioen het jaar waarin het bedrijfspensioen is ingegaan uw leeftijd op het tijdstip dat u voor het eerst het pensioen ontving Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij het Finanzamt Neubrandenburg. Wanneer kan ik verzoeken om onbeperkte belastingplicht? Omdat u niet in Duitsland woont, bent u in Duitsland beperkt belastingplichtig. Daardoor hebt u geen recht op gunstiger belastingtarieven. Ook hebt u geen recht op bepaalde aftrekposten, zoals bijzondere uitgaven en buitengewone lasten. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u vragen te worden aangemerkt als onbeperkt belastingplichtig. U hebt in dat geval wel recht op een gunstiger belastingtarief en bepaalde aftrekposten, zoals bijzondere uitgaven en buitengewone lasten. Voorwaarden onbeperkte belastingplicht Duitsland U bent ongetrouwd U kunt in 2011 als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt in één van de volgende situaties: Uw wereldinkomen is voor minstens 90% in Duitsland belastbaar. Uw niet in Duitsland belaste inkomsten in het kalenderjaar bedragen niet meer dan 8.004*1). *1) in 2005, 2006 en 2007; in 2008; in 2009; in 2010 U bent getrouwd U kunt in de volgende gevallen in 2011 als onbeperkt belastingplichtig worden aangemerkt: 3 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

4 Het wereldinkomen van u en uw echtgenoot samen is voor minstens 90% in Duitsland belastbaar. In het kalenderjaar bedragen de niet in Duitsland belaste inkomsten van u niet méér dan *2) én van u en uw echtgenoot samen niet meer dan *3) U bent onderdaan van een EU/EER-land. Uw echtgenoot woont in een EU/EER-land. *2) in 2005, 2006 en 2007; in 2008; in 2009; in 2010 *3) in 2005, 2006 en 2007; in 2008; in 2009; in 2010 De niet in Duitsland belaste inkomsten worden vastgesteld volgens Duits belastingrecht. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met inkomsten uit de eigen woning. Ontvangt u een wettelijk pensioen, zoals AOW of Anw? Dan wordt bij de beoordeling van de onbeperkte belastingplicht alleen rekening gehouden met het belastbare deel. Dat belastbare deel wordt berekend volgens de Duitse regels. Is uw AOW bijvoorbeeld op 1 januari 2005 ingegaan? Dan wordt 50% van het AOW-bedrag dat u in 2005 ontving, aangemerkt als niet in Duitsland belaste inkomsten. Voorbeeld 1 U bent ongehuwd en ontvangt in AOW. De eerste AOW-uitbetaling was in In 2005 ontving u AOW. Hiervan wordt 50% aangemerkt als belastbaar deel. Het jaarlijks belastingvrije deel bedraagt 50% van = Uw inkomen Af: belastingvrij deel Uw niet in Duitsland belaste inkomsten Uw niet in Duitsland belaste inkomsten bedragen in 2011 minder dan U voldoet aan de voorwaarden om in 2011 als onbeperkt belastingplichtige te worden aangemerkt. Voorbeeld 2 U bent gehuwd. U en uw partner hebben in 2011 de volgende niet in Duitsland belaste inkomsten: Uw AOW (ingegaan in 2010) Brutoloon partner Totaal bruto inkomen Op 1 januari 2005 ontving u voor het eerst AOW. U ontving in 2005 een bedrag van Hiervan wordt 50% aangemerkt als belastbaar deel. Het jaarlijkse belastingvrije deel bedraagt 50% van = Uw niet in Duitsland belaste inkomsten bedragen = Dat is minder dan De niet in Duitsland belaste inkomsten van u en uw partner bedragen samen Dat is minder dan U voldoet aan de voorwaarden voor onbeperkte belastingplicht. U en uw partner kunnen bij de belastingaangifte 2011 verzoeken om als onbeperkt belastingplichtig te worden aangemerkt ( Zusammenveranlagung ). Hulp bij het invullen van de Duitse belastingaangifte In Duitsland regelt de zogenoemde Steuerberatungsgesetz, de wet over het beroep van belastingadviseur, wie mag ondersteunen op fiscaal gebied. Alleen gecertificeerde belastingconsulenten of hulporganisaties voor loonbelasting mogen hulp bieden. Doet u voor het eerst belastingaangifte in Duitsland? Vraag dan advies aan een belastingconsulent of hulporganisatie voor loonbelasting. Hulp van een belastingconsulent Via en kunt u zoeken naar adressen van belastingconsulenten in Duitsland. U kunt dit zoeken ook beperken tot criteria, zoals spreekt Nederlands. Het tarief voor belastingconsulenten is wettelijk geregeld en is meestal afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen. Hulp van een organisatie voor loonbelasting Een Duitse hulporganisatie voor loonbelasting is een instantie die bevoegd is te helpen bij de belastingaangifte. Bijvoorbeeld een vereniging. Leden van zo n hulporganisatie betalen een ledenbijdrage. Hiermee wordt de geboden hulp betaald. Op de websites van Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine (www.bdl-online.de) en Neuer Verband der Lohnsteuerhilfevereine (www.nvl.de) vindt u adressen van aangesloten adviesbureaus. Meer informatie Voor meer informatie over belastingheffing in Duitsland over uw pensioen kunt u contact opnemen met: Finanzamt Neubrandenburg (RiA) Postfach Neubrandenburg Telefoon: (0049) Fax: (0049) Totaal inkomen Af: forfaitaire kostenaftrek loon partner 1) Af: belastingvrij deel Niet in Duitsland belaste inkomsten ) Iedereen die loon geniet, heeft in Duitsland recht op forfaitaire kostenaftrek. 4 Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland

5 Duits-Nederlandse woordenlijst Duitse term Nederlandse term Beschränkt steuerpflichtig Beperkt belastingplichtig Besteuerungsanteil Belastbaar deel Doppelbesteuerungsabkommen Belastingverdrag Einkommensteuer Inkomstenbelasting Finanzamt Belastingkantoor Lohnsteuerhilfeverein Hulporganisatie voor loonbelasting Steuerberater Belastingconsulent Steuerbescheid Belastingaanslag Steuererklärung Belastingaangifte Unbeschränkt steuerpflichtig Onbeperkt belastingplichtig Unverheiratet Ongehuwd Veranlagungsjahr Belastingjaar Verheiratet Gehuwd Steuernummer Fiscaal nummer Zusammenveranlagung Gezamenlijke aangifte van gehuwden Dit is een uitgave van: Belastingdienst Grensinfopunt December 2011

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie

Werken in Europa. uwv.nl werk.nl/eures. Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland. Meer informatie uwv.nl werk.nl/eures Werken in Europa Informatie over werk, ondernemen en leven in de EU/EER en Zwitserland Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie