Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer"

Transcriptie

1 Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - juni 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2

3 Sociale verzekeringen Voor personen die (gaan) wonen in België en een uitkering uit Nederland ontvangen VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD Deze folder is bestemd voor personen die in België (gaan) wonen en een uitkering vanuit Nederland ontvangen. Met een uitkering bedoelen wij hier een Vut-uitkering, vervroegd pensioen of een sociale verzekeringsuitkering zoals een AOW-, Anw- en WAO-uitkering. U vindt hier een korte beschrijving over de gevolgen voor uw sociale zekerheidspositie zoals pensioenopbouw, ziektekostenverzekering en kinderbijslag. Voor de premiepercentages en uitkeringsbedragen verwijzen wij u naar de bijlage. Bij verhuizing naar België dient u altijd de uitkeringsinstantie(s) hiervan op de hoogte te stellen. Ontvangt u een AOW- of Anw- uitkering dan zult u voortaan de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank in Utrecht gaan ontvangen. PENSIOENEN Als u in België gaat wonen bent u niet automatisch meer verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw). De verzekering voor de AOW geeft recht op een maandelijkse uitkering vanaf de 65 jarige leeftijd. De rechten die u heeft opgebouwd blijft u behouden. Voor ieder jaar dat u niet meer verzekerd bent wordt 2% gekort op uw AOW-uitkering die u vanaf 65 jarige leeftijd gaat ontvangen. De Anw verzekert het recht op een uitkering bij overlijden voor wezen, halfwezen en/of de partner van de overledene. De Anw is geen opbouwverzekering, dit betekent dat als u niet meer verzekerd bent in principe ook geen rechten meer heeft. Vrijwillige verzekering U heeft wel de mogelijkheid om de AOW en/of de Anw op vrijwillige basis voort te zetten. Het verzoek hiervoor moet u binnen één jaar na het einde van uw verplichte verzekering indienen bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen, afdeling Vrijwillige verzekering. In principe kunt u maximaal 10 jaar de vrijwillige verzekering voortzetten. Er zijn uitzonderingen. Voordat u besluit om de vrijwillige verzekering voor de Anw af te sluiten is het verstandig om na te gaan of er wel recht kan bestaan op een Anw-uitkering. Ontvangt u een WAO-uitkering dan heeft u eventueel ook de mogelijkheid om een vrijwillige pensioenregeling voor werknemers in België af te sluiten. Dit dient u binnen de drie jaar, na de datum van de WAO-beslissing, te doen bij de Rijksdienst voor Pensioenen in Brussel, Dienst regularisatie. Ziektekostenverzekering Het recht op vergoedingen wordt in Nederland geregeld door de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De ZFW geeft recht op de meest gebruikelijke gezondheidsvoorzieningen en via de AWBZ worden een aantal belangrijke kosten vergoed zoals b.v.: - het verblijf in een ziekenhuis of revalidatieinstelling vanaf de 366e dag; - het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis en/of psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of het verblijf in een instelling bestemd voor de behandeling en verpleging van verstandelijk gehandicapten; - een aantal kunst en hulpmiddelen. Als u in België woont bent u niet automatisch meer verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De verzekering voor de AWBZ is gekoppeld aan de verzekering voor de Ziekenfondswet. Als u in België woont en op grond van uw uitkering verzekerd bent voor de Ziekenfondswet dan blijft u

4 verzekerd voor de AWBZ. Bent u niet verzekerd voor de Ziekenfondswet dan bent u dus ook niet meer verzekerd voor de AWBZ. U bent verplicht verzekerd voor de (Nederlandse) Ziekenfondswet Als u op grond van uw uitkering verplicht verzekerd bent voor de Ziekenfondswet dan moet u zich inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds (mutualiteit) met het formulier E-121 NL. Dit formulier kunt u aanvragen bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Amstelveen, Afdeling Buitenland. U bent dan ten laste van Nederland verzekerd in België. Dit betekent dat u in Nederland de premie betaalt maar dat u alleen gebruik kunt maken van de medische zorg in België. De kosten worden eveneens naar Belgische normen vergoed door het Belgische ziekenfonds. Voor medische verstrekkingen en voorzieningen bent u een eigen bijdrage (remgeld) verschuldigd. Voor de eigen bijdrage bij ziekenhuisopname kunt u afhankelijk van uw leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluiten. Een uitzondering zijn de verstrekkingen die in België niet volledig betaald worden en die in Nederland onder de AWBZ-verzekering vallen. Deze kosten kunt u wel bij het Nederlandse ziekenfonds declareren. U bent verzekerd op particuliere basis bij een Nederlandse ziektekostenverzekeraar Als u op grond van uw uitkering niet verplicht verzekerd bent voor de Ziekenfondswet dan bent u niet automatisch verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als u een AOW-, Anw-, of WAO-uitkering ontvangt heeft u de mogelijkheid om de AWBZ-verzekering op vrijwillige basis voort te zetten. Dit dient u binnen één jaar na het einde van de verplichte verzekering aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen, afdeling Vrijwillige verzekering. Heeft u een standaardpakketpolis bij uw particuliere verzekeraar dan kunt u deze voortzetten bij wonen in België. Heeft u bij uw particuliere verzekeraar een maatschappijpolis dan dient u te vragen om een buitenlanddekking. In deze situatie kan uw verzekeraar de verzekering beëindigen. Mogelijke alternatieven voor een particulier verzekering zijn: *DKV International sa (Deutsche Kranken Verein), Bischoffsheimlaan 1 t/m 8 te B-1000 Brussel, tel: 0032 (0) *DVV-Verzekeringen, Livingstonelaan 6 te B-1000 Brussel, 0032-(0) , *Meeùs assurantiën (de Meeùs extra zorgpolis), Willemstraat 115 te 4811 AH Breda, 0031(0) Ontvangt u een Vut-uitkering of vervroegd pensioen dan kunt u geen vrijwillige verzekering voor de AWBZ afsluiten. U heeft in deze situatie de mogelijkheid om u als inwoner van België aan te sluiten bij een Belgisch ziekenfonds. U wordt dan verzekerd voor het Belgische pakket aan voorzieningen en verstrekkingen. Houdt u er wel rekening mee dat in dit pakket niet alle zaken zitten die in het Nederlandse verplichte/particuliere verzekerings- en/of het AWBZ-pakket zitten. Tevens bent u voor medische verstrekkingen en voorzieningen een eigen bijdrage (remgeld) verschuldigd. Voor de eigen bijdrage bij ziekenhuisopname kunt u afhankelijk van uw leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluiten. Bij inschrijving voor deze verzekering zal het Belgische ziekenfonds u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet verzekerd bent voor de AWBZ en u zich ook niet vrijwillig kunt verzekeren voor de AWBZ. Deze verklaring kunt u bij ons aanvragen. Opting In Indien u particulier verzekerd bent en uw gezinsinkomen daalt ná uw 65- jarige leeftijd naar een bedrag lager of gelijk aan de ziekenfondsgrens voor 65- plussers dan kunt u alsnog kiezen voor de (Nederlandse) Ziekenfondsverzekering. Een verzoek hiertoe begint met het aanvragen van een inkomensonderzoek. Dit verzoek moet u doen bij de Sociale Verzekeringsbank in Utrecht, afdeling AOW/Anw buitenland. De SVB stelt uw (gezins-) inkomen vast en geeft hiervoor een verklaring af. Bij het CVZ kunt u dan met deze verklaring het formulier E121 NL opvragen. Met dit formulier kunt u zich vervolgens laten inschrijven bij

5 een door u te kiezen Belgisch ziekenfonds. Vergoedingen zullen worden verstrekt naar Belgische normen en voorwaarden. In deze situatie wordt u eveneens als verzekerde aangemerkt voor de AWBZ. Kinderbijslag Bij wonen in België bent u niet langer verzekerd voor de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Maar als u en uw kind(eren) aan de voorwaarden blijven voldoen, blijft u uw rechten op Nederlandse kinderbijslag wel behouden. U ONTVANGT EEN NEDERLANDSE ÉN BELGISCHE UITKERING Als u een Nederlandse- én Belgische sociale verzekeringsuitkering ontvangt dan kan uw situatie anders zijn dan hier beschreven. Zo kunt u bijvoorbeeld verzekerd worden tegen ziektekosten op grond van de uitkering uit het (nieuwe) woonland. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen. WAAR MOET U BELASTING BETALEN? Op 1 januari 2003 is er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België in werking getreden. Deze wijziging betekent in principe dat de werkenden in hun werkland en de uitkeringsgerechtigden in hun woonland belasting betalen. Wij raden u aan om uw belastingvragen voor te leggen aan Informatiecentrum Belastingen Buitenland (IBB) in Heerlen.

6 TENSLOTTE Wij zijn er ons van bewust dat niet iedere situatie in deze folder behandeld is. Indien uw situatie hiet niet beschreven is of u heeft nog vragen, aarzel dan niet en stel uw vragen aan één van onze medewerkers. NUTTIGE ADRESSEN Sociale Verzekeringsbank Postbus AJ Amstelveen Afdeling Vrijwillige verzekering Tel.0031(0) Afdeling Verzekerdenadministratie Tel.0031(0) Sociale Verzekeringsbank Afdeling AOW/Anw Postbus CA Utrecht Tel. 0031(0) Rijksdienst voor Pensioenen Dienst regularisatie Zuidertoren B-1060 Brussel (België) Tel: 0032(0) College voor Zorgverzekeringen Postbus BD Amstelveen Tel. 0031(0) Informatiecentrum Belastingen Buitenland (IBB) Postbus DJ Heerlen Tel. (gratis) of :0031-(0)

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure

Voorlichtingsbrochure Voorlichtingsbrochure TEN BEHOEVE VAN BELGISCHE GRENSARBEIDERS IN NEDERLAND Uitgave januari 2006 Secretariaat-Generaal van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE Regentschapsstraat 39, 1000 BRUSSEL Tel. 02 519 38

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW September 2005 2005 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uit gever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KIJK OP NIEUWE TIJDEN. Met pensioen, hoe werkt dat? In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen

Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers, die inwoners van Duitsland en België in dienst willen nemen Meest gestelde vragen en antwoorden Voor werkgevers die inwoners van Duitsland en België

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Handleiding E-formulieren

Handleiding E-formulieren Handleiding E-formulieren 2006 INHOUD Inleiding 3 E 104 E 106 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie