Deutsche Bank DB Personal. Weet wat u kunt verwachten van uw geld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deutsche Bank DB Personal. Weet wat u kunt verwachten van uw geld"

Transcriptie

1 Deutsche Bank Weet wat u kunt verwachten van uw geld

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Een beter zicht om de onzekerheden te verminderen Het structureren van uw tegoeden Een verschillende aanpak per behoefte en een betere opvolging van de risico s Proactiviteit om u de meest pertinente informatie te bezorgen 7 3. Hoe de onzekerheden beter beheren met? U legt ons duidelijk uit wie u bent en wat uw sleuteldoelstellingen zijn Uw Portfolio Manager Uw driemaandelijkse portefeuilleverslag Uw alerts en berichten Gedeelde expertise : een duidelijke relatie, zonder verrassingen Het DNA van Deutsche Bank in uw geïndividualiseerde relatie : uw bevoorrechte relatie 15 De relatie wordt beheerst door het algemeen reglement, dat op eenvoudig verzoek verkregen kan worden. 2 Deutsche Bank

3 1. Inleiding De laatste jaren liepen de traditionele methodes voor het beheer van financiële tegoeden tegen hun limieten aan en tal van beleggers zijn op zoek naar een nieuwe houvast. De financiële context is grondig gewijzigd en er zijn geen zekerheden meer doordat de markten veel volatieler en minder voorspelbaar geworden zijn. Betekent dit dat u vandaag meer risico s loopt dan gisteren? Niet noodzakelijk, maar één ding staat wel vast: de kaarten in het segment van de financiële dienstverlening zijn herschud. Wat als zeer onwaarschijnlijk werd beschouwd, is toch gebeurd. En niemand kan beloven dat dergelijke gebeurtenissen zich in de toekomst niet opnieuw zullen voordoen. Trouw aan onze waarden zijn we met onze cliënten in dialoog gegaan. En door deze dialoog hebben we ons een beter beeld kunnen vormen van uw behoeften in deze nieuwe context. Wij legden de volgende krachtlijnen bloot in wat u van uw bank verwacht: een duidelijk beeld van wat u van uw geld kunt verwachten; proactieve informatie over de risico s waaraan u bent blootgesteld, met de bedoeling de verrassingen te verminderen en de onzekerheden beter in te schatten; een geïndividualiseerde aanpak waarin uw eigen behoeften centraal staan. Uitgaande van uw noden ontwikkelden wij, een nieuwe financiële dienst die onzekerheden tracht te verminderen en die volledig opgebouwd is rond de verschillende doelstellingen van elke cliënt. Met ontdekt u een nieuwe financiële dienst waarmee u over alle instrumenten beschikt voor een proactieve opvolging van uw portefeuille ten opzichte van uw sleuteldoelstellingen en van de risico s waaraan uw geld is blootgesteld. En dus de impact ervan te verminderen in geval van ongunstige markttendensen. Kortom: u bent uitgerust om uw geld op een meer doordachte manier te beheren. Hoe? Dat ontdekt u in deze brochure of tijdens een gesprek met uw adviseur. Met is elke cliënt uniek en beschikt elke cliënt dus over een unieke benadering die hem toelaat om de onzekerheden te verminderen en verrassingen te vermijden. Cliënten van Deutsche Bank maakten reeds kennis met DB een dienst die een revolutie teweegbracht op de spaarmarkt. Ook zal voor een aardverschuiving zorgen in het segment van het geïndividualiseerde advies. Deutsche Bank 3

4 2. Een beter zicht om de onzekerheden te verminderen Ik wil dat mijn bank mij begrijpt... en ik wil mijn bank begrijpen. De unieke benadering van zorgt ervoor dat uw doelstellingen duidelijker afgelijnd worden. Voor u... maar ook voor uw adviseur. Een relatie die vertrekt vanuit een stevige basis. Tijdens de gesprekken met uw adviseur weet u allebei waarover het gaat: liquiditeit, bescherming of groei. En dat is veel meer dan een kwestie van woordgebruik, het gaat om wederzijds begrip. Is dat niet de beste manier om uw persoonlijke financiën in alle sereniteit te benaderen? 4 Deutsche Bank

5 2.1 Het structureren van uw tegoeden Omdat uw geld verschillende doelen moet dienen, organiseert u in overleg met uw persoonlijke adviseur uw tegoeden in drie specifieke behoeftecategorieën: de behoefte aan liquiditeiten, de behoefte aan bescherming of regelmatige inkomsten en de behoefte aan groei. Deze 3 behoeften noemen we uw sleuteldoelstellingen. Met zijn er geen vooraf vastgelegde risicoprofielen: elke cliënt is uniek en krijgt het advies dat bij hem aansluit. Concreet hebben wij 3 sleuteldoelstellingen geïdentificeerd die u kunt vertalen in uw persoonlijke doelstellingen. Dit zal u helpen om uw tegoeden te structureren. Liquiditeiten : beschikbaarheid en zekerheid Hier vindt u de producten en de oplossingen waarover u op elk moment moet kunnen beschikken. Voor uw dagelijkse verrichtingen, voor de financiering van een concreet project op korte termijn of voor onvoorziene uitgaven. Bescherming : voorspelbaarheid en lange termijn Hier vindt u het deel van uw tegoeden terug dat u op een langere looptijd wenst te investeren en dat eventueel regelmatige inkomsten kan voortbrengen. In het gedeelte Bescherming bevinden zich voornamelijk kwalitatieve obligatieproducten. U beschikt over een volledig beeld van de evolutie van deze beleggingen: de inkomsten die ze zullen voortbrengen, desgevallend het niveau van bescherming van het initiële kapitaal, de verschillende vervaldagen en het risiconiveau. Voor dit deel van uw tegoeden wenst u eventueel een voorspelbaar rendement, hoger dan voor uw liquiditeiten en met een beheerst risico. Groei : op zoek naar rendement Hier vindt u het deel van uw tegoeden dat u aan een sneller ritme wenst te doen aangroeien. En waarbij u een vooraf vastgelegd, hoger risiconiveau aanvaardt. Drie afzonderlijke doelstellingen Deze revolutionaire, op uw echte behoeften gebaseerde benadering is eigenlijk een kwestie van gezond verstand. elimineert geen onzekerheden, maar laat toe om de impact ervan te verminderen op een deel van uw tegoeden. Dankzij de verdeling volgens drie behoeftecategorieën, weet u precies waar u staat in het behalen van uw doelstellingen, welk deel van uw tegoeden is blootgesteld aan de meest volatiele marktschommelingen en voor welk deel het behoud primeert. Deutsche Bank 5

6 Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn beleggingen overeenstemmen met mijn sleuteldoelstellingen? 2.2 Een verschillende aanpak per behoefte en een betere opvolging van de risico s Hoe weet u precies aan welk risiconiveau u bent blootgesteld? Zou een benadering die louter op basis van 5 vooraf bepaalde beleggersprofielen opgebouwd is (van zeer defensief tot zeer offensief), u kunnen behoeden voor turbulenties? En zou het u voldoende houvast bieden? Met volgt u de risico s op de voet. Dat kan doordat uw tegoeden volgens uw sleuteldoelstellingen gestructureerd zijn: liquiditeit, bescherming en groei. Zo bepaalt u precies welk deel van uw tegoeden u wilt blootstellen aan de belangrijkste marktschommelingen. Resultaat? In alle sereniteit kijkt u de blootstelling van uw tegoeden na ten opzichte van de verschillende marktrisico s en u identificeert hun eventuele impact op het behalen van uw doelstellingen. 6 Deutsche Bank

7 Het heeft geen zin me te informeren als het al te laat is 2.3 Proactiviteit om u de meest pertinente informatie te bezorgen Doordat u uw behoeften nauwkeurig hebt bepaald, kunnen wij u verwittigen wanneer u ervan zou afwijken. Onze specialisten weten welke informatie u zou kunnen interesseren. Via uw kwartaalverslagen of via uw Portfolio Manager binnen Online Banking vestigen wij uw aandacht op posities die een probleem zouden kunnen vormen: een te hoge blootstelling aan een bepaalde emittent, een onevenwicht ten opzichte van uw doelstellingen, de kwaliteit van de obligaties, enz. Beter nog: u zult verwittigd worden over bepaalde gebeurtenissen die mogelijk een gevoelige impact kunnen hebben op de evolutie van uw tegoeden. De sterke neerwaartse herziening van een rating van een obligatie-emittent in uw portefeuille, bijvoorbeeld. U wenst onaangename verrassingen te vermijden? U wenst opnieuw greep te hebben op uw geld? Met zijn u en uw adviseur uitgerust om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen, dankzij performante systemen voor het beheer van de onzekerheden. Deutsche Bank 7

8 Onzekerheden beheren, hoe doe ik dat concreet? Een gewaarschuwd man is er twee waard. Deze spreuk geldt ook voor het beheer van uw tegoeden. Met beschikt u over opvolgingsinstrumenten waarmee u de controle over uw persoonlijke financiën behoudt. U weet beter waar u staat, aan welke risico s u bent blootgesteld en u wordt geïnformeerd over de eventuele afwijkingen ten opzichte van uw initiële doelstellingen. 8 Deutsche Bank

9 3. DB Personal elimineert geen onzekerheden maar helpt om ze beter te beheren 3.1 U legt ons duidelijk uit wie u bent en wat uw sleuteldoelstellingen zijn Een bank die de taal spreekt van haar cliënten... ze bestaat wel degelijk! Met begrijpen we elkaar omdat u ons duidelijk uitlegt wat uw behoeften zijn inzake persoonlijke financiën. U geeft ons gewoon aan wat uw behoeften zijn op het vlak van liquiditeiten, van bescherming en van groei. Verder geeft u ons per activaklasse aan of u er ervaring mee hebt en hoe het staat met uw kennis ervan. En of u de voorkeur geeft aan distributie of kapitalisatie van de inkomsten uit uw beleggingen. Zo beschikt uw adviseur over alle elementen om u de oplossingen voor te stellen die bij u passen. Uiteraard kunnen uw financiële doelstellingen evolueren in de tijd. Dus past u ze aan in functie van de evolutie van uw persoonlijke situatie, ofwel samen met uw adviseur, ofwel rechtstreeks binnen Online Banking. Deutsche Bank 9

10 3.2 Uw Portfolio Manager U wenst uw portefeuille actiever op te volgen? De Portfolio Manager, beschikbaar via Online Banking, is een uitermate compleet instrument dat u toelaat om dagelijks de evolutie van uw tegoeden te controleren: de overeenstemming met uw doelstellingen, de prestaties en het rendement van uw beleggingen, de cashflows, de ratings, de verdeling per activaklasse, de blootstelling aan valuta, de vervaldagen, de alerts, enz. U krijgt meteen toegang tot een overzicht van de belangrijkste componenten van uw portefeuille. Indien u dat wenst, kunt in detail de evolutie van uw verschillende posities ten opzichte van u doelstellingen nakijken. U mist geen enkele informatie: uw Portfolio Manager toont uw portefeuille zoals uw adviseur hem ziet. Zo kunt u er zeker van zijn dat we dezelfde taal spreken. Het is een interactief, intuïtief en beveiligd instrument. Met uw digipass hebt u toegang waar en wanneer u wilt. 3.3 Uw driemaandelijkse portefeuilleverslag Elke drie maanden wordt in uw portefeuilleverslag de balans opgemaakt van uw situatie. U krijgt uiteraard een historiek van uw transacties, het rendement en de prestaties van uw verschillende beleggingen, informatie over de vervaldagen, enz. Op zich niet zo bijzonder. Het voordeel van is dat u met uw verslag over een volwaardig beslissingsondersteunend instrument beschikt. U ziet niet alleen de prestaties uit het verleden, maar u krijgt ook een beeld van de eventuele afwijkingen tegenover uw initiële doelstellingen. Dankzij de alerts vestigt uw verslag ook uw aandacht op het feit of een bepaalde positie niet meer zou stroken met de voorzichtigheidsprincipes van Deutsche Bank. Zo beschikt u over een volledig beeld van de risico s waaraan u bent blootgesteld en over de middelen om ze te beheren. Uw verslag geeft ook prognoses: hij laat u toe om maand per maand de cashflows (intresten en terugbetalingen) van uw portefeuilles op te volgen. U beschikt ook over een weergave van deze cashflows voor de komende 10 jaar. 10 Deutsche Bank

11 3.4 Uw alerts en berichten Uw portefeuilleverslag en uw Online Portfolio Manager vestigen uw aandacht op de eventuele afwijkingen ten opzichte van uw doelstellingen en ten opzichte van de voorzichtigheidsprincipes inzake beleggingen. Een te hoge blootstelling aan een bepaalde munt of emittent? Dat wordt u heel duidelijk aangegeven. Maar dat is niet alles. Uw tools informeren u ook over bepaalde gebeurtenissen die mogelijk een belangrijke impact kunnen hebben op uw tegoeden (downgrade van een rating, vervaldag). Uw adviseur zal niet aarzelen om u bij te staan in uw reactie op deze gebeurtenissen. Mocht een arbitrage nodig zijn, dan herinneren wij u eraan dat deze arbitrage bij Deutsche Bank in de meeste gevallen zonder kosten uitgevoerd kan worden. Want wij schrappen de instapkosten overal waar mogelijk. Voor een heel groot aantal fondsen bedragen die zelfs 0%. elimineert geen onzekerheden. verbergt ze ook niet achter vooraf vastgelegde risicoprofielen. Integendeel: u ziet duidelijk aan welke risico s u bent blootgesteld en voor welk deel van uw tegoeden. De ideale basis om samen met uw adviseur de juiste beslissingen te nemen voor het beheer van uw tegoeden. Deutsche Bank 11

12 3.5 Gedeelde expertise Dialoog en gedeelde expertise behoren ook tot de waarden van Deutsche Bank. Het is onze opdracht om u te informeren over de marktactualiteit, maar ook over concrete thema s met betrekking tot uw beleggingen, vermogensoverdracht, pensioenplanning, fiscaliteit, enz. Alle cliënten ontvangen de Money Expert, het financiële magazine van Deutsche Bank. U ontvangt expertisedossiers rond thema s die u mogelijk kunnen interesseren: sparen, beleggen, pensioen, successie, enz. Op vragen van fiscale aard vindt u wellicht het antwoord in de DB Tax Letter. Als cliënt wordt u overigens geregeld uitgenodigd op conferenties of informatiesessies. Zo blijft u op de hoogte van de laatste tendensen en kunt de juiste beslissingen nemen voor uw geld. 12 Deutsche Bank

13 4. : een duidelijke relatie, zonder verrassingen Hoeveel kost het en waarop heb ik recht? Bij Deutsche Bank beperkt transparantie zich niet tot de dialoog met onze cliënten. Het is een principe dat we ook op onze tarieven toepassen. Voor een relatie is er geen sprake van ingewikkelde berekeningen op basis van beheerprovisies of bijkomende kosten. U betaalt een vaste prijs (excl. transactiekosten), ongeacht het bedrag dat u ons toevertrouwt: 50 euro per kwartaal. Alles inbegrepen: de diensten van uw adviseur, uw portefeuilleverslagen, uw jaarlijkse diagnose, uw online instrumenten voor de opvolging, uw effectenrekening, uw zichtrekening, uw spaarrekening, uw Bancontact en Mastercard kaarten en uw toegang tot Online Banking. Bovendien omvat deze dienst ook voordelige tarieven: 0% instapkosten op de meeste van onze fondsen en slechts 6 euro voor online beursorders tot euro op Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam. Nog een goede reden om te vertrouwen op : in tegenstelling tot wat bij bepaalde andere banken gangbaar is, betaalt u bij Deutsche Bank geen hogere commissies als u ons meer geld toevertrouwt. Met betaalt u één vaste prijs: 50 euro per kwartaal, ongeacht de tegoeden waarover u beschikt. Deutsche Bank 13

14 5. Het DNA van Deutsche Bank in uw geïndividualiseerde relatie 5.1 Uw adviseur: een expert tot uw beschikking Al onze adviseurs volgden een opleiding tot Expert Advisor of Personal Financial Planning aan de AMS (Antwerp Management School). Uw gesprekspartner is dus een volwaardige expert, zowel voor uw beleggingen als voor uw successieplanning, de voorbereiding van uw pensioen of vragen van fiscale aard. Hij werkt ook nauw samen met onze specialisten van de departementen Investment & Research, Tax & Consulting en Legal van Deutsche Bank. 5.2 Onze doelstelling: uw tevredenheid In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij veel banken, worden de medewerkers van Deutsche Bank niet geëvalueerd in functie van de producten die ze verkopen, maar voornamelijk op basis van uw tevredenheid. Elk kwartaal voert een onafhankelijk studiebureau een grote tevredenheidsenquête uit bij een cliëntenpanel. Zo geniet u de zekerheid dat de door uw adviseur voorgestelde oplossingen in de eerste plaats uw belangen dienen en niet die van de bank. 5.3 Ruime keuze en onpartijdig advies Naargelang van uw doelstellingen beveelt uw adviseur u de beste oplossingen van de markt aan. Niet alleen producten van Deutsche Bank, maar ook die van onze concurrenten: meer dan 20 financiële partners voor de fondsen. Zo kunt u de beste oplossing kiezen uit meer dan beleggingsfondsen. Bij Deutsche Bank schaffen we overal waar mogelijk de instapkosten af. Voor een groot aantal fondsen bedragen deze kosten 0%. Uw adviseur heeft dan ook geen enkele reden om het ene fonds voor te stellen, ten nadele van het andere... behalve dan uw tevredenheid. Wenst u meer geavanceerde oplossingen voor het beheer van uw tegoeden? In de meeste banken zijn deze voorbehouden voor de rijkste cliënten. Dankzij profiteert u van de expertise van onze specialisten. En indien dit aansluit bij uw doelstellingen, kunt u voor een deel van uw tegoeden opteren voor meer gesofistikeerde oplossingen. 14 Deutsche Bank

15 6. DB Personal: uw bevoorrechte relatie, op mijn maat gesneden? richt zich tot de beleggers die hun beleggingen proactief wensen te beheren en de evolutie ervan van nabij wensen op te volgen. Wenst u opnieuw meer greep te krijgen op uw geld? Verwacht u een geïndividualiseerde begeleiding? Bent u op zoek naar advies dat rekening houdt met uw sleuteldoelstellingen? En bent u van mening dat uw geld een unieke benadering verdient? Dan is iets voor u. De dienstverlening wordt warm aanbevolen voor de cliënten die ons hun tegoeden toevertrouwen vanaf een indicatief bedrag van euro. Daarmee kunt u rekenen op een duidelijk tarief, actieve beheermethodes, uw tegoeden gestructureerd in 3 portefeuilles, advies voor uw financiële planning, enz. De relatie wordt beheerst door het algemeen reglement, dat op eenvoudig verzoek verkregen kan worden. Deutsche Bank 15

16 Goede redenen om te kiezen voor Een concreet antwoord inzake risico-opvolging en het structureren van uw tegoeden, vertrekkend vanuit uw behoeften om te trachten de onzekerheden te verminderen. Performante instrumenten voor de opvolging en pertinente informatie. Uw persoonlijke adviseur heeft slechts één doel: uw tevredenheid. Onpartijdig advies om u wegwijs te maken in een uitgebreid aanbod van beleggingsoplossingen tegen competitieve tarieven. Toegang tot specifieke oplossingen die traditioneel voorbehouden zijn voor grote vermogens. Een volledige dienstverlening, ook voor uw dagelijkse bankverrichtingen. Een duidelijke en uitermate competitieve prijs: 50 euro per kwartaal. Bent u op zoek naar een radicaal vernieuwende benadering om uw geld op te volgen? Lees alle details over de relatie op Bel onze specialisten op het nummer of maak een afspraak in een van onze 34 Financial Centers. V.U.: Stéphan Salberter, Marnixlaan 17, 1000 Brussel. Versie: februari 2013

Weet wat u kunt verwachten van uw geld Altijd en overal, dankzij uw Online Portfolio Manager. Alles wat u moet weten om van start te gaan

Weet wat u kunt verwachten van uw geld Altijd en overal, dankzij uw Online Portfolio Manager. Alles wat u moet weten om van start te gaan Weet wat u kunt verwachten van uw geld ltijd en overal, dankzij uw Online Portfolio Manager lles wat u moet weten om van start te gaan Weet wat u kunt verwachten van uw geld, 24/24 Via uw Online Portfolio

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Uw Financial ID. U bent uniek. Ons advies is dat ook.

Uw Financial ID. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Uw Financial ID U bent uniek. Ons advies is dat ook. Uw Financial ID: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening 03 Een gloednieuwe vragenlijst voor online advies op basis van uw eigen doelstellingen

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

DB Private Solutions Funds. Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts

DB Private Solutions Funds. Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts 02 Inhoud 01. Waarom? p. 04 02. Regelmatige inkomsten of rendement op lange termijn? p. 06 A. Bent u op zoek naar regelmatige inkomsten? B. Beoogt u

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument

ING Bank (NL) (A+/A2) Fund Opportunity Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek. Dit gestructureerde schuldinstrument Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ÎÎ Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Î Î Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 40 vertegenwoordigt van de eventuele stijging

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Portfolio Advice Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Met Portfolio Advice beschikt u over een heuse beleggings-gps Voor een

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan : een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Banking-cliënten. Waarom biedt Deutsche Bank een

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank

Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Tarieven voor Vermogensmanagement van de Rabobank Private banking In dit overzicht vindt u de tarieven die wij hanteren voor Vermogensmanagement van de Rabobank. Het grootste deel van deze kosten bestaat

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking

Kronos. De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers. ing.be/privatebanking Kronos De oplossing van ING Private Banking voor veeleisende beleggers ing.be/privatebanking In Home'Bank en de ING Smart Banking-app volg ik dagelijks de prestaties van mijn Kronos-portefeuille op. Makkelijk,

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

Haal nog méér uit uw bank.

Haal nog méér uit uw bank. Haal nog méér uit uw bank. Haal nog meer uit uw bank, u verdient het. BKCP is een moderne bank op mensenmaat. Bij ons is alles gericht op het optimaal bedienen van onze cliënten. Elk contact, telefonisch,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan : een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Banking-cliënten. Waarom biedt Deutsche Bank een

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3)

Deutsche Bank AG (A+ / Aa3) (A+ / Aa3) STRATEGIE P. 2 Deutsche Bank AG richt zich tot de belegger die gedurende jaar wil inspelen op een mogelijke toekomstige stijging van een korf van 4 munten uit opkomende landen t.o.v. de Amerikaanse

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van

Nadere informatie

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1 Beleggingsadvies Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou ing.be/privatebanking En u? En u? Private Banking 1 In Home'Bank volg ik dagelijks de waarde van mijn portefeuille op. ING Private

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

da s simpel beginnen met beleggen dankzij uw AXA Bankagent Belegt u al? Draai dan deze brochure om. axabank.be/beleggen

da s simpel beginnen met beleggen dankzij uw AXA Bankagent Belegt u al? Draai dan deze brochure om. axabank.be/beleggen Belegt u al? Draai dan deze brochure om. beginnen met beleggen dankzij uw AXA Bankagent da s simpel axabank.be/beleggen AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België TEL 02 678 61 11 FAX 02 678

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

beleggen op het ritme van uw leven

beleggen op het ritme van uw leven beleggen op het ritme van uw leven da s simpel axabank.be/beleggen 7190631 Brochure MiFID NL.indd 1 24/04/15 12:06 BELEGGEN Beleggen, dat kan iedereen elk op zijn eigen ritme U hebt wat spaargeld, veilig

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank

Société Générale (FR) (A/A1) Anticipation Booster Deutsche Bank Deutsche Bank Geniet van een variabele jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de Euribor-rente op 3 maand. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? ING Belgium International Finance (LU) Europe Callable 2019 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent

Nadere informatie

Profiteer van de eventuele rentestijging

Profiteer van de eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Crédit Agricole CIB - biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van 6 jaar

Nadere informatie

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden.

BNP Paribas. Beleg in Europese bedrijven die hun. voordeel doen met de toenemende uitgaven van de consumenten. de groeilanden. Emerging Consumer Callable 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. BNP Paribas Emerging Consumer Callable 07 is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht van een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. BNP Paribas (AA / Aa2) Interest Cover Callable 209 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van bruto gedurende de 2 eerste jaren. Vanaf

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen DOSSIER Fund Research Voor een selectie van de betere fondsen Hoewel het beste beleggingsfonds* niet bestaat, kunnen we de betere fondsen wel detecteren door middel van een degelijk onderbouwd fondsenonderzoek.

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Australische dollar Wat mag u verwachten? Î Î Obligatie in Australische dollar (AUD) uitgegeven door Deutsche Bank AG. Î Î Jaarlijkse brutocoupon van 4,35%

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie