METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS"

Transcriptie

1 METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van uw vermogen in de toekomst. Onze planningsinstrumenten bieden u twee mogelijkheden om uw beleggingen te plannen. Met de Pensioenplanner kan u zich voorbereiden op uw pensioen. Met de Portfolio Builder kan u plannen hoe u uw portefeuille best naar uw wensen kan beleggen voor een welbepaalde tijdshorizon, maar zonder een specifiek doel in gedachten te hebben. Beide planningsinstrumenten houden rekening met de persoonlijke en financiële informatie die u hebt verstrekt. De Pensioenplanner schat in of uw huidige bijdragen, opgebouwde spaargeld, toekomstige pensioeninkomsten en beleggingsstrategie volstaan om het door u opgegeven inkomens- of vermogensdoel te bereiken. De Portfolio Builder schat de waarde van uw portefeuille aan het eind van een tijdshorizon die u hebt opgegeven. In elk geval raden wij een geschikte en passende beleggingsstrategie aan op basis van de persoonlijke en financiële informatie die u hebt verstrekt en stellen wij een gediversifieerde portefeuille van beleggingsfondsen voor om u in staat te stellen die strategie uit te voeren. Deze instrumenten worden hieronder nader beschreven. ALGEMENE AANPAK Onze planningsinstrumenten zijn gebaseerd op een eenvoudig proces bestaande uit drie stappen: Stap 1 Uw informatie - De planningsinstrumenten leiden u door een reeks vragen over uw persoonlijke en financiële situatie. De gevraagde informatie omvat persoonlijke gegevens, financiële doelstellingen, tijdshorizon, risicovoorkeur, gegevens over uw partner (als u die in de planning wil opnemen) en andere informatie. Het is erg belangrijk dat de informatie die u ons verstrekt zo juist en volledig mogelijk is, zodat wij u het best mogelijke advies kunnen geven. Stap 2 Onze analyse Wij analyseren de door u verstrekte gegevens om een spreiding over verschillende activa aan te bevelen, een portefeuille voor te stellen en de verwachte waarde van die portefeuille aan het eind van de door u opgegeven tijdshorizon te bepalen. In het geval van de Pensioenplanner bepalen wij ook of die verwachte waarde volstaat om uw financiële doelstelling te realiseren. Daarnaast analyseren wij het portefeuilleresultaat in verschillende marktscenario s. Stap 3 Onze aanbeveling Wij bevelen u een gediversifieerde portefeuille van fondsen aan die naar onze mening geschikt is voor u en aansluit bij uw persoonlijke en financiële situatie en risicovoorkeuren. Wij geloven in het samenstellen van een gediversifieerde portefeuille bestaande uit eenvoudige fondsen. Wij raden geen sterk gestructureerde of complexe beleggingen aan. De aanbeveling kan ook een cashcomponent omvatten, afhankelijk van uw situatie. Uitvoering van uw plan Vervolgens kan u de aanbevolen (of aangepaste) portefeuille direct online kopen of kan u hem opslaan en de verdere ontwikkeling ervan volgen. Wij zullen uw portefeuille in beheer houden voor zolang als u wenst. Als uw plan eenmaal is uitgevoerd, kan u te allen tijde beslissen om uw portefeuillebeheer bij ons stop te zetten en zelf de controle in handen te nemen. Wij zullen u dan niet langer van beleggingsadvies voorzien wat deze portefeuille betreft.

2 GEDETAILLEERDE AANPAK EN VERONDERSTELLINGEN Stap 1 - Uw informatie De planningtools verzamelen uw relevante persoonlijke en financiële gegevens (en, indien van toepassing, de gegevens van uw partner). Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Als u bepaalde gegevens liever niet verstrekt, kunnen we u toch nog een plan voorstellen maar zal ons advies minder goed afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie en uw persoonlijk profiel. Deze gegevens omvatten onder meer: uw financiële kennis en ervaring; uw risicobereidheid; informatie over uw bestaande beleggingen en spaarrekeningen; alle andere inkomsten en uitgaven waarmee we volgens u rekening moeten houden in onze voorspellingen, inclusief een bestaand wettelijk of privé-pensioen; uw leeftijd, geslacht en loon; en uw spaarintenties en/of pensioenplannen. Hoe meer informatie u over uw persoonlijke omstandigheden en financiële situatie verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u de beleggingsportefeuille aan te bevelen die het beste aansluit bij uw behoeften en situatie. Omdat we uw huidige financiële positie alleen kunnen analyseren op basis van rekeningen die u ons hebt meegedeeld, is het belangrijk dat u ons alle relevante informatie over uw bestaande beleggingen en andere bronnen van inkomsten verstrekt. Stap 2 - Onze analyse Op basis van de persoonlijke en financiële gegevens die u hebt verstrekt, raden wij een strategie en beleggingsportefeuille aan die bij u passen. Elke portefeuille bestaat uit fondsen die beleggen in aandelen, obligaties en/of grondstoffen (commidities), en elke portefeuille is ontworpen om het verwachte rendement dat bij een bepaald risiconiveau kan worden behaald te maximaliseren. Met behulp van informatie over de rendementen van elke activaklasse in het verleden schatten we het rendement dat waarschijnlijk zal worden gegenereerd door de portefeuille die wij aanbevelen. Zo kunnen we schatten hoe de waarde van uw portefeuille zich zal ontwikkelen, rekening houdend met eventuele lopende bijdragen in de portefeuille en met het inkomen dat u tijdens uw pensioen wenst uit de portefeuille te halen. We houden ook rekening met onzekerheid door prognoses te maken die uitgaan van een zwakke, normale en sterke markt. Het is echter belangrijk op te merken dat het hier gaat om statistisch afgeleide schattingen van het waarschijnlijke rendement van uw portefeuille, en niet om gegarandeerde rendementen. Het is met name mogelijk dat het rendement van uw portefeuille als gevolg van zeer ongunstige marktontwikkelingen zelfs lager uitvalt dan het door ons voorspelde rendement in een zwakke markt. Onze analisten en algoritmen trachten echter om uw portefeuille te diversifiëren ten einde het risico te spreiden en te beperken in overeenstemming met uw profiel. Hieronder vindt u meer informatie over de methode die we gebruiken om te voorspellen hoe de voor u aanbevolen portefeuille zich in de toekomst zal ontwikkelen en over de belangrijkste veronderstellingen waarvan we bij onze prognoses uitgaan. Stap 3 - Onze aanbeveling De resultaten van onze analyse worden aan u voorgesteld in een rapport om u inzicht te geven in de verwachte resultaten van onze aanbevelingen. Dit rapport varieert per planner waar u gebruik van maakt:: Pensioenplanner-rapporten Voor beleggers die de Pensioenplanner gebruiken, bieden we een rapport dat laat zien hoeveel vermogen u naar verwachting zal hebben opgebouwd tegen de tijd dat u met pensioen gaat (op basis van de pensioenleeftijd die u hebt

3 opgegeven) en hoe uw vermogen zich tijdens uw pensioen naar verwachting zal ontwikkelen, in de veronderstelling dat u het volledige bedrag van de door u gewenste pensioeninkomsten uitgeeft. Het rapport voorspelt ook hoelang u met uw opgebouwde vermogen uw gewenste inkomen tijdens uw pensioen kan ontvangen en welk bedrag u in uw portefeuille overhoudt op de door u opgegeven einddatum van uw pensioen. Dit rapport toont ook uw geraamde vermogen onder verschillende marktomstandigheden. Zo kan u zien hoe uw financiële situatie tijdens uw pensioen kan veranderen als de markten het beter of slechter doen dan verwacht. Alle financiële informatie in de Pensioenplanner is na belasting en uw geraamde vermogen en opnames zijn aangepast aan inflatie. Portfolio Builder-rapporten Voor beleggers die de Portfolio Builder gebruiken, bieden we een rapport dat het bedrag toont, dat naar verwachting in uw beleggingsrekening zal zijn opgebouwd aan het eind van de tijdshorizon die u hebt opgegeven, in de veronderstelling dat u het door ons aanbevolen plan volgt, en vergelijkt dat bedrag met uw doel. Het rapport laat ook zien hoe dat bedrag tussen nu en het einde van de door u opgegeven tijdshorizon jaarlijks aangroeit. Dit rapport geeft verschillende ramingen, uitgaande van verschillende marktomstandigheden. Zo kan u zien hoe uw vermogen evolueert als de markten het beter of slechter doen dan verwacht. GEDETAILLEERDE ANALYTISCHE METHODE Om uw risicocapaciteit te bepalen, houden onze planningsinstrumenten rekening met zowel uw financiële situatie als uw houding ten aanzien van het nemen van risico s. Uw financiële situatie wordt uitgedrukt met behulp van de zogenaamde Human Capital-methode. Hierbij wordt rekening gehouden met uw financieel vermogen (totale activa, inclusief financiële activa zoals spaarrekeningsaldi, aandelen en obligaties, alsmede alle niet-financiële activa waarmee we op uw verzoek rekening houden, zoals de nettowaarde van uw woning en inboedel) en uw human capital (toekomstige pensioeninkomsten en geplande bijdragen op uw rekening, zoals hieronder nader beschreven). Op basis van deze factoren bepalen we uw risicoprofiel. Human capital is de verdisconteerde en voor mortaliteit gecorrigeerde waarde van verwachte instromen in de beleggingsrekening. In de pensioenplanner worden deze toekomstige stromen vertegenwoordigd door de toekomstige inkomsten uit uw wettelijke pensioen, uw (eventuele) privépensioen en uw maandelijkse bijdragen. In het geval van de Financiële Planner en de Portfolio Builder is het human capital alleen gebaseerd op de geplande toekomstige maandelijkse bijdragen. Wij stellen u vragen over uw werkzekerheid en gebruiken het antwoord om te bepalen tegen welke rente uw toekomstige geldstromen verdisconteerd moeten worden. Hoe verder in de toekomst u geldstromen ontvangt, hoe lager de huidige waarde van die geldstromen. Daarom is het human capital doorgaans laag voor jongeren. Dat betekent dat jongere beleggers er over het algemeen goed aan doen hun financiële portefeuille zwaarder te beleggen in beleggingen die een hoger rendement opleveren maar relatief meer risico inhouden, zoals aandelen. Naarmate een belegger ouder wordt, neemt het aandeel van human capital in zijn totale vermogen toe. Dat betekent dat oudere beleggers normaal zouden moeten overwegen om hun financiële portefeuilles zwaarder te beleggen in conservatieve beleggingen, zoals obligaties. Omdat we uw financieel vermogen alleen kunnen analyseren op basis van rekeningen en beleggingen waarover u ons hebt verteld, is het belangrijk dat u ons alle relevante informatie over uw bestaande portefeuille verstrekt. Opdat wij uw human capital nauwkeurig zouden kunnen analyseren, is het eveneens belangrijk dat u ons volledige en nauwkeurige informatie verstrekt over uw loon, eventuele recurrente inkomsten of uitgaven, uw privépensioen en het bedrag dat u maandelijks in het plan kan storten.

4 Uw houding ten aanzien van het nemen van risico s blijkt uit uw antwoorden op een aantal vragen in de vragenlijst en wordt samengevat in een algemene risicovoorkeur. Die risicovoorkeur wordt vervolgens gebruikt om het risicoprofiel dat werd bepaald op basis van uw human capital en financieel vermogen aan te passen om tot een definitieve aanbeveling te komen. Bij het ramen van het waarschijnlijke rendement van een aanbevolen beleggingsportefeuille simuleren we de ontwikkeling van de portefeuille in een groot aantal mogelijke toekomstige marktscenario s, statistisch afgeleid van de rendementen van activaklassen in het verleden. Bij het afleiden van deze ramingen houden we rekening met zowel de rendementen van elke activaklasse in het verleden als de correlaties tussen de rendementen van verschillende activaklassen. Met deze methode om toekomstige marktontwikkelingen over een periode van vele jaren te simuleren, kunnen we rekening houden met verwachte rendementen en marktvolatiliteit. Als we één reeks resultaten presenteren of als we zeggen dat prognoses gebaseerd zijn op gemiddelde marktomstandigheden, betekent dit dat de voorspelde rendementen statistisch gezien over de volledige geanalyseerde periode 60 % van de tijd zullen worden behaald of overschreden. Als we zeggen dat prognoses gebaseerd zijn op zwakke marktomstandigheden, betekent dit dat de voorspelde rendementen 90 % van de tijd zullen worden behaald of overschreden. Prognoses die gebaseerd zijn op sterke marktomstandigheden zullen 30 % van de tijd worden bereikt of overschreden. BELANGRIJKSTE VERONDERSTELLINGEN Hoewel de berekeningen van onze planningsinstrumenten gebaseerd zijn op een breed scala van beschikbare informatie, moeten er nog een aantal veronderstellingen worden gemaakt, hetzij over u en uw financiële situatie, hetzij over de marktomstandigheden, het juridische kader of het fiscale klimaat in de toekomst. De belangrijkste veronderstellingen zijn hieronder samengevat. Veronderstellingen over u (en, indien van toepassing, over uw partner): U bent een Belgische belastingplichtige; Uw loon is in de loop der jaren gestegen en zal blijven stijgen tegen een tempo dat uitsluitend afhangt van uw leeftijd en dat wordt afgeleid van gegevens uit het verleden; Als u ons vraagt om in onze analyse rekening te houden met een wettelijk pensioen, hebt u sinds de leeftijd van 22 continue socialezekerheidsbijdragen betaald en zal u die blijven betalen totdat u 65 jaar wordt. Wij baseren onze berekening van het wettelijke pensioen op uw huidige loon, gecorrigeerd voor inflatie; Recurrente inkomsten, recurrente uitgaven en forfaitaire of eenmalige inkomsten worden ontvangen aan het eind van het plannerjaar. Een plannerjaar begint op de dag dat u de planner start en eindigt 12 maanden later. Veronderstellingen over de toekomstige omgeving: De inflatie bedraagt 2 % per jaar; De toepasselijke fiscale en sociale wetten en tarieven veranderen niet (met inbegrip van zowel de normale als bijzondere socialezekerheidsbijdragen), al worden alle drempelwaarden verhoogd met het inflatiepercentage. Veronderstellingen over pensioenen en gewenste pensioeninkomsten: Uw gewenste pensioeninkomsten worden uitgedrukt als een bedrag na belastingen; Als u ons hebt gevraagd om in onze analyse rekening te houden met een wettelijk pensioen, draagt dat pensioen bij tot het realiseren van de inkomsten die u tijdens de volledige duur van uw pensioen wenst te ontvangen; Het pensioen van uw partner (indien van toepassing) zal ook bijdragen aan de inkomsten die u tijdens de volledige duur van uw pensioen wenst te ontvangen. Indien uw partner vóór u de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt ervan uitgegaan dat het wettelijke pensioen dat uw partner ontvangt wordt belegd in de beleggingsportefeuille totdat u de leeftijd van 65 jaar bereikt; Uw pensioen wordt gebaseerd op 60 % van uw vroegere inkomen (tot het maximum van de passende drempel) als u ons niet hebt gevraagd om rekening te houden met uw partner of als uw partner een loon ontvangt, en wordt gebaseerd

5 op 75 % van uw vroegere inkomen als uw partner geen loon ontvangt; Uw gewenste pensioeninkomsten zijn nodig vanaf uw pensioendatum tot de door u opgegeven einddatum van uw pensioen, ongeacht de leeftijd van uw partner; Het door u opgegeven bedrag dat u ontvangt uit uw privépensioen wordt aangepast aan de inflatie tot het jaar waarin u van plan bent uw privépensioen te beginnen opnemen. Daarnaast gaan we ervan uit dat de inkomsten uit uw privépensioen niet langer worden aangepast aan de inflatie zodra u uw pensioen begint op te nemen, d.w.z. uw privépensioen betaalt een vaste uitkering. Andere veronderstellingen: De spreiding van de activaklassen in uw aanbevolen portefeuille is constant gedurende de prognosetermijn; Alle ontvangen dividenden en interesten worden belast volgens het standaardstelsel en niet volgens een fiscaal gunstregime, zoals het regime dat van toepassing is op gereglementeerde spaarrekeningen of bepaalde door het Koninkrijk België uitgegeven obligaties; Inkomende geldstromen zijn na aftrek van belastingen; uitgaande geldstromen worden niet behandeld als fiscaal aftrekbare kosten; De door uw privépensioen uitgekeerde bedragen worden tegen 10 % belast; Het wettelijke pensioen wordt belast tegen de standaardtarieven die van toepassing zijn op Belgische belastingplichtigen; Het lokale belastingtarief bedraagt 7 %, ongeacht de plaats waar u woont; Fiscale aftrekposten worden forfaitair berekend, en niet op basis van werkelijke beroepskosten; Eventueel gerealiseerde meerwaarden volstaan niet om in aanmerking te komen als beroepsinkomsten en zijn dus niet onderworpen aan belastingen; Er wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen in verband met persoonlijke aftrekposten; De rendementen van beleggingsfondsen worden geraamd op basis van de rendementen van de onderliggende activaklasse in het verleden, niet op basis van de fondsbeheerder; Het verwachte rendement op niet-financiële activa (inclusief onroerend goed) wordt geschat door de waarde ervan voor te stellen als een mix van aandelen en obligaties en vervolgens de rendementen van die activaklassen op de gebruikelijke wijze te ramen; De prognoses worden van jaar tot jaar gemaakt in de veronderstelling dat uw portefeuille niet verandert tijdens het jaar; de jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden verondersteld plaats te vinden op de laatste dag van het jaar. BELANGRIJKE MEDEDELING De resultaten van de planningsinstrumenten kunnen van berekening tot berekening verschillen en kunnen variëren in de tijd. De planningsinstrumenten kunnen toekomstige beleggingsresultaten niet voorspellen. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen

De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen De kennis van een private bank, met het enthousiasme van een online coach. Van geld naar vermogen Dit is Evi De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie