METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS"

Transcriptie

1 METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van uw vermogen in de toekomst. Onze planningsinstrumenten bieden u twee mogelijkheden om uw beleggingen te plannen. Met de Pensioenplanner kan u zich voorbereiden op uw pensioen. Met de Portfolio Builder kan u plannen hoe u uw portefeuille best naar uw wensen kan beleggen voor een welbepaalde tijdshorizon, maar zonder een specifiek doel in gedachten te hebben. Beide planningsinstrumenten houden rekening met de persoonlijke en financiële informatie die u hebt verstrekt. De Pensioenplanner schat in of uw huidige bijdragen, opgebouwde spaargeld, toekomstige pensioeninkomsten en beleggingsstrategie volstaan om het door u opgegeven inkomens- of vermogensdoel te bereiken. De Portfolio Builder schat de waarde van uw portefeuille aan het eind van een tijdshorizon die u hebt opgegeven. In elk geval raden wij een geschikte en passende beleggingsstrategie aan op basis van de persoonlijke en financiële informatie die u hebt verstrekt en stellen wij een gediversifieerde portefeuille van beleggingsfondsen voor om u in staat te stellen die strategie uit te voeren. Deze instrumenten worden hieronder nader beschreven. ALGEMENE AANPAK Onze planningsinstrumenten zijn gebaseerd op een eenvoudig proces bestaande uit drie stappen: Stap 1 Uw informatie - De planningsinstrumenten leiden u door een reeks vragen over uw persoonlijke en financiële situatie. De gevraagde informatie omvat persoonlijke gegevens, financiële doelstellingen, tijdshorizon, risicovoorkeur, gegevens over uw partner (als u die in de planning wil opnemen) en andere informatie. Het is erg belangrijk dat de informatie die u ons verstrekt zo juist en volledig mogelijk is, zodat wij u het best mogelijke advies kunnen geven. Stap 2 Onze analyse Wij analyseren de door u verstrekte gegevens om een spreiding over verschillende activa aan te bevelen, een portefeuille voor te stellen en de verwachte waarde van die portefeuille aan het eind van de door u opgegeven tijdshorizon te bepalen. In het geval van de Pensioenplanner bepalen wij ook of die verwachte waarde volstaat om uw financiële doelstelling te realiseren. Daarnaast analyseren wij het portefeuilleresultaat in verschillende marktscenario s. Stap 3 Onze aanbeveling Wij bevelen u een gediversifieerde portefeuille van fondsen aan die naar onze mening geschikt is voor u en aansluit bij uw persoonlijke en financiële situatie en risicovoorkeuren. Wij geloven in het samenstellen van een gediversifieerde portefeuille bestaande uit eenvoudige fondsen. Wij raden geen sterk gestructureerde of complexe beleggingen aan. De aanbeveling kan ook een cashcomponent omvatten, afhankelijk van uw situatie. Uitvoering van uw plan Vervolgens kan u de aanbevolen (of aangepaste) portefeuille direct online kopen of kan u hem opslaan en de verdere ontwikkeling ervan volgen. Wij zullen uw portefeuille in beheer houden voor zolang als u wenst. Als uw plan eenmaal is uitgevoerd, kan u te allen tijde beslissen om uw portefeuillebeheer bij ons stop te zetten en zelf de controle in handen te nemen. Wij zullen u dan niet langer van beleggingsadvies voorzien wat deze portefeuille betreft.

2 GEDETAILLEERDE AANPAK EN VERONDERSTELLINGEN Stap 1 - Uw informatie De planningtools verzamelen uw relevante persoonlijke en financiële gegevens (en, indien van toepassing, de gegevens van uw partner). Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Als u bepaalde gegevens liever niet verstrekt, kunnen we u toch nog een plan voorstellen maar zal ons advies minder goed afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie en uw persoonlijk profiel. Deze gegevens omvatten onder meer: uw financiële kennis en ervaring; uw risicobereidheid; informatie over uw bestaande beleggingen en spaarrekeningen; alle andere inkomsten en uitgaven waarmee we volgens u rekening moeten houden in onze voorspellingen, inclusief een bestaand wettelijk of privé-pensioen; uw leeftijd, geslacht en loon; en uw spaarintenties en/of pensioenplannen. Hoe meer informatie u over uw persoonlijke omstandigheden en financiële situatie verstrekt, hoe beter wij in staat zijn u de beleggingsportefeuille aan te bevelen die het beste aansluit bij uw behoeften en situatie. Omdat we uw huidige financiële positie alleen kunnen analyseren op basis van rekeningen die u ons hebt meegedeeld, is het belangrijk dat u ons alle relevante informatie over uw bestaande beleggingen en andere bronnen van inkomsten verstrekt. Stap 2 - Onze analyse Op basis van de persoonlijke en financiële gegevens die u hebt verstrekt, raden wij een strategie en beleggingsportefeuille aan die bij u passen. Elke portefeuille bestaat uit fondsen die beleggen in aandelen, obligaties en/of grondstoffen (commidities), en elke portefeuille is ontworpen om het verwachte rendement dat bij een bepaald risiconiveau kan worden behaald te maximaliseren. Met behulp van informatie over de rendementen van elke activaklasse in het verleden schatten we het rendement dat waarschijnlijk zal worden gegenereerd door de portefeuille die wij aanbevelen. Zo kunnen we schatten hoe de waarde van uw portefeuille zich zal ontwikkelen, rekening houdend met eventuele lopende bijdragen in de portefeuille en met het inkomen dat u tijdens uw pensioen wenst uit de portefeuille te halen. We houden ook rekening met onzekerheid door prognoses te maken die uitgaan van een zwakke, normale en sterke markt. Het is echter belangrijk op te merken dat het hier gaat om statistisch afgeleide schattingen van het waarschijnlijke rendement van uw portefeuille, en niet om gegarandeerde rendementen. Het is met name mogelijk dat het rendement van uw portefeuille als gevolg van zeer ongunstige marktontwikkelingen zelfs lager uitvalt dan het door ons voorspelde rendement in een zwakke markt. Onze analisten en algoritmen trachten echter om uw portefeuille te diversifiëren ten einde het risico te spreiden en te beperken in overeenstemming met uw profiel. Hieronder vindt u meer informatie over de methode die we gebruiken om te voorspellen hoe de voor u aanbevolen portefeuille zich in de toekomst zal ontwikkelen en over de belangrijkste veronderstellingen waarvan we bij onze prognoses uitgaan. Stap 3 - Onze aanbeveling De resultaten van onze analyse worden aan u voorgesteld in een rapport om u inzicht te geven in de verwachte resultaten van onze aanbevelingen. Dit rapport varieert per planner waar u gebruik van maakt:: Pensioenplanner-rapporten Voor beleggers die de Pensioenplanner gebruiken, bieden we een rapport dat laat zien hoeveel vermogen u naar verwachting zal hebben opgebouwd tegen de tijd dat u met pensioen gaat (op basis van de pensioenleeftijd die u hebt

3 opgegeven) en hoe uw vermogen zich tijdens uw pensioen naar verwachting zal ontwikkelen, in de veronderstelling dat u het volledige bedrag van de door u gewenste pensioeninkomsten uitgeeft. Het rapport voorspelt ook hoelang u met uw opgebouwde vermogen uw gewenste inkomen tijdens uw pensioen kan ontvangen en welk bedrag u in uw portefeuille overhoudt op de door u opgegeven einddatum van uw pensioen. Dit rapport toont ook uw geraamde vermogen onder verschillende marktomstandigheden. Zo kan u zien hoe uw financiële situatie tijdens uw pensioen kan veranderen als de markten het beter of slechter doen dan verwacht. Alle financiële informatie in de Pensioenplanner is na belasting en uw geraamde vermogen en opnames zijn aangepast aan inflatie. Portfolio Builder-rapporten Voor beleggers die de Portfolio Builder gebruiken, bieden we een rapport dat het bedrag toont, dat naar verwachting in uw beleggingsrekening zal zijn opgebouwd aan het eind van de tijdshorizon die u hebt opgegeven, in de veronderstelling dat u het door ons aanbevolen plan volgt, en vergelijkt dat bedrag met uw doel. Het rapport laat ook zien hoe dat bedrag tussen nu en het einde van de door u opgegeven tijdshorizon jaarlijks aangroeit. Dit rapport geeft verschillende ramingen, uitgaande van verschillende marktomstandigheden. Zo kan u zien hoe uw vermogen evolueert als de markten het beter of slechter doen dan verwacht. GEDETAILLEERDE ANALYTISCHE METHODE Om uw risicocapaciteit te bepalen, houden onze planningsinstrumenten rekening met zowel uw financiële situatie als uw houding ten aanzien van het nemen van risico s. Uw financiële situatie wordt uitgedrukt met behulp van de zogenaamde Human Capital-methode. Hierbij wordt rekening gehouden met uw financieel vermogen (totale activa, inclusief financiële activa zoals spaarrekeningsaldi, aandelen en obligaties, alsmede alle niet-financiële activa waarmee we op uw verzoek rekening houden, zoals de nettowaarde van uw woning en inboedel) en uw human capital (toekomstige pensioeninkomsten en geplande bijdragen op uw rekening, zoals hieronder nader beschreven). Op basis van deze factoren bepalen we uw risicoprofiel. Human capital is de verdisconteerde en voor mortaliteit gecorrigeerde waarde van verwachte instromen in de beleggingsrekening. In de pensioenplanner worden deze toekomstige stromen vertegenwoordigd door de toekomstige inkomsten uit uw wettelijke pensioen, uw (eventuele) privépensioen en uw maandelijkse bijdragen. In het geval van de Financiële Planner en de Portfolio Builder is het human capital alleen gebaseerd op de geplande toekomstige maandelijkse bijdragen. Wij stellen u vragen over uw werkzekerheid en gebruiken het antwoord om te bepalen tegen welke rente uw toekomstige geldstromen verdisconteerd moeten worden. Hoe verder in de toekomst u geldstromen ontvangt, hoe lager de huidige waarde van die geldstromen. Daarom is het human capital doorgaans laag voor jongeren. Dat betekent dat jongere beleggers er over het algemeen goed aan doen hun financiële portefeuille zwaarder te beleggen in beleggingen die een hoger rendement opleveren maar relatief meer risico inhouden, zoals aandelen. Naarmate een belegger ouder wordt, neemt het aandeel van human capital in zijn totale vermogen toe. Dat betekent dat oudere beleggers normaal zouden moeten overwegen om hun financiële portefeuilles zwaarder te beleggen in conservatieve beleggingen, zoals obligaties. Omdat we uw financieel vermogen alleen kunnen analyseren op basis van rekeningen en beleggingen waarover u ons hebt verteld, is het belangrijk dat u ons alle relevante informatie over uw bestaande portefeuille verstrekt. Opdat wij uw human capital nauwkeurig zouden kunnen analyseren, is het eveneens belangrijk dat u ons volledige en nauwkeurige informatie verstrekt over uw loon, eventuele recurrente inkomsten of uitgaven, uw privépensioen en het bedrag dat u maandelijks in het plan kan storten.

4 Uw houding ten aanzien van het nemen van risico s blijkt uit uw antwoorden op een aantal vragen in de vragenlijst en wordt samengevat in een algemene risicovoorkeur. Die risicovoorkeur wordt vervolgens gebruikt om het risicoprofiel dat werd bepaald op basis van uw human capital en financieel vermogen aan te passen om tot een definitieve aanbeveling te komen. Bij het ramen van het waarschijnlijke rendement van een aanbevolen beleggingsportefeuille simuleren we de ontwikkeling van de portefeuille in een groot aantal mogelijke toekomstige marktscenario s, statistisch afgeleid van de rendementen van activaklassen in het verleden. Bij het afleiden van deze ramingen houden we rekening met zowel de rendementen van elke activaklasse in het verleden als de correlaties tussen de rendementen van verschillende activaklassen. Met deze methode om toekomstige marktontwikkelingen over een periode van vele jaren te simuleren, kunnen we rekening houden met verwachte rendementen en marktvolatiliteit. Als we één reeks resultaten presenteren of als we zeggen dat prognoses gebaseerd zijn op gemiddelde marktomstandigheden, betekent dit dat de voorspelde rendementen statistisch gezien over de volledige geanalyseerde periode 60 % van de tijd zullen worden behaald of overschreden. Als we zeggen dat prognoses gebaseerd zijn op zwakke marktomstandigheden, betekent dit dat de voorspelde rendementen 90 % van de tijd zullen worden behaald of overschreden. Prognoses die gebaseerd zijn op sterke marktomstandigheden zullen 30 % van de tijd worden bereikt of overschreden. BELANGRIJKSTE VERONDERSTELLINGEN Hoewel de berekeningen van onze planningsinstrumenten gebaseerd zijn op een breed scala van beschikbare informatie, moeten er nog een aantal veronderstellingen worden gemaakt, hetzij over u en uw financiële situatie, hetzij over de marktomstandigheden, het juridische kader of het fiscale klimaat in de toekomst. De belangrijkste veronderstellingen zijn hieronder samengevat. Veronderstellingen over u (en, indien van toepassing, over uw partner): U bent een Belgische belastingplichtige; Uw loon is in de loop der jaren gestegen en zal blijven stijgen tegen een tempo dat uitsluitend afhangt van uw leeftijd en dat wordt afgeleid van gegevens uit het verleden; Als u ons vraagt om in onze analyse rekening te houden met een wettelijk pensioen, hebt u sinds de leeftijd van 22 continue socialezekerheidsbijdragen betaald en zal u die blijven betalen totdat u 65 jaar wordt. Wij baseren onze berekening van het wettelijke pensioen op uw huidige loon, gecorrigeerd voor inflatie; Recurrente inkomsten, recurrente uitgaven en forfaitaire of eenmalige inkomsten worden ontvangen aan het eind van het plannerjaar. Een plannerjaar begint op de dag dat u de planner start en eindigt 12 maanden later. Veronderstellingen over de toekomstige omgeving: De inflatie bedraagt 2 % per jaar; De toepasselijke fiscale en sociale wetten en tarieven veranderen niet (met inbegrip van zowel de normale als bijzondere socialezekerheidsbijdragen), al worden alle drempelwaarden verhoogd met het inflatiepercentage. Veronderstellingen over pensioenen en gewenste pensioeninkomsten: Uw gewenste pensioeninkomsten worden uitgedrukt als een bedrag na belastingen; Als u ons hebt gevraagd om in onze analyse rekening te houden met een wettelijk pensioen, draagt dat pensioen bij tot het realiseren van de inkomsten die u tijdens de volledige duur van uw pensioen wenst te ontvangen; Het pensioen van uw partner (indien van toepassing) zal ook bijdragen aan de inkomsten die u tijdens de volledige duur van uw pensioen wenst te ontvangen. Indien uw partner vóór u de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt ervan uitgegaan dat het wettelijke pensioen dat uw partner ontvangt wordt belegd in de beleggingsportefeuille totdat u de leeftijd van 65 jaar bereikt; Uw pensioen wordt gebaseerd op 60 % van uw vroegere inkomen (tot het maximum van de passende drempel) als u ons niet hebt gevraagd om rekening te houden met uw partner of als uw partner een loon ontvangt, en wordt gebaseerd

5 op 75 % van uw vroegere inkomen als uw partner geen loon ontvangt; Uw gewenste pensioeninkomsten zijn nodig vanaf uw pensioendatum tot de door u opgegeven einddatum van uw pensioen, ongeacht de leeftijd van uw partner; Het door u opgegeven bedrag dat u ontvangt uit uw privépensioen wordt aangepast aan de inflatie tot het jaar waarin u van plan bent uw privépensioen te beginnen opnemen. Daarnaast gaan we ervan uit dat de inkomsten uit uw privépensioen niet langer worden aangepast aan de inflatie zodra u uw pensioen begint op te nemen, d.w.z. uw privépensioen betaalt een vaste uitkering. Andere veronderstellingen: De spreiding van de activaklassen in uw aanbevolen portefeuille is constant gedurende de prognosetermijn; Alle ontvangen dividenden en interesten worden belast volgens het standaardstelsel en niet volgens een fiscaal gunstregime, zoals het regime dat van toepassing is op gereglementeerde spaarrekeningen of bepaalde door het Koninkrijk België uitgegeven obligaties; Inkomende geldstromen zijn na aftrek van belastingen; uitgaande geldstromen worden niet behandeld als fiscaal aftrekbare kosten; De door uw privépensioen uitgekeerde bedragen worden tegen 10 % belast; Het wettelijke pensioen wordt belast tegen de standaardtarieven die van toepassing zijn op Belgische belastingplichtigen; Het lokale belastingtarief bedraagt 7 %, ongeacht de plaats waar u woont; Fiscale aftrekposten worden forfaitair berekend, en niet op basis van werkelijke beroepskosten; Eventueel gerealiseerde meerwaarden volstaan niet om in aanmerking te komen als beroepsinkomsten en zijn dus niet onderworpen aan belastingen; Er wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen in verband met persoonlijke aftrekposten; De rendementen van beleggingsfondsen worden geraamd op basis van de rendementen van de onderliggende activaklasse in het verleden, niet op basis van de fondsbeheerder; Het verwachte rendement op niet-financiële activa (inclusief onroerend goed) wordt geschat door de waarde ervan voor te stellen als een mix van aandelen en obligaties en vervolgens de rendementen van die activaklassen op de gebruikelijke wijze te ramen; De prognoses worden van jaar tot jaar gemaakt in de veronderstelling dat uw portefeuille niet verandert tijdens het jaar; de jaarlijkse inkomsten en uitgaven worden verondersteld plaats te vinden op de laatste dag van het jaar. BELANGRIJKE MEDEDELING De resultaten van de planningsinstrumenten kunnen van berekening tot berekening verschillen en kunnen variëren in de tijd. De planningsinstrumenten kunnen toekomstige beleggingsresultaten niet voorspellen. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments

Samengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

1. Vragen over het ouderdomspensioen

1. Vragen over het ouderdomspensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Veelgestelde vragen 1. Vragen over het ouderdomspensioen Wat heeft invloed op de hoogte van mijn pensioen? De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen:

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE WAT HOUDT BELEGGERS BEZIG? Mensen vinden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie