Vragenlijst 2A. voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder. LifeLines

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst 2A. voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder. LifeLines"

Transcriptie

1 Nummer: Vragenlijst 2A voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder LifeLines Wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen dan kunt u contact met ons opnemen (tel ). Wij zullen dan een oplossing bedenken Houd de tijd bij! Aan het eind van de vragenlijst wordt u gevraagd in te vullen hoe lang het duurde om de lijst in te vullen. Houdt u deze tijd dus bij! Vragenlijst gecontroleerd door: pagina:1 / 52 VL 2A, 65+_1.0.0

2 Wilt u voordat u begint met het beantwoorden van de vragen de volgende punten doorlezen? Lees eerst de vraag en antwoordmogelijkheden. Vul daarna het rondje volledig in van het juiste antwoord. goed fout Het is belangrijk dat u uw eigen mening geeft en de vragen zonder overleg met anderen invult. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Er is per vraag maar 1 antwoord mogelijk tenzij anders vermeld. Vul de hele vragenlijst in en sla alstublieft geen vragen over! Wanneer u het antwoord niet precies weet mag u een schatting geven. Op de laatste pagina van de vragenlijst kunt u eventuele twijfel over de juistheid van een antwoord aangeven. Een computer leest straks uw antwoorden. Wilt u daarom de lijst zorgvuldig en duidelijk met een donkere pen invullen? Gebruik geen stift! U wilt aanvullende informatie bijschrijven? De computer kan dat niet lezen en uw informatie gaat verloren. Bijgeschreven tekst betekent erg veel extra werk voor de onderzoekers. Wilt u dit daarom alstublieft niet doen! U hebt een fout gemaakt? Als u een fout maakt is dat niet erg. Zet een kruis door het foute antwoord en vul het rondje van het goede antwoord. Hieronder staat een voorbeeld. Hebt u een bril of contactlenzen nodig?, alleen voor dichtbij (lezen ed.), alleen om veraf te kijken (autorijden, televisiekijken ed.), zowel voor dichtbij als voor veraf (Het goede antwoord is dus, zowel voor dichtbij als voor veraf) Houd de tijd bij! Aan het eind van de vragenlijst wordt u gevraagd in te vullen hoe lang het duurde om de lijst in te vullen. Houdt u deze tijd dus bij! Wanneer u toch nog vragen hebt bij het invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met het LifeLines secretariaat (tel ). U kunt ook contact met ons opnemen wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen. Wij zullen dan een oplossing bedenken. Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Dit levert ons zeer waardevolle informatie op. De LifeLines onderzoekers Postadres: LifeLines T.a.v. secretariaat LifeLines Website: Antwoordnummer 4025 Tel: (secretariaat LifeLines) 9700 VG Groningen pagina:2 / 52

3 ALGEMEEN 0. Komt het nummer op deze vragenlijst overeen met het nummer op de begeleidende brief en is de geboortedatum op de brief juist?, neem contact op met het LifeLines secretariaat 1. Wilt u de datum van vandaag invullen? Dag Maand ar 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw 3. Wat is uw geboorte maand en jaar? Dag Maand ar 3a. Tot welke van onderstaande bevolkingsgroepen rekent u zichzelf? (dit vragen wij omdat de gevoeligheid voor bepaalde aandoeningen verschilt per ras) Blank/ Oost- en West-Europees Blank/ mediterraan of Arabisch Zwart/ negroïde Aziatisch Anders, nl. 4. Wat is uw lichaamsgewicht? 's Morgens gemeten kg 's Middags of 's avonds gemeten Geschat 5a. Heeft u nu een partner?, ik ben getrouwd, ik woon samen/ik heb een geregistreerd partnerschap, ik heb een LAT-relatie/verkering, ik ben alleenstaand/ik heb geen partner Anders, nl. 5b. Is er van u ooit een partner overleden?, ik ben weduwe/weduwnaar 5c. Bent u ooit gescheiden?, één keer, meerdere keren 6. Wat is de duur van uw huidige relatie? (Indien van toepassing) jaar 7. Wat is het geslacht van uw partner? (Indien van toepassing) 8. Bent u sinds de vorige keer dat u een Lifelines vragenlijst invulde ( ) verhuisd? Man, Vrouw keer verhuisd pagina:3 / 52

4 ALGEMEEN (Cont.) 9. Hoeveel personen wonen er bij u thuis, u zelf meegerekend? Let op: Bedoeld wordt waar u de meeste dagen van de woont. personen 9a. Bent u of is uw partner zwanger? 9b. Hebt u sinds de vorige keer dat u de Lifelines vragenlijst invulde een kind/kinderen gekregen?, namelijk kinderen, mijn vader, mijn moeder, mijn partner, mijn kind(eren), Aantal op jarige leeftijd op jarige leeftijd op jarige leeftijd 9c. Is er sinds de vorige keer dat u de Lifelines vragenlijst invulde iemand uit uw naaste familie overleden? (meerdere antwoorden mogelijk), mijn broer(s)/zus(sen), Aantal op jarige leeftijd op jarige leeftijd op jarige leeftijd De volgende vragen gaan over betaald werk. Hiermee wordt zowel werk in loondienst als werk als zelfstandig ondernemer bedoeld. 10. Doet u nu betaald werk, ook al is het maar voor één of enkele uren?, ga door naar vraag 11 10a. Hoeveel uren besteedt u gemiddeld aan betaald werk? Ga door naar vraag Deed u in het verleden betaald werk?, ga door naar vraag 12 11a. In welk jaar bent u daarmee gestopt? 11b. Waarom bent u gestopt met werken? Pensionering Ziekte/arbeidsongeschiktheid Ontslag/werkloosheid Anders, nl. pagina:4 / 52

5 ALGEMEEN (Cont.) 12. Is één van de onderstaande situaties op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van onderstaande Ik ben met pensioen (65 jaar) Ik ben vervroegd met pensioen (VUT, FPU, FLO) Ik ben werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG) Ik heb een bijstandsuitkering Ik ben fulltime huisvrouw/huisman Ik volg onderwijs/ik studeer 13. Indien u arbeidsongeschikt bent, voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt verklaard? % 13a. Indien u werkloos/werkzoekend bent, hoe lang bent u werkloos/werkzoekend? Minder dan 6 maanden 6 maanden of meer, maar minder dan 1 jaar 1 jaar of meer, maar minder dan 3 jaar Meer dan 3 jaar 14. Indien u betaald werk hebt of hebt gehad, wat is uw laatste of huidige beroep? N.B.: wilt u uw beroep/functie zo nauwkeurig mogelijk omschrijven? Bijvoorbeeld: directie-secretaresse, metaallasser, hoofd boekhouding (en niet ambtenaar, manager, arbeider, etc.) 14a. Kunt u uw beroep of functie toelichten door te omschrijven wat daarbij uw voornaamste werkzaamheden zijn of waren? pagina:5 / 52

6 UW GEZONDHEID 1a. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht 1b. In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen? Veel beter dan een jaar geleden Iets beter dan een jaar geleden Ongeveer hetzelfde als een jaar geleden Iets slechter dan een jaar geleden Veel slechter dan een jaar geleden 2. In welke mate werd u de afgelopen 7 dagen gehinderd door: A. Hoofdpijn Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg Heel erg B. Duizeligheid Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg C. Pijn in de borst of hartstreek Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg D. Pijn onder in de rug Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg E. Misselijkheid of een maag die van streek is Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg F. Pijnlijke spieren Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg G. Moeilijk adem kunnen krijgen H. Je soms erg warm, dan weer erg koud voelen Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg I. Een verdoofd of tintelend gevoel ergens in je lichaam Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg J. Een brok in de keel Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg K. Je lichamelijk erg slap voelen Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg L. Zwaar voelen in armen of benen Helemaal niet Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg pagina:6 / 52

7 UW GEZONDHEID (Cont.) Gehoor 3. Hoort u suizen of fluiten in uw oor/oren?, nooit, soms, altijd 4. Kunt u aankruisen welke van onderstaande gezondheidsproblemen u hebt of hebt gehad sinds de vorige keer dat u deze vragenlijst invulde? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van de volgende aandoeningen op pagina 7 en 8 Diabetes (suikerziekte) Diabetes (suikerziekte) Hart- en vaatziekten Hartinfarct Beroerte (herseninfarct, hersenbloeding) Hartfalen/hartspierziekte Verstopte of dichtgeslibde aders in de benen (etalagebenen) Kanker Wilt u hieronder aangeven wat voor kanker? Ademhaling Astma COPD, longemfyseem, chronische bronchitis Spijsvertering Colitis ulcerosa Ziekte van Crohn Coeliakie (glutenallergie) Galstenen Maagzweren of slokdarmproblemen Spastische darm (IBS) pagina:7 / 52

8 UW GEZONDHEID (Cont.) Nieren Nierstenen Nierfalen (dialyse of transplantatie) Bewegingsstelsel Artrose (gewrichtsslijtage) Fibromyalgie RSI Osteoporose (botontkalking) Reuma Gebroken heup Andere botbreuken dan een gebroken heup Hersenen en psyche Dementie Ziekte van Parkinson Depressie Overspannenheid of burn-out Pleinvrees (agorafobie) Paniekstoornis Verslaving (alcohol, drugs, gokken) Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) Overige Migraine Leveraandoening Hepatitis B Duizeligheid met vallen Hebt u nog een ernstige aandoening/ziekte (gehad) die niet in de lijst staat? Wilt u deze hieronder invullen? pagina:8 / 52

9 UW GEZONDHEID (Cont.) ARMEN & BENEN 5. Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van de volgende gewrichten? - Heup (en) geen gering matig veel erg veel - Knie (ën) - Enkel (s) Indien u overal "geen" hebt ingevuld, ga verder naar vraag 9. INSTRUCTIE Wilt u de vragen beantwoorden door het invullen van één van de rondjes? A. Als u het meest linkse rondje invult, dan geeft u aan dat u geen pijn hebt. geen gering matig veel erg veel B. Als u het meest rechtse rondje invult, geen gering matig veel erg veel dan geeft u aan dat u erg veel pijn hebt. Geef aan hoeveel pijn, stijfheid of beperkingen u hebt ervaren tijdens de afgelopen 48 uur door één van de rondjes in te vullen. Onderstaande vragen betreffen de hoeveelheid pijn die u hebt ervaren als gevolg van uw heup(en), knie(ën) of enkels. Wilt u bij elke situatie aangeven hoeveel pijn u hebt ervaren tijdens de afgelopen 48 uur. 6. Hoeveel pijn had u geen gering matig veel erg veel - bij het lopen op een vlakke ondergrond? - bij het trap op- of aflopen? - 's nachts in bed? - tijdens zitten of liggen? - wanneer u rechtop staat? Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid (en niet de pijn) die u hebt ervaren als gevolg van uw heup(en), knie(ën) of enkels tijdens de afgelopen 48 uur. Met gewrichtsstijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel beweegt. 7. Hoe erg was uw gewrichtsstijfheid - ' s morgens als u voor het eerst wakker wordt? geen een beetje matig erg heel erg Geen een beetje Matig Erg Heel erg - na het zitten, liggen of rusten later op de dag? Geen Een beetje Matig Erg Heel erg pagina:9 / 52

10 UW GEZONDHEID (Cont.) Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Hiermee bedoelen we het vermogen u te verplaatsen en voor uzelf te zorgen. Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u tijdens de afgelopen 48 uur hebt ervaren als gevolg van uw heup(en), knie(ën) of enkel(s). 8. Hoeveel moeite had u bij geen gering matig veel erg veel niet van toepassing - trap aflopen? Niet van toepassing - trap oplopen? Niet van toepassing - opstaan vanuit een stoel? - staan? - bukken naar de grond? - lopen op een vlakke ondergrond? - instappen/uitstappen van een auto? - winkelen? - sokken/kousen aantrekken? - opstaan van bed? - sokken/kousen uittrekken? - in bed liggen? - in/uit bad gaan? Niet van toepassing - zitten? - gaan zitten op/opstaan van toilet? - zware huishoudelijke werkzaamheden? - lichte huishoudelijke werkzaamheden? pagina:10 / 52

11 UW GEZONDHEID (Cont.) 9. Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van de volgende gewrichten? - Hand (en) - Pols (en) geen gering matig veel erg veel - Ellebo(o)g (en) - Schouder (s) Indien u overal "geen" hebt ingevuld, ga verder naar vraag 11. De volgende vragen gaan over de moeite die u heeft met het uitvoeren van de hieronder genoemde activiteiten als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), ellebo(o)g(en) of schouder(s). Wilt u door middel van het invullen van een rondje met een cijfer tussen de 1 en 10 per activiteit aangeven hoeveel moeite de activiteit u kost. 1= Geen probleem 10= Groot probleem (kan het helemaal niet) slapen Geen probleem Groot probleem (kan het helemaal niet) Geen probleem Groot probleem - schrijven Geen probleem Groot probleem - (jam)potjes opendraaien - het oppakken van kleine voorwerpen met uw vingers Geen probleem Groot probleem Geen probleem Groot probleem - langer dan 30 minuten een auto besturen - een deur openen Geen probleem Groot probleem Geen probleem Groot probleem nvt - een pak melk uit de koelkast pakken Geen probleem Groot probleem - de afwas doen Geen probleem Groot probleem nvt nvt - het kammen of borstelen van uw haar pagina:11 / 52 Geen probleem Groot probleem nvt

12 UW GEZONDHEID (Cont.) 11. Bent u geopereerd sinds de vorige keer dat u deze vragenlijst invulde? Zo nee, ga naar vraag 12 11a. Kunt u aangeven waarvoor u bent geopereerd sinds de vorige keer dat u de Lifelines vragenlijst invulde en hoe vaak u ervoor bent geopereerd? Dotterprocedure van het hart en/of operatie omleidingen (bypass-operatie) aantal keer geopereerd Verwijderen van amandelen aantal keer geopereerd Blinde darmontsteking (appendicitis) aantal keer geopereerd Liesbreuk aantal keer geopereerd Knieoperatie (bv. meniscus) aantal keer geopereerd Keizersnee aantal keer geopereerd Sterilisatie aantal keer geopereerd Spataderen aantal keer geopereerd Rug hernia aantal keer geopereerd Gebroken heup aantal keer geopereerd Overige operaties: Reden: aantal keer geopereerd Reden: aantal keer geopereerd Reden: aantal keer geopereerd Reden: aantal keer geopereerd pagina:12 / 52

13 UW GEZONDHEID (Cont.) 12. Gebruikt u nu medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven? Zo nee, ga naar vraag 13 12a. Kunt u aangeven welke medicijnen, sinds welke leeftijd en waarvoor u deze gebruikt? Medicijn Leeftijd Reden begin 1. jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 13. Welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van onderstaande Middelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine of paracetamol Middelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enzovoorts Versterkende middelen zoals vitaminen, mineralen, tonicum, staalpillen Laxeermiddelen (voor de stoelgang) Andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen Slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen Andere middelen, nl. pagina:13 / 52

14 UW GEZONDHEID (Cont.) 14. Zijn er bij deze middelen homeopathische medicijnen of kruidengeneesmiddelen? 15. Welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen jaar gebruikt en hoeveel? Vul in elke rij (van links naar rechts) één rondje Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar A. Middelen met paracetamol: (Paracetamol, Antigrippine, Citrosan, Femerital, (kinder) Finimal, Hedex, Hot Coldrex, Momentum, Daro hoofdpijnpoeder, Paracetamol-coffeine, Panadol (plus), Paracof, Para Don, Sanalgin, Saridon, Sinaspril, Spalt, Witte Kruis) Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar B. Middelen met Acetylsalicylzuur: (AC cod, Alka Seltzer, Apacod, APC, Ascal, Carbasalaat Calcium poeders, Aspirine, Aspro, Chefarine, Coldrex C, Rhonal) Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar C. Middelen met Ibuprofen of Naproxen: (Actifen, Advil, Aleve, Brufen (siroop), Femapirin, Femex, Ibuprofen, Naproxen, Nurofen, Relian) Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar pagina:14 / 52

15 UW GEZONDHEID (Cont.) 16. Wilt u aankruisen met welke van onderstaande zorgverleners u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad hebt? Geen van onderstaande Huisarts Medisch specialist Tandarts of mondhygiënist Bedrijfsarts GGD of GG&GD (gemeentelijke gezondheidsdienst) Diëtist Ergotherapeut Fysiotherapeut Logopedist Oefentherapeut Cesar/Mensendieck Thuiszorg RIAGG/GGZ Algemeen maatschappelijk werk CAD/verslavingszorg Vrijgevestigd psycholoog Alternatieve behandelaars Doktersdienst (buiten kantooruren) Verslavingszorg Noord-Nederland Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ) Verloskundige 17. Krijgt u van iemand onbetaalde zorg omdat u langdurige beperkingen en/of gezondheidsproblemen heeft? Het betreft hier zorg van een naaste, bijvoorbeeld uw eventuele partner, een familielid, vriend of andere naaste., ik heb deze beperkingen of problemen niet, hoewel ik deze beperkingen of problemen heb, wil ik deze zorg niet, hoewel ik deze beperkingen of problemen heb, krijg ik deze zorg helaas niet, het meeste van mijn partner, het meeste van mijn dochter, het meeste van mijn zoon, het meeste van een vriend of kennis, het meeste van iemand anders, namelijk pagina:15 / 52

16 VOEDING Lees dit eerst voor u begint! * Vul op deze lijst in wat u de afgelopen maand (4 weken) hebt gegeten. * Zowel doordese dagen als enddagen tellen mee. * Alleen de voedingsmiddelen die voor het onderzoek van belang zijn worden nagevraagd. * Ook wat u gegeten hebt op verjaardagen, bruiloften, recepties en andere feestjes telt mee. * Vul deze lijst alleen voor uzelf in, dus niet voor uw huisgenoten. * We maken een schatting van wat u hebt gegeten. Denkt u daarom niet te lang na over iedere vraag. VOORBEELD Stel dat u de afgelopen maand iedere dag 3 glazen vruchtensap hebt gedronken, waarvan 2 glazen sinaasappelsap en 1 glas vruchtendrank. Dan vult u dat als volgt in: Voorbeeld A. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand vruchtensap of -drank gedronken? Deze maand niet maand per maand per 4-5 dagen per 6-7 dagen per Voorbeeld B. Hoeveel glazen nam u gemiddeld op zo'n dag? U dronk 7 dagen vruchtensap of -drank U nam 3 glazen vruchtensap of -drank per dag Voorbeeld C. Welke soorten vruchtensap of -drank nam u dan? appelsap sinaasappelsap vruchtendrank, dubbeldrank, multivruchtendrank overige soorten vruchtensap of -drank De keren dat u vruchtensap of -drank nam, was dit vaak sinaasappelsap en soms vruchtendrank Met de termen "nooit", "soms", "vaak"en "altijd" wordt het volgende bedoeld: Nooit - Als u dit voedingsmiddel (vrijwel) nooit nam Soms - Als u dit voedingsmiddel minder dan de helft van de keren nam Vaak - Als u dit voedingsmiddel meer dan de helft van de keren nam Altijd - Als u dit voedingsmiddel (vrijwel) altijd nam pagina:16 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

17 VOEDINGSPATROON 1. Volgde u de afgelopen maand een dieet?, altijd, soms, ga naar vraag 3 2. Indien u een dieet volgde, welk dieet volgde u dan? Energiebeperkt dieet (vermageringsdieet) (meerdere antwoorden mogelijk) Vetbeperkt dieet Natriumbeperkt dieet (zoutarmdieet) Dieet bij diabetes mellitus (suikerziekte) Dieet bij hoog cholesterolgehalte Vezelrijk dieet Anders, nl. 3. Volgde u een bepaalde leefregel bij het eten (zoals vegetarisch of macrobiotisch)? 4. Indien u een leefregel volgde, welke leefregel volgde u dan? (meerdere antwoorden mogelijk), altijd, soms, ga naar vraag 5 Vegetarisch (minder dan 1x vlees) Veganistisch (helemaal geen dierlijke producten) Macrobiotisch Antroposofisch Anders, nl. 5. Wie bereidde de warme maaltijd? Uzelf Iemand anders Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 6. Hoe vaak gebruikte u de afgelopen maand een ontbijt? 7. Hoe vaak gebruikte u de afgelopen maand een broodmaaltijd ('s middags en/of 's avonds)? 8. Hoe vaak gebruikte u de afgelopen maand een warme maaltijd ('s middags en/of 's avonds)? Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen pagina:17 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

18 BROODBELEG Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 9a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand vleeswaren op brood gegeten? Ga door naar vraag 10 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 9b. Welke soorten vleeswaren nam u dan? NB. Indien u een product nooit gebruikt, wilt u dat dit dan ook aangeven. Dit kunt u doen door het rondje bij "nooit" in te vullen. gekookte lever (smeer)leverworst, paté, leverpastei, leverkaas, berliner rookvlees, fricandeau, rosbief, casselerrib, kipfilet, kiprollade ontbijtspek, katenspek, bacon cervelaatworst, snijworst, metworst, salami boterhamworst, gekookte worst, palingworst, gebraden gehakt ham overige soorten vleeswaren MELK- EN YOGHURTPRODUCTEN MET SUPPLEMENTEN 10a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand melk- en yoghurt-producten met supplementen gebruikt? Deze maand niet Ga door naar vraag 11 maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 10b. Hoeveel flesjes/kuipjes gebruikte u gemiddeld op zo'n dag? c. Welke soorten melk- en yoghurtproducten met supplementen nam u dan? producten met probiotica zoals yakult, actimel, activia, vifit, yomild cholesterolverlagende dranken zoals Becel pro activ of Albert Heijn yoghurtdrink cholesterol verlagend bloeddrukverlagende dranken zoals Becel pro activ, Topvit pagina:18 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

19 WATER Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 11a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand water gedronken? Koffie, thee, limonade enz. niet meetellen. Ga door naar vraag 12 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 11b. Hoeveel glazen nam u gemiddeld op zo'n dag? GROENTE Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 12a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand gekookte of gewokte groente gegeten? Zowel verse, diepvries als groente in conservenblik tellen mee. Ga door naar vraag 13 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 12b. Welke soorten groenten nam u dan? sperziebonen of snijbonen doperwten wortelen spruitjes broccoli bloemkool witte-, spits-, groene-, savooie-, chinese-, en zuurkool spinazie prei gesneden groentemix andijvie bieten overige soorten gekookte of gewokte groente pagina:19 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

20 GROENTE (Cont.) Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 13a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand champignons gegeten? Ga door naar vraag 14 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 13b. Hoeveel stuks nam u gemiddeld op zo'n dag? 1 bakje (250 g)=20 champignons Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 14a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand tomaat gegeten? Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 14b. Hoeveel stuks nam u gemiddeld op zo'n dag? Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 15a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand uien gegeten? Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 15b. Hoeveel stuks nam u gemiddeld op zo'n dag? 0,5 1 1,5 2 Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 16a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand paprika gegeten? Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 16b. Hoeveel stuks nam u gemiddeld op zo'n dag? 0,25 0,5 1 1,5 2 Deze maand niet Ga door naar vraag 15 Ga door naar vraag 16 Ga door naar vraag 17 maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 17a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand rauwkost (zoals sla, rauwe andijvie) gegeten? Ga door naar vraag 18 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 17b. Hoeveel schaaltjes nam u gemiddeld op zo'n dag? pagina:20 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

21 SCHAAL- EN SCHELPDIEREN Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 18a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand mosselen gegeten? Ga door naar vraag 19 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 18b. Hoeveel porties nam u gemiddeld op zo'n dag? VLEES 0,5 1 1,5 2 Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 19a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand vlees of gevogelte gegeten? Snackbarproducten niet meetellen. Ga door naar vraag 20 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 19b. Welke soorten vlees of gevogelte nam u dan? rundvlees runderentrecote, runderbraadworst, rundersucadelap, runderriblap, doorregen runderlap varkensvlees speklappen en spekjes varkensbraadworst en slavink varkenskarbonade (schouder-, rib-, en haaskarbonade) diverse soorten varkensvlees gevogelte kip met vel kip zonder vel overig lever hamburger rundergehakt half-om-half gehakt rookworst of knakworst overige soorten vlees pagina:21 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

22 SOJAPRODUCTEN EN VEGETARISCHE PRODUCTEN Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 20a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand kant en klare vleesvervangers (zoals quorn of een vegetarische burger) gegeten? Kaas en noten niet meerekenen. Ga door naar vraag 21 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 20b. Hoeveel porties nam u gemiddeld op zo'n dag? c. Welke soorten vleesvervangers nam u dan? vleesvervangers op basis van soja, zoals tofu, tempeh valess quorn Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 21a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand sojamelk, sojadrink of sojadessert gegeten? Ga door naar vraag 22 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 21b. Hoeveel porties nam u gemiddeld op zo'n dag? c. Welke soorten sojaproducten nam u dan? sojamelk sojadrink sojadessert pagina:22 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

23 TUSSENDOORTJES Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 22a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand worst of andere vleeswaren tussendoor gegeten? Vleeswaren op brood niet meetellen. Denkt u ook aan vleeswaren of paté op stokbrood of toastjes. Ga door naar vraag 23 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 22b. Welke soorten vleeswaren nam u dan? (smeer)leverworst, paté, leverpastei, leverkaas, berliner gekookte lever overige soorten vleeswaren FRUIT Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 23a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand vers fruit gegeten? Ga door naar vraag 24 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 23b. Welke soorten fruit nam u dan? banaan appel sinaasappel, mandarijn overige soorten fruit VRUCHTENSAP OF -DRANK Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 24a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand vruchtensap of -drank gedronken? Ga door naar vraag 25 24b. Hoeveel glazen nam u gemiddeld op zo'n dag? Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen pagina:23 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

24 VRUCHTENSAP OF -DRANK (Cont.) 24c. Welke soorten vruchtensap of -drank nam u dan? appelsap sinaasappelsap vruchtendrank, dubbeldrank, multivruchtendrank overige soorten vruchtensap of -drank VOEDINGSSUPPLEMENTEN Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 25a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand een multi-vitamine preparaat gebruikt? Ga door naar vraag 26 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 25b. Hoeveel tabletten of capsules nam u gemiddeld op zo'n dag? c. Welk merk multi-vitamine preparaat gebruikt u? Graag zo volledig mogelijk opschrijven. Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 26a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand vitamine B complex tabletten gebruikt? Ga door naar vraag 27 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 26b. Hoeveel tabletten of capsules nam u gemiddeld op zo'n dag? c. Welk merk vitamine B complex gebruikt u? Graag zo volledig mogelijk opschrijven. pagina:24 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

25 VOEDINGSSUPPLEMENTEN (Cont.) Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 27a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand foliumzuur tabletten gebruikt? Ga door naar vraag 28 Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 27b. Hoeveel tabletten of capsules nam u gemiddeld op zo'n dag? c. Welk merk foliumzuur gebruikt u? Graag zo volledig mogelijk opschrijven. Deze maand niet maand per maand 4-5 dagen 6-7 dagen 28a. Hoe vaak hebt u de afgelopen maand calcium tabletten gebruikt? Deze maand niet maand per maand 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen Ga door naar de volgende pagina 28b. Hoeveel tabletten nam u gemiddeld op zo'n dag? c. Welk merk calcium gebruikt u? Graag zo volledig mogelijk opschrijven. pagina:25 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

26 UW LEEFSTIJL ROKEN 1. Rookt u nu, of hebt u de afgelopen maand nog gerookt? (Zo nee, ga naar vraag 1 van lichamelijke activiteit) 2. Hoeveel rookt u momenteel gemiddeld? Aantal sigaretten/shagjes per dag Aantal sigaren per dag Aantal cigarillo's per dag Pijp tabak in gram per dag LICHAMELIJKE ACTIVITEIT 1. Op gemiddeld hoeveel dagen bent u, alles bij elkaar opgeteld, tenminste een half uur bezig met fietsen, klussen, tuinieren of sporten? dagen 2. Hoe lichamelijk actief bent u momenteel, vergeleken met de vorige keer dat u de LifeLines vragenlijst invulde? Veel actiever Iets actiever Ongeveer hetzelfde Iets minder actief Veel minder actief VRAGEN OVER MOBIELE TELEFONIE 1. Sinds (ongeveer) hoeveel jaar maakt u minimaal één keer gebruik van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden? Ik heb nooit minimaal 1 keer een mobiele telefoon gebruikt 1 jaar of minder 2 t/m 4 jaar 5 t/m 8 jaar Meer dan 8 jaar Ik weet het niet pagina:26 / 52

Vragenlijst 1 deel 2. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines

Vragenlijst 1 deel 2. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 2 voor deelnemers van 18 tot 65 jaar LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst zelf kunt invullen. Neemt u de onvolledig of ingevulde

Nadere informatie

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld.

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. 44441 LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. ALGEMEEN 1. Welke datum is het vandaag? - - 20 dag maand ar 2. Wat is uw geboortedatum? - - 19 dag maand ar 3. Wat is uw huidige

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen?

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Thema hart- en vaatziekten Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Niet alle mensen lopen een even groot risico op hart- en vaatziekten. In het algemeen geldt

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie INHOUDSOPGAVE 1. ALLES OVER ITP 4 2. BEHANDELING - WEL OF NIET 7 3. VRIENDEN EN SCHOOL 10 4. OMGAAN MET ITP 12 5. MEDICIJNEN, DIËTEN, EN INENTINGEN

Nadere informatie

Inhoud Voeding, januari 2013. Inleiding. 3 Inleiding. 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden

Inhoud Voeding, januari 2013. Inleiding. 3 Inleiding. 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden Voeding Voeding Inhoud Voeding, januari 2013 3 Inleiding 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden 8 Voeding bij reuma 8 Artrose 9 Jicht 11 Osteoporose 13 Reumatoïde artritis

Nadere informatie

Ervaringen met HPU en het gebruik van Depyrrol

Ervaringen met HPU en het gebruik van Depyrrol BIJLAGES: Vragenlijst en Tabellen september 2007 Inhoudsopgave TABELLEN en VRAGENLIJST behorende bij het rapport: "Ervaringen met HPU en het gebruik van Depyrrol" Volledige rapport is te vinden op: www.hpupatientenvereniging.nl

Nadere informatie

Volwassen vrouwen en Turner

Volwassen vrouwen en Turner Volwassen vrouwen en Turner 1 Informatie voor volwassen vrouwen met het syndroom van Turner Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

7Specifieke doelgroepen

7Specifieke doelgroepen DC 7Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 1 Inleiding Je werkt als helpende zorg en welzijn met veel verschillende soorten mensen. Je kunt de mensen waar je mee werkt indelen naar: hun ontwikkelingsfase;

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Belangrijke toelichting

Belangrijke toelichting Belangrijke toelichting De vragenlijst is vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat je nergens je naam hoeft in te vullen. Niemand komt te weten wat jij op deze vragenlijst hebt ingevuld! Deze vragenlijst wordt

Nadere informatie