Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines"

Transcriptie

1 Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 1 voor deelnemers van 65 en ouder LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen. mt u de onvolledig of niet ingevulde lijst mee naar uw bezoek aan de LifeLines onderzoekslocatie. Een onderzoeksassistent zal met u een alternatief bespreken. Vragenlijst gecontroleerd door: pagina:1 / 32 VL 1-1, 65+_1.0.1

2 Wilt u voordat u begint met het beantwoorden van de vragen de volgende punten doorlezen? Lees eerst de vraag en antwoordmogelijkheden. Vul daarna het rondje volledig in van het juiste antwoord. goed fout Het is belangrijk dat u uw eigen mening geeft en de vragen zonder overleg met anderen invult. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Er is per vraag maar 1 antwoord mogelijk tenzij anders vermeld. Vul de hele vragenlijst in en sla alstublieft geen vragen over! Wanneer u het antwoord niet precies weet mag u een schatting geven. Op de laatste pagina van de vragenlijst kunt u eventuele twijfel over de juistheid van een antwoord aangeven. Een computer leest straks uw antwoorden. Wilt u daarom de lijst zorgvuldig en duidelijk met een donkere pen invullen? Gebruik geen stift! U wilt aanvullende informatie bijschrijven? De computer kan dat niet lezen en uw informatie gaat verloren. Bijgeschreven tekst betekent erg veel extra werk voor de onderzoekers. Wilt u dit daarom alstublieft niet doen! U hebt een fout gemaakt? Als u een fout maakt is dat niet erg. Zet een kruis door het foute antwoord en vul het rondje van het goede antwoord. Hieronder staat een voorbeeld. Hebt u een bril of contactlenzen nodig?, alleen voor dichtbij (lezen ed.), alleen om veraf te kijken (autorijden, televisiekijken ed.), zowel voor dichtbij als voor veraf (Het goede antwoord is dus, zowel voor dichtbij als voor veraf) Wanneer u toch nog vragen hebt bij het invullen van de vragenlijst kunt u die stellen tijdens uw bezoek aan de LifeLines assistent. U kunt ook contact opnemen met het LifeLines secretariaat (tel ). Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Dit levert ons zeer waardevolle informatie op. De LifeLines onderzoekers Website: Tel: (secretariaat LifeLines) pagina:2 / 32

3 ALGEMEEN 0. Komt het nummer op deze vragenlijst overeen met het nummer op de begeleidende brief en is de geboortedatum op de brief juist, neem contact op met het LifeLines secretariaat 1. Wilt u de datum van vandaag invullen? Dag Maand ar 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw 3. Wat is uw geboorte maand en? Dag Maand ar 4. In welk land bent u geboren? Nederland Ander land, nl. 5. In welk land is uw biologische moeder geboren? Nederland Ander land, nl. 6. In welk land is uw biologische vader geboren? Nederland Ander land, nl. 7. Wat is uw burgerlijke staat? Gehuwd/geregistreerd partnerschap Samenwonend Vaste partner, niet samenwonend (lat) Alleenstaand Weduwe/weduwnaar Gescheiden Anders, nl. 8a. Wat is de duur van uw huidige relatie? (Indien van toepassing) 8b. Wat is het geslacht van uw partner? (Indien van toepassing) Man Vrouw 9. Bent u ooit gescheiden?, één keer, meerdere keren pagina:3 / 32

4 ALGEMEEN (Cont.) 10a. Hoe vaak bent u in uw leven verhuisd, inclusief de periode dat u bij uw ouders thuis woonde? 10b. Gedurende hoeveel had u geen vast adres (bijv. woonachtig op een binnenvaartschip, meereizend met kermis etc.)? keer verhuisd 11. Hebt u in de periode dat u nog bij uw ouders woonde meegemaakt dat uw ouders scheidden? 12a. Geef voor de volgende personen steeds aan of die persoon wel of niet bij u thuis woont, of dat u die persoon niet (meer) hebt. Het gaat erom wie er voor meer dan de helft van de tijd bij u in huis woont. (Bijvoorbeeld: als u wel een partner heeft maar niet samenwoont, kiest u '') Wie wonen er bij u thuis? Mijn partner Heb ik niet (meer) Mijn vader Heb ik niet (meer) Mijn moeder Heb ik niet (meer) Mijn kinderen Heb ik niet (meer) Kinderen van mijn partner Heb ik niet (meer) Partner/vriend(in) van mijn vader of moeder (stiefvader of stiefmoeder) Broer(s) en/ of zus(sen) (of halfbroers, stiefbroers, halfzussen, stiefzussen) Andere volwassenen (bijv. oom, tante, vrienden, kennissen) Ik woon alleen Anderen, nl. Heb ik niet (meer) Heb ik niet (meer) Heb ik niet (meer) 12b. Hoeveel personen wonen er bij u thuis, u zelf meegerekend? Let op: Bedoeld wordt waar u de meeste dagen van de week woont. personen 12c. Hoe is uw woonsituatie? Ik woon geheel zelfstandig Ik woon zelfstandig met hulp (thuiszorg, 'tafeltje-dek-je', etc) Ik woon in een serviceflat/ wooncentrum Ik woon in een aanleunwoning/ inleunwoning/ woonzorgcomplex Ik woon in een verzorgings-of verpleeghuis Anders, nl. pagina:4 / 32

5 ALGEMEEN (Cont.) 13. Bent u links- of rechtshandig? Linkshandig Rechtshandig Zowel links- als rechtshandig FAMILIE Wilt u in onderstaand schema de geboortedatum en eventueel van overlijden invullen van uw meest directe familieleden? Wanneer u bepaalde familieleden niet hebt (gehad) kunt u de betreffende vakjes open laten. Relatie Geboortedatum Indien overleden: van Ouders: dag/maand/ overlijden Biologische vader Biologische moeder Stiefvader/ adoptievader Stiefmoeder/ adoptiemoeder Partner / / Biologische kinderen van u en uw huidige partner: Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 Kind 6 Biologische kinderen van u en uw vorige partner: Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 Kind 6 / / pagina:5 / 32

6 FAMILIE (Cont.) Niet biologische kinderen (adoptie- of stiefkinderen): Kind 1 Kind 2 / / Kind 3 Kind 4 Kind 5 Kind 6 WERK 1a. Doet u nu betaald werk, ook al is het maar voor één of enkele uren per week?, ga naar 1c 1b. Deed u in het verleden betaald werk? In welk bent u daarmee gestopt? Waarom bent u gestopt met werken? Pensionering Ziekte/arbeidsongeschiktheid Ontslag/werkeloosheid Anders, nl. 1c. Welke situatie(s) is (zijn) op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik werk, betaald, 32 uur of meer per week Ik werk, betaald, 20 of meer maar minder dan 32 uur per week Ik werk, betaald, 12 of meer maar minder dan 20 uur per week Ik werk, betaald, minder dan 12 uur per week Ik ben met pensioen (65 ) Ik ben vervroegd met pensioen (VUT, FPU, FLO) Ik ben werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ) Ik heb een bijstandsuitkering Ik ben fulltime huisvrouw/huisman Ik volg onderwijs/ik studeer 1d. Indien u arbeidsongeschikt was, voor hoeveel procent was u arbeidsongeschikt verklaard? % 2a. Indien u betaald werk hebt of hebt gehad, wat is uw laatste of huidige beroep? N.B.: wilt u uw beroep/functie zo nauwkeurig mogelijk omschrijven? Bijvoorbeeld: directie- secretaresse, metaallasser, hoofd boekhouding (en niet ambtenaar, manager, arbeider, etc.) pagina:6 / 32

7 WERK (Cont.) 2b. Kunt u uw beroep of functie toelichten door te omschrijven wat daarbij uw voornaamste werkzaamheden zijn of waren? 2c. Hebt (had) u werknemers in dienst of een leidinggevende functie? Zo ja, hoeveel personen had u onder u (direct of indirect via anderen)?, 1 tot en met 4, 5 tot en met 9, 10 tot en met 19 3a. Hoeveel bedraagt het netto inkomen per maand. Dus wat u contant en/of op uw bank/giro ontvangt. LET OP: als u het huishouden met iemand deelt, dan ook de inkomsten van uw partner(s) meetellen. minder dan , 20 tot en met 49, 50 of meer Meer dan 3500 Ik weet het niet Ik wil hier liever geen antwoord op geven 3b. Hoeveel mensen leven van dit bedrag? meer dan 6 VRAGEN VOOR MENSEN MET BETAALD WERK 4a. Hoeveel dagen per week werkt u (in een normale werkweek)? dagen 4b. Hoeveel uren besteedt u gemiddeld per week aan betaald werk? uren 5. Hoeveel tijd hebt u de afgelopen 3 maanden vanwege ziekte of problemen niet gewerkt? weken dagen 6. Hoe vaak bent u het afgelopen thuis gebleven van uw werk wegens ziekte of problemen? 0 keer 1-3 keer 4-7 keer 8 keer of vaker pagina:7 / 32

8 VRAGEN VOOR MENSEN MET BETAALD WERK (Cont.) 7. Bent u het afgelopen één of meerdere perioden langer dan twee weken achter elkaar thuis gebleven van uw werk wegens ziekte of problemen? 8. Hoe lang werkt u bij uw huidige werkgever? minder dan 1 1 t/m 5 6 t/m 10 meer dan Bent u bang binnen afzienbare tijd uw baan te verliezen? OPLEIDING 1. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) Lager onderwijs (lagere school) Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort) Middelbaar beroepsonderwijs of beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, kandidaats wetenschappelijk onderwijs) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) Anders, nl. TIJDSBESTEDING 1. Hoeveel uren besteedt u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk in georganiseerd verband (d.w.z. bij een organisatie of vereniging) uren 2. Hoeveel uren besteedt u gemiddeld per week aan zorg voor één of meer familieleden (gezinsleden niet meegerekend), vrienden of buren? Het gaat om dingen als boodschappen doen, eten koken, schoonmaken, bed opmaken, administratie e.d. uren 3. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per dag aan televisiekijken? uren minuten 4. Hoeveel tijd slaapt u gemiddeld per etmaal? uren minuten pagina:8 / 32

9 VRAGEN OVER UW GEZONDHEID Wilt u aangeven welke van onderstaande gezondheidsproblemen u hebt of hebt gehad? Wanneer u een aandoening niet hebt gehad, wilt u dan 'nee' invullen, tenzij wordt aangegeven dat u de betreffende vraag kan overslaan? ADEMHALING 1. Hebt u wel eens last gehad van piepen op de borst? Zo ja: 1a. Was u kortademig tijdens dit piepen op de borst? 1b. Hebt u dit piepen op de borst gehad wanneer u niet verkouden was? 2. Hebt u wel eens overdag in rust een aanval van kortademigheid gehad? 3. Wordt u kortademig als u (te) plat ligt? 4. Hebt u wel eens na inspanning een aanval van kortademigheid gehad? 5. Wordt u 's nachts wel eens kortademig wakker? 6. Bent u wel eens wakker geworden door een aanval van kortademigheid? 7. Bent u wel eens wakker geworden door een hoestbui? 8. Hoest u 's winters gewoonlijk bij het opstaan? Zo ja:8a. Hoest u zo vrijwel dagelijks, wel drie maanden per? 9. Hoest u 's winters gewoonlijk? Zo ja: 9a. Hoest u zo vrijwel dagelijks, wel drie maanden per? 10. Geeft u 's winters gewoonlijk slijm op onmiddellijk na het opstaan? Zo ja: 10a. Geeft u zo vrijwel dagelijks slijm op, wel drie maanden per? 11. Geeft u 's winters gewoonlijk slijm op overdag of 's nachts? Zo ja: 11a. Geeft u zo vrijwel dagelijks slijm op, wel drie maanden per? 12. Hebt u wel eens problemen met de ademhaling? Zo ja: 12a. Hebt u die problemen Voortdurend, zodat uw ademhaling nooit helemaal in orde is? Herhaaldelijk, waarbij het altijd volledig verbetert? Slechts zelden? pagina:9 / 32

10 ADEMHALING (Cont.) 13. Ondervindt u moeilijkheden bij het lopen door een andere aandoening dan een hart- of longziekte Zo ja, welke aandoening ga naar vraag 14 Zo nee: 13a. Hebt u last van kortademigheid wanneer u zich op vlak terrein moet haasten of wanneer u een lichte helling of een trap in normale pas oploopt? Zo nee, ga naar vraag 14 Zo ja: 13b. Zo nee, ga naar vraag 14 Zo ja: 13c. Zo nee, ga naar vraag 14 Hebt u last van kortademigheid wanneer u met andere mensen van uw leeftijd in normaal tempo op vlak terrein loopt? Moet u wel eens stilstaan om op adem te komen, wanneer u in uw eigen tempo op vlak terrein wandelt? Zo ja: 13d. Bent u in rust kortademig? 14. Hebt u ooit astma gehad? Zo ja: 14a. Werd dit door een arts bevestigd? 14b. Hoe oud was u toen u uw eerste astma-aanval had? 14c Hoe oud was u toen u uw laatste astma-aanval had? 15. Hebt u COPD, longemfyseem of chronische bronchitis? Zo ja: 15a. Hoe oud was u toen u COPD, longemfyseem of chronische bronchitis kreeg? 16. Hebt u enige vorm van neusallergie, inclusief 'hooikoorts' of hebt u dit gehad? Zo ja: 16a. Hoe oud was u toen u voor het eerst hooikoorts of neusallergie had? 16b. Hebt u nu nog steeds last van hooikoorts of neusallergie? Zo nee: 16c. Sinds welke leeftijd niet meer? pagina:10 / 32

11 ALLERGIE 17. Kunt u aangeven waar u allergisch voor bent? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik ben niet allergisch voor onderstaande zaken Stof (huisstof ed.) Dieren (kat, hond ed.) Insecten (beten) Pollen (grassen, berk ed.) Voedingsmiddelen (ei, pinda, koemelk, gluten, ed.) Medicijnen (antibiotica ed.) Contact allergie (nikkel, latex ed.) Overige, nl. KANKER 18a. Hebt u kanker of hebt u kanker gehad? (zo nee, ga naar vraag 19) 18b. Wat voor kanker? 18c. Hoe oud was u toen u voor het eerst kanker kreeg? 18d. Bent u genezen verklaard? DIABETES MELLITUS (SUIKERZIEKTE) 19a. Hebt u diabetes mellitus (suikerziekte)? (zo nee, ga naar vraag 20) 19b. Welk type diabetes hebt u? Type 1 (jeugddiabetes, meestal van kinds af aan) Type 2 (ouderdomsdiabetes, meestal op latere leeftijd ontstaan) Andere vorm, nl. Weet ik niet 19c. Hoe oud was u toen u diabetes kreeg? 19d. Hoe wordt u behandeld? Ik word niet behandeld voor diabetes mellitus Alleen een dieet Alleen tabletten Alleen insuline (kan zowel via injectie als pomp) Tabletten en insuline pagina:11 / 32

12 HART 20. Hebt u ooit pijn, of andere klachten zoals een drukkend, beklemmend of zwaar gevoel op de borst gehad? 21. Hebt u ooit een hartinfarct gehad? (zo nee, ga naar vraag 23) 22. Hoe oud was u toen u uw (eerste) hartinfarct kreeg? 23. Is bij u ooit een verwijding van de grote lichaamsslagader (aneurysma van de aorta) vastgesteld? (zo nee, ga naar vraag 25) 24. Hoe oud was u toen u de verwijding voor de eerste keer werd vastgesteld? 25. Hebt u ooit een dotterprocedure (oprekken bloedvat met ballonnetje) en/of bypass-operatie gehad? (zo nee, ga naar vraag 27) 26. Hoe oud was u toen u de (eerste) dotter/bypass-operatie kreeg? HARTRITMESTOORNISSEN 27. Hebt u wel eens klachten van een onregelmatige of te snelle hartslag (hartritmestoornissen)? (zo nee, ga naar vraag 31) 28. Is de hartritmestoornis ooit door een dokter en/of in het ziekenhuis vastgesteld? 29. Hoe oud was u toen de klachten voor het eerst optraden? 30. Hoe wordt u voor de hartritmestoornis behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik word niet behandeld voor de hartritmestoornis Met bloedverdunners Met medicijnen die de hartslag vertragen Met medicijnen die het hartritme weer normaal maken Met een pacemaker Anders, nl. pagina:12 / 32

13 OEDEEM/HARTFALEN 31. Hebt u wel eens dikke enkels (oedeem), of houdt u elders vocht vast? 32. Hebt u hartfalen (afgenomen pompfunctie van het hart)? (ga naar vraag 35) Weet ik niet (ga naar vraag 35) 33. Hoe oud was u toen hartfalen voor de eerste keer optrad? 34. Hoe wordt u voor het hartfalen behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik word niet behandeld voor het hartfalen Met een zoutarm dieet en/of vochtbeperking Met medicijnen Met een pacemaker Ik heb een transplantatie gehad in het Anders, nl. BLOEDDRUK 35. Hebt u ooit een hoge bloeddruk gehad? (ga naar vraag 38) Weet ik niet (ga naar vraag 38) 36. Hoe oud was u toen de hoge bloeddruk voor de eerste keer werd vastgesteld? 37. Hoe wordt u voor de hoge bloeddruk behandeld? Ik word niet behandeld Met een zoutarm dieet Met medicijnen Met beide CHOLESTEROL 38. Is bij u ooit een te hoog cholesterolgehalte van het bloed vastgesteld? Weet ik niet (ga naar vraag 41) (ga naar vraag 41) 39. Hoe oud was u toen het te hoog cholesterol voor de eerste keer werd vastgesteld? 40. Hoe wordt u voor het te hoog cholesterol behandeld? Ik word niet behandeld Met een dieet Met medicijnen Met beide pagina:13 / 32

14 HERSENEN 41. Hebt u ooit plotseling uitvalsverschijnselen gehad die weer voorbij gingen (zoals krachtverlies, gevoelsstoornis, blindheid aan één oog, onduidelijk spreken)? 42. Hebt u ooit een beroerte gehad? (zo nee, ga naar vraag 44) 43. Hoe oud was u toen u de (eerste) beroerte kreeg? 44. Is bij u ooit een vernauwing aan één of beide halsslagaders vastgesteld? BENEN EN ARMEN 45. Hebt u ooit klachten (pijn, zwaar of moe gevoel, tintelingen) gehad in één of beide benen tijdens het lopen? Niet van toepassing, want ik kan niet lopen 46. Hebt u deze klachten (pijn, zwaar of moe gevoel, tintelingen) ooit 's nachts gehad? Indien vraag 45 en 46 beide met '' zijn beantwoord, kunt u doorgaan naar vraag Hoe oud was u toen de klachten voor de eerste keer optraden? 48. Hebt u ooit slecht genezende wonden aan de voet(en) gehad? 49. Is een (deel van een) voet/been geamputeerd (afgezet)? (zo nee, ga naar vraag 51) 50. Hoe oud was u toen de (eerste) amputatie plaatsvond? 51. Hebt u regelmatig (meerdere malen per week) pijn in de gewrichten van uw handen? 52. Hebt u regelmatig (meerdere malen per week) pijn in de gewrichten van uw voeten? 53. Hebt u regelmatig (meerdere malen per week) last van stijfheid in de gewrichten van uw handen? 54. Hebt u regelmatig (meerdere malen per week) last van stijfheid in de gewrichten van uw voeten? pagina:14 / 32

15 NIEREN 55. Hebt u één of meerdere aandoeningen aan de nieren (gehad)? (meerdere antwoorden mogelijk) Vernauwing van de nierslagader(s) Schrompelnier Verstoorde urine (hydronefrose) Geen 56. Is er bij u ooit een bloedonderzoek voor een mogelijk nierprobleem verricht? 57. Is er bij u ooit onderzoek verricht van de urine? (zo nee, ga naar vraag 60), één keer, meerdere keren nl. keer 58. Weet u de uitslag van dit urineonderzoek/deze urineonderzoeken? Indien er meerdere keren een urineonderzoek bij u is verricht kunt u dan ook aangeven hoe vaak de desbetreffende uitslag werd geconstateerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen afwijkingen/ normaal (Tekenen van) blaasontsteking of nierstenen Een kleine hoeveelheid bloed, zonder blaasontsteking of nierstenen Eiwit in de urine Ik weet de uitslag niet (meer) keer keer keer keer keer 59. Is er bij u ooit eiwit in de urine geconstateerd, en is dat nu nog steeds het geval?, maar alleen tijdens de zwangerschap is er eiwit in mijn urine geconstateerd, er is ooit eiwit in mijn urine geconstateerd, maar nu is dat niet meer het geval (voor vrouwen: niet tijdens zwangerschap), ik heb nog steeds eiwit in mijn urine, er is nooit eiwit in mijn urine geconstateerd 60. Is er bij u ooit een gestoorde nierfunctie geconstateerd? (zo nee, ga naar vraag 63) 61. Is dit nog steeds het geval? (zo nee, ga naar vraag 63) 62. Weet u de ernst daarvan? Licht Matig Ernstig Dat weet ik niet pagina:15 / 32

16 NIEREN (Cont.) 63. Is er bij u een nierziekte geconstateerd? (zo nee, ga naar vraag 65) 64. Wordt u hiervoor behandeld?, ik word niet behandeld voor een nierziekte, met medicijnen, met medicijnen en dieet, met dialyse, ik heb een transplantatie ondergaan 65. Bent u ooit aan de nieren geopereerd? (meerdere antwoorden mogelijk), in verband met nierstenen, in het, er is nier verwijderd in verband met een medisch probleem, in het, ik heb een nier afgestaan voor transplantatie, in het, ik heb een niertransplantatie ondergaan, in het, ik heb een Dotter-procedure van de niervaten ondergaan, in het SCHILDKLIER 66. Gebruikt u nu medicijnen voor een te snel of langzaam werkende schildklier? 67. Hebt u vroeger medicijnen gebruikt voor een te snel of langzaam werkende schildklier? OGEN, OREN EN MOND 68. Hebt u een bril of contactlenzen nodig?, alleen voor dichtbij (lezen ed.), alleen om veraf te kijken (autorijden, televisiekijken ed.), zowel voor dichtbij als voor veraf 69. Wordt u in het dagelijks leven beperkt door problemen met uw gezichtsvermogen?, ernstig beperkt, een beetje beperkt, helemaal niet beperkt 70. Hebt u een gehoorapparaat nodig? pagina:16 / 32

17 OGEN, OREN EN MOND (Cont.) 71. Wordt u in het dagelijks leven beperkt door problemen met uw gehoor?, ernstig beperkt, een beetje beperkt, helemaal niet beperkt 72a. Is er bij u parodontitis (tandvleesontsteking) vastgesteld door uw/een tandarts? (Zo nee, ga naar vraag 73) 72b. Hoe oud was u toen dit werd vastgesteld? 73. Hebt u uw eigen gebit?, vrijwel volledig OVERIGE AANDOENINGEN, maar meerdere elementen missen,, ik heb een volledig kunstgebit, ik heb een gedeeltelijk kunstgebit (boven, onder etc.), maar ik heb geen gebitsprothese 74. Kunt u aankruisen welke van de volgende aandoeningen u hebt of hebt gehad? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van de aandoeningen zijn vervangen (bruggen, kronen) HART, BLOEDVATEN, LONGEN Hartklepproblemen Atherosclerose (aderverkalking) Trombose Longembolieën HOOFD Migraine Staar Chronische keel/neusholte ontsteking MAAG, DARM, LEVER, GAL Maagzweer Colitis ulcerosa Ziekte van Crohn Spastische darm/prikkelbaar darm syndroom Hepatitis Levercirrhose Coeliakie Galstenen pagina:17 / 32

18 OVERIGE AANDOENINGEN (Cont.) NIEREN, BLAAS Nierstenen Chronische blaasontsteking Incontinentie ZENUWSTELSEL Epilepsie Multiple Sclerose Spasticiteit Parkinson Dementie BLOED Bloedarmoede Stollingsziekte BEWEGINGSSTELSEL Fibromyalgie Arthrose (gewrichtsslijtage) Reuma (gewrichtsontsteking) Osteoporose (botontkalking) Rug- of nekhernia RSI HUID Ernstig acné Eczeem Psoriasis OVERIGE Chronisch vermoeidheidssyndroom Burn-out Depressie Sociale fobie Agorafobie (pleinvrees) Paniekstoornis (andere) angststoornis Manisch depressief syndroom (bipolaire stoornis) Schizofrenie Eetstoornis Obsessieve/compulsieve stoornis ADHD 75. Hebt u een andere aandoening die u nog niet genoemd hebt of hebt u deze gehad?, nl. (meerdere aandoeningen mogelijk) pagina:18 / 32

19 OVERIGE AANDOENINGEN (Cont.) 76. Bent u ooit geopereerd? (zo nee, ga naar vraag 77) 76a. Kunt u aangeven waarvoor u bent geopereerd, hoe oud u was toen u voor het eerst deze operatie onderging en hoe vaak u ervoor bent geopereerd? Verwijderen van amandelen Leeftijd aantal keer geopereerd Blinde darmontsteking (appendicitis) Leeftijd aantal keer geopereerd Liesbreuk Leeftijd aantal keer geopereerd Knieoperatie (meniscus, etc.) Leeftijd aantal keer geopereerd Keizersnee Leeftijd aantal keer geopereerd Sterilisatie Leeftijd aantal keer geopereerd Spataderen Leeftijd aantal keer geopereerd Rug hernia Leeftijd aantal keer geopereerd Overige operaties: Leeftijd Reden: aantal keer geopereerd Leeftijd Reden: aantal keer geopereerd Leeftijd Reden: aantal keer geopereerd Leeftijd Reden: aantal keer geopereerd Leeftijd Reden: aantal keer geopereerd Leeftijd Reden: aantal keer geopereerd pagina:19 / 32

20 OVERIGE AANDOENINGEN (Cont.) 77. Gebruikt u medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven? (wilt u deze medicijnen meenemen naar uw bezoek aan LifeLines? (ga verder naar vraag 78) 78. Welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen gebruikt zonder recept van de dokter? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van onderstaande Middelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine of paracetamol Middelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enzovoorts Versterkende middelen, zoals vitaminen, mineralen, tonicum, staalpillen Laxeermiddelen (voor de stoelgang) Andere middelen voor maag-en darmklachten, spijsverteringsmiddelen Slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen Andere middelen, nl. 79. Zijn er bij deze middelen homeopathische medicijnen of kruidengeneesmiddelen? 80. Welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen gebruikt en hoeveel? Vul in elke rij (van links naar rechts) één rondje Geen Minder dan 10 stuks per Tussen de 10 en 50 stuks per Tussen de 50 en 200 stuks per Meer dan 200 stuks per A. Middelen met paracetamol: (Paracetamol, Antigrippine, Citrosan, Femerital, (kinder) Finimal, Hedex, Hot Coldrex, Momentum, Daro hoofdpijnpoeder, Paracetamol-coffeine, Panadol (plus), Paracof, Para Don, Sanalgin, Saridon, Sinaspril, Spalt, Witte Kruis) B. Middelen met Acetylsalicylzuur: (AC cod, Alka Seltzer, Apacod, APC, Ascal, Carbasalaat Calcium poeders, Aspirine, Aspro, Chefarine, Coldrex C, Rhonal) C. Middelen met Ibuprofen of Naproxen: (Actifen, Advil, Aleve, Brufen (siroop), Femapirin, Femex, Ibuprofen, Naproxen, Nurofen, Relian) pagina:20 / 32

21 ERVARING GEZONDHEIDSZORG 1. Wilt u aankruisen met welke van onderstaande zorgverleners u in de afgelopen 12 maanden voor uzelf contact gehad hebt? Geen van onderstaande Huisarts Medisch specialist Tandarts of mondhygiënist Bedrijfsarts GGD of GG&GD (gemeentelijke gezondheidsdienst) Diëtist Ergotherapeut Fysiotherapeut Logopedist Oefentherapeut Cesar/Mensendieck Thuiszorg RIAGG/GGZ Algemeen maatschappelijk werk CAD/verslavingszorg Vrijgevestigd psycholoog Alternatieve behandelaars Doktersdienst (buiten kantooruren) Verslavingszorg Noord-Nederland Centrale Indicatiestelling (CIZ) 2. Hoe vaak bent u de laatste vijf in aanraking geweest met de gezondheidszorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik heb minder dan vier keer per contact gehad met een huisarts Ik heb vier keer per of vaker contact gehad met een huisarts Ik heb een keer contact gehad met een specialist Ik heb meerdere keren contact gehad met een specialist Ik heb contact gehad met meerdere specialisten Ik ben eenmaal in het ziekenhuis opgenomen geweest Ik ben meerdere keren opgenomen geweest in het ziekenhuis Ik heb langer dan 7 dagen op een intensive care afdeling gelegen Ik ben langer dan 6 weken opgenomen geweest in een revalidatiecentrum of verpleeghuis pagina:21 / 32

22 ERVARING GEZONDHEIDSZORG (Cont.) 3. Hoe moeilijk was het in de afgelopen vijf om vast te stellen welke ziekte of aandoening u had? Ik ben in de afgelopen vijf nooit ziek geweest of ik heb geen aandoening gehad Het was meteen duidelijk wat ik had Het werd uiteindelijk duidelijk wat ik had, maar alleen na veel onderzoeken Het is nooit duidelijk geworden wat ik had, ondanks veel onderzoeken 4. Begrijpt u waar uw klachten en beperkingen vandaan komen? Ik heb geen klachten en beperkingen Ik begrijp exact waar mijn klachten en beperkingen vandaan komen Ik begrijp waar mijn klachten en beperkingen vandaan komen, maar heb nog wel wat vragen Ik begrijp een beetje waar mijn klachten en beperkingen vandaan komen, maar heb nog wel veel vragen Ik begrijp helemaal niet waar mijn klachten en beperkingen vandaan komen 5. Vindt u het moeilijk om gezondheidsadviezen op te volgen rondom bijvoorbeeld dieet, beweging, leefwijze of het innemen van medicijnen? Ik vind dit niet moeilijk Ik vind dit moeilijk, maar het lukt me wel Ik vind dit moeilijk, soms lukt het wel, soms niet Ik vind dit erg moeilijk, meestal lukt dit niet 6. Wat zijn uw ervaringen met zorgverleners in het verleden? Ik heb nooit problemen ervaren met zorgverleners Ik of mijn naasten heb(ben) negatieve ervaringen met een zorgverlener gehad Vanwege een negatieve ervaring met een zorgverlener ben ik wel eens naar een andere hulpverlener gegaan Ik heb regelmatig conflicten met zorgverleners of ben wel eens tegen mijn zin opgenomen geweest 7. Krijgt u voldoende en de juiste zorg van uw zorgverleners en behandelaars? Ik heb geen zorg nodig, ga naar vraag 9 Ik krijg alle zorg die ik nodig heb Ik heb meer nodig van de zorg die ik nu krijgt Ik heb een ander soort zorg nodig Ik heb veel meer of heel andere zorg nodig pagina:22 / 32

23 ERVARING GEZONDHEIDSZORG (Cont.) 8. In hoeverre werken de zorgverleners en behandelaars volgens u goed met elkaar samen? Ik krijg geen zorg of zorg van één zorgverlener of behandelaar De zorgverleners en behandelaars werken goed met elkaar samen De zorgverleners en behandelaars werken samen, maar af en toe meer overleg tussen hen is wenselijk De zorgverleners en behandelaars werken niet zo goed samen en daardoor gaat er wel eens iets mis De zorgverleners en behandelaars werken langs elkaar heen 9. Verwacht u dat u in de komende 6 maanden meer of minder hulp nodig heeft of dat de zorg voor u meer moet worden afgestemd? Ik verwacht de komende 6 maanden geen hulp nodig te hebben of dat de hulp die ik krijg gelijk blijft Ik verwacht de komende 6 maanden minder hulp nodig te hebben Ik verwacht de komende 6 maanden meer hulp nodig te hebben Ik verwacht de komende 6 maanden meer hulp nodig te hebben en dat de zorg beter afgestemd moet worden Ik verwacht de komende 6 maanden veel meer hulp nodig te hebben en dat de zorg veel beter afgestemd moet worden HOE BEOORDEELT U UW GEZONDHEID? Wanneer u twijfelt over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest van toepassing is. 1a. Welk rapportcijfer geeft u zichzelf voor hoe fit u zich voelt (van 0 tot 10)? b. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 2. In vergelijking met een geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen? Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht Veel beter dan een geleden Iets beter dan een geleden Ongeveer hetzelfde als een geleden Iets slechter dan een geleden Veel slechter dan een geleden pagina:23 / 32

24 HOE BEOORDEELT U UW GEZONDHEID? (Cont.) 3. De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door op dit moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, in welke mate? Vul in elke rij (van links naar rechts) één rondje, ernstig beperkt, een beetje beperkt, helemaal niet beperkt A. Forse inspanning zoals hardlopen, zware voorwerpen tillen, inspannend sporten B. Matige inspanning zoals het verplaatsen van een tafel, stofzuigen, fietsen C. Tillen of boodschappen dragen D. Een paar trappen oplopen E. Één trap oplopen F. Buigen, knielen of bukken G. Meer dan een kilometer lopen H. Een halve kilometer lopen I. Honderd meter lopen J. Uzelf wassen of aankleden 4. Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? A. U hebt minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden B. U hebt minder bereikt dan u zou willen C. U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden D. U had moeite met het werk of andere bezigheden (het kostte u bijvoorbeeld extra inspanning) pagina:24 / 32

25 HOE BEOORDEELT U UW GEZONDHEID? (Cont.) 5. Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? A. U hebt minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden B. U hebt minder bereikt dan u zou willen C. U hebt het werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent 6. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben uw emotionele problemen u de afgelopen 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden met gezin, vrienden, buren of anderen? 7. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken? 8. In welke mate heeft pijn u de afgelopen vier weken belemmerd bij uw normale werkzaamheden (zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? Helemaal niet Enigszins Nogal Veel Heel erg veel Geen Heel licht Licht Nogal Ernstig Heel ernstig Helemaal niet Een klein beetje Nogal Veel Heel erg veel 9. Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord invullen dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken: Voortdurend Meestal Vaak Soms Zelden Nooit A. Voelde u zich levenslustig? B. Voelde u zich erg zenuwachtig? C. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken? pagina:25 / 32

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld.

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. 44441 LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. ALGEMEEN 1. Welke datum is het vandaag? - - 20 dag maand ar 2. Wat is uw geboortedatum? - - 19 dag maand ar 3. Wat is uw huidige

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

7Specifieke doelgroepen

7Specifieke doelgroepen DC 7Specifieke doelgroepen helpende zorg en welzijn 1 Inleiding Je werkt als helpende zorg en welzijn met veel verschillende soorten mensen. Je kunt de mensen waar je mee werkt indelen naar: hun ontwikkelingsfase;

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Vragenlijst 1 deel 2. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines

Vragenlijst 1 deel 2. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 2 voor deelnemers van 18 tot 65 jaar LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst zelf kunt invullen. Neemt u de onvolledig of ingevulde

Nadere informatie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie INHOUDSOPGAVE 1. ALLES OVER ITP 4 2. BEHANDELING - WEL OF NIET 7 3. VRIENDEN EN SCHOOL 10 4. OMGAAN MET ITP 12 5. MEDICIJNEN, DIËTEN, EN INENTINGEN

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen?

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Thema hart- en vaatziekten Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Niet alle mensen lopen een even groot risico op hart- en vaatziekten. In het algemeen geldt

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

Kanker... als de dood dichtbij is

Kanker... als de dood dichtbij is Kanker... als de dood dichtbij is Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Zorg rondom sterven 4 Als de dood dichterbij komt 6 Afscheid nemen 10 Wat gebeurt er lichamelijk? 16 Veelvoorkomende klachten 21 Pijnbestrijding

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Het ritme van het gezonde hart 4 Ritmestoornissen 5 Wat is een ICD precies? 6 Iedereen heeft een ander ritme 7 Wat voel

Nadere informatie

Volwassen vrouwen en Turner

Volwassen vrouwen en Turner Volwassen vrouwen en Turner 1 Informatie voor volwassen vrouwen met het syndroom van Turner Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis Bacteriële artritis Bacteriële artritis Inhoud Bacteriële artritis, juli 2013 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is bacteriële artritis? 5 Wat is een gewricht? 6 Hoe ontstaat bacteriële artritis? 7 Wat

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

Volwassen vrouwen en Turner

Volwassen vrouwen en Turner Volwassen vrouwen en Turner 1 Informatie voor volwassen vrouwen met het syndroom van Turner Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Acupunctueel! nummer 7 derde jaargang maart/april 2011 frequentie drie keer per jaar

Acupunctueel! nummer 7 derde jaargang maart/april 2011 frequentie drie keer per jaar Acupunctueel! nummer 7 derde jaargang maart/april 2011 frequentie drie keer per jaar Patiënten delen ervaringen Acupunctuur en COPD Interview met Marion van der Krogt, acupuncturiste Winkelwaarde 4,95

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0894 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Langs de afdeling Bloedafname 3 De ICD 4 Wat is een ICD? 4 Hoe de

Nadere informatie