Vragenlijst 2B. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst 2B. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines"

Transcriptie

1 Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 2B voor deelnemers van 18 tot 65 jaar LifeLines Wanneer u deze vragenlijst zelf kunt invullen dan kunt u contact met ons opnemen (tel ). Wij zullen dan een oplossing bedenken. Vragenlijst gecontroleerd door: pagina:1 / 44 VL 2B, 18-65_1.0.2

2 Wilt u voordat u begint met het beantwoorden van de vragen de volgende punten doorlezen? Lees eerst de vraag en antwoordmogelijkheden. Vul daarna het rondje volledig in van het juiste antwoord. goed fout Het is belangrijk dat u uw eigen mening geeft en de vragen zonder overleg met anderen invult. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Er is per vraag maar 1 antwoord mogelijk tenzij anders vermeld. Vul de hele vragenlijst in en sla alstublieft geen vragen over! Wanneer u het antwoord precies weet mag u een schatting geven. Op de laatste pagina van de vragenlijst kunt u eventuele twijfel over de juistheid van een antwoord aangeven. Een computer leest straks uw antwoorden. Wilt u daarom de lijst zorgvuldig en duidelijk met een donkere pen invullen? Gebruik geen stift! U wilt aanvullende informatie bijschrijven? De computer kan dat lezen en uw informatie gaat verloren. Bijgeschreven tekst betekent erg veel extra werk voor de onderzoekers. Wilt u dit daarom alstublieft doen! U hebt een fout gemaakt? Als u een fout maakt is dat erg. Zet een kruis door het foute antwoord en vul het rondje van het goede antwoord. Hieronder staat een voorbeeld. Hebt u een bril of contactlenzen nodig? Ja, alleen voor dichtbij (lezen ed.) Ja, alleen om veraf te kijken (autorijden, televisiekijken ed.) Ja, zowel voor dichtbij als voor veraf Nee (Het goede antwoord is dus Ja, zowel voor dichtbij als voor veraf) Wanneer u toch nog vragen hebt bij het invullen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met het LifeLines secretariaat (tel ). U kunt ook contact met ons opnemen wanneer u deze vragenlijst zelf kunt invullen. Wij zullen dan een oplossing bedenken. Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Dit levert ons zeer waardevolle informatie op. De LifeLines onderzoekers Postadres: LifeLines T.a.v. secretariaat LifeLines Website: Antwoordnummer 4025 Tel: (secretariaat LifeLines) 9700 VG Groningen pagina:2 / 44

3 ALGEMEEN 0. Komt het nummer op deze vragenlijst overeen met het nummer op de begeleidende brief en is de geboortedatum op de brief juist Ja Nee, neem contact op met het LifeLines secretariaat 1. Wilt u de datum van vandaag invullen? Dag Maand Jaar 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw 3. Wat is uw geboorte en jaar? 3a. Tot welke van onderstaande bevolkingsgroepen rekent u zichzelf? (dit vragen wij omdat de gevoeligheid voor bepaalde aandoeningen verschilt per ras) Dag Maand Jaar Blank/ Oost- en West-Europees Blank/ mediterraan of Arabisch Zwart/ negroïde Aziatisch Anders, nl. 4. Wat is uw lichaamsgewicht? 5. Wat is uw burgerlijke staat? kg 's Morgens gemeten 's Middags of 's avonds gemeten Geschat Gehuwd/geregistreerd partnerschap Samenwonend Vaste partner, samenwonend (LAT) Alleenstaand Weduwe/weduwnaar Gescheiden Anders, nl. 6. Wat is de duur van uw huidige relatie? (Indien van toepassing) jaar 7. Wat is het geslacht van uw partner? (Indien van toepassing) Man Vrouw 8. Bent u sinds de vorige keer dat u een Lifelines vragenlijst invulde ( ) verhuisd? Ja, Nee keer verhuisd pagina:3 / 44

4 ALGEMEEN (Cont.) 9. Hoeveel personen wonen er bij u thuis, u zelf meegerekend? Let op: Bedoeld wordt waar u de meeste dagen van de woont. personen 9a. Bent u of is uw partner zwanger? Ja Nee 9b. Hebt u sinds de vorige keer dat u de Lifelines vragenlijst invulde een kind/kinderen gekregen? Ja, namelijk Nee kinderen 9c. Is er sinds de vorige keer dat u de Lifelines vragenlijst invulde iemand uit uw naaste familie overleden? (meerdere antwoorden mogelijk) Nee Ja, mijn vader Ja, mijn moeder Ja, mijn partner Ja, mijn kind(eren), Aantal op jarige leeftijd op jarige leeftijd op jarige leeftijd Ja, mijn broer(s)/zus(sen), Aantal op jarige leeftijd op jarige leeftijd op jarige leeftijd De volgende vragen gaan over betaald werk. Hiermee wordt zowel werk in loondienst als werk als zelfstandig ondernemer bedoeld. 10. Doet u nu betaald werk, ook al is het maar voor één of enkele uren? Ja Nee, ga door naar vraag 11 10a. Hoeveel uren besteedt u gemiddeld aan betaald werk? Ga door naar vraag Deed u in het verleden betaald werk? Ja Nee, ga door naar vraag 12 11a. In welk jaar bent u daarmee gestopt? 11b. Waarom bent u gestopt met werken? Pensionering Ziekte/arbeidsongeschiktheid Ontslag/werkloosheid Anders, nl. pagina:4 / 44

5 ALGEMEEN (Cont.) 12. Is één van de onderstaande situaties op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van onderstaande Ik ben met pensioen (65 jaar) Ik ben vervroegd met pensioen (VUT, FPU, FLO) Ik ben werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, WAJONG) Ik heb een bijstandsuitkering Ik ben fulltime huisvrouw/huisman Ik volg onderwijs/ik studeer 13. Indien u arbeidsongeschikt bent, voor hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt verklaard? % 13a. Indien u werkloos/werkzoekend bent, hoe lang bent u werkloos/werkzoekend? Minder dan 6 en 6 en of meer, maar minder dan 1 jaar 1 jaar of meer, maar minder dan 3 jaar Meer dan 3 jaar 14. Indien u betaald werk hebt of hebt gehad, wat is uw laatste of huidige beroep? N.B.: wilt u uw beroep/functie zo nauwkeurig mogelijk omschrijven? Bijvoorbeeld: directie-secretaresse, metaallasser, hoofd boekhouding (en ambtenaar, manager, arbeider, etc.) 14a. Kunt u uw beroep of functie toelichten door te omschrijven wat daarbij uw voornaamste werkzaamheden zijn of waren? pagina:5 / 44

6 UW GEZONDHEID 1a. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht 1b. In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen? Veel beter dan een jaar geleden Iets beter dan een jaar geleden Ongeveer hetzelfde als een jaar geleden Iets slechter dan een jaar geleden Veel slechter dan een jaar geleden 2. In welke mate werd u de afgelopen 7 dagen gehinderd door: A. Hoofdpijn Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg Heel erg B. Duizeligheid Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg C. Pijn in de borst of hartstreek Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg D. Pijn onder in de rug Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg E. Misselijkheid of een maag die van streek is Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg F. Pijnlijke spieren Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg G. Moeilijk adem kunnen krijgen H. Je soms erg warm, dan weer erg koud voelen Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg I. Een verdoofd of tintelend gevoel ergens in je lichaam Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg J. Een brok in de keel Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg K. Je lichamelijk erg slap voelen Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg L. Zwaar voelen in armen of benen Helemaal Een beetje Nogal Tamelijk veel Heel erg pagina:6 / 44

7 UW GEZONDHEID (Cont.) Gehoor 3. Hoort u suizen of fluiten in uw oor/oren? Nee, nooit Ja, soms Ja, altijd 4. Kunt u aankruisen welke van onderstaande gezondheidsproblemen u hebt of hebt gehad sinds de vorige keer dat u deze vragenlijst invulde? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van de volgende aandoeningen op pagina 7 en 8 Diabetes (suikerziekte) Diabetes (suikerziekte) Hart- en vaatziekten Hartinfarct Beroerte (herseninfarct, hersenbloeding) Hartfalen/hartspierziekte Verstopte of dichtgeslibde aders in de benen (etalagebenen) Kanker Wilt u hieronder aangeven wat voor kanker? Ademhaling Astma COPD, longemfyseem, chronische bronchitis Spijsvertering Colitis ulcerosa Ziekte van Crohn Coeliakie (glutenallergie) Galstenen Maagzweren of slokdarmproblemen Spastische darm (IBS) pagina:7 / 44

8 UW GEZONDHEID (Cont.) Nieren Nierstenen Nierfalen (dialyse of transplantatie) Bewegingsstelsel Artrose (gewrichtsslijtage) Fibromyalgie RSI Osteoporose (botontkalking) Reuma Gebroken heup Andere botbreuken dan een gebroken heup Hersenen & psyche Dementie Ziekte van Parkinson Depressie Overspannenheid of burn-out Pleinvrees (agorafobie) Paniekstoornis Verslaving (alcohol, drugs, gokken) Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME) Overige Migraine Leveraandoening Hepatitis B Duizeligheid met vallen Hebt u nog een ernstige aandoening/ziekte (gehad) die in de lijst staat? Wilt u deze hieronder invullen? pagina:8 / 44

9 UW GEZONDHEID (Cont.) ARMEN & BENEN 5. Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van de volgende gewrichten? geen gering matig veel erg veel - Heup (en) - Knie (ën) - Enkel (s) Indien u overal "geen" hebt ingevuld, ga verder naar vraag 9. INSTRUCTIE Wilt u de vragen beantwoorden door het invullen van één van de rondjes? A. Als u het meest linkse rondje invult, dan geeft u aan dat u geen pijn hebt. geen gering matig veel erg veel B. Als u het meest rechtse rondje invult, geen gering matig veel erg veel dan geeft u aan dat u erg veel pijn hebt. Geef aan hoeveel pijn, stijfheid of beperkingen u hebt ervaren tijdens de afgelopen 48 uur door één van de rondjes in te vullen. Onderstaande vragen betreffen de hoeveelheid pijn die u hebt ervaren als gevolg van uw heup(en), knie(ën) of enkels. Wilt u bij elke situatie aangeven hoeveel pijn u hebt ervaren tijdens de afgelopen 48 uur. 6. Hoeveel pijn had u geen gering matig veel erg veel - bij het lopen op een vlakke ondergrond? - bij het trap op- of aflopen? - 's nachts in bed? - tijdens zitten of liggen? - wanneer u rechtop staat? Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid (en de pijn) die u hebt ervaren als gevolg van uw heup(en), knie(ën) of enkels tijdens de afgelopen 48 uur. Met gewrichtsstijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel beweegt. 7. Hoe erg was uw gewrichtsstijfheid - ' s morgens als u voor het eerst wakker wordt? geen een beetje matig erg heel erg Geen een beetje Matig Erg Heel erg - na het zitten, liggen of rusten later op de dag? Geen Een beetje Matig Erg Heel erg pagina:9 / 44

10 UW GEZONDHEID (Cont.) Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Hiermee bedoelen we het vermogen u te verplaatsen en voor uzelf te zorgen. Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u tijdens de afgelopen 48 uur hebt ervaren als gevolg van uw heup(en), knie(ën) of enkel(s). 8. Hoeveel moeite had u bij geen gering matig veel erg veel van toepassing - trap aflopen? Niet van toepassing - trap oplopen? Niet van toepassing - opstaan vanuit een stoel? - staan? - bukken naar de grond? - lopen op een vlakke ondergrond? - instappen/uitstappen van een auto? - winkelen? - sokken/kousen aantrekken? - opstaan van bed? - sokken/kousen uittrekken? - in bed liggen? - in/uit bad gaan? Niet van toepassing - zitten? - gaan zitten op/opstaan van toilet? - zware huishoudelijke werkzaamheden? - lichte huishoudelijke werkzaamheden? pagina:10 / 44

11 UW GEZONDHEID (Cont.) 9. Hoeveel last hebt u de afgelopen 48 uur gehad van de volgende gewrichten? - Hand (en) - Pols (en) geen gering matig veel erg veel - Elleboog (en) - Schouder (s) Indien u overal "geen" hebt ingevuld, ga verder naar vraag 11. De volgende vragen gaan over de moeite die u heeft met het uitvoeren van de hieronder genoemde activiteiten als gevolg van problemen met uw hand(en), pols(en), elleboog(en) of schouder(s). Wilt u door middel van het invullen van een rondje met een cijfer tussen de 1 en 10 per activiteit aangeven hoeveel moeite de activiteit u kost. 1= Geen probleem 10= Groot probleem (kan het helemaal ) slapen Geen probleem Groot probleem (kan het helemaal ) Geen probleem Groot probleem - schrijven Geen probleem Groot probleem - (jam)potjes opendraaien - het oppakken van kleine voorwerpen met uw vingers Geen probleem Groot probleem Geen probleem Groot probleem - langer dan 30 minuten een auto besturen - een deur openen Geen probleem Groot probleem Geen probleem Groot probleem nvt - een pak melk uit de koelkast pakken Geen probleem Groot probleem - de afwas doen Geen probleem Groot probleem nvt nvt - het kammen of borstelen van uw haar pagina:11 / 44 Geen probleem Groot probleem nvt

12 UW GEZONDHEID (Cont.) 11. Bent u geopereerd sinds de vorige keer dat u deze vragenlijst invulde? Zo nee, ga naar vraag 12 Ja Nee 11a. Kunt u aangeven waarvoor u bent geopereerd sinds de vorige keer dat u de Lifelines vragenlijst invulde en hoe vaak u ervoor bent geopereerd? Dotterprocedure van het hart en/of operatie omleidingen (bypass-operatie) aantal keer geopereerd Verwijderen van amandelen aantal keer geopereerd Blinde darmontsteking (appendicitis) aantal keer geopereerd Liesbreuk aantal keer geopereerd Knieoperatie (bv. meniscus) aantal keer geopereerd Keizersnee aantal keer geopereerd Sterilisatie aantal keer geopereerd Spataderen aantal keer geopereerd Rug hernia aantal keer geopereerd Gebroken heup aantal keer geopereerd Overige operaties: Reden: aantal keer geopereerd Reden: aantal keer geopereerd Reden: aantal keer geopereerd Reden: aantal keer geopereerd pagina:12 / 44

13 UW GEZONDHEID (Cont.) 12. Gebruikt u nu medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven? Ja Nee Zo nee, ga naar vraag 13 12a. Kunt u aangeven welke medicijnen, sinds welke leeftijd en waarvoor u deze gebruikt? Medicijn Leeftijd Reden begin 1. jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 13. Welke van de volgende middelen hebt u het afgelopen jaar gebruikt zonder recept van de dokter? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen van onderstaande Middelen tegen pijn en koorts, zoals aspirine of paracetamol Middelen tegen hoest, verkoudheid, griep, keelpijn, enzovoorts Versterkende middelen zoals vitaminen, mineralen, tonicum, staalpillen Laxeermiddelen (voor de stoelgang) Andere middelen voor maag- en darmklachten, spijsverteringsmiddelen Slaap- en kalmeringsmiddelen, middelen tegen de zenuwen Andere middelen, nl. pagina:13 / 44

14 UW GEZONDHEID (Cont.) 14. Zijn er bij deze middelen homeopathische medicijnen of kruidengeneesmiddelen? Ja Nee 15. Welke van de onderstaande pijnstillers hebt u het afgelopen jaar gebruikt en hoeveel? Vul in elke rij (van links naar rechts) één rondje Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar A. Middelen met paracetamol: (Paracetamol, Antigrippine, Citrosan, Femerital, (kinder) Finimal, Hedex, Hot Coldrex, Momentum, Daro hoofdpijnpoeder, Paracetamol-coffeine, Panadol (plus), Paracof, Para Don, Sanalgin, Saridon, Sinaspril, Spalt, Witte Kruis) Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar B. Middelen met Acetylsalicylzuur: (AC cod, Alka Seltzer, Apacod, APC, Ascal, Carbasalaat Calcium poeders, Aspirine, Aspro, Chefarine, Coldrex C, Rhonal) Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar C. Middelen met Ibuprofen of Naproxen: (Actifen, Advil, Aleve, Brufen (siroop), Femapirin, Femex, Ibuprofen, Naproxen, Nurofen, Relian) Geen Minder dan 10 stuks per jaar Tussen de 10 en 50 stuks per jaar Tussen de 50 en 200 stuks per jaar Meer dan 200 stuks per jaar pagina:14 / 44

15 UW GEZONDHEID (Cont.) 16. Wilt u aankruisen met welke van onderstaande zorgverleners u in de afgelopen 12 en voor uzelf contact gehad hebt? Geen van onderstaande Huisarts Medisch specialist Tandarts of mondhygiënist Bedrijfsarts GGD of GG&GD (gemeentelijke gezondheidsdienst) Diëtist Ergotherapeut Fysiotherapeut Logopedist Oefentherapeut Cesar/Mensendieck Thuiszorg RIAGG/GGZ Algemeen maatschappelijk werk CAD/verslavingszorg Vrijgevestigd psycholoog Alternatieve behandelaars Doktersdienst (buiten kantooruren) Verslavingszorg Noord-Nederland Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ) Verloskundige 17. Krijgt u van iemand onbetaalde zorg omdat u langdurige beperkingen en/of gezondheidsproblemen heeft? Het betreft hier zorg van een naaste, bijvoorbeeld uw eventuele partner, een familielid, vriend of andere naaste. Nee Ja, alleen van een vriend of andere kennis Ja, het meeste van mijn partner Ja, het meeste van mijn dochter Ja, het meeste van mijn zoon Ja, van iemand anders namelijk pagina:15 / 44

16 VOEDING Lees dit eerst voor u begint! * Vul op deze lijst in wat u de afgelopen (4 weken) hebt gegeten. * Zowel doordese dagen als enddagen tellen mee. * Alleen de voedingsmiddelen die voor het onderzoek van belang zijn worden nagevraagd. * Ook wat u gegeten hebt op verjaardagen, bruiloften, recepties en andere feestjes telt mee. * Vul deze lijst alleen voor uzelf in, dus voor uw huisgenoten. * We maken een schatting van wat u hebt gegeten. Denkt u daarom te lang na over iedere vraag. VOORBEELD Stel dat u de afgelopen iedere dag (7 dagen ) een boterham met boterhamworst nam en 2 dagen een boterham met ontbijtspek. Dan vult u dat als volgt in: Voorbeeld A. Hoe vaak hebt u de afgelopen vleeswaren op brood gegeten? Deze per per 4-5 dagen per 6-7 dagen per U at 7 dagen vleeswaren op brood Voorbeeld B. Welke soorten vleeswaren nam u dan? boterhamworst, gekookte worst, palingworst, gebraden gehakt ontbijtspek, katenspek, bacon (smeer)leverworst, paté, leverpastei, leverkaas, berliner cervelaatworst, snijworst, metworst, salami gekookte of gegrilde ham overige soorten vleeswaren De keren dat u vleeswaren op brood nam, was dit vaak boterhamworst en soms ontbijtspek Met de termen "nooit", "soms", "vaak"en "altijd" wordt het volgende bedoeld: Nooit - Als u dit voedingsmiddel (vrijwel) nooit nam Soms - Als u dit voedingsmiddel minder dan de helft van de keren nam Vaak - Als u dit voedingsmiddel meer dan de helft van de keren nam Altijd - Als u dit voedingsmiddel (vrijwel) altijd nam pagina:16 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

17 VOEDINGSPATROON 1. Volgde u de afgelopen een dieet? Ja, altijd Ja, soms Nee, ga naar vraag 3 2. Indien u een dieet volgde, welk dieet volgde u dan? Energiebeperkt dieet (vermageringsdieet) (meerdere antwoorden mogelijk) Vetbeperkt dieet Natriumbeperkt dieet (zoutarmdieet) Dieet bij diabetes mellitus (suikerziekte) Dieet bij hoog cholesterolgehalte Vezelrijk dieet Anders, nl. 3. Volgde u een bepaalde leefregel bij het eten (zoals vegetarisch of macrobiotisch)? 4. Indien u een leefregel volgde, welke leefregel volgde u dan? (meerdere antwoorden mogelijk) Ja, altijd Ja, soms Nee, ga naar vraag 5 Vegetarisch (minder dan 1x vlees) Veganistisch (helemaal geen dierlijke producten) Macrobiotisch Antroposofisch Anders, nl. 5. Wie bereidde de warme maaltijd? Uzelf Iemand anders Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 6. Hoe vaak gebruikte u de afgelopen een ontbijt? Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 7. Hoe vaak gebruikte u de afgelopen een broodmaaltijd ('s middags en/of 's avonds)? Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 8. Hoe vaak gebruikte u de afgelopen een warme maaltijd ('s middags en/of 's avonds)? Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen pagina:17 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

18 SMEERSEL Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 9a. Hoe vaak hebt u de afgelopen uw brood, broodjes, beschuit, ontbijtkoek enz. met boter, margarine of halvarine besmeerd? Ga door naar vraag 10 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 9b. Welke soorten smeersel nam u dan? U kunt per broodsoort maximaal twee soorten smeersel aankruisen. sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knäckebröd of crackers ontbijtkoek roomboter sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek halfvolle roomboter sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek margarine in kuipje sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek margarine in pakje sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek dieetmargarine margarine met plantensterolen/-stanolen sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek halvarine sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek dieethalvarine sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek halvarine met plantensterolen/-stanolen sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek overige soorten smeersel sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek geen smeersel sneden brood croissants of andere broodjes beschuit, knackebrod of crackers ontbijtkoek BROODBELEG Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 10a. Hoe vaak hebt u de afgelopen vleeswaren op brood gegeten? Ga door naar vraag 11 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen pagina:18 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

19 BROODBELEG (Cont.) 10b. Welke soorten vleeswaren nam u dan? NB. Indien u een product nooit gebruikt, wilt u dit dan ook aangeven. Dit kunt u doen door het rondje bij "nooit"in te vullen. boterhamworst, gekookte worst, palingworst, gebraden gehakt Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen ontbijtspek, katenspek, bacon (smeer)leverworst, paté, leverpastei, leverkaas, berliner cervelaatworst, snijworst, metworst, salami gekookte of gegrilde ham overige soorten vleeswaren 11a. Hoe vaak hebt u de afgelopen salades (zoals eiersalade) op brood gegeten? Salade op toastjes wordt later nagevraagd. Ga door naar vraag 12 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 11b. Welke soorten salades nam u dan? salades met vis salades zonder vis KOFFIE Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 12a. Hoe vaak hebt u de afgelopen koffie gedronken? Denkt u ook aan oploskoffie en cafeïnevrije koffie. Ga door naar vraag 13 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 12b. Welke soorten koffie nam u dan? cafeïnehoudende koffie cafeïnevrije koffie (decafé) pagina:19 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

20 KOFFIE (Cont.) 12c. Wordt bij het bereiden van de koffie een papieren filter gebruikt? Espresso, Turkse koffie, percolatorkoffie, Nespresso, Illy en cafetière koffie worden meestal zonder papieren filter bereid. Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 12d. Hoe vaak hebt u de afgelopen melk in uw koffie gebruikt? Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 12e. Welke soorten koffiemelk nam u dan? halfvolle of magere koffiemelk volle koffiemelk of koffieroom volle of halfvolle dieetkoffiemelk (linolzuurrijk) koffiecreamer gewone melk (volle, halfvolle of magere) THEE overige soorten koffiemelk Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 13a. Hoe vaak hebt u de afgelopen thee gedronken? Ga door naar vraag 14 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 13b. Welke soorten thee nam u dan? zwarte thee met/zonder vruchtensmaak groene thee thee met zoethoutextract (incl. sterrenmunt thee) kruidenthee of rooibosthee overige soorten thee pagina:20 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

21 AARDAPPPELEN 14a. Hoe vaak hebt u de afgelopen gekookte aardappelen of puree (ook in stamppot) gegeten? Deze Ga door naar vraag 15 per 4-5 dagen 6-7 dagen Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 14b. Hoe werden deze aardappelen bereid? afgemaakt met een klontje boter of margarine afgemaakt zonder een klontje boter of margarine 15a. Hoe vaak hebt u de afgelopen frites, gebakken aardappelen of andere gebakken aardappelgerechten bij de warme maaltijd of tussendoor gegeten? Deze Ga door naar vraag 16 per 4-5 dagen 6-7 dagen Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 15b. Welke soorten gebakken of gefrituurde aardappelgerechten nam u dan? frites gebakken aardappelen diepvries aardappelschijfjes, -kroketten, rösti, enz. 15c. Hoe werden deze gebakken of gefrituurde aardappelgerechten bereid? zelf gefrituurd in vast frituurvet zelf gefrituurd in vloeibaar frituurvet zelf gefrituurd in olie zelf gebakken in de oven bereid zelf bereid (afhaal) pagina:21 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

22 VIS EN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 16a. Hoe vaak hebt u de afgelopen vis gegeten? Vis op stokbrood of toastjes wordt later nagevraagd. Ga door naar vraag 17 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 16b. Welke soorten vis nam u dan? vissticks lekkerbekje of kibbeling magere (witte) vis (zoals kabeljauw, schol, schelvis, koolvis, tong) vette vis (zoals zalm, makreel, paling, panharing) haring forel of tonijn overige soorten vis Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 17a. Hoe vaak hebt u de afgelopen schaal- en schelpdieren gegeten? Ga door naar vraag 18 17b. Hoeveel porties nam u gemiddeld op zo'n dag? 0,5 1 1,5 2 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen JUS EN BEREIDINGSVETTEN Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 18a. Hoe vaak hebt u de afgelopen jus gegeten? Ga door naar vraag 19 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 18b. Hoe groot was 1 juslepel meestal? Eetlepel Platte juslepel (hoort meestal bij het bestek) Diepe juslepel (is meestal van het lepelrek) Onbekend formaat juslepel pagina:22 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

23 JUS EN BEREIDINGSVETTEN (Cont.) 18c. Hoe werd deze jus meestal bereid? Geen water, alleen bakproduct (zoals bijvoorbeeld margarine of bak-en braadvet) ¼ deel water, ¾ deel bakproduct ½ deel water, ½ deel bakproduct ¾ deel water, ¼ deel bakproduct Alleen water (eventueel met juspoeder), vet is afgeschept na het koelen Onbekend 19. Welke 2 vetsoorten werden meestal gebruikt voor de bereiding van de warme maaltijd? U kunt maximaal twee antwoordmogelijkheden aankruisen! Roomboter Margarine in kuipje Margarine in pakje Dieetmargarine Margarine met plantensterolen/-stanolen Vloeibare margarine Bak- en braadproduct (vast) Vloeibaar bak- en braadproduct Olijfolie of arachideolie Zonnebloemolie en andere soorten olie Reuzel/spekvet Onbekend soort bakproduct Geen gebruik van boter, margarine, olie of bak-en braadproduct (bv. grillen) TOEVOEGINGEN AAN DE WARME MAALTIJD Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 20a. Hoe vaak hebt u de afgelopen room (zoals crème fraiche, kookroom) gegeten? Ga door naar vraag 21 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 20b. Hoeveel eetlepels nam u gemiddeld op zo'n dag? pagina:23 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

24 TOEVOEGINGEN AAN DE WARME MAALTIJD (Cont.) Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 21a. Hoe vaak hebt u de afgelopen warme sauzen (zoals pastasaus, champignonsaus, satésaus) gegeten? Ga door naar vraag 22 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen TUSSENDOORTJES Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 21b. Welke soorten sauzen nam u dan? satésaus overige warme sauzen 22a. Hoe vaak hebt u de afgelopen chocolade gegeten? Denkt u ook aan snoepjes met chocolade en bonbons. Ga door naar vraag 23 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 22b. Welke soorten chocolade nam u dan? pure chocolade melkchocolade witte chocolade Deze per 4-5 dagen 6-7 dagen 23a. Hoe vaak hebt u de afgelopen salades op stokbrood of toastjes gegeten? Ga door naar vraag 24 Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 23b. Welke soorten salades nam u dan? salades met vis salades zonder vis pagina:24 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

25 TUSSENDOORTJES (Cont.) 24a. Hoe vaak hebt u de afgelopen vis op stokbrood of toastjes gegeten? Deze Ga door naar vraag 25 24b. Hoeveel toastjes nam u gemiddeld op zo'n dag? per Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen dagen 6-7 dagen 25a. Hoe vaak hebt u de afgelopen een slaatje (zoals huzarensalade) gegeten? Deze Ga door naar vraag 26 per 4-5 dagen 6-7 dagen Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 25b. Hoeveel bolletjes nam u gemiddeld op zo'n dag? Een klein bakje = 3 bolletjes FRIS- EN ENERGIEDRANK 26a. Hoe vaak hebt u de afgelopen cola gedronken? Deze per 4-5 dagen Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 26b. Hoeveel glazen nam u gemiddeld op zo'n dag? a. Hoe vaak hebt u de afgelopen energiedrank (zoals Redbull) gedronken? Ga door naar vraag 27 Deze Ga door naar vraag 28 per 4-5 dagen Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen 27b. Hoeveel glazen nam u gemiddeld op zo'n dag? dagen 6-7 dagen 28a. Hoe vaak hebt u de afgelopen visolie capsules gebruikt? Deze Ga door naar de volgende pagina 28b. Hoeveel capsules nam u gemiddeld op zo'n dag? of meer per 28c. Welk merk visolie gebruikt u? Graag zo volledig mogelijk opschrijven. 4-5 dagen 6-7 dagen Deze per 1 dag 4-5 dagen 6-7 dagen pagina:25 / Wageningen Universiteit, afdeling Humane Voeding

26 UW LEEFSTIJL ROKEN 1. Rookt u nu, of hebt u de afgelopen nog gerookt? Ja Nee (Zo nee, ga naar vraag 1 van lichamelijke activiteit) 2. Hoeveel rookt u momenteel gemiddeld? Aantal sigaretten/shagjes per dag Aantal sigaren per dag Aantal cigarillo's per dag Pijp tabak in gram per dag LICHAMELIJKE ACTIVITEIT 1. Op gemiddeld hoeveel dagen bent u, alles bij elkaar opgeteld, tenminste een half uur bezig met fietsen, klussen, tuinieren of sporten? dagen 2. Hoe lichamelijk actief bent u momenteel, vergeleken met de vorige keer dat u de LifeLines vragenlijst invulde? Veel actiever Iets actiever Ongeveer hetzelfde Iets minder actief Veel minder actief VRAGEN OVER MOBIELE TELEFONIE 1. Sinds (ongeveer) hoeveel jaar maakt u minimaal één keer gebruik van een mobiele telefoon om te bellen of gebeld te worden? Ik heb nooit minimaal 1 keer een mobiele telefoon gebruikt 1 jaar of minder 2 t/m 4 jaar 5 t/m 8 jaar Meer dan 8 jaar Ik weet het pagina:26 / 44

27 UW LEEFSTIJL (Cont.) 2. Hoeveel tijd besteedde u gemiddeld aan het bellen of gebeld worden met een mobiele telefoon in de afgelopen 3 en? Minder dan 5 minuten 5 t/m 29 minuten 30 t/m 59 minuten 60 minuten of meer Ik weet het 3. Hoe vaak hebt u gebruik gemaakt van een hands-free set (carkit, oortje, speakerphone, etc.) bij het bellen of gebeld worden met uw mobiele telefoon in de afgelopen 3 en? (Vrijwel) nooit Minder dan de helft van de tijd Ongeveer de helft van de tijd Meer dan de helft van de tijd (Vrijwel) altijd Ik weet het 4. Zijn er verschillen tussen uw huidige gebruik van uw mobiele telefoon vergeleken met twee jaar geleden? Ja, ik bel nu minder vaak Ja, ik bel nu vaker Ja, twee jaar geleden gebruikte ik nog geen mobiele telefoon Nee Ik weet het 5. Aan welke kant van uw hoofd gebruikt u uw mobiele telefoon meestal? Links Rechts Zowel links als rechts Ik weet het pagina:27 / 44

Vragenlijst 2A. voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder. LifeLines

Vragenlijst 2A. voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder. LifeLines Nummer: Vragenlijst 2A voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder LifeLines Wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen dan kunt u contact met ons opnemen (tel. 050-361 1113).

Nadere informatie

Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines

Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 1 voor deelnemers van 65 en ouder LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen. mt u de onvolledig of niet

Nadere informatie

Vragenlijst 1 deel 2. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines

Vragenlijst 1 deel 2. voor deelnemers van 18 tot 65 jaar. LifeLines Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 2 voor deelnemers van 18 tot 65 jaar LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst zelf kunt invullen. Neemt u de onvolledig of ingevulde

Nadere informatie

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld.

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. 44441 LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. ALGEMEEN 1. Welke datum is het vandaag? - - 20 dag maand ar 2. Wat is uw geboortedatum? - - 19 dag maand ar 3. Wat is uw huidige

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

DE ENE CALORIE is de andere niet. Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd. Nog nooit was het ZO DUIDELIJK. SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM

DE ENE CALORIE is de andere niet. Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd. Nog nooit was het ZO DUIDELIJK. SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM DE ENE CALORIE is de andere niet Door v/h Mr. Universe Jan de Weerd Gezonder eten of diëten Nog nooit was het ZO DUIDELIJK SIMPEL, VERBLUFFEND en LEERZAAM Met als toevoeging de caloriestrip INHOUD DE ENE

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Novo Nordisk B.V. Postbus 443 2400 AK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 96 00 informatie@novonordisk.com www.novonordisk.nl www.changingdiabetes.

Novo Nordisk B.V. Postbus 443 2400 AK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 96 00 informatie@novonordisk.com www.novonordisk.nl www.changingdiabetes. 05092-919335 Novo Nordisk B.V. Postbus 443 2400 AK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 44 96 00 informatie@novonordisk.com www.novonordisk.nl www.changingdiabetes.nl TOT SLOT HERHALEN WE NOG DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

WoonProfijt Verzekeringen Onbezorgd leven, nu en in de toekomst

WoonProfijt Verzekeringen Onbezorgd leven, nu en in de toekomst WoonProfijt Verzekeringen Onbezorgd leven, nu en in de toekomst Inhoud. De Beschermd Wonen Verzekering De OverlijdensRisico Verzekering De Flexibele OverlijdensRisico Verzekering Premieoverzicht Beschermd

Nadere informatie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie INHOUDSOPGAVE 1. ALLES OVER ITP 4 2. BEHANDELING - WEL OF NIET 7 3. VRIENDEN EN SCHOOL 10 4. OMGAAN MET ITP 12 5. MEDICIJNEN, DIËTEN, EN INENTINGEN

Nadere informatie

Tips voor de Thuisdokter

Tips voor de Thuisdokter Tips voor de Thuisdokter Gezondheid! Een goede gezondheid helpt mensen om sterker in het leven te staan. Gezonde mensen hebben meer energie. Zij voelen zich beter. Dat geeft zelfvertrouwen. En de vrijheid

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen?

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Thema hart- en vaatziekten Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Niet alle mensen lopen een even groot risico op hart- en vaatziekten. In het algemeen geldt

Nadere informatie

Lekker en gezond eten met diabetes

Lekker en gezond eten met diabetes Lekker en gezond eten met diabetes Dit een uitgave van het Diabetes Fonds. Met medewerking van het Voedingscentrum en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het Diabetes Fonds werkt aan oplossingen voor diabetes.

Nadere informatie

Inhoud Voeding, januari 2013. Inleiding. 3 Inleiding. 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden

Inhoud Voeding, januari 2013. Inleiding. 3 Inleiding. 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden Voeding Voeding Inhoud Voeding, januari 2013 3 Inleiding 4 Gezond leven 4 Gezonde voeding 6 Gezond gewicht 6 Voeding bereiden 8 Voeding bij reuma 8 Artrose 9 Jicht 11 Osteoporose 13 Reumatoïde artritis

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Zwaarder worden en groeien Adviezen voor een energie- en eiwitrijk dieet voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Zwaarder worden en groeien Adviezen voor een energie- en eiwitrijk dieet voor kinderen van 4 tot 18 jaar Zwaarder worden en groeien Adviezen voor een energie- en eiwitrijk dieet voor kinderen van 4 tot 18 jaar Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Zwaarder

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie