TOESTEMMINGSFORMULIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOESTEMMINGSFORMULIER"

Transcriptie

1 TOESTEMMINGSFORMULIER Ik, ondergetekende, neem deel aan het project SamenOud en het onderzoek dat daarbij hoort. Ik heb de informatiebrief over het project gekregen en gelezen en heb voldoende informatie gekregen over het doel en de gang van zaken tijdens het project. Mijn (eventuele) overige vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik doe geheel vrijwillig mee aan dit project en weet dat ik mij op ieder moment kan terugtrekken zonder dat dat gevolgen heeft voor mijn behandeling, zorg of begeleiding. Formulier hierlangs afscheuren Het is mij bekend dat voor het onderzoek dat bij het project hoort gegevens verzameld worden over mijn welbevinden, mijn gezondheidsproblemen en de vraag om zorg die daaruit voortkomt. Ik weet dat mijn gegevens alleen ingezien kunnen worden door mensen die actief betrokken zijn bij mijn zorg en ondersteuning. Ik weet ook dat de onderzoekers mijn gegevens anoniem kunnen inzien: gegevens zonder vermelding van mijn naam en adres. Vul de achterzijde van dit blad in om toestemming te geven voor uw deelname aan het onderzoek.

2 Ik doe mee aan het onderzoek. Ja Ik doe op dit moment mee aan een ander project of onderzoek. Ja Ik ga ermee akkoord dat de zorgverleners (huisarts, specialist ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundige) inzage krijgen in mijn medisch huisartsdossier. Ik ga ermee akkoord dat informatie over mijn gezondheidstoestand opgenomen wordt in mijn medisch huisartsdossier. Ik ga ermee akkoord dat de onderzoekers inzage krijgen in mijn gegevens over zorggebruik en kosten bij de gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar. Ja Ja Ja Mijn achternaam: Mijn voornaam: Straat: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: Plaats: Datum: Handtekening: Als u mee doet, ga dan verder met het invullen van de vragenlijst. Als u niet mee doet, stuur dan dit ingevulde formulier in de bijgevoegde antwoordenvelop terug.

3 ONDERZOEK

4 Geachte mevrouw, mijnheer, Deze uitgebreide vragenlijst ontvangt u namens uw huisarts om na te gaan hoe het met u gaat. De vragen gaan over uw gezondheid en welzijn en in welke mate u zichzelf kunt redden. De vragen zijn ook bedoeld voor het wetenschappelijk onderzoek om na te gaan wat de effecten van de nieuwe vorm van zorgverlening zijn. U kunt hierover meer lezen in de folder die u bij deze vragenlijst ontvangen heeft. Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Wij schatten in dat het invullen van de vragenlijst ongeveer twee uur duurt. Wij realiseren ons dat dit voor u een hele belasting kan zijn. Daarom is de vragenlijst in 4 delen opgesplitst. Als u merkt dat u minder geconcentreerd bent of moe wordt, kunt u de lijst een poosje wegleggen en later verder gaan. Uw antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer u vragen heeft of hulp bij het invullen nodig heeft kunt u contact zoeken met de helpdesk. Meer informatie over het onderzoek en het nieuwe zorgmodel SamenOud kunt u vinden op de website Helpdesk Nienke Verheij-Jansen Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Tel Of stuur een met uw vragen naar: Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

5 Invulinstructie Invulinstructies Volg de instructies bij de vragen. m rustig de tijd voor het invullen. Lees per vraag eerst de antwoorden goed door voordat u de vraag beantwoordt. U mag (meestal) maar één antwoord aankruisen: kies het antwoord dat het beste bij uw situatie past. Meestal is dit het antwoord dat het eerste bij u opkomt. Soms mag u meerdere antwoorden invullen, dit staat dan bij de vraag aangegeven. Het kan voorkomen dat bepaalde vragen op elkaar lijken. Het is belangrijk dat u alle vragen invult, ook al lijken de vragen op elkaar of vindt u het soms moeilijk om een antwoord te geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening en ervaring! Bent u klaar met invullen, kijk dan of u geen vragen vergeten bent. Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u: De vragenlijst niet kreukt; De vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen (geen potlood, geen rode pen en geen viltstift); De cijfers in het vakje schrijft en niet buiten de lijnen van het vakje: Bijvoorbeeld: U heeft het cijfer goed ingevuld! U heeft het cijfer niet goed ingevuld! Een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze: Bijvoorbeeld: u bent een vrouw. Kruis dit als volgt aan: 1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een vrouw bent) Als u per ongeluk het verkeerde vakje heeft aangekruist, moet u daarna het goede vakje helemaal inkleuren, zie dit voorbeeld: 1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een vrouw bent)

6 START DEEL 1

7 Algemene gegevens 1. Bent u man of vrouw? Man Vrouw 2. Wat is uw geboortedatum? (DAG) (MAAND) (JAAR) 3. In welk land bent u geboren? Nederland Ander land, namelijk (vul hieronder in) 4. In welk land is uw vader geboren? Nederland Ander land, namelijk (vul hieronder in) 5. In welk land is uw moeder geboren? Nederland Ander land, namelijk (vul hieronder in) 6. Wat is uw burgerlijke staat? Gehuwd Gescheiden Weduwe / weduwnaar / partner overleden Ongehuwd Duurzaam samenlevend, ongehuwd 1

8 7. Hoe woont en leeft u? Zelfstandig met anderen (bijvoorbeeld partner, broer, zus, kind) Zelfstandig zonder anderen Met partner in een aanleunwoning of zorgwoning Alleen in een aanleunwoning of zorgwoning Met partner in een verzorgingshuis Alleen in een verzorgingshuis Alleen in een verpleeghuis Anders, namelijk (vul hieronder in) 8. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Minder dan 6 klassen lagere school 6 klassen lagere school, lom-school, mlk-school Meer dan lagere school / basisschool zonder verder afgesloten opleiding Ambachtsschool Mulo / mms / mavo / middelbaar beroepsonderwijs Hbs / gymnasium / atheneum Universiteit / hoger onderwijs 9. Wat is uw netto huishoudinkomen 1 per maand? Minder dan of meer Wil ik liever niet zeggen Weet ik niet 1 Onder huishoudinkomen wordt het netto maandinkomen verstaan van het huishouden (dus inclusief het inkomen van uw partner en/of uw inwonende kinderen, exclusief vakantie uitkering en/of toeslagen). 2

9 UW GEZONDHEID EN WELBEVINDEN De volgende vragen gaan over uw gezondheid, uw zelfredzaamheid, uw gebruik van de gezondheidszorg en uw welbevinden. Lichamelijke gezondheid 1. Hoe lang ervaart u beperkingen door lichamelijke klachten? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik ervaar geen beperkingen. Ik ervaar minder dan drie maanden beperkingen. Ik ervaar langer dan drie maanden beperkingen. Ik heb de afgelopen vijf jaar meerdere, kortere perioden met beperkingen ervaren. 2. Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes? (Bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte, kanker) Ik heb geen langdurige of chronische ziekte. Ik heb 1 langdurige of chronische ziekte. Ik heb meerdere langdurige of chronische ziektes. 3. Hoe moeilijk was het in de afgelopen vijf jaar om vast te stellen welke ziekte of aandoening u had? Ik ben in de afgelopen vijf jaar nooit ziek geweest of ik heb geen aandoening gehad. Het was meteen duidelijk wat ik had. Het werd uiteindelijk duidelijk wat ik had, maar alleen na veel onderzoeken. Het is nooit duidelijk geworden wat ik had, ondanks veel onderzoeken. 4. Bent u in de afgelopen periode veel afgevallen zonder dit te willen (6 kg in 6 maanden of 3 kg in één maand)? Ja 5. Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht zien? Ja, veel problemen Ja, enige problemen, geen problemen 6. Heeft u problemen in het dagelijks leven door slecht horen? Ja, veel problemen Ja, enige problemen, geen problemen 3

10 7. Welk rapportcijfer geeft u zichzelf voor hoe fit u zich voelt (van 0 tot 10): 8. In hoeverre worden uw dagelijkse activiteiten beperkt door lichamelijke klachten en beperkingen? Mijn dagelijkse activiteiten worden niet beïnvloed door lichamelijke klachten of beperkingen. Mijn dagelijkse activiteiten worden enigszins beïnvloed door lichamelijke klachten en beperkingen. Mijn dagelijkse activiteiten worden behoorlijk beïnvloed door lichamelijke klachten en beperkingen. Mijn dagelijkse activiteiten worden ernstig beïnvloed door lichamelijke klachten en beperkingen. 9. Verwacht u dat uw lichamelijke klachten en beperkingen in de komende 6 maanden veranderen? Probeer een inschatting te maken. Over 6 maanden heb ik nog steeds geen klachten en beperkingen. Over 6 maanden zijn mijn lichamelijke klachten en beperkingen gelijk gebleven. Over 6 maanden verwacht ik dat ik minder lichamelijke klachten en beperkingen heb. Over 6 maanden verwacht ik dat ik iets meer lichamelijke klachten en beperkingen heb. Over 6 maanden verwacht ik dat ik veel meer lichamelijke klachten en beperkingen heb. Ik denk niet na over de toekomst, ik leef van dag tot dag. Geestelijke gezondheid De volgende vragen gaan over uw geestelijke gezondheid. 10. Heeft u wel eens last gehad van psychische problemen, zoals zich gespannen voelen, angst, somberheid of in de war zijn?, bijna nooit Wel eens, maar dit was niet van invloed op mijn dagelijks leven Wel eens en dit had een duidelijke invloed op mijn dagelijks leven Ja, mijn psychische klachten waren of zijn voortdurend van invloed op mijn dagelijks leven 11. Heeft u op dit moment psychische problemen, zoals zich gespannen voelen, angst, somberheid of in de war zijn?, geen psychische problemen Ja, één of enkele psychische problemen Ja, veel psychische problemen Ja, heel veel psychische problemen 12. Heeft u klachten over uw geheugen? Soms Ja 4

11 13. Heeft u zich de laatste tijd somber of neerslachtig gevoeld? Soms Ja 14. Heeft u zich de laatste tijd nerveus of angstig gevoeld? Soms Ja 15. Verwacht u dat uw psychische klachten in de komende 6 maanden veranderen? Probeer een inschatting te maken. Over 6 maanden heb ik nog steeds geen klachten. Over 6 maanden zijn mijn klachten gelijk gebleven. Over 6 maanden verwacht ik dat ik minder klachten heb. Over 6 maanden verwacht ik dat ik iets meer klachten heb. Over 6 maanden verwacht ik dat ik veel meer klachten heb. Ik denk niet na over de toekomst, ik leef van dag tot dag. Omgaan met gezondheid en ziekte De volgende vragen gaan over hoe u omgaat met gezondheid en ziekte. 16. Hoe bent u de afgelopen vijf jaar omgegaan met spannende, moeilijke situaties? Ik heb over het algemeen goed om kunnen gaan met spannende, moeilijke situaties. Ik vond het soms moeilijk om met spannende, moeilijke situaties om te gaan; dit leidde soms tot spanningen en problemen met mijn partner, familie of andere mensen. Ik vond het vaak moeilijk om met spannende, moeilijke situaties om te gaan; dit leidde vaak tot spanningen en problemen met mijn partner, familie of andere mensen. Ik vond het bijna altijd moeilijk om met spannende, moeilijke situaties om te gaan; ik was dan erg gespannen en nerveus. 17. Vindt u het moeilijk om gezondheidsadviezen op te volgen rondom bijvoorbeeld dieet, beweging, leefwijze of het innemen van medicijnen? Ik vind dit niet moeilijk. Ik vind dit moeilijk, maar het lukt me wel. Ik vind dit moeilijk, soms lukt het wel, soms niet. Ik vind dit erg moeilijk, meestal lukt dit niet. 5

12 18. Begrijpt u waar uw lichamelijke klachten en beperkingen vandaan komen? Ik heb geen klachten en beperkingen. Ik begrijp exact waar mijn lichamelijke klachten en beperkingen vandaan komen. Ik begrijp waar mijn lichamelijke klachten en beperkingen vandaan komen, maar heb nog wel wat vragen. Ik begrijp een beetje waar mijn lichamelijke klachten en beperkingen vandaan komen, maar heb nog wel veel vragen. Ik begrijp helemaal niet waar mijn lichamelijke klachten en beperkingen vandaan komen. Relatie met anderen De volgende vragen gaan over uw relaties met anderen. 19. Ervaart u wel eens een leegte om u heen? 20. Mist u wel eens mensen om u heen? 21. Voelt u zich wel eens in de steek gelaten? Soms Ja 22. De volgende vraag gaat over de activiteiten die u doet waarmee u in contact komt met andere mensen. U kunt dan denken aan (vrijwilligers)werk, studie/cursus, winkelen, bewegen/sport, bezoek brengen aan mensen of bezoek ontvangen. Wat doet u zoal in een week? Ik heb meerdere activiteiten per week, waarmee ik in contact kom met veel mensen. Ik heb elke week een andere activiteit, waarmee ik in contact kom met redelijk veel mensen. Ik heb bijna altijd dezelfde activiteit, waarmee ik in contact kom met steeds dezelfde mensen. Ik heb (bijna) geen activiteiten waarmee ik in contact kom met andere mensen. 23. Hoe is uw contact met andere mensen? Ik heb genoeg contacten met andere mensen en kan goed met ze opschieten. Ik heb wel contact met andere mensen, maar er zijn ook wel eens spanningen met anderen. Het lukt me niet contacten en vriendschappen te sluiten of te onderhouden. Contacten en vriendschappen lopen vaak uit op ruzie. 24. Wat vindt u van de steun van uw partner, gezin, werk, vrienden? Ik krijg voldoende steun. Ik heb iets meer steun nodig. Ik heb meer steun nodig. Ik krijg veel te weinig steun. 6

13 Jezelf kunnen redden De volgende vragen gaan over hoe u uzelf kunt redden. 25. Kunt u zonder enige hulp van iemand anders zelfstandig de volgende activiteiten uitvoeren, eventueel met behulp van stok, rollator, rolstoel? A. Boodschappen doen B. Buitenshuis verplaatsen (rondom huis, naar buren) C. Aan- en uitkleden D. Naar toilet gaan Ja 26. Is uw thuissituatie naar tevredenheid? Of zijn er veranderingen nodig, zoals woningaanpassingen, thuiszorg, of verhuizen naar een andere woonsituatie? Er zijn nu geen veranderingen nodig, want ik kan mijzelf redden. Er zijn nu geen veranderingen nodig, want ik heb voldoende steun en zorg van anderen of ik verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis. Er zijn veranderingen in de woonsituatie nodig, maar dat hoeft niet gelijk. Er zijn onmiddellijk veranderingen in de woonsituatie nodig. 27. Verwacht u dat er in de komende 6 maanden iets aan uw (woon)situatie veranderd moet worden? Probeer een inschatting te maken. Er hoeft in de komende 6 maanden niets veranderd te worden aan mijn (woon)situatie. Ik kan naar huis of kan thuis blijven, maar heb in de komende 6 maanden thuiszorg nodig. Ik moet in de komende 6 maanden tijdelijk naar een andere situatie. Ik moet binnen 6 maanden definitief verhuizen naar een andere woonvorm. Ik denk niet na over de toekomst, ik leef van dag tot dag. Gebruik van gezondheidszorg De volgende vragen gaan over uw gebruik van de gezondheidszorg. 28. Gebruikt u momenteel 4 of meer verschillende soorten medicijnen? Ja 29. Hoe vaak bent u de afgelopen vijf jaar in aanraking geweest met de gezondheidszorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik heb minder dan vier keer per jaar contact gehad met een huisarts. Ik heb vier keer per jaar of vaker contact gehad met een huisarts. Ik heb één of meerdere keren contact gehad met dezelfde specialist. Ik heb contact gehad met meerdere specialisten. Ik ben in het ziekenhuis opgenomen geweest. Ik ben meerdere keren opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik heb langer dan 7 dagen op een intensive care afdeling gelegen. Ik ben langer dan 6 weken opgenomen geweest in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. 7

14 30. Wat zijn uw ervaringen met zorgverleners of behandelaars in de afgelopen 5 jaar? Ik heb nooit problemen ervaren met zorgverleners of behandelaars. Ik of mijn naasten heb(ben) negatieve ervaringen met een zorgverlener of behandelaar gehad. Vanwege een negatieve ervaring met een zorgverlener of behandelaar ben ik wel eens naar een andere zorgverlener of behandelaar gegaan. Ik heb regelmatig conflicten met zorgverleners of behandelaars of ben wel eens tegen mijn zin opgenomen geweest. 31. Bij wie bent u onder behandeling of van wie ontvangt u zorg? (meerdere antwoorden mogelijk) Huisarts Verpleeghuisarts Eén specialist (bijvoorbeeld longarts, cardioloog, chirurg, internist) voor lichamelijke klachten Meerdere specialisten voor lichamelijke klachten Specialist voor psychische klachten (bijvoorbeeld psychiater) Psycholoog Diëtist Maatschappelijk werker Fysiotherapeut Logopedist Verpleegkundige/verzorgende thuiszorg Verpleegkundige bij de huisarts (praktijkverpleegkundige, nurse practitioner) Verpleegkundige in het ziekenhuis (nurse practitioner, verpleegkundig specialist) Verzorgenden in het verpleeghuis of het verzorgingshuis Ik ben de afgelopen maand opgenomen of ontslagen uit het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis Ik ontvang geen behandeling of zorg Anders, namelijk (vul hieronder in) 32. Krijgt u voldoende en de juiste zorg van uw zorgverleners en behandelaars? Ik heb geen zorg nodig. Ik krijg alle zorg die ik nodig heb. Ik krijg geen zorg, maar heb dat wel nodig. Ik heb meer nodig van de zorg die ik nu krijg. Ik heb een ander soort zorg nodig. Ik heb veel meer of heel andere zorg nodig. 8

15 33. In hoeverre werken de zorgverleners en behandelaars volgens u goed met elkaar samen? Ik krijg geen zorg of zorg van één zorgverlener of behandelaar. De zorgverleners en behandelaars werken goed met elkaar samen. De zorgverleners en behandelaars werken samen, maar af en toe meer overleg tussen hen is wenselijk. De zorgverleners en behandelaars werken niet zo goed samen en daardoor gaat er wel eens iets mis. De zorgverleners en behandelaars werken langs elkaar heen. 34. Verwacht u dat u in de komende 6 maanden meer of minder hulp nodig heeft of dat de zorg voor u meer moet worden afgestemd? Probeer een inschatting te maken. Ik verwacht over 6 maanden geen hulp nodig te hebben. Ik verwacht over 6 maanden dat de hulp die ik krijg gelijk blijft. Ik verwacht over 6 maanden minder hulp nodig te hebben. Ik verwacht over 6 maanden meer hulp nodig te hebben. Ik verwacht over 6 maanden meer hulp nodig te hebben en dat de zorg beter afgestemd moet worden. Ik verwacht over 6 maanden veel meer hulp nodig te hebben en dat de zorg veel beter afgestemd moet worden. Ik denk niet na over de toekomst, ik leef van dag tot dag. 9

16 Welbevinden De volgende vragen gaan over uw welbevinden. 35. Waar beleeft u plezier aan? Hieronder worden 8 gebieden genoemd die belangrijk kunnen zijn voor uw gevoel van welbevinden. Het aantal gebieden dat belangrijk is verschilt per persoon en per moment. Kruis alleen die gebieden aan die op dit moment voor u belangrijk zijn. Geef daarna alleen voor die gebieden aan of u daar tevreden mee bent of niet. A. Genieten van eten en drinken B. Lekker slapen en rusten C. Plezierige relaties en contacten D. Actief zijn E. Jezelf redden F. Jezelf zijn G. Je gezond voelen van lichaam en geest H. Plezierig wonen Vind ik belangrijk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Zo ja, geniet u van eten en drinken? Zo ja, slaapt en rust u lekker? Zo ja, bent u tevreden over uw relaties en contacten met anderen? Zo ja, bent u tevreden over de activiteiten die u doet? Zo ja, kunt u zichzelf redden? Zo ja, kunt u zichzelf zijn? Zo ja, voelt u zich gezond van lichaam en geest? Zo ja, woont u plezierig? Ik ben hier tevreden mee, het kan beter 10

17 Deel 1 is af! U bent nu klaar met deel 1 van de vragenlijst. Moe? Als u merkt dat u minder geconcentreerd bent of moe wordt, kunt u de lijst een poosje wegleggen en later verder gaan met deel 2 van de vragenlijst. Doorgaan? Uiteraard kunt u ook nu doorgaan met deel 2. 11

18 START DEEL 2 12

19 GEZONDHEID EN ZIEKTEN De volgende vragen gaan over uw gezondheid. Kruis het hokje aan van het antwoord dat het beste bij u past. 1. Hoe is in het algemeen uw gezondheid? Uitstekend Erg goed Goed Redelijk Slecht 2. Hoe is in het algemeen uw gezondheid, in vergelijking met een jaar geleden? Veel beter Iets beter Ongeveer hetzelfde Iets slechter Veel slechter De volgende vragen gaan over hoe het vandaag met u gaat. Kruis aan welke zin het beste past bij uw gezondheid zoals die nu is. 3. Lopen: Ik heb geen problemen met lopen Ik heb een beetje problemen met lopen Ik heb matige problemen met lopen Ik heb ernstige problemen met lopen Ik ben niet in staat om te lopen 4. Zelfzorg: Ik heb geen problemen met mijzelf wassen of aankleden Ik heb een beetje problemen met mijzelf wassen of aankleden Ik heb matige problemen met mijzelf wassen of aankleden Ik heb ernstige problemen met mijzelf wassen of aankleden Ik ben niet in staat om mijzelf te wassen of aan te kleden 5. Dagelijkse activiteiten (bijvoorbeeld werk, studie, huishouden, gezins- en vrijetijdsactiviteiten): Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten Ik heb een beetje problemen met mijn dagelijkse activiteiten Ik heb matige problemen met mijn dagelijkse activiteiten Ik heb ernstige problemen met mijn dagelijkse activiteiten Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren 13

20 6. Pijn/klachten: Ik heb geen pijn of ongemak Ik heb een beetje pijn of ongemak Ik heb matige pijn of ongemak Ik heb ernstige pijn of ongemak Ik heb extreme pijn of ongemak 7. Stemming: Ik ben niet angstig of somber Ik ben een beetje angstig of somber Ik ben matig angstig of somber Ik ben erg angstig of somber Ik ben extreem angstig of somber 8. Hersenfuncties zoals geheugen, aandacht en denken: Ik heb geen problemen met mijn geheugen, aandacht en denken Ik heb enige problemen met mijn geheugen, aandacht en denken Ik heb ernstige problemen met mijn geheugen, aandacht en denken 14

21 8a. We willen weten hoe goed of slecht uw gezondheid VANDAAG is. Deze meetschaal loopt van 0 tot staat voor de beste gezondheid die u zich kunt voorstellen. 0 staat voor de slechtste gezondheid die u zich kunt voorstellen. Markeer een X op de meetschaal om aan te geven hoe uw gezondheid VANDAAG is. Noteer het getal waarbij u de X heeft geplaatst in onderstaand vakje. UW GEZONDHEID VANDAAG = 15

22 De volgende vragen gaan over de ziekten en aandoeningen die u heeft of heeft gehad. 9. Zet een kruisje bij de ziekten en aandoeningen die u heeft of heeft gehad in de afgelopen 12 maanden. (meerdere antwoorden mogelijk) Suikerziekte Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA Hartfalen Een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening) Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA / COPD Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Botontkalking (osteoporose) Gebroken heup Andere botbreuken dan gebroken heup Duizeligheid met vallen Prostaatklachten door goedaardige prostaatvergroting Depressie Angst- / paniekstoornis Dementie Gehoorproblemen Problemen met zien Taken en bezigheden in het dagelijks leven De volgende vragen gaan over hoe u functioneert in het dagelijks leven. Kies uw antwoord voor de situatie zoals deze nu is. Kruis het hokje aan van het antwoord dat het beste bij u past. 10. Heeft u hulp nodig bij het baden of douchen? 11. Heeft u hulp nodig bij het aankleden? 12. Heeft u hulp nodig bij het kammen van uw haar of het scheren? 13. Heeft u hulp nodig met naar het toilet gaan? 14. Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal? 15. Heeft u hulp nodig bij het opstaan uit een stoel? 16. Heeft u hulp nodig bij het lopen? 17. Heeft u hulp nodig bij het eten? 18. Heeft u hulp nodig bij het gebruiken van de telefoon? 19. Heeft u hulp nodig bij het reizen? 20. Heeft u hulp nodig bij het boodschappen doen? 21. Heeft u hulp nodig bij het bereiden van een maaltijd? 22. Heeft u hulp nodig bij huishoudelijk werk? 23. Heeft u hulp nodig bij het innemen van medicijnen? 24. Heeft u hulp nodig bij het omgaan met geld? Ja 16

23 Uw zorggebruik 25. Heeft u thuiszorg? Bijvoorbeeld wijkverpleging of gezinsverzorging. (Let op: dit gaat niet om de hulp in de huishouding!) Ja, namelijk uur per week 26. Krijgt u hulp in de huishouding van de thuiszorg? Ja, namelijk uur per week 27. Krijgt u hulp van onbetaalde krachten? Bijvoorbeeld familie, buren, vrijwilligers. Ja, namelijk uur per week 28. Bent u de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in een ziekenhuis? Ga verder met vraag 29 Ja, namelijk dagen in totaal Zo ja, in welk(e) ziekenhuis of ziekenhuizen bent u opgenomen geweest? Martini Ziekenhuis Ommelander Ziekenhuisgroep Locatie Lucas Ommelander Ziekenhuisgroep Locatie Delfzicht Refaja Ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Groningen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Anders, namelijk (vul hieronder in) Opname 1 Opname 2 Opname 3 Opname 4 Opname 5 Anders, namelijk (vul hieronder in) 17

24 29. Heeft u de afgelopen 12 maanden voor uzelf de huisartsenpost bezocht of een visite van een huisarts gehad in avond, nacht of weekend? Ja, namelijk keer in totaal 30. Bent u de afgelopen 12 maanden tijdelijk opgenomen geweest in een verzorgingshuis? (Bijvoorbeeld omdat u na een ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kon.) Ja, namelijk weken in totaal 31. Bent u de afgelopen 12 maanden tijdelijk opgenomen geweest in een verpleeghuis? (Bijvoorbeeld omdat u na een ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kon.) Ja, namelijk weken in totaal 32. Gaat u naar dagopvang? Ja, namelijk dagen per week 33. Gaat u naar dagbehandeling? Ja, namelijk dagen per week 18

25 34. Heeft u de afgelopen 12 maanden aanpassingen aan het huis gedaan of laten doen? (Bijvoorbeeld drempels weg laten halen of een traplift laten installeren.) Ga verder met vraag 35 Ja Vul onderstaand schema in Welke aanpassingen heeft u in huis gedaan of laten doen? Zet een kruisje in het vakje bij de betreffende aanpassing of vul de aanpassing in de open ruimte in. Geef daarna aan of u het zelf betaald heeft of dat het vergoed werd door uw verzekeraar of gemeente. Aanpassing aan woning Drempels weg laten halen Verhoogde toiletpot geïnstalleerd Traplift of lift geïnstalleerd Vaste douchestoel Handgrepen in de badkamer / toilet Anders, namelijk... (vul hieronder in) Zelf betaald Vergoed door verzekeraar Vergoed door gemeente Anders, namelijk... (vul hieronder in) Anders, namelijk... (vul hieronder in) 19

26 35. Heeft u de afgelopen 12 maanden hulpmiddelen aangeschaft? (Bijvoorbeeld een douchesteun, rollator of scootmobiel) Ga verder met vraag 36 Ja Vul onderstaand schema in Welke hulpmiddelen heeft u gekocht? Zet een kruisje in het vakje bij het betreffende hulpmiddel of vul het hulpmiddel in de open ruimte in. Geef daarna aan of u het zelf betaald heeft of dat het vergoed werd door uw verzekeraar of gemeente. Hulpmiddelen Rollator Scootmobiel Verplaatsbare douchestoel Sta-op stoel Krukken Anders, namelijk... (vul hieronder in) Zelf betaald Vergoed door verzekeraar Vergoed door gemeente Anders, namelijk... (vul hieronder in) Anders, namelijk... (vul hieronder in) 20

27 De volgende vragen gaan over hoe u zich de afgelopen maand heeft gevoeld. Kruis het hokje aan van het antwoord dat het beste bij u past. Altijd Heel vaak Redelijk vaak Soms Bijna nooit Nooit 36. Hoe vaak bent u in de afgelopen maand erg nerveus geweest? 37. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen maand kalm en rustig gevoeld? 38. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen maand neerslachtig en somber gevoeld? 39. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen maand gelukkig gevoeld? 40. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen maand zo somber gevoeld dat niets u kon opvrolijken? Sociale activiteiten 41. Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen in de afgelopen maand uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) belemmerd? Voortdurend Meestal Soms Zelden Nooit 42. Heeft u de afgelopen 6 maanden als gevolg van uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen geen of minder vrijwilligerswerk kunnen doen?, want ik deed voorheen ook geen vrijwilligerswerk Ga verder met vraag 44, ondanks mijn problemen heb ik wel vrijwilligerswerk kunnen doen Ga verder met vraag 44 Ja 43. Hoeveel uur per week heeft u hierdoor gemiddeld (naar schatting) minder aan vrijwilligerswerk kunnen besteden? uur per week minder 21

28 Kwaliteit van leven De volgende vragen gaan over uw kwaliteit van leven. Daarmee wordt bedoeld wat u van uw leven vindt. Bijvoorbeeld of u tevreden met uw leven bent, of u plezier in uw leven heeft en of uw leven u voldoening geeft. Kruis het hokje aan van het antwoord dat het beste bij u past. 44. Hoe is in het algemeen uw kwaliteit van leven? Uitstekend Erg goed Goed Redelijk Slecht 45. Welk rapportcijfer geeft u uw leven op dit moment? (Vul een cijfer van 0 tot 10 in) Rapportcijfer: 46. Hoe is in het algemeen uw kwaliteit van leven, in vergelijking met een jaar geleden? Veel beter Iets beter Ongeveer hetzelfde Iets slechter Veel slechter 22

29 Deel 2 is af! U bent nu klaar met deel 2 van de vragenlijst. Moe? Als u merkt dat u minder geconcentreerd bent of moe wordt, kunt u de lijst een poosje wegleggen en later verder gaan met deel 3 van de vragenlijst. Doorgaan? Uiteraard kunt u ook nu doorgaan met deel 3. 23

30 START DEEL 3 24

31 UW SITUATIE IN HET ALGEMEEN De volgende vragen gaan over allerlei dingen in uw dagelijkse leven. Over dingen die u doet, over hobby s, contacten met andere mensen, familie, beweging, en dergelijke. De vragen hebben betrekking op uw situatie in het algemeen. Denkt u daarbij aan hoe het voor u de afgelopen drie maanden was. Eerst volgt een aantal vragen over hoe vaak u uit uzelf aan een activiteit begint, of het initiatief neemt om iets te gaan doen. Elke vraag gaat over een bepaalde activiteit. Het is de bedoeling dat u aangeeft hoe vaak u uit uzelf elk van deze activiteiten doet. Nooit Bijna nooit Af en toe Geregeld Vaak Heel vaak 1. Hoe vaak neemt u het initiatief tot contact met de mensen om wie u veel geeft? 2. Hoe vaak neemt u het initiatief om leuke contacten met anderen te hebben? 3. Hoe vaak neemt u het initiatief om actief met iets bezig te zijn? 4. Hoe vaak bent u bezig uw huis of kamer voor uzelf zo comfortabel mogelijk te maken (bijvoorbeeld door op te ruimen of het gezellig te maken)? 5. Probeert u wel eens ergens goed in te zijn? 25

32 De volgende vragen gaan over het vertrouwen dat u over het algemeen heeft in uw eigen vaardigheden. Er wordt u gevraagd hoe zeker u ervan bent dat u een bepaald iets kunt. Ik weet zeker van NIET Ik denk van NIET Soms WEL/ Soms NIET Ik denk van WEL Ik weet zeker van WEL 6. Bent u ergens goed in? 7. Lukt het u om plezierige bezigheden te vinden? 8. Lukt het u om anderen te laten merken dat u om hen geeft? 9. Lukt het u om goed voor uzelf te zorgen? 10. Lukt het u om leuke contacten met anderen te hebben? De volgende vragen gaan over dingen die u nu doet om daar later ook baat bij te hebben. Bijvoorbeeld: nu elke dag goed eten om later langer gezond te blijven. In de vragen komt steeds een bepaalde activiteit aan bod. Geef aan hoe vaak u deze activiteit doet, zodat u er op langere termijn baat bij heeft. De vragen hebben betrekking op uw situatie in het algemeen, zoals deze de afgelopen 3 maanden voor u was. Nooit Bijna nooit Af en toe Geregeld Vaak Heel vaak 11. Doet u wel eens iets kleins om het contact met uw kennissen goed te houden (bijvoorbeeld een telefoontje of kaartje sturen)? 12. Zorgt u voor voldoende vaste bezigheden (zoals een hobby) zodat u actief bezig blijft? 13. Besteedt u tijd en aandacht aan het onderhouden van een goed contact met de mensen om wie u veel geeft? 14. Blijft u bezig met de dingen waar u goed in bent, zodat u er ook (heel) goed in blijft? 15. Zorgt u voor voldoende lichaamsbeweging of het doen van oefeningen om langer fit te blijven? 26

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

INTERMED Self-Assessment Het scoren van BioPsychoSociale Gezondheidszorg behoeften vanuit perspectief van de oudere Maart 2011

INTERMED Self-Assessment Het scoren van BioPsychoSociale Gezondheidszorg behoeften vanuit perspectief van de oudere Maart 2011 INTERMED Self-Assessment Het scoren van BioPsychoSociale Gezondheidszorg behoeften vanuit perspectief van de oudere Maart 2011 De INTERMED 1 is een instrument waarmee zorgcomplexiteit kan worden vastgesteld.

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 3. 3 maanden na ontslag (telefonisch) P 3 3 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 3. Ontslag. Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier H 3 Ontslag Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Economische Vragenlijst. VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j

Economische Vragenlijst. VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j Economische Vragenlijst VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m m j j j j Zet per vraag één kruisje in het hokje voor de zin die vandaag het best bij u past 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Vragenlijst geheugenpolikliniek

Vragenlijst geheugenpolikliniek Vragenlijst geheugenpolikliniek - DEEL A Patiëntgegevens Geachte heer, mevrouw, Als voorbereiding op uw bezoek aan de geheugenpolikliniek verzoeken wij u om deze vragenlijst in te vullen en mee te nemen

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Opname Ontslag 1 maand na ontslag 3 maanden na ontslag Contactpersoon: Marijke Timmermans Bianca Meijne Irma Maassen Afdeling IQ healthcare 114 Radboudumc WA,114

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u heeft ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie

Hospital-ADL studie Pinnummer: P 1. 1 maand na ontslag (Huisbezoek) Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital-ADL studie Pinnummer: P 1. 1 maand na ontslag (Huisbezoek) Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier P 1 1 maand na ontslag (Huisbezoek) Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden

Nadere informatie

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer:

Onderzoek Zorg op maat. Vragenlijst voor deelnemers. Onderzoeksnummer: Onderzoek Zorg op maat Vragenlijst voor deelnemers Onderzoeksnummer: 1 Beste deelnemer, De vragenlijst die voor u ligt bestaat uit verschillende onderdelen. De lijst bevat algemene vragen, vragen over

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen:

Geachte mevrouw, Naam: Geboortedatum: Gewicht: Datum van invullen: Geachte mevrouw, Voor u ziet u de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van de voorgestelde

Nadere informatie

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling

Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Vragenlijst Bekkenbodem voor behandeling Instructie Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie Geachte mevrouw, Deze vragenlijst is bedoeld om de situatie na de behandeling die u hebt ondergaan te vergelijken met de situatie zoals die vóór de behandeling bestond. Daarom begint deze vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Bekkenbodem na behandeling

Bekkenbodem na behandeling Vragenlijst Bekkenbodem na behandeling Instructie Geachte mevrouw, Deze vragenlijst is bedoeld om de situatie na de behandeling die u hebt ondergaan te vergelijken met de situatie zoals die vóór de behandeling

Nadere informatie

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36)

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over het

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog en uroloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het

Nadere informatie

ISCOPE Screening vragenlijst

ISCOPE Screening vragenlijst ISCOPE meetmoment: Screening baseline 0649584400 HAnr respnr ISCOPE Screening vragenlijst Deze vragenlijst gaat over uw situatie in de afgelopen maand. Het zijn 26 korte vragen, die soms op elkaar lijken.

Nadere informatie

Naam. Datum. Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze.

Naam. Datum. Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. Inventarisatie (A) Naam Datum Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen?

Nadere informatie

Geachte mevrouw, (een postzegel is niet nodig) MR210 05_17

Geachte mevrouw, (een postzegel is niet nodig) MR210 05_17 Geachte mevrouw, U heeft zich aangemeld bij het bekkenbodemcentrum. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts gekregen. Onder bekkenbodemproblematiek wordt o.a. verstaan incontinentie voor urine

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?...

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?... Datum van invullen: / / De volgende vragen gaan over de gevolgen van gezondheidsproblemen voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Deze vragen hebben steeds betrekking op de afgelopen

Nadere informatie

PROMs vragenlijst Heup

PROMs vragenlijst Heup PROMs vragenlijst Heup Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Patiënt beschrijving (in te vullen door arts/secretariaat) LROI ziekenhuisnummer LROI patiëntnummer Patiëntkenmerken Wat is uw patiëntnummer?

Nadere informatie

Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgemaakt? - Minder dan 6 klassen lagere school - 6 klassen lagere school, lom-school, mlkschool

Wat is de hoogste opleiding die u hebt afgemaakt? - Minder dan 6 klassen lagere school - 6 klassen lagere school, lom-school, mlkschool TOPICS-MDS TOPICS-MDS 2017 Item Construct Operationalisering Item Construct Operationalisering 1 Leeftijd Geboortedatum Leeftijd Geboortedatum 2 Geslacht Geslacht 3 Sociaal economische status Cijfers postcode

Nadere informatie

HOE MOET U DE VRAGENLIJST INVULLEN

HOE MOET U DE VRAGENLIJST INVULLEN PROMS Knie na operatie Zis nummer Datum van onderzoek / / HOE MOET U DE VRAGENLIJST INVULLEN Vult u de lijst op uw gemak in. Begin vooraan en werk de vragen één voor één door tot u klaar bent. Sla geen

Nadere informatie

RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven)

RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven) RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over

Nadere informatie

Kwaliteit van leven vragenlijst

Kwaliteit van leven vragenlijst Kwaliteit van leven vragenlijst DRAINAGE STUDIE Endoscopic versus percutaneous biliary drainage Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) Dr. T. M. van Gulik, M.D, PhD. Dr. J. K. Wiggers, MD Dr. R.J.S.

Nadere informatie

Vragenlijsten Patientfeedback

Vragenlijsten Patientfeedback Vragenlijsten Patientfeedback Overzicht vragenlijsten De laatste versie van de geselecteerde vragenlijsten en meetmomenten zijn tevens beschikbaar via www.dica.nl. Tabel 1. Vragenlijsten Domein Vragenlijst

Nadere informatie

Naam: Geb.dat.: Datum:

Naam: Geb.dat.: Datum: RAND-36 V2.0 1 Naam: Geb.dat.: Datum: Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over het

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

Wij willen U alvast hartelijk bedanken voor het invullen van de vierde vragenlijst en Uw deelname aan de DIABOLO Studie!

Wij willen U alvast hartelijk bedanken voor het invullen van de vierde vragenlijst en Uw deelname aan de DIABOLO Studie! DIABOLO Trial 12 maanden Geachte Mijnheer / Mevrouw, U doet mee aan de DIABOLO Studie, een studie naar de behandeling van acute milde diverticulitis, waaraan 15 ziekenhuizen deelnemen. Om uit te zoeken

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Medical Consumption Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw zorggebruik Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta MCQ. Toelichting

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Persoonlijk plan (Jeugd)/Familieplan

Persoonlijk plan (Jeugd)/Familieplan Persoonlijk plan (Jeugd)/Familieplan 1.Wie is de jeugdige? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van de jeugdige die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email:

Nadere informatie

STAPPENPLAN COGNITIEVE STOORNIS IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN COGNITIEVE STOORNIS IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN COGNITIEVE STOORNIS IN DE EERSTE LIJN Doel Opsporen van cognitieve stoornissen om complicaties te voorkomen bij zelfstandig wonende ouderen. STAP 1: Screenen op cognitieve stoornis in de eerste

Nadere informatie

Beter in beeld. Vragen over de thuissituatie. Afdeling Geriatrie

Beter in beeld. Vragen over de thuissituatie. Afdeling Geriatrie Beter in beeld Vragen over de thuissituatie Afdeling Geriatrie Geachte mevrouw/heer, Uw familielid is opgenomen op de Geriatrie, wij willen graag meer informatie over de thuissituatie van uw familielid

Nadere informatie

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek

Naam. Datum. Noteer het aantal GFI punten op dit onderdeel Nadere omschrijving problematiek Inventarisatie (A) Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen? SOMS

Nadere informatie

Lastmeter Radboud universitair medisch centrum

Lastmeter Radboud universitair medisch centrum Lastmeter Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen, maar ook psychische, praktische of sociale.

Nadere informatie

Comparison of Cousin Biotech Adhesix versus conventional mesh in open anterior inguinal hernia repair: a multi- centre RCT. Formulier Vragenlijsten

Comparison of Cousin Biotech Adhesix versus conventional mesh in open anterior inguinal hernia repair: a multi- centre RCT. Formulier Vragenlijsten Comparison of Cousin Biotech Adhesix versus conventional mesh in open anterior inguinal hernia repair: a multi- centre RCT Trial identificatienummer Datum - - Short Form 36, VAS pain score, VAS discomfort

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten. Uw gegevens worden anoniem behandeld.

Vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 30 minuten. Uw gegevens worden anoniem behandeld. Effect van deelname aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker op de kwaliteit van leven Geachte heer, mevrouw, U ontvangt deze vragenlijst omdat u heeft meegedaan aan het proefbevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Vragenlijst. De vragenlijst kunt u ook op het internet invullen. Bezoekt u hiervoor de website: www.langgezond.nl

Vragenlijst. De vragenlijst kunt u ook op het internet invullen. Bezoekt u hiervoor de website: www.langgezond.nl Vragenlijst De vragenlijst kunt u ook op het internet invullen. Bezoekt u hiervoor de website: www.langgezond.nl 2 Naam: Adres: Tel: Email: Datum: - - Huisarts: Invulinstructie Volg de instructies bij

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 1. Baseline (binnen 48 uur na opname) Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier

Hospital ABCD studie Pinnummer: H 1. Baseline (binnen 48 uur na opname) Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier H 1 Baseline (binnen 48 uur na opname) Extra benodigdheden: - Horloge - Pen - Leeg A4 vel - MMSE formulier 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE

IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE IHDL INVLOED VAN HUIDAANDOENINGEN OP HET DAGELIJKS LEVEN VRAGENLIJST UMC RADBOUD NIJMEGEN MEDISCHE PSYCHOLOGIE COPYRIGHT 2007: A.W.M. EVERS, P. DULLER & F.W. KRAAIMAAT ALGEMENE GEGEVENS Naam Geslacht man

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

POSTCODE EN WOONPLAATS:

POSTCODE EN WOONPLAATS: NEDERLANDSE ARTHRITIS IMPACT MEASUREMENT SCALES - 2 (DUTCH-AIMS2) Begint u alstublieft met onderstaande vragen: NAAM: GEBOORTEDATUM: - - 20 ADRES: POSTCODE EN WOONPLAATS: DATUM: - - 20 BELANGRIJK Vult

Nadere informatie

Gezondheidsvragenlijst. Nederlandse versie voor Nederland. (Dutch version for the Netherlands)

Gezondheidsvragenlijst. Nederlandse versie voor Nederland. (Dutch version for the Netherlands) PRECious trial versie 1 NCT02102217 13-01-2015 Gezondheidsvragenlijst Nederlandse versie voor Nederland (Dutch version for the Netherlands) Netherlands (Dutch) 2009 EuroQol Group. EQ-5D is a trade mark

Nadere informatie

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND VRAGENLIJST INSTRUCTIE: Deze vragenlijst gaat over uw standpunten t.a.v. uw gezondheid. Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden hoe u zich voelt en hoe goed u in staat

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo SAG gezondheidscentrum Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in ons gezondheidscentrum! Om u officieel in te kunnen schrijven verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen, te ondertekenen

Nadere informatie

VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten

VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten Sportcentrum Reade VRAGENFORMULIER revalidatieprogramma Herstel & Balans voor kankerpatiënten Voor uw aanmelding als deelnemer aan het revalidatieprogramma Herstel & Balans kunt u dit vragenformulier met

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P)

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Instructie Het eerste gedeelte van deze vragenlijst is bedoeld om in kaart te brengen met welke hulpverleners u voor uzelf in de afgelopen 3 maanden

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

2. Week 1-4 (Leuven) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol. ...of of of of...

2. Week 1-4 (Leuven) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol. ...of of of of... Page 1 of 8 2. Week 1-4 (Leuven) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol A. Patiënt informatie 1. Initialen patiënt (1e letter 1e voornaam, 1e en 2e letter achternaam) 2. Geboortedatum

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid.

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid. Vragenlijsten VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m j j j j Postcode: (alleen cijfers) Geslacht: Vrouw/Man Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Uitleg Deze vragenlijst gaat over de mate waarin u vindt dat u de regie heeft als u gebruik maakt van zorg. Zorg: Met gebruik maken van zorg bedoelen we dat u gedurende

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven vragenlijst

Kwaliteit van Leven vragenlijst Patient registration label Kwaliteit van Leven Vragenlijst 3 4 weken na randomisatie In te vullen door geincludeerde patiënt Patient Identification Number Datum van invullen 1 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND

Nadere informatie

Vragenlijst voor mannen. Geachte meneer,

Vragenlijst voor mannen. Geachte meneer, Vragenlijst voor mannen Geachte meneer, U heeft zich aangemeld bij de bekkenbodempoli. Dit kan alleen op verwijzing van uw huisarts. Onder bekkenbodemproblematiek wordt o.a. verstaan incontinentie voor

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Vragenlijst preventief consult

Vragenlijst preventief consult Vragenlijst preventief consult Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en het formulier meenemen naar het consult? In te vullen door de consulent Datum : Locatie : Consulent : 1 Algemene gegevens 1.1 Uw

Nadere informatie

Wilt u dit aandachtig doorlezen

Wilt u dit aandachtig doorlezen INTAKEFORMULIER ONCOLOGISCHE REVALIDATIE LEVEN IN BALANS BEHANDELING VOOR CHRONISCHE KANKERPATIËNTEN Wilt u dit aandachtig doorlezen Geachte heer / mevrouw, Voordat u aan het programma Leven in Balans

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Waarom dit formulier? Als u een beperking hebt, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, handicap of psychische problemen, kunt u hulp krijgen.

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Patiëntnummer Diaconessenhuis: Achternaam: Geboortedatum: Adres: straat Huisnummer: Mobiel: Telefoonnummer E-mailadres:

Geachte mevrouw, Patiëntnummer Diaconessenhuis: Achternaam: Geboortedatum: Adres: straat Huisnummer: Mobiel: Telefoonnummer E-mailadres: Geachte mevrouw, U heeft zich aangemeld bij de bekkenbodempoli. Dit kan alleen op verwijzing van uw huisarts. Onder bekkenbodemproblematiek wordt o.a. verstaan incontinentie voor urine en/of ontlasting,

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Vragenlijsten Patientfeedback

Vragenlijsten Patientfeedback Vragenlijsten Patientfeedback Overzicht vragenlijsten De laatste versie van de geselecteerde vragenlijsten en meetmomenten zijn tevens beschikbaar via www.dica.nl. Tabel 1. Vragenlijsten Vragenlijst Generiek

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie