Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV"

Transcriptie

1 Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV 1

2 Inhoud 1. Inleiding Marktscan VISD de bedrijven Marktscan welke functies worden aangeboden? Markscan enkelvoudige en meervoudige vragen Marktscan Saas/On Premise, mobiel werken, webbased Marktscan kostenmodellen Marktscan informatiebeveiliging Marktscan gebruik van standaarden Markscan CORV - leveranciers Markscan CORV SaaS/on premise Marktscan CORV kostenmodellen Standaarden Toepassing StUF-Jeugdonderzoek (CORV)

3 1. Inleiding VNG en KING hebben het aanbod van softwareleveranciers in kaart gebracht op het terrein van de decentralisaties. De focus van het onderzoek lag op (regie)systemen voor het sociaal domein voor gemeenten en anderzijds op applicaties die het aansluiten op CORV ondersteunen. In deze rapportage zijn deze onderdelen gesplitst in twee delen. 33 softwareleveranciers hebben gereageerd en hun relevante aanbod voor het sociaal domein beschreven. 18 van hen bieden software voor regiesystemen en voor het aansluiten op. 12 leveranciers hebben alleen software voor regiesystemen, maar niet specifiek op CORV. Drie leveranciers bieden alleen ondersteuning in het kader van CORV. 17 van de leveranciers die meededen aan het onderzoek hebben het CORV addendum van KING ondertekend. Zes leveranciers hebben het addendum Decentralisaties in het sociaal domein ondertekend. De 33 leveranciers zijn: Biblionet ID Horlings & Eerbeek PerfectView C3Group Inforing Pink Roccade Cap Gemini JNet Samen2014 Centric KPN Lokale Overheid SimplyCare CIMsolutions Link2Control Solviteers Circle Software Group BV Lost lemon Splitvision Competensys Metaobjects Stipter Conclusion Mozard Topicus Emergo Systems Obec Software WmoGuide BV Exxellence OctoQ Zaaksysteem.nl Gemboxx Osano ZorgNed Automatisering 3

4 2. Marktscan VISD de bedrijven Organisatie Biblionet ID C3Group Cap Gemini Centric CIMsolutions Naam softwarepakket(ten) in productie of in ontwikkeling Jalp, CJG plus, Invis 1. SMARTonPEOPLE (Sluitende regie- en ketenaanpak met personen, families, groepen en vindplekken) 2. Human Talent Matching (diagnose en matching) 3. SMART Enterprise (Bedrijfsvoering met regie op resultaat) 4. SMART Bestuur (Gebiedsgericht besturen met regie op resultaat) Gezinsdossier GFS/BIO Suite4Werk Suite4Inkomen Suite4Zorg Suite4Jeugdzorg Key2Jongerenmonitor Suite4Sociale Regieâ Conductor (inclusief Digikoppeling adapter met CORV-orchestratie) KGSD: Keukentafel-oplossing Gemeentelijk Sociaal Domein Circle Software Group BV Competensys Conclusion Verseon CompetenSYS diagnose&matchingsplatform Conclusion CVS Emergo Systems COMPAS 4.2 COMPAS 5 Exxellence Exxellence Suite Gemboxx Gemeentelijke RegieBoxx; WMOboxx (i.s.m. NIGW); Jeugdboxx (i.s.m. NIGW); Participatieboxx (i.s.m. Rappasso); Horlings & Eerbeek Inforing Link2Control Lost lemon Metaobjects Mozard Obec Software Aeolus Front Aeolus Mid Aeolus Back RIS Sociaal Team RIS Jeugd RIS PGA (Persoonsgerichte aanpak) RIS Vroeg Eropaf RIS WMO RIS Zorg & Overlast Toolkit L2C (voorheen VIS2) CJG-Loket L2C HG-Loket L2C OGGZ-Loket L2C Mens Centraal Burgermodule Participatieladder E-kracht Toolkit E-formulieren Jeugdvolgsysteem Guidohelmond (sociale kaart) Mozard Midoffice Suite Central Station Alfresco DMS 4

5 OctoQ PerfectView Pink Roccade Samen2014 SimplyCare Solviteers Splitvision Stipter Topicus WmoGuide BV Zaaksysteem.nl ZorgNed Automatisering Zimbra en Agenda Orchard CMS TigrisTag Octo Office AZR Office DBC Office Testbook Bloqnote PerfectView KCC-Zaaksysteem isamenleving CiVision Samenlevingszaken Samen2014 SimplyCare WIZportaal SinglePoint-for-All I-Controler Governance-Controller Maatschappelijk Ondersteuningsplatform Topicus Overheid Platform (TOP) 1) MoGuide 2) ParticipatieGuide 3) Participatiekaart 4) Hulp-middel.nl Zaaksysteem.nl Wmo-Ned Rondom 5

6 3. Marktscan welke functies worden aangeboden? Beheren klantcontacten Inzage klantgegevens en lopende zaken Ondersteunen intake Ondersteunen ontvangen en beoordelen van signalen Tonen integraal klantbeeld Bieden triage- en diagnoseinstrumenten Opstellen plan Beheren groepstraject Uitzetten en monitoren opdrachten Bieden horizontale en verticale verantwoording Bieden van managementinformatie Bieden statistische informatie Ondersteunen inkoop Beheren voorraad producten en diensten Beheren van contracten en SLA's Afhandelen en beheren declaraties en facturen Ondersteunen budgetbewaking Biblionet ID x x x x x x C3Group x x x x x x x x x x x x x x x x Cap Gemini x x x x x x x x x x x x x x x x x Centric x x x x x x x x x x x x x x x x x CIMsolutions x x x x x x x x x x x x x x x x x Circle Software x x x x x x x x x x Group BV Competensys x x x x x x x Conclusion x x x x x x x x x x x x x x x x x Emergo Systems x x x x x x x x x x x x x x x x x Exxellence x x x x x Gemboxx x x x x x x x x Horlings & x x x x x x x x x x x x x x x x x Eerbeek Inforing x x x x x x x x x x x x Link2Control x x x x x x x x x x x x x x Lost lemon x x x x x x x x x x x x Metaobjects x x x x x x x x x Mozard x x x x x x x x x x x x x x x x Obec Software x x x x x x x x x x x x x x x OctoQ x x x x x x x x x x x x x x PerfectView x x x x x x x x x x x x x Pink Roccade x x x x x x x x x x x x x x x x Samen2014 x x x x x x x x x x x x x x x x x SimplyCare x x x x x x x x x x x x x x x Solviteers x x x x x x x x x x x x Splitvision x x x x x x x x x x Stipter x x x x x x x x x x x x x x x x Topicus x x x x x x x x x x x x x x x WmoGuide BV x x x x x x x x x x x x x Zaaksysteem.nl x x x x x x x x x x x x ZorgNed Automatisering x x x x x x x x x x x x x x x x x 6

7 4. Markscan enkelvoudige en meervoudige vragen Alle leveranciers geven aan meervoudige vragen af te kunnen handelen. 5. Marktscan Saas/On Premise, mobiel werken, webbased 27 leveranciers bieden hun software als SaaS aan. Van deze 27 kunnen 12 leveranciers ook een lokale installatie (on premise) leveren. Circle Software Group BV geeft aan alleen on premise te leveren. In totaal zijn er 13 leveranciers die on premise kunnen leveren. Alle leveranciers geven aan dat hun software geschikt is voor gebruik met laptops. 30 leveranciers hebben aangegeven dat hun software ook is geoptimaliseerd voor mobiel werken met een tablet. In onderstaande tabel ziet u per leverancier of zij de aangeboden software als SaaS (Software as a Service) dan wel On premise (installatie bij de gemeente zelf) aanbieden, of de software is geoptimaliseerd voor het werken met laptops en tablets en of de software webbased wordt aangeboden. Leverancier SaaS / On premise laptop tablet webbased Biblionet ID n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. C3Group SaaS laptop tablet Regiesysteem Cap Gemini SaaS laptop tablet Regiesysteem Centric SaaS laptop tablet Regiesysteem CIMsolutions Beide laptop tablet Regiesysteem Circle Software Group BV On premise laptop Regiesysteem Competensys SaaS laptop tablet Regiesysteem Conclusion SaaS laptop tablet Regiesysteem Emergo Systems Beide laptop Exxellence laptop tablet Gemboxx SaaS laptop tablet Regiesysteem Horlings & Eerbeek Beide laptop tablet Regiesysteem Inforing SaaS laptop tablet Regiesysteem Link2Control SaaS laptop tablet Regiesysteem Lost lemon SaaS laptop tablet Regiesysteem 7

8 Metaobjects SaaS laptop tablet Regiesysteem Mozard Beide laptop tablet Regiesysteem Obec Software Beide laptop tablet Regiesysteem OctoQ SaaS laptop tablet Regiesysteem PerfectView Beide laptop tablet Regiesysteem Pink Roccade SaaS laptop tablet Regiesysteem Samen2014 Beide laptop tablet Regiesysteem SimplyCare Beide laptop tablet Regiesysteem Solviteers Beide laptop tablet Regiesysteem Splitvision Beide laptop tablet Regiesysteem Stipter SaaS laptop tablet Regiesysteem Topicus SaaS laptop tablet Regiesysteem WmoGuide BV Beide laptop tablet Regiesysteem Zaaksysteem.nl SaaS laptop tablet Regiesysteem ZorgNed Automatisering Beide laptop tablet Regiesysteem 30 leveranciers hebben aangegeven dat hun softwaretoepassing webbased is. 8

9 6. Marktscan kostenmodellen In de marktscan is een vraag opgenomen over het door de leverancier te hanteren kostenmodel. De beantwoording van deze vraag levert een divers beeld op. De volgende modellen worden gehanteerd: Kosten per inwoner Kosten per gebruiker Kosten op projectbasis Leveranciers werken met licentieovereenkomsten of abonnementen. In de licentieovereenkomsten wordt in voorkomende gevallen onderhoud meegenomen. Deze modellen kunnen overlappen. Bijvoorbeeld biedt een leverancier een licentieovereenkomst aan met daarin onderhoudskosten gebaseerd op inwoneraantal. 27 leveranciers hebben specifiek de wijze van kostentoerekening aangegeven. 17 leveranciers hebben aangegeven te werken met een kostenmodel per inwoner. 10 leveranciers willen werken met kosten per gebruiker. In enkele gevallen (3) kan op projectbasis worden gewerkt of gerelateerd aan zaak of dossier (3). Welk kostenmodel hanteert u (bijv. licenties, abonnementen, projectbasis, kosten per inwoner, kosten per gebruiker, overig)? Biblionet ID C3Group Cap Gemini Centric CIMsolutions Circle Software Group BV Competensys Conclusion Emergo Systems als de gemeente een licentie heeft op Jalp en/of Invis sociale kaart dan is koppeling aan regiesysteem kostenloos. Licenties, projectbasis en kosten per gebruiker. Kosten per gebruiker, Kosten per inwoner Suite4Sociale Regie: all-in prijs per inwoner per maand/jaar CORV (Conductor incl. digikoppeling-adapter en CORV-orchestratie): SAAS: all-in prijs per inwoner per maand/jaar On premise: eenmalige licentie en jaarlijkse onderhoudsvergoeding o.b.v. inwoneraantal Het gebruik van KGSD is op basis van licentie. Eenmalige licenties en jaarlijks onderhoud Dienstverlening bij implementatie abonnementen Kostenmodellen zijn beschikbaar op basis van:- Licentieprijs- Kosten per inwoner- Kosten per gebruiker SaaS model is gebaseerd op abonnementskosten waarbij aantal gelijktijdige gebruikers maatgevend is voor het prijsmodel. OnPremise is gebaseerd op jaarlijks onderhoudskosten waarbij we kijken naar in gebruik zijnde modules en gelijktijdige gebruikers. 9

10 Exxellence Gemboxx Horlings & Eerbeek Inforing Vast bedrag per inwoner per jaar voor de software, aangevuld met implementatiekosten In ontwikkeling, inwoner- en/of zaakgerelateerd. Prijs per inwoner Voor RIS hanteren wij een kostenmodel dat afhankelijk is van de omvang van de gemeente (ofwel kosten per inwoner).in alle gevallen betreffen onze kosten all-in kosten. Er zijn geen verborgen of aanvullende kosten, met uitzondering van eventuele koppelingen. Koppelingen met andere systemen geldt een vaste prijs van euro eenmalig en 190 euro per maand, ongeacht het soort koppeling. Binnen deze maandelijkse kosten garanderen wij de werking van de koppeling en zal monitoring op de koppeling plaatsvinden met actieve opvolging. Link2Control Lost lemon Metaobjects Mozard Obec Software OctoQ PerfectView Pink Roccade Samen2014 SimplyCare Solviteers Implementatie o.b.v. projectbasis Beheer en ondersteuning o.b.v. kosten per inwoner Vaste kosten (een staffel gebaseerd op het aantal inwoners) Variabele kosten (een staffel gebaseerd op het aantal gebruikers) Kosten per gebruiker. Pricing moet nog verder worden uitgewerkt. Voor het gebruik van de volledige Mozard Midoffice Suite hanteert Mozard bij gemeenten een tarief van â 1,50 per inwoner per jaar (exclusief BTW). Eenmalige licenties per module / gebruiker + percentage per jaarin overleg is opmaat kostenmodel bespreekbaar. abonnementen per gebruiker of per dossier prijs per inwoner per jaar of prijs per medewerker Kosten per inwoner Per omvang-categorie gemeente verschillende en in overleg. uitgangspunt is dat de bijdragen van de partners besteed worden aan verdere innovatie van het product WIZportaal wordt geleverd in abonnementsvorm, waarbij een prijs per inwoner per jaar wordt gehanteerd. WIZportaal is tevens modulair opgebouwd. Wij zien dat veel gemeenten nu behoefte hebben aan de ondersteuning van pilots. WIZportaal is door de snelle inzetbaarheid uitstekend geschikt om dergelijke pilots te ondersteunen. In het geval van de pilots inzet van WIZportaal worden hierover afspraken op maat gemaakt met de betreffende gemeente(n). Splitvision Stipter Topicus WmoGuide BV Zaaksysteem.nl ZorgNed Automatisering Prijsmodel per oplossing en gebaseerd op het aantal Fte's van de organisatie Implementatie- en eventueel ontwikkelkosten, kosten per BSN en eventueel per toewijzing in beginsel een bedrag per inwoner maar ook andere kostenmodellen kunnen toegepast worden Meerdere mogelijkheden afhankelijk van product. Basis verdienmodel is gebaseerd op kosten per inwoner. Afhankelijk van product of dienst in combinatie met abonnement en projectbasis. Ntb Licenties voor Regiesysteem en CORV-module zijn gerelateerd aan omvang gemeente. 10

11 7. Marktscan informatiebeveiliging 25 van de 30 leveranciers die de marktscan hebben ingevuld geven aan dat gemeenten met hun software in staat zijn te voldoen aan de eisen in de Baseline Informatiebeveiliging (BIG). In de marktscan zijn leveranciers gevraagd aan te geven welke maatregelen zij ten behoeve van informatiebeveiliging treffen. Voorbeelden van maatregelen die leveranciers treffen zijn: Authenticatie/autorisatie Afscherming van gegevens (tot) op veldniveau Logging Gebruik van audittrails Externe audits en Third party mededelingen Toepassing van normen zoals ISO of NEN Asset management/configuratiemanagement Gebruik van certificaten Encryptie van dataverbindingen Encryptie van opgeslagen gegevens Scheiden gemeentelijke gegevens (bij SaaS inrichting) Geheimhoudingsverklaringen Verantwoording/rapportage over beveiligingsmaatregelen 11

12 8. Marktscan gebruik van standaarden Het gebruik van standaarden is in de marktscan afgebakend tot: StUF-BG StUF-ZKN StUF-Zaak-documentservices StuF-Jeugdonderzoek (CORV) iwmo/azr H&V CAK SuwiML In de Softwarecatalogus kunt u vinden welke leverancier welke standaarden ondersteunt. De marktscan is op het gebied van standaarden niet volledig eenduidig. Dat kan samenhangen met het gegeven dat veel software voor het sociaal domein nog in ontwikkeling is en dat leveranciers gebruik maken van meerdere applicaties voor de functionaliteit in het sociaal domein. Het gebruik van standaarden hoeft in die verschillende applicaties niet volledig hetzelfde te zijn. Overall is het beeld als volgt: Aantal leveranciers (n=30) StUF-BG 17 StUF-ZKN 13 StUF-Zaak-documentservices 11 StUF-Jeugdonderzoek (CORV) (zie onderdeel CORV) iwmo/azr 4 H&V (CAK) 5 SuwiML 2 12

13 9. Markscan CORV - leveranciers De volgende leveranciers hebben in de marktscan VISD en CORV aangegeven softwareoplossingen te bieden voor CORV. C3Group Inforing Osano Cap Gemini JNet PerfectView Centric KPN Lokale Overheid Pink Roccade Circle Software Group BV Link2Control Solviteers Exxellence Lost lemon Stipter Gemboxx Mozard Topicus Horlings & Eerbeek OctoQ ZorgNed Automatisering De volgende leveranciers hebben aangegeven software voor (delen van) CORV oplossingen te bieden. C3Group Cap Gemini Centric Circle Software Group BV Exxellence Gemboxx Naam softwarepakket(ten) ontwikkeld of in ontwikkeling 1. SMARTonPEOPLE 2. Human Talent Matching 3. SMART Enterprise 4. SMART Bestuur Gezinsdossier GFS/BIO Suite4Werk Suite4Inkomen Suite4Zorg Suite4Jeugdzorg Key2Jongerenmonitor Suite4Sociale Regieâ Conductor (inclusief Digikoppeling adapter met CORV-orchestratie) Verseon Exxellence Suite Gemeentelijke RegieBoxx; WMOboxx (i.s.m. NIGW); Jeugdboxx (i.s.m. NIGW); Participatieboxx (i.s.m. Rappasso); Horlings & Eerbeek Inforing Aeolus Front Aeolus Mid Aeolus Back RIS Sociaal Team RIS Jeugd RIS PGA (Persoonsgerichte aanpak) 13

14 JNet KPN Lokale Overheid Link2Control Lost lemon Mozard OctoQ Osano PerfectView Pink Roccade Solviteers Stipter RIS Vroeg Eropaf RIS WMO RIS Zorg & Overlast OpenTunnel Generieke Berichten Platform Module CORV Digitale Deurmat CORV Toolkit L2C (voorheen VIS2) CJG-Loket L2C HG-Loket L2C OGGZ-Loket L2C Mens Centraal Burgermodule Participatieladder E-kracht Toolkit E-formulieren Mozard Midoffice Suite Octo Office AZR Office DBC Office Testbook Bloqnote CORV Berichtenontvangst- en verzendapplicatie PerfectView KCC-Zaaksysteem isamenleving en CiVision Samenlevingszaken WIZportaal Maatschappelijk Ondersteuningsplatform Topicus ZorgNed Automatisering Topicus Overheid Platform (TOP) Wmo-Ned Rondom 14

15 10. Markscan CORV SaaS/on premise Van de 21 leveranciers bieden 20 leveranciers hun CORV oplossing aan als SaaS dan wel Saas en on premise. Een leverancier werkt exclusief met een on premise oplossing. Van de 21 leveranciers bieden 20 leveranciers een webbased oplossing aan voor CORV. 11. Marktscan CORV kostenmodellen In de marktscan is een vraag opgenomen over het door de leverancier te hanteren kostenmodel. Deze is ook voor het onderdeel CORV relevant. De beantwoording van deze vraag levert een divers beeld op. De volgende modellen worden gehanteerd: Kosten per inwoner Kosten per gebruiker Kosten op projectbasis Leveranciers werken met licentieovereenkomsten of abonnementen. In de licentieovereenkomsten wordt in voorkomende gevallen onderhoud meegenomen. Deze modellen kunnen overlappen. Bijvoorbeeld biedt een leverancier een licentieovereenkomst aan met daarin onderhoudskosten gebaseerd op inwoneraantal. Van de 21 leveranciers hebben er 19 specifiek de wijze van kostentoerekening aangegeven. 15 leveranciers hebben aangegeven te werken met een kostenmodel per inwoner. 5 leveranciers willen werken met kosten per gebruiker. In enkele gevallen kan op projectbasis worden gewerkt, gerelateerd aan zaak of dossier, of per bericht. 12. Standaarden Toepassing StUF-Jeugdonderzoek (CORV) De volgende leveranciers hebben ofwel in de marktscan ofwel in de Softwarecatalogus aangegeven de standaard StUF-Jeugdonderzoek toe te passen. C3Group Centric Conclusion Gemboxx Horlings & Eerbeek Inforing JNet 15

16 KPN Lokale Overheid Link2Control Lost lemon Mozard OctoQ Osano PerfectView Pink Roccade Solviteers Stipter Topicus ZorgNed Automatisering 16

Compliancy Monitor 2015-3

Compliancy Monitor 2015-3 Monitor 2015-3 Rapportage over de standaardisatie van software voor en samenwerkingsverbanden V 1.1 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 20 augustus 2015 INHOUD Het

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-2

Compliancy Monitor 2015-2 Compliancy Monitor 2015-2 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 3.12 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 11 mei

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING Datum 8 juli 2014 Versie 0.9

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

Advies regelarm expertteam Concept

Advies regelarm expertteam Concept Advies regelarm expertteam Concept Regelarm Expertteam West Brabant 19-6-2014 Het regelarm expertteam bestaat uit: Martin Brouwers, beleidsmedewerker Surplus George Fassaert, manager HetPunt Roosendaal

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2015-2016 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor de lokale overheid. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2015-2016 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor de lokale overheid. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2015-2016 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor de lokale overheid KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 TelefonieOnline 5 Machine-to-Machine 5 Toegang

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-1

Compliancy Monitor 2015-1 Compliancy Monitor 2015-1 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 3.51 Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 21 januari

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Analyse mobiele telefonie

Analyse mobiele telefonie Analyse mobiele telefonie Bedrijf X Elst (Gld), 1 april 2013 Adviseur: Bob van Vliet Referentie: 120.xxx Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht mobiele abonnementen... 4 Overzicht huidige kosten... 5 Analyse

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

Bijlage: Activiteitenplan Informatievoorziening Sociaal Domein

Bijlage: Activiteitenplan Informatievoorziening Sociaal Domein Bijlage: Activiteitenplan Informatievoorziening Sociaal Domein 1. Het hoe : living labs en ondersteuningsprogramma 1.1 Living labs Wat gaan we realiseren? (deel)resultaten Planning 1. Uitwerking (aanvulling,

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1

CONCEPT JA, IK WIL. Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden. Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 CONCEPT JA, IK WIL Een huwelijk uit liefde maar toch onder voorwaarden Werkgroep Drechtsteden Digitaal, Spoor 1 Versie 1, d.d. 7 februari 2005 0. Samenvatting, Leeswijzer en Beslispunten... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving

KPN Secure Mail Dienstbeschrijving KPN Secure Mail Dienstbeschrijving 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Veiligheid en betrouwbaarheid 3 1.2. Gebruiksvriendelijkheid 3 1.3. Beheersbaarheid 3 1.4. Betaalbaarheid 3 2. Verzekerde kwaliteit

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Vervangingssystemen voor het onderwijs

Vervangingssystemen voor het onderwijs Vervangingssystemen voor het onderwijs Overzicht en inzicht 2015 In deze brochure geeft het sectorplan PO overzicht en inzicht in de meest passende vervangingssystemen om samen aan de slag te gaan voor

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Regie - Nabij en verbonden

Regie - Nabij en verbonden Regie - Nabij en verbonden Versie: 0.96 - Concept Datum: 26 maart 2013 Auteur: Wim de Jonge Afdeling: Centric Public Sector Solutions Regie - Nabij en verbonden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verbinden

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie