ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie."

Transcriptie

1 ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

2 Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel, per 1 januari 2015, krijgen gemeenten en justitie organisaties verschillende verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, maar met één gezamenlijke opgave: het tegengaan van recidive en het bevorderen van een veilige omgeving voor jeugdigen om te kunnen opgroeien. Efficiënte en effectieve informatie uitwisseling tussen betrokken partijen is essentieel; de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) regelt hierin het (formele) berichtenverkeer. Samenwerking in deze ketens vereist eenduidige afspraken over de informatie uitwisseling; als alle betrokken partijen separaat onderlinge afspraken maken leidt dit tot extra administratieve lasten, minder overzicht, mogelijke rechtsongelijkheid en meer kans op fouten in de uitvoering. Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) CORV is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen en het gemeentelijke domein. Dit betreft zowel berichten vanuit het gemeentelijk domein naar het justitie domein als vice versa. De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de nieuwe jeugdwet met ingang van 1 januari Aansluit- en inrichtingsvarianten Er zijn verschillende aansluit- en inrichtingsvarianten onderkend, waaruit gemeenten een keuze maken. Verloopt het berichtenverkeer via de gemeente, of een gemandateerde instelling, wordt gewerkt met een geïntegreerde- of een stand alone oplossing of wordt de softwareoplossing als een service (SAAS) afgenomen of op locatie geïnstalleerd (On premise). De berichtuitwisseling via CORV verloopt via Digikoppeling 2.0 (ebms). Voor het verwerken van deze berichten is een Digikoppeling adapter vereist en voor het binnengemeentelijk (of binnen een gemandateerde instelling) doorzetten van de berichten kan een gemeentelijke servicebus worden ingezet. Bij het ondertekenen van dit addendum dient te worden aangegeven welke van de volgende componenten wordt/worden ondersteund: Geïntegreerde oplossing: de applicatie waarin de berichten via CORV zichtbaar worden / worden verzonden is aangesloten op andere gemeentelijke applicaties. Hierbij kan worden Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 2

3 gedacht aan een zaaksysteem, gegevensmagazijn of een centraal document management systeem. De geïntegreerde oplossing kan zowel On premise (geïnstalleerd op gemeentelijke server), of als een SAAS oplossing voorkomen. Stand alone: de applicaties waarin de berichten via CORV zichtbaar worden / worden verzonden is niet aangesloten op de gemeentelijke applicaties. Informatie uit andere gemeentelijke systemen moet handmatig of via een periodieke bestandskoppeling worden overgenomen. De stand alone oplossing kan zowel On premise (geïnstalleerd op gemeentelijke server), of als een SAAS oplossing voorkomen. Digikoppeling adapter: generiek toepasbaar systeem om te koppelen aan andere organisaties op basis van de Digikoppeling standaard. De Digikoppeling adapter routeert ebms berichten van en naar CORV. Gemeentelijke servicebus: systeem voor routeren van gegevens. Voor dit kader verzorgt deze component het binnengemeentelijk doorleveren van CORV berichten naar een gemeentelijke applicatie (geïntegreerde- of stand alone oplossing). Software as a Service (SaaS): de software wordt als een online dienst aangeboden. In dit geval worden op de gemeentelijke servers geen softwarecomponenten geïnstalleerd. On premise: software wordt op de gemeentelijke server geïnstalleerd. In het ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd worden gemeenten begeleid bij het maken van de juiste keuzes en met het aansluiten op CORV. Ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd Het ondersteuningsprogramma Beleidsinformatie Jeugd wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG en in nauwe samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van het programma is om gemeenten te ondersteunen bij het aansluiten op CORV en hen te informeren over de beleidsinformatie jeugd en de eenmalige gegevensoverdracht jeugd. Gemeentelijke softwareleveranciers vormen een belangrijke schakel bij het technisch aansluiten van gemeenten op CORV. In dit addendum worden afspraken gemaakt over tijdig opleveren van het koppelvlak met CORV en over de ondersteuning vanuit VenJ en KING hierbij. Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 3

4 Doelstelling van dit addendum Het addendum geeft nadere invulling aan het reeds ondertekende KING convenant. In dit addendum worden derhalve concreet acties en tijdsplanningen afgesproken (zie werkafspraken) die leiden tot aansluiting van gemeenten op CORV. Uitgangspunten 1. Het addendum wordt ondertekend door softwareleveranciers die in staat zijn om voor eind 2014 gemeenten technisch aan te sluiten op CORV. De gemeente kan zelf aansluiten of de gemeente kan de aansluiting via een gemandateerde instelling of een samenwerkingsverband laten lopen. Er worden drie clusters van berichten onderkend (Verzoekberichten, Regieberichten en Zorgberichten). De clusters kunnen gecombineerd worden en op een punt per gemeente binnen komen of er kan gekozen worden voor aparte aflevering per cluster. Per cluster van berichten maakt de gemeente de keuze of ze zelf of via een gemandateerde instelling of samenwerkingsverband aansluit. Meerdere gemeenten kunnen afspraken maken met dezelfde gemandateerde instelling. Het definitief aantal technische aansluitingen is nu dus nog niet vast te stellen; 2. Het beheer voor de StUF standaard is geborgd en het StUF testplatform wordt beschikbaar gesteld; 3. Het aanbod wordt gepresenteerd in de GEMMA softwarecatalogus (www.softwarecatalogus.nl); 4. KING organiseert de vraagkant en voert een marktconsultatie uit om het aanbod transparant te presenteren. Werkafspraken tussen KING en Leveranciers Om tot een adequate invulling van samenwerking te komen, worden de volgende inhoudelijke werkafspraken gemaakt tussen KING en Leveranciers: 1. KING zorgt ervoor dat partijen die het addendum tekenen, worden vermeld op de website van KING/VISD en worden vermeld in verschillende nieuwsitems; 2. Leverancier geeft in de periode tussen 25 april 2014 en 2 mei 2014 in de GEMMA softwarecatalogus aan wanneer en in welke versie de aansluiting op CORV wordt ondersteund. Dit gebeurt op basis van de conceptspecificaties zoals opgenomen in het document Koppelvlak Jeugdzorg vanuit gemeenten via CORV en beschikbaar op de datum van ondertekening. 3. Leveranciers die het addendum ondertekenen, hebben het recht in hun productinformatie of ander marketingmateriaal te vermelden dat zij dit addendum hebben ondertekend; 4. KING faciliteert het proces voor het inhoudelijk toetsen van het StUF koppelvlak door de StUF expertgroep en het vaststellen van het koppelvlak in de StUF regiegroep van 4 juni KING publiceert het vastgestelde koppelvlak en communiceert eenduidig over de wijzigingen ten opzichte van de eerder vrijgegeven conceptversie; Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 4

5 6. KING stelt uiterlijk 1 juli 2014 het StUF testplatform met bijbehorende testscenario s en voorbeeldberichten beschikbaar voor CORV en levert 1 e lijns helpdeskondersteuning bij het doorlopen van de testscenario s; 7. Leverancier voert in de periode tussen 1 juli 2014 en 1 oktober 2014 een compliancytest uit met het StUF testplatform voordat software in productie wordt genomen. Het succesvol doorlopen van de compliancytest kan worden aangetoond met het overleggen van het testrapport dat door KING wordt vrijgegeven; 8. Leverancier zorgt dat de softwareproduct(en) uiterlijk 1 oktober 2014 technisch zijn aangesloten op CORV en dat deze softwareproducten bedrijfsklaar zijn voor ingebruikname door gemeenten; 9. Leverancier publiceert, na een succesvolle afronding van de compliancytest, via de GEMMA softwarecatalogus welke softwareproducten zijn aangesloten op CORV en verwijst daarbij naar de uitkomsten (testrapportages) van de compliancytesten op het StUF testplatform; 10. KING monitort de voortgang van de implementatie en publiceert de resultaten hiervan. Werkafspraken tussen ministerie van VenJ en Leveranciers 1. Het ministerie van VenJ stelt per 1 april de conceptspecificaties voor de jeugdbeschermingsberichten beschikbaar. Per 1 juni die voor jeugdreclassering. De berichten voor Zorgmeldingen worden nog nader ingepland. De leveranciers zijn bekend met het feit dat deze conceptspecificaties nog niet zijn vastgesteld en in het vaststellingsproces nog kunnen wijzigen; 2. Het ministerie van VenJ verzorgt de 2 e lijns helpdesk voor leveranciers bij de ontwikkelingen testwerkzaamheden. Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 5

6 Algemene afspraken Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van het KING convenant. Voor zover dit addendum in tegenspraak is met deze overeenkomst, prevaleert het KING convenant: 1. Samenwerkingsovereenkomst KING 2. Addendum CORV Nadat de leveranciers de standaard voor aansluiting op CORV in hun softwareproductproducten beschikbaar hebben (zie paragraaf: Werkafspraken tussen KING en Leveranciers) vervalt dit addendum en gelden de algemene afspraken uit het KING convenant. Dit addendum heeft een looptijd tot 1 november Leveranciers die per 1 oktober geen succesvol testrapport kunnen overleggen worden nog tot 1 november actief ondersteund bij het realiseren van de technische aansluiting. Leveranciers die op 1 november geen succesvol testrapport kunnen overleggen worden verder niet in het ondersteuningsprogramma meegenomen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om uiterlijk 31 december 2014 te zijn aangesloten op CORV en de laatste 2 maanden van 2014 een werkende oplossing kunnen implementeren. Tussentijdse opzegging van dit addendum kan door elk van de partijen plaatsvinden, met schriftelijke opgave van redenen en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 6

7 Ondertekening Datum: 25 april 2014 te Den Haag Volledige organisatienaam: (Softwareleverancier) Volledige organisatienaam: Ondertekenaar Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Ondertekenaar Directie KING Handtekening: Handtekening: Volledige organisatienaam: Volledige organisatienaam: Ministerie van Veiligheid en Justitie Ondertekenaar Reinier ter Kuile Handtekening: Programmamanager Stelselherziening Jeugd Ondertekenaar Marion Smit Handtekening: Softwareleverancier Ondertekent in de rol van 1 : Geïntegreerde oplossing Stand alone oplossing Digikoppeling adapter Gemeentelijke servicebus Software as a service On Premise Anderszins: 1 De rollen zijn toegelicht bij het onderdeel Aansluit- en inrichtingsvarianten van dit document. Er kunnen meerder vakjes worden aangekruist. Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 7

8 KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN NASSAULAAN JS DEN HAAG POSTBUS GK DEN HAAG T F Addendum Beleidsinformatie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV 8

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0

ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 ADDENDUM: Documentcreatie services 1.0 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers Inleiding In veel processen binnen de gemeente worden reeds

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT Versie 1.0 (voor offerte-aanvraag aan ) Datum: 28 mei 2014 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en reikwijdte... 3 1.1.1. Reikwijdte

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV) PSA/Solution Architecture Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV) Versie datum auteur status opmerkingen 0.18 12-5- 2013 Renate van Drunen/Menno

Nadere informatie

Advies regelarm expertteam Concept

Advies regelarm expertteam Concept Advies regelarm expertteam Concept Regelarm Expertteam West Brabant 19-6-2014 Het regelarm expertteam bestaat uit: Martin Brouwers, beleidsmedewerker Surplus George Fassaert, manager HetPunt Roosendaal

Nadere informatie

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente.

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ontstaan van de GEMMA IA platen met een midoffice structuur... 5 2.1 Basisplaat 1... 5 2.2 Basisplaat 2... 6 2.3 Basisplaat

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Compliancy Monitor 2015-1

Compliancy Monitor 2015-1 Compliancy Monitor 2015-1 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 3.51 Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 21 januari

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten IMPACTANALYSE Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten Opgesteld door KING Datum 24 juni 2015 Klik hier en typ de versie nummer (of haal het woord versie weg) 2 Inhoud 1 Aanleiding en probleemstelling

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting Versie 0.12 CONCEPT mijlpaal 2 9 april 2015 1 Wijzigingsbeheer versie datum door omschrijving 0.1 19nov14 R. van Rootselaar 1 e CONCEPT 1 e mijlpaal beheer per 1

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING Datum 8 juli 2014 Versie 0.9

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3a: Doelarchitectuur Wlz indicatie The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys." Sir William Preece, chief

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie