GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort"

Transcriptie

1 GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING)

2 Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie in deelgroepen 15:45-16:15 Plenaire terugkoppeling 16:15 Borrel

3 Waarom GEMMA 2 IA? Behoefte aan bredere architectuur dan transactionele e-dienstverlening Nieuwe tijden, nieuwe ontwikkelingen (zie ook principes) Behoefte aan eenduidige baseline van GEMMA Samenhang: integreert architectuur uit operatie NUP, sociaal domein, Basisgemeente, etc. samen Behoefte aan solide basis om op voort te bouwen

4 GEMMA 2 Informatiearchitectuur Nieuwe GEMMA informatiearchitectuur Functionele plaat 4 Omvat hele gemeente, niet enkel dienstverlening Sluit aan bij bestaande platen voor sociaal domein Wordt thematisch verder uitgewerkt Focus op generieke functionaliteit Wordt in wiki gepubliceerd (kapstok) en naar behoefte verder uitgediept (bv. Koppelvlakspecificaties)

5 GEMMA 2 Informatiearchitectuur Structuur Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor ketenpartners Platformfunctionaliteit Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen Basisregistraties Sectorale voorzieningen Verbinden Beveiliging en privacy

6 Uitwerking naar Thema s (later meer) Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor gemeente Specifieke functies voor sociaal domein (Themaplaat aanwezig) Specifieke functies voor dienstverleningsdomein Specifieke functies voor fysiek domein Specifieke functies voor bestuur en veiligheid Specifieke functies voor bedrijfsvoeringsdomein Functionaliteit voor ketenpartners Platformfunctionaliteit Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen Basisregistraties Sectorale voorzieningen Verbinden Beveiliging en privacy

7 GEMMA 2 Platformfuncties Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor ketenpartners Platformfunctionaliteit zaakgegevens en documenten gegevens Distribueren en synchroniseren gegevens en signalen managementinformatie Genereren documenten Ontsluiten open en closed data Beheren identiteiten en autorisaties Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen Basisregistraties Sectorale voorzieningen Verbinden Beveiliging en privacy

8 Volledige plaat Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor ketenpartners Specifieke functies voor sociaal domein (Themaplaat aanwezig) Specifieke functies voor dienstverleningsdomein Specifieke functies voor fysiek domein Specifieke functies voor bestuur en veiligheid Specifieke functies voor bedrijfsvoeringsdomein Tonen (web)content Maken afspraken Beheren klantcontacten Beheren documenten Beheren werkvoorraad Authenticeren burgers en bedrijven Aanleveren verantwoordingsinfor matie Tonen gemeentelijke producten en diensten Afrekenen producten & diensten Beheren zaken Beheren content Ondersteunen digitaal samenwerken Bijwerken statusinformatie Aanleveren statistische informatie Authenticeren burgers en bedrijven Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Beheren gegevens Archiveren gegevens en documenten Beheren en uitvoeren processen Indienen efacturen Aanvragen producten en diensten Ondersteunen burgerparticipatie Beheren management informatie Platformfunctionaliteit zaakgegevens en documenten gegevens Distribueren en synchroniseren gegevens en signalen managementinformatie Genereren documenten Ontsluiten open en closed data Beheren identiteiten en autorisaties Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen Basisregistraties Sectorale voorzieningen Verbinden Beveiliging en privacy

9 Voorbeeld deelfuncties onder de plaat Beheren zaken Aanmaken zaak Tonen en bijwerken zaakdocumenten Agenderen van zaken Tonen en bijwerken zaakgegevens Uitvoeren zaken Tonen en bijwerken zaaktypen

10 10 Boodschappen in GEMMA 2 IA-plaat (1) 1. GEMMA denkt primair in functies en diensten 2. GEMMA staat ten dienste van verschillende doelgroepen (burgers, gemeente, ketenpartners) (~extended enterprise) 3. GEMMA onderscheidt platformfunctionaliteit (diensten voor andere applicaties, m.n. opslag) van eindgebruikersfunctionaliteit 4. GEMMA maakt onderscheid tussen domeinoverstijgende (generieke)en domeinspecifieke functies 5. In GEMMA maken zowel de generieke als specifieke functies gebruik van onderliggende platformfuncties

11 Boodschappen in GEMMA 2 IA-plaat (2) 6. GEMMA benoemt functionaliteit voor de gehele gemeente (en neemt hierin een modulaire aanpak) 7. GEMMA maakt gebruik van de functies die geboden worden door de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 8. In GEMMA is Verbinden geen ding, maar zit het overal 9. In GEMMA is beveiliging en privacy overal een belangrijk aandachtspunt 11

12 Modulaire opzet Hoofdplaat met alle generieke functies en domeinen Daarna per domein een themaplaat maken met domeinfuncties erbij (dat past anders nooit). Zelfde mechanisme op termijn ook bruikbaar in SWC De gekozen domeinen zijn nog redelijk willekeurig. 5-7 is wel een ideaal aantal. Veel bestaande indelingen (IV3, VNG thema s,..) kennen óf teveel categorieën, of zijn niet erg herkenbaar als groep bij elkaar behorende applicatiefuncties.. Verbetersuggesties op de thema s zijn welkom 12

13 Indeling Themaplaat Sociaal Domein Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor ketenpartners Intake Intake Uitvoering Uitvoering Behoeftebepaling en planvorming Regievoering Verantwoording Zelfredzaamheids verhoging Verantwoording Financieel management Inkoop en contractmanagement Financieel management Generieke functies Generieke functies Generieke functies Platformfunctionaliteit Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen Landelijke voorzieningen Basisregistraties Sectorale voorzieningen Verbinden Beveiliging en privacy

14 Volledige Themaplaat Functionaliteit voor burgers/bedrijven Functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor ketenpartners Intake Intake Uitvoering Uitvoering Tonen gemeentelijke producten en diensten Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Beheren klantcontacten Beheren zaken Beheren zaken Bijwerken statusinformatie Maken afspraken Aanvragen producten en diensten Behoeftebepaling en planvorming Regievoering Beheren werkvoorraad Ondersteunen inhoudelijke afhandeling (Ketenpartner) Melden Ontvangen en beoordelen van signalen Opstellen en beheren plan Uitzetten en monitoren opdrachten Verantwoording Tonen integraal klantbeeld Beheren groepstraject Ondersteunen inhoudelijke afhandeling Aanleveren verantwoordingsinformatie Bieden triage- en diagnoseinstrumenten Aanleveren statistische informatie Zelfredzaamheids verhoging Verantwoording Financieel management Ondersteunen burgerparticipatie Tonen sociale kaart Bieden horizontale en verticale verantwoording Beheren management informatie Bieden statistische informatie Indienen efacturen Matchen vraag en aanbod Ondersteunen zelfdiagnose Inkoop en contractmanagement Ondersteunen inkoop Beheren voorraad producten en diensten Afhandelen en beheren declaraties en facturen Financieel management Ondersteunen budgetbewaking Declareren geleverde diensten Inzage in afhandeling declaraties Beheren van contracten en SLA s Generieke functies Generieke functies Generieke functies Authenticeren burgers en bedrijven Tonen (web)content Beheren gegevens Beheren en uitvoeren processen Beheren documenten Archiveren gegevens en documenten Authenticeren burgers en bedrijven Afrekenen producten & diensten Beheren content Ondersteunen digitaal samenwerken Platformfunctionaliteit zaakgegevens en documenten gegevens Distribueren en synchroniseren gegevens en signalen managementinformatie Genereren documenten Ontsluiten open en closed data Beheren identiteiten en autorisaties Landelijke voorzieningen Gemeenschappelijke infrastructuur / sectorale- of landelijke voorzieningen Basisregistraties Sectorale voorzieningen Verbinden Beveiliging en privacy

15 15 Vragen?

16 Opdracht in deelgroepen Neem per groep een A3 versie van de plaat mee en een handout voor naslag van definities Per groep beantwoorden: Is de (hoofd)indeling van de plaat duidelijk en helpt deze? Missen we nog applicatiefuncties of staan er overbodige op? (let op de deelfuncties!)(tekenen op de plaat mag) Voldoen deze plaat en onderliggende beschrijving voor uw doelen? Idealiter terugkoppelen in de vorm van (top5?) onderwerpen voor op cocreatiewebsite Cocreatie_GEMMA_2_Informatiearchitectuur

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

HANDREIKING ZAAKGERICHT WERKEN IN DE 3 DECENTRALISATIES

HANDREIKING ZAAKGERICHT WERKEN IN DE 3 DECENTRALISATIES HANDREIKING ZAAKGERICHT WERKEN IN DE 3 DECENTRALISATIES Auteur Jeffrey Gortmaker, KING Versie 1.0 Datum woensdag 26 maart 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Doel van dit document 5 1.2 Nota Bene 6 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN

GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN Auteur Jeffrey Gortmaker, KING Status Concept Versie 0.5 Datum woensdag 26 maart 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Doel van dit document 5 1.2 Leeswijzer Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV

Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV Marktscan Leveranciersaanbod sociaal domein en CORV 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Marktscan VISD de bedrijven... 4 3. Marktscan welke functies worden aangeboden?... 6 4. Markscan enkelvoudige en meervoudige

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING Datum 8 juli 2014 Versie 0.9

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente.

Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Hoe maak ik een architectuurplaat voor mijn eigen gemeente. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ontstaan van de GEMMA IA platen met een midoffice structuur... 5 2.1 Basisplaat 1... 5 2.2 Basisplaat 2... 6 2.3 Basisplaat

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6

Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 JAARPLAN 2014 KING Inhoud Voorwoord... 3 1 Kader jaarplan 2014... 4 1.1 Lokale Agenda 4 1.2 KING en gemeenten: betrokken en efficiënt 4 1.3 Werkwijze 6 2 Decentralisaties en programmatisch werken... 7

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaardservices voor het koppelen en ontsluiten van zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken en documentmanagement Documentversie:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten

Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten Slimmere Processen. Betere dienstverlening. Handreiking GEMMA procesarchitectuur voor gemeenten Slimmere processen. Betere dienstverlening. Met GEMMA. Gemeenten worden e-gemeenten. De dienstverlening aan

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie