ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006"

Transcriptie

1 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

2 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige ander manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze rapportage, zijnde stichting VraagWijzer te Koudekerk aan den Rijn met uitzondering van de opdrachtgever voor deze rapportage. 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ONDERZOEKSRESULTATEN Internetportaal Vraagverheldering Sociale kaart/voorzieningen catalogus Klantdossier/klantvolgsysteem Database criteria, wetten/regels Module indicatiestelling Gegevensknooppunt Veiligheid Overige onderwerpen CONCLUSIE 21 BIJLAGE: VRAGENLIJST WMO EN ICT VOOR LEVERANCIERS 22 3

4 1. INLEIDING In het kader van de invoering van de Wmo in 2007 en de komst van een Wmo-loket bij de Nederlandse gemeenten, is een onderzoek gehouden onder leveranciers van ICT voor het nieuw in te richten Wmo-loket. Dit onderzoek heeft als doel de verschillende leveranciers van ICT voorzieningen in kaart brengen en het daarbij behorende aanbod aan ICT-toepassingen die van belang kunnen zijn voor het Wmo-loket. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting VraagWijzer Eén-loket in samenwerking met Acquest. Stichting VraagWijzer gebruikt de resultaten van het onderzoek om optimale invulling te geven aan de site die momenteel in ontwikkeling is. Op deze site die binnenkort toegankelijk is, kunnen gemeenten informatie vinden over de Wmo, het Wmo-loket en ICT voor het Wmo-loket. De gegevens van de leveranciers die aan het onderzoek hebben meegedaan leveren een belangrijke bijdrage aan de informatie die op de nieuwe website wordt geplaatst. Gemeenten krijgen op deze manier meer ondersteuning bij de inrichting van hun Wmo-loket als het gaat om de ICT voorzieningen. Daarnaast kunnen leveranciers de resultaten uit dit onderzoek gebruiken om zich te kunnen vergelijken met welke producten de overige partijen aanbieden. De algemene vraag voor dit onderzoek is: Over welke functionaliteiten beschikken de verschillende leveranciers van ICT als het gaat om het inrichten van het Wmo-loket door gemeenten? Voor deze meting werd contact gezocht met zo n 160 ICT leveranciers in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een digitale vragenlijst die kon worden ingevuld in de periode van 23 november 2006 tot en met 15 december De betrokken leveranciers hebben via bericht en herinnerings s gekregen om de vragenlijst in te vullen die via het internet toegankelijk was. In totaal hebben zo n 21 leveranciers hun medewerking hieraan verleend en 14 daarvan hebben de vragenlijst geheel ingevuld. Voor zover mogelijk zullen alle correct beantwoorde vragen worden meegenomen bij de bespreking van de resultaten, inclusief de vragenlijsten die onvolledig ingevuld zijn. Als de site in de lucht is krijgen de leveranciers die aan het onderzoek hebben deelgenomen de gelegenheid hun gegevens te wijzigen of aan te vullen. De leveranciers die tot op heden nog niet gereageerd hebben krijgen de gelegenheid dit alsnog te doen. Noot: Het onderzoek betreft momenteel (nog) een relatief kleine groep ICT-leveranciers. De uitkomsten zijn hierdoor niet betrouwbaar als wetenschappelijk gefundeerd onderzoek. De uitkomsten zijn primair bedoeld voor gegevensverzameling voor de website. Deze rapportage is gegenereerd om de deelnemende leveranciers op de hoogte van de resultaten te stellen. 4

5 2. ONDERZOEKSRESULTATEN In de vragenlijst werden leveranciers gevraagd naar de verschillende functionaliteiten omtrent de applicatie die wordt aangeboden. In totaal zijn de functionaliteiten ingedeeld in negen verschillende onderwerpen om zo het geheel overzichtelijk voor de respondent te maken. De negen onderdelen zijn: internetportaal, vraagverheldering, sociale kaart/voorzieningen catalogus, klantdossier/klantvolgsysteem, database criteria, wetten/regels, module indicatiestelling, gegevensknooppunt, veiligheid en overige onderwerpen. De antwoordcategorieën voor alle onderwerpen zijn: in voorbereiding, in uitvoering, gereed, nu (nog) niet in voorzien. Deze genoemde onderdelen en alle bijbehorende vragen met de resultaten worden in het vervolg besproken. 2.1 Internetportaal Het eerste deel van de vragenlijst betreft functionaliteiten die te maken hebben met internet. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het merendeel van de applicaties over een internetportaal beschikt (70,6%). Ruim 17% heeft geen internetportaal en een kleine 12% is bezig deze eigenschap aan de betreffende applicaties te integreren. Wanneer men globaal naar alle vragen over dit onderwerp kijkt, kan grofweg worden gezegd dat ongeveer tweederde van de applicaties over alle genoemde functionaliteiten beschikken. Internetportaal aanwezig Ja 12 70,6% Nee 3 17,6% In voorbereiding 1 5,9% In uitvoering 1 5,9% Op onderdelen ontsluiting via Internet (webenabled) op basis van autorisatie (login, password) Ja 13 76,5% Nee 1 5,9% In voorbereiding 1 5,9% In uitvoering 2 11,8% Mogelijkheid op onderdelen ontsluiting via internet voor de burger/klant op basis van autorisatie (DigiD) Ja 8 47,1% Nee 5 29,4% In voorbereiding 2 11,8% In uitvoering 2 11,8% Ontsluiting van klantdossier Ja 12 70,6% Nee 4 23,5% 5

6 In voorbereiding 1 5,9% Ontsluiting klantvolgsysteem Ja 11 64,7% Nee 5 29,4% In voorbereiding 1 5,9% Ontsluiting vraagverheldering Ja 11 64,7% Nee 5 29,4% In voorbereiding 1 5,9% Ontsluiting sociale kaart Ja 9 52,9% Nee 7 41,2% In voorbereiding 1 5,9% Ontsluiting voorzieningen catalogus Ja 11 64,7% Nee 5 29,4% In voorbereiding 1 5,9% Webbased Ja 12 70,6% Nee 2 11,8% In voorbereiding 1 5,9% In uitvoering 2 11,8% Decentraal gebruik Ja 16 94,1% Nee 1 5,9% 6

7 Gebruiksgemak frontoffice Ja 14 82,4% Nee 3 17,6% Mogelijkheid om de interface met de muis en met het toetsenbord te besturen Ja 14 82,4% Nee 1 5,9% In uitvoering 1 5,9% 2.2 Vraagverheldering Op het gebied van vraagverheldering bezitten de meeste applicaties de gevraagde functionaliteiten. 75% van de applicaties heeft een systeem voor registratie van klantvraag en 62,5% heeft de mogelijkheid van analyse van een klantvraag met vraagverhelderingsmethode. Bij de helft van de applicaties heeft de klant toegang tot vraagverhelderingsmethode en iets meer dan de helft van de applicaties beschikt over een online aanvraagformulier. Onderstaande tabellen laten deze resultaten zien. Registreren van klantvraag Ja 12 75% Nee 3 18,8% In voorbereiding 1 6,2% Analyse van de klantvraag met vraagverhelderingsmethode Ja 10 62,5% Nee 5 31,2% In voorbereiding 1 6,2% Geleiden van de klantvraag naar het aanbod Ja 10 62,5% Nee 5 31,2% In voorbereiding 1 6,2% 7

8 Toegang voor de klant tot de vraagverhelderingsmethode Ja 8 50% Nee 5 31,2% In voorbereiding 2 12,5% In uitvoering 1 6,2% Online aanvraagformulier Ja 9 56,2% Nee 4 25% In voorbereiding 2 12,5% In uitvoering 1 6,2% Verwijzing relevante websites Ja 8 50% Nee 5 31,2% In voorbereiding 3 18,8% Beschikbaarheid elektronische formulieren Ja 11 68,8% Nee 4 25% In voorbereiding 1 6,2% Aanpassingsmogelijkheden elektronische formulieren op maat Ja 9 56,2% Nee 5 31,2% In voorbereiding 1 6,2% 2.3 Sociale kaart/voorzieningen catalogus In de vragenlijst zijn de leveranciers tevens gevraagd naar de voorzieningen van hun applicaties omtrent de aanwezigheid van een sociale kaart. De uitkomsten die hierbij horen zijn gunstig te noemen waarbij een meerderheid van de applicaties een sociale kaart ondersteunen. Vastleggen van gegevens van organisaties en instellingen Ja 14 87,5% 8

9 Nee 2 12,5% Zoeken van organisaties en instellingen op basis van verschillende criteria Ja 12 75% Nee 4 25% Invoeren van gegevens over organisatie en instellingen, mogelijkheid om dit via internet te doen Ja 10 62,5% Nee 5 31,2% In voorbereiding 1 6,2% Lokaal beheer mogelijk Ja 15 93,8% Nee 1 6,2% Beheer ASP Ja 13 81,2% Nee 2 12,5% In voorbereiding 1 6,2% Lijst met aanbod van voorzieningen Ja 11 68,8% Nee 5 31,2% Mogelijkheid tot voorraadbeheer Ja 8 50% Nee 7 43,8% In voorbereiding 1 6,2% 9

10 2.4 Klantdossier/klantvolgsysteem Voor het aanmaken, beheren en verwerken van klantgegevens scoren de meeste applicaties goed. Over het algemeen bezit 80% daarvan de gevraagde functionaliteiten. Voor een volledig overzicht wordt men verwezen naar de onderstaande tabellen. De vragen die zijn gesteld hebben allen betrekking op de optimale inrichting van een klantdossier waarbij gegevens op een geordende manier dienen te worden opgeslagen. Ook heeft dit consequenties op het gemak waarin men oude gegevens kan oproepen. Aanmaken van nieuw klantdossier Ja 12 80% Nee 3 20% Zoeken naar klantdossier op basis van verschillende criteria Ja 12 80% Nee 3 20% Bijwerken van klantdossier Ja 12 80% Nee 3 20% Wijzigen en/of registreren van klantgegevens Ja 11 73,3% Nee 4 26,7% Toevoegen van diensten Ja 13 86,7% Nee 2 13,3% 10

11 Inlezen van bekende klantgegevens (bijv, vanuit GBA, sociale dienst) Ja 12 80% Nee 3 20% Archivering afgesloten klantdossiers Ja 12 80% Nee 3 20% Tonen van belangrijkste gegevens in het klantdossier Ja 12 80% Nee 3 20% Status van dienstverlening vanuit klantdossier Ja 12 80% Nee 3 20% Mogelijkheid voor de klant om eigen gegevens in te zien (klantdossier) Ja 10 66,7% Nee 3 20% In voorbereiding 1 6,7% In uitvoering 1 6,7% Registratie op basis van BSN Ja 12 80% Nee 3 20% 11

12 Registratie van hulpvragen Ja 12 80% Nee 3 20% Registratie van afgenomen/gerealiseerde voorzieningen Ja 12 80% Nee 3 20% Registratie van de contactmomenten Ja 11 73,3% Nee 4 26,7% Registratie van intake ondersteuning Ja 11 73,3% Nee 4 26,7% Termijnbewaking Ja 12 80% Nee 3 20% Vastlegging documentatie Ja 12 80% Nee 3 20% 12

13 Importeren van historische dossiers Ja 11 73,3% Nee 4 26,7% Genereren van managementinformatie Ja 12 80% Nee 2 13,3% In uitvoering 1 6,7% Registratie van financiële gegevens Ja 10 66,7% Nee 4 26,7% In voorbereiding 1 6,7% Budgetbewaking Ja 9 60% Nee 5 33,3% Registratie van Persoons Gebonden Budget (PGB) Ja 11 73,3% Nee 4 26,7% 2.5 Database criteria, wetten/regels Als het gaat om database criteria, wetten en regels beschikt een kleine 65% van de applicaties hierover. Voor hetzelfde aantal applicaties geldt dat er een vastlegging van lokale regels voor de Wmo mogelijk is. Database criteria, wetten en regels Ja 9 64,3% 13

14 Nee 5 35,7% Vastlegging lokale regels voor de Wmo (op basis van lokale verordening) Ja 9 64,3% Nee 5 35,7% Zoeken naar en tonen van criteria vanuit wet- en regelgeving en de lokale verordening Ja 7 50% Nee 7 50% 2.6 Module indicatiestelling Het volgende onderwerp gaat over module indicatiestelling. Bijna 77% van de applicaties ondersteunt het verzamelen en vastleggen van gegevens ten behoeve van indicatiestelling. Opvallend is dat de meeste applicaties niet beschikken over de mogelijkheid om de indicatiestelling aan de hand van een vraagboom te geleiden. Ruim 61% beschikt namelijk niet over deze mogelijkheid. Het geleiden van de indicatiestelling wordt bij meerdere applicaties ondersteund (53,8%) wanneer er een vraagverhelderingsmethode aan te pas komt. De volgende tabellen laten deze resultaten zien. Verzamelen en (eventueel) vastleggen van relevante gegevens ten behoeve van indicatiestelling Ja 10 76,9% Nee 3 23,1% Geleiden van de indicatiestelling aan de hand van een vraagboom Ja 5 38,5% Nee 8 61,5% Geleiden van de indicatiestelling aan de hand van een vraagverhelderingsmethode Ja 7 53,8% 14

15 Nee 5 38,5% In voorbereiding 1 7,7% Registreren van de uitkomst van de indicatiestelling Ja 9 69,2% Nee 4 30,8% Communiceren van de uitkomst van de indicatiestelling naar andere systemen en (eventuele) organisaties Ja 9 69,2% Nee 4 30,8% Mogelijkheid om het functioneren van de klant te beschrijven conform ICF-standaarden Ja 7 53,8% Nee 5 38,5% In voorbereiding 1 7,7% 2.7 Gegevensknooppunt Leveranciers zijn ook geconfronteerd met vragen met betrekking tot de flexibiliteit van de applicatie voor een effectieve berichtenuitwisseling. Zoals te zien is in onderstaande tabellen, ondersteunen de meeste applicaties het uitwisselen van gegevens op basis van HL7, XML en CSV. Gegevensextractie uit een applicatie Ja 11 84,6% Nee 2 15,4% Automatische updates bij mutaties GBA Ja 10 76,9% Nee 2 15,4% In uitvoering 1 7,7% 15

16 Koppelbaar met sociale kaarten Ja 12 92,3% Nee 1 7,7% Koppelbaar met werkprocessen Ja 11 84,6% Nee 2 15,4% Data-uitwisseling met interne financiële systemen Ja 11 84,6% Nee 2 15,4% Data-uitwisseling op basis van HL7 Ja 7 53,8% Nee 3 23,1% In voorbereiding 1 7,7% In uitvoering 1 7,7% Data-uitwisseling op basis van XML Ja 11 84,6% Nee 1 7,7% Data-uitwisseling op basis van CSV Ja 12 92,3% Nee 1 7,7% Dat bij de meeste applicaties data-uitwisseling op basis van de bestaande standaarden mogelijk is blijkt uit de vorige paragraaf. In het vervolg hebben leveranciers moeten aangeven in hoeverre 16

17 data-uitwisseling mogelijk is met verschillende ketenpartners en belanghebbenden. Hierin schiet een groot deel van de applicaties tekort. Bij het merendeel daarvan is uitwisseling van gegevens met CIZ, CAK, AZR en ZA niet mogelijk. Slechts met de GBA is bij een overtuigend percentage (61,5%) data-uitwisseling mogelijk. Data-uitwisseling met ketenpartners op basis van andere methoden Ja 11 84,6% Nee 2 15,4% Data-uitwisseling met CIZ Ja 5 38,5% Nee 5 38,5% In voorbereiding 3 23,1% Data- uitwisseling met CAK Ja 5 38,5% Nee 5 38,5% In voorbereiding 3 23,1% Data-uitwisseling met AZR Ja 4 30,8% Nee 6 46,2% In voorbereiding 3 23,1% Data-uitwisseling met ZA Ja 5 38,5% Nee 5 38,5% In voorbereiding 3 23,1% Data- uitwisseling met GBA Ja 8 61,5% Nee 4 30,8% 17

18 In voorbereiding 1 7,7% Data- uitwisseling van gegevens over werk, inkomen, arbeid en opleiding op basis van SGR (Suwi Gegevens Register)standaarden Ja 5 38,5% Nee 7 53,8% In voorbereiding 1 7,7% Koppeling met andere basisadministraties Ja 11 84,6% Nee 1 7,7% In voorbereiding 1 7,7% Koppelingen met aanverwante producten Ja 12 92,3% Nee 1 7,7% 2.8 Veiligheid Op het gebied van veiligheid kan worden gezegd dat alle applicaties toegang van medewerkers op basis van autorisaties ondersteunen. Opvallend in deze rubriek is het feit dat slechts 38,5% van de leveranciers een applicatie heeft waarbij toegang voor burgers op basis van DigiD mogelijk is. Bij ruim 30% van de applicaties is dit een functionaliteit die nog niet in het systeem is geïntegreerd. Toegang van medewerkers op basis van autorisaties Ja % Nee 0 0% Toegang voor burgers op basis van DigiD Ja 5 38,5% Nee 4 30,8% In voorbereiding 2 15,4% 18

19 In uitvoering 2 15,4% Toegang van medewerkers tot informatie van de burger door logging Ja 6 46,2% Nee 4 30,8% In voorbereiding 1 7,7% In uitvoering 2 15,4% Logging van gebruik conform eisen en richtlijnen vanuit Wet Persoons Bescherming (WPB) Ja 7 53,8% Nee 4 30,8% In voorbereiding 1 7,7% In uitvoering 1 7,7% Genereren van rapportages ten behoeve van verantwoording in het kader van de WPB Ja 7 53,8% Nee 3 23,1% In voorbereiding 2 15,4% In uitvoering 1 7,7% 2.9 Overige onderwerpen Tot slot hebben leveranciers nog een aantal vragen beantwoord die betrekking hadden op andere onderwerpen dan eerder genoemd. Deze vragen gaan voornamelijk over ondersteunende zaken die een applicatie volledig maken zoals handleidingen voor de gebruikers en systeemdocumentatie. Uit de resultaten blijkt dat de applicaties voldoende ondersteuning kunnen bieden aan nieuwe en bestaande gebruikers. Er zijn handleidingen aanwezig, leveranciers kunnen voor eventuele training zorgen en er is bij alle applicaties een helpdesk waar men terecht kan voor vragen. In de volgende tabellen zijn de betreffende functionaliteiten met de bijbehorende onderzoeksresultaten weergegeven. Beschikbaarheid van gebruikersondersteuning Ja % Nee 0 0% Beschikbaarheid van training & opleiding van gebruikers Ja % Nee 0 0% 19

20 Beschikbaarheid van gebruikershandleiding Ja % Nee 0 0% Beschikbaarheid van systeemdocumentatie Ja % Nee 0 0% Aanwezigheid van een ESCROW-regeling voor de broncode Ja 7 53,8% Nee 3 23,1% In voorbereiding 2 15,4% In uitvoering 1 7,7% Beschikbaarheid van een helpdesk, technische ondersteuning en gebruikersondersteuning Ja % Nee 0 0% Beschikbaarheid van uitwijk-voorziening Ja 11 84,6% Nee 2 15,4% Transparantie structuur voor de exploitatiekosten (bijv. een abonnementen-structuur) Ja 12 92,3% Nee 0 0% 20

21 3. CONCLUSIE In dit rapport zijn de resultaten naar voren gebracht aangaande het onderzoek naar de functionaliteiten van de verschillende applicaties op ICT-gebied die kunnen worden ingezet bij de inrichting en uitvoering van een Wmo-loket. De resultaten zijn gegenereerd op basis van de antwoorden van 21 leveranciers die via de zijn benaderd en de digitale vragenlijst hebben ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat de meeste applicaties voorzien zijn van omschreven functionaliteiten die de inrichting van een Wmo-loket mogelijk maken. In relatie tot de onderwerpen internetportaal, vraagverheldering, ondersteuning van een sociale kaart, het aanmaken en beheren van klantgegevens, database criteria, wetten en regels, veiligheid en zaken zoals handleidingen en trainingen van gebruikers bezitten de meeste applicaties over functionaliteiten die ondersteuning kunnen bieden. Echter als het gaat om het verzamelen en vastleggen van gegevens ten behoeve van indicatiestelling blijkt dat een groot deel van de applicaties nog niet over de gewenste functionaliteiten beschikt. Het geleiden van de indicatiestelling aan de hand van een vraagboom is een van de ontbrekende eigenschappen bij een meerderheid van de toepassingen. Ook met betrekking tot de flexibiliteit van de applicatie in het uitwisselen van data met verschillende ketenpartners zijn de applicaties nog niet uitgerust. Dit onderzoek heeft enig inzicht verschaft in de functionaliteiten van de verschillende applicaties die gemeenten in kunnen zetten van de inrichting en uitvoering van een Wmo-loket. De resultaten kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van dit inzicht bij gemeenten en in de mogelijkheden van de applicaties van diverse ICT-leveranciers voor de gemeenten. De betrokken leveranciers kunnen op basis van de resultaten die uit het onderzoek naar voren komen, een vergelijking maken van de functionaliteiten van hun product met de functionaliteiten van de producten van andere aanbieders. 21

22 BIJLAGE: VRAGENLIJST WMO EN ICT VOOR LEVERANCIERS Toelichting Stichting VraagWijzer Eén-loket vraagt uw medewerking aan een onderzoek naar ICT-toepassingen voor het Wmo-loket. Aan u het verzoek deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is door Stichting VraagWijzer ontwikkeld en dient als input voor de site (in ontwikkeling): Op deze site kunnen gemeenten informatie vinden over de Wmo, het Wmo-loket en ICT voor het Wmo-loket. Via aanklikmogelijkheden wordt er per onderwerp een selectie van items en leveranciers getoond. De onderwerpen zijn afgeleid van het plaatje uit de handreiking Wmo en ICT van VNG en omvatten vragen over het internetportaal, vraagverheldering, de sociale kaart, het klantdossier, database wetten, indicatiestelling, gegevensknooppunt, veiligheid en overige onderwerpen. Aan u als leverancier de mogelijkheid om uw applicatie(s) te presenteren. U kunt u per applicatie een vragenlijst invullen door de onderstaande gegevens aan te vinken en zo nodig aanvullingen geven van items met daarbij uw antwoord. Ook is het mogelijk uw bedrijfsgegevens en uw productpresentatie aan ons te mailen, deze zullen dan op de site worden geplaatst. Veel succes met het invullen. Stichting VraagWijzer Eén-loket Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Stichting VraagWijzer Eén-loket: Dorpsstraat HC Koudekerk aan den Rijn telefoon

23 Leverancier: Applicatie: Contactpersoon: adres Datum: Internetportaal Internetportaal aanwezig Op onderdelen ontsluiting via Internet (webenabled) op basis van autorisatie (login, password) Mogelijkheid op onderdelen ontsluiting via Internet voor de burger/klant op basis van autorisatie ( DigiD) Ontsluiting van klantdossier Ontsluiting klantvolgsysteem Ontsluiting vraagverheldering Ontsluiting sociale kaart Ontsluiting voorzieningen catalogus Webbased Decentraal gebruik Gebruiksgemak frontoffice Mogelijkheid om de interface met de muis en met het toetsenbord te besturen Vraagverheldering Registreren van klantvraag Analyse van de klantvraag met vraagverhelderingsmethode Geleiden van de klantvraag naar het aanbod Toegang voor de klant tot de vraagverhelderingsmethode Online aanvraagformulier Verwijzing relevante websites Beschikbaarheid elektronische formulieren Aanpassingsmogelijkheden elektronische formulieren op maat Ja Nee In voorbereiding In uitvoering Ja Nee In voorbereiding In uitvoering 23

24 Sociale kaart/voorzieningen catalogus Vastleggen van gegevens van organisaties en instellingen Zoeken van organisaties en instellingen op basis van verschillende criteria Invoeren van gegevens over organisatie en instellingen, mogelijkheid om dit via internet te doen lokaal beheer mogelijk beheer ASP Lijst met aanbod van voorzieningen Mogelijkheid tot voorraadbeheer Ja Nee In voorbereiding In uitvoering Klantdossier/Klantenvolgsysteem Aanmaken van nieuw klantdossier Zoeken naar klantdossier op basis van verschillende criteria Bijwerken van klantdossier Wijzigen en/of registreren van klantgegevens Toevoegen van diensten Inlezen van bekende klantgegevens (bijv. vanuit GBA, sociale dienst) Archivering afgesloten klantdossiers Tonen van belangrijkste gegevens in het klantdossier, Status van dienstverlening vanuit klantdossier Mogelijkheid voor de klant om eigen gegevens in te zien (klantdossier) Registratie op basis van BSN Registratie van hulpvragen Registratie van afgenomen/gerealiseerde voorzieningen Registratie van de contactmomenten Registratie van intake ondersteuning Termijnbewaking Vastlegging documentatie Importeren van historische dossiers Genereren van managementinformatie Registratie van financiële gegevens Budgetbewaking Registratie van Persoons Gebonden Budget (PGB) Ja Nee In voorbereiding In uitvoering 24

25 Database criteria, wetten/regels Database criteria wetten en regels Vastlegging lokale regels voor de Wmo ( op basis van lokale verordening) Zoeken naar en tonen van criteria vanuit wet- en regelgeving en de lokale verordening Module indicatiestelling Verzamelen en (eventueel) vastleggen van relevante gegevens ten behoeve van indicatiestelling Geleiden van de indicatiestelling aan de hand van een vraagboom Geleiden van de indicatiestelling aan de hand van een vraagverhelderingsmethode Registreren van de uitkomst van de indicatiestelling Communiceren van de uitkomst van de indicatiestelling naar andere systemen en (eventuele) organisaties Mogelijkheid om het functioneren van de klant te beschrijven conform ICF-standaarden Gegevensknooppunt Gegevensextractie uit een applicatie Automatische updates bij mutaties GBA Koppelbaar met sociale kaarten Koppelbaar met werkprocessen Data-uitwisseling met Interne financiële systemen Data-uitwisseling op basis van HL7 Data-uitwisseling op basis van XML Data-uitwisseling op basis van CSV Data-uitwisseling met ketenpartners op basis van andere methoden Data-uitwisseling met CIZ Data- uitwisseling met CAK Data-uitwisseling met AZR Data-uitwisseling met ZA Data- uitwisseling met GBA Data- uitwisseling van gegevens over werk, inkomen, arbeid en opleiding op basis van SGR (Suwi Gegevens Register) standaarden Koppeling met andere basisadministraties Koppelingen met aanverwante producten Ja Nee In voorbereiding In uitvoering Ja Nee In voorbereiding In uitvoering Ja Nee In voorbereiding In uitvoering 25

26 Veiligheid Toegang van medewerkers op basis van autorisaties Toegang voor burgers op basis van DigiD Toegang van medewerkers tot informatie van de burger door logging Logging van gebruik conform eisen en richtlijnen vanuit Wet Persoons Bescherming (WPB) Genereren van rapportages ten behoeve van verantwoording in het kader van de WPB Overige onderwerpen Beschikbaarheid van gebruikersondersteuning Beschikbaarheid van training & opleiding van gebruikers Beschikbaarheid van gebruikershandleiding Beschikbaarheid van systeemdocumentatie Aanwezigheid van een ESCROW-regeling voor de broncode Beschikbaarheid van een helpdesk, technische ondersteuning en gebruikersondersteuning Beschikbaarheid van uitwijk-voorziening Transparantie structuur voor de exploitatiekosten (bijv. een abonnementen-structuur) Ja Nee In voorbereiding In uitvoering Ja Nee In voorbereiding In uitvoering Zijn er nog andere factoren dan in deze vragenlijst genoemd die u wilt toelichten? (Indien dat niet het geval is, kunt u deze vraag open laten) Hiermee bent u aan het einde van de vragenlijst gekomen. Hartelijk dank voor het invullen. De resultaten van het onderzoek zullen u toegezonden worden en zijn na afloop van het onderzoek op de website van VraagWijzer te vinden. De gegevens worden gebruikt om de ICT-producten op de website wmo-loket te presenteren. Deze gegevens kunnen door u aangevuld of gewijzigd worden. Stichting VraagWijzer Tel.:

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET KANTELGEDRAG VAN GEMEENTEN Leiderdorp, 29 februari 2012 Colofon Stichting VraagWijzer Nederland Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp T 071-542 98 63 F 071-541 82 02 www.vraagwijzer.nl

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10 Vraagwijzer: WMO ICT 200710 Inhoudsopgave Beginpagina...1 Hoofdsectie...2 Afsluitende pagina...9 Variabelen...10 i Beginpagina Stichting VraagWijzer voert met samenwerkingspartners het onderzoek naar het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers

Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Gebruikershandleiding webagenda voor begrafenisondernemers Copyright 2013, Centric Netherlands B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding)

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding) Snel aan de slag met Klikwereld Systeembeheer (Systeembeheer handleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199, Fax: 033 457 0198 E

Nadere informatie

Snel aan de slag met

Snel aan de slag met Snel aan de slag met Leerwereld Systeembeheer (Systeembeheer handleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail:

Nadere informatie

R5.0 Deel IV F Werken met Uitgebreide enquete

R5.0 Deel IV F Werken met Uitgebreide enquete R5.0 Deel IV F Werken met Uitgebreide enquete Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/19 Deel IV F - Werken met Uitgebreide Enquête 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Algemene doelstelling: De GBA is een essentieel onderdeel van het stelsel van basisregistraties en de

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes VerzuimSignaal Versie: VS.2.050.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Klikwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

SOFORT Banking. Handleiding Versie

SOFORT Banking. Handleiding Versie SOFORT Banking Handleiding Versie 3.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanvragen SOFORT Banking 5 2.1 Aanmaken van een project

Nadere informatie

Profile Editor - Mobielschademelden.nl

Profile Editor - Mobielschademelden.nl Gebruikershandleiding beheren teksten Profile Editor - Deze handleiding is bestemd voor professionele gebruikers van Zeist, mei 2012, versie 1.2 ( ) 2012, ABZ Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1

Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1 Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1 Deze handleiding beschrijft het invoeren van winkelinventarisaties voor supermarkten. De handleiding is stap voor stap opgezet met een fictieve winkel

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

Beschrijving Evaluatiemodule Analysefunctie Coachview.net

Beschrijving Evaluatiemodule Analysefunctie Coachview.net Beschrijving Evaluatiemodule Analysefunctie Coachview.net Uitwerking gewenste analyse-mogelijkheden van de evaluatiemodule. Dé nieuwe manier van samenwerken 05 december 2012 Inleiding Binnen Coachview.net

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Leerwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E-mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE Kilometerregistratie App powered by SCOPE HANDLEIDING AAN DE SLAG! In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het gebruik van de Kilometerregistratie App, zodat u snel aan de slag kan

Nadere informatie

Marktplaats. Handleiding Versie 3.0. 088 228 9849 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Marktplaats. Handleiding Versie 3.0. 088 228 9849 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Marktplaats Handleiding Versie 3.0 088 228 9849 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Changelog 2 4 1. Inleiding 5 2. App installeren 6 3. Instellingen Marktplaats 7 4. Instellingen

Nadere informatie

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008

module 5 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 Europees Computer Rijbewijs module 5 ACCESS 2007 2008 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: november 2008 ISBN: 978 90 460 0493 7 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam

Handleiding. Software voor integraal verzuimmanagement. Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Handleiding Software voor integraal verzuimmanagement Verzuim Onder Controle Lloydstraat 5 (Unit 1.13) 3024 EA Rotterdam Telefoon: 0411-760 000 Fax: 0411-760 001 E-mail (algemeen): info@verzuimondercontrole.nl

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht

Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht Assortimentskoppeling Tuincentrum Overzicht U dient deze overeenkomst volledig ingevuld te retourneren naar Garden Connect. Per fax op (+31) 20 4977387, per e-mail naar edwin@gardenconnect.com of per post

Nadere informatie

Address Mapping Address Mapping regels:

Address Mapping Address Mapping regels: Address Mapping Address Mapping Met de optie Address Mapping kunt u het uitgaande publieke IP-adres instellen voor bepaalde interne IP-adressen. Het verkeer afkomstig van dit desbetreffende interne IP-adres

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

Handreiking vergelijken op Scholenopdekaart.nl

Handreiking vergelijken op Scholenopdekaart.nl Handreiking vergelijken op Scholenopdekaart.nl versie 2.0, Copyright 2016 VO-raad Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Facebook. Handleiding Versie 1.2. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Facebook. Handleiding Versie 1.2. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Facebook Handleiding Versie 1.2 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Instellingen 5 2.1 Een facebook pagina aanmaken 5 2.2 CCV SHOP

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

MultiSafepay. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

MultiSafepay. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl MultiSafepay Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Aanmelden MultiSafepay 5 2.1 Procedure MultiSafepay 5 2.2

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker

User Management. Tijdrestrictie per gebruiker User Management Tijdrestrictie per gebruiker User Management In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van User Management een tijdrestrictie kunt opleggen aan specifieke gebruikers. Dit

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Multishop. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Multishop. Handleiding Versie 1.1. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Multishop Handleiding Versie 1.1 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. App installeren 5 3. Webshops koppelen 6 4. Producten importeren

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Factsheet Mozard Wmo

Factsheet Mozard Wmo Mensgerichte dienstverlening in het Sociaal Domein Factsheet Mozard Wmo De complete geïntegreerde ICT oplossing voor het behandelen van het Wmo-proces Hoe draagt Mozard bij aan de ondersteuning van het

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie)

PRODUCTINFORMATIE. Portaal voor het Sociaal Domein. (Mijn Inkomen en Mijn Regie) PRODUCTINFORMATIE Portaal voor het Sociaal Domein (Mijn Inkomen en Mijn Regie) Versie: 1.4 Datum: december 2015 Auteur: Niels van der Plas, productmanager Afdeling: Werk, Inkomen en Zorg Inhoudsopgave

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen.

Nu kunt u aangeven over welke WAN poort dit verkeer moet lopen. Standaard staat Binding WAN Interface op WAN1. Dit kunt u uiteraard zelf aanpassen. Load Balancing Load Balancing Als er gebruik gemaakt wordt van meerdere WAN poorten kan load balancing worden toegepast. Door gebruik te maken van load balancing kan de capaciteit van beide internetverbindingen

Nadere informatie

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren

Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren Data Management Patiënt toevoegen en onderzoeksdata invoeren U bent door uw organisatie gevraagd op te treden als contactpersoon voor het FreeStyle Libre register van het Zilveren Kruis. De patiënt vult

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie