Geachte heer, mevrouw,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer, mevrouw,"

Transcriptie

1 Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw, In het kader van de pilots voor de gegevensuitwisseling Wmo (iwmo), Jeugd (ijw) en de WLZ-indicatie, willen wij u namens VNG/KING en VECOZO graag nader informeren over de te zetten stappen per pilot van gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Van onze zijde willen we graag benadrukken dat we jullie inzet en bereidheid om te participeren in de pilots zeer op prijs stellen. Ons verzoek is om deze stappen met jullie partners af te stemmen zodat we gezamenlijk aan de slag kunnen. Doelstelling van de pilots Zoals ook in de pilotplannen die per pilotgemeente zijn opgesteld verwoord, hebben de pilots een drietal doelstellingen: 1. Vaststellen of de gegevensuitwisseling (iwmo en ijw) in technische zin werkt en correct verloopt van de gemeente naar de zorgaanbieder en vice versa (afleveren) en of het raadplegen van het WLZ-indicatieregister in technische zin werkt en correct verloopt tussen gemeente(n) en CIZ 1 ; 2. Toetsen of de verwerking van de berichten plaatsvindt zowel aan de zijde van de gemeente als van de zorgaanbieder; 3. Ophalen van ervaringen die gebruikt kunnen worden bij de implementatie voor de rest van de Nederlandse gemeenten. De infrastructuur voor gegevensuitwisseling in het sociaal domein (wmo en jeugd) bestaat uit twee onderdelen: 1. voor gemeenten een portaal voor het up- en downloaden van gegevens en iets later een webservice waarmee dezelfde berichten direct kunnen worden verzonden en ontvangen. Dit onderdeel wordt gerealiseerd door het Inlichtingenbureau in opdracht van VNG/KING. 2. Voor zorgaanbieders het knooppunt voor de zorgsector (VECOZO) met zowel portaal- als webservicefunctionaliteit. Gefaseerd testen & planning Deeltesten Voorafgaand aan de integrale ketentest vinden deeltesten plaats per deelketen. Voor zorgaanbieders is deze reeds van start gegaan. In deze deeltest kan worden vastgesteld of de (software van de) zorgaanbieder gereed is voor het berichtenverkeer met VECOZO. Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen zich hiervoor (nog) aanmelden bij VECOZO 1 Het raadplegen van het WLZ indicatieregister van CIZ door gemeenten verloopt zonder betrokkenheid van VECOZO. Het gaat hier om 1-op-1 bevraging door gemeenten via het gemeentelijk knooppunt bij CIZ.

2 Eenzelfde deeltest vindt plaats vanaf 17 november tussen gemeenten en het Inlichtingenbureau. Nancy Brouwer neemt hiervoor contact met u op. Integrale ketentest De integrale ketentest start voor iwmo op 17 november. Daar wordt de connectiviteit getest tussen Inlichtingenbureau en VECOZO en wordt het berichtenverkeer in een proefopstelling getest. Dit is deel 1 van de integrale ketentest. Tussen 1 en 14 december worden in het kader van deze pilot gemeenten met hun zorgaanbieders in deze integrale ketentest betrokken. Dit is deel 2 van de integrale ketentest. Hierbij wordt vastgesteld of de berichten ook daadwerkelijk vanuit de gemeente verzonden en ontvangen kunnen worden door uw zorgaanbieders en omgekeerd. De integrale ketentest voor uitwisseling van de ijw berichten start op 1 december. Tussen 4 en 14 december worden ook zorgaanbieders en gemeenten hierbij betrokken. Indien de integrale ketentest goed verloopt, kunnen gemeenten en zorgaanbieders die beiden zelf gereed zijn voor het berichtenverkeer gebruik gaan maken van het digitale berichtenverkeer voor de iwmo en ijw per Op 16 januari start de integrale ketentest voor de webservices tussen gemeenten en het Inlichtingenbureau 2. start deeltest gemeente<>ib of zorgaanbieder<>vecozo Start integrale ketentest met gemeenten en zorgaanbieders (GGK) Portaal iwmo 17/11/14 1/12/14 1/1/15 (GGK) Portaal ijw 1/12/14 8/12/14 1/1/15 (GGK) Portaal WLZindicatieregister 1/12/14 9/12/14 (N.B. alleen gemeente, IB en CIZ) 1/1/15 Gereed voor productie iwmo ijw WLZ-indicatieregister gemeente en IB) gemeente en IB) gemeente, IB en CIZ) VECOZO (iwmo) 17/1/14 1/12/14 1/1/15 VECOZO (ijw) 1/12/14 8/12/14 1/1/15 Specificaties Voor de berichtenuitwisseling wordt gebruik gemaakt van de berichtenstandaarden iwmo en ijw, zoals gepubliceerd op Vooralsnog gaat het om de toewijzings- en declaratieberichten. Besluitvorming over uitbreiding met overige berichten (MAZ/MUT) vindt later plaats. 2 N.B. webservices voor VECOZO zijn al operationeel op dat moment en zijn in december reeds getest.

3 Gemeenten - De iwmo en ijw berichten worden ingepakt in een StUF-XML envelop - Gemeenten sluiten via Gemnet aan op het portaal van het GGK. Voor authenticatie wordt gebruik gemaakt van e-herkenning. - Gemeenten sluiten op webservices aan, met gebruikmaking van digikoppeling, via internet of diginetwerk. - De portaalfunctie voor het WLZ-indicatieregister betreft een vraag-antwoorddienst vanaf het portaal van het Gemeentelijk gegevensknooppunt naar het CIZ. Voor de webservice (vanaf 16 januari) zijn berichtdefinities beschikbaar (XSD, WSDL). Zorgaanbieders - Zorgaanbieders maken gebruik van de AGB-code met de erkenning (de erkenning is niet tijdens de test) Wmo en/of Jeugdwet. De aanvraagprocedure hiervoor verloopt via Vektis. - Zorgaanbieders hebben een overeenkomst Wmo en/of Jeugdwet afgesloten met VECOZO. Vanaf 24 november kunnen zorgaanbieders de overeenkomst aanvragen via - Zorgaanbieders beschikken over certificaten met autorisatie voor Wmo en/of Jeugdwet. Meer informatie hierover volgt vanuit VECOZO op 24 november; zie hiervoor Voorbereiding pilots en ketentest: stappen In het onderstaande overzicht staan voor elke pilot de activiteiten die nodig zijn om te kunnen testen en later de voorzieningen in productie te kunnen gebruiken. Voor gemeenten hebben wij reeds een aantal kritieke momenten opgenomen voor de planning. Graag stemmen wij hierover verder met u af. GEMEENTE Kick off meeting Pilotplan opstellen e-herkenning aanvragen en inrichten: - e-herkenning niveau 3 aanvragen voor testen (bij een erkende aanbieder) - Toekennen e-herkenning account aan medewerkers - Inrichten e-herkenning - e-herkenning in test-/productie omgeving (test)versie met iwmo berichten installeren in test (test)versie met ijw berichten installeren in test Verbinding Gemnet inrichten Verbinding maken naar acceptatie-portaal https://www.acct.inlichtingenbureau.nl Product categorieën en product codes bepalen Lokale productcodes aanmelden bij Zorginstituut NL (verwijsindex Wmo resp. verwijstabel Jeugd ) Selectie medewerkers en rollen: - Gebruikersbeheerder - Gebruikers (medewerkers jeugd, wmo, financiele administratie) - Applicatiebeheerders - Interne controleur - Security officer n.t.b. Bewerkersovereenkomst gemeente <>IB afsluiten

4 Testen: - Testmedewerkers betrekken - Testgevallen voorbereiden - Invoeren testgegevens in testomgeving - Detailplanning afstemmen met ketentestmanager (VWS) - Testen uitvoeren (deeltest en integrale ketentest) Testperiode / SOFTWARELEVERANCIER GEMEENTE (test) Versie met iwmo berichten uitleveren (test) Versie met ijw berichten uitleveren Groene vink procedure doorlopen bij Zorginstituut Nederland (toewijzing) Groene vink procedure doorlopen bij Vektis (declaratie) Testen StUF-XML envelop op StUF testplatform Testbericht iwmo uitwisselen met zorgaanbieder buiten portaal om Testbericht ijw uitwisselen met zorgaanbieder buiten portaal om ZORGAANBIEDER Versie met iwmo berichten installeren in test Versie met ijw berichten installeren in test Lokale testen uitvoeren AGB-code met erkenning Wmo e/o Jeugdwet verkrijgen of wijzigen (bij Vektis Afsluiten Wmo e/o Jeugdwet overeenkomst met VECOZO Verkrijgen certificaat voor de VECOZO website Invoeren testgegevens in testomgeving Aanbieden software en testen bij VECOZO via Ketentest uitvoeren (VWS) SOFTWARELEVERANCIER ZORGAANBIEDER (test) Versie met iwmo berichten uitleveren (test) Versie met ijw berichten uitleveren Groene vink procedure doorlopen bij Zorginstituut Nederland (toewijzing) Groene vink procedure doorlopen bij Vektis (declaratie) Testbericht iwmo uitwisselen met gemeente buiten portaal om Testbericht ijw uitwisselen met gemeente buiten portaal om Deelnemers aan de pilot en ketentest De volgende gemeenten en zorgaanbieders zijn bereid gevonden deel te nemen aan de pilot en ketentest. N.B. deze gegevens vullen wij zo spoedig mogelijk verder aan. Gemeente Bergen op Zoom (Wmo) Eindhoven Softwareleverancier gemeente Horlings & Eerbeek Zorgaanbieder TWB Thuiszorg met aandacht Praktijk Memo Softwareleverancier zorgaanbieder Centric DinZ Contact VISD Nancy Brouwer Stichting inzet voor DinZ zorg Centric NEOS Regas Nancy Brouwer

5 Rotterdam Utrecht Zaanstad s-hertogenbosch (Wmo) Best Lunetzorg en Unit 4 Lunetzorg GGZ Eindhoven SWZ zorg Impulse Info Systems De Heer Software Wigo4it Humanitas Nedap Wijnand Heijnen Pameijer De Heer software Conclusion en Wigo4it Centric, Lost Lemon en Jnet Parnassia Healthcare CVD en Regas Nader te bepalen Jeroen van Willigen RIBW ZWWF Unit4 Wijnand Heijnen TSN Thuiszorg zelfbouwer Spirit e-care Parnassia Healthcare Nader te bepalen Nancy Brouwer Nader te bepalen Waaronder Lunetzorg GGZ E Waaronder Unit 4 Jeroen van Willigen Contact De komende periode wordt veel werk verzet door alle partijen in deze keten(s). Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. De contactpersonen vanuit het programma VISD voor gemeenten zijn Nancy Brouwer ( , Jeroen van Willigen ( ) en Wijnand Heijnen ( , Wij nemen contact op met de gemeenten voor nadere invulling van het stappenplan. Voor vragen en/of opmerkingen voor zorgaanbieders en hun softwareleveranciers, kunt u contact opnemen met VECOZO: Afdeling functioneel beheer, Wij zien uit naar de verdere samenwerking. Met vriendelijke groet, Frank Ooms Wijnand Heijnen

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties

Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Plan van aanpak 'initiële vulling jeugdzorg' Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Datum : 15 oktober 2014 Opdrachtgever : Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Projectleider : Truus Vernhout

Nadere informatie

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT Versie 1.0 (voor offerte-aanvraag aan ) Datum: 28 mei 2014 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en reikwijdte... 3 1.1.1. Reikwijdte

Nadere informatie

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200 Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200 09:30 10:00 u Ontvangst en registratie Plenaire sessies 10:00 10:15 u

Nadere informatie

Addendum 2.0. Inhoudsopgave

Addendum 2.0. Inhoudsopgave Addendum 2.0 Dit addendum is gekoppeld aan de raamovereenkomst behorende bij de aanbesteding tweedelijns specialistische jeugdhulp en de aanbesteding verblijf en is aan aanvulling op addendum 1.0 welke

Nadere informatie

DE VIER STAPPEN VAN AANSLUITEN OP EN INITIEEL BEVRAGEN VAN HET HANDELSREGISTER. Beknopte handleiding geactualiseerde versie februari 2015

DE VIER STAPPEN VAN AANSLUITEN OP EN INITIEEL BEVRAGEN VAN HET HANDELSREGISTER. Beknopte handleiding geactualiseerde versie februari 2015 DE VIER STAPPEN VAN AANSLUITEN OP EN INITIEEL BEVRAGEN VAN HET HANDELSREGISTER Beknopte handleiding geactualiseerde versie februari 2015 Veel gemeentelijke processen hebben behoefte aan actuele gegevens,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB...

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3a: Doelarchitectuur Wlz indicatie The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys." Sir William Preece, chief

Nadere informatie

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg'

Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' Handleiding 'initiële vulling jeugdzorg' gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Kenmerk: 1412-TV-113-invu Datum: 3 december 2014 Versie: 1.2 Auteurs: Truus Vernhout en Arthur Frank Versie 1.1 november

Nadere informatie

Programma 18 juni. 12.00-14.00 u Sociale kaart markt

Programma 18 juni. 12.00-14.00 u Sociale kaart markt Programma 18 juni 8.30 u Inloop 9.00 u Welkom en toelichting programma - door Wido Bijlmakers 9.00 u Presentatie inkoopkader en ervaringen - door Wido Bijlmakers 9.30 u Presentatie facturatie en berichtenverkeer

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva

Nadere informatie

Advies regelarm expertteam Concept

Advies regelarm expertteam Concept Advies regelarm expertteam Concept Regelarm Expertteam West Brabant 19-6-2014 Het regelarm expertteam bestaat uit: Martin Brouwers, beleidsmedewerker Surplus George Fassaert, manager HetPunt Roosendaal

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting Versie 0.12 CONCEPT mijlpaal 2 9 april 2015 1 Wijzigingsbeheer versie datum door omschrijving 0.1 19nov14 R. van Rootselaar 1 e CONCEPT 1 e mijlpaal beheer per 1

Nadere informatie

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015

AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 AANLEVERPROTOCOL GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN 2015 Doel van dit document Dit document bevalt de bestandsspecificaties en aanleverrichtlijnen behorend bij de gegevensaanlevering voor de gemeentelijke

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014

Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Betreft: Overzicht opgeleverde producten VISD tot en met september 2014 Datum: 1 oktober 2014 Inleiding In 2014 heeft het VISD programma langs de lijn van vier inhoudelijke actielijnen en de ondersteuningslijn

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Leeswijzer DNO LV WOZ

Leeswijzer DNO LV WOZ Leeswijzer DNO LV WOZ Datum Juni 2013 Status definitief Op 3 juni 2013 is de LV WOZ in productie gegaan. De producten en diensten die in de structurele situatie geleverd worden vanuit de LV WOZ en het

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is onderdeel van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken November 2014

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie,

De checklist bestaat uit deelvragen bij de hoofdstappen. Deze deelvragen gaan met name over de zogenaamde PIOFACH aspecten: Personeel, Informatie, Geachte heer/mevrouw, Houvast voor implementatie Welkom bij deze (online) checklist voor administratieve processen Wmo. De checklist is gemaakt voor projectleiders die in gemeenten bezig zijn met de implementatie

Nadere informatie