Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan 1200"

Transcriptie

1 Programma Relatiedag Softwareleveranciers 9 april 2015 Locatie: Congres- & Vergadercentrum Domus Medica Utrecht, Mercatorlaan :30 10:00 u Ontvangst en registratie Plenaire sessies 10:00 10:15 u Welkomstwoord 10:15 10:45 u Ontwikkelingen VECOZO 10:45 11:30 u Uit de praktijk: wijzigingen in het zorglandschap 11:30 11:45 u Korte pauze Pagina 1 van 6

2 Deelsessies (programma onder voorbehoud van aantal aanmeldingen) 11:45 12:35 u Aanvraagportaal Berichtenservice Vektis 12:35 13:30 u Lunch 13:30 14:20 u Berichtenuitwisseling Wmo/Jeugdwet Testen in de Keten Impact wet- en regelgeving op producten van softwareleveranciers en tussenpartijen Aanvraagportaal (extra ingelast) 14:20 14:35 u Korte pauze 14:35 15:25 u Klankbordgroep softwareleveranciers Vektis Berichtenservice (extra ingelast) Plenaire sessie 15:30 15:45 u Evaluatie en afsluiting 15:45 16:30 u Borrel Pagina 2 van 6

3 Plenaire sessies Ontwikkelingen VECOZO Het zorglandschap is in beweging en dat geldt ook voor VECOZO. We starten de relatiedag met uitleg over een aantal ontwikkelingen bij VECOZO die van betekenis zijn voor zorgaanbieders en softwareleveranciers. We blikken even terug op de mijlpalen van afgelopen jaar, staan daarbij ook stil bij de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek, en kijken met u vooruit naar het jaarplan van VECOZO en de strategienota Sommige onderwerpen komen later op de dag terug in de deelsessies. Sprekers Olga van Diem, manager Informatievoorziening Swaas van Heck, manager Operationele Zaken Ton Bogerd, manager IT Uit de praktijk: wijzigingen in het zorglandschap 2015 is het jaar van transities en decentralisaties in de zorgsector. De stelselherziening heeft een grote impact op de administratieve processen voor alle betrokken organisaties. Veel partijen (zoals de SVB, CIZ, CAK, zorgaanbieders en gemeenten) zijn nog volop bezig met het opnieuw inrichten of aanpassen van hun processen. Ze worstelen nog met vragen over de manier waarop besluiten van zorgtoewijzingen beveiligd kunnen worden uitgewisseld, waar en hoe verleende zorg moet worden gedeclareerd en welke gegevens organisaties überhaupt mogen delen. Hoe kunnen ketenpartijen elkaar in deze tijd het beste ondersteunen middels digitale beveiligde gegevensuitwisseling? En daarmee de kwaliteit van dienstverlening verhogen in combinatie met administratieve lastenverlichting? Gezamenlijk kijken we terug op het ontstaan van de stelselherziening zorg en de gevolgen van de implementatie ervan. Jan Vermeer en Indra Henneman (ministerie van VWS) blikken terug op hoe zij richting hebben gegeven aan deze belangrijke stelselherziening. Linda Mattheij (Reinier van Arkel groep) en John Zijsling (Regio Gooi en Vechtstreek) en Clement van der Stel (De Heer Software) geven aan welke impact deze wijzigingen hebben op hun dagelijkse praktijk. Samen kijken zij ook vooruit Wat zijn de next steps die we de komende periode met elkaar gaan ondernemen? Sprekers Jan Vermeer, Hoofd/plaatsvervangend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS Indra Henneman, projectmanager, ministerie van VWS Clement van der Stel, manager Implementatie, De Heer Software Linda Mattheij, senior beleidsmedewerker Informatisering, Reinier van Arkel groep John Zijsling, programmamanager Implementatie, Regio Gooi en Vechtstreek (namens negen gemeenten) Frank Ooms, projectmanager Wmo en Jeugdwet, VECOZO Pagina 3 van 6

4 Deelsessies Aanvraagportaal Bij zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars is er behoefte aan het verlagen van administratieve lasten in het aanvraagproces voor onder meer hulpmiddelen. Er is de afgelopen jaren al veel aan het aanvraagproces verbeterd; functiegericht voorschrijven, een algemene procesbeschrijving en de ontwikkeling van diverse aanvraagprotocollen. Digitaliseren van (een deel van) dit proces zou een fraaie vervolgstap zijn. VECOZO is in dit kader in december 2014 gestart met de ontwikkeling van het Aanvraagportaal (een combinatie van een Indicatieportaal en het Machtigingenportaal). Met het portaal, dat functiegericht voorschrijven gerichter gaat ondersteunen, verwachten zorgverzekeraars en zorgaanbieders een enorme besparing te realiseren in de zorgkosten. Projectmanager Nienke Wagenaar vertelt u in deze sessie wat het Aanvraagportaal inhoudt, wanneer de oplevering plaatsvindt, hoe het project aangepakt wordt en hoe de samenwerking verloopt met betrokken partijen: zorgverzekeraars, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Gespreksleider VECOZO Nienke Wagenaar, projectmanager Aanvraagportaal Berichtenservice Wijzigingen in het zorglandschap leiden ook tot wijzigingen bij VECOZO. Om tijdig op deze wijzigingen in te springen (zonder een explosieve groei van resources) is het opzetten van een nieuwe (technische) architectuur een speerpunt voor VECOZO. Een wijziging onder deze architectuur is het consolideren van de huidige functionaliteiten voor het transport van berichten tussen afzenders en geadresseerden. Dit moet resulteren in een nieuwe infrastructurele dienst genaamd Berichtenservice. Deze dienst levert een aantal bouwblokken die gebruikt gaan worden door diensten van VECOZO en daarmee mogelijk impact hebben op de gebruiker. In deze sessie willen wij u graag op de hoogte brengen van deze veranderingen. Gespreksleiders VECOZO Desiree de Bie, business analist Ilse van t Hof, functioneel beheerder Testers, ontwikkelaars Pagina 4 van 6

5 Vektis Ook Vektis is dit jaar van de partij tijdens de relatiedag en neemt een deelsessie voor haar rekening. Vektis heeft zich in 2015 lastenvermindering en eenduidigheid in de aanlevering van producten als doel gesteld. Zij gaan het met u hebben over de aanpak van: 1) De verbreding van de dienstverlening met de mogelijkheid om standaarden in XSD te publiceren. Dit is randvoorwaardelijk om in de (toekomstige) informatiebehoefte te (blijven) voorzien. 2) Het realiseren van een Prestatiecoderegister. Met dit register wordt eenduidigheid in de uitlevering van de verschillende prestatiecodelijsten gerealiseerd. 3) Datavulling en dataverrijking van het vernieuwde AGB-register. Daarmee is de AGB-code de uniek identificerende sleutel tot elke gewenste informatie voor alle zorgpartijen. Gespreksleiders Vektis Marcel de Rouw, productmanager Rene Ostheimer, productmanager Berichtenuitwisseling Wmo/Jeugdwet In opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben het Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO een infrastructuur ontwikkeld. Deze is per 1 januari beschikbaar gesteld voor alle ketenpartners. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen hierlangs veilig iwmoen ijw-berichten met elkaar uitwisselen; zorgaanbieders via het knooppunt van VECOZO, gemeenten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Softwareleveranciers vormen aan beide kanten een onmisbare schakel. Bent u als softwareleverancier actief binnen de Wmo en/of Jeugdwet? Dan mag u deze sessie niet missen. In deze sessie worden de plannen besproken ten aanzien van uitbreiding van de gegevensuitwisseling via de knooppunten. VECOZO betrekt u graag in deze ontwikkelingen. We gaan samen aan de slag zodat uw klanten hun dienstverlening aan cliënten/patiënten kunnen optimaliseren. Gespreksleiders Maikel Fraikin, accountmanager, De Heer Software John Zijsling, programmamanager Implementatie, Regio Gooi en Vechtstreek (namens negen gemeenten) Cristian Gonzalez, projectleider KING Frank Ooms, projectmanager Wmo en Jeugdwet, VECOZO Pagina 5 van 6

6 Testen in de Keten In deze deelsessie nemen wij u mee in de wijze waarop VECOZO u als softwareleverancier kan ondersteunen in de ketentest. Testen is méér dan alleen het controleren van de kwaliteit van de software. Thema s die naast kwaliteit een grote rol spelen zijn efficiëntie en wet- en regelgeving. Met efficiëntie wordt gedoeld op het delen van informatie over toegepaste testscenario s en testsoorten. Met wet- en regelgeving wordt de oplossing geschetst ter voorkoming van de privacy-incidenten. Gespreksleiders VECOZO Gerald Noteboom, business analist Ilse Schreurs, functioneel beheerder Testers en ontwikkelaars Impact wet- en regelgeving op producten van softwareleveranciers en tussenpartijen De gegevensuitwisseling in de zorg wordt door vergaande automatisering steeds effectiever. Keerzijde van de medaille is dat er steeds meer (ook niet-zorg gerelateerde) partijen deelnemen in de keten en dat de overheid strengere regels oplegt ten aanzien van de verwerking van (persoons-)gegevens. Dit heeft impact op de producten die u oplevert. In deze workshop lichten we toe welke concrete eisen vanuit wet- en regelgeving op de zorgketen van toepassing zijn, zoals het verplicht voldoen aan NEN Samen gaan we bekijken wat de directe gevolgen hiervan zijn en hoe we hieruit ons voordeel kunnen halen. Gespreksleider VECOZO Jan-Hein Willemse, directeur Directeuren, managers Klankbordgroep softwareleveranciers Heeft u interesse om zitting te nemen in de klankbordgroep voor softwareleveranciers? Kom dan naar deze deelsessie. VECOZO is bezig met het oprichten van een klankbordgroep voor softwareleveranciers en tussenpartijen. Zo n tien organisaties hebben zich tot nu toe hiervoor aangemeld. De klankbordgroep ontvangt van VECOZO geregeld verzoeken om mee te denken over ontwikkelingen bij VECOZO. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de doorontwikkeling van onze diensten of een beleidsmatige wijziging bij VECOZO. Het spectrum van verzoeken is breed; soms wat meer technisch of functioneel, soms beleidsmatig of zelfs juridisch. Door dit eerst aan softwareleveranciers voor te leggen proberen we eventuele veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens deze sessie horen we graag van u waar VECOZO zo snel mogelijk mee aan de slag zou moeten! Gespreksleiders VECOZO Olga van Diem, manager Informatievoorziening Swaas van Heck, manager Operationele Zaken Pagina 6 van 6

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Locatie: Vergadercentrum Domus Medica Utrecht

Programma Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Locatie: Vergadercentrum Domus Medica Utrecht Programma Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Locatie: Vergadercentrum Domus Medica Utrecht 09:30 10:00 Ontvangst en registratie Plenaire sessies 10:00 10:15 Welkomstwoord Jan-Hein Willemse Directeur

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Advies regelarm expertteam Concept

Advies regelarm expertteam Concept Advies regelarm expertteam Concept Regelarm Expertteam West Brabant 19-6-2014 Het regelarm expertteam bestaat uit: Martin Brouwers, beleidsmedewerker Surplus George Fassaert, manager HetPunt Roosendaal

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning)

IZO Architectuur (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) Deel 3a: Doelarchitectuur Wlz indicatie The Americans have need of the telephone, but we do not. We have plenty of messenger boys." Sir William Preece, chief

Nadere informatie

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT

PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT PRODUCTEN EN GOVERNANCE GEMEENTELIJKE GEGEVENSKNOOPPUNT Versie 1.0 (voor offerte-aanvraag aan ) Datum: 28 mei 2014 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond en reikwijdte... 3 1.1.1. Reikwijdte

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

IT`S ALL ABOUT RESULTS

IT`S ALL ABOUT RESULTS IT`S ALL ABOUT RESULTS P R O G R A M M A NVVB CONGRES 15 & 16 APRIL 2015 NH LEEUWENHORST TE NOORDWIJKERHOUT NVVB CONGRES 2015 1 nvvb partners Het NVVB Congres wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners:

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten IMPACTANALYSE Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten Opgesteld door KING Datum 24 juni 2015 Klik hier en typ de versie nummer (of haal het woord versie weg) 2 Inhoud 1 Aanleiding en probleemstelling

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand

UWV op weg naar 2017. een uitgestoken hand UWV op weg naar 2017 een uitgestoken hand Deze publicatie UWV op weg naar 2017: een uitgestoken hand is een uitwerking van onze missie & visie zoals we die kennen: Mensen zijn op hun best als ze met werk

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten

IMPACTANALYSE. Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten IMPACTANALYSE Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten Opgesteld door KING Datum 10 juli 2015 Versie 1.1 2 Inhoud 1 Aanleiding en probleemstelling 4 2 Samenwerkingsvorm van invloed op informatiekundige

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel Introductie Op donderdag 29 november 2012 heeft het bestuur van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) de Architectuurprijs 2012 toegekend aan de gemeente

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie