FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW"

Transcriptie

1 FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1

2 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden... 5 Fouten tijdens de aanlevering, verwerking een doorlevering van bestanden via het portaal Fouten die ontstaan tijdens het aanleveren van een bestand... 5 Foutmelding op aanlevertabblad Fouten die ontstaan tijdens de verwerking van het bestand... 7 Foutmelding in verwerkingsverslag Fouten die ontstaan na doorlevering van het bestand... 9 Foutmelding in retourberichten... 9 Fouten in een zip-bestand op het ophaaltabblad... 9 Foutmelding op foutlogtabblad... 9 Filter... 9 XML downloaden... 9 Excel-bestand... 9 Uitleg kolommen op foutlogtabblad Uitleg kolommen in Excel-bestand Fouten tijdens de aanlevering van bestanden via webservice Bestand aanleveren via webservice Foutmelding op foutlogtabblad Contact BIJLAGE Foutafhandelingsberichten VECOZO VECMELD001 - Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO VECMELD005 - De combinatie CODE, VERSIE en SUBVERSIE in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht wordt niet ondersteund door VECOZO VECMELD006 - Identificatie Aanlevering <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist VECMELD008 - Dagtekening Verzending <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist VECMELD 010/011/012 Retourcode ontbreekt of is onjuist VECMELD018 Afzender kan niet worden bepaald VECMELD019 Afzender is niet aangesloten bij het <Wmo/Jeugdwet>berichtenverkeer VECMELD020 Indiener heeft geen autorisatie om namens afzender een <Wmo/Jeugdwet>-bericht in te dienen

3 VECMELD021 - Tekenset (01) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist.. 23 VECMELD022 Het aangeleverde bestand is groter dan de toegestane waarde Teruggeven van een retourcode Foutafhandelingsberichten - declaratieberichten VECMELDINGEN Teruggeven van een resultaatmelding VECMELD020 - Retourinformatie kan niet gekoppeld worden aan een declaratie

4 Inleiding Deze handleiding gaat over het afhandelen van fouten die kunnen ontstaan tijdens het aanleveren van bestanden voor knooppuntdiensten WMO en JW. Neem contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau op het moment dat er onbekende fouten optreden, of als volgens u de foutmelding niet klopt. Telefoon: Mail: 4

5 Aanlevermethoden bestanden Het is mogelijk om via twee methoden berichten aan te leveren aan het Inlichtingenbureau: 1.Via een(archief) bestand, dit bestand biedt u aan via het portaal van het Inlichtingenbureau; 2.Via webservice, deze gegevensuitwisseling gaat direct via de Digikoppelingstandaard. Fouten tijdens de aanlevering, verwerking een doorlevering van bestanden via het portaal Er kunnen op drie momenten fouten ontstaan bij het aanleveren van bestanden: 1. Tijdens het aanleveren van een bestand op het tabblad aanleveren. 2. Tijdens de verwerking van het bestand. 3. Nadat het bestand is doorgeleverd aan de Keten (RINIS/VECOZO). 1. Fouten die ontstaan tijdens het aanleveren van een bestand De fouten die ontstaan tijdens het aanleveren hebben betrekking op het bestandsformaat. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen. Boven in het tabblad Aanleveren wordt de foutomschrijving getoond (zie figuur 1). Foutmelding op aanlevertabblad Onderstaande fouten kunnen zich voordoen: Bestand heeft niet de extensie.zip of is gezipt op een Apple device. Bestand groter dan 1GB. Het bestand is geen geldig zip-bestand. Als bovenstaande fouten zich voordoen, moet de fout aan het bestand worden hersteld in het eigen pakket eventueel met behulp van uw softwareleverancier. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw worden aangeleverd aan het Inlichtingenbureau. 5

6 Figuur 1 Voorbeeld van een fout in het bestandsformaat 6

7 2. Fouten die ontstaan tijdens de verwerking van het bestand De fouten die ontstaan tijdens de verwerking van het bestand hebben betrekking op de individuele berichten in het bestand. Deze bevatten fouten of er is iets misgegaan tijdens het uitpakken van het bestand. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld of het bestand wordt in zijn geheel geweigerd. Onderstaande fouten kunnen zich voordoen: Gemeentecode in het bericht correspondeert niet met de ingelogde gemeentecode. We doen een controle of de gemeente wel gemachtigd is voor de betreffende code. (Bij een samenwerkingsverband controleren we of de gemeente gedelegeerd is voor een andere gemeente om aan te leveren). Een bericht voldoet niet aan afspraken in XSD. Het berichttype wordt niet ondersteund. Er zitten berichtcodes in het bericht die moeten overeenkomen met de berichttypen. Gecomprimeerd bestand bevat teveel bestanden of mappen (maximaal bestanden en 0 mappen). Bericht is te groot. >10Mb Tijdens het Unzippen is er iets fout gegaan. Als bovenstaande foutmeldingen zich voordoen moeten de fouten hersteld worden in het eigen pakket eventueel met behulp van de softwareleverancier. U hoeft alleen de berichten die in eerste instantie niet verwerkt konden worden opnieuw aan te bieden aan het Inlichtingenbureau. Het is echter geen probleem om dubbele berichten aan te leveren. Dus als u het bestand in zijn geheel opnieuw aanlevert, dan levert dat geen problemen op. Foutmelding in verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag is een rapportage waarin wordt getoond in welke mate de door een gemeente aangeleverde berichten, succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte berichten met daarbij de reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond of is maximaal 24 uur na het aanleveren en verwerken van het bestand op te halen door op het aanlevertabblad in de kolom Status het verwerkingsresultaat aan te klikken. Het verwerkingsverslag van de aanlevering blijft altijd beschikbaar in de tabel. Tenzij het verwerkingsverslag handmatig wordt verwijderd door de gebruiker. Het verwerkingsverslag opent alleen automatisch als er niet van de pagina wordt weg genavigeerd. Wanneer dat wel gebeurt, stopt de werking van de procesvoortgang. Het verslag wordt niet meer automatisch geopend, maar verschijnt in de tabel onder de procesvoortgang. Om het verslag te openen moet de gebruiker op de status van het verwerkingsverslag klikken. Figuur 2 toont het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd archiefbestand met daarin o.a. een incorrect bericht. Een foutomschrijving voor het incorrecte bericht wordt in de detailblokken weergegeven. 7

8 Figuur 2 Voorbeeld verwerkingsverslag 8

9 3. Fouten die ontstaan na doorlevering van het bestand De fouten die ontstaan nadat het bestand correct verwerkt is door het portaal van het Inlichtingenbureau worden geconstateerd bij RINIS dan wel VECOZO. Deze fouten worden via de volgende manieren teruggekoppeld aan de gemeenten: Retourberichten volgens de standaard. Fouten in een zip-bestand op het ophaaltabblad. Foutlogtabblad. Foutmelding in retourberichten Wanneer er een fout in een record van een cliënt wordt geconstateerd, ongeacht in welk record, wordt het gehele bericht ongewijzigd (alle records van die cliënt), maar met toevoeging van de retourcodes, retour gezonden via een 302 bericht. Het betreft fouten in de EI-standaard. Fouten in een zip-bestand op het ophaaltabblad De fouten die zijn ontstaan tijdens het aanleveren van berichten, worden in een zip-bestand aangeboden op het ophaaltabblad van de producten WMO en JW. Zie figuur 3. Dit zip-bestand kan automatisch worden ingelezen in het softwarepakket. Foutmelding op foutlogtabblad De fouten die worden getoond op het tabblad zijn VECMeldingen en Retourcodes die voorheen werden teruggekoppeld via de vanuit VECOZO. En fouten die eventueel door RINIS worden geconstateerd. Zie figuur 4. In de bijlage zijn de voorkomende foutsituaties beschreven die kunnen ontstaan bij VECOZO waardoor er een foutafhandelingsbericht wordt teruggekoppeld via het portaal van het Inlichtingenbureau. Filter Door middel van het selecteren van een start- en einddatum kan een periode worden opgevraagd waarin fouten zich hebben voorgedaan. Zie figuur 5. XML downloaden Per foutbericht kan een xml-bericht worden gedownload. In het xml bericht staat inhoudelijke informatie over de fout, zoals de foutomschrijving en de details. Klik op de groene pijl in de kolom om de xml te downloaden. Zie figuur 6. Excel-bestand Een totaaloverzicht van de geconstateerde fouten die in de tabel staan wordt getoond in een Excelbestand. In het Excel-bestand is in de kolom XML ook een toelichting op de fout te vinden die is ontstaan bij VECOZO. Zie figuur 7. Klik op Overzicht downloaden om het Excel-bestand te downloaden. 9

10 Figuur 3 Zip-bestand met foutberichten op ophaaltabblad Figuur 4 Foutlogtabblad 10

11 Figuur 5 Filter op foutlogtabblad Figuur 6 Kolommen op foutlogtabblad 11

12 Uitleg kolommen op foutlogtabblad ID: Datum ontvangen: Verzender: Referentie nummer: Cross referentienummer: Details: XMl: Unieke sleutel van het bericht binnen het portaal (deze code is door het Inlichtingenbureau gegenereerd). De datum waarop het foutbericht is ontvangen door het portaal van het Inlichtingenbureau. De partij waarvan het foutbericht afkomstig is. Het referentienummer van het foutbericht, gegeven door de verzendende partij. Het referentienummer van het oorspronkelijke bericht, waar de fout op van toepassing is. Berichttype. Knop voor het downloaden van het xml-bestand Uitleg kolommen in Excel-bestand Bericht ID: Datum ontvangen: Verzender: Referentienummer: Crossreferentienummer: Webservice: Details: Omschrijving: XML: Unieke sleutel van het bericht binnen het portaal (deze code is door het Inlichtingenbureau gegenereerd). De datum waarop het foutbericht is ontvangen door het portaal van het Inlichtingenbureau. De partij waarvan het foutbericht afkomstig is. Het referentienummer van het foutbericht, gegeven door de verzendende partij.. Het referentienummer van het oorspronkelijke bericht, waar de fout op van toepassing is. Of het bericht via webservice is aangeleverd (True=JA/False=NEE) Bericht type Omschrijving van de fout. Het gehele xml-bericht. Hierin is ook de fouttoelichting opgenomen. 12

13 Figuur 7 Totaaloverzicht van de fout in een Excel-bestand 13

14 Fouten tijdens de aanlevering van bestanden via webservice Bestand aanleveren via webservice Berichten uitwisselen met webservice gaat via Digikoppeling. Fouten die ontstaan tijdens het aanleveren worden direct teruggekoppeld in het systeem van de verzendende partij, waarmee de bestanden zijn aangeleverd. Wanneer dit systeem de foutberichten niet kan verwerken, komen deze berichten wel in het systeem aan, maar worden ze opgeslagen op een door de softwareleverancier gegenereerde locatie. Foutmelding op foutlogtabblad De fouten die zijn ontstaan bij het aanleveren via webservice worden op het foutlogtabblad getoond. Download het Excel-bestand op het foutlogtabblad om te zien bij welke berichten een fout is opgetreden tijdens een aanlevering met webservice. De fouten die worden getoond op het foutlogtabblad betreft StUF fouten die ontstaan bij het aanleveren via webservice. De fouten die ontstaan op Digikoppeling in de connectie met RINIS worden niet op het portaal getoond. Contact Voor vragen over onze dienstverlening in het kader van de knooppuntdiensten kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via of via 14

15 BIJLAGE Foutafhandelingsberichten VECOZO Voor de gemeenten worden foutafhandelingsberichten opgesteld voor VECMeldingen en Retourcodes die voorheen werden teruggekoppeld via de . Voor alle mogelijke foutsituaties staat hieronder beschreven welke informatie naar de gemeente wordt verstuurd. Onderstaande notificaties gelden zowel voor de Jeugdwet- als Wmo-berichten. VECMELD001 - Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO. Als een aanbieder niet is aangesloten op het Wmo- of Jeugdwet-berichtenverkeer, wordt het volgende foutbericht verstuurd. In eerste instantie kan de gemeente contact opnemen met de aanbieder. Als zij er niet uitkomen, kan de gemeente contact opnemen met Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 15

16 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD001 Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO. De geadresseerde aanbieder is niet aangesloten bij VECOZO. Neem contact op met de aanbieder om afspraken te maken over de uitwisseling van < Wmo/Jeugdwet>-berichten. Als deze fout blijft voorkomen controleert dan of u de juiste AGB-code gebruikt en of de aanbieder inmiddels is aangesloten bij VECOZO. VECMELD005 - De combinatie CODE, VERSIE en SUBVERSIE in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht wordt niet ondersteund door VECOZO. Indien in het voorlooprecord een verkeerde combinatie van de CODE, VERSIE en SUBVERSIE wordt gebruikt, wordt het volgende foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 16

17 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD005 De combinatie CODE, VERSIE en SUBVERSIE in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht wordt niet ondersteund door VECOZO. Dien het bestand na aanpassen opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Meer informatie over EI(Externe Integratie)-bestanden treft u op Daar zijn de berichtstandaarden vermeld die VECOZO ondersteunt. VECMELD006 - Identificatie Aanlevering <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist. Indien een fout geconstateerd wordt in de Identificatie van de aanlevering wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 17

18 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD006 Identificatie Aanlevering <Wmo-/Jeugdwet>aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul het Identificatie heenbericht of Identificatie retourbericht met een juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD008 - Dagtekening Verzending <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist. Indien een fout geconstateerd wordt in de Dagtekening van de aanlevering wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 18

19 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD008 Dagtekening Verzending <Wmo-/Jeugdwet>aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul de Dagtekening Verzending met een juiste waarde in die niet in de toekomst ligt en dien het <Wmo/Jeugdwet>bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD 010/011/012 Retourcode ontbreekt of is onjuist Indien een fout geconstateerd wordt in de meegegeven retourcodes van het retourbericht van de aanlevering wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 19

20 AfkeurReden Foutcode VECMELD 010/011/012 Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord Retourcode <Wmo/Jeugdwet> (01/02/03) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul de Retourcode (01/02/03) met een juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>-bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD018 Afzender kan niet worden bepaald. Als VECOZO de afzender op basis van de inhoud niet kan bepalen wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> 20

21 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD018 Afzender kan niet worden bepaald. Vul de afzender met een juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>-bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD019 Afzender is niet aangesloten bij het <Wmo/Jeugdwet>berichtenverkeer. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 21

22 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting VECMELD019 Afzender is niet aangesloten bij het <Wmo/JW>berichtenverkeer. Uw gemeente heeft geen autorisatie om bestanden via VECOZO voor het <Wmo/Jeugdwet>-berichtenverkeer in te dienen. Neem contact op met om vast te stellen wat de status is van uw overeenkomst bij VECOZO. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD020 Indiener heeft geen autorisatie om namens afzender een <Wmo/Jeugdwet>-bericht in te dienen. - Gastconstructie is samenwerkingsverband met meerdere gemeenten. Een gemeente dient in namens een aantal andere gemeenten. Verwachting is dat deze melding niet optreedt bij VECOZO. Indien de gemeente bij VECOZO niet gekoppeld is aan RINIS wordt onderstaand foutafhandelingsbericht verstuurd. Reden voor geen koppeling kan zijn: a) de bewerkersovereenkomst met de gemeente is nog niet in het relatiebeheersysteem van VECOZO verwerkt of b) de gemeente staat gekoppeld aan een servicebureau in plaats van RINIS. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie 22

23 KenmerkenBericht IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD020 Indiener heeft geen autorisatie om namens de afzender een <Wmo/Jeugdwet>-bericht in te dienen. De gemeente heeft geen autorisatie om bestanden via VECOZO in te dienen. Neem contact op met om vast te stellen wat de status is van uw overeenkomst bij VECOZO. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD021 - Tekenset (01) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 23

24 KenmerkenBericht BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 24

25 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD021 Tekenset (01) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul de Tekenset (01) met de juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>-bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD022 Het aangeleverde bestand is groter dan de toegestane waarde. - GGK controleert op maximale grootte van 10MB. Gaat bij VECOZO nooit optreden. Als een bestand groter dan 10Mb wordt ingediend, wordt deze door VECOZO afgekeurd. Het bericht komt niet in onze dienst en wordt niet uitgelezen. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 25

26 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD022 Het aangeleverde bestand is groter dan de toegestane waarde. Berichten mogen een maximale grootte hebben van 10Mb. Verklein het <Wmo/Jeugdwet>-bericht en dien deze opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. Teruggeven van een retourcode Als VECOZO een inhoudelijke fout in een heenbericht (bijvoorbeeld de Wmo301) constateert, wordt deze middels een retourbericht teruggekoppeld. Als VECOZO een inhoudelijke fout constateert in het retourbericht (Wmo/JW306, Wmo/JW308 en Wmo/JW316), maakt VECOZO een foutafhandelingsbericht aan. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 26

27 AfkeurReden Foutcode Voorbeeld: 9056 Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord (optioneel) KenmerkRecord (optioneel) Voorbeeld: Het bericht voldoet niet aan TR56. Pas het EI-bericht aan en dien deze opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Op vindt u meer informatie over de opgetreden fout. <vullen als bekend> <vullen als bekend> 27

28 Foutafhandelingsberichten - declaratieberichten Voor de gemeenten worden foutafhandelingsberichten opgesteld voor VECMeldingen en Retourcodes die voorheen werden teruggekoppeld via de aan het Inlichtingenbureau. Voor alle mogelijke foutsituaties staat hieronder beschreven welke informatie via een foutafhandelingsbericht via de VSPkoppeling naar de gemeente wordt verstuurd. Onderstaande notificaties gelden zowel voor de Jeugdwet- als Wmo-declaratieberichten. Voor een beschrijving van de inhoud van het foutafhandelingsbericht zie het Wmo berichtuitwisselingsdocument. VECMELDINGEN Treden niet op bij declaratie-retourbestanden van de gemeente. Teruggeven van een resultaatmelding Als bij VECOZO een resultaatcontrole afgaat, wordt deze in het geval van de gemeente via een foutafhandelingsbericht teruggekoppeld. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht Factuurnummer Voorbeeld: EINDREGWMO01 28

29 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord (optioneel) KenmerkRecord (optioneel) Voorbeeld: VSPEDP322 Voorbeeld: Er mag maar één EI bestand per declaratie worden ingediend Dien het bestand na aanpassen opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. VECMELD020 - Retourinformatie kan niet gekoppeld worden aan een declaratie. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht Factuurnummer Voorbeeld: EINDREGWMO01 29

30 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord (optioneel) KenmerkRecord (optioneel) VECMELD020 Declaratie behorend bij de retourinformatie kan niet worden gevonden. Controleer het factuurnummer, de gemeentecode en AGB-code en dien het bestand na aanpassen opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. 30

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN JEUGDWET PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.0 Datum September 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Toekenningsbeschikking bericht... 3 Bestand aanmaken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Project iwmo Ton Monasso Versie 1.0 8 oktober 2014 1 Inleiding Dit document beschrijft de specificaties van de elektronische uitwisseling van

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP SPECIFICATIE STUF-ENVELOP Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie Arjen Brienen 2 september 2015 Concept

Nadere informatie

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Johan Boer en Arjen Brienen Datum 24 september 2014

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB...

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB ANTWOORDBERICHT TOEKENNEN KINDEROPVANGTOESLAG DOELGROEPOUDERS Versie 1.0 Datum Maart 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding...

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Inleiding Assortimentsupdate

Inleiding Assortimentsupdate Inleiding Assortimentsupdate Dit boek beschrijft functionaliteit die vanaf versie 43 is opgenomen in Aposys. Diverse partijen geven op dit moment (d.d.10/2005) reeds assortimentsadviezen aan apotheken

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>.

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding KNHB Interface Versie 0.2 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface... 4 2.1 Het aanmaken van berichten... 5 2.2 Het controleren van aangemaakte berichten

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Handleiding Verwerken Retourinformatie afkomstig van de website van Vecozo (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) Retourinformatie via de website van Vecozo Wanneer declaraties zijn ingediend bij de

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING FRONT OFFICE WEBSITE

HANDLEIDING FRONT OFFICE WEBSITE HANDLEIDING FRONT OFFICE WEBSITE Welkom De Front Office website geeft u toegang tot diverse informatie rondom uw project. Zo is het mogelijk om gepubliceerde documenten, zoals rapporten, bestekken en tekeningen,

Nadere informatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie

Handleiding Declaratie- en retourinformatie Versie 4.9.0.2 Oktober 2014. Handleiding Declaratie- en retourinformatie Handleiding Declaratie- en retourinformatie 1 Declaratieoverzicht 1.1 Declaratieoverzicht inzien 1.2 Ophalen retourinformatie 03 03 04 2 Zoeken van declaraties 2.1 Filteren declaratieoverzicht 04 04 3

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Wmo-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Wmo-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Handleiding edeclaratie

Handleiding edeclaratie Inhoudsopgave 1. Hoofdscherm edeclaratie... 2 2. Openstaande declaraties... 4 7. Retourinformatie... 6 8. Sepa... 7 9. Factuur Betalingen... 8 10. Instellingen edeclaratie... 9 1 1. Hoofdscherm edeclaratie

Nadere informatie

Technisch stappenplan validatieservice

Technisch stappenplan validatieservice Technisch stappenplan validatieservice versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Validatieprocedure... 2 2.1. Aanbieden van het XML-bericht voor validatie...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.6

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.6 Gebruikershandleiding Versie 2.6 september 2011 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Directe toegang... 3 1.2 Via Shell Card Online... 3 1.3 Wat als u uw password bent

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 18-03-2014 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie

Nadere informatie

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd.

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd. JW321 en JW322 Als het goed is, zijn de facturen al uitgefilterd op verschillende categorieën. We controleren of de tarieven kloppen bij de eerste factuur van iedere aanbieder. Zo ja, kunnen deze betaald

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt.

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Toelichting: 1. Inleiding Het Digitaal Leefplein is een webbased platform dat inwoners, gemeenten,

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Instructie collectief aanleveren van gegevens voor de vooraanmelding

Instructie collectief aanleveren van gegevens voor de vooraanmelding Instructie collectief aanleveren van gegevens voor de vooraanmelding Stap 1: Maak eerst een werkgeversaccount aan (als u dat nog niet heeft) via: https://skjeugd.nl Klik eerst op Informatie en nieuws Klik

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Instructies KNZB interface

Instructies KNZB interface Instructies KNZB interface Inleiding AllUnited heeft de mogelijkheid om met de KNZB data over de ledenadministratie en startnummers uit te wisselen. Het gaat om een interface tussen de bondsapplicatie

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer

Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Versie 1.2.0 2015 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie