FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW"

Transcriptie

1 FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1

2 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden... 5 Fouten tijdens de aanlevering, verwerking een doorlevering van bestanden via het portaal Fouten die ontstaan tijdens het aanleveren van een bestand... 5 Foutmelding op aanlevertabblad Fouten die ontstaan tijdens de verwerking van het bestand... 7 Foutmelding in verwerkingsverslag Fouten die ontstaan na doorlevering van het bestand... 9 Foutmelding in retourberichten... 9 Fouten in een zip-bestand op het ophaaltabblad... 9 Foutmelding op foutlogtabblad... 9 Filter... 9 XML downloaden... 9 Excel-bestand... 9 Uitleg kolommen op foutlogtabblad Uitleg kolommen in Excel-bestand Fouten tijdens de aanlevering van bestanden via webservice Bestand aanleveren via webservice Foutmelding op foutlogtabblad Contact BIJLAGE Foutafhandelingsberichten VECOZO VECMELD001 - Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO VECMELD005 - De combinatie CODE, VERSIE en SUBVERSIE in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht wordt niet ondersteund door VECOZO VECMELD006 - Identificatie Aanlevering <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist VECMELD008 - Dagtekening Verzending <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist VECMELD 010/011/012 Retourcode ontbreekt of is onjuist VECMELD018 Afzender kan niet worden bepaald VECMELD019 Afzender is niet aangesloten bij het <Wmo/Jeugdwet>berichtenverkeer VECMELD020 Indiener heeft geen autorisatie om namens afzender een <Wmo/Jeugdwet>-bericht in te dienen

3 VECMELD021 - Tekenset (01) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist.. 23 VECMELD022 Het aangeleverde bestand is groter dan de toegestane waarde Teruggeven van een retourcode Foutafhandelingsberichten - declaratieberichten VECMELDINGEN Teruggeven van een resultaatmelding VECMELD020 - Retourinformatie kan niet gekoppeld worden aan een declaratie

4 Inleiding Deze handleiding gaat over het afhandelen van fouten die kunnen ontstaan tijdens het aanleveren van bestanden voor knooppuntdiensten WMO en JW. Neem contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau op het moment dat er onbekende fouten optreden, of als volgens u de foutmelding niet klopt. Telefoon: Mail: 4

5 Aanlevermethoden bestanden Het is mogelijk om via twee methoden berichten aan te leveren aan het Inlichtingenbureau: 1.Via een(archief) bestand, dit bestand biedt u aan via het portaal van het Inlichtingenbureau; 2.Via webservice, deze gegevensuitwisseling gaat direct via de Digikoppelingstandaard. Fouten tijdens de aanlevering, verwerking een doorlevering van bestanden via het portaal Er kunnen op drie momenten fouten ontstaan bij het aanleveren van bestanden: 1. Tijdens het aanleveren van een bestand op het tabblad aanleveren. 2. Tijdens de verwerking van het bestand. 3. Nadat het bestand is doorgeleverd aan de Keten (RINIS/VECOZO). 1. Fouten die ontstaan tijdens het aanleveren van een bestand De fouten die ontstaan tijdens het aanleveren hebben betrekking op het bestandsformaat. Het bestand kan in zijn geheel niet worden ingelezen. Boven in het tabblad Aanleveren wordt de foutomschrijving getoond (zie figuur 1). Foutmelding op aanlevertabblad Onderstaande fouten kunnen zich voordoen: Bestand heeft niet de extensie.zip of is gezipt op een Apple device. Bestand groter dan 1GB. Het bestand is geen geldig zip-bestand. Als bovenstaande fouten zich voordoen, moet de fout aan het bestand worden hersteld in het eigen pakket eventueel met behulp van uw softwareleverancier. Vervolgens moet het gehele bestand opnieuw worden aangeleverd aan het Inlichtingenbureau. 5

6 Figuur 1 Voorbeeld van een fout in het bestandsformaat 6

7 2. Fouten die ontstaan tijdens de verwerking van het bestand De fouten die ontstaan tijdens de verwerking van het bestand hebben betrekking op de individuele berichten in het bestand. Deze bevatten fouten of er is iets misgegaan tijdens het uitpakken van het bestand. In het verwerkingsverslag worden de fouten vermeld of het bestand wordt in zijn geheel geweigerd. Onderstaande fouten kunnen zich voordoen: Gemeentecode in het bericht correspondeert niet met de ingelogde gemeentecode. We doen een controle of de gemeente wel gemachtigd is voor de betreffende code. (Bij een samenwerkingsverband controleren we of de gemeente gedelegeerd is voor een andere gemeente om aan te leveren). Een bericht voldoet niet aan afspraken in XSD. Het berichttype wordt niet ondersteund. Er zitten berichtcodes in het bericht die moeten overeenkomen met de berichttypen. Gecomprimeerd bestand bevat teveel bestanden of mappen (maximaal bestanden en 0 mappen). Bericht is te groot. >10Mb Tijdens het Unzippen is er iets fout gegaan. Als bovenstaande foutmeldingen zich voordoen moeten de fouten hersteld worden in het eigen pakket eventueel met behulp van de softwareleverancier. U hoeft alleen de berichten die in eerste instantie niet verwerkt konden worden opnieuw aan te bieden aan het Inlichtingenbureau. Het is echter geen probleem om dubbele berichten aan te leveren. Dus als u het bestand in zijn geheel opnieuw aanlevert, dan levert dat geen problemen op. Foutmelding in verwerkingsverslag Het verwerkingsverslag is een rapportage waarin wordt getoond in welke mate de door een gemeente aangeleverde berichten, succesvol zijn verwerkt. De rapportage vermeldt de eventueel niet verwerkte berichten met daarbij de reden. Het verwerkingsverslag wordt direct getoond of is maximaal 24 uur na het aanleveren en verwerken van het bestand op te halen door op het aanlevertabblad in de kolom Status het verwerkingsresultaat aan te klikken. Het verwerkingsverslag van de aanlevering blijft altijd beschikbaar in de tabel. Tenzij het verwerkingsverslag handmatig wordt verwijderd door de gebruiker. Het verwerkingsverslag opent alleen automatisch als er niet van de pagina wordt weg genavigeerd. Wanneer dat wel gebeurt, stopt de werking van de procesvoortgang. Het verslag wordt niet meer automatisch geopend, maar verschijnt in de tabel onder de procesvoortgang. Om het verslag te openen moet de gebruiker op de status van het verwerkingsverslag klikken. Figuur 2 toont het verwerkingsverslag van een correct aangeleverd archiefbestand met daarin o.a. een incorrect bericht. Een foutomschrijving voor het incorrecte bericht wordt in de detailblokken weergegeven. 7

8 Figuur 2 Voorbeeld verwerkingsverslag 8

9 3. Fouten die ontstaan na doorlevering van het bestand De fouten die ontstaan nadat het bestand correct verwerkt is door het portaal van het Inlichtingenbureau worden geconstateerd bij RINIS dan wel VECOZO. Deze fouten worden via de volgende manieren teruggekoppeld aan de gemeenten: Retourberichten volgens de standaard. Fouten in een zip-bestand op het ophaaltabblad. Foutlogtabblad. Foutmelding in retourberichten Wanneer er een fout in een record van een cliënt wordt geconstateerd, ongeacht in welk record, wordt het gehele bericht ongewijzigd (alle records van die cliënt), maar met toevoeging van de retourcodes, retour gezonden via een 302 bericht. Het betreft fouten in de EI-standaard. Fouten in een zip-bestand op het ophaaltabblad De fouten die zijn ontstaan tijdens het aanleveren van berichten, worden in een zip-bestand aangeboden op het ophaaltabblad van de producten WMO en JW. Zie figuur 3. Dit zip-bestand kan automatisch worden ingelezen in het softwarepakket. Foutmelding op foutlogtabblad De fouten die worden getoond op het tabblad zijn VECMeldingen en Retourcodes die voorheen werden teruggekoppeld via de vanuit VECOZO. En fouten die eventueel door RINIS worden geconstateerd. Zie figuur 4. In de bijlage zijn de voorkomende foutsituaties beschreven die kunnen ontstaan bij VECOZO waardoor er een foutafhandelingsbericht wordt teruggekoppeld via het portaal van het Inlichtingenbureau. Filter Door middel van het selecteren van een start- en einddatum kan een periode worden opgevraagd waarin fouten zich hebben voorgedaan. Zie figuur 5. XML downloaden Per foutbericht kan een xml-bericht worden gedownload. In het xml bericht staat inhoudelijke informatie over de fout, zoals de foutomschrijving en de details. Klik op de groene pijl in de kolom om de xml te downloaden. Zie figuur 6. Excel-bestand Een totaaloverzicht van de geconstateerde fouten die in de tabel staan wordt getoond in een Excelbestand. In het Excel-bestand is in de kolom XML ook een toelichting op de fout te vinden die is ontstaan bij VECOZO. Zie figuur 7. Klik op Overzicht downloaden om het Excel-bestand te downloaden. 9

10 Figuur 3 Zip-bestand met foutberichten op ophaaltabblad Figuur 4 Foutlogtabblad 10

11 Figuur 5 Filter op foutlogtabblad Figuur 6 Kolommen op foutlogtabblad 11

12 Uitleg kolommen op foutlogtabblad ID: Datum ontvangen: Verzender: Referentie nummer: Cross referentienummer: Details: XMl: Unieke sleutel van het bericht binnen het portaal (deze code is door het Inlichtingenbureau gegenereerd). De datum waarop het foutbericht is ontvangen door het portaal van het Inlichtingenbureau. De partij waarvan het foutbericht afkomstig is. Het referentienummer van het foutbericht, gegeven door de verzendende partij. Het referentienummer van het oorspronkelijke bericht, waar de fout op van toepassing is. Berichttype. Knop voor het downloaden van het xml-bestand Uitleg kolommen in Excel-bestand Bericht ID: Datum ontvangen: Verzender: Referentienummer: Crossreferentienummer: Webservice: Details: Omschrijving: XML: Unieke sleutel van het bericht binnen het portaal (deze code is door het Inlichtingenbureau gegenereerd). De datum waarop het foutbericht is ontvangen door het portaal van het Inlichtingenbureau. De partij waarvan het foutbericht afkomstig is. Het referentienummer van het foutbericht, gegeven door de verzendende partij.. Het referentienummer van het oorspronkelijke bericht, waar de fout op van toepassing is. Of het bericht via webservice is aangeleverd (True=JA/False=NEE) Bericht type Omschrijving van de fout. Het gehele xml-bericht. Hierin is ook de fouttoelichting opgenomen. 12

13 Figuur 7 Totaaloverzicht van de fout in een Excel-bestand 13

14 Fouten tijdens de aanlevering van bestanden via webservice Bestand aanleveren via webservice Berichten uitwisselen met webservice gaat via Digikoppeling. Fouten die ontstaan tijdens het aanleveren worden direct teruggekoppeld in het systeem van de verzendende partij, waarmee de bestanden zijn aangeleverd. Wanneer dit systeem de foutberichten niet kan verwerken, komen deze berichten wel in het systeem aan, maar worden ze opgeslagen op een door de softwareleverancier gegenereerde locatie. Foutmelding op foutlogtabblad De fouten die zijn ontstaan bij het aanleveren via webservice worden op het foutlogtabblad getoond. Download het Excel-bestand op het foutlogtabblad om te zien bij welke berichten een fout is opgetreden tijdens een aanlevering met webservice. De fouten die worden getoond op het foutlogtabblad betreft StUF fouten die ontstaan bij het aanleveren via webservice. De fouten die ontstaan op Digikoppeling in de connectie met RINIS worden niet op het portaal getoond. Contact Voor vragen over onze dienstverlening in het kader van de knooppuntdiensten kunt u terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via of via 14

15 BIJLAGE Foutafhandelingsberichten VECOZO Voor de gemeenten worden foutafhandelingsberichten opgesteld voor VECMeldingen en Retourcodes die voorheen werden teruggekoppeld via de . Voor alle mogelijke foutsituaties staat hieronder beschreven welke informatie naar de gemeente wordt verstuurd. Onderstaande notificaties gelden zowel voor de Jeugdwet- als Wmo-berichten. VECMELD001 - Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO. Als een aanbieder niet is aangesloten op het Wmo- of Jeugdwet-berichtenverkeer, wordt het volgende foutbericht verstuurd. In eerste instantie kan de gemeente contact opnemen met de aanbieder. Als zij er niet uitkomen, kan de gemeente contact opnemen met Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 15

16 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD001 Geadresseerde partij is niet aangesloten bij VECOZO. De geadresseerde aanbieder is niet aangesloten bij VECOZO. Neem contact op met de aanbieder om afspraken te maken over de uitwisseling van < Wmo/Jeugdwet>-berichten. Als deze fout blijft voorkomen controleert dan of u de juiste AGB-code gebruikt en of de aanbieder inmiddels is aangesloten bij VECOZO. VECMELD005 - De combinatie CODE, VERSIE en SUBVERSIE in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht wordt niet ondersteund door VECOZO. Indien in het voorlooprecord een verkeerde combinatie van de CODE, VERSIE en SUBVERSIE wordt gebruikt, wordt het volgende foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 16

17 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD005 De combinatie CODE, VERSIE en SUBVERSIE in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht wordt niet ondersteund door VECOZO. Dien het bestand na aanpassen opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Meer informatie over EI(Externe Integratie)-bestanden treft u op Daar zijn de berichtstandaarden vermeld die VECOZO ondersteunt. VECMELD006 - Identificatie Aanlevering <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist. Indien een fout geconstateerd wordt in de Identificatie van de aanlevering wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 17

18 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD006 Identificatie Aanlevering <Wmo-/Jeugdwet>aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul het Identificatie heenbericht of Identificatie retourbericht met een juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD008 - Dagtekening Verzending <Wmo/Jeugdwet> aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of onjuist. Indien een fout geconstateerd wordt in de Dagtekening van de aanlevering wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 18

19 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD008 Dagtekening Verzending <Wmo-/Jeugdwet>aanbieder in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul de Dagtekening Verzending met een juiste waarde in die niet in de toekomst ligt en dien het <Wmo/Jeugdwet>bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD 010/011/012 Retourcode ontbreekt of is onjuist Indien een fout geconstateerd wordt in de meegegeven retourcodes van het retourbericht van de aanlevering wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 19

20 AfkeurReden Foutcode VECMELD 010/011/012 Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord Retourcode <Wmo/Jeugdwet> (01/02/03) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul de Retourcode (01/02/03) met een juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>-bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD018 Afzender kan niet worden bepaald. Als VECOZO de afzender op basis van de inhoud niet kan bepalen wordt een foutafhandelingsbericht gestuurd. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> <vullen als bekend> 20

21 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD018 Afzender kan niet worden bepaald. Vul de afzender met een juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>-bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD019 Afzender is niet aangesloten bij het <Wmo/Jeugdwet>berichtenverkeer. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 21

22 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting VECMELD019 Afzender is niet aangesloten bij het <Wmo/JW>berichtenverkeer. Uw gemeente heeft geen autorisatie om bestanden via VECOZO voor het <Wmo/Jeugdwet>-berichtenverkeer in te dienen. Neem contact op met om vast te stellen wat de status is van uw overeenkomst bij VECOZO. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD020 Indiener heeft geen autorisatie om namens afzender een <Wmo/Jeugdwet>-bericht in te dienen. - Gastconstructie is samenwerkingsverband met meerdere gemeenten. Een gemeente dient in namens een aantal andere gemeenten. Verwachting is dat deze melding niet optreedt bij VECOZO. Indien de gemeente bij VECOZO niet gekoppeld is aan RINIS wordt onderstaand foutafhandelingsbericht verstuurd. Reden voor geen koppeling kan zijn: a) de bewerkersovereenkomst met de gemeente is nog niet in het relatiebeheersysteem van VECOZO verwerkt of b) de gemeente staat gekoppeld aan een servicebureau in plaats van RINIS. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie 22

23 KenmerkenBericht IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD020 Indiener heeft geen autorisatie om namens de afzender een <Wmo/Jeugdwet>-bericht in te dienen. De gemeente heeft geen autorisatie om bestanden via VECOZO in te dienen. Neem contact op met om vast te stellen wat de status is van uw overeenkomst bij VECOZO. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD021 - Tekenset (01) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 23

24 KenmerkenBericht BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 24

25 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD021 Tekenset (01) in het voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. Vul de Tekenset (01) met de juiste waarde en dien het <Wmo/Jeugdwet>-bericht opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. VECMELD022 Het aangeleverde bestand is groter dan de toegestane waarde. - GGK controleert op maximale grootte van 10MB. Gaat bij VECOZO nooit optreden. Als een bestand groter dan 10Mb wordt ingediend, wordt deze door VECOZO afgekeurd. Het bericht komt niet in onze dienst en wordt niet uitgelezen. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode AGB-codeAanbieder Berichtcode BerichtVersie BerichtSubversie IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht (optioneel) 25

26 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord KenmerkRecord VECMELD022 Het aangeleverde bestand is groter dan de toegestane waarde. Berichten mogen een maximale grootte hebben van 10Mb. Verklein het <Wmo/Jeugdwet>-bericht en dien deze opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Er kunnen meerdere fouten zijn gevonden in het <Wmo/Jeugdwet>-bericht, waardoor het bericht alsnog kan worden afgekeurd wanneer u het opnieuw indient. Teruggeven van een retourcode Als VECOZO een inhoudelijke fout in een heenbericht (bijvoorbeeld de Wmo301) constateert, wordt deze middels een retourbericht teruggekoppeld. Als VECOZO een inhoudelijke fout constateert in het retourbericht (Wmo/JW306, Wmo/JW308 en Wmo/JW316), maakt VECOZO een foutafhandelingsbericht aan. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht Voorbeeld: voorbeeld012 Voorbeeld: voorbeeld012 26

27 AfkeurReden Foutcode Voorbeeld: 9056 Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord (optioneel) KenmerkRecord (optioneel) Voorbeeld: Het bericht voldoet niet aan TR56. Pas het EI-bericht aan en dien deze opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. Op vindt u meer informatie over de opgetreden fout. <vullen als bekend> <vullen als bekend> 27

28 Foutafhandelingsberichten - declaratieberichten Voor de gemeenten worden foutafhandelingsberichten opgesteld voor VECMeldingen en Retourcodes die voorheen werden teruggekoppeld via de aan het Inlichtingenbureau. Voor alle mogelijke foutsituaties staat hieronder beschreven welke informatie via een foutafhandelingsbericht via de VSPkoppeling naar de gemeente wordt verstuurd. Onderstaande notificaties gelden zowel voor de Jeugdwet- als Wmo-declaratieberichten. Voor een beschrijving van de inhoud van het foutafhandelingsbericht zie het Wmo berichtuitwisselingsdocument. VECMELDINGEN Treden niet op bij declaratie-retourbestanden van de gemeente. Teruggeven van een resultaatmelding Als bij VECOZO een resultaatcontrole afgaat, wordt deze in het geval van de gemeente via een foutafhandelingsbericht teruggekoppeld. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht Factuurnummer Voorbeeld: EINDREGWMO01 28

29 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord (optioneel) KenmerkRecord (optioneel) Voorbeeld: VSPEDP322 Voorbeeld: Er mag maar één EI bestand per declaratie worden ingediend Dien het bestand na aanpassen opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. VECMELD020 - Retourinformatie kan niet gekoppeld worden aan een declaratie. Inhoud bericht: KenmerkenBericht Bestandsnaam Voorbeeld: K02_JW301_leeg.txt OntvangenOp Voorbeeld: :04 Gemeentecode Voorbeeld: 0828 AGB-codeAanbieder Voorbeeld: Berichtcode Voorbeeld: 414 BerichtVersie Voorbeeld: 02 BerichtSubversie Voorbeeld: 00 IdentificatieHeenbericht IdentificatieRetourbericht Factuurnummer Voorbeeld: EINDREGWMO01 29

30 AfkeurReden Foutcode Foutomschrijving Toelichting IdentificatieDetailrecord (optioneel) KenmerkRecord (optioneel) VECMELD020 Declaratie behorend bij de retourinformatie kan niet worden gevonden. Controleer het factuurnummer, de gemeentecode en AGB-code en dien het bestand na aanpassen opnieuw in bij het Gegevensknooppunt. 30

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.1 Datum Juni 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 1. Toekenningsbeschikking bericht... 3 1.1.1 Digikoppeling

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN JEUGDWET PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN PGB BERICHTEN WMO/JEUGDWET Versie 2.0 Datum September 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Toekenningsbeschikking bericht... 3 Bestand aanmaken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR. Versie 2.0 Datum juli 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR. Versie 2.0 Datum juli 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BERICHTENMONITOR Versie 2.0 Datum juli 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inhoud 1. WERKING PRODUCT... 3 1.2 BRON... 3 1.2.1 Actualiteit van gegevens... 3 2.INLOGGEN PORTAAL

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer

Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Koppelvlakspecificatie GGK/RINIS/VSP iwmo-berichtenverkeer Project iwmo Ton Monasso Versie 1.0 8 oktober 2014 1 Inleiding Dit document beschrijft de specificaties van de elektronische uitwisseling van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE. Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING TRACK & TRACE Versie 1.0 Datum Oktober 2017 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aanleiding ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN IWMO PORTAAL EN WEBSERVICE Versie 6.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Gemeentelijk Gegevens Knooppunt

Regiobijeenkomst Gemeentelijk Gegevens Knooppunt Regiobijeenkomst Gemeentelijk Gegevens Knooppunt Inhoud Functionaliteiten Berichtinstellingen: batch en webservices Foutmeldingen Toekomstige ontwikkelingen pag 2 GGK RIvg WPB SVB TKB Gemeente IB RINIS

Nadere informatie

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP

SPECIFICATIE STUF-ENVELOP SPECIFICATIE STUF-ENVELOP Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Datum Versie Arjen Brienen 2 september 2015 Concept

Nadere informatie

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Johan Boer en Arjen Brienen Datum 24 september 2014

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor gemeenten De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 April 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSBEHEER Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders

FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1. Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders FACTSHEET IMPLEMENTATIE IWMO & IJW XML-RELEASE 2.1 Softwareleveranciers Gemeenten & Zorgaanbieders Versie 1.1 22 juli 2016 Doelstelling Softwareleveranciers informeren over de overgang in berichtenverkeer

Nadere informatie

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor

Versie 1.3. Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Versie 1.3 Handleiding ZorgNed Uploaden 301-berichten door gemeenten + gebruik Berichtenmonitor Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Handmatig uploaden 301-berichten door gemeenten... 3 3 Gebruik van de Berichtenmonitor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding EIviewer

Gebruikershandleiding EIviewer Gebruikershandleiding EIviewer Een eenvoudigere manier om Vektis declaratiebestanden te lezen bestaat er niet. Sleep slechts het betreffende declaratiebestand naar het hoofdscherm van EIviewer. Ook het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB DKD + DKD-AANLEVERMONITOR Versie 1.0 Datum Mei 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Landelijke informatievoorziening WWB...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN BERICHTUITWISSELING VIA WEBSERVICE AANVRAGEN EN INSTALLATIE CPA Versie 1.0 Datum Mei 2016 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Aansluiting op Digikoppeling..1

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB

GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB GEBRUIKERSHANDLEIDING LANDELIJKE INFORMATIEVOORZIENING WWB ANTWOORDBERICHT TOEKENNEN KINDEROPVANGTOESLAG DOELGROEPOUDERS Versie 1.0 Datum Maart 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP

Inleiding. Programma instelling voor gebruik EDP Inleiding Het is mogelijk om de declaraties elektronisch rechtstreeks vanuit Winmens in te dienen bij Vecozo. Zo kunt u als u een (verzamel)zip maakt bij declaratie inzien deze meteen indienen bij Vecozo.

Nadere informatie

Downloaden en uitpakken van een retourbericht

Downloaden en uitpakken van een retourbericht Downloaden en uitpakken van een retourbericht Wanneer u een retourbericht van de instantie heeft terugontvangen, dan zijn dezen te downloaden op de website van Vecozo. Deze retourberichten zijn gecomprimeerd;

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Handleiding Conversiemodule iwlz 1.1 iwlz 1.0 en andersom

Handleiding Conversiemodule iwlz 1.1 iwlz 1.0 en andersom Handleiding Conversiemodule iwlz 1.1 iwlz 1.0 en andersom Beheerteam istandaarden Datum 1 december 2015 Status Definitief 1 Algemeen De conversiemodule is een tijdelijke module die gebruikers in staat

Nadere informatie

Handleiding interface KNLTB

Handleiding interface KNLTB Handleiding interface KNLTB Versie 0.6 februari 2014 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface met de KNLTB... 3 2.1 Het aanmaken van de berichten... 4 2.2 Het controleren van de

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding. Berichtenbox

Handleiding. Berichtenbox Handleiding Berichtenbox 1. INLEIDING 1.1 Doel van deze handleiding Deze handleiding geeft gebruikers van het ZorgAanbiedersPortaal (ZAP) inzicht in de werking van het systeem. 1.2 Voor wie is deze handleiding

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met een app (beschikbaar via de Appstore

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar:

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: Productsheet: Yoobi - Yuki koppeling In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: 1. Automatisch betalingen verwerken 2. Aanbieden van xml facturen

Nadere informatie

Inleiding Assortimentsupdate

Inleiding Assortimentsupdate Inleiding Assortimentsupdate Dit boek beschrijft functionaliteit die vanaf versie 43 is opgenomen in Aposys. Diverse partijen geven op dit moment (d.d.10/2005) reeds assortimentsadviezen aan apotheken

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Nedap healthcare Een WMO of JW verzoek om toewijzing maken (WMO 315/316 en JW 315/316)

Nedap healthcare Een WMO of JW verzoek om toewijzing maken (WMO 315/316 en JW 315/316) Een WMO of JW verzoek om In de JW en WMO bestaat de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor ondersteuning. Dit wordt middels een WMO315 / JW315 bericht aangevraagd. Het bijbehorende retourbericht is

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding KNHB Interface Versie 0.2 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface... 4 2.1 Het aanmaken van berichten... 5 2.2 Het controleren van aangemaakte berichten

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 3-2-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon .

1.1 Retourinformatie Ga via tabblad <Declareren> naar de toolbar, icoon <Declaratie overzicht>. 1.1 Retourinformatie Ga via tabblad naar de toolbar, icoon . 1.1.1 Declaratieoverzicht In het declaratieoverzicht staan alle declaraties die verstuurd zijn naar de zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Technisch stappenplan validatieservice

Technisch stappenplan validatieservice Technisch stappenplan validatieservice versie: 2.1 datum: 1 juni 2007 Samenwerkende Catalogi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Validatieprocedure... 2 2.1. Aanbieden van het XML-bericht voor validatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie