JUBILEUM JAARCONGRES 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUBILEUM JAARCONGRES 2007"

Transcriptie

1 PARALLELPROGRAMMA JUBILEUM JAARCONGRES 2007 RUIM BAAN VOOR SPECIALISATIE Vrijdag 28 september 2007, World Forum Convention Center, Den Haag A NEDERLANDSE VERENIGING VAN ADVOCATEN BELASTINGKUNDIGEN Zorgt het verschuiven van de maatschappelijke norm van wat (fiscaal) acceptabel is voor een verhoogd risico voor belastingplichtigen en hun adviseurs om vervolgd en veroordeeld te worden? Daarnaast de meest actuele stand van zaken rond de voor (bijna) alle advocaten relevante, maar vaak als irritant ervaren Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). : Fiscaal-strafrechtelijk Mr. R.W.J. Kerckhoffs, Hertoghs Advocaten-Belastingkundigen Mr. D.S. Schreuders, Van Mens & Wisselink Veranderingen WID/Wet MOT Mr. dr. G.J.M.E. de Bont, Hertoghs Advocaten-Belastingkundigen Mr. B.J.G.L. Jaeger, Jaeger Advocaten-Belastingkundigen B VERENIGING ARBEIDSRECHT ADVOCATEN NEDERLAND (VAAN) De gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat De VAAN werd in 2005 opgericht door de regionale arbeidsrechtverenigingen. Deze specialisatievereniging is bedoeld als kwaliteitskeurmerk, als collegiaal overlegorgaan en als extern advies- en overlegorgaan voor bijvoorbeeld politiek, rechterlijke macht en Orde. Hoe ziet de opleiding er uit en wat moeten advocaten weten en bijhouden om gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat te zijn en te blijven? : Mr. R.A.A. Duk, De Brauw Blackstone Westbroek Prof. mr. E. Verhulp, Universiteit van Amsterdam

2 C VERENIGING VAN FAMILIERECHT ADVOCATEN SCHEIDINGSBEMIDDELAARS (vfas) Over emotionele aspecten (kinderen) en de platte centen. Verschillende aanpakken in verschillende situaties. Soms advocaat, soms bemiddelaar. Waar zijn ouders en kinderen het best mee geholpen? Niet iedere bemiddelaar opereert even succesvol en wat te doen wanneer zakelijke belangen voorop staan? Veel praktijksituaties en praktijkervaringen in een zich dynamisch ontwikkelend vakgebied. en De vfas organiseert tal van activiteiten, waaronder dicussie naar aanleiding van stellingen, zogeheten biechtstoelen en cabaret. Mw mr. P.J.G. van den Boom, Van Arkel & van den Boom advocaten Mw mr. M.R. de Boorder, De Boorder Schoots Mr. K.A. Boshouwers, AKD Prinsen Van Wijmen Mw mr. M.A.J. Burgers- Thomassen, AKD Prinsen Van Wijmen Mw mr. P. Crans, Van Diepen Van der Kroef advocaten Mw mr. S.H. Gaertman, Hilhorst Gaertman Kortz Advocaten en Mediators Mw mr. M.M.M. Heesmans, Haans Beijsens Advocaten Mw drs. J.M.A. Hendriks, Verhoeff Slingerberg Mw mr. M.H.E. Janssen, Van Vliet & Van Donselaar Advocaten Mw mr. H.L.J.M. Kersten, Nysingh advocaten notarissen Mw mr. S.C.M. Koerhuis, Nysingh advocaten notarissen Mw mr. T.J. Kreeftenberg AKD Prinsen Van Wijmen Mr. A.N. Labohm, Gerechtshof s-gravenhage Mr. J.C. Lang, Van den Boomen Advocaten Mr. C.A.R.M. van Leuven Mr. M.L.A. van Opstal, BANNING Advocaten Mw mr. M.J.T. Schellens, Holla Poelman Van Leeuwen advocaten Mw mr. L. Stam, Advocatenkantoor Van der Kruijs Mr. W. Taekema Mw mr.tanja- van den Broek, Gerechtshof Den Haag Mw mr.j.m. Veldkamp, SmeetsGijbels Mr. J.U. van der Werff, De Jonge Peters Remmelink Advocaten D VERENIGING VAN HUURRECHT URRECHT ADVOCATEN (VHA) Huur of geen huur. Een verkenning langs de grenzen van het huurrecht Steeds vaker is er sprake van nieuwe dan wel gemengde juridische constructies die elementen van huur bevatten. Hierbij is het echter de vraag of er inderdaad sprake is van een huurovereenkomst of eigenlijk van een andere overeenkomst. Enige voorbeelden: zorghuurovereenkomsten in serviceflats, woonbegeleidingsovereenkomsten, huur versus franchising en leasing en huur van ruimten door freelancemedewerkers (huur- of arbeidsovereenkomst?). Daarnaast discussies over het huurregime voor sportcomplexen, woonboten en flexibele ruimten uur Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Hoge Raad der Nederlanden Mr. A.R. de Jonge, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

3 E VERENIGING VAN INCASSO ADVOCATEN (VIA) Verbetering positie crediteur in (inter)nationaal perspectief Prof. mr. Willem Vermeend, ex staatssecretaris Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en thans Hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit van Maastricht gaat in op diverse onderwerpen en vragen. Hoe ziet de toekomst van de incassomarkt er uit voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus? Wat zijn de belangrijkste nationale en internationale ontwikkelingen? Hoe ziet de werkwijze er uit van incasso-advocaten, met name de aanpak en de tarieven? Wat zijn de tendensen in het burgerlijk procesrecht, waaronder het internationale privaatrecht en de diverse EU-verordeningen? Aanvangstijd ngstijd en spreker Prof. dr. W.A.F.G. Vermeend, Universiteit van Maastricht F VERENIGING INSOLVENTIERECHT ADVOCATEN (INSOLAD) Wat zijn de verschillen tussen het toezicht op het bestuur van ondernemingen in een normale situatie en wanneer de onderneming in liquidatie is? Presentatie praktijkcasuïstiek en verwachtingen voor de toekomst. Mr. M.W. Jitta, Stibbe Mr. R.J. Schimmelpenninck, Houthoff Buruma Mr. A.J.M. Slot, Rechtbank Den Haag Prof. mr. B. Wessels, Universiteit van Leiden Mr. J.G. Westerhuis, ABN AMRO Bank G INTELLECTUELE EIGENDOM (adviescommissie) Ontspannen, leerzame en interactieve kennismaking met het IE recht. Een paar opmerkelijke kwesties komen aan de orde: hoe worden (auteurs)rechten gehandhaafd in een internetomgeving? Merkinbreuk: terecht op de voorpagina s? Beperken IE rechten innovatieve ondernemingen? Waarom parallelimporten nog langer beperken? En: Second Life en IE-rechten. De deelnemers als jury: mocktrial. : Mr. Chr.A. Alberdingk Thijm, SOLV Advocaten Mr. R.E. Ebbink, Brinkhof advocaten Prof. Ch.E.F.M. Gielen, NautaDutilh Mw mr. M.A. Mak, Greenberg Traurig Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, De Brauw Blackstone Westbroek Mr. T.F.W. Overdijk, Steinhauser Hoogenraad Advocaten Mw mr. J.A. Schaap, Klos Morel Vos & Schaap Mr. S. de Wit, Simmons & Simmons

4 : Prof. mr. J.J. Brinkhof, Brinkhof advocaten Mr. P.A.M. Hendrick, Freshfields Bruckhaus Deringer Prof. W.A. Hoyng, Howrey LLP Mr. J.C.H. van Manen, De Brauw Blackstone Westbroek Mr. L. Oosting, Lovells Mr. G.R.B. van Peursem, Rechtbank Den Haag Prof. D.J.G. Visser, Klos Morel Vos & Schaap Mr. H.W. Wefers Bettink, Houthoff Buruma H VERENIGING VAN LETSELSCHADE ADVOCATEN (LSA) Welke kant gaat het op in deze snel groeiende markt? Welke gevolgen hebben internationalisering, doorwerking Europees recht, de betekenis van rechtsvergelijkende informatie en de mogelijke vraag naar Europese normen, voor de letselschadeadvocaat? Op deze en andere vragen gaat professor mr. Siewert Lindenbergh, Hoogleraar Privaatrecht (EUR) uitgebreid in. Aanvangstijd en spreker Prof. mr. S.D. Lindenbergh, Erasmus Universiteit Rotterdam I MEDEDINGING (adviescommissie) MKB en mededingingsregels. Hoe kunnen generalisten het MKB kosteneffectief rechtszekerheid bieden zonder goed ondernemerschap te verstikken? En: gereguleerde sectoren als gezondheidszorg en mededingingsregels. Hoe kunnen generalisten de publieke sector helpen de overgang te maken naar (gereguleerde) marktwerking? Mr. P.V.F. Bos, BarentsKrans Mw mr. drs. G.G.J. ten Broeke RA, Nederlandse Mededingingsautoriteit Mr. C.G.C. Quarles van Ufford, Trans Link Systems Mr. P.W. Snoeker, Spring Advocaten Mr. dr. L.A.P. Arends, Dirkzwager Advocaten & Notarissen Mr. C.T. Dekker, Nysingh advocaten - notarissen Mr. H.C.E.P.J. Janssen, Dirkzwager Advocaten & Notarissen

5 J NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDIATION ADVOCATEN (NVVMA) Deelnemers participeren actief in een daadwerkelijke mediation in de rol van advocaat, partij of waarnemer. Het betreft een zakelijke mediation na verwijzing door de rechter ter comparitie. De uitkomsten van de verschillende mediations worden door ervaren mediators met elkaar vergeleken. Zijn er grote verschillen tussen het mediators- en advocatenperspectief? Besloten ledenvergadering van de NVVMA Mr. J.M. Bosnak, CMS Derks Star Busmann Mr. C.N.A.M. Claassen, Wieringa Advocaten Mr. A.M.F. Diederen, Hemony Advocaten Mr. H.J.A.M. Dohmen, Dohmen Advocaten Mw mr. C.B. de Jong, Hofdijk & De Jong advocaten en mediators Mw mr. E. Schutte, Van Doorne Advocaten Mr. J.A.Th.M. de Waart, De Waart Advocaten & Mediators K VERENIGING VAN MILIEURECHT ADVOCATEN (VMA) Lucht en ruimte Het thema luchtkwaliteit is buitengewoon actueel en bevat zowel juridische als technische componenten. Juristen en techneuten begrijpen elkaar niet altijd en willen elkaar ook nog wel eens vliegen afvangen. Alle reden dus om aandacht te besteden aan afstemmingsproblemen en gezamenlijke strategie. Europese wet- en regelgeving hebben een essentiële rol gespeeld bij het formuleren van de aanpak door de overheid. en Mw mr. E.C.M. Schippers, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Ir. B.W. Hoekstra, Tauw L VERENIGING VAN ADVOCATEN VOOR SLACHTOFFERS VAN PERSONENSCHADE (ASP) Gedragsregels versus Code Tilburg De Gedragscode Behandeling Letselschade voor de behandeling van letselschadezaken is in overleg met diverse betrokken partijen ontwikkeld en ondertekend door een groot aantal verzekeraars en schaderegelingbureaus. De advocatuur verzette zich vanaf het begin tegen de code. Reden: de onafhankelijkheid en principiële partijdigheid van de advocaat en de vertrouwelijkheid met de cliënt zijn in het geding. Prof. mr. F.A.W. Bannier, Universiteit van Amsterdam Mr. J.M. Beer, Beer Advocaten Mr. F.Th. Kremer, Stichting PIV

6 M SPECIALISATIEVERENIGING SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT ADVOCATEN (SSZ) Langs welke wegen versterkt het internationale recht een beroep op sociale zekerheid? De sociale zekerheid in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder afgebouwd en de criteria zijn aangescherpt. Poortwachters als UWV en gemeenten houden de deur goed dicht. Is dit allemaal wel in overeenstemming met het internationale recht? Moet de redding komen van het supranationale recht met name van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)? Of is dit slechts een papieren tijger? en Dr. mr. F.M.C. Vlemminx, Clarior Mw mr. M.G. Vlemminx-Boekhorst, Clarior N NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHT ADVOCATEN (NVSA) De verdediging in strafzaken beperkt zich niet alleen tot het Nederlands strafrecht maar is grensoverschrijdend. Nederland biedt onderdak aan twee oorlogstribunalen: International Criminal Court (ICC) en International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Deelnemers die zich hier speciaal voor hebben opgegeven, krijgen een unieke kijk achter de schermen van het ICTY. Aansluitend op het bezoek volgt een toelichting door drie vooraanstaande Nederlandse spelers in dit internationale veld. Vanaf uur vertrekken er excursies vanaf het meeting point op de begande grond voor anderhalf uur naar het Joegoslavië Tribunaal. Mr. H.H. Holthuis, ICTY Mr. A.M.M. Orie, ICTY Mw mr. A.E.M. Röttgering, De Roos & Pen Advocaten Mr. T.E. van der Spoel, Velu & Van der Spoel O VREEMDELINGENRECHT (adviescommissie) Sinds het Verdrag van Amsterdam (1999) zijn er al meer dan 50 Europese richtlijnen en verordeningen verschenen. Deze veranderingen moeten zo snel mogelijk in de Nederlandse wetgeving worden opgenomen. Vooralsnog werken advocatuur en Rechterlijke Macht hard om zich deze ingewikkelde materie eigen te maken en te interpreteren. Dit leidt nog wel eens tot uiteenlopende jurisprudentie. Deze wijkt bovendien regelmatig af van die in andere Europese landen. Mw mr. H.J.M. Baldinger, Rechtbank Amsterdam Prof. mr. C.A. Groenendijk, Radboud Universiteit

7 P HET MANAGEMENT ENT VAN KANTOREN In toenemende mate wordt het management van de kantoren geprofessionaliseerd. Algemeen managers, kennismanagers, marketing managers en HRM-specialisten garanderen een optimale werkomgeving binnen de grotere kantoren. Hoe groot is het spanningsveld tussen het noodzakelijk denken van de advocaat en het strategisch denken van het moderne kantoormanagement? Wat is de trend voor de komende jaren? en Er wordt aan tafels gesproken over HRM, Marketing en Business Development, kennismanagement en bestuurstaken. Mw mr. J.M.E. van Breugel, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Drs. C. Busch, Ploum Lodder Princen Mr. D. Stuyling De Lange, Allen & Overy Mw mr. F.E. van Walbeek-van Hoeken, CMS Derks Star Busmann Q FORUM INSTITUUT VOOR MULTICULTURELE ONTWIKKELING Er zijn veel jonge allochtone juristen. Waarom solliciteren zij niet, of althans weinig, bij advocatenkantoren? Zijn er obstakels? Er wordt aandacht besteed aan aspecten als taal, opleiding en cultuur. Verder krijgt u tips en tricks om de doelgroep te bereiken. Mw S. Celebi, student strafrecht en privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht K.T. Kocak, Rabobank Nederland Drs. R. Ramcharan, FORUM Mw drs. C. van der Sluijs, Loyens & Loeff Mw mr. A.M.E. Voerman, De Brauw Blackstone Westbroek R MENSENRECHTEN EFFECTIVITEIT VAN ACTIES (Amnesty International/Stichting Advocaten voor Advocaten) Voor het goed functioneren van de rechtsstaat is het onontbeerlijk dat advocaten hun beroep vrij en onafhankelijk kunnen uitoefenen. In veel landen worden advocaten echter bedreigd, vervolgd of zelfs vermoord. Door welk internationaal mensenrechtenkader worden advocaten beschermd? En wat kunnen advocaten doen voor bedreigde advocaten en werkt het? Besproken wordt welke strategieën in het verleden en heden zijn toegepast en wat de effectiviteit daarvan is geweest. Mr. A.H.J. van den Biesen, Van den Biesen Boesveld Advocaten Dr. mr. B. Stapert, Amnesty International Mr. J.G.H. Thoolen, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

8 S. VERENIGING VAN NEDERLANDSE JEUGDRECHTADVOCATEN (VNJA) De Vereniging van Nederlandse Jeugrechtadvocaten (VNJA) is opgericht op 12 april van dit jaar en is waarschijnlijk de jongste van alle specialisatieverenigingen. Heel kort gezegd heeft de vereniging tot doel de rechtsingang en de rechtspositie van minderjarige in juridische aangelegenheden te verbeteren en te versterken. Mr. N.M. (Nanette) Weteling, advocate, bestuurslid en medeoprichter van de VNJA zal aan de hand van een casus spreken over de noodzaak van de vereniging en de toekomstige activiteiten die de doelstellingen moeten verwezenlijken. Mr. B. Bentem, Advocatenkantoor Bentem Mw mr. M.J.F. Berger, Defence for Children International Nederland Mw mr. L.M.J. Leerkes, Beutener/Staal Advocaten Mw mr. drs. E.C.C. van Os, Defence for Children International Nederland Mw mr. N. Weteling, Advocatenkantoor Nanette Weteling

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN DE RECHTENSTUDIE

DE KWALITEIT VAN DE RECHTENSTUDIE 8/9 2012 11,50 48 PARTNER: SANDER MAAR- SCHALKERWEERD (VAN DOORNE) 49 PARTNER: MARIËLLE DAUDT (BAKER & MCKENZIE) 96 DEALMAKER: JAN ANDRINGA (HOLLAND VAN GIJZEN) JAARGANG 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Legal LETTER. Uitgave Jonge Balie Congres 2005. Special. Inhoudsopgave

Legal LETTER. Uitgave Jonge Balie Congres 2005. Special. Inhoudsopgave Voxius is een werving-, selectie- en interimbureau voor juristen. Voxius werkt voor advocatenkantoren, notariskantoren en bedrijven, waaronder veel top 100 ondernemingen. Legal LETTER Uitgave Jonge Balie

Nadere informatie

De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen!

De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen! Het AVDR Webinar Abonnement De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen! De beste sprekers 83 webinars 3 congressen Toegang tot alle documentatie Bepaal in 1 keer uw opleidingsbudget

Nadere informatie

Cursusoverzicht 2009. Update 4

Cursusoverzicht 2009. Update 4 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74317

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik...

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik... FOTO: ROB WILSON/CANSTOCKPHOTO.COM AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Als ik... In de serie Als ik... laten prominente juristen hun licht schijnen over de vraag wat zij zouden willen veranderen op hun rechtsgebied.

Nadere informatie

DUITSLAND-NEDERLAND: ZAKENPARTNERS

DUITSLAND-NEDERLAND: ZAKENPARTNERS 05 2012 11,50 32 BENOEMD ALS PARTNER: HARRO COPPENS (AKD) 64 DEALMAKER: ALLARD METZELAAR (STIBBE) 85 RECENSIE: SUSANNE TERPORTEN (OM) OVER TV-SERIE OVERSPEL JAARGANG 8 RECHTSSOCIOLOGIE HET MINIMALISME

Nadere informatie

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

SPECIAL. Conferentie Een gezekerde huurovereenkomst. jaargang 9 - juli/augustus 2012

SPECIAL. Conferentie Een gezekerde huurovereenkomst. jaargang 9 - juli/augustus 2012 4 jaargang 9 - juli/augustus 2012 SPECIAL Conferentie Een gezekerde huurovereenkomst mr. M.T.H. de Gaay Fortman Hoe verzekert de verhuurder zich van de bestaande huurstromen? De slag om de huurder mr.

Nadere informatie

Ianika Tzankova (BarentsKrans): IK BEN NIET MRS. CLASS ACTIONS

Ianika Tzankova (BarentsKrans): IK BEN NIET MRS. CLASS ACTIONS 02 2013 12,50 38 TRANSFER: HENRIËTTE DEKKER NAAR HOBOKEN ADVOCATEN 67 DEALMAKER: OTTO NUNNIKHOVEN (BIRD & BIRD) 92 RIJDEN MET: KLAAS BISSCHOP (HOGAN LOVELLS) JAARGANG 9 DE NIEUWE PERSRICHTLIJN HUURRECHT

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

WILLEN WINNEN IS NIET ALTIJD DE BESTE STRATEGIE

WILLEN WINNEN IS NIET ALTIJD DE BESTE STRATEGIE 02 2012 11,50 33 TRANSFER: MARIJKE TEN BRINK EN SANDER VAN HARMELEN NAAR DIJKSTRA VOERMANS 70 DEALMAKER: JEROEN THIJSSEN (CLIFFORD CHANCE) 95 RIJDEN MET FREDERIEKE LEEFLANG (BOEKEL DE NERÉE) JAARGANG 8

Nadere informatie

Stichting de Clinic. Rechtswinkel gespecialiseerd in Techniek, Media en Communicatie. Jaarverslag 2012-2013

Stichting de Clinic. Rechtswinkel gespecialiseerd in Techniek, Media en Communicatie. Jaarverslag 2012-2013 Stichting de Clinic Rechtswinkel gespecialiseerd in Techniek, Media en Communicatie Jaarverslag 2012-2013 September 2013 Inleiding De Clinic bestaat dit jaar vijf jaar, en viert haar eerste lustrum. Het

Nadere informatie

Claimcode. Commissie Claimcode 2011

Claimcode. Commissie Claimcode 2011 Claimcode Commissie Claimcode 2011 1 Commissie Claimcode De heer mr. A.H. (Bert) van Delden (voorzitter) Mevrouw mr. B. (Bregje) Krijnen De heer mr. J.H. (Jurjen) Lemstra De heer R.W. (Rob) Okhuijsen De

Nadere informatie

Early morning, april 4 Shot rings out in the memphis sky Free at last, they took your life They could not take your pride * Bono

Early morning, april 4 Shot rings out in the memphis sky Free at last, they took your life They could not take your pride * Bono Overzicht AvdR Webinar Abonnement NAJAAR 2013 Het is onze droom om de grootste en beste aanbieder te worden van online juridische cursussen in Nederland, zowel in kwaliteit als in prijs. De Academie voor

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen NR 02 / FEBRUARI 2014 GCB GRONINGER CIVILISTENBLAD Interview met prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Prof. mr. S.D. Lindenbergh De zaak van de eeuw: een succesverhaal? Mr. dr. F. Sobczak Bewijsrecht in medische

Nadere informatie

3.6 Kernwaarden en letselschadeadvocatuur

3.6 Kernwaarden en letselschadeadvocatuur boek advocatenstandaard 21-11-2007 09:58 Pagina 107 3.6 Kernwaarden en letselschadeadvocatuur Mr. J.M. Beer * Inleiding Zeer onlangs zat ik aan een huwelijksdiner in een uitermate welvarend gedeelte van

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Handhaving van het consumentenrecht

Handhaving van het consumentenrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Handhaving van het consumentenrecht Een verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht d.d. 19 april 2010. I. Greveling

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden

Inhoudsopgave. Aantal leden per 31 december 2008 Benoemd tot gerechtsdeurwaarder Overleden Jaarverslag 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter, mr. John M. Wisseborn Integriteit en onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder KBvG Normen voor kwaliteit en toetsing Certificering schuldhulpverlening:

Nadere informatie

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE

WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE WERKGEVERS AANSPRAKELIJKHEID VOOR PSYCHISCHE SCHADE ADVOCAAT EN SCHADEREGELING UWV KEURINGEN AFGEKEURD HOGERE LEEFTIJDSGRENS IOAW 13e Jaargang Nr. 4 Januari 2005 Nederlands Instituut van Schaderegelaars

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ]

CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ] AGNA CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ] PERSONENSCHADE Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten Deelgeschil: Wat is het, en wat kan ik er mee? SAP Letselschade Advocaten is een toonaangevend advocatenkantoor

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2008 Interview met J.M. Slagter, voorzitter VEB Ik vind dat Bos zich op een goede manier redelijk terughoudend opstelt 15.000ste advocaat beëdigd In memoriam: Willem van

Nadere informatie