Jaarverslag Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen"

Transcriptie

1 Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen Jaarverslag 2014 Samenwerkingsverband Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg

2 STICHTING BEROEPSOPLEIDING BEDRIJFSJURISTEN JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina I. Inleiding 1 II. Bestuur 1 1. Nieuwe ontwikkelingen 1 2. Aantal opleidingen 2 3. Financiën 2 III. Management en organisatie 2 IV. Opleidingsactiviteiten 2 1. Programma 2 2. Docenten 3 3. Deelnemers / examen / diploma 5

3 STICHTING BEROEPSOPLEIDING BEDRIJFSJURISTEN JAARVERSLAG 2014 I. Inleiding De Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB) is een samenwerkingsverband van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) enerzijds en de faculteiten der rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg anderzijds. De stichting verzorgt sinds 1988 een postacademische bedrijfsjuridische opleiding voor bedrijfsjuristen in de beginfase van hun loopbaan. De beroepsopleiding bedrijfsjuristen beoogt de startende bedrijfsjurist een verdieping van kennis aan te bieden op een breed scala van relevante rechtsterreinen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van deze kennis in de praktijk. De opleiding, die door de deelnemers over het algemeen als zwaar maar nuttig wordt ervaren, wordt afgesloten met een examen. Aan degenen die dit met goed gevolg hebben afgelegd, wordt een diploma uitgereikt. De stichting heeft het management van de beroepsopleiding bedrijfsjuristen opgedragen aan het CPO Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. II. Bestuur Namens het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen: - Mw. mr. S. Drion - Prof. mr. M.J. van Ginneken, voorzitter - Mr. M.Ch. Haks - Mw. mr. C.J.M. Omloo Namens de deelnemende universiteiten: - Prof. mr. J.B.S. Hijink (Erasmus Universiteit Rotterdam) - Prof. dr. E.P.M. Vermeulen (Universiteit van Tilburg), secretaris / penningmeester - Mr. dr. H. Wammes (Radboud Universiteit Nijmegen) - Mw. prof. mr. I.S. Wuisman (Universiteit Leiden) Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee maal, te weten op 27 mei en op 2 oktober. Tijdens de bestuursvergaderingen kwamen onder meer de volgende punten aan de orde: 1. Nieuwe ontwikkelingen In het verslagjaar werden onder andere de volgende besluiten genomen: Het programma van de beroepsopleiding bedrijfsjuristen zal opnieuw worden bekeken. De examenmethode van de beroepsopleiding bedrijfsjuristen zal opnieuw worden bekeken. Sinds 2006 wordt het cursusmateriaal via de digitale leeromgeving Blackboard aangeboden, maar worden nog wel cursusmappen verstrekt. Met ingang van 2015 worden geen cursusmappen meer ter beschikking gesteld aan de deelnemers. 1

4 2. Aantal opleidingen In 2014 zijn twee opleidingen van start gegaan. In deze opleidingen zijn enkele plaatsen gereserveerd voor leden van de NEVOA. De verwachting is dat in 2015 twee opleidingen van start zullen gaan. 3. Financiën De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: de goedkeuring van de rekening en verantwoording van de cursussen, de vaststelling van de jaarstukken 2013 en de begroting van De cursusprijs voor de opleidingen van 2015 werd vastgesteld op exclusief BTW (was in ). III. Management en organisatie Het management van de stichting en de organisatie van de opleiding wordt verricht door het CPO Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. Het betreft het beheer en de organisatie van de opleidingen en de financiële rekening en verantwoording daarvan. Daarnaast houdt het CPO zich bezig met de beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken ten behoeve van het bestuur en de docententeams. Nauw betrokken bij deze activiteiten aan het eind van het verslagjaar waren: mw. mr. F. Brugman, opleidingsmanager mw. H.M.J. de Groot, opleidingscoördinator mw. I.J.M. Lukkassen, secretaresse IV. Opleidingsactiviteiten 1. Programma In het verslagjaar werd één opleiding gecontinueerd (opleiding BB 13-2 van september 2013 tot en met juni 2014) en gingen twee opleidingen van start (opleiding BB 14-1 van maart 2014 tot en met maart 2015 en opleiding BB 14-2 van september 2014 tot en met juni 2015). Het programma was als volgt: Blok A: Communicatieve Vaardigheden - Vaardigheidstraining: Gespreks- en adviesvaardigheden en onderhandelen (14 uur) - Het schrijven van adviezen (9 uur) Blok B: Contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht - Precontractuele verhoudingen (3 uur) - Uitleg, exoneraties (3 uur) - Algemene voorwaarden (3 uur) - Zekerheden en financiering (3 uur) - Tekortkoming en remedies (6 uur) - Arbeidsrecht en medezeggenschap (6 uur) - Aansprakelijkheid (3 uur) - Faillissementsrecht (3 uur) - Huurrecht bedrijfsruimte (3 uur) 2

5 Blok C: Bestuursrecht en Omgevingsrecht - Algemeen overzicht bestuursrecht (3 uur) - Hoofdlijnen omgevingsrecht (3 uur) Blok D: Ondernemingsrecht - Vormen van ondernemingen (3 uur) - Kapitaal en aandelen (3 uur) - Aansprakelijkheid, besluitvorming en vertegenwoordiging (6 uur) - Financiële verslaggeving (6 uur) - Fusie en samenwerking (6 uur) Blok E: Internationale aspecten - Internationale geschillen (3 uur) - IPR (3 uur) - Internationale contracten (3 uur) - Basisbeginselen van het mededingingsrecht (3 uur) - Mededingingsrecht- en fraudeonderzoeken (3 uur) - Concentratiecontrole (3 uur) Blok F: Industriële eigendom - Merkenrecht (3 uur) - Auteursrechten, reclamerecht en modellenrecht (3 uur) 2. Docenten De samenstelling van de docententeams was als volgt: Blok A: Communicatieve Vaardigheden Hoofddocent: Mw. mr. A.R. de Winter, secretaris dagbladjournalisten Nederlandse Vereniging van Journalisten, Amsterdam Trainers: worden benaderd via Centrum voor Conflicthantering en via Valbracht, Furth, Gerlofs en Uijttewaal Communicatietrainingen en -advies Co-trainer: Mw. mr. M. Berg, Binc Mediators & Juristen, Arnhem Blok B: Algemene aspecten contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht Hoofddocent: Prof. mr. M.H. Wissink, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en advocaatgeneraal Hoge Raad - Mw. mr. B. Bassyouni, advocaat Valegis Advocaten, Den Haag - Mr. D.J. Beenders, advocaat-partner De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem - Mr. G.J.L. Bergervoet, advocaat Clifford chance Amsterdam - Mr. O.A.H. van Dalsum, juridisch adviseur, Almere - Mr. A. Knigge, advocaat Houthoff Buruma, Amsterdam - Mw. mr. L.C. Roelofs, advocaat SAP letselschade advocaten, Amersfoort - Mr. dr. M.R. Ruygvoorn, advocaat Van Benthem & Keulen, Utrecht 3

6 - Mr. dr. ing. A.J. Verdaas, advocaat Bosselaar & Strengers Advocaten, Utrecht en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht, Radboud Universiteit Nijmegen - Mr. dr. H. Wammes, raadsheer Gerechtshof Arnhem en universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen - Mr. dr. J.P.H. Zwemmer, advocaat Stibbe, Amsterdam en docent/onderzoeker Universiteit van Amsterdam Blok C: Bestuursrecht en Omgevingsrecht Hoofddocent: Mr. dr. J.H.G. van den Broek, Senior Adviseur Omgevingsrecht en Internationale Omgevingszaken Vereniging VNO-NCW, Den Haag - Mr. drs. C.N.J. Kortmann, advocaatpartner Stibbe, Amsterdam, tevens honorair UHD Universiteit Utrecht Blok D: Ondernemingsrecht Hoofddocent: Prof. dr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Tilburg University en Bedrijfsjurist Philips International B.V., Amsterdam - Mr. drs. P.R. de Geus, rechter rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland en docent Vrije Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam - Mr. M.P. van den Hoek, extern promovendus Universiteit Leiden - Mr. dr. mr. G.G. Hesen, senior Legal counsel Philips International B.V., Amsterdam (BB14-1) - Mr. J. Scholten, docent Rijksuniversiteit Groningen - Mr. P.J. van Uchelen, advocaatpartner, Simmons & Simmons, Amsterdam - Mr. drs. J. Spiertz, Legal counsel Philips International B.V., Amsterdam (BB14-2) - Mr. S.W.A.M. Visée, advocaatpartner Rutgers & Posch, Amsterdam - Mw. mr. M.I. Zeldenrust-Visch, docent Tilburg University Blok E: Internationale aspecten Hoofddocent: Mw. mr. drs. S.C. van Es, bedrijfsjurist Philips International BV, Eindhoven - Mw. mr. J.J. van Haersolte-van Hof, Director General London Court of International Arbitration - Mr. J.J.H. Joosten, partner Hughes Hubbard & Reed LLP, New York - Mw. mr. drs. D.P. Kuipers, advocaat Bird & Bird, Den Haag - Mr. J.K. de Pree, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam - Mr. I.P.J. Verheijden, chief legal officer Pon Corporate, Almere - Mr. Y. de Vries, senior Director Antitrust, Philips International B.V., Eindhoven - Mr. J.A. van der Weide, docent Universiteit Leiden 4

7 Blok F: Industriële eigendom Hoofddocent: Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en partner bij Klos, Morel, Vos & Schaap, Amsterdam - Mw. mr. A.C.M. Alkema, advocaat Hofhuis Alkema Groen Advocaten, Amsterdam - Mr. H.G.M. Berendschot, advocaat AKD Prinsen Van Wijmen, Breda - Mw. mr. S.A. Hoogcarspel, advocaat advocaat Klos Morel Vos & Schaap, Amsterdam - Mw. mr. S.M. Pelkmans, Legal Counsel Unilever Nederland B.V. 3. Deelnemers / examen / diploma Tot opleiding BB13-2 zijn 27 deelnemers toegelaten. 27 personen zijn toegelaten tot het examen. Het examen vond plaats op 17 juni 2014, waaraan 27 personen deelnamen (waarvan 1 deelnemer uit groep BB13-1). Één persoon zag af van deelname aan het examen. Zij behaalden allen het diploma, waarvan één persoon na een herexamen. Tot opleiding BB14-1 en BB14-2 zijn elk 27 deelnemers toegelaten. De examens vinden plaats op 3 maart 2015 respectievelijk op 16 juni De diploma s werden uitgereikt aan: BB13-2 Mw. mr. J.F.H. van den Arend Mw. mr. T.K. Bachoe Mw. A. Beugeling LL.M. Mw. mr. B.C. Collins Mw. mr. C.I.M. van den Elst Mw. mr. C. van Ingen Mw. mr. S.C. Janknegt Mr. P.A. Kruls Mw. mr. N. van Leenen Mw. mr. I.M. Lieverse Mr. J.A. Mengerink Mr. T. Paalman Mr. O. Van der Pennen Mw. mr. P.S. Piergoelam Mw. mr. H.A.J. Pors Mw. mr. drs. D.A.J.J. de Rijck Mw. mr. R.E. van Rijkom Mr. C.L.J. Röling Mr. P. Schackmann Mw. L. Schrijver LL.M. Mr. M.H.W. Tilburgs Mw. mr. E.G. Veldhuizen Mw. mr. A.K. Vink Mw. mr. J. Westerink Mw. mr. drs. I.M. van de Wolfshaar Mw. mr. M.A.C. van Zutphen 5

8 Correspondentieadres: Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen Postbus MB NIJMEGEN tel.: fax:

De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen!

De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen! Het AVDR Webinar Abonnement De goedkoopste en meest efficiënte manier om uw PO-punten te halen! De beste sprekers 83 webinars 3 congressen Toegang tot alle documentatie Bepaal in 1 keer uw opleidingsbudget

Nadere informatie

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Waar kom jij terecht?

Waar kom jij terecht? met gastspreker Jan Kees de Jager Waar kom jij terecht? www.utrechtsebedrijvendag.nl Colofon JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT Bedrijvendagcommissie 2013 / 2014 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht T

Nadere informatie

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U

COLOFON. 22 maart 2013 J S V U COLOFON JURIDISCHE STUDENTEN VERENIGING TE UTRECHT BEDRIJVENDAGCOMMISSIE 2012 / 2013 Jansveld 44, 3512 BH Utrecht 030 24 00 811 bedrijvendag@jsvu.nl www.utrechtsebedrijvendag.nl 22 maart 2013 J S V U REDACTIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014 Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht 2014 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INTRODUCTIE 5 STICHTING EUROPESE FISCALE STUDIES 6 POST-MASTER

Nadere informatie

6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0!

6-daagse opleiding. 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! 6-daagse opleiding 10, 17, 24 september, 5, 13 oktober en 3 november 2015 Marxman Advocaten te Amersfoort Vorige editie beoordeeld met een 8,0! Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist Van bedrijfsjurist

Nadere informatie

Early morning, april 4 Shot rings out in the memphis sky Free at last, they took your life They could not take your pride * Bono

Early morning, april 4 Shot rings out in the memphis sky Free at last, they took your life They could not take your pride * Bono Overzicht AvdR Webinar Abonnement NAJAAR 2013 Het is onze droom om de grootste en beste aanbieder te worden van online juridische cursussen in Nederland, zowel in kwaliteit als in prijs. De Academie voor

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Aan de aannemer verschuldigde vertragingsschade

Aan de aannemer verschuldigde vertragingsschade Aan de aannemer verschuldigde vertragingsschade Magna Charta is een onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 02 008 W E B I N A R S HOOGLERAREN De Academie voor de Rechtspraktijk heeft

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2014 1/10

Jaarverslag 2014. PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2014 1/10 Jaarverslag 2014 PAWEX Postbus 82246 2508 EE Den Haag www.pawex.nl PAWEX Jaarverslag 2014 1/10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuur... 4 3. Activiteiten en dossiers... 6 4. De Vereniging... 8 5.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft Jaarverslag 2014 2 Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover in het

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

VERSLAG VAN BEVINDINGEN

VERSLAG VAN BEVINDINGEN VERSLAG VAN BEVINDINGEN naar aanleiding van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Van der Moolen Holding N.V., als opgedragen door de Ondernemingskamer van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014

Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014 Leergang Arbeidsrecht - voorjaar 2014 Arbeid is een cruciale factor in een dynamische en snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dynamiek en snelle verandering kenmerken ook het arbeidsrecht. Kennis

Nadere informatie

Jaarverslag AC-scholenoverleg 2012-2013

Jaarverslag AC-scholenoverleg 2012-2013 Jaarverslag AC-scholenoverleg 2012-2013 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Bestuur... 5 Samenstelling bestuur... 5 Afscheid voorzitter en secretaris... 5 Bestuursvergaderingen... 5 3. Landelijk overleg... 6

Nadere informatie