Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013"

Transcriptie

1 Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen najaar 2013 Groeiende behoefte aan kennis van het aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Als aanbesteders, het bedrijfsleven en overige partijen die met aanbestedingen te maken hebben op hun taken berekend willen zijn, dan dienen zij goed op de hoogte te zijn én te blijven van de regelgeving en de rechtspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht. Door de overheid en het bedrijfsleven wordt inmiddels onderkend dat het aanbestedingsrecht zeer complex is geworden. Dat heeft tot gevolg dat de kennis van de gemiddelde aanbesteder in de praktijk vaak onvoldoende is om het aanbestedingsproces juridisch goed te organiseren. Voor het bedrijfsleven houdt die toegenomen complexiteit in dat deelname aan aanbestedingen een stuk lastiger is geworden. Er ontstaat veel meer behoefte aan juridische advisering omtrent aanbestedingen, maar de gemiddelde jurist is vaak onvoldoende geschoold om adequaat in die behoefte te kunnen voorzien. De leergang is de meest volledige en diepgaande opleiding van dit sterk in ontwikkelingen zijnde rechtsgebied. De leergang biedt een overzicht van het geldende Europees en nationale aanbestedingsrecht aan de hand van juridisch-inhoudelijke analyses van actuele aanbestedingsrechtelijke vraagstukken en past die kennis vervolgens toe op de praktijk. Opzet van de Leergang Onderwijsvorm De leergang bestaat uit een behandeling van de theorie van het aanbestedingsrecht gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Het theoretische gedeelte van de stof wordt behandeld aan de hand van casus en praktijkvragen die aan de actualiteit zijn ontleend of waarvan de feiten zijn afgeleid van recente rechtspraak. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een werkgroep met hoorcollege-elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt. Cursisten worden voortdurend door de docent actief bij de behandeling van de materie betrokken en mogen voorafgaande en tijdens de colleges oefenen aan de hand van casus en praktijkvragen. Onderwijsmateriaal en digitale leeromgeving Tijdens het onderwijs wordt gebruik gemaakt van het boek van E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend en J.F. Van Nouhuys, Aanbestedingsrecht. Handboek van het Europese en het Nederlandse aanbestedingsrecht, Den Haag: SDU De belangrijkste wet- en regelgeving en jurisprudentie wordt opgenomen in een eenvoudig te hanteren syllabus. Het onderwijs wordt verder ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard die voor de cursisten toegankelijk is via internet. In deze digitale leeromgeving worden naast aanvullende aanbestedingsrechtelijke artikelen, jurisprudentie en beleidsdocumenten, ook sheets, powerpoint-presentaties, casus, praktijkvragen, opdrachten en andere relevante documenten geplaatst. Blackboard wordt bovendien gebruikt als middel om met medecursisten en de cursusleiding te corresponderen en op de hoogte te blijven van actualiteiten op het gebied van het aanbestedingsrecht en -beleid.

2 Doelgroep De leergang richt zich op advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht, die zich willen specialiseren in de juridische aspecten van het aanbesteden. De leergang staat ook open voor juristen die zich in het aanbestedingsrecht hebben gespecialiseerd en verdere verdieping willen. Daarnaast richt de leergang zich op professionals met voldoende juridische achtergrond die regelmatig operationeel of beleidsmatig te maken krijgen met inkoop- en aanbestedingsprocessen en zich op academisch niveau willen specialiseren in de juridische aspecten van het aanbestedingsrecht. Examen en diploma De leergang wordt afgerond met een examen dat mits een voldoende is behaald recht geeft op toekenning van een diploma, waaruit blijkt dat de deelnemer de Leergang Aanbestedingsrecht met succes heeft afgerond. Het examen bestaat uit het schrijven van een paper en het uitwerken van een casus met examenvragen (schriftelijk). Opleidingspunten De Nederlandse Orde van Advocaten heeft 38 PO opleidingspunten toegekend in het kader van de permanente educatie. Op verzoek kunnen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ook opleidingspunten aangevraagd worden. Raad van Toezicht De kwaliteit van de Leergang Aanbestedingsrecht wordt bewaakt door de Raad van Toezicht van de VU Law Academy. Docenten en cursusleiding De colleges worden verzorgd door gespecialiseerde en ervaren docenten die werkzaam zijn in de advocatuur, bij de overheid of aan een universiteit. Wetenschap en praktijk komen zo bij elkaar. Het gaat om de volgende docenten (onder voorbehoud): Mr. G.W. van der Bend, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam Mr. R.G.T. Bleeker, advocaat bij Rozemond Advocaten te Amsterdam Mevr. mr. dr. H.M. Fahner, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag Mr. J.S.O. den Houting, advocaat bij Rozemond Advocaten te Amsterdam Prof. mr. C.E.C. Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam Mr. J.G.J. Janssen, advocaat bij Stibbe te Amsterdam Mevr. mr. B.C. Korthals Altes Van Dijk, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam Mr. L.R. Kiers, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag Mevr. mr. Y.A. Maasdam, advocaat bij Maasdam Broers Fischer advocaten te Rijswijk Mr. M.O. Meulenbelt, advocaat bij Howrey LLP te Brussel Mevr. mr. S. Mutluer, docent/onderzoeker afdeling privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam Mr. J.F. van Nouhuys, advocaat bij Straatman Koster Advocaten te Rotterdam Mr. E.H. Pijnacker Hordijk, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam Mr. M. van Rijn, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag Mevr. mr. A Stellingwerff Beintema, advocaat bij Maasdam Broers Fischer advocaten te Rijswijk Mevr. prof. mr. E. Steyger, advocaat bij Advocatenpraktijk E. Steyger B.V. te s - Hertogenbosch en hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam Mr. P.J. Stuijt, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag

3 Mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck, advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam Mr. L. M. van der Wielen, De leergang staat onder leiding van prof. mr. C.E.C Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

4 Inhoud en planning van de leergang Wat de deelnemers inhoudelijk kunnen verwachten Deelnemers aan de leergang krijgen een compleet en actueel overzicht van de thema s die centraal staan in elk aanbestedingsproces en waaromtrent zich in de regel de belangrijkste juridische discussies afspelen. Alle colleges zijn sterk praktijkgericht en hebben een hoog actualiteitsgehalte, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan actuele (Europese en nationale) ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, rechtspraak en beleid. Tijdens de eerste elf colleges van de leergang wordt aandacht besteed aan een aantal thema s dat tot de basis van het aanbestedingsrecht wordt gerekend. De volgorde van behandeling van die thema s sluit zoveel mogelijk aan bij het chronologisch verloop van het typische aanbestedingsproces. Het doel is om de deelnemers vertrouwd te maken met de denk- en werkwijze die noodzakelijk is om het aanbestedingsrecht correct in de praktijk te kunnen toepassen. Vragen waar ondermeer aandacht aan zal worden besteed, zijn: Wat zijn de belangrijkste vragen die steeds moeten worden beantwoord om te beoordelen of een bepaalde opdracht Europees moet worden aanbesteed of niet? In welke gevallen zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen van toepassing? Wanneer is een aanbesteder een aanbestedende dienst in de zin van het Europees aanbestedingsrecht? Hoe moet worden omgegaan met de zogenaamde drempelbedragen en de problematiek van het splitsen en samenvoegen van opdrachten? Hoe verlopen die procedures stap voor stap? Aan welke (juridische) eisen moeten de belangrijkste beslissingen voldoen die de aanbesteder in het aanbestedingsproces gewoonlijk neemt? Welke mogelijkheden hebben gegadigden en inschrijvers wanneer zij het met een of meer van die beslissingen oneens zijn? Tijdens drie afsluitende colleges komt een aantal capita selecta aan bod. Deze capita selecta variëren jaarlijks. De capita selecta in 2013 zijn: Enkele bijzondere procedures nader beschouwd: de concurrentiële dialoog en de elektronische veiling, aanbesteding, mededinging en staatssteun, aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief. Planning In totaal zullen er veertien colleges worden verzorgd. Tijdens de eerste elf colleges van de leergang wordt aandacht besteed aan thema s die tot de basis van het aanbestedingsrecht worden gerekend. Tijdens drie afsluitende colleges komt een aantal capita selecta aan bod. De planning van elk college ziet er als volgt uit (onder voorbehoud): uur: Ontvangst met koffie en thee uur: Aanvang college uur: Pauze uur: Vervolg college Na het laatste college krijgen de deelnemers een aantal weken de tijd om in het kader van het aan deze leergang verbonden examen een paper te schrijven en om een casus met examenvragen uit te werken (schriftelijk).

5 College 1 Inleiding; Bronnen van Europees en nationaal aanbestedingsrecht College 2 Wie zijn aanbestedingsplichtig? College 3 Welke opdrachten moeten worden aanbesteed? College 4 Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast? College 5 Hoe dient de opdracht (technisch) te worden gespecificeerd en bekendgemaakt? College6 Hoe dienen geschiktheidseisen en selectiecriteria te worden geformuleerd en na aanmelding door gegadigden (hoe moet dat?) te worden toegepast College7 Hoe dienen uitsluitingsgronden te worden geformuleerd en toegepast? Hoe kunnen in dat kader instrumenten van screening worden gehanteerd? College 8 Hoe dienen gunningscriteria te worden geformuleerd en na inschrijving door inschrijvers (hoe moet dat?) te worden toegepast? (Deel 1) College 9 Hoe dienen gunningscriteria te worden geformuleerd en na inschrijving door inschrijvers (hoe moet dat?) te worden toegepast? (Deel 2) College 10 Welke mogelijkheden tot informatie-uitwisseling en onderhandeling bestaan er voor de aanbesteder, de gegadigden en de inschrijvers gedurende het aanbestedingsproces? College 11 Welke rechtsbeschermingmogelijkheden kunnen gegadigden en inschrijvers inroepen tegen beslissingen die de aanbesteder vóór en tijdens het aanbestedingsproces neemt? College 12 Capita selecta: Aanbesteding, mededinging en staatssteun College 13 Capita selecta: Enkele bijzondere procedures nader beschouwd: de concurrentiële dialoog en de elektronische veiling College 14 Capita selecta: Aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief * data zijn onder voorbehoud

6 Aanvullende informatie Cursusleiding Prof. mr. C.E.C. Jansen Aantal dagdelen 14 dagdelen Studiebelasting Naast de colleges dient men rekening te houden met voorbereidingstijd van enkele uren per week. Doelgroep De leergang richt zich op advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht, die zich willen specialiseren in de juridische aspecten van het aanbesteden. De leergang staat ook open voor juristen die zich in het aanbestedingsrecht hebben gespecialiseerd en verdere verdieping willen. Daarnaast richt de leergang zich op professionals met voldoende juridische achtergrond die regelmatig operationeel of beleidsmatig te maken krijgen met inkoop- en aanbestedingsprocessen en zich op academisch niveau willen specialiseren in de juridische aspecten van het aanbestedingsrecht. Doel Het doel is om de deelnemers vertrouwd te maken met de denkwijze die noodzakelijk is om het aanbestedingsrecht correct in de praktijk te kunnen toepassen. Locatie De colleges vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Er is voldoende parkeergelegenheid (betaald) en er zijn goede openbaar vervoersvoorzieningen. Opleidingspunten 38 PO NOvA Aantal deelnemers Minimaal 16 en maximaal 25. Prijs De prijs van de Leergang Aanbestedingsrecht (14 colleges) bedraagt 4.450,-- (geen btw). Dit is inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengelden. * wijzigingen voorbehouden

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MASTER RECHTSGELEERDHEID

MASTER RECHTSGELEERDHEID MASTER RECHTSGELEERDHEID wo masteropleiding 2015 2016 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De masteropleiding Rechtsgeleerdheid volgt op de brede, algemene benadering van de bacheloropleiding.

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

CDI 2007-015. Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming. Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie?

CDI 2007-015. Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming. Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie? Notitie ten behoeve van het CDI-overleg Ter kennisneming Concurrentiegerichte dialoog: een hulpmiddel voor innovatie? Aanleiding Recent heeft er met de CPO-rijk een discussie plaatsgevonden rond de mogelijkheden

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen 2000/8. WODC Onderzoeksnotities. Een internationale verkenning

Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen 2000/8. WODC Onderzoeksnotities. Een internationale verkenning WODC Onderzoeksnotities 2000/8 Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen Een internationale verkenning N.J. Baas Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

AANBESTEDEN DOE JE ZO PRAKTISCH HANDBOEK VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS

AANBESTEDEN DOE JE ZO PRAKTISCH HANDBOEK VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk AANBESTEDEN DOE JE ZO PRAKTISCH HANDBOEK VOOR AANBESTEDERS EN INSCHRIJVERS 13 1 Inleiding 1.1 De inkopende overheid Wie de ontwikkeling van inkoop en

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie