CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November heden Januari heden Juli heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur GZR-Updates (www.gzr-updates.nl) Wijne Health Law Lidmaatschappen Huidig: Voorheen: Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak, Vereniging Gezondheidsrecht Vereniging van Letselschade Advocaten, Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade, Werkgroep Artsen Advocaten en Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers (member Expert Group medical negligence) Adviezen Expertmeeting 2 juni 2014 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars tot verbetering van afwikkeling medische aansprakelijkheidskwesties. Advies Tweede Kamer in verband met medisch beroepsgeheim en het tuchtrecht (VVD) 5 maart Expertmeeting 4 maart 2014 op initiatief van het Ministerie van VWS over het proces van afwikkeling van zorggerelateerde schade. Expertmeeting 29 november 2013 op initiatief van het Ministerie van VWS over het proces van afwikkeling van zorggerelateerde schade. Advies Tweede Kamer in verband met amendementen op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (CDA) 15 juni Advies Tweede Kamer in verband met motie of initiatiefwetsvoorstel door de Kamerleden A. Mulder en M. van Veen (VVD) 22 mei Expertmeeting 23 april 2013 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars tot verbetering van afwikkeling medische aansprakelijkheidskwesties. Advies Tweede Kamer in verband met motie of initiatiefwetsvoorstel door de Kamerleden A. Mulder en M. van Veen (VVD) 10 april Advies Tweede Kamer over tuchtrecht naar aanleiding van beleidsbrief 22 januari 2013 en brief medisch beroepsgeheim 16 januari Advies Tweede Kamer naar aanleiding van de initiatiefnota van de Kamerleden A. Mulder en M. van Veen (VVD) 31 januari Advies Tweede Kamer naar aanleiding van de initiatiefnota van de Kamerleden A. Mulder en M. van Veen (VVD) 29 november Expertmeeting 27 augustus 2012 in het kader van een onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam naar de behoefte van patiënten inzake

2 opvang en schadeafwikkeling. Advies Tweede Kamer over tuchtrecht naar aanleiding van beleidsbrief 1 maart Advies Tweede Kamer in het kader van schriftelijke ronde januari 2012 over de Wet cliëntenrechten zorg. Advies Tweede Kamer in het kader van debat 15 december 2011 over overlijden psychiatrische patiënt. Advies Tweede Kamer in het kader van de Wet cliëntenrechten zorg, december Advies Tweede Kamer in het kader van de wijziging Wet BIG, juli Advies Ministerie VWS in het kader van de Wet cliëntenrechten zorg, juni Advies Zonmw in het kader van de evaluatie van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, juni 2011 en februari Overig optreden als organisator, (gast)docent of gastspreker Gastspreker Inspectie voor de Gezondheidszorg Aansprakelijkheid van de IGZ, 19 februari Gastspreker Centrale Raad van Beroep De risico s van het vak als deskundige, 7 februari Gastdocent Medische aansprakelijkheid, De Letselschade Raad, 17 december Gastdocent, Causaal verband en medische aansprakelijkheid, Kerckebosch, 10 december Gastdocent Patiënt en privacy (webinar), Boom Juridische uitgevers, 8 december 2014 Gastdocent Grondslagen medische aansprakelijkheid, Kerckebosch, 26 november Gastdocent Aansprakelijkheid in medische zaken, Kerckebosch, 12 november Gastspreker Stichting Mentorschap, Vertegenwoordiging en goed hulpverlenerschap, 3 november Gastdocent Aansprakelijkheid in medische zaken en het tuchtrecht, In company cursus voor de secretarissen van de Regionale Tuchtcolleges, 14 oktober Gastdocent Juridische causaliteit in medische zaken (webinar), Boom Juridische uitgevers, 9 oktober Gastdocent Medische aansprakelijkheid, De Letselschade Raad, 29 september Docent Aansprakelijkheid van de arts, SSR, 25 juni Gastdocent Medische aansprakelijkheid SDU uitgevers, 19 juni Gastdocent, Causaal verband en medische aansprakelijkheid, Kerckebosch, 17 juni Gastspreker Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, 16 juni Gastspreker Gedragscode medische incidenten; beter afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, jaarcongres De Letselschade Raad, 12 juni Gastspreker Tuchtrecht, Werkgroep Artsen Advocaten 11 juni Gastspreker Holla advocaten, Seminar Wilsonbekwaamheid, 4 juni Gastdocent Grondslagen medische aansprakelijkheid, Kerckebosch, 27 mei Gastdocent Aansprakelijkheid in medische zaken, Kerckebosch, 13 mei Gastdocent Medische aansprakelijkheid, Netlaw, 14 april 204. Gastdocent Grondslagen medische aansprakelijkheid (webinar), Boom Juridische uitgevers 10 april Gastspreker PIV jaarconferentie (privacy) 28 maart Gastdocent Masterclass Medische aansprakelijkheid en tuchtrecht ten behoeve van

3 de studenten van de EUR, 8 januari Gastdocent Aansprakelijkheid in medische zaken, Kerckebosch, 19 december Gastdocent Aansprakelijkheid in medische kwesties (webinar), Boom Juridische uitgevers 12 december Gastdocent Aansprakelijkheid in medische zaken, Kerckebosch, 4 december Gastspreker Letselschade Raadsdag, 22 november Vaktechnisch overleg Centramed over de verbetering van afwikkeling van zorggerelateerde schade, 19 november Gastspreker Ministerie van VWS (presentatie dissertatie), 18 november Gastspreker Holla advocaten, Seminar Ontwikkelingen tuchtrecht, 11 november Docent Aansprakelijkheid van de arts, SSR, 17 juni Gastdocent Medische aansprakelijkheid, LSA (Avegoor midweek), 29 mei Gastdocent Masterclass Medische aansprakelijkheid en tuchtrecht ten behoeve van de studenten van de EUR, 24 april Gastspreker Symposium Tweede Kamer, Patiëntveiligheid, 25 februari Docent Aansprakelijkheid van de arts, SSR, 18 juni Gastdocent Tuchtrecht, Beer advocaten, 31 mei Gastspreker Symposium Medisch Centrum Haaglanden, Tuchtrecht, klachtrecht en aansprakelijkheidsrecht, 13 maart Gastspreker Symposium Klachtencommissie SKE, Wcz en aansprakelijkheid, 3 november Docent Aansprakelijkheid van de arts, SSR,15 juni Gastspreker Symposium Universiteit Utrecht Medische aansprakelijkheid, 18 mei Gastdocent Medische actualiteiten, SRK, 15 december Gastdocent Medische aansprakelijkheid, ARAG, 6 oktober Gastdocent Medische aansprakelijkheid, SRK, 8 september Gastspreker Symposium Zorgplicht in verband met mogelijke Legionellabesmettingen, juli Medeorganisator van het International Moot Court 2005 op initiatief van de Raad voor de Rechtspraak. Publicaties R.P. Wijne, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, te publiceren in Overheid & Aansprakelijkheid 2014, afl. 4. Annotatie Rechtbank Den Haag 30 oktober 2014, GZR Updates R.P. Wijne, Medische aansprakelijkheid (handboek), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, november Bewerking Handboek Personenschade (losbl.), gepubliceerd november Annotatie Rechtbank Gelderland 23 oktober 2013, GZR Updates Annotatie Gerechtshof s-hertogenbosch 26 augustus 2014, GZR Updates en Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2014, nr Annotatie EHRM 5 maart 2014 (Arskaya/Oekraïne), GZR Updates

4 R.P. Wijne, De GOMA; van 0 naar beter, in opdracht van de Letselschade Raad, gepubliceerd 31 mei 2014 Annotatie Rechtbank Den Haag 23 april 2014, GZR Updates Annotatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 januari 2014, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2014, nr. 50. Annotatie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18 december 2013, GZR Updates Annotatie Rechtbank Amsterdam 13 november 2013, GZR Updates Bewerking Groene Serie Kluwer, Bijzondere Overeenkomsten, onderdeel Geneeskundige behandelingsovereenkomst (losbl.), gepubliceerd maart Bewerking Groene Serie Kluwer, Onrechtmatige Daad, onderdeel Medische Aansprakelijkheid (losbl.), gepubliceerd maart R.P. Wijne, Ars Aequi Cahier Medische Aansprakelijkheid, Ars Aequi Libri, Nijmegen, december R.P. Wijne, Zorg in het buitenland, Brabant Breed, december R.P. Wijne, Een verbeterde bewijspositie voor de patiënt, Letsel & Schade 2013, nr. 4. R.P. Wijne, De rechtsmacht van de rechter en het toepasselijke recht op de EUbehandelingsovereenkomst, Tijdschrift voor Personenschade, 2013, nr. 4. Annotatie Rechtbank s-gravenhage 23 juli 2013, Jurisprudentie Aansprakelijkheid oktober 2013, nr R.P. Wijne, Een nieuwe blik op no fault systemen ter verhaal van zorggerelateerde schade, Letsel & Schade 2013, nr. 3. R.P. Wijne, Tandarts of tandprotheticus kan aansprakelijk zijn voor schade door een ongeschikte prothese, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2013, nr. 10. R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade (diss. Rotterdam), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, september Annotatie Gerechtshof Arnhem 2 september 2012, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2012, nr R.P. Wijne, Verplichte labiafoto s juridisch onhoudbaar, Medisch Contact 2012, nr. 43. R.P. Wijne, Wie betaalt de schade van de patiënt in geval van een disfunctionerende prothese?, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012, nr. 4.

5 R.P. Wijne en A.J. Van, Lies, damned lies, and statistics. De berekening van het verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid, Tijdschrift voor Personenschade 2012, nr. 1. Co-auteurschap Handboek Personenschade, onderdeel Medische aansprakelijkheid, bewerking september Annotatie Rechtbank Leeuwarden 8 juni 2011, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2011, nr R.P. Wijne, Hoe het nu (echt) zit met de aansprakelijkheid als de arts of het ziekenhuis als contractspartij gebruik maakt van een ongeschikte hulpzaak, Letsel & Schade 2011, nr. 3. R.P. Wijne, De Wet cliëntenrechten zorg: een zorg minder in het aansprakelijkheidsrecht?, Verkeersrecht 2011, nr. 4. R.P. Wijne, Rechtszaak voor onzorgvuldige koeltorenhouders, Thema Tech 2010, nr. 19. Annotatie Hoge Raad 11 juli 2008, Tijdschrift voor Personenschade 2008, nr. 4. Annotatie Gerechtshof s-gravenhage 6 mei 2008, Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2008, nr R.P. Wijne, De WSNP: je huis uit ja of nee?, Nederlands Juristenblad 2001, afl. 6

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014

BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014 NEDERLANDS JURISTENBLAD BEROEPSZIEKTEN ANNO 2014 Handhaving van internationale arbeidsrechten Grondwet 200 jaar Medische nood in het vreemdelingenrecht P. 756-829 JAARGANG 89 28 MAART 2014 12 10304664

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Stresstest rechtsstaat Nederland

Stresstest rechtsstaat Nederland 740 Wetenschap Stresstest rechtsstaat Nederland Alex Brenninkmeijer 1 In hoeverre voldoet de Nederlandse rechtsorde aan de vereisten van de rechtsstaat? Om een helder beeld te krijgen van de relevante

Nadere informatie

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET 2014 mr. Hilke Grootelaar, mr. Laurens Venderbos, Simone Vromen LL.B. onder leiding van mr. dr. Herman van Harten TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET Een verkennend onderzoek naar relevante Nederlandse

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

CIVIELE WHIPLASHZAKEN

CIVIELE WHIPLASHZAKEN NEDERLANDS JURISTENBLAD CIVIELE WHIPLASHZAKEN Doelstelling Awb: rechtseenheid of rechtsstaat? Cesare Beccaria en het strafrecht Artikel 1F vluchtelingenverdrag: criminal charge? Raad van State en voorhangprocedure

Nadere informatie

De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? de De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Mr. D.W.L.A. Schrijvershof Waar eerdere pogingen tot invoering van een zorgspecifieke fusietoets zijn mislukt, lijkt de zorgsector

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L.L.

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken

Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Schadevergoeding voor derden in personenschadezaken Omslagontwerp: Stephan van den Brink, www.woods.tv Opmaak binnenwerk: Klaartje Hoeberechts, afdeling editing Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

HULP BIJ ZELFDODING DOOR INTIMI

HULP BIJ ZELFDODING DOOR INTIMI NEDERLANDS JURISTENBLAD HULP BIJ ZELFDODING DOOR INTIMI De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten De positie van de OvJ in de rechtszaal Advocaten staan P. 1596-1663 JAARGANG 89 20

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Burgerlijk procesrecht Constitutioneel recht Belastingrecht Migratierecht Jeugdrecht Sociaal recht

Nadere informatie

Vondelingenkamer en babyhuis

Vondelingenkamer en babyhuis Vondelingenkamer en babyhuis Advies d.d. 30 juni 2014 2 Inhoud Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Adviesaanvraag 9 1.3 Afbakening 10 Hoofdstuk 2 Vondelingenkamer 11 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST HANDREIKING NIET-AANGAAN OF BEEINDIGING VAN DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST VOORWOORD Voor deze Handreiking is als basis gebruikt de Richtlijn van het KNMG Vademecum, onderdeel V.06. Derhalve

Nadere informatie

Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig!

Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig! Contracteren onder voorbehoud: het hlijft lastig! Mr. dr. M.R. Ruygvoorn In de (internationale) contractenrechtpraktijk wordt in de precontractuele fase veelvuldig gebruikgemaakt van voorbehouden om te

Nadere informatie

Discriminatie op internet: wat doen we eraan?

Discriminatie op internet: wat doen we eraan? Discriminatie op internet: wat doen we eraan? 235 Discriminatie op internet: wat doen we eraan? Dr. mr. M. van der Linden-Smith 1 INLEIDING Internet is ook niet meer wat het was. Met enige nostalgie kijk

Nadere informatie

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten [1] CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Preambule 1

Nadere informatie

Artikelen. Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie

Artikelen. Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie M.F. Mesu-Abbekerk, C.E. Philips-Santman, D.S.P. Roelands-Fransen, J.E. van der Werff en C.A. de Zeeuw 1 Zorg voor het zorgvastgoed (deel I) De uitdagingen van extramuralisatie De financiering van langdurige

Nadere informatie

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL

JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL NEDERLANDS JURISTENBLAD JAN VRANKEN OVER ZIJN ALGEMEEN DEEL Naar een pluriforme rechtswetenschap Versnelling doorlooptijden rechtspraak: Realistisch of Haagse bluf? Veranderingen in het procesrecht P.

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 In de Wet medezeggenschap op scholen ( Wms ) staat dat de Landelijke geschillencommissie Wms bevoegd is in, onder meer, geschillen

Nadere informatie