Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Onderwijsgeschillen. mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder. NVOR, 30 november 2012"

Transcriptie

1 Stichting Onderwijsgeschillen mr. Hilde Mertens directeur/bestuurder NVOR, 30 november 2012

2 Kerntaken Stichting Onderwijsgeschillen Vormgeving geschillenregeling in het onderwijs: geschillencommissies bemiddeling/mediation voorlichting Expertisecentrum geschillenregeling Onderwijs

3 Soorten commissies klachten medezeggenschap functiewaardering beroep overige commissies Soorten commissies

4 Soorten Commissies verplicht op grond van de wet of verplicht op grond van de CAO of regelingen in branchecodes (vb. klachtencommissie goed onderwijsbestuur)

5 Commissies verplicht op grond van de wet Commissie van beroep personeel (bijzonder PO, VO, BVE, HBO, WO) Klachtencommissie PO/VO Klachtencommissie studenten HO Medezeggenschapscommissies PO/VO (WMS), MBO en HO Commissie/College van beroep Examens (Eindexamenbesluit VO, WEB, WHW)

6 CAO-HBO: Commissies verplicht op grond van CAO - Klachtencommissie gedrag - Commissie Functieordenen HBO CAO-BVE - klachtencommissie gedrag - Bezwarencommissie functiewaardering - Commissie voor Geschillen CAO-BVE CAO-VO - Bezwarencommissie functiewaardering - Bezwarencommissie CAO VO (PMR /BG) CAO-PO - Bezwarencommissie functiewaardering - Commissie geschillen DGO

7 Rechterlijke instanties over onderwijs Kantonrechter: bijzonder onderwijs, leerplicht Rechtbank (> , niet op geld waardeerbaar, kortgeding) Bestuursrechter, CRvB c.q. RvS: openbaar onderwijs en alle bekostigingskwesties Ondernemingskamer (WMS, WEB en WHW) nalevingsvorderingen van medezeggenschapsorganen alle sectoren beroep tegen uitspraken medezeggenschapscommissies PO/VO, MBO en HBO College van Beroep Hoger Onderwijs Beroep tegen beslissing orgaan hogeschool of universiteit Beroep tegen uitspraken College van beroep Examens HO College voor de Rechten van de Mens gelijkebehandelingswetgeving

8 Landelijke Commissies op één n loket Medezeggenschapscommissies (WMS, WEB en WHW): één LCG WMS één LCG deelnemers MBO één LCG HO Bezwarencommissie functieordenen HBO (CAO HBO) Bezwarencommissie CAO VO Geschillencommissie CAO bestuurders VO Eén loket = Stichting Onderwijsgeschillen

9 Diverse commissies op diverse loketten Commissies van beroep : bij Onderwijsgeschillen bij elke besturenorganisatie (PC Besturenraad, VKO, VBS, VGS) Klachtencommissies: bij Onderwijsgeschillen bij elke besturenorganisatie (PC Besturenraad, VKO, VBS, VGS) bij regionale instanties (vb. St. KOMM) Bij de school/instelling Commissies functiewaardering PO, VO en MBO - bij Onderwijsgeschillen - bij elke besturenorganisatie (voor MBO één confessionele fuwa-commissie) Geschillencommissies DGO: Onderwijsgeschillen, rest slapend.

10 Toekomst: Landelijke Commissies kwaliteit (V)SO en Passend Onderwijs Wet kwaliteit (V)SO (Stb. 2012, 545) één Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief (V)SO (verwerking amendement 2011/12, nr. 91, waardoor amendement 2011/2012, 32812, nr. 13 is ingetrokken) Wetsvoorstel Passend Onderwijs (Kamerstukken II 2011/12, 33106) m.i.v één Tijdelijke Geschillencommissie toelating en verwijdering leerlingen (incl. ontwikkelingsperspectief) m.i.v. 01-??-?? één OOGO Commissie (VNG, PO-raad en VO-raad) z.s.m. (via motie Backer c.s. Eerste Kamer) één Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden (PO/VO-raad)

11 Amendementen Geschillencommissie Passend Onderwijs (Kamerstukken II 2011/12, 33106) amendement Van der Ham (D66) en Dijsselbloem (PvdA) nr. 6, gewijzigd in nr. 46, nader gewijzigd in nr. 57 amendement Ferrier (CDA) nr. 18, gewijzigd in nr. 53 samengevoegde amendementen: nr. 88 (vervanging van nr. 53 Ferrier) en nr. 91 (Ferrier en Van der Ham). Kamerbehandeling 15 maart 2012: nr. 91. aangenomen; voor zijn: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en CDA

12 Redenen voor geschillencommissies noodzaak (ontstaan commissies van beroep) laagdrempeligheid/toegankelijkheid uniformiteit specifieke expertise, materie-deskundigheid termijn van behandeling autonomie bevoegd gezag/vrijheid van onderwijs gemeengoed geworden (vb. arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs)

13 Verbeterpunten geschillenregelingen versnippering van commissies: complex/onoverzichtelijk Jurisprudentie: versnipperd en vaak niet gepubliceerd procedurele beginselen: geen controle bevoegdheid commissies: soms onduidelijk, soms te beperkt status van uitspraak of advies: discussie over bindend/niet bindend, afdwingbaarheid, uitvoerbaarheid beperkt instrumentarium commissies: ook andere vormen van conflictoplossing gewenst (onderzoeksrapporten 'Een geschil is geen ruzie' en 'Klagen kan verbeteren')

14 Landelijk loket: voordelen onafhankelijk en transparant overzichtelijk laagdrempelig bundeling van krachten professioneel, kwalitatief hoogwaardige diensten leveren doelmatige besteding van middelen eenheid van procedure eenheid van jurisprudentie eenheid van mediation eenheid van informatie/voorlichting expertisefunctie geschiloplossing hele onderwijs

15 Eén n onafhankelijk loket: hoe? Door middel van: samenvoeging commissies of gezamenlijke backoffice verschillende commissies Hele onderwijs: van PO t/m WO Stakeholders: overheid sociale partners in het onderwijs ouder-, leerling- en studentenorganisaties

16 Expertisecentrum onderzoek (onderzoeksprogramma rond geschilbeslechting met onderwijs-juridische insteek) (medezeggenschap, klachten en arbeidsrecht onderwijs) beleidsontwikkeling (vb. mediation) publicaties organisatie maatschappelijk debat (symposia, congres); bijdrage aan evaluatie wetgeving Website relevante actualiteiten zoals Passend Onderwijs, evaluatie WMS, evaluatie klachtenregeling, discussie over normalisering rechtspositie ambtenaren ontwikkelingen ontslagrecht (Toekomst Commissies van Beroep) enz.

17 kennis en jurisprudentie geanonimiseerde adviezen en uitspraken van Commissies activiteiten Expertisecentrum relevante actualiteiten Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Bestuursverslag 2012 Stichting Onderwijsgeschillen

Bestuursverslag 2012 Stichting Onderwijsgeschillen Bestuursverslag 2012 Stichting Onderwijsgeschillen Stichting Onderwijsgeschillen I Postbus 85191 I 3508 AD Utrecht info@onderwijsgeschillen.nl I www.onderwijsgeschillen.nl De doelstelling van Stichting

Nadere informatie

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 In de Wet medezeggenschap op scholen ( Wms ) staat dat de Landelijke geschillencommissie Wms bevoegd is in, onder meer, geschillen

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Kostenregeling in de WMS kan beter

Kostenregeling in de WMS kan beter Mr. dr. J. Sperling en mr. W.H. Hogerzeil 1 Kostenregeling in de WMS kan beter I Inleiding Met de toegenomen autonomie van scholen en het teruggebrachte toezicht van de onderwijsinspectie is de medezeggenschap

Nadere informatie

Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakantie (32640)

Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakantie (32640) Stand van de wetsvoorstellen tot en met 16 januari 2013 - Wijziging van onder meer de WVO in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakantie (32640) - Wijziging van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW

ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN OCW ONTSLAGPRAKTIJK EN HARMONISATIE IN HET ONDERWIJS RAPPORTAGE VAN EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

In deze BZ Onderwijsrecht de volgende onderwerpen:

In deze BZ Onderwijsrecht de volgende onderwerpen: September 2011 BZ Onderwijsrecht Het onderwijs is constant in beweging. De regeldruk is hoog. De Praktijkgroep Onderwijs van Boels Zanders Advocaten volgt de ontwikkelingen op de voet. Van primair tot

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J.

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Verslag van de Albedaleerstoel Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005 Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Sprengers Leiden, 23 maart 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Verslag Prof.mr. A.F.M.Brenninkmeijer

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbrief 3 juli 2011. Geachte leden en andere lezers Bij aanvang van de zomervakantie

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

Overheid. Arbeid CAOP. Arbeidsconflicten bij de overheid 2003-17. Effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidsconflicten

Overheid. Arbeid CAOP. Arbeidsconflicten bij de overheid 2003-17. Effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidsconflicten Overheid Arbeid Arbeidsconflicten bij de overheid Effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidsconflicten door mr. A.F.M. Brenninkmeijer Collectieve belangen - uiteenlopende geschillen door mr.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen Artikel 1 Volksgezondheid

Aangenomen en overgenomen amendementen Artikel 1 Volksgezondheid Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport datum 1 december 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Inleiding. Notitie van ouders over het Wetsvoorstel studievoorschot

Inleiding. Notitie van ouders over het Wetsvoorstel studievoorschot Ook voor de student: Waar voor je geld! Notitie van ouders over het Wetsvoorstel studievoorschot Inleiding Ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. 1 Een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw

Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw MEDEZEGGENSCHAP Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21 e eeuw P.F. van der Heijden, F.B.J. Grapperhaus, G.J.J. Heerma van Voss, L. Timmerman en E. Verhulp Notitie Juni 2012 Medezeggenschap: Ontwikkelingen

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT

Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT 1 Inleiding... 4 2 Algemeen... 5 2.1 Waarom een studentenstatuut?... 5 2.2 Voor wie bestemd?... 5 2.3 Naleving rechten en plichten... 5 2.4 Vaststelling en openbaarmaking...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND PRIMAIR ONDERWIJS REGIO LEIDEN Plaats : Leiden Bestuursnummer : 21668 Samenwerkingsverband : PO2801 Onderzoek uitgevoerd op : 5 december 2013

Nadere informatie