Arbeidsrecht Juridische wegwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure 1.5 Het kort geding 1.6 Hoger beroep 1.7 Cassatie 2 Juridische aspecten van de arbeidsovereenkomst 2.1 Flexibele arbeidscontracten opstellen 2.2 Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens de proeftijd 2.3 Pensioen: hoe het precies zit? 2.4 Concurrentiebeding opstellen Ontslag in de praktijk Arbeidsovereenkomst ontbinden Het opbouwen van een dossier en contractbeëindiging Outplacement: hoe en waarom? Rechten werknemers bij fusies en overnames 75 4 Verlof en vakantie alles over diverse soorten verlof 4.1 Basisregels vakantiereglement toepassen 4.2 Rechten en plichten rondom de Wazo Van A(anname ziekteverlofmelding) naar B(eter) Aan het werk blijven ondanks gezondheidsproblemen 129 5

3 5.3 Verplichtingen werkgever ingevolge Wet verbetering poortwachter 5.4 Aanbieden van passende arbeid Register

4 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak De rechtsregels die gelden tussen werkgever en werknemer, worden beheerst door het civiele recht zoals te vinden in het Burgerlijk Wetboek meer specifiek in boek 7 titel 10 van het BW, de artikel 7:610 t/m 7:692 BW. De belangrijkste procesregels zijn te vinden in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De rechtsregels die gelden tussen overheid en burger, worden beheerst door het bestuursrecht. De procesregels zoals die gelden in het bestuursrecht zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht. 1.1 De organisatie van de rechtspraak Binnen het Nederlandse civiele rechtsstelsel kennen we de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Het aantal rechtbanken in Nederland is met ingang van 1 januari 2013 als gevolg van de herziening Gerechtelijke Kaart teruggebracht van negentien naar elf en het aantal gerechtshoven is verminderd van vijf naar vier. Vanaf 1 april 2013 zijn er de volgende arrondissementen/rechtbanken: 1. Amsterdam (zittingsplaats Amsterdam); 2. Den Haag (zittingsplaatsen Gouda, s-gravenhage en Leiden); 3. Limburg (zittingsplaatsen Maastricht en Roermond); 4. Midden-Nederland (zittingsplaatsen Almere, Amersfoort, Lelystad en Utrecht); 5. Noord-Holland (zittingsplaatsen Alkmaar, Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad); 7

5 6. Noord-Nederland (zittingsplaatsen Assen, Groningen en Leeuwarden); 7. Oost-Brabant (zittingsplaatsen Eindhoven en 's- Hertogenbosch); 8. Gelderland (Oost-Nederland (zittingsplaatsen Almelo, Deventer, Enschede, Zwolle); 9. Overijssel (Apeldoorn, Arnhem, Zutphen, Nijmegen) 10. Rotterdam (zittingsplaatsen Dordrecht en Rotterdam); 11. Zeeland-West-Brabant (zittingsplaatsen Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg). De rechtbanken zijn onderverdeeld in verschillende onderdelen, sectoren genoemd, zoals civiel, strafrecht en bestuursrecht. Rechtbanken zijn na de invoering van de nieuwe gerechtelijke indeling in 2013 niet langer verplicht een aparte sector kanton aan te houden. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel oude kantongerechten als nevenlocatie van de rechtbank zijn gesloten. Wel hebben veel rechtbanken een kamer voor kantonzaken.verder zijn de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden samengevoegd waardoor de volgende gerechtshoven kunnen worden onderscheiden: Arnhem-Leeuwarden Den Haag Amsterdam s-hertogenbosch Naast de hierboven genoemde organisaties zijn er nog de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep behandelt het hoger beroep in ambtenarenzaken en de sociale zekerheid. Het College van Beroep behandelt zaken op het terrein 8

6 van het sociaaleconomisch bestuursrecht. Ook de Afdeling rechtspraak van de Raad van State behandelt zaken in hoger beroep tussen burger en overheid, zoals zaken op het terrein van het vreemdelingenrecht. De Raad van State maakt geen onderdeel uit van de rechterlijke organisatie. In het onderstaande volgt een uiteenzetting van de civiele procedure. 1.2 De kantonrechter De wet bepaalt dat arbeidszaken worden behandeld door de sector Kanton van de rechtbank of de kamer voor kantonzaken. Uitzondering op deze regel zijn arbeidsrechtelijke kwesties betreffende de statutair directeur en ambtenaren. Deze zaken worden behandeld door een andere sector binnen de rechtbank. In het algemeen begint een rechtszaak met een dagvaarding. Er zijn ook zaken die met een verzoekschrift beginnen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de ontbindingsprocedure. De uitspraak in een dagvaardingsprocedure heet vonnis. Als een rechtszaak met een verzoekschrift begint, heet de uitspraak beschikking. Degene die in een dagvaardingsprocedure iets vordert, is de eiser en degene die gedagvaard is, is de gedaagde. In een verzoekschriftprocedure spreken we van verzoeker en verweerder. Een verzoekschriftprocedure wordt ook wel aangeduid met de term rekestprocedure. Er wordt dan niet gesproken van een verzoeker en een verweerder maar van een rekwestrant en een gerekwestreerde. De procedures verlopen totaal verschillend en worden in het onderstaande beschreven. 9

7 Bovenstaand is een voorbeeld van het complete rapport onder redactie van HR Praktijk. Vakantie en verlof in de zorg: Klik hier en download het complete rapport!