Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance"

Transcriptie

1 AG Employee Benefits Ascento news N Nr. 811 Novembre/Decmbre Maart De beaux Een résultats sterke pour solvabiliteitsmarge en 2012 in AG Insurance 2012 Wij houden u via Ascento news graag op de hoogte van de situatie en de prestaties van onze onderneming. Wim Vermeir Chief Investment Officer AG Insurance & Ageas vervolg p 2 suite page 2 Un Aandelen retour weer en grâce in des gratie actions in en 2013?? 2012 werd uiteindelijk een goed beursjaar. De meeste beheerders geloven dat deze trend zich in 2013 zal voortzetten, maar er blijft toch twijfel bestaan over het algemene economische klimaat. vervolg suite page p 3 P2 P1 et en 32 AG Financiële Insurance, resultaten 2012 un partenaire solide et fiable en assurances P5 Impact AG Ascento des réformes Free: gouvernementales zekerheid en rendement P1 P6et 4 Alain Internettip: Smets, mécène et hasseltois waar vindt fier u de de l être Rainbowfondsen? 1/6

2 AG Employee Benefits 5,5 % 1,5 % 4,9 % Het financieel resultaat van 2012 leverde een nettowinst op van 433 miljoen EUR, wat in lijn ligt met de vorige jaren, op 2011 na. 5,9 % 2,9 % 49,8 % 29,5 % We zijn erin geslaagd om in moeilijke omstandigheden toch een mooi resultaat neer te zetten dankzij mooie verkoopcijfers, een verhoogde rendabiliteit in Niet-leven en een voorzichtig maar dynamisch beheer van onze beleggingsportefeuille. AG Insurance tekende in 2012 een groei op van 14 % van het incasso in Leven en van 5 % in Niet-leven. Een financieel gezonde onderneming In 2012 hebben we onze blootstelling aan Zuid-Europese staatsobligaties nog verder teruggeschroefd. Daarnaast zijn we actiever geworden in nieuwe types beleggingen die de reële economie financieren, zoals infrastructuurwerken in België en Europa. Beleggingsportefeuille AG Insurance Een stevige solvabiliteitsmarge Overheidsobligaties Bedrijfsobligaties Aandelen Leningen Vastgoed Cash Andere AG Insurance blijft een zeer solide onderneming, met een ratio die licht stijgt tot 197 % eind Dat betekent dat we beschikken over een eigen kapitaal dat bijna het dubbele bedraagt van het wettelijk vereiste minimum. Met deze buffer kunnen we de marktschommelingen opvangen en blijven investeren in de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat we mooie resultaten behaalden in 2012 betekent echter niet dat we niet langer voorzichtig en waakzaam moeten zijn. Ondanks verschillende veelbelovende signalen is er nog te veel onzekerheid om te kunnen spreken van een duurzaam economisch herstel. 2/6

3 Aandelen weer in de (vervolg van p.1) Wij vroegen Wim Vermeir, verantwoordelijk voor het financiële beheer bij AG Insurance en Ageas, om zijn objectieve standpunt. Zoals u kunt lezen in het interview hieronder, roept hij op tot voorzichtigheid, maar niet tot gelatenheid. Hoe evolueert de beurs? Leent het huidige economische klimaat zich ertoe om meer risico s te nemen? Wim Vermeir:De economie is misschien niet in optimale vorm, maar ze krabbelt overeind. Vreemd genoeg blijven de ondernemingen evolueren in deze crisisomgeving, al moeten ze wel maatregelen nemen om het hoofd te bieden aan die crisis, meer bepaald via herstructureringen. De ondernemingen boeken geleidelijk aan winst en beschikken over cash. Dat is gunstig voor de aandelen. Positief is dat de maatregelen tegen het ineenstorten van de euro hun doel niet hebben gemist. Deze situatie zal nog evolueren, met een zekere volatiliteit tot gevolg. Maar toch ben ik optimistisch, vooral over de langetermijnperspectieven. Waarom is de lange termijn zo belangrijk? De aandelen hangen af van de economische groei en die gaat voortdurend op en neer. Golfbewegingen zijn nu eenmaal kenmerkend voor de economie. Bovendien hangt de aandelenprijs enerzijds af van de winst van de onderneming en anderzijds van een akkoord tussen de verkoper en de koper. Deze laatste schat als belegger uiteraard zijn risico s in. En hij rekent erop dat zijn aandelen op lange termijn goed presteren en een hoger rendement behalen dan andere beleggingen. Om die analyse te bevestigen, moet de economie blijven aantrekken. We krijgen momenteel positieve signalen. En het voorlopig trage herstel ondersteunt de stelling dat we ons wat de aandelen betreft op de lange termijn moeten richten. De Europese aandelen behaalden in 2012 een gemiddeld rendement van 14 %. En in 2013? 2012 was inderdaad een goed jaar in een moeilijke context: de eurozone stond onder zware druk. Ik kan echter gerust stellen dat er de komende drie tot vijf jaar interessante rendementen kunnen worden behaald, hoewel het niveau van vorig jaar niet zal worden bereikt. Is het verstandig om de klanten nu aan te raden te beleggen in tak 23? Ja, en opnieuw op voorwaarde dat de belegger kiest voor de lange termijn. Dat is cruciaal. Kan de diversificatie van de obligatieportefeuille zorgen voor een hogere rendabiliteit? Dankzij de hoge rentevoeten konden we in het verleden kiezen uit een vrij ruim aanbod aan obligatieproducten. Vandaag zijn de rendementen van de risicovrije obligaties zo 3/6

4 gratie in 2013? laag dat we onze beleggingshorizon moeten verbreden. Daarom beleggen we nu ook in bedrijfsobligaties, infrastructuurleningen, leningen aan overheden enz. Ja, de rendabiliteit is hoger en ook al nemen we een beetje meer risico dan vroeger, het blijft redelijk. Diversificatie biedt immers ook een zekere bescherming. Hoe onderscheiden verzekeraars zich van banken? Een bankier zoekt voor elke belegde euro een hefboomeffect waarmee hij dat geld verschillende keren kan herbeleggen. Het vak van de verzekeraar is anders. Wij ontvangen liabilities, premies die de klant betaalt en waarop wij op termijn een rendement waarborgen. Vervolgens zoeken we beleggingsinstrumenten waarmee we onze verbintenissen kunnen nakomen. Samengevat, verzekeraars gaan de premies onmiddellijk beleggen. Zo creëren we covering assets, de fameuze dekkingswaarden. Eenvoudig gezegd, betekent dit dat er voor elke betaalde premie en elke waarborg die wij daarop geven, een dekkingswaarde is die de belegging volledig beschermt. Deze link tussen het product en de dekkingswaarde is bij bankproducten veel minder direct. 1/6

5 AG Employee Benefits AG Ascento Free : meer flexibiliteit in uw beleggingen AG Ascento Free stelt u verschillende beleggingsfondsen voor met elk een ander risicoprofiel. Zo kunt u naargelang uw behoeften veiligheid laten primeren of eerder de voorkeur geven aan een dynamisch rendement. Het Rainbow Ivory fonds is een tak 21-fonds. Het laat uw spaargeld renderen zonder dat u daarvoor risico s hoeft te nemen. Dit fonds biedt zowel een kapitaalsgarantie als een gewaarborgde interestvoet. Dit kan jaarlijks verhoogd worden met een winstdeling die wordt bepaald in functie van het verkregen rendement en de economische conjunctuur. Een hogere rendabiliteit Naast dit tak 21-fonds biedt Ascento ook verschillende tak 23-fondsen (zie onderstaande tabel). Deze bieden geen kapitaals- of rendementswaarborg en zijn dus risicovolle beleggingen. Hun risiconiveau hangt af van de samenstelling van het fonds. Een aandelenfonds bijvoorbeeld kan heel performant zijn, maar kan ook waarde verliezen naargelang de beursconjunctuur. Een obligatiefonds biedt een stabielere maar ook meer beperkte return. Het is de verzekeringsnemer die dit financieel risico volledig draagt. Uiteraard is het de bedoeling door meer risico te nemen een hogere rendabiliteit te verkrijgen. In 2012 hebben onze Rainbowfondsen heel mooie resultaten behaald, bijna 10 % voor onze obligatiefondsen en tot 15 % voor onze aandelenfondsen. En dit zonder rekening te houden met het feit dat een belegging in tak 23 vrijgesteld is van roerende voorheffing. De keuze voor een bepaalde formule is dus afhankelijk van uw beleggersprofiel en van de risicograad waaraan u uw portefeuille wil blootstellen. AG Ascento Free biedt op dat vlak een grote flexibiliteit. U kunt ervoor kiezen om uw kapitaal volledig of gedeeltelijk te beleggen in één of meerdere fondsen. In de loop van het contract kunt u uw formule aanpassen door uw kapitaal geheel of gedeeltelijk over te hevelen naar één of meerdere andere fondsen. Wat wordt bedoeld met risicoklasse? De volatiliteit van financiële activa is een weergave van de koersschommelingen ervan tijdens een bepaalde periode. Die volatiliteit dient om de risicograad te meten van financiële activa. Er bestaan 7 risicoklassen, waarbij 0 het kleinste risico weergeeft en 7 het grootste. Fonds Rainbow Violet Rainbow Blue Rainbow Indigo Rainbow Green Rainbow Orange Rainbow Red Samenstelling van het fonds 100 % geldmarktinstrumenten 100 % obligaties 25 % aandelen, 75 % obligaties 50 % aandelen, 50 % obligaties 75 % aandelen, 25 % obligaties 100 % aandelen Gemiddelde jaarlijkse return over de laatste 5 jaar 0,41 % 3,69 % 1,50 % -0,01 % -1,78 % -4,19 % Return ,49 % 9,34 % 11,01 % 12,41 % 13,66 % 15,10 % Risicoklasse /6

6 Internettip Hoe kunt u de evolutie van de Rainbowfondsen opvolgen? Bent u geïnteresseerd in de evolutie van de koersen van de verschillende Rainbowfondsen? Wilt u graag dag na dag de waarde van de eenheden of het rendement tijdens een bepaalde periode kennen? Of een vergelijking maken tussen de verschillende fondsen? 1 Klik dan op de homepage door naar Meer info in het onderdeel Gepensioneerde of bruggepensioneerde. 2 Vervolgens klikt u in de linkerkolom op Wat zijn onze fondsen? A 3 Hier vindt u: B A B de historiek van de rendementen en de vergelijking tussen de fondsen de technische fiche van elk Rainbowfonds AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Dries De Dauw, Frederik De Mol, Anne Marie Dujardeyn, Benoit Halbart, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver en Wim Vermeir Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Foto s Christopher Jaumoulle AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel AG Employee Benefits: Kruidtuinlaan 20, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Lay-out Nathalie Collard Prepress Sophie Vilain Drukkerij Van Gansen & C Lezersrubriek Tel: Vanaf mei 2013 worden de rendementen van onze fondsen niet langer gepubliceerd in de krant De Tijd/L Echo. Alle informatie en de tools om te vergelijken, blijven echter ter beschikking op onze website Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. Verantwoordelijke uitgever: Benoit Halbart, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel 6/6

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst AG Employee Benefits Ascento news Nr. 9 Juni 2012 Onze solvabiliteit blijft sterk Ondanks de turbulentie op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn

Nadere informatie

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten? AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

De Rainbow fondsen :

De Rainbow fondsen : Nr 1 - Juni 2008 Editoriaal Beste klant, U hebt momenteel de eerste uitgave in handen van Ascento News, de fonkelnieuwe nieuwsbrief van Fortis Employee Benefits die twee keer per jaar zal verschijnen.

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Profit Best Of Third Party Funds 1 Beleg op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld! Hoe uw geld optimaal beleggen? U kijkt uit naar een goede belegging?

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer!

Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Top Protect Alpha Turbo 07/209 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Schakel naar een hoger rendement dankzij de kracht van alternatief beheer! Alternatief beheer via Man Investments, de absolute

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie