fin verslag per (1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2011 04 12 fin verslag per 31-12-2010(1)"

Transcriptie

1 fin verslag per (1) Specificaties en toelichting Balans 2010 gr.b. nr(s) 31/12/ VPB aangifte Materiele vaste activa Nes A machines en installaties Nes A machines en installaties Nes A materiële vaste activa machines en installaties Tandwiel kast 1 1 B materiële vaste activa overige mateiële vaste activa Opschaling Windturbines C materiële vaste activa vaste bedr.middelen in uitvoering totaal Te vorderen en voor uitbetaald Borgsom p.t.t D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Te ontvangen btw Nog te ontvangen D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. vennootschapsbelasting D vorderingen en overl. activa vorderingen vennootschapsbel. Vooruitbet. vennootschapsbelasting D vorderingen en overl. activa vorderingen vennootschapsbel. Vooruitbet. dividendbelasting D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. dividendbelasting D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbet. dividendbelasting D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen Vooruitbetaald D vorderingen en overl. activa overige kortl. vordringen totaal Beleggingen (op aanschafwaarde) A.S.N. aandelen fonds E effecten effecten A.S.N. Mixfonds E effecten effecten A.S.N. Groenprojectenfonds E effecten effecten A.S.N. Small & midcap fonds E effecten effecten A.S.N. Milieu & waterfonds E effecten effecten totaal De waarde tegen beurskoersen op 31 December 2009 is ,-- ( ) Liquide middelen A.S.N. Milieuspaarrek F liquide middelen banktegoeden ASN wereldsparen F liquide middelen banktegoeden ING F liquide middelen banktegoeden ING betaalrekening (nieuw ivm hypotheek) F liquide middelen banktegoeden ING in bedrijf rekening F liquide middelen banktegoeden Rabo betaalrek F liquide middelen banktegoeden Rabo bedrijfs telerek F liquide middelen banktegoeden totaal Eigen vermogen Eigen vermogen / G ondernemingsvermogen winstreserves Resultaat voor belasting (2010) /na belasting (2009) G ondernemingsvermogen winstreserves Eigen vermogen / Reserves Kostenegalisatie reserve - - Reserve eigen risico H ondernemingsvermogen reserve ass. eigen risico totaal Leningen Leengelden "NES" J Schulden/overl. passiva overige schulden Kortlopende schulden en nog te betalen kosten Af te dragen btw 4e kw. 2010/ I Schulden/overl. passiva schuld omzetbelasting Nog te betalen vennootschapsbelasting Crediteuren J Schulden/overl. passiva overige schulden Nog te betalen J Schulden/overl. passiva overige schulden Nog te betalen rente J Schulden/overl. passiva overige schulden Te betalen venn. bel. 20% 2010/(2009) totaal

2 fin verslag per (1) Balans per 31 december 2010 Fiscaal nr: BALANS EURO EURO EURO EURO ACTIVA PASSIVA Materiele vaste Activa Eigen Vermogen Te vorderen/vooruitbetaald Reserves Beleggingen Leningen Liquide middelen Kortlopende schulden/ nog te betalen Totaal activa Totaal passiva

3 fin verslag per (1) Winst- en Verliesrekening per Werkelijk Begroot Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk BATEN LASTEN Opbrengst windmolens Afschrijvingen Overige opbrengsten Onderhouds-/Service kosten Resultaat op beleggingen Overige kosten molens Bestuurs en kantoorkosten Rente Voorlichting en subsidies Projekt opschaling Nes Diverse kosten Resultaat voor belasting

4 Specificaties bij begroting & exploitatie fin verslag per (1) Inkomsten: Werkelijk Begroot Werkelijk Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes A Opbrengsten netto omzet Totaal Begroot 1,400,000 KwH tegen 4,5 ct; werkelijk 1,383,000 tegen 3,3 ct. Overige opbrengsten Contributies D Opbrengsten overige opbrengsten Rente B Opbrengsten rente op banktegoeden Dividend uit aandelen C Opbrengsten Dividend Verhuur mobiel netwerk provider D Opbrengsten overige opbrengsten Afbouw res. ass. eigen risico Saldo fiscale winstberek. afname ass. res. eigen risico Diverse inkomsten D Opbrengsten overige opbrengsten Kosten: Onderhoud Service- & onderhoudskosten G Overige bedrijfskosten onderh. kst overige mat. v. activa Storingsonderhoud Overige bedrijfskosten onderh. kst overige mat. v. activa Totaal Overige kosten windmolens verzekeringen H Overige bedrijfskosten Andere kosten NUON/Continuon netwerk H Overige bedrijfskosten Andere kosten Erfpacht Rijkswaterstaat H Overige bedrijfskosten Andere kosten WOZ: belasting H Overige bedrijfskosten Andere kosten Overige kosten windmolens H Overige bedrijfskosten Andere kosten Totaal Bureaukosten Administratiekosten H Overige bedrijfskosten Andere kosten Kantoorbenodigheden Overige bedrijfskosten Andere kosten Portikosten H Overige bedrijfskosten Andere kosten Telefoon H Overige bedrijfskosten Andere kosten Overige kantoorkosten Overige bedrijfskosten Andere kosten Bestuurskosten H Overige bedrijfskosten Andere kosten Nieuwsbrief H Overige bedrijfskosten Andere kosten Publiciteit & werving Overige bedrijfskosten Andere kosten Lidmaatschappen H Overige bedrijfskosten Andere kosten Bestuurs-/WA verzekering bedr H Overige bedrijfskosten Andere kosten Bankkosten/rente H Overige bedrijfskosten Andere kosten Diversen Overige bedrijfskosten Andere kosten Totaal Rente: (leningen * 5%) Overige bedrijfskosten kst schulden/rentelasten etc. Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten Subs. zonneboilers/zonnepanelen H Overige bedrijfskosten Andere kosten Projekt opschaling Nes Resultaat op beleggingen A.S.N. aandelen fonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Mixfonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Groenprojectenfonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Small & midcap fonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten A.S.N. Milieu & waterfonds Overige bedrijfskosten Waarderingsvermindering effecten Totaal Diverse kosten Resultaat

5 2010. jaarverslag.xls Gr.b.nr. Toelichting op spec. en toel. Balans en V & W 2010: Balans: nr Electriciteitsaansluiting: Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/kva Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/kva Liander: 20% materiaal-/loonkosten vlg offerte Project management en onderzoek DHV Dijkstabiliteitsonderzoek Stroomversnelling 1e 10% Stroomversnelling 2e 20% Stroomversnelling 3e 30% Legeskosten: Gem. Waterland voorlopige legeskosten Leningen Saldo Aflossingen/schenkingen etc. 6 leden Nog te ontvangen: Windunie Opbrengsten december Postbank bedrijfrekening rente Asn wereldspaarrekening rente Rabo spaarrekening rente Crediteuren: Oussoren: adm. kosten 40% Kamer van koophandel 149 Liander: Nes Green Services Liander: opschalingskosten Nog te betalen: Vestas te bet. Serv.k. en storingsonderhoud Rijkswaterstaat erfpacht voorgaande jaren (gedeeltelijke verhoging) Nuon Nuon december 2010 Nes 1,2 en 3 vastrecht 610 ING Bankkosten 4e kwartaal Rabo kosten 4e kw Verlies & Winst: 4540 Service- & onderhoudskosten Green Services: onderhoud Diverse baten Leden + rente schenkingen etc afboeking 2x betaling Orange afbouw reserve assurantie eigen risico 10% Coöperatieve Windenergie Waterland u.a.

6 Begroting Jan t/m Oktober 2011 Inkomsten: Begroot Werkelijk Begroot Jan- Oct Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes Totaal Overige opbrengsten Contributies Rente Dividend uit aandelen Afbouw res. ass. eigen risico Verkoop turbines Diverse inkomsten Kosten: Onderhoud Service- & onderhoudskosten Storingsonderhoud Totaal Overige kosten windmolens verzekeringen NUON/Continuon netwerk Erfpacht Rijkswaterstaat WOZ: belasting Overige kosten windmolens Totaal Bureaukosten Administratiekosten Kantoorbenodigheden Portikosten Telefoon Overige kantoorkosten Bestuurskosten Nieuwsbrief Lidmaatschappen Bestuurs-/WA verzekering bedr Bankkosten/rente Diversen Totaal Rente: (leningen * 5%) Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten Subs. zonneboilers/zonnepanelen Resultaat

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten

Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Financieel jaarverslag 2014 Stichting WoonInitiatief Waalre Projecten Inhoudsopgave Toelichting verslag 2014 Exploitatie 2014 Balans 31-12-2014 Waalre mei 2015 Bestuur WoonInitiatief Waalre Projecten Toelichting

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3

1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging 2 4 Administratie 3 Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt te Utrecht RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat en vermogen 2 3 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738

FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING 201 3 Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Ingevoerde grootboekrekeningen

Ingevoerde grootboekrekeningen 1 Aanschafwaarde Goodwill Balans 0 diversen 10 Aanschafwaarde Ontwikkelingskosten Balans 0 diversen 51 Afschrijving Goodwill Balans 0 diversen 60 Afschrijving Ontwikkelingskosten Balans 0 diversen 70 Afschrijving

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: 8501.76.529 - De contactgegevens: Genneperweg 11 5654 AG Eindhoven

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie