Baten en lasten 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baten en lasten 2013"

Transcriptie

1 Baten en lasten 2013

2 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging Exploitatie gebouw Onderhoud Telecommunicatie Belastingen Gas, water en elektra Beheer / schoonmaak Consumpties Automaten consumpties Aanschaf bar en keuken mat Aanschaf bar decoratie, lampen etc Voorraadmutatie Inkopen incl. btw Operationele zaken Varend materiaal Rijdend materiaal Klein materiaal EHBO materiaal Beloning strandwachters Overige zaken Onderhoud strandprogramma Brandstof verzekeringen materiaal Opleidingen Huur Zwembad Lesmateriaal Opleidingen / examens / overige Onderhoud Smartboard en div. mat Organisatie Verzekeringen algemeen Contributie Ned Red Bestuurskosten Kantoorkosten Accountantskosten Computerkosten BTW veiligheid en vereniging totaal Zandmotor Kosten zandmotor BTW zandmotor J.B Activiteiten Taken / kleding Overige VW&C Wervingsactiviteiten Drukwerk Overige zaken Open dag Nieuwjaarsduik Dotatie reserves Jubileum Vervangingen Computersystemen Onderhoud gebouw Onttrekking reserves Jubileum Vervangingen Computersystemen Onderhoud gebouw Totaal Ontvangsten incl. btw Begroting 2013 Def Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 Subsidie gemeente Westland Subsidie gemeente Westland - btw comp Subsidie gemeente Westland - zandmotor Contributie Sponsoring Verkoop materialen Inkomsten bar / Kantine incl. btw Rente ontvangsten Totaal Resultaat

3 Baten en Lasten 2014

4 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2014 Uitgaven Begroting 2014 Def Ten laste van veiligheid 2014 Ten laste van vereniging Exploitatie gebouw Onderhoud Telecommunicatie Belastingen pand Gas, water en elektra Beheer / schoonmaak Consumpties Automaten consumpties Aanschaf bar en keuken mat Voorraadmutatie Inkopen incl. btw Operationele zaken Varend materiaal Rijdend materiaal Klein materiaal EHBO materiaal Beloning strandwachters Overige zaken Onderhoud strandprogramma Brandstof verzekeringen materiaal verzekeringen ongevallen C Opleidingen Huur Zwembad Opleidingen / examens / overige Opleiding zuurstof + EHBO Activiteiten Onderhoud Smartboard en div. mat Organisatie Verzekeringen algemeen Contributie Ned Red Bestuurskosten Jubileum Kantoorkosten Accountantskosten Computerkosten Overige alg. kosten BTW veiligheid en vereniging totaal Zandmotor Kosten zandmotor BTW zandmotor J.B Activiteiten Taken / kleding Overige VW&C Wervingsactiviteiten Drukwerk Overige zaken Open dag Nieuwjaarsduik Dotatie reserves Jubileum Vervangingen Computersystemen Onderhoud gebouw Onttrekking reserves Jubileum / boek Vervangingen - - Computersystemen Onderhoud gebouw Totaal Ontvangsten Begroting 2014 Def Ten laste van veiligheid 2014 Ten laste van vereniging 2014 Subsidie gemeente Westland Subsidie gemeente Westland - btw comp. - - Subsidie gemeente Westland - zandmotor Contributie Sponsoring Verkoop materialen 150 Bruto inkomsten bar / Kantine Rente ontvangsten Totaal Resultaat

5 Monsterse Reddingsbrigade Strandweg VT TER HEIJDE AAN ZEE RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

6 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 2013 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over

7 JAARREKENING

8 4 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2012 Actief Vlottende activa Voorraden (1) Vorderingen (2) Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen (3) Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

9 4 31 december december 2012 Passief Vermogen (4) Besteedbaar vermogen Bestemmingsreserves Kortlopende schulden (5) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overlopende passiva Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

10 5 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Netto-omzet (6) Zandmotor (7) - 1 Inkopen (8) Bruto-omzetresultaat Dotatie bestemmingsreserves (9) Opleidingen (10) Exploitatie gebouw (11) Operationele zaken (12) Organisatie (13) Jeugd brigade (14) Voorlichting, Werving & Communicatie (15) Bedrijfsresultaat Bankrente en kosten (16) Resultaat Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

11 6 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIEF Vlottende activa Voorraden (1) Voorraad Vorderingen (2) Debiteuren Debiteuren Overlopende activa Overige overlopende activa Liquide middelen (3) Rabobank rekening-courant Rabobank spaarrekening Kas Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

12 7 PASSIEF Besteedbaar vermogen (4) Besteedbaar vermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve onderhoud inventaris Bestemmingsreserve vervangingen Bestemmingsreserve computersystemen Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsreserve onderhoud inventaris Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Mutatie - - Saldo per 31 december Bestemmingsreserve vervangingen Saldo per 1 januari Dotatie grote investeringen Onttrekking Saldo per 31 december Bestemmingsreserve computersystemen Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Saldo per 31 december Bestemmingsreserve jubileum Saldo per 1 januari - - Dotatie Saldo per 31 december Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

13 8 Kortlopende schulden (5) Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overlopende passiva Accountantskosten Terugbetaling zandmotor Overige overlopende passiva Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

14 9 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER Netto-omzet (6) Subsidie - Gemeente Westland Contributie Sponsoring Verkoop materialen Opbrengst bar Zandmotor (7) Opbrengst Zandmotor Kosten Zandmotor Omzetbelasting Zandmotor Inkopen (8) - 1 Inkopen bar Voorraadmutatie Dotatie bestemmingsreserves (9) Bestemmingsreserve onderhoud inventaris Bestemmingsreserve vervangingen Bestemmingsreserve computersystemen Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsreserve groot materiaal rijdend Opleidingen (10) Huur zwembad EHBO kosten Opleidingskosten Exploitatie gebouw (11) Gas, water en elektra Onderhoud onroerend goed Vaste lasten Schoonmaakkosten Kantinekosten (koffie, thee etc.) Automaten consumpties Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

15 Operationele zaken (12) Brandstofkosten Verzekering Klein materiaal Rijdend materiaal Varend materiaal Groot materiaal ICT Beloning strandwachters Overige zaken Organisatie (13) Bestuurskosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekering Computerkosten Accountantskosten Omzetbelasting overige Jeugd brigade (14) Jeugd Brigade - Activiteiten Jeugd Brigade - kleding Voorlichting, Werving & Communicatie (15) Voorlichting, Werving & Communicatie Kosten nieuwjaarsduik Bankrente en kosten (16) Ontvangen bankrente -/- bankkosten Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE

16 Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE Rapport over het boekjaar 2014

17 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de winst- en verliesrekening over

18

19 JAARREKENING 2014

20 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2013 Actief Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 5

21 31 december december 2013 Passief Vermogen Besteedbaar vermogen Bestemmingsreserves Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overlopende passiva Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 5

22 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Zandmotor -5 - Inkopen Bruto-omzetresultaat Dotatie bestemmingsreserves Opleidingen Exploitatie gebouw Operationele zaken Organisatie Jeugd brigade Voorlichting, Werving & Communicatie Bedrijfsresultaat Bankrente en kosten Resultaat Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 6

23 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIEF Vlottende activa Voorraden Voorraad Vorderingen Debiteuren Debiteuren Overlopende activa Overige overlopende activa Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank spaarrekening Kas Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 7

24 PASSIEF Besteedbaar vermogen Besteedbaar vermogen Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve onderhoud inventaris Bestemmingsreserve vervangingen Bestemmingsreserve computersystemen Bestemmingsreserve jubileum Bestemmingsreserve onderhoud inventaris Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Mutatie - - Saldo per 31 december Bestemmingsreserve vervangingen Saldo per 1 januari Dotatie Subsidie grote investeringen Onttrekking Saldo per 31 december Bestemmingsreserve computersystemen Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Saldo per 31 december Bestemmingsreserve jubileum Saldo per 1 januari Dotatie Onttrekking Saldo per 31 december Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 8

25 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overlopende passiva Accountantskosten Terugbetaling zandmotor Borgsommen Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 9

26 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 Netto-omzet Subsidie - Gemeente Westland Contributie Sponsoring Verkoop materiaal Opbrengst bar Zandmotor Opbrengst Zandmotor Kosten Zandmotor Omzetbelasting Zandmotor Inkopen -5 - Inkopen bar Voorraadmutatie Dotatie bestemmingsreserves Bestemmingsreserve onderhoud inventaris Bestemmingsreserve vervangingen Bestemmingsreserve computersystemen Bestemmingsreserve jubileum Opleidingen Huur zwembad EHBO kosten Opleidingskosten Exploitatie gebouw Gas, water en elektra Onderhoud onroerend goed Vaste lasten Schoonmaakkosten Kantinekosten (koffie, thee etc.) Automaten consumpties Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 10

27 Operationele zaken Brandstofkosten Verzekering Klein materiaal Rijdend materiaal Varend materiaal Beloning strandwachters Overige zaken SV Organisatie Bestuurskosten Kantoorkosten Telecommunicatie Contributies en abonnementen Verzekering Computerkosten Accountantskosten Kosten jubileum Omzetbelasting overige Jeugd brigade Jeugd Brigade - Activiteiten Voorlichting, Werving & Communicatie Voorlichting, Werving & Communicatie Kosten nieuwjaarsduik Bankrente en kosten Ontvangen bankrente -/- bankkosten Samenstellingsverklaring afgegeven Monsterse Reddingsbrigade te TER HEIJDE AAN ZEE 11

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL

STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL D STICHTING SPORT 8t RECREATIE WEHL Postbus 44 73AAWehl Telefoon: (314) 68 6 2 RabobankWehl e.o. 1572.7.536 E-mail: ssr@chello.nl www.sportinwehl.nl Afd. [fld] Doetiochem Kop^e Documentnummer: Zaaknummer:

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: 8501.76.529 - De contactgegevens: Genneperweg 11 5654 AG Eindhoven

Nadere informatie

Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011

Branchevereniging Bewindvoerders WSNP Jaarrekening 2011 1. Voorblad 2. Beginbalans 3. Exploitatieoverzicht 4. Eindbalans na resultaatverdeling 5. Toelichting op exploitatieoverzicht 6. Toelichting op eindbalans na resultaatverdeling 7. Voorzieningen / Projectsubsidies

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting

Nadere informatie