Energieleverende monumentale binnenstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energieleverende monumentale binnenstad"

Transcriptie

1 Eergieleverede moumetale biestad Bestaade gebouwe iet zomaar afbreke, maar hergebruike e ipasse i ieuwe plae, dát is de ieuwe tred. Ee logische keuze: het is kapitaalverietigig om oude gebouwe af te breke e tegelijkertijd te gaa ieuwbouwe als er oude gebouwe leeg staa te wachte op ee goede bestemmig. E als die gebouwe da ook og cultuurhistorisch waardevol zij e prachtig e op mooie plekke ligge i de stad, da kome we i de buurt va het ideaal va de duurzame moumetale biestad. Maar moumete kue iet zomaar verduurzaamd worde. Daar komt veel bij kijke. Of de ambities voor ee eergieleverede duurzaamheid gehaald kue worde? I ee workshop wordt ader igegaa op ekele geslaagde voorbeelde die i samewerkig met de gemeete Utrecht gerealiseerd zij i de regio Utrecht. Sprekers: Kees Geevers MA, docet Hogeschool Utrecht e PhD-oderzoeker aa de TU Delft Aro Hartig, milieu-adviseur duurzaam bouwe, gemeete Utrecht

2 Eergieleverede moumetale biestad

3 Eergieleverede moumetale biestad

4 Eergieleverede moumetale biestad

5 Eergieleverede moumetale biestad

6 Eergieleverede moumetale biestad

7 Eergieleverede moumetale biestad

8 Eergieleverede moumetale biestad

9 Eergieleverede moumetale biestad

10 Eergieleverede moumetale biestad = 15 milj. liter

11 Eergieleverede moumetale biestad

12 Eergieleverede moumetale biestad

13 Workshop Itroductie Gemeetelijke ambitie Aro Hartig Twee werkterreie Moumetezorg Stedelijke verieuwig Moumetezorg Paushuis e Hadboek Duurzame Moumetezorg Stedelijke verieuwig Belvedere Oderwijs e oderzoek Studete aa het werk Afstudeeratelier

14 Aro Hartig: De gemeetelijke ambitie

15 Workshop Twee werkterreie Moumetezorg Stedelijke verieuwig Moumetezorg Paushuis e Hadboek Duurzame Moumetezorg Stedelijke verieuwig Belvedere Oderwijs e oderzoek Studete aa het werk Afstudeeratelier

16 Twee werkterreie:

17 Moumetezorg Historie Paushuize Het statige pad op de hoek va de Pausdam e de Kromme Nieuwe Gracht werd i 1517 gebouwd i opdracht va Adriaus Florisz, de eige paus va Nederladse bodem. Hij wilde het huis i zij geboorteplaats gebruike voor zij oude dag. Maar tot ieders verbazig e ook zij eige, werd hij i jauari 1522 tot paus verkoze. Hij vertrok aar Rome e twitig maade a zij verkiezig stierf hij op 64 jarige leeftijd, zoder dat hij Paushuize ooit heeft moge bewodere. Maatregele: 'Het blijft ee moumet, dus we kue gee zoepaele op het dak zette. Wel kue we veel dubbel glas gebruike, extra dikke gordije voor de rame hage e eergiezuiige verlichtig istallere', aldus ee woordvoerster va de provicie. Het dak e verschillede ruimtes worde geisoleerd, er worde daglichtsesore e aawezigheidsdetectie voor de verlichtig geistalleerd e i ruimte die iet lagdurig worde gebruikt wordt de temperatuur bewust laag gehoude. Daaraast worde er waterbesparede toilette, ee eergiezuiig vetilatiesysteem e verwijderbare tochtstrippe aagebracht Op dit momet is de reovatie va Paushuize i volle gag. Als alles volges plaig verloopt, zal het vaaf maart 2011 weer gebruikt worde voor huwelijke, vergaderige e represetatieve bijeekomste va de commissaris va de Koigi. De reovatie herstelt de historische elemete va het pad. Het aatal vergaderzale zal worde verdubbeld e kue i de toekomst verhuurd worde. Paushuis ifo De reovatie va het Paushuis. Met deze reovatie wordt het moumet iet allee terug gebracht i zij historische staat, maar wordt het ook ee va de meest eergiezuiige moumete va Nederlad.

18 Moumetezorg

19 Stedelijke verieuwig

20

21

22

23

24 Coee bij zij aatrede als hoogleraar Restauratie aa de TU Delft. Het ligt i mij bedoelig i deze leerstoel dit [ ] beeld op te rekke va de louter op het architectoisch object gerichte vakgebied aar stedebouw e ladschap, omdat ik va meig be dat de meerderheid va de opdrachte betrekkig zal hebbe op bestaade costructies, gebouweesembles, wege e ladschappe. Daarom MIT: Dektak voor de gebouwde omgevig. Modificatie Het werkdomei Modificatie vidt zij oorsprog i de techiek e bouwt voort op de klassieke restauratie Itervetie Bij het werkterrei va Itervetie ligt het zwaarteput bij de mogelijkhede va oude gebouwe om ee ieuwe gebruikswaarde i zich op te eme. Trasformatie Trasformatie betreft de algehele veraderig va Nederlad. Als metafoor gebruik ik daarvoor graag de veraderig va het silhouet va de stede e dorpe i het ladschap.

25 Mij oderzoek?

26 Studete aa het werk Merwi de Brui Bouwkude Notulist Mart Hijmas Niels Krämer Bouwtechische Bedrijfskude Bouwkude Projectleider Assistet projectleider Jore Schep Bouwkude Archivaris Merwi de Brui Niels Krämer Mart Hijmas Jore Schep

27 Achtergrod Hogeschool Utrecht Duurzame biestad Gemeete Utrecht Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Pauze Rak 12 Reflectie Bouwkude Bouwtechische Bedrijfskude Merwi de Brui Niels Krämer Mart Hijmas Jore Schep

28 Opgave Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Pauze Rak 12 Reflectie Merwi de Brui Niels Krämer Mart Hijmas Jore Schep

29 Duurzame biestad Duurzaamheid Natuurvriedelijke oevers Implemetatie- e beheerpla No-moderistische slimme gebouwe Klimaatgevels Trasformatie va milieutype Itegraal waterbeheer Ifiltratie Miimalisere verhardig Opebaar vervoer Huishoudelijk water Bouwrijp make Fuctiegerichte bodemsaerig Zuiverig i het plagebied Peilbeheer Timig Stadsatuur Leefbare e flexibele wijk Afkoppele verhard oppervlak Serres Ecologische verbidige Fietsroutevormig Producte e goedere Zoere Parkere i het cetrum- e werkgebiede Regewaterretetie e vertraagde afvoer Verkeersgeluid were Zosgericht bouwe Participatie bij groebeheer Parkere i woogebiedezosgericht verkavele Selectief autogebruik Gebruiks- e belevigswaarde Cycli De paradox va de compacte stad Welke eergiebro(e) Compact bouwe Leefbare e flexibele wooomgevig EergievisieGadgets Make va verschille Polyvalete muur Stedelijke eclave Iteractieve gevel Vliegtuige Licht Gebouwe als eergieopwekkers Groee zoes Auto s Hydro-elektriciteit Getijde Golve(zee) Aardwarmte Verwarme & koele Ete e verbouwig Ope plaproces Proceskwaliteit Moitorig e evaluatie Publieke voorzieige Wid Zo Doel- of middelvoorschrifte i SPvE Estafettestokje Juridisch istrumetarium Koste duurzame uitbreidigsplae Zeewid Natuurlijke koelig Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Duurzaamheid Utrecht op weg aar duurzaamheid Visie biestad Test case Museumkwartier Gebiedsbeschrijvi g Fuctieoderzoek SWOT Uitwerkige Pauze Mart Hijmas

30 Duurzame biestad Water Afkoppele verhard oppervlak Natuur e ecologie Stadsatuur Verkeer Auto parkere Fiets parkere Leefbaarheid Leefbare e flexibele wijk Gebruiks- e belevigswaarde Zoere Bouwkude Bouwe i de biestad Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Duurzaamheid Utrecht op weg aar duurzaamheid Visie biestad Test case Museumkwartier Gebiedsbeschrijvi g Fuctieoderzoek SWOT Uitwerkige Pauze Mart Hijmas

31 Duurzame biestad Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Duurzaamheid Utrecht op weg aar duurzaamheid Visie biestad Test case Museumkwartier Gebiedsbeschrijvi g Fuctieoderzoek SWOT Test case Museumkwartier Uitwerkige Pauze Mart Hijmas

32 Duurzame biestad Probleem: Hitte eilad Oplossig: Stadsatuur Probleem: Omgag met regewater Oplossig: Afkoppele verhard oppervlak Probleem: Verduurzamig moumete belemmerd door oaaraakbaarheid Oplossig: DuMo Probleem: Auto e fiets parkeerprobleem Oplossig: Nog iet voor hade Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Duurzaamheid Utrecht op weg aar duurzaamheid Visie biestad Test case Museumkwartier Gebiedsbeschrijvi g Fuctieoderzoek SWOT Uitwerkige Pauze Mart Hijmas

33 Duurzame biestad Uitwerkige Probleem: Verduurzamig moumete belemmerd door oaaraakbaarheid Moumetewet Verschillede fucties Moumet verzamelig verschillede elemete SBR: DuMo-profiel Greecalc methodiek I éé opslag zie wat de situatie is. Achtergrod Opgave Utrecht op weg aar duurzaamheid Duurzame biestad Duurzaamheid Utrecht op weg aar duurzaamheid Visie biestad Test case Museumkwartier Gebiedsbeschrijvi g Fuctieoderzoek SWOT Uitwerkige Pauze Mart Hijmas

34 Duurzame biestad DuMo-profiel Oderzoek door bouwhistoricus Referetieprojecte Iterieur e exterieur Balas Du 0 Mo Water Eergie Materiale Origialiteit Gebruik Zeldzaamheid Autheticiteit Bieklimaat Betekeis Divers Oderhoud Flexibiliteit Mart Hijmas

35 Casus Tivoli

36 Casus Tivoli

37 Casus Tivoli

38 Casus Tivoli

39 Stellige Ook het beheer va cultuurhistorie moet vergroee; Vergroee is oderdeel va ee brede ivullig va duurzaamheid; De HU zet i op het otwikkele e doorgeve va techische keis daarvoor; De HU zet i op de leerdomeie va Bouwfysica e Bouwtechiek; De HU zoekt bewust e actief aasluitig bij de gemeete e haar ambities;

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS

Gezamenlijke ingenieursopleiding KHLim - XIOS De opleidig idustrieel igeieur wordt, i Diepebeek, georgaiseerd door FI², Faculteit Idustrieel Igeieur, ee samewerkig tusse KHLim e XIOS. I 201 zal FI² als officiële faculteit ikatele i de UHasselt. De

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie