WAARGENOMEN HINDERNISSEN EN FACILITATOREN VOOR HUISARTS-PATIËNT COMMUNICATIE IN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARGENOMEN HINDERNISSEN EN FACILITATOREN VOOR HUISARTS-PATIËNT COMMUNICATIE IN"

Transcriptie

1 WAARGENOMEN HINDERNISSEN EN FACILITATOREN VOOR HUISARTS-PATIËNT COMMUNICATIE IN PALLIATIEVE ZORG: EEN SYSTEMATISCHE OVERZICHTSSTUDIE Slort, W., Schweitzer, B.P.M., Blankenstein, A. H., Abarshi, E. A., Riphagen, I. I., Echteld, M. A., Aaronson, N. K., Van der Horst, H. E., & Deliens, L. (2011). Perceived barriers and facilitators for general practitioner-patient communication in palliative care: A systematic review. Palliative Medicine, 25(6), Introductie. In heel wat landen spelen huisartsen (HA) een centrale rol in het aanbieden van palliatieve zorg. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen geven is effectieve communicatie tussen hulpverlener en patiënt cruciaal. Door de ernst en de complexiteit van de palliatieve situatie is de huisarts-patiënt communicatie echter vaak moeilijk. Kennis van de factoren die huisartsen helpen of hinderen in hun communicatie met patiënten over palliatieve zorg is nodig om effectieve trainingsprogramma s te kunnen opzetten en om ultiem de levenskwaliteit van hun patiënten te kunnen verbeteren. Daartoe werden in dit onderzoek wetenschappelijke databanken doorzocht voor relevante studies rond communicatie tussen HA en patiënt rond palliatieve zorg. Resultaten. De zoektocht leverde 990 citaties op, waarvan 22 artikels aan de inclusiecriteria voldeden. Zowel voor de facilitatoren als voor de hindernissen werd een onderscheid gemaakt in (1) structuur factoren en (2) proces factoren (hoe de communicatie plaats zou moeten hebben en welke topics er zouden aangeboord moeten worden). Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten, en Tabel 2 somt de meest aangehaalde hindernissen en facilitatoren op. Conclusie. De meerderheid van de gevonden factoren zijn erg gelijkend aan bevindingen in literatuur rond HA-patiënt communicatie in het algemeen. Dus HA-patiënt communicatie in palliatieve zorg is niet geheel verschillend van de communicatie tussen HA en patiënt in het algemeen. Toch kunnen we enkele mogelijks specifieke aspecten voor palliatieve zorg eruit nemen, zoals de onvoorspelbaarheid van het klinisch verloop, de ambivalentie van patiënten en artsen rond het omgaan met slecht nieuws, het feit dat de ideeën en voorkeuren van patiënten veranderen tijdens het verloop van de ziekte, het belang van het onderscheid tussen problemen van patiënten en hun noden (het is niet omdat het een probleem is dat de patiënt ervoor geholpen wil worden), het verduidelijken van de laatste fase, sterke emoties bij de patiënt, voorkeuren rond eindeleven, spirituele zorgen, medische futiliteit, levensverlengende opties, en eindelevenbeslissingen. De resultaten geven aan dat om hoop te behouden, patiënten graag hebben dat de prognose niet te vaak wordt aangehaald, en dat de HA ook dagelijkse dingen wil bespreken in een lekentaal, en ze aanmoediging, hoop en humor geeft. 1 Waargenomen hindernissen en facilitatoren voor huisarts-patiënt communicatie in palliatieve zorg: Een systematische overzichtsstudie - Samenvatting Nieuwsflash FPZV 2011

2 Tabel 1 Barrières en facilitatoren gerelateerd aan structuur, hoe en inhoud op patiënten en huisartsen (HA) niveau, zoals aangegeven door patiënten en/of huisartsen (gebaseerd op Tabel 3 in Slort (2011), p. 621 e.v.) Patiënt HA Patiënt BARRIÈRES Patiënt karakteristieken - Medische conditie - Taal en culturele factoren Karakteristieken van palliatieve zorg - Cardio-respiratoire aandoening - Onvoorspelbaarheid van het klinisch verloop Rol van partner en familie - Patiënt en naasten geven rouw niet aan elkaar toe - Aanwezigheid van partner of andere personen - Onenigheid tussen naasten Gebrek aan beschikbaarheid van HA - Gebrek aan tijd - Afwezigheid - Geen huisbezoeken doen Eigenschappen van HA - Gebrek aan kennis Kenmerken van palliatieve zorg - Complexiteit van medische info - Onzekerheid rond prognose - Grenzen van medische kennis Patiënten die niet eerlijk en duidelijk communiceren - Ambivalentie of onwil om de prognose te horen FACILITATOREN Factoren gerelateerd aan structuur Eigenschappen van de patiënt - Oudere leeftijd - Langere levensverwachting Meningen van de patiënt - Patiënten willen dat hun HA eerlijk is - Patiënten waarderen communicatie met hun HA - Patiënten waarderen eindeleven gesprekken met HA De beschikbaarheid van de HA - Het maken van huisbezoeken - Het nemen van de nodige tijd - Telefonische bereikbaarheid van de praktijk - Continuïteit van zorg - Snelle afspraak met HA van keuze Eigenschappen van de HA - Langdurende relatie patiënt HA - Meer ervaring in palliatieve zorg - Specifieke training in palliatieve zorg - Goede inter-persoonlijke vaardigheden - Vrouwelijke artsen besteden meer aandacht aan spirituele zorgen Meningen van de HA - HA waarderen communicatie met patiënten - HA waarderen discussies over de prognose van de patiënt - HA denken dat patiënten het recht hebben om het te weten - HA denken dat ze de patiënten moeten inlichten Procesfactoren rond hoe men zou communiceren 2 Waargenomen hindernissen en facilitatoren voor huisarts-patiënt communicatie in palliatieve zorg: Een systematische overzichtsstudie - Samenvatting Nieuwsflash FPZV 2011

3 HA - Niet praten over problemen of noden - De afhankelijkheid van de patiënt van de HA - Schaamte omdat men de info van de HA niet begrijpt - Niet helder zijn in het formuleren van de verwachtingen - De ideeën en voorkeuren van patiënten kunnen veranderen tijdens het ziekteverloop HA die niet eerlijk praten en niet actief willen luisteren - Bezorgd zijn rond het effect van openheid op hoop van de patiënt - Het moeilijk vinden om het juiste moment te vinden - Moeilijke medische termen gebruiken - Het moeilijk vinden omdat men ervan uitgaat dat de job van de HA erin bestaat mensen te genezen - Achterhouden van info - Niet weten welke patiënten erover willen praten - Voorkeur geven aan info geven in plaats van bij emotionele zaken stil te staan - Eufemismen gebruiken - Niet aandachtig en zorgzaam luisteren - Het aan de patiënt overlaten om de zaken aan te halen Persoonlijke hindernissen van de HA - Moeilijk vinden om om te gaan met ontkenning van de patiënt - Zich hulpeloos voelen - Gestresseerd zijn om beslissingen rond palliatieve zorg te nemen - Informatie geven op een harde manier - Initiatief ontberen - Te vaak een slechte prognose bespreken HA die betrokkenheid vertonen, open en eerlijk zijn - Betrokkenheid, verbondenheid tonen - Open zijn en toelaten dat eender welk topic wordt aangekaart - Eerlijk zijn; liegen niet toelaten - Vriendelijk, sympathiek en respectvol zijn: de patiënt als persoon behandelen - Er gewoon zijn - Steun verlenen (warmte, aanmoediging, emotionele steun) - Hoop geven - Humorvol zijn HA die actief luisteren - Luisteren en dingen ernstig nemen - Sensitief zijn voor signalen - De patiënt helpen om zijn noden en vragen te formuleren - Anticiperen wat de patiënt denkt - Stiltes laten - De agenda van de patiënt verkennen - De patiënt de mogelijkheid geven zijn emoties te tonen - Veranderingen in de meningen van de patiënt opvolgen De manier waarop huisartsen informatie verschaffen - Het initiatief nemen om erover te praten - Alle informatie geven en geen info achterhouden op verzoek van familie - Een consensus bereiken - Het tempo traag houden en aangepast aan de patiënt - Zaken in detail bespreken - Nagaan of de patiënt de info begrepen heeft - Het probleem her-talen Gedeelde besluitvorming van HA - De betekenis van een medische conditie bespreken - Aanbevelingen maken gebaseerd op persoonlijk en professioneel begrip 3 Waargenomen hindernissen en facilitatoren voor huisarts-patiënt communicatie in palliatieve zorg: Een systematische overzichtsstudie - Samenvatting Nieuwsflash FPZV 2011

4 Patiënt HA Thema s die sommige patiënten niet willen bespreken - Spirituele thema s - Euthanasie Thema s die sommige HA niet willen bespreken - hun fouten - de spirituele bekommernissen of religieuze zaken van patiënt - euthanasie - het finale stadium van de ziekte - Bespreken van palliatieve zorgopties - Samen met de patiënt beslissingen maken over therapie - Proactief zijn Procesfactoren rond de thema s - Het geloof van de patiënt in leven na de dood Thema s die HA zouden moeten aanpakken - diagnose en prognose - voorbereiding op overlijden - psychologische aspecten - sociale zaken - spirituele bekommernissen - voorkeuren rond einde leven - doel van (palliatieve) behandeling - mogelijke complicaties - medische futiliteit - opties om behandeling stop te zetten of te weigeren - situaties die aanleiding kunnen geven tot einde leven beslissingen of euthanasie - wilsverklaringen - holistische zorg 4 Waargenomen hindernissen en facilitatoren voor huisarts-patiënt communicatie in palliatieve zorg: Een systematische overzichtsstudie - Samenvatting Nieuwsflash FPZV 2011

5 Tabel 2 De vaakst aangehaalde barrières en facilitatoren VAAKST GERAPPORTEERDE BARRIERES Het gebrek aan tijd van de HA De ambivalentie ten aanzien van of het niet willen weten van prognose HA die niet eerlijk is over diagnose of prognose VAAKST GERAPPORTEERDE FACILITATOREN De beschikbaarheid van de HA Een langdurige relatie met de HA HA die een engagement toont Open zijn en toelaten dat eender welk topic wordt besproken Eerlijk en vriendelijk zijn Actief luisteren en de patiënt serieus nemen Het initiatief nemen in eindeleven gesprekken Geen informatie achterhouden Het onderhandelen over palliatieve zorg opties Over de diagnose en prognose willen praten Voorbereiden op het overlijden Bespreken van psychologische, sociale en spirituele thema s en de voorkeuren van de patiënt 5 Waargenomen hindernissen en facilitatoren voor huisarts-patiënt communicatie in palliatieve zorg: Een systematische overzichtsstudie - Samenvatting Nieuwsflash FPZV 2011

Samenvatting, met de AAA checklist

Samenvatting, met de AAA checklist Samenvatting, met de AAA checklist 187 Huisarts-patiënt communicatie in de palliatieve zorg Aanwezigheid, actuele onderwerpen en anticiperen Huisartsen spelen in veel landen een centrale rol in de palliatieve

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12 Palliatieve sedatie INHOUD Inleiding 2 1. Stand van zaken 3 1.1. Definitie 3 1.2. Indicatie en voorwaarden 3 1.3. Prevalentie en kenmerken 4 1.4. Kunstmatige voedsel- en vochttoediening 5 1.5. Onderscheid

Nadere informatie

Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten Aanbevelingen voor zorgverleners

Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten Aanbevelingen voor zorgverleners Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten Aanbevelingen voor zorgverleners 1 Deze brochure is bedoeld voor alle leden van het zorgteam (arts, verpleegkundige en andere zorgverleners) die

Nadere informatie

Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren

Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Dr. De Moitié Els Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co-promotoren: Prof. Jan De Lepeleire, Dr. Mieke

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HiPP Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding 214 Inleiding Als werknemers door ziekte twee jaar niet hebben kunnen werken of maar gedeeltelijk hebben kunnen werken, kunnen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij UWV. Mede op basis van

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Fuusje M. de Graaff (UvA en MUTANT) Anneke L. Francke (NIVEL en EMGO+/VUmc) Maria E.T.C. van den Muijsenbergh

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

Zorgpad Palliatieve Zorg 1 ste lijn Vlaanderen HANDBOEK

Zorgpad Palliatieve Zorg 1 ste lijn Vlaanderen HANDBOEK Zorgpad Palliatieve Zorg 1 ste lijn Vlaanderen HANDBOEK 1 september 2011 Inhoud...2 Voorwoord 6 Inleiding 8 Het stroomdiagram..10 Definitie: stroomdiagram De symbolen van een stroomdiagram Het stroomdiagram

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie