Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg"

Transcriptie

1 Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Drs D.E. de Bruin Dr A.A.N. Cruts A.W. Ouwehand Dr G.F. van de Wijngaart Houten/Utrecht, 16 september 1997 IVV en CVO op Internet:

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Nadere analyse van XTC...3 Profiel...4 Geslacht...5 XTC overwegend een jongerenproblematiek...5 Culturele herkomst...6 Opleiding...6 Duur problematisch XTC-gebruik...7 Frequentie van het gebruik...8 Bijmiddelen naast XTC...9 Secundaire problematiek...10 Dropout...11 Risicoprofiel op basis van sociaal-epidemiologisch onderzoek...11 Hoogstvoltooide opleiding...13 Regio...13 Andere middelen...13 Andere risicofactoren...14 Profiel op basis van het onderzoek en enkele kanttekeningen...15 Samenvatting Profiel nieuw ingeschreven XTC-cliënten in de Nederlandse Verslavingszorg (1996)...16 Lijst van figuren en tabellen...17 Bronnen...18 Colofon

3 Inleiding De gegevens in het LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem) zijn verzameld door de Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg (IVV) bij de ambulante hulpverleningsinstellingen voor verslaafden in Nederland. Het LADIS bestaat sinds 1986 en verzamelt, naast hulpverleningsgegevens, diverse demografische gegevens en persoonskenmerken van verslaafden die hulp zoeken in Nederland. Het merendeel van de verslaafden zoekt hulp in verband met het gebruik van alcohol (38%), heroïne (33%), gokken (11%), cocaïne (8%) en cannabis (6%). Sinds 1994 is een aantal ambulante instellingen voor verslavingszorg begonnen met het systematisch registreren van cliënten die als primair of secundair probleem het gebruik van XTC aangaven. In 1995 zijn ook de overige deelnemers aan het LADIS met deze registratie begonnen. Op basis van de gegevens in het LADIS publiceert het IVV een aantal profielen van hulpvragers. Het IVV hoopt door middel van deze publicaties hulpverleningsinstellingen en beleidsmakers te wijzen op ontwikkelingen in de verslavingsproblematiek. Binnen twee maanden zal het IVV op basis van 10 jaar LADIS-gegevens een uitgebreid onderzoeksrapport publiceren onder de titel TrendMatig. Daarin zal tevens een prognose van de problematiek voor het jaar 2006 worden gegeven. Nadere analyse van XTC In 1994 stonden in totaal 29 mensen ingeschreven met XTC-gebruik als primair probleem. Dat aantal bleek in 1995 te zijn gestegen tot 228. Het aantal cliënten dat bij een instelling voor ambulante verslavingszorg stond ingeschreven met XTCproblemen is in 1996 verder gestegen tot 428; een stijging van 89 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ter vergelijking wordt in onderstaande tabel ook een aantal andere uitgaansdrugs genoemd. Soort drug XTC Amfetaminen Overige opwekkende middelen LSD Overige hallucinaten TOTAAL TABEL 1: CLIËNTEN MET PROBLEMEN XTC EN ANDERE UITGAANSDRUGS (BRON: IVV, 1995, 1996) Hoewel een dergelijke stijging als ernstig kan worden beschouwd is een relativering hier op zijn plaats. In 1996 stonden in totaal personen bij de instellingen voor ambulante verslavingszorg ingeschreven. De bovengenoemde middelen betreffen derhalve 2,3 procent van het totaal. In 1994 bedroeg dit percentage 1,1 procent, in ,7 procent. Wanneer uitsluitend naar XTC wordt gekeken blijkt het om 0,8 procent van het totaal aantal hulpzoekers te gaan. In 1995 lag dit percentage op 0,4 procent

4 Er kan derhalve ook geconcludeerd worden dat er een lichte stijging is van het aantal mensen dat hulp zoekt in verband met XTC-gebruik in relatie tot het totaal aantal hulpzoekers. Dat potentiële hulpzoekers beter bekend zijn met de mogelijkheden van hulpverlening bij XTC-problemen zou de stijging eveneens voor een gedeelte kunnen verklaren. De cijfers zijn bovendien niet gecorrigeerd voor dubbeltellingen. De verdeling naar geslacht is in de loop van deze jaren niet significant veranderd. Ongeveer driekwart van de hulpzoekers is van het mannelijk geslacht. Gemiddeld zijn de XTC-cliënten 22 jaar oud. XTC-cliënten Man Vrouw 1994 (N=29) 76% 24% 1995 (N=228) 72% 28% 1996 (N=428) 77% 23% TABEL 2: XTC-CLIËNTEN NAAR GESLACHT (BRON: IVV, 1995, 1996) Profiel Om een profiel te schetsen van problematische gebruikers van XTC wordt in het nu volgende uitgegaan van nieuwe aanmeldingen van personen die met primaire XTCproblematiek bij één van de hulpverleningsorganisaties aanklopten. Van de 428 cliënten die in 1996 stonden ingeschreven bleek het in 289 gevallen om nieuwe inschrijvingen te gaan. Een kleine 15 procent van deze groep mensen (N=43) bleek bovendien niet voor zichzelf maar voor een ander (zoon, dochter, vriend, vrouw etcetera) hulp te zoeken. Bij de constructie van het profiel van de risicovolle gebruiker zijn deze aanmeldingen daarom buiten beschouwing gelaten. De analyses in de rest van het rapport hebben betrekking op de 246 nieuwe cliënten die in 1996 hulp voor zichzelf zochten bij een instelling voor ambulante verslavingszorg in verband met hun XTC-gebruik. Opvallend is dat een relatief groot deel van deze cliënten woonachtig is in het zuiden des lands, namelijk 31,3%. In Nederland woont daarentegen maar 24,5 procent van de totale bevolking in het zuiden van het land (zie tabel 3.). Regio N In percentages Totale bevolking in percentages 1 Noord-Holland 35 14,2% 15,93% Zuid-Holland 52 21,1% 21,51% Noord Ned ,2% 10,50% Midden Ned ,2% 27,58% Zuid Ned ,3% 24,47% TOTAAL ,0% 100,0% TABEL 3: XTC-CLIËNTEN NAAR REGIO 1 Bron CBS - 4 -

5 Geslacht Het percentage mannelijke hulpzoekers dat zich in 1996 inschreef is gestegen van 72% in 1994 naar 82% in De percentages verschillen van die in tabel 2, omdat het hier alleen de nieuwe inschrijvingen betreft. Man Vrouw Noord-Holland 82,9 17,1 Zuid-Holland 84,6 15,4 Noord Ned. 84,0 16,0 Midden Ned. 80,7 19,3 Zuid Ned. 79,2 20,8 TOTAAL 81,7 18,3 TABEL 4: XTC-CLIËNTEN NAAR REGIO EN GESLACHT (N=246; IN PERCENTAGES) Procentueel gezien is het aantal vrouwen dat hulp zoekt in het zuiden en midden van het land hoger dan in de overige delen van het land. De verschillen zijn echter niet significant. XTC overwegend een jongerenproblematiek Bijna de helft (46%) van de XTC-cliënten is jonger dan 20 jaar. Gemiddeld zijn de nieuw ingeschreven cliënten 20,8 jaar oud. De minimumleeftijd bedraagt 16, de oudste cliënt is 37 jaar. Drie procent van de nieuw ingeschreven cliënten is ouder dan dertig jaar. De vrouwelijke cliënten lijken in doorsnee wat jonger dan de mannelijke cliënten. Dit verschil is echter niet statistisch significant. In het zuiden van het land zijn de XTC-cliënten die zich in 1996 inschreven relatief gezien het jongst, 56 procent is nog geen 20 jaar oud. In het midden van het land zijn de nieuw ingeschreven XTC-cliënten het oudst, daar is 65 procent de twintig gepasseerd. Niettemin is daar 35% de leeftijd van twintig nog niet gepasseerd

6 FIGUUR 1: LEEFTIJDSVERDELING NIEUW INGESCHREVEN XTC-CLIËNTEN 1996 (N=243) Aantal Leeftijd Culturele herkomst Bijna 90 procent van de XTC-cliënten, die zich in 1996 bij de hulpverlening aanmeldden, zijn autochtoon. Respectievelijk 10% van de nieuw ingeschreven XTCcliënten is allochtoon. Dat wil zeggen dat zij naar hun eigen beleving opgegroeid zijn in een andere dan de Nederlandse cultuur. Opleiding Bijna driekwart (72%) van de nieuw ingeschreven XTC-cliënten had bij aanmelding alleen de lagere school afgerond (N=211). De vrouwelijke XTC-cliënten zijn iets hoger opgeleid dan de mannelijke XTC-cliënten (respectievelijk 58% en 76% had alleen de lagere school afgerond. Man Vrouw Totaal Betaald werk 34,4% 20,9% 31,9% In opleiding 19,7% 27,9% 21,2% Uitkering, geen werk of opleiding 45,9% 51,2% 46,9% TABEL 5: BRON VAN INKOMSTEN NAAR GESLACHT (N=226; IN PERCENTAGES) Bijna één op de drie nieuw ingeschreven XTC-cliënten volgde op dat moment een opleiding, ruim één op de vijf verrichtte betaald werk. Vrouwen volgden vaker nog een opleiding dan mannen, mannen hadden vaker werk dan vrouwen. Meer dan de helft (54%) van de XTC-cliënten woonde nog bij de ouder(s). Eén op de drie XTC-cliënten was alleenstaand. Eén op de tien nieuw ingeschreven XTC-cliënten woonde samen met anderen (bijvoorbeeld in een pleeggezin of studentenhuis). Een klein gedeelte woonde samen met een partner en/of kind(eren)

7 Loon Zelfstandig Uitkering Geen Beurs anders Totaal aantallen 119 (100%) 62 (100%) 25 (100%) 16 (100%) Bij ouders 38% 14% 34% 10% 4% Alleenstaand 24% 48% 15% 10% 3% Bij anderen 16% 32% 32% 16% 4% Partner/ kinderen 50% 25% 19% 6% 0% N=72 N=59 N=60 N=23 N=8 N=222 TABEL 6: SAMENLEVINGSVORM NAAR BRON VAN INKOMSTEN (IN PERCENTAGES; N=222) De twee grootste groepen nieuw ingeschreven XTC-cliënten waren met andere woorden jongeren die nog bij hun ouders woonden en alleenstaanden (met een uitkering). Duur problematisch XTC-gebruik Bij ruim tweederde van de cliënten, die in 1996 hulp zochten, bestond de problematiek op het moment van inschrijving, naar eigen zeggen, langer dan een jaar. Bij 60 procent van de cliënten hielden de problemen met XTC tussen de 1 en de 5 jaar aan. Bij de vrouwelijke hulpzoekers is die periode korter dan bij de mannelijke cliënten. Bij 45,5 procent van de vrouwen duren de problemen minder dan een jaar. Bij de mannen ligt dit percentage op 27,7 procent. FIGUUR 2: DUUR XTC-PROBLEMATIEK NAAR GESLACHT (N=228) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd 1-2 jr 2-5 jr 5-10 jr >10 jr Duur Man Vrouw - 7 -

8 Er zijn verschillen in de duur van de problemen tussen mannen en vrouwen. Bij driekwart van de vrouwen gaat het om maximaal twee jaar. Bij de mannen ligt dit percentage op 54 procent. Er zijn meerdere verklaringen denkbaar voor deze verschillen. Het is mogelijk dat de vrouwelijke hulpzoekers jonger zijn en korter gebruiken dan mannen. Dit blijkt echter niet het geval. Een meer voor de hand liggende verklaring is daarom dat vrouwen hun problemen eerder onderkennen dan mannen en sneller hulp zoeken. Frequentie van het gebruik FIGUUR 3: FREQUENTIE VAN HET XTC-GEBRUIK NAAR GESLACHT (N=223) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% meermalen daags dagelijks meermalen per week wekelijks onregelmatig Frequentie Man Vrouw Behalve de duur van de problematiek lijkt ook de frequentie van het gebruik tussen mannen en vrouwen te verschillen. Mannen lijken verhoudingsgewijs vaker te gebruiken, vrouwen lijken onregelmatiger te gebruiken. De verschillen zijn echter niet statistisch significant. Duidelijk is wel dat het hier niet overwegend gaat om de weekend gebruiker of discoganger. Wanneer de frequentie van het gebruik wordt gerelateerd aan de leeftijd blijken er evenmin significante verschillen te bestaan

9 FIGUUR 4: FREQUENTIE VAN HET XTC-GEBRUIK NAAR LEEFTIJDGROEP (N=223) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % meermalen daags dagelijks meermalen per week Frequentie wekelijks onregelmatig 0-19 jr jr Bijmiddelen naast XTC In het LADIS kunnen cliënten aangeven of zij naast XTC nog andere middelen gebruiken waarvan ze problemen ondervinden. In het onderstaande wordt alleen het eerste problematische bijmiddel beschreven. Cannabis, amfetamine en cocaïne zijn de meestgenoemde middelen die cliënten gebruiken naast XTC. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen wat betreft secundaire problematiek. Ongeveer eenvijfde van de cliëntenpopulatie gebruikt naast XTC geen andere middelen. Het is opvallend dat het gebruik van opiaten geen rol van betekenis speelt. Slechts één cliënt gaf te kennen naast XTC ook opiaten te gebruiken. Secundaire problematiek Man Vrouw Totaal Cannabis 26,7% 22,7% 25,9% Amfetamine 24,6% 27,3% 25,1% Cocaïne 12,8% 11,4% 12,6% Alcohol 6,2% 9,1% 6,7% Overige opwekkende middelen 4,6% 9,1% 5,4% LSD 3,1% 0,0% 2,5% Overig 3,5% 2,2% 3,4% Geen 18,5% 18,2% 18,4% TABEL 7: SECUNDAIRE PROBLEMATIEK NAAR GESLACHT (N=239; IN PERCENTAGES) Wanneer we een dergelijke tabel ook voor leeftijd maken valt op dat de ouderen wat vaker problemen hebben met alcohol en cocaïne. De jongeren geven vaker te kennen problemen te hebben met hun cannabis- en amfetaminegebruik. Opvallend is ook dat cliënten van twintig jaar of ouder minder vaak te kennen geven problemen te ondervinden van andere middelen dan de cliënten onder twintig

10 Secundaire problematiek Jonger dan of ouder Totaal Cannabis 33,0% 16,4% 24,1% Amfetamine 28,3% 23,8% 25,9% Cocaïne 7,5% 17,2% 12,7% Alcohol 4,7% 8,2% 6,6% Overige opwekkende middelen 5,7% 5,7% 5,7% LSD 2,8% 2,5% 2,6% Overig 4,8% 2,4% 3,5% Geen 13,2% 23,8% 18,9% TABEL 8: SECUNDAIRE PROBLEMATIEK NAAR LEEFTIJD (N=228; IN PERCENTAGES) Secundaire problematiek In totaal blijken in het LADIS 6518 personen te zijn ingeschreven met als primaire of secundaire problematiek het gebruik van opwekkende middelen. Onder opwekkende middelen wordt in dit verband verstaan: XTC, amfetamine, cocaïne. Een kwart van het totale aantal cliënten dat in het LADIS geregistreerd staat geeft te kennen problemen te hebben met deze middelen. Van degenen die als primaire problematiek respectievelijk XTC, amfetamine en cocaïne hebben opgegeven is de verdeling van secundaire problemen als volgt: XTC Amfetamine Cocaïne in aantallen (in in aan- Primair-> In % aantallen) In % tallen In % Cannabis 62 26% 76 20% % Amfetamine 60 25% n.v.t. n.v.t. 65 5% Cocaïne 30 13% 51 13% n.v.t. n.v.t. Alcohol 16 7% 30 8% % Overige 20 8% 22 6% 81 6% LSD 6 3% 10 3% 6 0 Opiaten 1 0% 9 2% % Geen 44 18% 68 18% % XTC n.v.t. n.v.t % 116 9% TOTAAL % % % TABEL 9: PRIMAIRE PROBLEMATIEK XTC, AMFETAMINE EN COCAÏNE NAAR SECUNDAIRE PROBLEMATIEK Van degenen die XTC als hun primaire probleem beschouwen geeft een kwart te kennen amfetaminegebruik als een tweede probleem te onderkennen. Van de cliënten met amfetamine als primaire problematiek heeft dertig procent problemen met XTC. Er hebben zich overigens 1,6 maal zoveel cliënten met primaire amfetamineproblemen en 5,2 maal zoveel met primaire cocaïneproblemen aangemeld dan cliënten met XTC-problemen

11 Dropout Bij ruim 40 procent van de nieuwe XTC-cliënten is het hulpverleningscontact eenzijdig verbroken. In de regio Zuid-Holland ligt dit percentage op 55 procent. In midden en zuid-nederland rond de 36 procent. Dit vertaalt zich terug naar het gemiddelde aantal hulpverleningscontacten. In de regio Zuid-Holland ligt dit op 4,7. In de overige regio s ligt dit op gemiddeld 7 tot 9 hulpverleningscontacten. Het betreft hier overigens alleen die cliënten die minimaal twee hulpverleningscontacten hebben gehad. Ruim 38% van de XTC-cliënten heeft tot op heden minder dan twee hulpverleningscontacten gehad. Gemiddeld Maximum 95% interval Noord-Holland 7, tot 10 Zuid-Holland 4, tot 6 Noord Ned. 6, tot 10 Midden Ned. 9, tot 13 Zuid Ned. 9, tot 11 Totaal 8, tot 9 TABEL 10: HULPVERLENINGSCONTACTEN PER REGIO (N=152) Opnieuw bestaan er significante verschillen tussen mannen en vrouwen wanneer gekeken wordt naar het eenzijdig verbreken van het hulpverleningscontact. Bij vrouwen is het contact in 30 procent van de gevallen eenzijdig verbroken, bij mannen ligt dit percentage op 45 procent. Gekeken naar het gemiddelde aantal hulpverleningscontacten, zijn er geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben gemiddeld 8 keer contact gehad, vrouwen gemiddeld 8½ keer. De dropout onder allochtone XTC-cliënten is niet groter dan onder de autochtone XTC-cliënten. Risicoprofiel op basis van sociaal-epidemiologisch onderzoek In 1996 is door het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) van de Universiteit Utrecht een sociaal-epidemiologisch onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van XTC-achtigen in het uitgaanscircuit. In totaal werden tien grootschalige houseparty s bezocht waar 1121 mensen uitgebreid zijn geïnterviewd. De respondenten zijn steekproefsgewijs bij binnenkomst geworven. Op basis van dit rapport is een profiel geconstrueerd van de risico lopende bezoekers van houseparty s. Het gebruik van XTC en andere uitgaansdrugs (met name amfetaminen) blijkt hierin een rol te spelen. Het sociaal-epidemiologisch onderzoek van het CVO en de in dit rapport door het IVV gepresenteerde cijfers kunnen voor de hulpverlening van belang zijn. Op basis van deze onderzoeken is namelijk een risicoprofiel geschetst van de problematische XTC-gebruiker. De hulpverlening kan zo beter anticiperen op te verwachten ontwikkelingen in het problematisch gebruik van XTC

12 Een belangrijke conclusie uit het onderzoek van het CVO is dat weliswaar een groot deel (76%) van de onderzochte housepartybezoekers het laatste jaar XTC gebruikte, maar dat dit middel niet frequent gebruikt wordt. Blijkbaar wordt XTC voornamelijk gebruikt bij speciale gelegenheden zoals een grootschalige houseparty, een popconcert of een avondje stappen in de disco. Er is bovendien een groep mensen die XTC thuis of in de natuur gebruikt. Hoewel een groot deel van de bezoekers van houseparty s ooit met XTC heeft geëxperimenteerd, geeft maar een klein gedeelte van de XTC-gebruikers (5%) te kennen het middel vaker dan één keer per week te gebruiken. In het hierna volgende zullen deze worden aangeduid als excessieve gebruikers. Uit de LADIS-gegevens blijkt dat deze groep met name in de moeilijkheden komt. Dit in tegenstelling tot regelmatige gebruikers die hooguit één keer per week maar vaker dan één keer per maand gebruiken en recreatieve gebruikers die hooguit één keer per maand gebruiken. De mensen die hier aangeduid worden als ex-gebruikers hebben het afgelopen jaar geen XTC gebruikt. De groep XTC-gebruikers bestaat voor 75 procent uit mannen. De gemiddelde leeftijd van de mannen die XTC gebruiken bedraagt 21 jaar, de gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 20 jaar. Wanneer de frequentie van het gebruik gerelateerd wordt aan geslacht blijkt 6 procent van de mannen en 5 procent van de vrouwen twee tot vier keer per week of vaker XTC te gebruiken. Ook de overige gebruiksfrequenties van mannen en vrouwen ontlopen elkaar nauwelijks. Dus hoewel er meer mannen zijn die XTC gebruiken, gebruiken mannen verhoudingsgewijs niet frequenter dan vrouwen. De leeftijd van de excessieve gebruikers verschilt wel tussen mannen en vrouwen: de gemiddelde leeftijd van de excessieve mannelijke gebruiker is 20,4 terwijl zijn vrouwelijke tegenhanger nog geen 19 is. Een opvallend verschil tussen de LADIS- en de CVO-gegevens is het percentage XTCgebruikers dat werkt, dan wel een opleiding volgt. ooit XTC (n=839) (cvo) excessief XTC (n=51) (cvo) LADIS cliënten Werkend (betaald) 32% 40% 35% Opleiding 21% 57% 53% Anders 47% 4% 12% TABEL 11: DAGBESTEDING XTC-GEBRUIKERS Van de excessieve gebruikers volgt 53 procent een opleiding, 35 procent heeft betaald werk en 12 procent heeft geen van dergelijke bezigheden. Van de XTCcliënten uit het LADIS heeft 47 procent geen betaald werk en volgt evenmin een opleiding

13 Hoogstvoltooide opleiding Uit het CVO-onderzoek blijkt dat 17 procent van de XTC-gebruikers de basisschool als hoogstvoltooide opleiding heeft afgerond. Bij de excessieve gebruikers ligt dit percentage op 27 procent. Van de LADIS XTC-cliënten heeft 72 procent alleen de basisschool afgerond. Hieruit kan geconcludeerd worden dat met name lager opgeleiden in de problemen komen en hulp zoeken bij de ambulante verslavingszorg. Regio Uit het CVO-onderzoek blijkt voorts dat het zuiden van het land relatief veel excessieve gebruikers kent. Ruim 10 procent van de XTC-gebruikers uit de zuidelijke regio gebruikt excessief. Regio Excessief Regelmatig Recreatief Niet (ex-) Noord-Holland 7% 45% 45% 3% Zuid-Holland 3% 45% 48% 4% Noord Ned. 9% 38% 52% 2% Midden Ned. 2% 60% 34% 4% Zuid Ned. 11% 52% 36% 1% TOTAAL 6% 48% 43% 3% TABEL 12: FREQUENTIE XTC-GEBRUIK VOLGENS CVO-ONDERZOEK NAAR REGIO (N= 839; IN PERCENTAGES) Deze trend, zo we daar van mogen spreken, zien we tevens terug in de LADISgegevens. Een relatief groot gedeelte van de hulpzoekers bij de ambulante verslavingszorg komt voor rekening van de zuidelijke regio s van Nederland. In de zuidelijke provincies zien we tevens de hoogste prevalentiecijfers: 87 procent van de housepartybezoekers heeft ooit XTC gebruikt terwijl dit percentage in het noorden des lands op 63 procent ligt (gemiddeld 81%). Wellicht zijn de problemen met XTC in de zuidelijke provincies groter omdat het housepartycircuit zich daar voornamelijk in de reguliere horeca afspeelt. Uit het CVO-onderzoek blijkt dat de omstandigheden in de reguliere horeca vaak minder goed geregeld zijn dan op grootschalige houseparty s. Andere middelen Uit de LADIS-gegevens blijkt dat veel problematische XTC-gebruikers ook andere middelen gebruiken. Amfetamine, cannabis en cocaïne zijn de meest genoemde middelen. Deze middelen blijken ook door de XTC-gebruikers uit het sociaalepidemiologisch onderzoek met enige regelmaat te worden gebruikt. Uitgaande van de prevalenties levert dat het volgende beeld op

14 Ooit XTC gebruikt (n=865) Combinatie XTC met (n=859) Cannabis Amfetamine Cocaïne Alcohol LSD 32 8 Overig - 11 Geen - 18 TABEL 13: GEBRUIK ANDERE MIDDELEN DOOR XTC-GEBRUIKERS (IN PERCENTAGES) (CVO) Van de mensen die ooit XTC gebruikten heeft 81 procent ooit cannabis of alcohol gebruikt. Met amfetamine heeft 76 procent wel eens geëxperimenteerd. Gecombineerd gebruik van XTC en cannabis komt het meest voor (58%). Amfetamine is het tweede middel dat bij relatief veel XTC-gebruikers in zwang is. Hoewel alcohol door eenderde van de XTC-gebruikers gecombineerd wordt, zijn er verhoudingsgewijs veel mensen die alcohol bewust niet combineren met XTC. Naarmate mensen frequenter XTC gebruiken, combineren zij dit gebruik vaker met alcohol, cannabis, amfetamine en/of cocaïne. Ook paddestoelen en LSD worden soms met XTC gecombineerd. Opiaten daarentegen worden slechts op zeer kleine schaal gebruikt en zelden of nooit gecombineerd met XTC. Duidelijk is verder dat niet zozeer het gebruik van XTC als wel het (gecombineerde) gebruik met amfetamine tot problematische situaties kan leiden. Ook het gecombineerde gebruik van XTC en cocaïne leidt tot relatief meer klachten op zowel korte als lange termijn. Wanneer we de patronen van XTC- en amfetaminegebruik vergelijken, valt op dat het gebruik van beide middelen in de beginperiode toeneemt en na een piek te hebben bereikt, weer afneemt. Na verloop van tijd wordt het amfetaminegebruik over het algemeen gestaakt en stabiliseert het XTC-gebruik zich op een recreatief niveau. Verder is het opmerkelijk dat een deel van de respondenten die ooit amfetamine hebben gebruikt het bij een eenmalig experiment laat. Andere risicofactoren Tot slot is in het CVO-onderzoek nog een aantal andere risicofactoren beschreven. De partybezoekers die een verhoogd risico lopen zijn excessieve XTC-gebruikers, die op jonge leeftijd zijn begonnen, per gelegenheid veel pillen slikken, wekelijks party s bezoeken, weekenden doorfeesten zonder te slapen en deel uitmaken van een vriendenkring waarin veel XTC wordt gebruikt. Bovendien combineren zij XTC vaak met amfetamine. Zij rapporteren vaker klachten, zowel op korte als op langere termijn. De lichamelijke en andere klachten op korte en lange termijn vertonen geen samenhang met het gebruik van XTC als zodanig. Veeleer blijkt het gecombineerd gebruik van XTC met amfetamine tot problemen te leiden. Het zijn vooral de amfetaminegebruikers die de EHBO-posten op grootschalige houseparty s bevolken

15 Profiel op basis van het onderzoek en enkele kanttekeningen Veelal jonge tot zeer jonge mensen die frequent ecstasy gebruiken melden zich bij de hulpverlening. In veel gevallen worden ook andere mogelijk nog riskantere middelen zoals amfetaminen gebruikt. De betrekkelijk korte gebruiksduur toont aan dat ecstasy bij frequent gebruik tot problemen kan leiden. Met name jongeren met een zeer laag opleidingsniveau blijken, mede door hun ecstasygebruik, eerder in moeilijkheden te komen. Dit lijkt op het patroon bij heroïnecliënten waar ook veelal in maatschappelijk opzicht losers zijn terug te vinden. De groei van het aantal problematisch XTC-gebruikers wordt bevestigd in het CVO-onderzoek. Als 5% van de gebruikers excessief gebruiker is, dan kan dit voor de komende jaren een nieuwe golf cliënten voor de verslavingszorg betekenen

16 Samenvatting Profiel nieuw ingeschreven XTC-cliënten in de Nederlandse Verslavingszorg (1996) Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Culturele herkomst Bron van inkomsten Leefsituatie 82% van de nieuw ingeschreven XTC-cliënten is man, 18% is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de XTC-cliënten bedraagt 22 jaar. Nieuw ingeschreven cliënten zijn gemiddeld 21 jaar. 72% van de XTC-cliënten heeft als hoogstvoltooide opleiding de lagere school afgerond. 10% van de nieuw ingeschreven XTC-cliënten is allochtoon. 32% van de XTC-cliënten heeft inkomsten uit werk, in loondienst of uit zelfstandige arbeid. 10% heeft een beurs. Meer dan de helft heeft enige vorm van uitkering. Meer dan de helft (54%) van de XTC-cliënten woont nog bij de ouders, 28% is alleenstaand en 7% woont met een partner en/of kinderen. Soort middel Van de nieuw ingeschreven XTC-cliënten heeft 26% daarnaast ook problemen met cannabis, 25% met amfetamine en 12% met cocaïne. 18% van de cliënten heeft naast het gebruik van XTC geen problemen met het gebruik van andere middelen. Het gebruik van opiaten speelt geen rol van betekenis. Duur van de problematiek Frequentie XTC-gebruik De bestaansduur van de XTC-problematiek is voor ruim tweederde van de cliënten langer dan een jaar. Voor driekwart van de vrouwen is de duur van de problematiek korter dan twee jaar. Bij mannen ligt dit op 54%. 56% van de nieuw ingeschreven XTC-cliënten gebruikt een paar maal per week of vaker

17 Lijst van figuren en tabellen Tabel 1: Cliënten met problemen XTC en andere uitgaansdrugs (Bron: IVV, 1995, 1996) 3 Tabel 2: XTC-cliënten naar geslacht (Bron: IVV, 1995, 1996)... 4 Tabel 3: XTC-cliënten naar regio... 4 Tabel 4: XTC-cliënten naar regio en geslacht (N=246; in percentages)... 5 Tabel 5: Bron van inkomsten naar geslacht (N=226; in percentages)... 6 Tabel 6: Samenlevingsvorm naar bron van inkomsten (in percentages; N=222)... 7 Tabel 7: Secundaire problematiek naar geslacht (N=239; in percentages)... 9 Tabel 8: Secundaire problematiek naar leeftijd (N=228; in percentages) Tabel 9: Primaire problematiek XTC, amfetamine en cocaïne naar secundaire problematiek Tabel 10: Hulpverleningscontacten per regio (N=152) Tabel 11: Dagbesteding XTC-gebruikers Tabel 12: Frequentie XTC-gebruik volgens CVO-onderzoek naar regio (N= 839; in percentages) Tabel 13: Gebruik andere middelen door XTC-gebruikers (in percentages) (CVO) Figuur 1: Leeftijdsverdeling nieuw ingeschreven XTC-cliënten 1996 (n=243)... 6 Figuur 2: Duur XTC-problematiek naar geslacht (n=228)... 7 Figuur 3: Frequentie van het XTC-gebruik naar geslacht (n=223)... 8 Figuur 4: Frequentie van het XTC-gebruik naar leeftijdgroep (n=223)

18 Bronnen CBS (1997). Statistisch Jaarboek Den Haag: SDU. IVV (1995). Kerncijfers LADIS Utrecht: Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg. IVV (1996). Kerncijfers LADIS Utrecht: Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg. Ouwehand, A.W., A.A.N. Cruts, A. de Vos (1997). Profiel gokcliënten in de verslavingszorg. Houten: Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg. Ouwehand, A.W., A.A.N. Cruts, L.J. de Vetten (1997). Kerncijfers LADIS 1996; Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Houten: Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg. Ouwehand, A.W., A.A.N. Cruts (1997). Problematisch cannabisgebruik nader beschouwd. Houten: Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg. Ouwehand, A.W., A.A.N. Cruts (1997). Profiel harddrugcliënten in de Nederlandse verslavingszorg. Houten: Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg. Spruit, I.P., in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1997). XTC in Nederland; Een samenvatting van de bevindingen van zes projecten. Den Haag: Sdu Uitgevers. Wijngaart, G.F. van de, R. Braam, D. de Bruin, M. Fris, N. Maalsté, H. Verbraeck (1997). Ecstasy in het uitgaanscircuit. Een sociaal-epidemiologisch onderzoek naar de aard, omvang en risico s van het gebruik van XTC en andere uitgaansdrugs op houseparty s. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht

19 Colofon IVV, Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg, 1997 ISBN X Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming gepubliceerd worden. Auteurs: Dhr. drs D.E. de Bruin, onderzoeker, CVO Dhr. dr A.A.N. Cruts, stafmedewerker LADIS-analyse, IVV Dhr. A.W. Ouwehand, directeur Stichting IVV Dhr. dr G.F. van de Wijngaart, directeur CVO Aan deze publicatie werkten tevens mee: dhr. S. Boonzajer Flaes, systeemontwerper mevr. M. van Veenendaal, secretaresse dhr. M. Wardi, lay-out Stichting Informatievoorziening Verslavingszorg (IVV) Randhoeve 231 Postbus GH Houten tel.: fax : IVV op Internet:

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORAF 4 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand W.G.T. Kuijpers D.J. Wisselink E.B. van Delden Houten, september 2010 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN VLAANDEREN juli 2017 Deze factsheet presenteert cijfers over de hulpverlening bij problemen met alcohol of andere drugs op basis van de belangrijkste cijfergegevens uit de TDI-registratie in Vlaanderen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, mei 2013 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers E.B. van Delden A. Mol Houten, juni 2011 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, september 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting

Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting Bijlage 1. Benadering en respons ten tijde van de tweede meting Benadering van deelnemers Deelnemers aan de cohortstudie werden bij het tweede interview benaderd volgens een zogenaamd benaderingsprotocol,

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

De wietpas en het sociaal clubmodel

De wietpas en het sociaal clubmodel De wietpas en het sociaal clubmodel De wietpas en het sociaal clubmodel Meningen en verwachtingen van coffeeshopbezoekers in Utrecht Marije Wouters & Dirk J. Korf M.m.v. Shima Asadi, Cecilia Le & Sarsani

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games.

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games. Doelgroep onderzoek Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Inleiding Wij hebben ervoor gekozen als doelgroep de eerste jaars middelbare scholieren, de brugklassers

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers

Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers Antonius J. van Rooij Tim M. Schoenmakers Dike van de Mheen 1 Colofon Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Deskresearch Filmthuis

Deskresearch Filmthuis Deskresearch Filmthuis Stichting Filmonderzoek Stichting Filmonderzoek, 2016. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzingen zijn voorbehouden. De in dit document vermelde gegevens zijn

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Marlies Diepeveen Marlies Diepeveen Integrale Vraagstukken 070-3535386 Nr 9, Jaargang 2007 m.diepeveen@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres Internet

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Meningen over het takenpakket van de overheid

Meningen over het takenpakket van de overheid Meningen over het takenpakket van de Rianne Kloosterman De volwassen Nederlandse bevolking vindt sommige taken meer de verantwoordelijkheid van de dan andere. In de ogen van de meeste Nederlanders hoort

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Naast de enquête onder bezoekers van coffeeshops in West en Oost zijn gegevens geanalyseerd

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie