Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik"

Transcriptie

1 QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen wordt uitgegeven door de leden van Quo Fadis. Quo Fadis is een samenwerkingsverband tussen GGD Fryslân, Politie Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Deze werkgroep heeft als taak de gegevens over genotmiddelengebruik in de provincie Fryslân bijeen te brengen en u op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen hierin. De informatie in dit Feitenblad heeft betrekking op verschillen tussen mannen en vrouwen in (de effecten van) genotmiddelengebruik. Hiervoor zijn diverse informatiebronnen geraadpleegd (zie bronvermelding) en zijn registratiegegevens van Verslavingszorg Noord Nederland en politie Fryslân opgenomen. Seksespecifieke effecten van genotmiddelen Het verschil in effecten van genotmiddelen op mannen en vrouwen is voor een deel natuurlijk te verklaren uit het feit dat vrouwen organen hebben die mannen niet hebben en andersom. Daarnaast is er een andere specifieke factor die een rol speelt: verschil in samenstelling van het lichaam. Vrouwen hebben bijvoorbeeld minder spierweefsel en meer vetweefsel dan mannen. Ook hebben vrouwen een iets kleinere lever. Daarnaast is er een verschil in hormoonhuishouding. Dit verklaart een aantal verschillen in effecten tussen mannen en vrouwen. Tabak Roken is een risicofactor bij verschillende soorten kanker. Zo is het de belangrijkste risicofactor voor blaaskanker. Vier keer zoveel mannen als vrouwen krijgen blaaskanker, meestal na het zestigste jaar. Van elke tien mannen die sterven aan blaaskanker zijn er ongeveer vijf sterfgevallen te wijten aan roken. Van elke drie vrouwen die sterven aan blaaskanker is één sterfgeval te wijten aan roken. Daarnaast hebben rokende vrouwen meer kans op een hartaanval dan rokende mannen (bron: Tabaksgebruik Willemsen en KWF Kankerbestrijding). Alcohol Vrouwen hebben over het algemeen minder spierweefsel dan mannen. Dit zorgt er voor dat ze eerder een bepaald bloedalcoholgehalte hebben dan mannen. Een andere oorzaak van het verschil in de hoogte van het bloedalcoholgehalte tussen mannen en vrouwen, is de grootte van de lever. Die van mannen is wat groter dan die van vrouwen. De lever is het orgaan dat stoffen als alcohol afbreekt. Daarnaast verhoogt alcohol de kans op borstkanker bij vrouwen. Dit risico neemt al toe bij een glas per dag. De reden waarom alcohol borstkanker veroorzaakt is nog onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat

2 alcohol de hormoonhuishouding beïnvloedt en mogelijk bevordert alcohol de groei van de tumor. Het vaak en veel drinken van alcohol doet de kans op slokdarmkanker toenemen. Vanaf 4 glazen per dag voor vrouwen en 6 glazen per dag voor mannen neemt deze kans op slokdarmkanker toe. Een opmerkelijke ontwikkeling is de stijging in opnames van meisjes op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederland in verband met een alcoholvergiftiging. Bij de meisjes van jaar is het aantal opnames met 101% gestegen. Bij de jongens is dit met 66% toegenomen. Het gaat om de periode (bron: Stichting Consument en Veiligheid Drugs Wat drugs betreft zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in effecten en gevolgen. Uit onderzoek komt naar voren dat mannen die cannabis gebruiken meer risico lopen op een cannabisverslaving dan vrouwen. Vrouwen die regelmatig cannabis gebruiken, lopen echter weer meer kans op een depressie of zelfmoordgedachten. Uit cijfers blijkt dat bij vrouwelijke cocaïnegebruikers een sterkere relatie is te zien met zelfmoord dan bij mannelijke gebruikers. Bijkomende psychiatrische problemen zouden hierbij echter een rol spelen (bron Druglijn (België)). Verslaving Hersenen van mannen en vrouwen gaan anders om met verslaving. Uit onderzoek komt naar voren dat bij verslaafde vrouwen de hersengebieden voor verlangen en verslaving vooral werden geactiveerd door stress. De verslaafde mannen toonden juist meer hersenactiviteit bij situaties/tekens die zij in verband brengen met stoffen zoals cocaïne (bron: Yale School of Medicine). lijkt alsof de dalende trend bij jongens iets sneller gaat dan bij de meisjes. Figuur 1: drinken van meer dan 20 glazen alcohol per week door klas 3 vmbo in Friesland. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Alcoholgebruik klas 3 vmbo Alcohol (20 gl. of meer p.w.) jongen Alcohol (20 gl. of meer p.w.) meisje Figuur 2: bingedrinken door klas 3 vmbo in Friesland. 48,0% 44,0% 40,0% 36,0% 32,0% 28,0% Bingedrinken klas 3 vmbo Bingedrinken jongen Bingedrinken meisje Lineair (Bingedrinken meisje) Alcohol en drugsgebruik onder meisjes en jongens in Friesland Wanneer we het gebruik van genotmiddelen in klas 3 vmbo vanaf 2008 bekijken zien we dat meer jongens dan meisjes veel alcohol drinken en hasj of wiet gebruiken (bron GGD Fryslân). Zowel bij de jongens als bij de meisjes is vanaf 2008 een dalende trend te zien in het gebruik (gestippelde lijnen). Het

3 Figuur 3: hasj of wietgebruik door klas 3 vmbo in Friesland. 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Hasj of w ietgebruik klas 3 vmbo Hasj of w iet jongen Hasj of w iet meisje Lineair (Hasj of w iet meisje) Figuur 4: Rijden onder invloed van alcohol in absolute aantallen in Friesland Rijden onder invloed van alcohol (aantallen) Mannen Vrouw en Totaal Lineair (Totaal) Rijden onder invloed Uit systemen van de politie komt naar voren dat mannen veel vaker verdachte zijn van rijden onder invloed dan vrouwen. Zowel bij alcohol als bij drugs of medicijnen is het aandeel vrouwen slechts een fractie van het totaal. De trend bij mannen lijkt licht dalende te zijn wat betreft rijden onder invloed van alcohol, wat betreft drugs en medicijnen is deze licht stijgend. Onder vrouwen verandert het beeld voor rijden onder invloed van alcohol nauwelijks gedurende de afgelopen jaren. Rijden onder invloed van drugs en medicijnen komt bij vrouwen al weinig voor, maar lijkt toch ook nog verder te dalen. Figuur 5: Rijden onder invloed van drugs of medicijnen in absolute aantallen in Friesland Rijden onder invloed van drugs/medicijnen (aantallen) Mannen Vrouw en Totaal Lineair (Totaal) Mannen en vrouwen in de verslavingszorg Onderstaande tabel laat zien hoe de manvrouw verdeling is in de verslavingszorg in Friesland wat betreft primaire problematiek, leeftijd en soort zorg. Van de cliënten in de Friese verslavingszorg is drie kwart van het mannelijke geslacht. Meer dan de helft van de vrouwen in zorg heeft als primaire problematiek alcohol. Dat is meer dan bij de mannen, die voor een iets groter deel harddrugs als primaire problematiek hebben. Het aandeel van vrouwen van 24 t/m 45 jaar in de verslavingszorg ligt iets lager dan dit aandeel mannen. In de groep 46 t/m 65 jaar is het aandeel vrouwen echter weer groter.

4 m v m v m v Aantal cliënten % ambulante zorg 100% 100% 99% 100% 100% 100% % klinische zorg 12% 12% 12% 11% 12% 12% Aantal uit zorg % regulier beëindigd 53% 58% 55% 58% 48% 56% Gemiddelde leeftijd % jonger dan 24 jaar 16% 17% 16% 17% 14% 17% % 24 t/m 45 jaar 52% 42% 52% 43% 53% 45% % 46 t/m 65 jaar 30% 38% 30% 37% 31% 36% % ouder dan 65 2% 4% 2% 3% 2% 3% % primair harddrugs 29% 23% 29% 22% 31% 25% % ghb 2% 3% 3% 3% 2% 2% % cannabis 17% 15% 16% 13% 14% 12% % alcohol 45% 50% 45% 51% 47% 53% % gokken 4% 2% 4% 2% 4% 2% % opleiding LBO of lager 52% 43% 54% 48% 55% 49% % met een baan (incl. ziektewet) 35% 31% 36% 29% 36% 31% Tabel 1: Inwoners van Friesland in VNN-zorg per jaar, onderverdeeld naar geslacht: leeftijd, primaire probleemmiddel, ambulant/ klinische zorg. Vrouwen maken relatief vaker dan mannen hun behandeling regulier af, respectievelijk 58% bij de vrouwen en 53% bij de mannen. Ruim de helft van de mannen heeft een LBOopleiding of lager tegenover 43% van de vrouwen.

5 Conclusies mannen en vrouwen verschillen wat betreft effecten en gevolgen van het gebruik van alcohol, tabak en drugs; het aantal meisjes op de SEH met een alcoholvergiftiging stijgt relatief sterker dan het aantal jongens; jongens (3 vmbo) drinken en gebruiken relatief vaker en meer dan meisjes, de trend is echter dalend en bij de jongens zelfs wat sterker; vrouwen vormen een fractie van alle gevallen van verdachten van het rijden onder invloed; driekwart van de cliënten die bij VNN worden behandeld is man; vrouwen in zorg hebben iets vaker primair alcoholproblematiek; mannen in zorg hebben daarentegen iets vaker harddrugs als primaire problematiek. Informatiebronnen - - GGD Fryslân, jeugdmonitorgegevens - - Politie Registratiegegevens - - Stichting Consument en Veiligheid Tabaksgebruik, gevolgen en bestrijding K.Knol, C. Hilvering, D.J. TH. Wagener,& M.C. Willemsen (redactie) - VNN Registratiegegevens - Yale School of Medicine Colofon Dit feitenblad is samengesteld door QUO fadis*: GGD Fryslân Bert Soenveld Markwin Jetzes Verslavingszorg Noord Nederland Frank Brook Marcel Seuninga Politie Fryslân Kees ten Cate Quo Fadis, Overname met bronvermelding toegestaan *Qua Uitvoering Onderzoeksmatig Fries Alcohol en Drugs Informatiesysteem.

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Preventie van GHB gebruik in Nederland

Preventie van GHB gebruik in Nederland Rapportage Wetenschappelijk bureau voor Onderzoek, expertise en advies Op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Preventie van GHB gebruik in Nederland

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Sociaaleconomische trends 2014 Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Miriam de Roos Maarten Bloem Oktober 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 02 1 Het aantal leerlingen op

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Oordelen over jongere en oudere werknemers

Oordelen over jongere en oudere werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Oordelen over jongere en oudere werknemers Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 01 1 1. Inleiding Als gevolg

Nadere informatie

Het Grote Uitgaansonderzoek 2013

Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 F.X. Goossens, T. Frijns, N.E. van Hasselt, M.W. van Laar Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 Uitgaanspatronen, middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen F.X. Goossens T.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat doen we met problematische jongeren?

Wat doen we met problematische jongeren? Wat doen we met problematische jongeren? Jan van der Ploeg en Henk Ferwerda Wanneer we politiefunctionarissen vragen naar wat zij verstaan onder problematische jongeren dan zullen zij steevast met een

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009

Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009 Partnership Stop met Roken Den Haag, december 2009 Voorwoord Voor u ligt de Zorgmodule Stoppen met Roken. Het Partnership Stop met Roken heeft in het voorjaar van 2009 het initiatief genomen deze zorgmodule

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie