Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep"

Transcriptie

1 Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORAF 4 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 NOORD-HOLLAND DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 9 Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Noord-Holland 9 Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: geslacht 9 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leeftijd 10 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: hoogst afgeronde opleiding 11 Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leefsituatie 11 Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: inkomensbron 11 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: culturele herkomst 12 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE 13 Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek 13 Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & geslacht 13 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leeftijd 14 Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leefsituatie 14 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & opleiding 15 Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & inkomensbron 15 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst 16 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: gemeente & primaire problematiek 17 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN 18 Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & bijmiddel 18 Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze 18 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie 19 Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur 19 ZORGGEGEVENS 20 Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: zorgvorm 20 Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & zorgvorm 20 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

4 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 ZUID-HOLLAND DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 23 Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Zuid-Holland 23 Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: geslacht 23 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leeftijd 24 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: hoogst afgeronde opleiding 25 Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leefsituatie 25 Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: inkomensbron 25 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: culturele herkomst 26 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE 27 Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek 27 Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & geslacht 27 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leeftijd 28 Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leefsituatie 28 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & opleiding 29 Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & inkomensbron 29 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst 29 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: gemeente & primaire problematiek 30 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN 311 Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & bijmiddel 31 Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze 31 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie 32 Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur 32 ZORGGEGEVENS 33 Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: zorgvorm 33 Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & zorgvorm 33 BIJLAGE: TOELICHTING OP DE TABELLEN 34 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

5 INLEIDING In 2012 zijn er in totaal patiënten in zorg geweest bij het Noord-Hollandse deel van Brijder en patiënten in het Zuid-Hollandse deel van Brijder. 1 In het tabellenboek dat voor u ligt, wordt deze patiëntpopulatie beschreven aan de hand van tabellen. Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland bestaat uit twee tabellenboeken Kerncijfers Brijder 2012 Noord-Holland gevolgd door Kerncijfers Brijder 2012 Zuid-Holland. Elk tabellenboek bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat een aantal tabellen met demografische kenmerken van de patiënten uit Noord-Holland of Zuid-Holland. In het tweede deel wordt het primaire probleemmiddel waarvoor verslaafde patiënten in zorg kwamen, gerelateerd aan de demografische kenmerken van patiënten. In het derde deel volgt een beschrijving van het primaire probleemmiddel gekoppeld aan andere verslavingskenmerken zoals wijze, frequentie en duur van gebruik. In het vierde deel zijn tabellen opgenomen over patiënten en hun zorgconsumptie. De rapportage geeft tevens een beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en een globale vergelijking tussen Noord- en Zuid-Holland. Renske Rigter Peter Blanken Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Den Haag, september Gebaseerd op gegevens uit de respectievelijke registratiesystemen USER en Psygis van de Parnassia Groep. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

6 VOORAF Bij het lezen van de tabellen is het van belang om te beseffen dat de gepresenteerde aantallen en percentages betrekking hebben op patiënten die zich hebben aangemeld voor behandeling van hun verslavingsproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat het bereik van de verslavingszorg het hoogst is onder problematisch opiaat- (met name heroïne) en cocaïnegebruikers (zie onderstaande tabel). Het percentage cannabis verslaafden dat in zorg komt is de laatste jaren toegenomen. Onder alcoholverslaafden, problematische gebruikers van andere middelen (zoals amfetamine en overige middelen als ecstasy) en onder gokverslaafden is het bereik aanzienlijk lager. primair probleem actueel of regelmatig gebruik binnen de bevolking aantal verslaafden aantal in ambulante, poliklinische of klinische zorg percentage in zorg Tabak % Alcohol / >12% Opiaten/heroïne % Cocaïne <56% Amfetamines ?? 2.700?? Benzodiazepines <2.200 < 10% Cannabis > <48% Ecstasy ?? 500?? GHB ?? 500?? Gokken ?? % Voor alcohol, opiaten en gokken gaat het om problematisch gebruik. Voor cocaïne, amfetamine en cannabis gaat het om actueel, inclusief recreatief, gebruik. [Bron: Nationale Drug Monitor 2012; Ladis Nieuwsflits Kerncijfers 2012.] TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

7 BEKNOPTE SAMENVATTING In 2012 zijn ruim vijftienduizend patiënten ten minste één dag - ambulant of klinisch - in zorg geweest voor behandeling van verslavingsproblematiek bij Brijder in Noord- en Zuid- Holland (respectievelijk en 7.658). Dit is minder patiënten dan in 2011 (7%). Het merendeel van de patiënten is man, met een Nederlandse culturele herkomst en een leeftijd van gemiddeld rond de 40 jaar. De grootste groep patiënten is alleenwonend (tegen de 40%). Ongeveer één op de drie patiënten heeft inkomsten uit werk en een iets grotere groep ontvangt een uitkering. Er is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar van patiënten die een uitkering ontvangen of geen eigen inkomen hebben, terwijl er een lichte daling is in patiënten met loon uit werk. Meer dan de helft van de patiënten noemde alcohol als belangrijkste probleemmiddel. Voor vrouwelijke patiënten zijn - verhoudingsgewijs - alcohol en medicijnen de belangrijkste probleemmiddelen, terwijl mannelijke patiënten vaker opiaten, cocaïne en gokken als primaire probleem rapporteren. In 2012 is in vergelijking met de voorgaande jaren geen sprake van grote verschuivingen in de primaire problematiek waarvoor patiënten bij Brijder in zorg zijn gekomen. Desondanks lijkt wel sprake te zijn van een geleidelijke afname in het aandeel patiënten met primair cocaïneproblematiek (thans ongeveer één op de tien), terwijl het aandeel patiënten met primair cannabisproblematiek lijkt te stabiliseren (één op de zes à zeven patiënten). Injecterend druggebruik wordt sporadisch gerapporteerd (minder dan 1%) en betreft voornamelijk patiënten met primair, problematisch heroïnegebruik. Cocaïne wordt door twee van de vijf patiënten met primair, problematisch cocaïnegebruik gerookt (crackcocaïne basen) en door de helft gesnoven. Een aanzienlijk deel van de patiënten geeft aan dat zij langer dan 10 jaar problemen ervaren in het gebruik van middelen. Bij alcohol en opiaten is dit zelfs (meer dan) de helft van de patiënten. Het merendeel van de patiënten werd uitsluitend ambulant behandeld (rond de 75%) of ontving een klinische behandeling in combinatie met een ambulante behandeling (rond de 15%). Ongeveer één op de elf patiënten heeft in 2012 uitsluitend een intake gehad, zonder dat daadwerkelijk een behandeling is gestart. Voor een deel van deze patiënten zal gelden dat de behandeling later - in alsnog gestart is. Bij de vergelijking van de kerncijfers van Brijder Zuid-Holland met de kerncijfers van Brijder Noord-Holland springt een aantal verschillen en overeenkomsten in het oog: - In Noord-Holland zijn meer vrouwelijke patiënten in zorg (27% versus 24%) en zijn meer patiënten van Nederlandse herkomst (70% versus 62%). Het percentage patiënten met een niet-westerse culturele achtergrond is in Zuid-Holland bijna twee keer zo hoog als in Noord-Holland (13% versus 7%). - In Noord-Holland is meer sprake van patiënten met primaire alcoholproblemen (55% versus 49%), terwijl het percentage patiënten met primaire opiaat problematiek hoger is in Zuid-Holland (18% versus 11%). Het aandeel patiënten met primaire cannabisproblematiek is vergelijkbaar voor Noord- en Zuid-Holland (15%), zoals ook het aantal patiënten met primaire cocaïneproblematiek (10%). - Tevens lijkt het percentage patiënten dat langer dan 10 jaar problemen ervaart met alcohol- of druggebruik in Noord-Holland (36%) lager dan in Zuid-Holland (43%). Bij opiaten (49% versus 63%) en alcohol (49% versus 56%) is dit verschil nog groter. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

8 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

9 Kerncijfers Brijder 2012 Noord-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

10

11 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Noord-Holland Woonachtig N % N % Amsterdam 81 1,1 86 1,1 Amstel en Meerlanden 721 9, ,1 West Friesland 736 9, ,9 Kop van Noord-Holland 709 9, ,9 Midden-Kennemerland , ,2 Noord-Kennemerland , ,5 Zuid-Kennemerland , ,2 Waterland 459 6, ,2 Zaanstreek 763 9, ,6 Overig Noord-Holland 284 3, ,7 Clustergemeenten Zuid-Holland 362 4, ,1 Overig Zuid-Holland 34 0,4 33 0,4 Overig Nederland 205 0, ,1 Zonder vaste woon of verblijfplaats/ Onbekend - 0,0 1 0,0 Totaal Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: geslacht 2012* 2011* 2010 Geslacht N % N % N % Man , , ,4 Vrouw , , ,6 Totaal * Voor 1 cliënt in 2011 en 2012 is het geslacht onbekend, deze persoon is niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

12 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leeftijd Leeftijd N % N % N % t/m ,7 50 0,6 41 0,5 11 t/m ,4 34 0,4 35 0,4 13 t/m ,2 70 0,9 81 1,0 15 t/m , , ,0 17 t/m , , ,7 20 t/m , , ,6 25 t/m , , ,3 30 t/m , , ,6 35 t/m , , ,4 40 t/m , , ,0 45 t/m , , ,6 50 t/m , , ,1 55 t/m , , ,3 60 t/m , , ,4 65 en ouder 289 3, , ,1 Totaal Gemiddelde Standaarddeviatie 39,8 14,2 39,6 13,9 39,5 13,7 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

13 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: hoogst afgeronde opleiding Opleiding N % N % N % Geen 662 8, , ,6 Laag , , ,1 Middelbaar , , ,1 Hoog , , ,5 Onbekend , , ,7 Totaal Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leefsituatie Leefsituatie N % N % N % Alleen , , ,7 Samenwonend zonder kind(eren) , , ,4 Samenwonend met kind(eren) , , ,4 Alleenwonend met kind(eren) 315 4, , ,4 Met ouders 745 9, , ,6 In instelling 168 2, , ,9 Zwervend 199 2, , ,3 Anders 238 3, , ,4 Onbekend , , ,9 Totaal Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: inkomensbron Inkomensbron N % N % N % Loon , , ,0 Uitkering / Toelage , , ,3 Geen eigen inkomen 531 6, , ,5 Anders 202 2, , ,1 Onbekend , , ,1 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

14 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: culturele herkomst Culturele Herkomst N % N % N % Nederlands , , ,1 Europees 253 3, , ,2 Niet-westers allochtoon 547 7, , ,2 waaronder: Antilliaans 50 0,6 65 0,8 62 0,7 Marokkaans 83 1,1 96 1,2 98 1,2 Turks 109 1, , ,3 Surinaams 117 1, , ,5 overig 188 2, , ,5 Overig 93 1,2 95 1,2 96 1,2 Onbekend , , ,2 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

15 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek Primaire problematiek N % N % N % Alcohol , , ,4 Opiaten , , ,1 Cocaïne 610 9, , ,3 Cannabis , , ,1 Medicijnen 71 1,1 80 1,2 81 1,2 Overig 299 4, , ,2 Gokken 218 3, , ,5 Geen / n.v.t. 3 0,0 4 0,1 10 0,1 Onbekend Totaal Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & geslacht 2012* 2011* 2010 Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , , ,9 Opiaten , , , , , ,9 Cocaïne , , , , , ,9 Cannabis , , , , , ,7 Medicijnen 40 56, , , , , ,6 Overig , , , , , ,2 Gokken , , , , , ,8 Geen / n.v.t. 0 0, ,0 2 50,0 2 50,0 6 60,0 4 40,0 Onbekend , , , , , ,4 Totaal , , , , , ,6 * Voor 1 cliënt in 2011 en in 2012 is het geslacht onbekend, deze persoon is niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

16 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leeftijd Leeftijd Totaal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen / n.v.t Onbekend Totaal Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leefsituatie Leefsituatie Alleen Samenwonend zonder kind(eren) Samenwonend met kind(eren) Alleenwonend met kind(eren) Met ouders In instelling Zwervend Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , ,6 46 1,3 87 2,5 67 1,9 97 2, Opiaten , ,3 62 8,9 18 2,6 61 8,8 10 1,4 35 5,0 34 4, , Cocaïne , , ,3 17 2, ,8 17 2,8 25 4,1 39 6,4 15 2, Cannabis , , ,7 34 3, ,4 57 6,0 17 1,8 54 5,7 35 3, Medicijnen 32 45, , ,7 3 4,2 3 4,2-0,0-0,0 1 1,4 6 8, Overig , ,4 26 8,7 10 3, ,7 8 2,7 10 3,3 6 2,0 17 5, Gokken 69 31, , ,2 6 2, ,0 4 1,8 7 3,2 12 5,5 7 3, Geen / n.v.t. 2 66,7-0,0 1 33,3-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Onbekend ,1 68 4,9 68 4,9 23 1, ,9 26 1,9 18 1,3 25 1, , Totaal , , , , , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

17 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & hoogst afgeronde opleiding Opleiding Geen Laag Middel Hoog Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol 229 6, , , , , Opiaten 66 9, , ,4 31 4, , Cocaïne 77 12, , ,2 43 7,0 52 8, Cannabis , , ,7 87 9,2 88 9, Medicijnen 5 7, , , ,9 5 7, Overig 35 11, , , , , Gokken 20 9, , , , , Geen/ n.v.t. - 0,0 1 33,3 1 33,3-0,0 1 33, Onbekend 80 5, , ,2 57 4, , Totaal 662 8, , , , , Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & inkomensbron Inkomensbron Loon Uitkering/ toelage Geen eigen inkomen Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,2 87 2, , Opiaten , ,6 48 6,9 24 3,4 53 7, Cocaïne , ,2 41 6,7 15 2,5 18 3, Cannabis , , ,7 34 3,6 58 6, Medicijnen 20 28, ,2 2 2,8 2 2,8 5 7, Overig 99 33, , ,4 12 4,0 19 6, Gokken , ,0 9 4,1 6 2,8 9 4, Geen/ n.v.t. 1 33,3 1 33,3-0,0-0,0 1 33, Onbekend , ,0 87 6,2 22 1, , Totaal , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

18 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst Culturele herkomst Nederlands Europees Niet-westers Allochtoon Overig Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,6 30 0, , Opiaten ,8 58 8, ,2 31 4, , Cocaïne ,7 12 2, ,8 4 0,7 36 5, Cannabis ,3 26 2,8 84 8,9 10 1, , Medicijnen 64 90,1 1 1,4 1 1,4 1 1,4 4 5, Overig ,9 4 1,3 15 5,0 5 1,7 21 7, Gokken ,1 11 5, ,0 8 3,7 20 9, Geen/ n.v.t ,0-0,0-0,0-0,0-0, Onbekend ,1 16 1,1 52 3,7 4 0, , Totaal , , ,1 93 1, , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

19 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: gemeente & primaire problematiek Primaire problematiek Gemeente Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Amsterdam 33 40,7 6 7, , ,6 2 2,5 3 3,7 1 1,2-0, , Amstel en Meerlanden ,3 17 2,4 46 6, ,8 8 1,1 30 4,2 25 3,5-0,0 61 8, West Friesland ,6 36 4,9 66 9, ,2 8 1,1 29 3,9 23 3,1 1 0, , Kop van Noord-Holland , ,1 60 8, ,8 6 0,8 31 4,4 17 2,4-0, , Midden-Kennemerland , ,7 67 8, ,9 3 0,4 35 4,3 31 3,8-0, , Noord-Kennemerland ,4 93 7,0 92 6, ,8 15 1,1 57 4,3 39 2,9 1 0, , Zuid-Kennemerland , ,0 80 6, ,4 10 0,8 42 3,5 33 2,8-0, , Waterland ,5 39 8,5 43 9,4 42 9,2 3 0,7 7 1,5 11 2,4-0, , Zaanstreek , ,5 54 7,1 51 6,7 5 0,7 20 2,6 15 2,0 1 0, , Overig Noord-Holland ,3 19 6, , ,3 5 1,8 5 1,8 4 1,4-0, , Clustergemeenten Zuid-Holland ,6 12 3,3 36 9, ,4 4 1,1 26 7,2 7 1,9-0, , Overig Zuid-Holland 24 70,6-0,0 1 2,9 6 17,6-0,0-0,0 2 5,9-0,0 1 2, Overig Nederland ,2-0,0 18 8, ,6 2 1,0 14 6,8 10 4,9-0, , Zvwovp * / onbekend - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-100 Totaal , , , ,0 71 1, , ,5 3 0, * Zonder vaste woon- of verblijfplaats TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

20 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & bijmiddel Bijmiddel Primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 7 0,2 51 1, , , , ,4 27 0, , , Opiaten 63 9, , ,7 30 4,3 28 4,0 17 2,4-0, , , Cocaïne , ,0 4 0, ,6 15 2,5 56 9,2 4 0, ,9 35 5, Cannabis ,0 4 0,4 44 4,7 2 0,2 6 0, ,3 8 0, , , Medicijnen 25 35,2 4 5,6 2 2,8 4 5,6 3 4,2 1 1,4-0, ,4 9 12, Overig 40 13,4 8 2,7 27 9, ,0 9 3, ,0 3 1, , , Gokken 28 12,8 1 0,5 7 3,2 9 4,1-0,0 9 4,1-0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 2 66,7 1 33, Onbekend - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Totaal 478 6, , , , , ,7 42 0, , , Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze Wijze van gebruik Spuiten Roken Snuiven Slikken Drinken Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 1 0,0 11 0,3 1 0,0 60 1, ,8 4 0,1 67 1, Opiaten 49 7, ,4 9 1, ,9 5 0,7 3 0, , Cocaïne 3 0, , ,7 2 0,3 1 0,2-0,0 59 9, Cannabis - 0, ,1 1 0,1-0,0 1 0,1 1 0,1 24 2, Medicijnen - 0,0-0,0-0, ,4-0,0 1 1,4 3 4, Overig 3 1,0 17 5, , , ,7 29 9, , Gokken - 0,0-0,0-0,0-0,0 1 0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 1 33,3 2 66, Onbekend - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Totaal 56 0, , , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

21 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Dagelijks Wekelijks Onregelmatig n.v.t. Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,9 82 2, , Opiaten ,6 46 6,6 35 5,0 16 2, , Cocaïne , , ,6 20 3, , Cannabis ,4 86 9,1 30 3,2 26 2,8 81 8, Medicijnen 61 85,9 3 4,2 1 1,4-0,0 6 8, Overig , , ,7 10 3,3 26 8, Gokken 43 19, , ,4 10 4, , Geen/ n.v.t. 1 33,3 1 33,3-0,0-0,0 1 33, Onbekend - 0,0-0,0-0,0-0, Totaal , , , , , Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur Gebruiksduur < 5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Onbekend Totaal N % N % N % N % N % Alcohol , , , , Opiaten , , , , Cocaïne , , , , Cannabis , , , , Medicijnen 21 29, , , , Overig , , , , Gokken 65 29, , , , Geen/ n.v.t. 2 66,7-0,0 1 33,3-0, Onbekend - 0,0-0,0-0, Totaal , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

22 ZORGGEGEVENS Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: zorgvorm Zorgvorm N % N % N % Alleen intake , , ,4 Uitsluitend Klinisch 274 3, ,9 49 0,6 Uitsluitend Ambulant , , ,7 Ambulant én klinisch , , ,3 Totaal Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & zorgvorm Zorgvorm Alleen intake Klinisch Ambulant Ambulant én klinisch Totaal N % N % N % N % N % Alcohol 221 6, , , , Opiaten 8 1,1 12 1, , , Cocaïne 58 9,5 25 4, , , Cannabis ,8 30 3, , , Medicijnen 8 11,3 6 8, , , Overig 23 7,7 25 8, , , Gokken 25 11,5 3 1, ,5 8 3, Geen/ n.v.t. 1 33,3-0,0 2 66,7-0, Onbekend ,2 41 2, ,0 95 6, Totaal , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

23 Kerncijfers Brijder 2012 Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

24

25 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Zuid-Holland Woonachtig N % N % Rotterdam 599 7, ,3 Den Haag , ,2 Delft-Westland-Oostland 304 4, ,5 Gouda 342 4, ,2 Zuid-Holland Noord , ,6 Overig Zuid-Holland 328 4, ,4 Clustergemeenten Noord-Holland 34 0, ,8 Overig Noord-Holland 20 0,3 42 0,5 Overig Nederland 91 1, ,0 Zonder vaste woon of verblijfplaats/ Onbekend 79 1,0 50 0,6 Totaal Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: geslacht Geslacht N % N % N % Man , , ,8 Vrouw , , ,2 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

26 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leeftijd Leeftijd N % N % N % t/m 10-0,0-0,0-0,0 11 t/m 12-0,0-0,0-0,0 13 t/m ,3 23 0,3 20 0,3 15 t/m , , ,9 17 t/m , , ,0 20 t/m , , ,1 25 t/m , , ,3 30 t/m , , ,7 35 t/m , , ,4 40 t/m , , ,2 45 t/m , , ,9 50 t/m , , ,6 55 t/m , , ,8 60 t/m , , ,5 65 en ouder 310 4, , ,3 Totaal Gemiddelde Standaarddeviatie 41,3 13,6 41,0 13,5 41,1 13,4 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

27 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: hoogst afgeronde opleiding 2012* Opleiding N % N % N % Geen 618 7, ,7 Laag , ,9 Middelbaar , ,4 Hoog , ,3 Onbekend , ,7 Totaal *deze tabel kan niet worden ingevuld wegens ontbrekende informatie Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leefsituatie Leefsituatie N % N % N % Alleen , , ,1 Samenwonend zonder kind(eren) , , ,4 Samenwonend met kind(eren) , , ,7 Alleenwonend met kind(eren) 247 3, , ,5 Met ouders 657 8, , ,5 In instelling 221 2, , ,5 Zwervend 234 3, , ,5 Anders 172 2, , ,7 Onbekend , , ,1 Totaal Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: inkomensbron Inkomensbron N % N % N % Loon , , ,0 Uitkering / Toelage , , ,6 Geen eigen inkomen 623 8, , ,1 Anders 259 3, , ,2 Onbekend , , ,0 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

28 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: culturele herkomst Culturele Herkomst N % N % N % Nederlands , , ,8 Europees 264 3, , ,3 Niet-westers allochtoon , , ,0 waaronder: Antilliaans 108 1, ,4 88 1,1 Marokkaans 250 3, , ,1 Turks 95 1, , ,5 Surinaams 383 5, , ,6 overig 173 2, , ,6 Overig 154 2, , ,2 Onbekend , , ,7 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

29 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek Primaire problematiek N % N % N % Alcohol , , ,8 Opiaten , , ,0 Cocaïne 602 9, , ,3 Cannabis , , ,1 Medicijnen 80 1,3 71 1,0 65 1,0 Overig 147 2, , ,3 Gokken 268 4, , ,2 Geen / n.v.t. 12 0,2 18 0,3 22 0,3 Onbekend Totaal Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & geslacht Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , , ,2 Opiaten , , , , , ,5 Cocaïne , , , , , ,6 Cannabis , , , , , ,9 Medicijnen 42 52, , , , , ,1 Overig 93 63, , , , , ,5 Gokken , , , , , ,3 Geen / n.v.t ,3 2 16,7 9 50,0 9 50, , ,5 Onbekend , , , , , ,4 Totaal , , , , , ,2 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

30 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leeftijd Leeftijd Totaal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen / n.v.t Onbekend Totaal Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leefsituatie Leefsituatie Alleen Samenwonend zonder kind(eren) Samenwonend met kind(eren) Alleenwonend met kind(eren) Met ouders In instelling Zwervend Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , ,7 56 1,8 72 2,3 54 1, , Opiaten , , ,6 24 2,1 85 7,6 38 3,4 87 7,7 38 3,4 73 6, Cocaïne , , ,8 16 2, ,5 28 4,7 28 4,7 31 5,1 28 4, Cannabis , ,1 81 8,5 32 3, ,1 60 6,3 18 1,9 28 2,9 23 2, Medicijnen 32 40, , ,5 7 8,8 5 6,2-0,0 1 1,2 3 3,8 4 5, Overig 70 47, ,6 14 9,5 3 2, ,4 6 4,1 4 2,7 3 2,0 3 2, Gokken , , ,9 10 3, ,9 8 3,0 7 2,6 4 1,5 5 1, Geen / n.v.t. 6 50,0-0,0 1 8,3-0,0-0,0-0,0-0,0 1 8,3 4 33, Onbekend ,0 39 2,9 33 2,4 10 0,7 35 2,6 25 1,8 17 1,3 10 0, , Totaal , , , , , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

31 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & hoogst afgeronde opleiding Deze tabel kan niet worden ingevuld wegens ontbrekende informatie Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & inkomensbron Inkomensbron Loon Uitkering/ toelage Geen eigen inkomen Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,0 81 2, , Opiaten , ,5 78 6,9 66 5,9 71 6, Cocaïne , ,4 47 7,8 29 4,8 32 5, Cannabis , , ,8 38 4,0 55 5, Medicijnen 20 25, ,2 9 11,2 1 1,2 5 6, Overig 63 42, , ,6 10 6,8 12 8, Gokken , , ,1 8 3,0 12 4, Geen/ n.v.t. 2 16,7 7 58,3-0,0-0,0 3 25, Onbekend , ,4 57 4,2 26 1, , Totaal , , , , , Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst Culturele herkomst Nederlands Europees Niet-westers Allochtoon Overig Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,0 54 1, , Opiaten ,3 69 6, ,9 46 4,1 62 5, Cocaïne ,8 13 2, ,0 10 1,7 51 8, Cannabis ,9 33 3, ,2 19 2, , Medicijnen 54 67,5 3 3, ,0 1 1, , Overig ,3 5 3,4 4 2,7 4 2, , Gokken ,6 7 2, ,1 11 4, , Geen/ n.v.t. 7 58,3-0,0 3 25,0 1 8,3 1 8, Onbekend ,2 22 1, ,3 8 0, , Totaal , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

32 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: gemeente & primaire problematiek Primaire problematiek Gemeente Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Rotterdam ,1 15 2,5 36 6, ,5 10 1,7 17 2,8 31 5,2 1 0, , Den Haag , , , ,5 33 0,8 50 1, ,5 6 0, , Delft-Westland-Oostland ,0 23 7,6 20 6,6 26 8,6 2 0,7 5 1,6 8 2,6 1 0, , Gouda , ,3 21 6, ,2 2 0,6 11 3,2 10 2,9 3 0, , Zuid-Holland Noord , , , ,7 26 1,7 52 3,4 56 3,7-0, , Overig Zuid-Holland ,0 8 2,4 26 7, ,8 6 1,8 6 1,8 8 2,4-0, , Clustergemeenten Noord-Holland 5 14,7 2 5,9 2 5,9 5 14,7-0,0-0,0 1 2,9-0, , Overig Noord-Holland 4 20,0 1 5,0 1 5,0 3 15,0-0,0-0,0-0,0-0, , Overig Nederland 17 18,7 6 6,6 9 9, ,3 1 1,1 4 4,4-0,0-0, , Zvwovp / onbekend 21 26, , ,7 5 6,3-0,0 2 2,5 2 2,5 1 1, , Totaal , , , ,2 80 1, , ,3 12 0, * Zonder vaste woon- of verblijfplaats TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

33 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & bijmiddel Bijmiddel Primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol - 0,0 40 1, , , , ,2 35 1, ,7 66 2, Opiaten , , ,2 76 6,8 24 2,1 14 1,2-0, ,5 12 1, Cocaïne , ,6 6 1, ,9 10 1,7 31 5,1 4 0, ,6 5 0, Cannabis ,8 4 0,4 59 6,2-0,0 11 1,1 61 6,4 26 2, ,1 12 1, Medicijnen 14 17,5 3 3,8 6 7,5 4 5,0 4 5,0 8 10,0-0, ,2-0, Overig 32 21,8 1 0, , ,3 7 4, ,0 1 0, ,3 1 0, Gokken 27 10,1-0,0-0,0 13 4,9 1 0,4 7 2,6 11 4, ,4 7 2, Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0 1 8,3-0,0-0,0-0,0-0, ,3 1 8, Onbekend 1 0,1-0,0 1 0,1-0,0-0,0-0,0-0,0 49 3, , Totaal 599 7, , , , , ,0 77 1, , , Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze Wijze van gebruik Spuiten Roken Snuiven Slikken Drinken Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 2 0,1 6 0,2-0,0 2 0, ,4 1 0,0 9 0, Opiaten 50 4, ,0 33 2,9 80 7,1 55 4,9 44 3,9 64 5, Cocaïne 5 0, , ,2 1 0,2 3 0,5 7 1,2 10 1, Cannabis 1 0, ,5 2 0,2-0,0 7 0,7 1 0,1 3 0, Medicijnen 1 1,2-0,0-0, ,5 3 3,8-0,0 2 2, Overig 3 2,0 9 6, , , ,0 7 4,8 10 6, Gokken - 0,0-0,0-0,0-0,0-0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0 1 8,3-0,0-0,0-0,0 1 8, , Onbekend - 0,0-0,0-0,0 1 0,1-0,0-0, , Totaal 62 0, , , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

34 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Dagelijks Wekelijks Onregelmatig n.v.t. Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,5 77 2, , Opiaten ,8 69 6,1 61 5,4 22 2,0 53 4, Cocaïne , , ,1 14 2,3 23 3, Cannabis ,3 91 9,5 35 3,7 23 2,4 40 4, Medicijnen 67 83,8 4 5,0 4 5,0 2 2,5 3 3, Overig 74 50, , ,9 9 6,1 6 4, Gokken 62 23, , ,2 13 4,9 16 6, Geen/ n.v.t. 1 8,3-0,0-0,0 6 50,0 5 41, Onbekend 2 0,1-0,0-0,0-0, , Totaal , , , , , Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur Gebruiksduur < 5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Onbekend Totaal N % N % N % N % N % Alcohol , , , , Opiaten , , ,3 78 6, Cocaïne , , ,0 27 4, Cannabis , , ,0 28 2, Medicijnen 24 30, , ,5 2 2, Overig 65 44, , ,6 7 4, Gokken 92 34, , ,4 7 2, Geen/ n.v.t. 1 8,3 1 8,3 1 8,3 9 75, Onbekend 1 0,1 2 0,1-0, , Totaal , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

35 ZORGGEGEVENS Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: zorgvorm Zorgvorm N % N % N % Alleen intake 599 7, , ,8 Uitsluitend Klinisch 162 2, , ,0 Uitsluitend Ambulant , , ,4 Ambulant én klinisch , , ,9 Totaal Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & zorgvorm Zorgvorm Alleen intake Klinisch Ambulant Ambulant én klinisch Totaal N % N % N % N % N % Alcohol 164 5,3 28 0, , , Opiaten 14 1,2 2 0, , , Cocaïne 28 4,7 10 1, , , Cannabis 72 7,5 4 0, , , Medicijnen 12 15,0 1 1, , , Overig 2 1,4 1 0, , , Gokken 12 4,5-0, ,9 7 2, Geen/ n.v.t. - 0,0-0, ,7 1 8, Onbekend , , , , Totaal 599 7, , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

36 BIJLAGE: TOELICHTING OP DE TABELLEN Tabel 1. Woonachtig in gemeente Om te bepalen of de patiënt woonachtig is in een gemeente is gebruik gemaakt van de postcode of de geregistreerde woonplaats of gemeente. Tabel 2. Geslacht Spreekt voor zich. Tabel 3. Leeftijd De leeftijd is bepaald op 1 juli van het betreffende jaar van rapportage. Tabel 4. Hoogst afgeronde opleiding Bij de weergave van de hoogst afgeronde opleiding zijn de gerapporteerde opleidingen als volgt gecategoriseerd: categorie 1 geen - omschrijving 2 laag BuO, LO, LVO, LBO 3 middelbaar MVO, MBO, HVO 4 hoog VWO, HBO, WO 9 onbekend - Tabel 5. Leefsituatie categorie 1 alleen - 2 samenwonend zonder kind(eren) 3 samenwonend met kind(eren) - 4 alleenwonend met kind(eren) - omschrijving - 5 met ouders Kind in meeroudergezin of kind in eenoudergezin 6 instelling met andere(n) wonend in een GGZ of niet-ggz instelling of in verzorgingstehuis 7 zwervend zwervend of dakloos 8 anders - 9 onbekend - Tabel 6. Inkomensbron categorie omschrijving 1 loon zowel inkomen uit loondienst als uit een eigen bedrijf (zelfstandige) 2 uitkering/toelage bijstandsuitkering, AOW, pensioen, VUT, studiefinanciering, WOA, WW/Wachtgeld 3 geen eigen inkomen - 4 anders - 9 onbekend - TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

37 Tabel 7. Culturele herkomst De culturele herkomst van patiënten wordt bepaald door de patiënt zelf. De culturele herkomst is niet gelijk aan de etniciteit zoals deze door het CBS is gedefinieerd. categorie 1 nederlands - omschrijving 2 europees oost-, zuid- en overig Europees 3 niet-westers allochtoon Turks, Moluks, overig Aziatisch, Surinaams, Antilliaans, overig Latijns-Amerikaans, Marokkaans, overig Afrikaans 4 overig overige landen 9 onbekend - Tabel 8. Primaire problematiek categorie 1 alcohol - omschrijving 2 opiaten heroïne, methadon, morfine, overige opiaten 3 cocaïne (snuif-) cocaïne, crack-cocaïne, base-cocaïne, gekookte coke 4 cannabis 5 medicijnen benzodiazepinen, barbituraten, overige psychofarmaca en medicijnen 6 overig amfetamine, overig stimulerende middelen, ecstasy, LSD, overige hallucinogenen, vluchtige middelen (ether, lijm) en nicotine, gamen 7 gokken kansspelautomaten, casinospelen, krasloten, bingo, weddenschappen, loterijen, overig gokken (waaronder internet gokken) 8 geen / n.v.t. - 9 onbekend - Tabel 18. Gebruiksfrequentie categorie omschrijving 1 dagelijks meermalen per dag of dagelijks 2 wekelijks meermalen per week of wekelijks 3 onregelmatig - 4 n.v.t. - 9 onbekend - TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

38 Tabel 20. Zorgvorm categorie omschrijving 1 alleen intake patiënten die in het rapportage jaar uitsluitend bij de Intake geregistreerd zijn en die in het jaar van rapportage niet daadwerkelijk in zorg zijn geweest 2 uitsluitend klinisch patiënten die ten minste 1 dag opgenomen zijn geweest op een klinische behandelafdeling (en die in het rapportage jaar niet ambulant in zorg zijn geweest) 3 uitsluitend ambulant patiënten die ten minste 1 zorg-contact hebben gehad op een ambulante, poliklinische of deeltijd behandelafdeling (en die in het rapportage jaar niet klinisch in zorg zijn geweest) 4 ambulant en klinisch patiënten die in het rapportage jaar zowel klinisch als ambulant in zorg zijn geweest 9 onbekend - TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG ZUID-HOLLAND

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Drs D.E. de Bruin Dr A.A.N. Cruts A.W. Ouwehand Dr G.F. van de Wijngaart Houten/Utrecht, 16 september 1997 IVV en CVO op Internet: http://www.ivv.nl

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 Pagina 1 Statistische gegevens Kompas Crisis 2006 1. aantal opnames per jaar 193 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 3. aantal intakes per geslacht man 158 81,87% vrouw 35 18,13% 4. Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS STATISTIEKEN 2006 Pagina 2 Nieuwe dossiers Totaal ADIEPER ADKORTRIJK ADMENEN ADROESELARE ADWAREGEM ADTORHOUT 401 401 46 161 19 103 47 25 100,00% 11,47% 40,15% 4,74% 25,69%

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand W.G.T. Kuijpers D.J. Wisselink E.B. van Delden Houten, september 2010 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag DE SPIEGEL 2016

Inhoudsopgave. Jaarverslag DE SPIEGEL 2016 Inhoudsopgave 1. AANTALLEN... 5 2. PATIËNTENKENMERKEN... 5 2.1 GESLACHT... 5 2.2 LEEFTIJD... 5 2.3 HERKOMST... 6 2.3 OPLEIDING ARBEID - INKOMEN... 7 2.4 LEEFSITUATIE... 8 3. PROBLEMATIEK... 8 3.1 VOORNAAMSTE

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001

Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001 2 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 3 Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001 T. van Batenburg-Eddes, P. Blanken, I. Burger en V.M.

Nadere informatie

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0. TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.) IDENTIFICATIE VAN DE REGISTRATIE CI2. CI4. Naam van het programma /

Nadere informatie

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN VLAANDEREN juli 2017 Deze factsheet presenteert cijfers over de hulpverlening bij problemen met alcohol of andere drugs op basis van de belangrijkste cijfergegevens uit de TDI-registratie in Vlaanderen

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, mei 2013 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, september 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen:

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen: Samenvatting Middelengebruik: algemeen In Nederland is het percentage mensen dat ooit of in de afgelopen maand drugs heeft gebruikt tussen 1997 en 2001 toegenomen. De piek ligt bij jongeren tussen 20 en

Nadere informatie

ondergetekende, voornaam/voorletters achternaam straatnaam + huisnr woonplaats geboortedatum postcode telefoon mobiel verzekerd bij polisnummer

ondergetekende, voornaam/voorletters achternaam straatnaam + huisnr woonplaats geboortedatum postcode telefoon mobiel verzekerd bij polisnummer Vragenlijst bij aanmelding Voorafgaand aan je eerste bezoek aan Bureau Dongelmans heb je de gelegenheid om informatie over jezelf te geven en toe te lichten waarom je komt. Daarom hier een vragenlijst

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst

BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst MILD Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid Vragenlijst Stakeholders IDENTIFICATIEGEGEVENS RESPONDENT Stad: Job/Functie:. Ervaring met het drugfenomeen: WAAROM deze

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, juli 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem Kerncijfers Verslavingszorg 2015 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol

Nadere informatie

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Tweede druk ERRATUM Kerncijfers middelengebruik Kernpunten Een kwart (24,1%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en

Nadere informatie

Specialisten in verslavingszorg

Specialisten in verslavingszorg Specialisten in verslavingszorg Werkbespreking Commissie maatschappelijke Ontwikkeling Woensdag 7 maart 2007 Zorgdivisies binnen de Parnassiagroep Divisie Zorgservice Divisie Brijder Verslavingszorg Divisie

Nadere informatie

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 1082 357 1.439 75,2 24,8 begeleiding op 01.01.2014) nieuwe dossiers (1 contact met 904

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers E.B. van Delden A. Mol Houten, juni 2011 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Vragenlijst geefgedrag allochtonen

Vragenlijst geefgedrag allochtonen Vragenlijst geefgedrag allochtonen A. In welk land is uw vader geboren?!"#$%% B. In welk land is uw moeder geboren?!"#$%% C. Leeftijd D. In welke gemeente woont u? &'! ( )*+,. %/0%1/0(%/!20130%%402)%(%

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers

Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers Antonius J. van Rooij Tim M. Schoenmakers Dike van de Mheen 1 Colofon Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

WHO - ASSIST V3.1 NL. Naam Interviewer: INLEIDING (LEES VOOR AAN DE CLIËNT. U KAN DE FORMULERING AANPASSEN OP MAAT VAN DE CLIËNT.)

WHO - ASSIST V3.1 NL. Naam Interviewer: INLEIDING (LEES VOOR AAN DE CLIËNT. U KAN DE FORMULERING AANPASSEN OP MAAT VAN DE CLIËNT.) WHO - ASSIST V3.1 NL Naam Interviewer: Naam cliënt: Datum: INLEIDING (LEES VOOR AAN DE CLIËNT. U KAN DE FORMULERING AANPASSEN OP MAAT VAN DE CLIËNT.) Ik ga u een aantal vragen stellen over uw ervaringen

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 VOOR WIE Met dit jaarbericht informeren wij gemeenten, het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, de instellingen voor verslavingszorg en iedereen die

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Vragenlijst alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames

Vragenlijst alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames NVK, Postbus 0059, 50 LB Utrecht Tel. + (0)0 8 06, e-mail: nsck@nvk.nl Vragenlijst alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames Naar aanleiding van de signalering via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van in de gevangenis Ellen Maduro-Jeandor Sociale Situatie Inleiding In de census 2001 zijn de als inwoners binnen een instituut, namelijk de gevangenis, geteld.

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

De Nederlandse drugsmarkt in 2012

De Nederlandse drugsmarkt in 2012 Improving Mental Health by Sharing Knowledge De Nederlandse drugsmarkt in 2012 Daan van der Gouwe onder meer: Gezonde School en Genotmiddelen Nationale Drug Monitor Meldpunt Drugsincidenten THC Monitor

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling Evidence tabel bij ADHD in kinderen en adolescenten (studies naar adolescenten met ADHD en ) Auteurs, Gray et al., 2011 Thurstone et al., 2010 Mate van bewijs A2 A2 Studie type Populatie Patiënten kenmerken

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Dr Wencke de Wildt Directeur behandelzaken Jellinek GZ psycholoog VGCT 2016 Inhoud 15 jaar cognitieve

Nadere informatie

Haagse harddruggebruikers en het bereik van politie en verslavingszorg, opnieuw bekeken

Haagse harddruggebruikers en het bereik van politie en verslavingszorg, opnieuw bekeken 3 Haagse harddruggebruikers en het bereik van politie en verslavingszorg, opnieuw bekeken Mw. I. Burger en H.W.A. Struben De groep Haagse harddruggebruikers blijft in de periode 1993-1998 in aantal redelijk

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Dubbele diagnosemonitor

Dubbele diagnosemonitor Dubbele diagnosemonitor Ervaringen met vijf jaar doelgroepenmonitoring Dr. Gerdien de Weert-van Oene Projectleider DD monitor g.weert@iriszorg.nl www.nispa.nl Schema *: DD-monitor De DD monitor naar meetinstrumenten

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrapportage totaal 2015

Jaarrapportage totaal 2015 Jaarrapportage totaal 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat 2015 totaal... 2 Hoofdproblematiek bij aanmelding... 3 Hoofdproblematiek bij intake... 5 Samenlevingsverband... 6 Bron van inkomsten... 7 Leeftijdsverdeling...

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie