Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep"

Transcriptie

1 Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 9 Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Noord-Holland 9 Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: geslacht 9 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leeftijd 10 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: hoogst afgeronde opleiding 11 Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leefsituatie 11 Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: inkomensbron 11 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: culturele herkomst 12 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE 13 Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek 13 Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & geslacht 13 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leeftijd 14 Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leefsituatie 14 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & opleiding 15 Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & inkomensbron 15 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst 16 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: gemeente & primaire problematiek 17 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN 18 Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & bijmiddel 18 Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze 18 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie 19 Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur 19 ZORGGEGEVENS 20 Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: zorgvorm 20 Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & zorgvorm 20 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

4 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 ZUID-HOLLAND DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 23 Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Zuid-Holland 23 Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: geslacht 23 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leeftijd 24 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: hoogst afgeronde opleiding 25 Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leefsituatie 25 Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: inkomensbron 25 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: culturele herkomst 26 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE 27 Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek 27 Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & geslacht 27 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leeftijd 28 Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leefsituatie 28 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & opleiding 29 Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & inkomensbron 29 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst 30 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: gemeente & primaire problematiek 31 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN 322 Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & bijmiddel 32 Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze 32 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie 33 Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur 33 ZORGGEGEVENS 34 Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: zorgvorm 34 Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & zorgvorm 34 BIJLAGE: TOELICHTING OP DE TABELLEN 35 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

5 INLEIDING In 2013 zijn er in totaal patiënten in zorg geweest bij het Noord-Hollandse deel van Brijder en patiënten in het Zuid-Hollandse deel van Brijder. 1 In het tabellenboek dat voor u ligt, wordt deze patiëntpopulatie beschreven aan de hand van tabellen. Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland bestaat uit twee tabellenboeken Kerncijfers Brijder 2013 Noord-Holland gevolgd door Kerncijfers Brijder 2013 Zuid-Holland. Elk tabellenboek bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat een aantal tabellen met demografische kenmerken van de patiënten uit Noord-Holland of Zuid-Holland. In het tweede deel wordt het primaire probleemmiddel waarvoor verslaafde patiënten in zorg kwamen, gerelateerd aan de demografische kenmerken van patiënten. In het derde deel volgt een beschrijving van het primaire probleemmiddel gekoppeld aan andere verslavingskenmerken zoals wijze, frequentie en duur van gebruik. In het vierde deel zijn tabellen opgenomen over patiënten en hun zorgconsumptie. De rapportage geeft tevens een beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en een globale vergelijking tussen Noord- en Zuid-Holland. Bij het naslaan van dit tabellenboek is het van belang om te beseffen dat de gepresenteerde aantallen en percentages betrekking hebben op patiënten die zich hebben aangemeld voor behandeling van hun verslavingsproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat het bereik van de verslavingszorg het hoogst is onder problematisch opiaat- (met name heroïne) en cocaïnegebruikers (zie tabel op de volgende pagina). Het percentage cannabis-verslaafden dat in zorg komt, is de laatste jaren toegenomen. Onder alcoholverslaafden, problematische gebruikers van andere middelen (zoals amfetamine en ecstasy) en onder gokverslaafden is het bereik aanzienlijk lager of onbekend. Renske Rigter Peter Blanken Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Den Haag, augustus Gebaseerd op gegevens uit het registratiesysteem Psygis van de Parnassia Groep. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

6 primair probleem actueel of regelmatig gebruik binnen de bevolking aantal verslaafden aantal in ambulante, poliklinische of klinische zorg percentage in zorg Tabak % Alcohol / % Opiaten/heroïne % Cocaïne ?? ?? ±50% Amfetamines ?? 2.600?? Benzodiazepines Cannabis / / % % Ecstasy ?? 900?? GHB ?? 1.000?? Gokken % Korte verantwoording van bovenstaande tabel: - De gegevens met betrekking tot actueel of regelmatig gebruik hebben betrekking op de Nederlandse bevolking van 15 t/m 64 jaar en zijn overwegend gebaseerd op het "Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik" uit 2009 (IVO, 2010) en de "Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2012" (Trimbos instituut, 2013). Hierbij dient te worden opgemerkt dat schattingen op basis van bevolkingsonderzoek van het aantal actuele of regelmatige gebruikers van illegale middelen over het algemeen tot een onderschatting leiden, zeker als deze middelen relatief weinig worden gebruikt. Dit geldt eveneens voor de schattingen van het aantal verslaafden. - De gegevens met betrekking tot het aantal verslaafden en het aantal personen in zorg zijn afkomstig uit de volgende bronnen: "NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten" (Nederlandse bevolking van 18 t/m 64 jaar; Trimbos instituut, 2010), Kerncijfers Verslavingszorg 2013 (LADIS, 2014); "Kerncijfers roken in Nederland 2012 (STIVORO, 2013); en "Factsheet Continu Onderzoek Rookgewoonten 2013" (NET/Trimbos instituut 2014). - Voor alcohol, benzodiazepines en cannabis wordt zowel het geschatte aantal personen bij wie sprake is van "misbruik" als het geschatte aantal personen bij wie sprake is van "afhankelijkheid" gerapporteerd (NEMESIS-2, Trimbos instituut, 2010). - De gegevens met betrekking tot actueel (in de afgelopen 12 maanden) en problematisch gokken zijn afkomstig uit "Gokken in kaart" (Intraval, 2011). - Het aantal en percentage rokers dat zorg heeft ontvangen heeft betrekking op alle vormen van (zelf-)zorg, zoals: nicotinevervangende middelen, voorgeschreven medicijnen, maar bijvoorbeeld ook het volgen van (online) cursussen en trainingen. Het aantal rookverslaafden dat in 2013 een beroep heeft gedaan op de reguliere verslavingszorg is laag (landelijk ruim 300 patiënten; LADIS, 2014). TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

7 BEKNOPTE SAMENVATTING In 2013 zijn ruim vijftienduizend patiënten ten minste één dag - ambulant of klinisch - in zorg geweest voor behandeling van verslavingsproblematiek bij Brijder in Noord- en Zuid- Holland (respectievelijk en 8.097). Het merendeel van de patiënten is man, met een Nederlandse culturele herkomst en een gemiddelde leeftijd van 41 jaar. De grootste groep patiënten is alleenwonend. Een derde van de patiënten heeft geen of uitsluitend lager onderwijs afgerond. Ongeveer één op de drie patiënten heeft inkomsten uit werk en een iets grotere groep ontvangt een uitkering (40%). Meer dan de helft van de patiënten geeft aan dat alcohol het belangrijkste probleemmiddel is. Voor vrouwelijke patiënten zijn - verhoudingsgewijs - alcohol en medicijnen de belangrijkste probleemmiddelen, terwijl mannelijke patiënten vaker opiaten, cocaïne en gokken als primaire probleem rapporteren. In 2013 is in vergelijking met de voorgaande jaren geen sprake van grote verschuivingen in de primaire problematiek waarvoor patiënten bij Brijder in zorg zijn gekomen. Ongeveer één op de drie patiënten rapporteert bijkomende secundaire problematiek. Vooral bij de primaire problematiek cocaïne en opiaten komt meervoudige problematiek relatief vaak voor. Bij een groot deel van de patiënten met als primair probleem opiaten komt een combinatie met cocaïnegebruik voor, terwijl patiënten met primaire cocaïne problematiek, relatief vaak alcohol als secundair probleemmiddel rapporteren. Injecterend druggebruik wordt sporadisch gerapporteerd (minder dan 1%) en betreft voornamelijk patiënten met problematisch heroïnegebruik. Cocaïne wordt door twee van de vijf patiënten met primair cocaïnegebruik gerookt (crack-cocaïne basen) en door de helft gesnoven. Een aanzienlijk deel van de patiënten (rond de 40%) geeft aan dat zij langer dan 10 jaar problemen ervaren in het gebruik van middelen. Bij alcohol en opiaten is dit zelfs meer dan de helft van de patiënten. Het merendeel van de patiënten werd uitsluitend ambulant behandeld (75-80%) of ontving een klinische behandeling in combinatie met een ambulante behandeling (rond de 15%). Bij de vergelijking van de kerncijfers van Brijder Zuid-Holland met de kerncijfers van Brijder Noord-Holland springt een aantal verschillen en overeenkomsten in het oog 2 : - In Noord-Holland zijn meer vrouwelijke patiënten in zorg (26% versus 24%). Ook zijn er in Noord-Holland meer patiënten van Nederlandse herkomst (65% versus 59%) in zorg, terwijl het percentage patiënten met een niet-westerse culturele achtergrond hoger ligt in Zuid-Holland (14% versus 7%). - In Noord-Holland is meer sprake van patiënten met primaire alcoholproblemen (54% versus 49%), terwijl het percentage patiënten met primaire opiaat problematiek hoger is in Zuid-Holland (17% versus 13%). Het aandeel patiënten met primaire cocaïneproblematiek is vergelijkbaar voor Noord- en Zuid-Holland (10%). 2 Vanwege de overgang naar het registratiesysteem Psygis Quarant ligt het aantal ontbrekende gegevens in Noord-Holland hoger dan in voorgaande jaren en dan in Zuid-Holland. Hierdoor is het mogelijk dat sommige overeenkomsten en verschillen tussen Noord- en Zuid-Holland in werkelijkheid enigszins afwijken van de gepresenteerde aantallen en percentages. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

8 - Het percentage patiënten dat langer dan 10 jaar problemen ervaart met alcohol- of druggebruik lijkt lager in Noord-Holland (35%) dan in Zuid-Holland (42%). Wanneer rekening wordt gehouden met de ontbrekende gegevens blijkt echter dat in beide provincies ruim de helft van de patiënten ten minste 10 jaar problemen ervaart met hun alcohol- en/of druggebruik. - Tot slot blijkt dat de patiënten met GHB problematiek voornamelijk in Noord-Holland in zorg zijn. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat deze patiënten voor ontgifting werden doorverwezen naar de kliniek in Hoofddorp. Als er specifiek naar de patiënten met GHB problematiek wordt gekeken, valt op dat het percentage vrouwen hoger is dan gemiddeld in Noord-Holland (40% versus 26%). Meer dan de helft van de patiënten met GHB problematiek heeft een leeftijd tussen 25 en 35 jaar (54%). Een groot deel woont alleen (47%), heeft middelbaar onderwijs afgerond (55%) en heeft een Nederlandse culturele herkomst (93%). De meerderheid neemt het middel dagelijks in (72%). Er is (ook landelijk) de laatste jaren een stijging in patiënten met GHB problematiek. Dat deze toename in problematiek vrij recent is, valt af te leiden uit het feit dat meer dan de helft van de patiënten minder dan 5 jaar problemen met GHB ervaart. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

9 Kerncijfers Brijder 2013 Noord-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

10

11 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Noord-Holland Woonachtig N % N % N % Amsterdam 110 1,5 81 1,1 86 1,1 Amstel en Meerlanden , , ,1 West Friesland , , ,9 Kop van Noord-Holland 674 9, , ,9 Midden-Kennemerland , , ,2 Noord-Kennemerland , , ,5 Zuid-Kennemerland , , ,2 Waterland 467 6, , ,2 Zaanstreek , , ,6 Overig Noord-Holland 332 4, , ,7 Clustergemeenten Zuid-Holland 140 1, , ,1 Overig Zuid-Holland 11 0,1 34 0,4 33 0,4 Overig Nederland 138 1, , ,1 Zvwovp * / onbekend 30 0,4-0,0 1 0,0 Totaal * Zonder vaste woon- of verblijfplaats Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: geslacht * 2011* Geslacht N % N % N % Man , , ,2 Vrouw , , ,8 Totaal * Voor 1 cliënt in 2011 en 2012 is het geslacht onbekend, deze persoon is niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

12 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leeftijd 2013* Leeftijd N % N % N % t/m ,6 55 0,7 50 0,6 11 t/m ,7 33 0,4 34 0,4 13 t/m ,7 89 1,2 70 0,9 15 t/m , , ,1 17 t/m , , ,9 20 t/m , , ,8 25 t/m , , ,1 30 t/m , , ,7 35 t/m , , ,6 40 t/m , , ,0 45 t/m , , ,8 50 t/m , , ,4 55 t/m , , ,1 60 t/m , , ,5 65 en ouder 340 4, , ,3 Totaal Gemiddelde Standaarddeviatie 40,6 14,5 39,8 14,2 39,6 13,9 * Voor 4 cliënten in 2013 is de leeftijd onbekend, deze personen zijn niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

13 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: hoogst afgeronde opleiding Opleiding N % N % N % Geen 459 6, , ,5 Laag , , ,4 Middelbaar , , ,5 Hoog , , ,6 Onbekend , , ,9 Totaal Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leefsituatie Leefsituatie N % N % N % Alleen , , ,5 Samenwonend zonder kind(eren) 708 9, , ,8 Samenwonend met kind(eren) , , ,3 Alleenwonend met kind(eren) 241 3, , ,7 Met ouders , , ,4 In instelling 129 1, , ,0 Zwervend 144 2, , ,3 Anders 166 2, , ,3 Onbekend , , ,9 Totaal Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: inkomensbron Inkomensbron N % N % N % Loon , , ,7 Uitkering / Toelage , , ,0 Geen eigen inkomen 434 5, , ,6 Anders 181 2, , ,9 Onbekend , , ,8 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

14 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: culturele herkomst Culturele Herkomst N % N % N % Nederlands , , ,4 Europees 220 3, , ,2 Niet-westers allochtoon 483 6, , ,1 waaronder: Antilliaans 60 0,8 50 0,6 65 0,8 Marokkaans 68 0,9 83 1,1 96 1,2 Turks 91 1, , ,2 Surinaams 95 1, , ,4 overig 169 2, , ,4 Overig 82 1,1 93 1,2 95 1,2 Onbekend , , ,1 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

15 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek Primaire problematiek N % N % N % Alcohol , , ,9 Opiaten , , ,8 Cocaïne , , ,9 Cannabis , , ,1 Medicijnen 66 1,2 71 1,1 80 1,2 GHB 83 1, Overig 188 3, , ,1 Gokken 175 3, , ,9 Geen / n.v.t. 3 0,1 3 0,0 4 0,1 Onbekend Totaal Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & geslacht * 2011* Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , , ,8 Opiaten , , , , , ,6 Cocaïne , , , , , ,6 Cannabis , , , , , ,5 Medicijnen 32 48, , , , , ,8 Overig , , , , , ,2 Gokken , , , , , ,1 Geen / n.v.t. 2 66,7 1 33,3 0 0, ,0 2 50,0 2 50,0 Onbekend , , , , , ,2 Totaal , , , , , ,8 * Voor 1 cliënt in 2011 en in 2012 is het geslacht onbekend, deze persoon is niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

16 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leeftijd Leeftijd Totaal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen / n.v.t Onbekend Totaal Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leefsituatie Leefsituatie Alleen Samenwonend zonder kind(eren) Samenwonend met kind(eren) Alleenwonend met kind(eren) Met ouders In instelling Zwervend Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , ,0 42 1,5 64 2,2 46 1, , Opiaten , ,8 61 9,2 15 2,3 52 7,9 8 1,2 24 3,6 34 5, , Cocaïne , , ,6 13 2, ,5 11 2,1 23 4,3 19 3, , Cannabis ,4 60 8, ,4 22 3, ,4 35 4,9 6 0,8 29 4, , Medicijnen 20 30,3 9 13, ,8 1 1,5 4 6,1-0,0-0,0 1 1, , Overig 93 34,3 25 9,2 23 8,5 12 4, ,2 5 1,8 6 2,2 3 1, , Gokken 50 28, , ,6 5 2, ,4-0,0 5 2,9 3 1, , Geen / n.v.t. - 0,0 1 33,3-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 2 66, Onbekend ,3 68 3,3 56 2,7 26 1, ,5 28 1,4 16 0,8 31 1, , Totaal , , , , , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

17 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & hoogst afgeronde opleiding Opleiding Geen Laag Middel Hoog Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol 159 5, , , , , Opiaten 61 9, , ,9 32 4, , Cocaïne 45 8, , ,9 29 5, , Cannabis 94 13, , ,6 40 5, , Medicijnen 4 6, , , ,2 6 9, Overig 20 7, , ,0 24 8, , Gokken 9 5, , , , , Geen/ n.v.t. - 0,0 2 66,7 1 33,3-0,0-0, Onbekend 67 3, , , , , Totaal 459 6, , , , , Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & inkomensbron Inkomensbron Loon Uitkering/ toelage Geen eigen inkomen Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,0 75 2, , Opiaten , ,4 37 5,6 15 2,3 52 7, Cocaïne , ,0 36 6,8 22 4,2 38 7, Cannabis , , ,0 22 3, , Medicijnen 20 30, ,6 3 4,5 2 3,0 3 4, Overig 99 36, ,4 24 8,9 7 2,6 18 6, Gokken 94 53, ,3 9 5,1 4 2,3 15 8, Geen/ n.v.t. - 0, ,0-0,0-0,0-0, Onbekend , , ,9 34 1, , Totaal , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

18 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst Culturele herkomst Nederlands Europees Niet-westers Allochtoon Overig Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,8 25 0, , Opiaten ,5 49 7, ,8 31 4, , Cocaïne ,3 13 2, ,9 4 0,8 51 9, Cannabis ,5 12 1, ,0 6 0, , Medicijnen 55 83,3-0,0 2 3,0-0,0 9 13, Overig ,7 4 1,5 12 4,4 4 1, , Gokken ,3 6 3, ,1 6 3,4 10 5, Geen/ n.v.t ,0-0,0-0,0-0,0-0, Onbekend ,1 23 1,1 59 2,9 6 0, , Totaal , , ,6 82 1, , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

19 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: gemeente & primaire problematiek Primaire problematiek Gemeente Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Amsterdam 30 27,3 8 7, , ,9 1 0,9 4 3,6 3 2,7-0, , Amstel en Meerlanden ,0 17 2,3 40 5, ,1 8 1,1 27 3,6 16 2,2-0, , West Friesland ,2 50 5,7 51 5, ,1 12 1,4 45 5,1 23 2,6-0, , Kop van Noord-Holland ,9 66 9,8 60 8, ,0 8 1,2 31 4,6 19 2,8 1 0, , Midden-Kennemerland , ,7 53 6, ,4 4 0,5 30 3,6 24 2,9-0, , Noord-Kennemerland ,7 82 7,7 78 7,3 97 9,1 10 0,9 33 3,1 25 2,3 1 0, , Zuid-Kennemerland , ,3 78 6,8 80 7,0 11 1,0 33 2,9 23 2,0 1 0, , Waterland ,5 39 8,4 43 9,2 42 9,0 2 0,4 13 2,8 13 2,8-0, , Zaanstreek ,5 78 9,7 47 5,8 37 4,6 4 0,5 18 2,2 19 2,4-0, , Overig Noord-Holland ,4 9 2, , ,5 5 1,5 13 3,9 5 1,5-0, , Clustergemeenten Zuid-Holland 49 35,0 10 7, , ,0-0,0 9 6,4 4 2,9-0, , Overig Zuid-Holland 3 27,3 1 9,1 1 9,1-0,0-0,0 3 27,3-0,0-0,0 3 27, Overig Nederland 37 26,8 4 2,9 7 5,1 11 8,0 1 0,7 11 8,0-0,0-0, , Zvwovp * / onbekend 8 26,7 2 6,7 6 20,0 1 3,3-0,0 1 3,3 1 3,3-0, , Totaal , , , ,4 66 1, , ,3 3 0, * Zonder vaste woon- of verblijfplaats TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

20 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & bijmiddel Bijmiddel Primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 5 0,2 41 1, , , , ,9 20 0, , , Opiaten 63 9, , ,1 24 3,6 32 4,8 17 2,6-0, , , Cocaïne , ,9 5 0, ,4 10 1,9 40 7,5 5 0, , , Cannabis ,3 4 0,6 45 6,3 1 0,1 4 0, ,5 5 0, , , Medicijnen 18 27,3 4 6,1 1 1,5 2 3,0 2 3,0 4 6,1-0, , , Overig 33 12,2 8 3,0 23 8, ,8 7 2, ,2 3 1, , , Gokken 24 13,7 1 0,6 5 2,9 7 4,0-0,0 9 5,1-0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 2 66,7 1 33, Onbekend - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Totaal 428 5, , , , , ,4 33 0, , , Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze Wijze van gebruik Spuiten Roken Snuiven Slikken Drinken Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 2 0,1 10 0,3-0,0 48 1, ,7 8 0,3 86 3, Opiaten 48 7, ,0 7 1, ,7 7 1,1 3 0, , Cocaïne 4 0, , ,2 2 0,4-0,0-0,0 34 6, Cannabis 1 0, ,4 4 0,6-0,0 2 0,3 1 0,1 25 3, Medicijnen 1 1,5-0,0-0, ,9 1 1,5 1 1,5 5 7, Overig 4 1,5 15 5, , , ,9 20 7, , Gokken - 0,0-0,0 1 0,6-0,0 1 0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Onbekend - 0,0-0,0 1 0,0-0,0 3 0,1-0, , Totaal 60 0, , , , ,1 92 1, , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

21 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Dagelijks Wekelijks Onregelmatig n.v.t. Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,2 97 3, , Opiaten ,6 45 6,8 33 5,0 12 1, , Cocaïne , , ,0 19 3,6 44 8, Cannabis ,4 70 9,8 31 4,4 20 2,8 54 7, Medicijnen 60 90,9 2 3,0-0,0-0,0 4 6, Overig , , ,9 9 3,3 23 8, Gokken 29 16, , ,9 13 7,4 17 9, Geen/ n.v.t. - 0,0 1 33,3-0,0 1 33,3 1 33, Onbekend 6 0,3 3 0,1 4 0,2 3 0, , Totaal , , , , , Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur Gebruiksduur < 5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Onbekend Totaal N % N % N % N % N % Alcohol , , , , Opiaten , , , , Cocaïne , , ,1 39 7, Cannabis , , ,5 57 8, Medicijnen 19 28, , ,4 8 12, Overig , , ,4 25 9, Gokken 63 36, , ,7 12 6, Geen/ n.v.t. 1 33,3-0,0-0,0 2 66, Onbekend 4 0,2 4 0,2 6 0, , Totaal , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

22 ZORGGEGEVENS Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: zorgvorm Zorgvorm N % N % N % Alleen intake -* , ,1 Uitsluitend Klinisch 113 1, , ,9 Uitsluitend Ambulant , , ,3 Ambulant én klinisch , , ,7 Totaal * Wegens ontbreken van een aparte registratiecode/afdeling voor alleen een intake is het onmogelijk om het precieze aantal patiënten dat alleen een intake heeft ontvangen aan te geven, wel is uit aanvullende gegevens gebleken dat voor tenminste 314 patiënten na de intake de behandeling is beëindigd. Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & zorgvorm Zorgvorm Alleen intake Klinisch Ambulant Ambulant én klinisch Totaal N % N % N % N % N % Alcohol - 0,0 22 0, , , Opiaten - 0,0-0, , , Cocaïne - 0,0 9 1, , , Cannabis - 0,0 6 0, , , Medicijnen - 0,0-0, , , Overig - 0,0 9 3, , , Gokken - 0,0-0, ,6 6 3, Geen/ n.v.t. - 0,0-0, , Onbekend - 0,0 67 3, , , Totaal - 0, , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

23 Kerncijfers Brijder 2013 Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

24

25 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Zuid-Holland Woonachtig N % N % N % Rotterdam 696 8, , ,3 Den Haag , , ,2 Delft-Westland-Oostland 360 4, , ,5 Gouda 377 4, , ,2 Zuid-Holland Noord , , ,6 Overig Zuid-Holland 354 4, , ,4 Clustergemeenten Noord-Holland 49 0,6 34 0, ,8 Overig Noord-Holland 27 0,3 20 0,3 42 0,5 Overig Nederland 104 1,3 91 1, ,0 Zvwovp * / onbekend 79 1,0 79 1,0 50 0,6 Totaal * Zonder vaste woon- of verblijfplaats Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: geslacht Geslacht N % N % N % Man , , ,8 Vrouw , , ,2 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts Margriet van Laar Marcel Buster Met medewerking van Caroline Schaap John-Peter

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

ATtONALE ON IT. RUG. ht 200. Iviarbertq. Nietenschappe,iiit TIDE. thiii'imek- eu. avenhag,e. s-gr Oacwricitatiecentrum

ATtONALE ON IT. RUG. ht 200. Iviarbertq. Nietenschappe,iiit TIDE. thiii'imek- eu. avenhag,e. s-gr Oacwricitatiecentrum ATtONALE RUG ON IT. 9 ' Iviarbertq ht 200 S ;E. VA N Nietenschappe,iiit TIDE thiii'imek- eu s-gr Oacwricitatiecentrum avenhag,e Bureau NDM Utrecht, oktober 2002 Red acne Mw. dr. M.W. van Laar i Dhr. dr.

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet van Laar Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Achtergrondstudie van de Nationale Drug Monitor 1 2 3 20 10 Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet

Nadere informatie

Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie

Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie ISSN 1609-6177 2001 Jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie E.W.D.D. Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving NL Mededeling Deze uitgave is eigendom van

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2010 Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 14255-NDM Jaarbericht 2010.indd 1 09-06-11 13:12 Colofon Projectleiding Mw. dr. M.W. van Laar Redactie Mw. dr. M.W. van Laar 1 Dhr.

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck

in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck Kansspelen in andere aarde Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder

Nadere informatie

Het Grote Uitgaansonderzoek 2013

Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 F.X. Goossens, T. Frijns, N.E. van Hasselt, M.W. van Laar Het Grote Uitgaansonderzoek 2013 Uitgaanspatronen, middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen F.X. Goossens T.

Nadere informatie

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord ... Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, opvang, zorg en rehabilitatie in de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Colofon

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren

Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren R. Buisman M. Blankers M. Van Laar Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren Een verkennend onderzoek Oktober 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie