Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep"

Transcriptie

1 Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 9 Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Noord-Holland 9 Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: geslacht 9 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leeftijd 10 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: hoogst afgeronde opleiding 11 Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leefsituatie 11 Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: inkomensbron 11 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: culturele herkomst 12 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE 13 Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek 13 Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & geslacht 13 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leeftijd 14 Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leefsituatie 14 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & opleiding 15 Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & inkomensbron 15 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst 16 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: gemeente & primaire problematiek 17 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN 18 Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & bijmiddel 18 Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze 18 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie 19 Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur 19 ZORGGEGEVENS 20 Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: zorgvorm 20 Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & zorgvorm 20 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

4 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 ZUID-HOLLAND DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 23 Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Zuid-Holland 23 Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: geslacht 23 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leeftijd 24 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: hoogst afgeronde opleiding 25 Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: leefsituatie 25 Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: inkomensbron 25 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: culturele herkomst 26 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE 27 Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek 27 Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & geslacht 27 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leeftijd 28 Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & leefsituatie 28 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & opleiding 29 Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & inkomensbron 29 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst 30 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: gemeente & primaire problematiek 31 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN 322 Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & bijmiddel 32 Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze 32 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie 33 Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur 33 ZORGGEGEVENS 34 Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: zorgvorm 34 Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: primaire problematiek & zorgvorm 34 BIJLAGE: TOELICHTING OP DE TABELLEN 35 TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

5 INLEIDING In 2013 zijn er in totaal patiënten in zorg geweest bij het Noord-Hollandse deel van Brijder en patiënten in het Zuid-Hollandse deel van Brijder. 1 In het tabellenboek dat voor u ligt, wordt deze patiëntpopulatie beschreven aan de hand van tabellen. Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland bestaat uit twee tabellenboeken Kerncijfers Brijder 2013 Noord-Holland gevolgd door Kerncijfers Brijder 2013 Zuid-Holland. Elk tabellenboek bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat een aantal tabellen met demografische kenmerken van de patiënten uit Noord-Holland of Zuid-Holland. In het tweede deel wordt het primaire probleemmiddel waarvoor verslaafde patiënten in zorg kwamen, gerelateerd aan de demografische kenmerken van patiënten. In het derde deel volgt een beschrijving van het primaire probleemmiddel gekoppeld aan andere verslavingskenmerken zoals wijze, frequentie en duur van gebruik. In het vierde deel zijn tabellen opgenomen over patiënten en hun zorgconsumptie. De rapportage geeft tevens een beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen en een globale vergelijking tussen Noord- en Zuid-Holland. Bij het naslaan van dit tabellenboek is het van belang om te beseffen dat de gepresenteerde aantallen en percentages betrekking hebben op patiënten die zich hebben aangemeld voor behandeling van hun verslavingsproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat het bereik van de verslavingszorg het hoogst is onder problematisch opiaat- (met name heroïne) en cocaïnegebruikers (zie tabel op de volgende pagina). Het percentage cannabis-verslaafden dat in zorg komt, is de laatste jaren toegenomen. Onder alcoholverslaafden, problematische gebruikers van andere middelen (zoals amfetamine en ecstasy) en onder gokverslaafden is het bereik aanzienlijk lager of onbekend. Renske Rigter Peter Blanken Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Den Haag, augustus Gebaseerd op gegevens uit het registratiesysteem Psygis van de Parnassia Groep. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

6 primair probleem actueel of regelmatig gebruik binnen de bevolking aantal verslaafden aantal in ambulante, poliklinische of klinische zorg percentage in zorg Tabak % Alcohol / % Opiaten/heroïne % Cocaïne ?? ?? ±50% Amfetamines ?? 2.600?? Benzodiazepines Cannabis / / % % Ecstasy ?? 900?? GHB ?? 1.000?? Gokken % Korte verantwoording van bovenstaande tabel: - De gegevens met betrekking tot actueel of regelmatig gebruik hebben betrekking op de Nederlandse bevolking van 15 t/m 64 jaar en zijn overwegend gebaseerd op het "Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik" uit 2009 (IVO, 2010) en de "Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2012" (Trimbos instituut, 2013). Hierbij dient te worden opgemerkt dat schattingen op basis van bevolkingsonderzoek van het aantal actuele of regelmatige gebruikers van illegale middelen over het algemeen tot een onderschatting leiden, zeker als deze middelen relatief weinig worden gebruikt. Dit geldt eveneens voor de schattingen van het aantal verslaafden. - De gegevens met betrekking tot het aantal verslaafden en het aantal personen in zorg zijn afkomstig uit de volgende bronnen: "NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten" (Nederlandse bevolking van 18 t/m 64 jaar; Trimbos instituut, 2010), Kerncijfers Verslavingszorg 2013 (LADIS, 2014); "Kerncijfers roken in Nederland 2012 (STIVORO, 2013); en "Factsheet Continu Onderzoek Rookgewoonten 2013" (NET/Trimbos instituut 2014). - Voor alcohol, benzodiazepines en cannabis wordt zowel het geschatte aantal personen bij wie sprake is van "misbruik" als het geschatte aantal personen bij wie sprake is van "afhankelijkheid" gerapporteerd (NEMESIS-2, Trimbos instituut, 2010). - De gegevens met betrekking tot actueel (in de afgelopen 12 maanden) en problematisch gokken zijn afkomstig uit "Gokken in kaart" (Intraval, 2011). - Het aantal en percentage rokers dat zorg heeft ontvangen heeft betrekking op alle vormen van (zelf-)zorg, zoals: nicotinevervangende middelen, voorgeschreven medicijnen, maar bijvoorbeeld ook het volgen van (online) cursussen en trainingen. Het aantal rookverslaafden dat in 2013 een beroep heeft gedaan op de reguliere verslavingszorg is laag (landelijk ruim 300 patiënten; LADIS, 2014). TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

7 BEKNOPTE SAMENVATTING In 2013 zijn ruim vijftienduizend patiënten ten minste één dag - ambulant of klinisch - in zorg geweest voor behandeling van verslavingsproblematiek bij Brijder in Noord- en Zuid- Holland (respectievelijk en 8.097). Het merendeel van de patiënten is man, met een Nederlandse culturele herkomst en een gemiddelde leeftijd van 41 jaar. De grootste groep patiënten is alleenwonend. Een derde van de patiënten heeft geen of uitsluitend lager onderwijs afgerond. Ongeveer één op de drie patiënten heeft inkomsten uit werk en een iets grotere groep ontvangt een uitkering (40%). Meer dan de helft van de patiënten geeft aan dat alcohol het belangrijkste probleemmiddel is. Voor vrouwelijke patiënten zijn - verhoudingsgewijs - alcohol en medicijnen de belangrijkste probleemmiddelen, terwijl mannelijke patiënten vaker opiaten, cocaïne en gokken als primaire probleem rapporteren. In 2013 is in vergelijking met de voorgaande jaren geen sprake van grote verschuivingen in de primaire problematiek waarvoor patiënten bij Brijder in zorg zijn gekomen. Ongeveer één op de drie patiënten rapporteert bijkomende secundaire problematiek. Vooral bij de primaire problematiek cocaïne en opiaten komt meervoudige problematiek relatief vaak voor. Bij een groot deel van de patiënten met als primair probleem opiaten komt een combinatie met cocaïnegebruik voor, terwijl patiënten met primaire cocaïne problematiek, relatief vaak alcohol als secundair probleemmiddel rapporteren. Injecterend druggebruik wordt sporadisch gerapporteerd (minder dan 1%) en betreft voornamelijk patiënten met problematisch heroïnegebruik. Cocaïne wordt door twee van de vijf patiënten met primair cocaïnegebruik gerookt (crack-cocaïne basen) en door de helft gesnoven. Een aanzienlijk deel van de patiënten (rond de 40%) geeft aan dat zij langer dan 10 jaar problemen ervaren in het gebruik van middelen. Bij alcohol en opiaten is dit zelfs meer dan de helft van de patiënten. Het merendeel van de patiënten werd uitsluitend ambulant behandeld (75-80%) of ontving een klinische behandeling in combinatie met een ambulante behandeling (rond de 15%). Bij de vergelijking van de kerncijfers van Brijder Zuid-Holland met de kerncijfers van Brijder Noord-Holland springt een aantal verschillen en overeenkomsten in het oog 2 : - In Noord-Holland zijn meer vrouwelijke patiënten in zorg (26% versus 24%). Ook zijn er in Noord-Holland meer patiënten van Nederlandse herkomst (65% versus 59%) in zorg, terwijl het percentage patiënten met een niet-westerse culturele achtergrond hoger ligt in Zuid-Holland (14% versus 7%). - In Noord-Holland is meer sprake van patiënten met primaire alcoholproblemen (54% versus 49%), terwijl het percentage patiënten met primaire opiaat problematiek hoger is in Zuid-Holland (17% versus 13%). Het aandeel patiënten met primaire cocaïneproblematiek is vergelijkbaar voor Noord- en Zuid-Holland (10%). 2 Vanwege de overgang naar het registratiesysteem Psygis Quarant ligt het aantal ontbrekende gegevens in Noord-Holland hoger dan in voorgaande jaren en dan in Zuid-Holland. Hierdoor is het mogelijk dat sommige overeenkomsten en verschillen tussen Noord- en Zuid-Holland in werkelijkheid enigszins afwijken van de gepresenteerde aantallen en percentages. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

8 - Het percentage patiënten dat langer dan 10 jaar problemen ervaart met alcohol- of druggebruik lijkt lager in Noord-Holland (35%) dan in Zuid-Holland (42%). Wanneer rekening wordt gehouden met de ontbrekende gegevens blijkt echter dat in beide provincies ruim de helft van de patiënten ten minste 10 jaar problemen ervaart met hun alcohol- en/of druggebruik. - Tot slot blijkt dat de patiënten met GHB problematiek voornamelijk in Noord-Holland in zorg zijn. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat deze patiënten voor ontgifting werden doorverwezen naar de kliniek in Hoofddorp. Als er specifiek naar de patiënten met GHB problematiek wordt gekeken, valt op dat het percentage vrouwen hoger is dan gemiddeld in Noord-Holland (40% versus 26%). Meer dan de helft van de patiënten met GHB problematiek heeft een leeftijd tussen 25 en 35 jaar (54%). Een groot deel woont alleen (47%), heeft middelbaar onderwijs afgerond (55%) en heeft een Nederlandse culturele herkomst (93%). De meerderheid neemt het middel dagelijks in (72%). Er is (ook landelijk) de laatste jaren een stijging in patiënten met GHB problematiek. Dat deze toename in problematiek vrij recent is, valt af te leiden uit het feit dat meer dan de helft van de patiënten minder dan 5 jaar problemen met GHB ervaart. TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUID HOLLAND

9 Kerncijfers Brijder 2013 Noord-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD- EN ZUIDHOLLAND

10

11 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Noord-Holland Woonachtig N % N % N % Amsterdam 110 1,5 81 1,1 86 1,1 Amstel en Meerlanden , , ,1 West Friesland , , ,9 Kop van Noord-Holland 674 9, , ,9 Midden-Kennemerland , , ,2 Noord-Kennemerland , , ,5 Zuid-Kennemerland , , ,2 Waterland 467 6, , ,2 Zaanstreek , , ,6 Overig Noord-Holland 332 4, , ,7 Clustergemeenten Zuid-Holland 140 1, , ,1 Overig Zuid-Holland 11 0,1 34 0,4 33 0,4 Overig Nederland 138 1, , ,1 Zvwovp * / onbekend 30 0,4-0,0 1 0,0 Totaal * Zonder vaste woon- of verblijfplaats Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: geslacht * 2011* Geslacht N % N % N % Man , , ,2 Vrouw , , ,8 Totaal * Voor 1 cliënt in 2011 en 2012 is het geslacht onbekend, deze persoon is niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

12 Tabel 3. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leeftijd 2013* Leeftijd N % N % N % t/m ,6 55 0,7 50 0,6 11 t/m ,7 33 0,4 34 0,4 13 t/m ,7 89 1,2 70 0,9 15 t/m , , ,1 17 t/m , , ,9 20 t/m , , ,8 25 t/m , , ,1 30 t/m , , ,7 35 t/m , , ,6 40 t/m , , ,0 45 t/m , , ,8 50 t/m , , ,4 55 t/m , , ,1 60 t/m , , ,5 65 en ouder 340 4, , ,3 Totaal Gemiddelde Standaarddeviatie 40,6 14,5 39,8 14,2 39,6 13,9 * Voor 4 cliënten in 2013 is de leeftijd onbekend, deze personen zijn niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

13 Tabel 4. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: hoogst afgeronde opleiding Opleiding N % N % N % Geen 459 6, , ,5 Laag , , ,4 Middelbaar , , ,5 Hoog , , ,6 Onbekend , , ,9 Totaal Tabel 5. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: leefsituatie Leefsituatie N % N % N % Alleen , , ,5 Samenwonend zonder kind(eren) 708 9, , ,8 Samenwonend met kind(eren) , , ,3 Alleenwonend met kind(eren) 241 3, , ,7 Met ouders , , ,4 In instelling 129 1, , ,0 Zwervend 144 2, , ,3 Anders 166 2, , ,3 Onbekend , , ,9 Totaal Tabel 6. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: inkomensbron Inkomensbron N % N % N % Loon , , ,7 Uitkering / Toelage , , ,0 Geen eigen inkomen 434 5, , ,6 Anders 181 2, , ,9 Onbekend , , ,8 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

14 Tabel 7. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: culturele herkomst Culturele Herkomst N % N % N % Nederlands , , ,4 Europees 220 3, , ,2 Niet-westers allochtoon 483 6, , ,1 waaronder: Antilliaans 60 0,8 50 0,6 65 0,8 Marokkaans 68 0,9 83 1,1 96 1,2 Turks 91 1, , ,2 Surinaams 95 1, , ,4 overig 169 2, , ,4 Overig 82 1,1 93 1,2 95 1,2 Onbekend , , ,1 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

15 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN DEMOGRAFIE Tabel 8. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek Primaire problematiek N % N % N % Alcohol , , ,9 Opiaten , , ,8 Cocaïne , , ,9 Cannabis , , ,1 Medicijnen 66 1,2 71 1,1 80 1,2 GHB 83 1, Overig 188 3, , ,1 Gokken 175 3, , ,9 Geen / n.v.t. 3 0,1 3 0,0 4 0,1 Onbekend Totaal Tabel 9. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & geslacht * 2011* Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , , ,8 Opiaten , , , , , ,6 Cocaïne , , , , , ,6 Cannabis , , , , , ,5 Medicijnen 32 48, , , , , ,8 Overig , , , , , ,2 Gokken , , , , , ,1 Geen / n.v.t. 2 66,7 1 33,3 0 0, ,0 2 50,0 2 50,0 Onbekend , , , , , ,2 Totaal , , , , , ,8 * Voor 1 cliënt in 2011 en in 2012 is het geslacht onbekend, deze persoon is niet in de tabel opgenomen TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

16 Tabel 10. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leeftijd Leeftijd Totaal Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen / n.v.t Onbekend Totaal Tabel 11. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & leefsituatie Leefsituatie Alleen Samenwonend zonder kind(eren) Samenwonend met kind(eren) Alleenwonend met kind(eren) Met ouders In instelling Zwervend Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol , , , , ,0 42 1,5 64 2,2 46 1, , Opiaten , ,8 61 9,2 15 2,3 52 7,9 8 1,2 24 3,6 34 5, , Cocaïne , , ,6 13 2, ,5 11 2,1 23 4,3 19 3, , Cannabis ,4 60 8, ,4 22 3, ,4 35 4,9 6 0,8 29 4, , Medicijnen 20 30,3 9 13, ,8 1 1,5 4 6,1-0,0-0,0 1 1, , Overig 93 34,3 25 9,2 23 8,5 12 4, ,2 5 1,8 6 2,2 3 1, , Gokken 50 28, , ,6 5 2, ,4-0,0 5 2,9 3 1, , Geen / n.v.t. - 0,0 1 33,3-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 2 66, Onbekend ,3 68 3,3 56 2,7 26 1, ,5 28 1,4 16 0,8 31 1, , Totaal , , , , , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

17 Tabel 12. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & hoogst afgeronde opleiding Opleiding Geen Laag Middel Hoog Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol 159 5, , , , , Opiaten 61 9, , ,9 32 4, , Cocaïne 45 8, , ,9 29 5, , Cannabis 94 13, , ,6 40 5, , Medicijnen 4 6, , , ,2 6 9, Overig 20 7, , ,0 24 8, , Gokken 9 5, , , , , Geen/ n.v.t. - 0,0 2 66,7 1 33,3-0,0-0, Onbekend 67 3, , , , , Totaal 459 6, , , , , Tabel 13. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & inkomensbron Inkomensbron Loon Uitkering/ toelage Geen eigen inkomen Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,0 75 2, , Opiaten , ,4 37 5,6 15 2,3 52 7, Cocaïne , ,0 36 6,8 22 4,2 38 7, Cannabis , , ,0 22 3, , Medicijnen 20 30, ,6 3 4,5 2 3,0 3 4, Overig 99 36, ,4 24 8,9 7 2,6 18 6, Gokken 94 53, ,3 9 5,1 4 2,3 15 8, Geen/ n.v.t. - 0, ,0-0,0-0,0-0, Onbekend , , ,9 34 1, , Totaal , , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

18 Tabel 14. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & culturele herkomst Culturele herkomst Nederlands Europees Niet-westers Allochtoon Overig Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,8 25 0, , Opiaten ,5 49 7, ,8 31 4, , Cocaïne ,3 13 2, ,9 4 0,8 51 9, Cannabis ,5 12 1, ,0 6 0, , Medicijnen 55 83,3-0,0 2 3,0-0,0 9 13, Overig ,7 4 1,5 12 4,4 4 1, , Gokken ,3 6 3, ,1 6 3,4 10 5, Geen/ n.v.t ,0-0,0-0,0-0,0-0, Onbekend ,1 23 1,1 59 2,9 6 0, , Totaal , , ,6 82 1, , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

19 Tabel 15. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: gemeente & primaire problematiek Primaire problematiek Gemeente Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Amsterdam 30 27,3 8 7, , ,9 1 0,9 4 3,6 3 2,7-0, , Amstel en Meerlanden ,0 17 2,3 40 5, ,1 8 1,1 27 3,6 16 2,2-0, , West Friesland ,2 50 5,7 51 5, ,1 12 1,4 45 5,1 23 2,6-0, , Kop van Noord-Holland ,9 66 9,8 60 8, ,0 8 1,2 31 4,6 19 2,8 1 0, , Midden-Kennemerland , ,7 53 6, ,4 4 0,5 30 3,6 24 2,9-0, , Noord-Kennemerland ,7 82 7,7 78 7,3 97 9,1 10 0,9 33 3,1 25 2,3 1 0, , Zuid-Kennemerland , ,3 78 6,8 80 7,0 11 1,0 33 2,9 23 2,0 1 0, , Waterland ,5 39 8,4 43 9,2 42 9,0 2 0,4 13 2,8 13 2,8-0, , Zaanstreek ,5 78 9,7 47 5,8 37 4,6 4 0,5 18 2,2 19 2,4-0, , Overig Noord-Holland ,4 9 2, , ,5 5 1,5 13 3,9 5 1,5-0, , Clustergemeenten Zuid-Holland 49 35,0 10 7, , ,0-0,0 9 6,4 4 2,9-0, , Overig Zuid-Holland 3 27,3 1 9,1 1 9,1-0,0-0,0 3 27,3-0,0-0,0 3 27, Overig Nederland 37 26,8 4 2,9 7 5,1 11 8,0 1 0,7 11 8,0-0,0-0, , Zvwovp * / onbekend 8 26,7 2 6,7 6 20,0 1 3,3-0,0 1 3,3 1 3,3-0, , Totaal , , , ,4 66 1, , ,3 3 0, * Zonder vaste woon- of verblijfplaats TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

20 VERSLAVINGSPROBLEMATIEK EN ANDERE VERSLAVINGSKENMERKEN Tabel 16. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & bijmiddel Bijmiddel Primaire problematiek Alcohol Opiaten Cocaïne Cannabis Medicijnen Overig Gokken Geen/nvt Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 5 0,2 41 1, , , , ,9 20 0, , , Opiaten 63 9, , ,1 24 3,6 32 4,8 17 2,6-0, , , Cocaïne , ,9 5 0, ,4 10 1,9 40 7,5 5 0, , , Cannabis ,3 4 0,6 45 6,3 1 0,1 4 0, ,5 5 0, , , Medicijnen 18 27,3 4 6,1 1 1,5 2 3,0 2 3,0 4 6,1-0, , , Overig 33 12,2 8 3,0 23 8, ,8 7 2, ,2 3 1, , , Gokken 24 13,7 1 0,6 5 2,9 7 4,0-0,0 9 5,1-0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 2 66,7 1 33, Onbekend - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Totaal 428 5, , , , , ,4 33 0, , , Tabel 17. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruikswijze Wijze van gebruik Spuiten Roken Snuiven Slikken Drinken Anders Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % N % N % Alcohol 2 0,1 10 0,3-0,0 48 1, ,7 8 0,3 86 3, Opiaten 48 7, ,0 7 1, ,7 7 1,1 3 0, , Cocaïne 4 0, , ,2 2 0,4-0,0-0,0 34 6, Cannabis 1 0, ,4 4 0,6-0,0 2 0,3 1 0,1 25 3, Medicijnen 1 1,5-0,0-0, ,9 1 1,5 1 1,5 5 7, Overig 4 1,5 15 5, , , ,9 20 7, , Gokken - 0,0-0,0 1 0,6-0,0 1 0, , , Geen/ n.v.t. - 0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0, Onbekend - 0,0-0,0 1 0,0-0,0 3 0,1-0, , Totaal 60 0, , , , ,1 92 1, , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

21 Tabel 18. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Dagelijks Wekelijks Onregelmatig n.v.t. Onbekend Totaal N % N % N % N % N % N % Alcohol , , ,2 97 3, , Opiaten ,6 45 6,8 33 5,0 12 1, , Cocaïne , , ,0 19 3,6 44 8, Cannabis ,4 70 9,8 31 4,4 20 2,8 54 7, Medicijnen 60 90,9 2 3,0-0,0-0,0 4 6, Overig , , ,9 9 3,3 23 8, Gokken 29 16, , ,9 13 7,4 17 9, Geen/ n.v.t. - 0,0 1 33,3-0,0 1 33,3 1 33, Onbekend 6 0,3 3 0,1 4 0,2 3 0, , Totaal , , , , , Tabel 19. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & gebruiksduur Gebruiksduur < 5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Onbekend Totaal N % N % N % N % N % Alcohol , , , , Opiaten , , , , Cocaïne , , ,1 39 7, Cannabis , , ,5 57 8, Medicijnen 19 28, , ,4 8 12, Overig , , ,4 25 9, Gokken 63 36, , ,7 12 6, Geen/ n.v.t. 1 33,3-0,0-0,0 2 66, Onbekend 4 0,2 4 0,2 6 0, , Totaal , , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

22 ZORGGEGEVENS Tabel 20. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: zorgvorm Zorgvorm N % N % N % Alleen intake -* , ,1 Uitsluitend Klinisch 113 1, , ,9 Uitsluitend Ambulant , , ,3 Ambulant én klinisch , , ,7 Totaal * Wegens ontbreken van een aparte registratiecode/afdeling voor alleen een intake is het onmogelijk om het precieze aantal patiënten dat alleen een intake heeft ontvangen aan te geven, wel is uit aanvullende gegevens gebleken dat voor tenminste 314 patiënten na de intake de behandeling is beëindigd. Tabel 21. Brijder Patiëntgroep Noord-Holland: primaire problematiek & zorgvorm Zorgvorm Alleen intake Klinisch Ambulant Ambulant én klinisch Totaal N % N % N % N % N % Alcohol - 0,0 22 0, , , Opiaten - 0,0-0, , , Cocaïne - 0,0 9 1, , , Cannabis - 0,0 6 0, , , Medicijnen - 0,0-0, , , Overig - 0,0 9 3, , , Gokken - 0,0-0, ,6 6 3, Geen/ n.v.t. - 0,0-0, , Onbekend - 0,0 67 3, , , Totaal - 0, , , , TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

23 Kerncijfers Brijder 2013 Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

24

25 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN Tabel 1. Patiëntgroep Brijder Verslavingszorg: woonachtig in Zuid-Holland Woonachtig N % N % N % Rotterdam 696 8, , ,3 Den Haag , , ,2 Delft-Westland-Oostland 360 4, , ,5 Gouda 377 4, , ,2 Zuid-Holland Noord , , ,6 Overig Zuid-Holland 354 4, , ,4 Clustergemeenten Noord-Holland 49 0,6 34 0, ,8 Overig Noord-Holland 27 0,3 20 0,3 42 0,5 Overig Nederland 104 1,3 91 1, ,0 Zvwovp * / onbekend 79 1,0 79 1,0 50 0,6 Totaal * Zonder vaste woon- of verblijfplaats Tabel 2. Brijder Patiëntgroep Zuid-Holland: geslacht Geslacht N % N % N % Man , , ,8 Vrouw , , ,2 Totaal TABELLENBOEK: KERNCIJFERS BRIJDER VERSLAVINGSZORG NOORD-HOLLAND

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORAF 4 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Drs D.E. de Bruin Dr A.A.N. Cruts A.W. Ouwehand Dr G.F. van de Wijngaart Houten/Utrecht, 16 september 1997 IVV en CVO op Internet: http://www.ivv.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 Pagina 1 Statistische gegevens Kompas Crisis 2006 1. aantal opnames per jaar 193 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 3. aantal intakes per geslacht man 158 81,87% vrouw 35 18,13% 4. Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand W.G.T. Kuijpers D.J. Wisselink E.B. van Delden Houten, september 2010 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS STATISTIEKEN 2006 Pagina 2 Nieuwe dossiers Totaal ADIEPER ADKORTRIJK ADMENEN ADROESELARE ADWAREGEM ADTORHOUT 401 401 46 161 19 103 47 25 100,00% 11,47% 40,15% 4,74% 25,69%

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN

FACTSHEET HULPVERLENING VLAANDEREN VLAANDEREN juli 2017 Deze factsheet presenteert cijfers over de hulpverlening bij problemen met alcohol of andere drugs op basis van de belangrijkste cijfergegevens uit de TDI-registratie in Vlaanderen

Nadere informatie

Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001

Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001 2 epidemiologisch bulletin, 2004, jaargang 39, nummer 3 Alcohol- en druggebruikers bij Parnassia Verslavingszorg onder de loep; Den Haag 1999-2001 T. van Batenburg-Eddes, P. Blanken, I. Burger en V.M.

Nadere informatie

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0. TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.) IDENTIFICATIE VAN DE REGISTRATIE CI2. CI4. Naam van het programma /

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2014 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, september 2015 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2012 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, mei 2013 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag DE SPIEGEL 2016

Inhoudsopgave. Jaarverslag DE SPIEGEL 2016 Inhoudsopgave 1. AANTALLEN... 5 2. PATIËNTENKENMERKEN... 5 2.1 GESLACHT... 5 2.2 LEEFTIJD... 5 2.3 HERKOMST... 6 2.3 OPLEIDING ARBEID - INKOMEN... 7 2.4 LEEFSITUATIE... 8 3. PROBLEMATIEK... 8 3.1 VOORNAAMSTE

Nadere informatie

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Tweede druk ERRATUM Kerncijfers middelengebruik Kernpunten Een kwart (24,1%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen:

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen: Samenvatting Middelengebruik: algemeen In Nederland is het percentage mensen dat ooit of in de afgelopen maand drugs heeft gebruikt tussen 1997 en 2001 toegenomen. De piek ligt bij jongeren tussen 20 en

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers

Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers Antonius J. van Rooij Tim M. Schoenmakers Dike van de Mheen 1 Colofon Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik 2009: De kerncijfers

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 1082 357 1.439 75,2 24,8 begeleiding op 01.01.2014) nieuwe dossiers (1 contact met 904

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol Houten, juli 2016 Stichting Informatie Voorziening Zorg Inhoud Inleiding...6 1.

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem Kerncijfers Verslavingszorg 2015 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2015 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers A. Mol

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2010 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers E.B. van Delden A. Mol Houten, juni 2011 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Landelijke abortusregistratie 2011

Landelijke abortusregistratie 2011 Landelijke abortusregistratie 2011 Deze factsheet doet verslag van de abortuscijfers, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld voor de Landelijke abortusregistratie (LAR). Als aanvulling hierop wordt ook

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012

Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 Jaarbericht landelijke Chatservice 2012 VOOR WIE Met dit jaarbericht informeren wij gemeenten, het Ministerie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, de instellingen voor verslavingszorg en iedereen die

Nadere informatie

Vragenlijst geefgedrag allochtonen

Vragenlijst geefgedrag allochtonen Vragenlijst geefgedrag allochtonen A. In welk land is uw vader geboren?!"#$%% B. In welk land is uw moeder geboren?!"#$%% C. Leeftijd D. In welke gemeente woont u? &'! ( )*+,. %/0%1/0(%/!20130%%402)%(%

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

ondergetekende, voornaam/voorletters achternaam straatnaam + huisnr woonplaats geboortedatum postcode telefoon mobiel verzekerd bij polisnummer

ondergetekende, voornaam/voorletters achternaam straatnaam + huisnr woonplaats geboortedatum postcode telefoon mobiel verzekerd bij polisnummer Vragenlijst bij aanmelding Voorafgaand aan je eerste bezoek aan Bureau Dongelmans heb je de gelegenheid om informatie over jezelf te geven en toe te lichten waarom je komt. Daarom hier een vragenlijst

Nadere informatie

Specialisten in verslavingszorg

Specialisten in verslavingszorg Specialisten in verslavingszorg Werkbespreking Commissie maatschappelijke Ontwikkeling Woensdag 7 maart 2007 Zorgdivisies binnen de Parnassiagroep Divisie Zorgservice Divisie Brijder Verslavingszorg Divisie

Nadere informatie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie

Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Behandeling van problematisch middelengebruik van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie Dr Wencke de Wildt Directeur behandelzaken Jellinek GZ psycholoog VGCT 2016 Inhoud 15 jaar cognitieve

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN?

HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? HOE KUNNEN OUDERS TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK BIJ HUN KINDEREN VOORKOMEN OF UITSTELLEN? Deinze 4 juni 2013 www.drugpunt.be/heelwatinhuis Drugpunt Leie & Schelde Filip Claeys Sanne Foulon www.drugpunt.be

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling

Studie type Populatie Patiënten kenmerken Interventie Controle Dataverzameling Evidence tabel bij ADHD in kinderen en adolescenten (studies naar adolescenten met ADHD en ) Auteurs, Gray et al., 2011 Thurstone et al., 2010 Mate van bewijs A2 A2 Studie type Populatie Patiënten kenmerken

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst

BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst MILD Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid Vragenlijst Stakeholders IDENTIFICATIEGEGEVENS RESPONDENT Stad: Job/Functie:. Ervaring met het drugfenomeen: WAAROM deze

Nadere informatie

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten

Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten Zorg in de G4; Verschillen tussen zorg in de G4 en daarbuiten September 2013 Door: N. Rosendaal Introductie Amsterdam (A), Den Haag (DH), Rotterdam (R), en Utrecht (U) vormen samen de vier grootste steden

Nadere informatie

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen

Drugpunt 24 februari 2015. Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen Drugpunt 24 februari 2015 Drugpunt Drugs Druggebruik begrijpen Vroeginterventie Opvallende verschijnselen In de praktijk Vragen DRUGPUNT TEAM Filip Claeys filip.claeys@drugpunt.be 09/381 86 63 of 0498

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker Bas Peeters

Disclosure belangen spreker Bas Peeters Disclosure belangen spreker Bas Peeters (potentiële) belangenverstrengeling: geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven: geen Sponsoring of onderzoeksgeld: geen Honorarium of andere

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

De Nederlandse drugsmarkt in 2012

De Nederlandse drugsmarkt in 2012 Improving Mental Health by Sharing Knowledge De Nederlandse drugsmarkt in 2012 Daan van der Gouwe onder meer: Gezonde School en Genotmiddelen Nationale Drug Monitor Meldpunt Drugsincidenten THC Monitor

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

WHO - ASSIST V3.1 NL. Naam Interviewer: INLEIDING (LEES VOOR AAN DE CLIËNT. U KAN DE FORMULERING AANPASSEN OP MAAT VAN DE CLIËNT.)

WHO - ASSIST V3.1 NL. Naam Interviewer: INLEIDING (LEES VOOR AAN DE CLIËNT. U KAN DE FORMULERING AANPASSEN OP MAAT VAN DE CLIËNT.) WHO - ASSIST V3.1 NL Naam Interviewer: Naam cliënt: Datum: INLEIDING (LEES VOOR AAN DE CLIËNT. U KAN DE FORMULERING AANPASSEN OP MAAT VAN DE CLIËNT.) Ik ga u een aantal vragen stellen over uw ervaringen

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van in de gevangenis Ellen Maduro-Jeandor Sociale Situatie Inleiding In de census 2001 zijn de als inwoners binnen een instituut, namelijk de gevangenis, geteld.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

Vragenlijst alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames

Vragenlijst alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames NVK, Postbus 0059, 50 LB Utrecht Tel. + (0)0 8 06, e-mail: nsck@nvk.nl Vragenlijst alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames Naar aanleiding van de signalering via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81)

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81) Vanaf juli 2015 biedt de GGD in West-Brabant sociaal-medische verpleegkundigenzorg aan dak- en thuislozen aan vanuit de twee centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom. In acht maanden tijd, van juli 2015

Nadere informatie

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016

8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 8% MEER ÉN DIVERSERE VRAGEN VOOR DE DRUGLIJN IN 2016 Brussel, 14 juni 2017 2016 werd voor De DrugLijn het op twee na drukste jaar ooit. In totaal werden 6.544 bellers, skypers, mailers en chatters anoniem

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Workshop 9 En morgen gezond weer op

Workshop 9 En morgen gezond weer op 23 april 2012 Symposium Ouderen & Alcohol Workshop 9 En morgen gezond weer op Complementair werken in de zorg voor ouderen Yildiz Gecer Tactus Henk Snijders Carintreggeland Voorstellen Wie zijn wij? Wie

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Studenten hoger onderwijs in Leiden

Studenten hoger onderwijs in Leiden September 2010 ugu Studenten hoger onderwijs in Samenvatting 1. In het studiejaar 2009/10: wonen er in 1 duizend studenten hoger onderwijs, dat is 10% van de bevolking; studeren er in 25,7 duizend studenten,

Nadere informatie