Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid"

Transcriptie

1 Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

2 Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken Toelichting over de afzonderlijke programmatabellen Actieprogramma A-B-C Werkprogramma per locatie Investeringsprogramma KT, MLT, LT Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen Takenprogramma per initiatiefnemer Praktisch Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 2 /10 Dep. MOW-BMV

3 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken In de methodiek voor de evaluatie en herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd het actieplan operationeler gemaakt: het actieprogramma, uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen A-B-C, kan worden herschikt in andere programmatabellen vanuit verschillende invalshoeken. Door de acties vanuit vijf diverse invalshoeken te rubriceren verkrijgt men vijf programmatabellen, die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en doel. De tijdshorizon van een actieplan is 10 jaar. Verplicht 1. Actieprogramma A-B-C. Klassieke, volledige opsomming en structurering van de maatregelen via de werkdomeinen A-B-C en een verdere onderverdeling in subwerkdomeinen (A(n)-C(n)). Aanbevolen 2. Werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke plek gebeuren? Te gebruiken door bijv. de technische diensten, en als communicatie-instrument naar de betrokkenen. 3. Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn? En hebben we hiervoor genoeg middelen? Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte 4. Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen. Hoe maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik mijn beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de beleidsmakers. 5. Takenprogramma per initiatiefnemer. Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken? Te gebruiken door de diverse partners van de GBC voor de onderlinge werkverdeling. De partners zelf krijgen elk een overzicht van hun eigen verplichtingen. Op deze manier wordt het mobiliteitsplan, waar het actieplan deel van uitmaakt, daadwerkelijk een integraal document waar de verschillende instanties en betrokkenen concreet mee aan de slag kunnen. De opmaak van vijf inhoudelijk identieke programmatabellen lijkt op het eerste zicht een planlastverzwaring, maar is het tegendeel: het gaat om één tabel die multifunctioneel wordt gemaakt en diverse andere beleidsdocumenten en -plannen overbodig kan maken of verlichten. Het is dus niet de bedoeling dat de programmatabellen afzonderlijk worden opgemaakt, maar dat vanuit het Actieprogramma A-B-C de andere worden gegenereerd. Als er in een van de programmatabellen iets gewijzigd wordt aan de acties, moet dat natuurlijk ook wijzigen in de andere tabellen: de vijf programma s moeten inhoudelijk identiek zijn. Om het Actieprogramma A-B-C in te voeren en de verschillende programmatabellen te genereren wordt een Access-tool ter beschikking gesteld op de mobiliteitsconvenantswebsite. Dat leidt er ook toe dat de actieprogramma s van de verschillende gemeenten gelijkvormig zijn. Sommige programmatabellen kunnen nuttig zijn voor de communicatie omdat ze door hun vorm het actieplan toegankelijk en aanschouwelijk maken. Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 3 /10 Dep. MOW-BMV

4 2. Toelichting over de afzonderlijke programmatabellen 2.1. Actieprogramma A-B-C Het actieprogramma A-B-C is een overzichtelijke, verkorte en schematische weergave van het mobiliteitsplan. Het Actieprogramma A-B-C is een nuttig beleidsinstrument voor het opstellen van het jaarprogramma van de gemeente. Het kan in het midden van de legislatuur of vroeger worden aangepast via een voortgangsverslag. Het wordt opgebouwd op basis van de 3 werkdomeinen: werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen en hun beleidseffecten; werkdomein B: netwerken; werkdomein C: ondersteunende maatregelen. Het Actieprogramma A-B-C is een tabel (spreadsheet of database) die geordend per werkdomein alle acties weer. Per actie wordt aangegeven: nummer van de actie; inhoud van de actie; locatie van de actie; tijdshorizon: korte termijn KT (0-3 jaar); middellange termijn MLT (4-6 jaar); lange termijn LT (+6 jaar tot 10 jaar); initiatiefnemers; betrokken partners; kostenraming: voor (minimaal de) KT-acties, met een eindtotaal KT; relatie met andere acties (nummer); hoofddoelstelling waarin de actie kadert; module: bij elke actie kan de toepasbare module vermeld worden; prioriteit: hoog, gemiddeld of laag. Dit Actieprogramma A-B-C kan met de Access-tool omgezet worden in de vier andere programmatabellen (zie 2.2 tot 2.4). Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 4 /10 Dep. MOW-BMV

5 Voorbeeld Actieprogramma A-B-C Nr. Actie Locatie Doelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners (euro) WERKDOMEIN A 1 Herinrichting dorpskern Deelgemeente Q Verkeersleefbaarheid MLT Gemiddeld Gemeente De Lijn 2 Inrichting Industriezone X Straat Y Toegankelijkheid KT Hoog Gemeente Intercommunale WERKDOMEIN B 3 Aanleg trambaan Straat X Bereikbaarheid MLT Gemiddeld De Lijn AWV, gemeente 4 Nieuwe ontsluitingsweg industriezone X Straat Y Bereikbaarheid KT Hoog Gemeente AWV 5 Aanleg vrijliggende fietspaden Straat Z Verkeersveiligheid MLT Hoog Gemeente Provincie 6 Aanleg aanliggend fietspad Straat X Verkeersveiligheid MLT Hoog AWV Gemeente 7 herinrichting doortocht Straat R Verkeersleefbaarheid LT Laag AWV Gemeente 8 Verbeteren oversteekbaarheid Straat S Verkeersleefbaarheid KT Hoog AWV Gemeente 9 Poorteffecten Deelgemeente P Verkeersleefbaarheid MLT Laag Gemeente 10 Herinrichting schoolomgeving Straat S Verkeersveiligheid MLT Gemiddeld Gemeente AWV 11 Aanleg blindengeleidetegels Gemeente Toegankelijkheid Continu P.M. Laag Gemeente WERKDOMEIN C 12 Routeplan opmaken zwaar verkeer + communicatie naar bedrijven Gemeente Bereikbaarheid KT Gemiddeld Provincie Gemeente, buurgemeenten 13 Handhaving snelheid Gemeente Verkeersveiligheid Continu P.M. Gemiddeld Politie Gemeente 14 Controle doorgaand zwaar vervoer Gemeente Verkeersveiligheid Continu P.M. Gemiddeld Politie Gemeente Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 5 /10 Dep. MOW-BMV

6 2.2. Werkprogramma per locatie Voorbeeld Nr. Locatie Actie Timing Doelstelling Raming (euro) Prioriteit Initiatiefnemer Partners 9 Deelgemeente P Poorteffecten MLT Verkeersleefbaarheid Laag Gemeente 1 Deelgemeente Q Herinrichting dorpskern MLT Verkeersleefbaarheid Gemiddeld Gemeente De Lijn 11 Gemeente Aanleg blindengeleidetegels Continu Toegankelijkheid P.M. Laag Gemeente 13 Gemeente Handhaving snelheid Continu Verkeersveiligheid P.M. Gemiddeld Politie Gemeente 14 Gemeente Controle doorgaand zwaar vervoer Continu Verkeersveiligheid P.M. Gemiddeld Politie Gemeente 12 Gemeente Routeplan opmaken zwaar verkeer + communicatie naar bedrijven KT Bereikbaarheid Gemiddeld Provincie Gemeente, buurgemeenten 7 Straat R Herinrichting doortocht LT Verkeersleefbaarheid Laag AWV Gemeente 8 Straat S Verbeteren oversteekbaarheid KT Verkeersleefbaarheid Hoog AWV Gemeente 10 Straat S Herinrichting schoolomgeving MLT Verkeersveiligheid Gemiddeld Gemeente AWV 6 Straat X Aanleg aanliggend fietspad MLT Verkeersveiligheid Hoog AWV Gemeente 3 Straat X Aanleg trambaan MLT Bereikbaarheid Gemiddeld De Lijn AWV, gemeente 4 Straat Y Nieuwe ontsluitingsweg industriezone X KT Bereikbaarheid Hoog Gemeente AWV 2 Straat Y Inrichting Industriezone X KT Toegankelijkheid Hoog Gemeente Intercommunale 5 Straat Z Aanleg vrijliggende fietspaden MLT Verkeersveiligheid Hoog Gemeente Provincie Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 6 /10 Dep. MOW - BMV

7 2.3. Investeringsprogramma KT, MLT, LT Voorbeeld Nr. Timing Actie Locatie Doelstelling Raming (euro) Prioriteit Initiatiefnemer Partners 11 Continu Aanleg blindengeleidetegels Gemeente Toegankelijkheid P.M. Laag Gemeente 13 Continu Handhaving snelheid Gemeente Verkeersveiligheid P.M. Gemiddeld Politie Gemeente 14 Continu Controle doorgaand zwaar vervoer Gemeente Verkeersveiligheid P.M. Gemiddeld Politie Gemeente 8 KT Verbeteren oversteekbaarheid Straat S Verkeersleefbaarheid Hoog AWV Gemeente 4 KT Nieuwe ontsluitingsweg industriezone X Straat Y Bereikbaarheid Hoog Gemeente AWV 2 KT Inrichting Industriezone X Straat Y Toegankelijkheid Hoog Gemeente Intercommunale 12 KT Routeplan opmaken zwaar verkeer + communicatie naar bedrijven Gemeente Bereikbaarheid Gemiddeld Provincie Gemeente, buurgemeenten 7 LT Herinrichting doortocht Straat R Verkeersleefbaarheid Laag AWV Gemeente 6 MLT Aanleg aanliggend fietspad Straat X Verkeersveiligheid Hoog AWV Gemeente 3 MLT Aanleg trambaan Straat X Bereikbaarheid Gemiddeld De Lijn AWV, gemeente 1 MLT Herinrichting dorpskern Deelgemeente Q Verkeersleefbaarheid Gemiddeld Gemeente De Lijn 9 MLT Poorteffecten Deelgemeente P Verkeersleefbaarheid Laag Gemeente 5 MLT Aanleg vrijliggende fietspaden Straat Z Verkeersveiligheid Hoog Gemeente Provincie 10 MLT Herinrichting schoolomgeving straat S Verkeersveiligheid Gemiddeld Gemeente AWV Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 7 /10 Dep. MOW - BMV

8 2.4. Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen Door de verschillende maatregelen vanuit de verschillende beleidsdoelstellingen te ordenen wordt het mogelijk om specifiek voor die doelstelling een actieplan op te stellen, bijv. verkeersveiligheid of milieu. Door bijvoorbeeld de doelstelling "milieu" expliciet op te nemen, kan vrij snel de link met het milieubeleid (Samenwerkingsovereenkomst) worden gelegd. Er ontstaat dan een eenvoudig en volledig overzicht van alle milieugerelateerde projecten en acties. Dat maakt de communicatie met de milieu- of duurzaamheidsambtenaar erg transparant. Voorbeeld Nr. Doelstelling Actie Locatie Timing Raming (euro) (*) Prioriteit Initiatiefnemer Partners 3 Bereikbaarheid Aanleg trambaan Straat X MLT Gemiddeld De Lijn AWV, gemeente 4 Bereikbaarheid Nieuwe ontsluitingsweg industriezone X 12 Bereikbaarheid Routeplan opmaken zwaar verkeer + communicatie naar bedrijven Straat Y KT Hoog Gemeente AWV Gemeente KT Gemiddeld Provincie Gemeente, buurgemeenten 2 Toegankelijkheid Inrichting Industriezone XX Straat Y KT Hoog Gemeente Intercommunale 11 Toegankelijkheid Aanleg blindengeleidetegels Gemeente Continu P.M. Laag Gemeente 1 Verkeersleefbaarheid Herinrichting dorpskern Deelgemeente Q MLT Gemiddeld Gemeente De Lijn 7 Verkeersleefbaarheid Herinrichting doortocht Straat R LT Laag AWV Gemeente 8 Verkeersleefbaarheid Verbeteren oversteekbaarheid Straat S KT Hoog AWV Gemeente 9 Verkeersleefbaarheid Poorteffecten Deelgemeente P MLT Laag Gemeente 5 Verkeersveiligheid Aanleg vrijliggende fietspaden Straat Z MLT Hoog Gemeente Provincie 6 Verkeersveiligheid Aanleg aanliggend fietspad Straat X MLT Hoog AWV Gemeente 10 Verkeersveiligheid Herinrichting schoolomgeving Straat S MLT Gemiddeld Gemeente AWV 13 Verkeersveiligheid Handhaving snelheid Gemeente Continu P.M. Gemiddeld Politie gemeente 14 Verkeersveiligheid Controle doorgaand zwaar vervoer Gemeente Continu P.M. Gemiddeld Politie gemeente (*) Als er voor een actie meerdere hoofddoelstellingen zijn ingevoerd, moet men er voor de raming mee rekening houden dat die actie en dus ook de raming ervan ook meerdere keren in deze kolom kan voorkomen. Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 8 /10 Dep. MOW - BMV

9 2.5. Takenprogramma per initiatiefnemer Voorbeeld Nr. Initiatiefnemer Partners Actie Locatie Doelstelling Timing Raming (euro) 7 AWV Gemeente Herinrichting doortocht Straat R Verkeersleefbaarheid LT Laag 8 AWV Gemeente Verbeteren oversteekbaarheid Straat S Verkeersleefbaarheid KT Hoog 6 AWV Gemeente Aanleg aanliggend fietspad Straat X Verkeersveiligheid MLT Hoog Prioriteit 3 De Lijn AWV, gemeente Aanleg trambaan Straat X Bereikbaarheid MLT Gemiddeld 4 Gemeente AWV Nieuwe ontsluitingsweg industriezone X Straat Y Bereikbaarheid KT Hoog 2 Gemeente Intercommunale Inrichting Industriezone X Straat Y Toegankelijkheid KT Hoog 11 Gemeente Aanleg blindengeleidetegels Gemeente Toegankelijkheid Continu P.M. Laag 1 Gemeente De Lijn Herinrichting dorpskern Deelgemeente Q Verkeersleefbaarheid MLT Gemiddeld 9 Gemeente Poorteffecten Deelgemeente P Verkeersleefbaarheid MLT Laag 5 Gemeente Provincie Aanleg vrijliggende fietspaden Straat Z Verkeersveiligheid MLT Hoog 10 Gemeente AWV Herinrichting schoolomgeving Straat S Verkeersveiligheid MLT Gemiddeld 13 Politie Gemeente Handhaving snelheid Gemeente Verkeersveiligheid Continu P.M. Gemiddeld 14 Politie Gemeente Controle doorgaand zwaar vervoer Gemeente Verkeersveiligheid Continu P.M. Gemiddeld 12 Provincie Gemeente, buurgemeenten Routeplan opmaken zwaar verkeer + communicatie naar bedrijven Gemeente Bereikbaarheid KT Gemiddeld Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 9 /10 Dep. MOW - BMV

10 3. Praktisch Als inleiding van het actieplan kan onderstaande tekst gebruikt worden. Bij de evaluatie en herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd het actieplan operationeler gemaakt. Dat wil zeggen dat het Actieprogramma A-B-C uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen A-B-C ook werd herschikt volgens andere invalshoeken. Op die manier bekomt men programmatabellen die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en functionaliteit: Werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke plek gebeuren? Te gebruiken door bijv. de technische diensten, en als communicatie-instrument naar de betrokkenen. Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn? En hebben we hiervoor genoeg middelen? Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte. Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen. Hoe maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik mijn beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de beleidsmakers. Takenprogramma per initiatiefnemer. Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken? Te gebruiken door de diverse partners van de GBC voor de onderlinge werkverdeling. De partners zelf krijgen elk een overzicht van hun eigen verplichtingen. U kunt bij uw mobiliteitsbegeleider vragen om een Access toepassing waarmee u op een vlotte manier de 5 programmatabellen kunt verkrijgen. U zal eerst het Actieprogramma vanuit de invalshoek werkdomeinen kunnen ingeven en vervolgens zullen de andere programma s automatisch gegenereerd worden. Deze Access-tool zal ook ter beschikking gesteld worden op deze website. Vlaamse overheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan (mei 2009) p. 10 /10 Dep. MOW-BMV

Actieprogramma ABC Werkdomein A - Ruimtelijk Beleid Nr. Actie Locatie Hoofddoelstelling Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing A.1.

Actieprogramma ABC Werkdomein A - Ruimtelijk Beleid Nr. Actie Locatie Hoofddoelstelling Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing A.1. Actieprogramma ABC Werkdomein A - Ruimtelijk Beleid A.1.1 Opvolgen verkeersafwikkeling van de uitbouw van de Kluizenmolen op het Gemeente Sintgrondgebied van Sint-Gillis-Waas Gillis-Waas Bereikbaarheid

Nadere informatie

Dienst verkeer gemeente Zemst De Griet Zemst Tel: 015/

Dienst verkeer gemeente Zemst De Griet Zemst Tel: 015/ Provincie: Gemeente: Opdrachtgever: Ontwerper: Vlaams-Brabant Zemst Gemeentebestuur Zemst De Griet 1 1980 Zemst Tel: 015/62.71.71 E-mail: gemeente@zemst.be Dienst verkeer gemeente Zemst De Griet 1 1980

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Algemeen. september Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Algemeen. september Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Algemeen september 2010 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Rechtstreeks naar specifieke artikels m.b.t. gemeentelijk mobiliteitsplan: Opmaak van het gemeentelijk

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN ZOUTLEEUW

MOBILITEITSPLAN ZOUTLEEUW Beleidsplan Aangepast aan advies auditor PAC 18/11/08 kaartenbundel januari 2009 Mobiliteitsplan : beleidsplan COLOFON OPDRACHT Opdrachtgever Gemeentebestuur Opdrachthouder Technum N.V. Afd. Ruimtelijke

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid INHOUD 1. Inhoud van de oriëntatienota...2 2. Procedure...5 1. Inhoud van de oriëntatienota

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Basisbereikbaarheid Inleiding

Basisbereikbaarheid Inleiding Basisbereikbaarheid Inleiding Eric Sempels Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Beleid Programmamanagement Basisbereikbaarheid 29/03/2019 1 1 1 1. Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid

Nadere informatie

Provincie Gemeente Vlaams-Brabant Ternat MOBILITEITSPLAN GEMEENTE TERNAT Fase 3 : Beleidsplan - Overzicht maatregelen September 2004 Overzicht actieprogramma werkdomein A: ruimtelijke ontwikkelingen Actie

Nadere informatie

Fietssnelwegen Van tracéonderzoek tot realisatie

Fietssnelwegen Van tracéonderzoek tot realisatie Fietssnelwegen Van tracéonderzoek tot realisatie Toekomstforum themagroep mobiliteit 15 september 2017 Kris Lambrechts Dienst mobiliteit Fietssnelwegen in Halle-Vilvoorde en BHG http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit/

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

STAPPENPLAN. "Verbreden en Verdiepen"

STAPPENPLAN. Verbreden en Verdiepen VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STAPPENPLAN "Verbreden en Verdiepen" in het kader van de bijsturing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Nadere informatie

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen 3

Nadere informatie

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel Mobiliteitsacademie Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...4

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns Overzicht programma 1. Visie 2. Doel PCV 3. Samenstelling 4. Werking 5. Procedure 6. formulering advies 7. TV3V 8. voorbeelden

Nadere informatie

Projectfiche algemeen nr. 1.7 Rinsdelleplein

Projectfiche algemeen nr. 1.7 Rinsdelleplein Projectfiche algemeen nr. 1.7 Rinsdelleplein Doelstellingen Nodige middelen voor de uitvoering Het plein beveiligen en optimaal tot zijn recht laten komen. Te verwachten financiële kosten: TOTAAL: Raming

Nadere informatie

Wijtschate AQUAFIN GEMEENTE HEUVELLAND VLAAMSE OVERHEID AWV

Wijtschate AQUAFIN GEMEENTE HEUVELLAND VLAAMSE OVERHEID AWV Wijtschate AQUAFIN GEMEENTE HEUVELLAND VLAAMSE OVERHEID AWV Waarom zijn we hier samen? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Wanneer zullen de werken starten Vragenronde 15-12-2010 Aquafin

Nadere informatie

Veilig naar links via keerbewegingen

Veilig naar links via keerbewegingen Veilig naar links via keerbewegingen Na de heraanleg van de sesteenweg (N8) is het niet meer mogelijk om linksaf te slaan. Daarom zijn er drie keerpunten voorzien waar het verkeer veilig kan keren. Dankzij

Nadere informatie

WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE STRUCTUREN

WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE STRUCTUREN WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE STRUCTUREN 1 Bijkomende behoefte van woningen vooral realiseren in centrum van kernen Avelgem bereikbaarheid MT gem politie 2 Economische ontwikkeling in centrumgebieden en gebieden

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

Dep. MOW BMV Procedure Module 10 (Herinrichting van een schoolbuurt aan of in de nabijheid van een gewestweg) Stroomschema (oktober 2009) p.

Dep. MOW BMV Procedure Module 10 (Herinrichting van een schoolbuurt aan of in de nabijheid van een gewestweg) Stroomschema (oktober 2009) p. Dep. MOW BMV Procedure Module 10 (Herinrichting van een schoolbuurt aan of in de nabijheid van een gewestweg) Stroomschema (oktober 2009) p. 1 Voorbereiding (startnota) (1 6) Projectnota (7A1 7A3) Dossieradministratie

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Jaarverslag 2006 Inhoudstafel 1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2006 3 2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2006 3 3. Uitgevoerde opdrachten

Nadere informatie

Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel

Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel Overzicht Historiek Visie Algemene principes & regels Doelstellingen & prioriteiten Politioneel Snelheidsbeleid Integraal & geïntegreerd Historiek Verkeersongevallen

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel

Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel Jaarverslag 2007 Inhoudstafel 1. De beleidsdomeinen van de Interlokale Vereniging in 2007 3 2. Partners van de Interlokale Vereniging in 2007 4 3. Uitgevoerde opdrachten

Nadere informatie

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Doel De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan

Nadere informatie

PIJLER 5 : Engagement en netwerkvorming (Fiche 24)

PIJLER 5 : Engagement en netwerkvorming (Fiche 24) Pagina 112 van 126 PIJLER 5 : Engagement en netwerkvorming (Fiche 24) We voeden in Vlaanderen een verkeersveiligheidscultuur, waarin verkeersveiligheid beschouwd wordt als een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INFOVERGADERING BEVOLKING 11 januari 2010

INFOVERGADERING BEVOLKING 11 januari 2010 INFOVERGADERING BEVOLKING 11 januari 2010 DRIE EIKENSTRAAT (N106) tussen Prins Boudewijnlaan (N173) en brug E19 Hevec is een onderdeel van de Mebumar-groep. PRESENTATIE Situering Probleemstelling Doelstellingen

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Regionale Mobiliteitscommissie

Regionale Mobiliteitscommissie / proces-verbaal Regionale Mobiliteitscommissie Proces-verbaal van bespreking in de vergadering van 28 juni 2016 te Hasselt gendapunt: Gemeente Lummen: Mobiliteitsplan Sneltoets 3de generatie RMC-voorzitter:

Nadere informatie

KNELPUNTEN EN KANSEN. 1 Knelpunten en kansen per werkdomein. Tabel 2: Knelpunten en kansen

KNELPUNTEN EN KANSEN. 1 Knelpunten en kansen per werkdomein. Tabel 2: Knelpunten en kansen II KNELPUNTEN EN KANSEN 1 Knelpunten en kansen per werkdomein Tabel 2: Knelpunten en kansen knelpunten kansen Werkdomein A ruimtelijke ontwikkelingen Mogelijkheid voor kernverdichting Ruimteverslindende

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing.

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing. omzendbrief Verspreiding: * Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbar e Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 71 24 -

Nadere informatie

Project Gentse Kanaalzone. Alain Moerman EVO Regiobestuur Zeeland

Project Gentse Kanaalzone. Alain Moerman EVO Regiobestuur Zeeland Project Gentse Kanaalzone Alain Moerman 28 05 2014 EVO Regiobestuur Zeeland 2 1. De Gentse kanaalzone 2. Project Gentse Kanaalzone 3. Lopende projecten (1) De Gentse Kanaalzone 3 1 van de 4 Vlaamse zeehavens,

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be Brugge, september 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. VERKENNINGSFASE

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Stekene. Gemeenteraadscommissie 18/10/2017

Mobiliteitsplan Stekene. Gemeenteraadscommissie 18/10/2017 Mobiliteitsplan Stekene Gemeenteraadscommissie 18/10/2017 Inhoud beleidsplan Informatief deel Procedurele aspecten Knelpunten en kansen Samenvatting onderzoeksresultaten voorgaande fase Richtinggevend

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

PIJLER 2 Veiligere verkeerslichten verkeerslichtenregeling (Fiche 13)

PIJLER 2 Veiligere verkeerslichten verkeerslichtenregeling (Fiche 13) Pagina 55 van 126 PIJLER 2 Veiligere verkeerslichten verkeerslichtenregeling (Fiche 13) Een moderne afstelling van verkeerslichten, die meer rekening houdt met de situatie op het terrein en kwetsbare weggebruikers

Nadere informatie

PROJECTFICHE NR ZONE 30 Havauxstraat

PROJECTFICHE NR ZONE 30 Havauxstraat PROJECTFICHE NR. 2.1. - ZONE 30 Havauxstraat DOELSTELLING(EN) Implementatie zone 30 - Vergroten van de veiligheid op de wegen, verminderen van de snelheid van de voertuigen, herdefiniëren van de ruimte

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

COACHING VERKEERSVEILIGHEID VOOR GEMEENTEN VOOR EEN KWALITATIEF LOKAAL VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID

COACHING VERKEERSVEILIGHEID VOOR GEMEENTEN VOOR EEN KWALITATIEF LOKAAL VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID Kirsten De Mulder Teamverantwoordelijke vorming professionals VSV COACHING VERKEERSVEILIGHEID VOOR GEMEENTEN VOOR EEN KWALITATIEF LOKAAL VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID AANLEIDING Verkeersveiligheid verbeteren

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Verkeersplan Open Vld Wervik- Geluwe

Verkeersplan Open Vld Wervik- Geluwe Verkeersplan Open Vld Wervik- Geluwe Voor een veilige en bereikbare stad. Uit de bevraging van de laatste maanden in de straten en wijken van Wervik, Geluwe en Kruiseke blijkt dat inwoners veel belang

Nadere informatie

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde 1,25 Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde De studie is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De mobiliteitsstudie is onder meer gebaseerd op verkeerstellingen in

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

SITUERING VAN HET PROJECT

SITUERING VAN HET PROJECT SITUERING VAN HET PROJECT Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne leggen fietspaden aan en vernieuwen de rijweg in de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat

Nadere informatie

Meer informatie over onze aanpak en onze visie op verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit vind je in ons programma op pagina

Meer informatie over onze aanpak en onze visie op verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit vind je in ons programma op pagina Op zondag 19 augustus hield N-VA Beernem een fietstocht langs een aantal knelpunten voor veilig fietsen in Beernem. In de voorbije legislatuur is op het gebied van fietsveiligheid heel wat gerealiseerd.

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

Module bereikbaarheid

Module bereikbaarheid Module bereikbaarheid Inleiding Bereikbaarheid gaat over de uitwisseling van verkeer, tussen de dorpen van de gemeente onderling en naar het hoofdwegennet. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar

Nadere informatie

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Gemeente Kinrooi Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Korte omschrijving Bij de herinrichting van de schoolomgeving is de volledige omgeving inclusief de

Nadere informatie

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne Infoavond 27-01-2010 Kuurne Inhoudstafel Situering Waarom werken? => huidige knelpunten Doelstellingen project Fasering van de werken uitleg fase per fase Overige projecten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 oktober 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier aanbestedingsdossier

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

CONTACTGIDS. wegenenverkeer.be

CONTACTGIDS. wegenenverkeer.be CONTACTGIDS wegenenverkeer.be DEZE GIDS IS OPGEMAAKT VOOR JOU ALS PARTNER VAN AWV. BURGERS KUNNEN CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST VAN AWV VIA WWW.MELDPUNTWEGEN.BE OF TELEFONISCH VIA 1700. HET AGENTSCHAP

Nadere informatie

Lichtvisie gewestwegen - Dynamische en intelligente fietspad- en LED-verlichting

Lichtvisie gewestwegen - Dynamische en intelligente fietspad- en LED-verlichting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 10 november 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Lichtvisie gewestwegen

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

www.eu-advance.eu Workshop ADVANCE VSV - Mechelen 13-03-2014

www.eu-advance.eu Workshop ADVANCE VSV - Mechelen 13-03-2014 www.eu-advance.eu Workshop ADVANCE VSV - Mechelen 13-03-2014 Programma 8u30 Verwelkoming 9u15 Toelichting Eddy Klynen, coördinator VSV 9u20 Toelichting Frank Leys, mobiliteitscoördinator BMW 9u40 Toelichting

Nadere informatie

VR DOC.0161/1

VR DOC.0161/1 VR 2019 0802 DOC.0161/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Geachte Burgemeester en Schepenen, Geachte Burgemeester en Schepenen, Met dit bezwaarschrift motiveren wij ons standpunt dat wij in het geheel niet akkoord kunnen gaan met de voorgestelde maatregel in het herziene mobiliteitsplan 1 waarbij

Nadere informatie

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009 Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Infonamiddag GIS West - nov 2009 situering missie De Verkeersbordendatabank biedt, ingeschreven in een Europese context,

Nadere informatie

Lichtvisie voor de Vlaamse gewestwegen

Lichtvisie voor de Vlaamse gewestwegen voor de Vlaamse gewestwegen Grontmij ism Light To Light AWV Expertise Verkeer en Telematica An Vanhulle - Grontmij 2 Lichtvisie Centrale visie NIET VERLICHTEN (geen verlichtingsinstallatie) 3 Lichtvisie

Nadere informatie

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit Valère Donné Mobiliteitscoördinator BMV-L departement MOW, voorzitter RMC Limburg, kwaliteitsadviseur plannen en projecten Vl. Brabant 1 INHOUD 1. Landelijke sturing

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

METHODIEK VOOR EEN NETWERK VOOR ALGEMEEN VRACHTVERKEER OP MESO-NIVEAU. 20 april 2012 Natalie Craeghs

METHODIEK VOOR EEN NETWERK VOOR ALGEMEEN VRACHTVERKEER OP MESO-NIVEAU. 20 april 2012 Natalie Craeghs METHODIEK VOOR EEN NETWERK VOOR ALGEMEEN VRACHTVERKEER OP MESO-NIVEAU 20 april 2012 Natalie Craeghs INHOUD Aanleiding tot de opmaak van de handleiding Visie en doelstelling van het vrachtroutenetwerk op

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 april 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 april 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 april 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Your roads tomorrow Voorstelling investeringsprogramma Vlaanderen. ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer

Your roads tomorrow Voorstelling investeringsprogramma Vlaanderen. ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer Your roads tomorrow Voorstelling investeringsprogramma Vlaanderen ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal, Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Wegen en Verkeer Situering AWV binnen de Vlaamse Overheid

Nadere informatie

Vernieuwen van het mobiliteitsplan fase 3 : Beleidsfase. Infoavond openbaar onderzoek Donderdag 11 januari 2018

Vernieuwen van het mobiliteitsplan fase 3 : Beleidsfase. Infoavond openbaar onderzoek Donderdag 11 januari 2018 Vernieuwen van het mobiliteitsplan fase 3 : Beleidsfase Infoavond openbaar onderzoek Donderdag 11 januari 2018 Procesverloop Vernieuwen mobiliteitsplan Oriëntatiefase Participatietraject Enquête via website

Nadere informatie

Bestuursakkoord Turnhout: mobiliteit

Bestuursakkoord Turnhout: mobiliteit Bestuursakkoord Turnhout: mobiliteit Turnhout: een gezond financieel beleid Turnhout: een sterke en efficiënte netwerkorganisatie Turnhout: een dynamische centrumstad Turnhout: het ondernemend hart van

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds TEDEWEST 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds 1 Fietssnelwegen in netwerk Fietssnelwegen zijn doorgaande fietsroutes op een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Ze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG. (dd/mm/jjjj)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG. (dd/mm/jjjj) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG / / II. NIS-nr. datum ondertekening nummer type volgnummer (dd/mm/jjjj) overeenkomst

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG / / II. NIS-nr. datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren 16 mei 2013 Vragen die ik zal beantwoorden: - Wat? - Waarom? - Wat betekent dat voor mij? - Wie en Hoe concreet? - Hoeveel kost

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie