Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting"

Transcriptie

1 Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de opleiding of onderwijsinstelling van jouw voorkeur. Als voor een opleiding een loting geldt, dan kan het zijn dat niet alle aangemelde studenten een plaats kunnen krijgen. Er zijn twee soorten loting: opleidingsloting en instellingsloting. Kijk op www. duo.nl/loten om te zien welke loting voor jouw opleiding geldt. Onder een lotingstudie wordt ook verstaan een studie met 100% decentrale selectie. Decentrale selectie is een onderdeel van het lotingsproces. Opleidingsloting Hierbij is het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een bepaalde opleiding groter dan het aantal beschikbare plaatsen aan alle onderwijsinstellingen voor die opleiding. Alle landelijk ingelote studenten voor deze opleiding worden via loting geplaatst aan één van de onderwijsinstellingen. Hoewel DUO daarbij zo veel mogelijk rekening houdt met je voorkeur, kan het toch gebeuren dat je geplaatst wordt aan een universiteit die je niet als voorkeur hebt opgegeven. De opleidingsloting komt alleen voor in het wetenschappelijk onderwijs. Instellingsloting Hierbij is het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding aan een specifieke onderwijsinstelling groter dan

2 het aantal beschikbare plaatsen aan die onderwijsinstelling. Een loting voor een opleiding in het hbo is altijd een instellingsloting. Aanmelding en plaatsing Voor opleidingen met een loting kun je je tot en met 15 mei via Studielink aanmelden. Maar voor de decentrale selectie moet je je vaak al eerder aanmelden. Als je je hebt aangemeld voor een opleidingsloting dan kun je je keuze van de universiteiten van je voorkeur nog tot en met 5 juli wijzigen, tenzij de universiteit een 100% decentrale selectie heeft. Dan is de uiterste aanmelddatum voor de decentrale selectie ook de uiterste aanmelddatum of wijzigingsdatum van de aanmelding. Ook de wijzigingen doe je binnen je aanmelding in Studielink. Om deel te kunnen nemen aan de loting, moet je naast je toelatinggevend diploma voor sommige studies aan nadere vooropleidingseisen voldoen. Deze nadere vooropleidingseisen worden ook wel vakkenpakketeisen genoemd. Dit zijn verplichte vakken om tot een bepaalde studie te kunnen worden toegelaten. Als je aan alle eisen voldoet, kun je op drie manieren worden geplaatst: je wordt decentraal geplaatst; je wordt direct geplaatst als je een eindgemiddelde hebt dat gelijk of hoger is dan een acht; je wordt ingeloot via de centrale selectie. Decentrale selectie Voor opleidingen met een loting kunnen hogescholen en universiteiten zelf studenten selecteren. Dit heet decentrale selectie. De instelling bepaalt vóór welke datum je je moet aanmelden en aan welke specifieke selectiecriteria je moet voldoen. Daarnaast bepaalt de onderwijsinstelling het aantal keren dat je mag deelnemen aan de decentrale selectie (één, twee of drie keer). Je moet je wel tijdig aanmelden voor de centrale en decentrale selectieprocedure. Daarnaast moet je voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen. De bewijsstukken hiervan moet je vóór het verstrijken van de inzendtermijn naar DUO sturen. Door mee te doen aan de decentrale selectie maak je gebruik van een lotingskans, tenzij je bent gezakt voor je (eind)examen en daardoor niet kunt voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen. Kijk op in de Inzendschema s bewijsstukken om te zien welke data voor jou van toepassing zijn. Plaatsing via decentrale selectie houdt in dat je niet meer deelneemt aan de centrale loting en niet van onderwijsinstelling kunt ruilen. Daarnaast is een verzoek tot de hardheidsclausule niet mogelijk bij een 100% decentrale selectie. Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je ook decentraal geplaatst wordt. 2

3 Acht of hoger Heb je een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger voor vwo met nieuw profiel, havo met nieuw profiel of mbo niveau 4, dan plaatst DUO je in klasse A. Je wordt dan rechtstreeks toegelaten tot de opleiding en onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. Heb je je ook aangemeld voor de decentrale selectie, dan komt deze aanmelding te vervallen. Centrale selectie Met centrale selectie wordt de centrale lotingsprocedure bedoeld. Aan de lotingsprocedure mag je niet vaker dan drie keer per opleiding deelnemen. Je kunt je per studiejaar voor één opleiding met een loting aanmelden. Als je je aanmelding voor de centrale selectie intrekt, dan vervalt automatisch je aanmelding voor de decentrale selectie. Centrale lotingsprocedure Kom je niet in aanmerking voor rechtstreekse toelating of ben je niet decentraal geplaatst, dan neem je deel aan de centrale loting. Een centrale loting wil zeggen: hoe hoger het gemiddelde eindcijfer, des te groter de kans om in te loten. DUO plaatst je in een lotingsklasse op grond van je afgeronde vooropleiding en/of op basis van je gemiddelde eindcijfer. De combinatie van lotnummer en lotingsklasse bepaalt uiteindelijk of je wordt in- of uitgeloot. Bij een opleidingsloting is deze combinatie ook bepalend voor de inlotingskans voor de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. Ook met een profiel dat geen directe toelating tot een opleiding geeft, kun je deelnemen aan de loting. Je moet dan wel tijdig kunnen aantonen dat je voldoet of gaat voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen. Kijk op in de Inzendschema s bewijsstukken vooropleidingseisen welke data voor jou van toepassing zijn. Gemiddeld eindexamencijfer DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. Dit betreft alleen havo met nieuw profiel, vwo met nieuw profiel en mbo- diploma s op niveau 4. Bij de berekening tellen afzonderlijke deelcertificaten dus niet mee. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00; B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50; C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00; D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50; E lager dan 6,50. Let op! Voor havo met nieuw profiel en vwo met nieuw profiel wordt het combinatiecijfer in het gemeenschappelijk deel als één vak meegeteld. De onderdelen van dit combinatiecijfer worden niet meegenomen in de berekening. 3

4 Havo en vwo met profiel Bij eindexamen havo met nieuw profiel en vwo met nieuw profiel wordt het gemiddelde eindcijfer berekend door alle eindcijfers van het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle eindcijfers van het profieldeel en het hoogste eindcijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal eindcijfers. Mbo niveau 4 Bij het mbo wordt het gemiddelde berekend uit de combinatie van de vijf hoogste cijfers van de cijferlijst behorende bij het diploma. Bij een cijferlijst met minder dan vijf cijfers wordt het gemiddelde berekend van het aantal vermelde cijfers. Het kan voorkomen dat in plaats van cijfers, andere waarderingen worden gebruikt. In dat geval worden de waarderingen uitmuntend, zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende, ruim onvoldoende, slecht en zeer slecht geïnterpreteerd als respectievelijk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Competentiegericht beroepsopleidingen Competentiegerichte beroepsopleidingen werken met kerntaken en bijbehorende werkprocessen. Het gemiddelde eindcijfer wordt berekend op basis van de vijf hoogste cijfers voor de kerntaken. Als een onderwijsinstelling de beoordeling baseert op werkprocessen in plaats van op kerntaken, dan moet de onderwijsinstelling een aparte resultatenlijst toevoegen waarop de beoordelingen van de werkpro- cessen zijn gebundeld per kerntaak en zijn uitgedrukt in een beoordeling per kerntaak. Bij de berekening worden de resultaten voor de onderdelen leren, loopbaan en burgerschap, Nederlands, rekenen en Engels of een andere moderne vreemde taal, buiten beschouwing gelaten. Als er bij het diploma geen resultatenlijst is afgegeven die voldoet aan bovenstaande vereisten, dan volgt indeling in lotingsklasse C. Reguliere en niet-reguliere vooropleidingen Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere vooropleidingen. Reguliere vooropleidingen voor het hbo zijn mbo niveau 4, havo met nieuw profiel en vwo met nieuw profiel. Voor het wo is alleen vwo met nieuw profiel een reguliere vooropleiding. Alle andere vooropleidingen, waaronder propedeutische getuigschriften, zijn niet-reguliere vooropleidingen. Ben je in het bezit van een diploma van een reguliere vooropleiding, dan plaatst DUO je op basis van dat diploma en/of cijferlijst in een lotingsklasse. Heb je geen reguliere vooropleiding dan plaatst DUO je op basis van de niet-reguliere vooropleiding in de lotingsklasse C. Heb je een niet-nederlandse middelbare Europese vooropleiding? Kijk dan in de lijst op of je aanspraak kunt maken op directe plaatsing. Je kansen Door middel van gewogen loting bepaalt DUO of een student inloot of uitloot. De 4

5 student krijgt volstrekt willekeurig een lotnummer toegekend op basis van een door de notaris getrokken letter- en cijfercombinatie. Daarna wordt de student ingedeeld in een lotingsklasse op basis van (het cijfergemiddelde van) de vooropleiding. De inlotingskansen in de verschillende lotingsklassen verhouden zich onderling als volgt: B : C : D : E = 9 : 6 : 4 : 3. Hoe hoger de lotingsklasse, hoe meer kans om ingeloot te worden. De combinatie van lotnummer en lotingsklasse bepaalt uiteindelijk of de student inloot of uitloot. Wat jij moet doen Zorg dat je vóór 23 juni 2016 een gewaarmerkte kopie van het bewijsstuk van je vooropleiding naar DUO stuurt. Gewaarmerkt betekent dat de kopie getekend en gestempeld is door de school. Neem voor het waarmerken wel altijd je originele diploma en cijferlijst mee. Stuur bij meerdere vooropleidingen alle bewijsstukken mee. Vermeld op elk bewijsstuk je burgerservicenummer. Als je je diploma/cijferlijst niet vóór 23 juni 2016 ontvangt, kun je tot 23 juni 2016 uitstel van inzending aanvragen op Stuur geen vragen met je bewijsstukken mee. In verband met de grote hoeveelheid te verwerken diploma s en cijferlijsten kan DUO die niet beantwoorden. Doe je dit jaar eindexamen havo met nieuw profiel of vwo met nieuw profiel of heb je deze al behaald in 2013, 2014 of 2015, dan zal DUO in de meeste gevallen automatisch je eindexamencijfers ontvangen. Dit betekent dat je niet zelf je cijferlijst naar DUO hoeft te sturen of uitstel hoeft aan te vragen. Zodra we je eindexamencijfers hebben ontvangen en je lotingsklasse hebben bepaald, sturen we je daarvan een bevestiging. Krijgen we je cijfers niet, dan sturen we tussen 9 en 16 juli een brief waarin we je vragen zelf een kopie van je eindexamencijferlijst naar ons op te sturen. In dat geval krijg je de uitslag van de loting zodra je cijferlijst is verwerkt. Mocht je na een herexamen hogere cijfers hebben gehaald, en kom je daarmee in een hogere lotingsklasse dan DUO al heeft bepaald, stuur ons dan vóór 5 juli 2016 zelf je definitieve cijferlijst. Geef op de cijferlijst duidelijk aan dat het om een herexamen gaat. Doe je dit jaar staatsexamen dan ontvangt DUO niet automatisch je eindexamencijfers. Stuur daarom zelf een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst op. Vraag zo nodig uitstel aan. Dit kun je doen tot 23 juni 2016 op Wat DUO doet Uitslag Als je vóór 5 juli 2016 alle vereiste bewijsstukken hebt opgestuurd, krijg je 19 juli 2016 de uitslag van de centrale en decentrale loting. Heb je vóór 23 juni 2016 op uitstel van inzending van de bewijsstukken aangevraagd, dan krijg je pas na ontvangst van de betreffende bewijsstukken de uitslag. Het bewijs van toelating krijg je altijd (via Studielink) van DUO, dus ook als je decentraal bent geplaatst. 5

6 Na de uitslag Als je bent geplaatst via decentrale selectie, centrale selectie of rechtstreeks bent toegelaten tot een opleiding met een loting, kun je je pas laten inschrijven bij de onderwijsinstelling als je via Studielink een bewijs van toelating van DUO hebt ontvangen. Binnen twee weken na dagtekening van het bewijs van toelating moet je je inschrijving vervolgen via Als je dat niet binnen deze termijn doet, vervalt het bewijs van toelating. Wil je toch geen gebruik maken van je bewijs van toelating, trek dan zo snel mogelijk je aanmelding in via Tweede loting Voor sommige opleidingen vindt er na de eerste loting een tweede loting plaats. Dit is het geval als er na de eerste loting nog plaatsen onbezet blijven of als er in de weken na de eerste loting ingelote studenten afzien van hun plaatsing. Na de uitslag van de eerste loting zie je op de website van DUO welke opleidingen mogelijk in aanmerking komen voor een tweede loting. Je kunt je voor maximaal één van deze opleidingen aanmelden via Studielink. Doe dit wel binnen twee weken na ontvangst van het bericht van uitloting. Naplaatsingen Tot en met 15 september 2016 vult DUO de plaatsen op die beschikbaar komen door terugtrekking van ingelote studenten. Als je bent uitgeloot, doe je automatisch mee met de naplaatsing van je opleiding. Wil je na ontvangst van het bericht van uitloting niet deelnemen aan de naplaat- Let op: op het moment van publicatie van de lijst met opleidingen die mogelijk in aanmerking komen voor een tweede loting, kan het voorkomen dat nog niet voor alle opleidingen plaatsen beschikbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen tweede loting kan plaatsvinden. Raadpleeg daarom regelmatig de lijst op de website van DUO voor de laatste stand van zaken. sing, dan moet je je inschrijvingsverzoek intrekken via Studielink. Bewijs van toelating ruilen bij opleidingsloting Heb je een bewijs van toelating gekregen, maar wil je de opleiding volgen aan een andere dan de toegewezen onderwijsinstelling? Dien dan een ruilverzoek in via de ruilbeurs op De ruilbeurs gaat op de eerste werkdag na de bekendmaking van de lotingsuitslag om uur open. DUO moet het ruilverzoek binnen twee weken na dagtekening van het bewijs van toelating hebben ontvangen. Voorwaarde voor het indienen van een ruilverzoek is dat je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de gewenste onderwijsinstelling en dat je het bewijs van toelating niet via de decentrale selectie hebt verkregen. Ruiling is alleen mogelijk bij een opleidingsloting met meerdere onderwijsinstellingen. DUO maakt een lijst 6

7 van studenten die willen ruilen, waarbij de datum en het tijdstip van binnenkomst van je verzoek je plaats op de lijst bepaalt. Als je meerdere ruilverzoeken indient, gaat DUO uit van het meest recente verzoek en wordt het eerdere verzoek overschreven. Is ruilen mogelijk, dan krijg je zo snel mogelijk een nieuw bewijs van toelating. Je kunt tot en met 15 september 2016 een ruilverzoek indienen. De kans dat je kunt ruilen is zeer gering, omdat DUO bij het uitreiken van het bewijs van toelating al rekening heeft gehouden met de opgegeven voorkeur. Verzoeken 1 Overmacht Ben je ingeloot maar er is sprake van een overmachtsituatie waardoor je het studiejaar niet kunt starten, dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen voor een voorlopig bewijs van toelating voor het volgende studiejaar. Dit verzoek moet je indienen binnen twee weken na de dagtekening van je bewijs van toelating. 2 Ingeloot voor opleiding, maar niet voor instelling van eerste voorkeur Heb je een bewijs van toelating voor de opleiding maar niet voor de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur? Dan kun je naast een ruilverzoek binnen twee weken na dagtekening van je bewijs van toelating een gemotiveerd verzoek indienen om alsnog in aanmerking te komen voor de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. Je moet dan wel kunnen aantonen dat uitloting voor deze onderwijsinstelling voor jou een onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Je doet dan een beroep op de hardheidsclausule. Dit is alleen mogelijk als je deelneemt aan een opleidingsloting en niet decentraal bent geplaatst. 3 Uitgeloot Als je uitgeloot bent, kun je binnen zes weken na dagtekening van het bericht van uitloting een gemotiveerd verzoek indienen voor een bewijs van toelating buiten de loting om. Je moet dan wel kunnen aantonen dat uitloting voor jou een onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Je doet dan een beroep op de hardheidsclausule. Het adres voor het insturen van de bovenstaande verzoeken is: Afdeling CBAP/Loting Antwoordnummer WB Groningen Fax (050) Stuur je het verzoek vanuit het buitenland gebruik dan het volgende adres: Int. Antwoordnummer, I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 507, 9700 WB Groningen PAYS-BAS Voor beide adressen geldt dat het niet nodig is om een postzegel te plakken. Meer informatie over het indienen van verzoekschriften vind je op loten. 7

8 Wil je ons iets aangetekend sturen, gebruik dan het volgende adres: Afdeling CBAP/Loting Postbus LJ Groningen Bezwaar DUO neemt in de procedure van de centrale aanmelding en selectie meerdere beslissingen. Tegen deze beslissingen kun je bezwaar aantekenen. Bezwaarschriften stuur je binnen twee weken na ontvangst van de beslissing van DUO naar: Bezwaar en Beroep Postbus EA Groningen Vermeld linksboven op de brief en op de envelop Bezwaar. Ben je het niet eens met de uitslag van de decentrale selectie, dan moet je contact opnemen met de onderwijsinstelling. Handige tips Vermeld op elk bewijsstuk je burgerservicenummer. Zorg ervoor dat de gevraagde bewijsstukken op tijd op het juiste adres aankomen. Gebruik daarvoor de antwoordenvelop van DUO of stuur het gevraagde bewijsstuk aangetekend. Lever je het gevraagde bewijsstuk in bij het servicekantoor, vraag dan om een bewijs van ontvangst. Bij een aantal servicekantoren kun je alleen op afspraak terecht. Je kunt via een afspraak maken. Zorg dat je tijdens de selectieprocedure bereikbaar bent. Ga je in die periode op vakantie? Zorg dan dat je iemand machtigt om je zaken waar te nemen. Ontvang je studiefinanciering? Vergeet dan niet om wijzigingen van opleiding of onderwijsinstelling aan DUO door te geven. Je kunt je wijziging doorgeven via Mijn DUO op Ga je verhuizen? Geef dit dan op tijd door via Studielink. Als er iets verandert in je woonsituatie (uitwonend of thuiswonend) moet je dat doorgeven aan DUO in verband met je studiefinanciering. Dit kan door in te loggen op Controleer regelmatig je gegevens in Studielink. Contact Misschien heb je na het lezen van deze folder nog vragen. Kijk dan eens op www. duo.nl/loten. Je kunt ons ook bellen of één van onze servicekantoren bezoeken. De adressen en openingstijden vind je op onze internetsite. Afdeling CBAP/Loting Antwoordnummer WB Groningen Infolijn (050)

9 Deze folder is een uitgave van: Postbus LG Groningen (050) Servicekantoren: Je kunt alleen op afspraak terecht bij onze servicekantoren. Je moet van tevoren online een afspraak maken op onze site. Dit kan niet op het servicekantoor zelf. Rijksoverheid Februari 2016 Publicatie-nr

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Deze folder is een uitgave van: Postbus 30155 9700 LG Groningen 050 599 77 55 www.duo.nl Servicekantoren: kijk op de internetsite voor adressen en

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Daarom moet je deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs Handleiding Loting voor het Hoger Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 3.5 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 5 1.1 Afdeling loting... 5 1.2 Soorten lotingstudies...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs Aanvragen Studiefinanciering Informatieboekje Examenleerlingen Decanaat 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding blz. 3 Aanmelden en studiefinanciering. Hoe

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Decentrale selectie studiejaar 2017-2018 Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Veelgestelde vragen Wat is decentrale selectie? Decentrale selectie wordt bij

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...8 B Biomedische Wetenschappen...9

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310 Ouderbijdrage 2014 brochure bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2014 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld

Nadere informatie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie Decentrale selectie 2016-2017 Klinische Technologie Decentrale selectie Klinische Technologie 2016-2017 Het aantal plaatsen voor de gezamenlijke bacheloropleiding Klinische Technologie van de TU Delft,

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu?

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Juli 2012 Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Je bent uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Dat betekent dat je nu moet kiezen wat je het komende jaar gaat doen. Kies je voor een andere studie?

Nadere informatie

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan!

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! Verder studeren na examen Bedrijfsopleidingen Opleidingen buiten het (normale) HBO/WO Buitenland Reguliere HBO- en WO-instellingen Bedrijfsopleidingen Zoals: inservice

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep)

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.62 Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) brochure bronnen - brochure Oneens: uw goed recht van DUO, november 2011 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst

Nadere informatie

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld wordt bij te dragen aan de studiekosten van uw kind. De hoogte van de ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.51 Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep brochure bronnen www.duo.nl, november 2012 In deze brochure wordt beschreven hoe de procedure verloopt als men bewaar wil

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Welkom! Voorlichting Examenjaar havo-5 & vwo-6. donderdag 8 september 2016

Welkom! Voorlichting Examenjaar havo-5 & vwo-6. donderdag 8 september 2016 Welkom! Voorlichting Examenjaar havo-5 & vwo-6 donderdag 8 september 2016 Even voorstellen Marco Bakker, afdelingsleider havo Nico Hovius, afdelingsleider vwo Kathleen Gabriëls, decaan havo/vwo Even voorstellen

Nadere informatie

NA HAVO-5. M. Wiegeraad

NA HAVO-5. M. Wiegeraad NA HAVO-5 M. Wiegeraad ONDERWERPEN HOGER ONDERWIJS: Hoger Beroeps Ondewijs (HBO) Wetenschappelijk Onderwijs (WO) Aanmelding Bacherlor / Master Buitenland? Doorstroming HAVO-5 VWO-5 HET HOGER ONDERWIJS

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit onderdeel van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoe hoger het inkomen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4001

ECLI:NL:RBNNE:2016:4001 ECLI:NL:RBNNE:2016:4001 Instantie Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer LEE 16/3411 en LEE 16/3412 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Ouder. 5 havo, op naar een definitieve keuze! Begeleiding bij het kiezen

Ouder. 5 havo, op naar een definitieve keuze! Begeleiding bij het kiezen 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober Welkom

Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober Welkom Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober 2017 Welkom Even voorstellen Jules Storken Docent aardrijkskunde bovenbouw havo/vwo Decaan (t)vwo, leerjaar 2 t/m 6 Inhoud Mijn rol als decaan op 6 (t)vwo Studiefinanciering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 U kunt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoet koming leraren aanvragen als u een lerarenopleiding of pabo-opleiding volgt en geen recht hebt op studiefinanciering.

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Studeren in het buitenland hoger onderwijs

Studeren in het buitenland hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.313 Studeren in het buitenland hoger onderwijs brochure bronnen www.duo.nl, januari 2013 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant van de pagina

Nadere informatie

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Raadpleeg voor meer informatie en de Regeling toelating tot de Bacheloropleiding Tandheelkunde Nijmegen onze website www.ru.nl/opleidingen/bachelor/.

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE. september 2017 door Ellen Nieuwelink

INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE. september 2017 door Ellen Nieuwelink INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE september 2017 door Ellen Nieuwelink GEEN GETREUZEL! Benut de Kjd die nog rest voor de inschrijving goed. Zoek/vraag zoveel mogelijk informake op Bezoek

Nadere informatie

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015 Welkom Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6 donderdag 10 september 2015 Even voorstellen drs. M.C.L. Bakker, afdelingsleider havo N.Ph. Hovius, afdelingsleider vwo K.G.W.M. Gabriëls, decaan havo

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2014

Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Studiefinanciering Bijverdienen 2014 Als je studiefinanciering krijgt, mag je elk jaar een bedrag bijverdienen zonder dat je studiefinanciering daardoor in gevaar komt. In 2014 is de bijverdiengrens 13.729,80.

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar Ouderavond H5 en V6 2 oktober 2013 Examenjaar 1 Schoolexamen (SE) Centraal Examen (CE) schoolexamen Start in havo-4 of vwo-4 Vastgelegd per vak in het pta (programma van toetsing en afsluiting) 2 SE-kaart

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5

Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5 Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5 Nicolette de Ruiter afdelingsleider havo Jan van Etten decaan EXAMENJAAR HAVO 5 Examen in 2 delen : SCHOOLEXAMEN (SE) CENTRAAL EXAMEN (CE) DOCUMENTEN www.mencia.nl

Nadere informatie

HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017

HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017 HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar 2017-2018 Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017 Kiezen is een proces 1. Oriënteren Welke belangstelling/interesse? 2. Verkennen Bezoek Open dag,

Nadere informatie

6WDSSHQSODQ +RHVFKULMILNPHLQYRRUHHQRSOHLGLQJDDQGH+$1"

6WDSSHQSODQ +RHVFKULMILNPHLQYRRUHHQRSOHLGLQJDDQGH+$1 6WDSSHQSODQ +RHVFKULMILNPHLQYRRUHHQRSOHLGLQJDDQGH+$1" Aanmelden doe je via Studielink, de landelijke inschrijfapplicatie voor het hoger onderwijs. Een verplicht onderdeel van het aanmeldproces is de controle

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat na beëindiging kinderbijslag - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie