Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen"

Transcriptie

1 Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs Aanvragen Studiefinanciering Informatieboekje Examenleerlingen Decanaat 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding blz. 3 Aanmelden en studiefinanciering. Hoe en wat? blz. 4 Aanmelden voor 1 mei blz. 5 Loten blz. 6 Decentrale selectie blz. 8 Selectie aan de poort blz. 9 Aanvullende eisen blz. 10 Studiefinanciering blz. 11 Wat kost studeren? blz. 14 2

3 Inleiding Beste leerling, De afgelopen jaren ben je bezig geweest met je LOB-keuzetraject. Daarin heb je kunnen ontdekken òf en wèlke vervolgstudie jij na je eindexamen wilt gaan doen. De meeste leerlingen kiezen er voor om door te studeren. Daarvoor zul je een aantal zaken moeten regelen. In het informatieboekje dat je nu ontvangt staan een aantal belangrijke zaken netjes op een rijtje. Het is een service van het decanaat aan jou als examen leerling. Aan de informatie in dit boekje kun je géén rechten ontlenen. De informatie komt van verschillende websites en is op het moment van schrijven de meest actuele informatie. In de loop van de tijd kan er natuurlijk iets veranderen, dus kijk in ieder geval ook op de genoemde websites. Gebruikte websites alle informatie over aanmelden Hoger Onderwijs. alle informatie over studeren en studiefinanciering. alle informatie over een persoonlijk DigiD. alle informatie over je studenten OV-chipkaart. alle informatie over geldzaken. alle informatie over studeren. 3

4 Aanmelden en studiefinanciering. Hoe en wat? Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je hiervoor aanmelden. Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via Iedere opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de toelating: raadpleeg daarom altijd eerst de website van de onderwijsinstelling voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet. Bij een opleiding met aanvullende eisen moet je je eerst bij de opleiding melden en je daarna pas via studielink inschrijven. Kijk ook op blz. 10. Aanmelden via studielink is sinds 2007 nieuw. Alle hogescholen en universiteiten zijn inmiddels aangesloten op studielink Je aanmelding is ook direct je inschrijving. Studielink geeft alle informatie door aan de opleiding en je bent direct ingeschreven. Zelf hoef je dan dus niets meer te doen. Op de website van studielink kun je het studielink stappenplan bekijken: Om je via studielink aan te kunnen melden heb je een DigiD inlogcode met smsauthentificatie nodig. Heb je nog geen DigiD inlogcode dan moet je deze eerst aanvragen. Naast aanmelden en inschrijven bij het Hoger Onderwijs (HO) moet je studiefinanciering aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Studiefinanciering vraag je aan via Ook bij DUO heb je een DigiD inlogcode met sms-authentificatie nodig om iets te kunnen regelen. Wijzigen aanmeldgegevens Na inzending van je aanmelding via studielink, krijg je via studielink een bevestigingsmail. Als je je aangemeld hebt voor een lotingsopleiding krijg je tevens een schriftelijke bevestiging van DUO. Wil je daarna je opleiding of instelling wijzigen dan doe je dat via Wijzigen studiefinanciering Nadat je studiefinanciering hebt aangevraagd, krijg je een bericht over je studiefinanciering voor het hoger onderwijs. Wijzigingen voor studiefinanciering moet je doorgeven via Wat moet je nu achtereenvolgens allemaal doen: 1. Raadpleeg de website van de opleiding/onderwijsinstelling voor eventuele aanvullende eisen. 2. Heb je nog geen DigiD inlogcode met sms-authenticatie. Vraag deze dan eerst aan. Je hebt hierbij je BSN-nummer nodig. Dit nummer staat op je paspoort of identiteitskaart. DigiD inlogcode aanvragen ( 3. Meld je aan bij studielink voor een opleiding aan hogeschool of universiteit. Je hebt je DigiD inlogcode met sms-authenticatie nodig. aanmelden via studielink ( studielink stappenplan 4. Vraag dan op de site van DUO je studiefinanciering aan. Ook hier heb je je DigiD inlogcode met sms-authenticatie nodig. aanvragen studiefinanciering ( ) 4

5 Aanmelden voor 1 mei Het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid bevat verschillende maatregelen, onder andere om ervoor te zorgen dat de juiste student op de juiste plek terecht komt. Een juiste studiekeuze is immers van groot belang voor het studiesucces in het hoger onderwijs. Leerlingen die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden, hebben recht op studiekeuzeactiviteiten bij de opleiding(en) waarvoor ze zich hebben aangemeld, maar ook de plicht om daaraan mee te doen als de opleiding dat vraagt. Door de aanmeldingsdatum te vervroegen naar uiterlijk 1 mei, kunnen in de periode daarna studiekeuzeactiviteiten (bijvoorbeeld proefstuderen of een studiekeuzegesprek) plaatsvinden. Deze activiteiten leiden tot een studiekeuzeadvies van de universiteit of hogeschool. De keuze om wel of niet aan de studie te beginnen blijft aan de leerling. Mocht iemand die zich tijdig heeft aangemeld, alsnog voor een andere studie willen kiezen, dan heeft hij of zij daar nog tot 1 september de tijd voor; het toelatingsrecht blijft behouden voor de andere opleiding. Zo kunnen leerlingen desnoods switchen voor aanvang van de studie. Leerlingen die zich na 1 mei voor het eerst aanmelden, verliezen het zogenaamde toelatingsrecht: de opleiding beslist dan of de leerlingen al dan niet worden ingeschreven. 5

6 Loten ( Centrale selectie ) Voor sommige opleidingen komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Er moet dan worden geloot. Je kunt je per studiejaar maximaal voor één opleiding aanmelden waarvoor een loting is ingesteld. Het is niet mogelijk om aan meerdere lotingen tegelijk mee te doen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een opleidingsloting en instellingsloting. Opleidingsloting Er is sprake van een opleidingsloting als het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een bepaalde opleiding groter is dan het totaal aantal beschikbare plaatsen aan alle instellingen die deze opleiding aanbieden. Alle studenten die inloten voor de opleiding worden door DUO aan één van de instellingen geplaatst. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeur van de student. Een student kan maximaal vier voorkeursinstellingen opgeven via Een opleidingsloting komt alleen voor in het wetenschappelijk onderwijs. Geneeskunde en Tandheelkunde zijn voorbeelden van opleidingen met een opleidingsloting. Instellingsloting Een instellingsloting komt zowel voor in het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs. Er is sprake van een instellingsloting als het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding aan een specifieke instelling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen aan die instelling. De loting vindt plaats voor één opleiding aan één instelling. Het is dus niet mogelijk om meerdere voorkeursinstellingen op te geven. Journalistiek en Fysiotherapie zijn voorbeelden van een instellingsloting. Aanmeldingen of wijzigingen Aanmeldingen of wijzigingen voor opleidingen met een loting kun je tot 15 mei 2015 via www. studielink.nl doorgeven. Let op: voor het aanmelden via Studielink heb je een DigiD inlogcode nodig. Na het aanvragen hiervan kan het vijf werkdagen duren voordat je de inlogcode per post ontvangt. Hou hier rekening mee. Eventuele wijzigingen in de voorkeursinstellingen voor een opleidingsloting kun je tot 5 juli 2015 via Studielink doorgeven. Geef een adreswijziging altijd aan DUO en aan Studielink door. Lotnummer en lotingskansen Wanneer je niet rechtstreeks of decentraal geselecteerd (blz.8) bent, moet je meedoen aan de gewogen loting. Hoe hoger je gemiddelde eindcijfer, hoe groter de kans dat je inloot. Zo geeft indeling in lotingsklasse B een grotere inlotingskans dan indeling in lotingsklasse E. Het lotnummer speelt hierbij ook een rol: hoe lager het lotnummer, hoe groter de kans dat je inloot. Met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger kom je in lotingsklasse A en word je rechtstreeks toegelaten (directe plaatsing). Als je een andere vooropleiding hebt gevolgd dan vwo-profiel, havo-profiel, mbo of een Europees baccalaureaat, dan kom je in lotingsklasse C. De lotingsklassen A: hoger dan of gelijk aan 8,00 B: lager dan 8,00, maar hoger dan of gelijk aan 7,50 C: lager dan 7,50, maar hoger dan of gelijk aan 7,00 D: lager dan 7,00, maar hoger dan of gelijk aan 6,50 E: lager dan 6,50 De kans om ingeloot te worden in de verschillende lotingsklassen wordt bepaald door onderstaande kansberekening B : C : D : E = 9 : 6 : 4 : 3 6

7 Berekening gemiddeld eindcijfer Bij een eindcijferlijst vwo en havo met profiel wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle vakken van het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle vakken van het profieldeel en het hoogste cijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal cijfers. Voor havo en vwo wordt het combinatiecijfer in het gemeenschappelijk deel als één vak meegeteld. De vakken waar dit combinatiecijfer uit bestaat staan onder het vrije deel en worden niet apart meegeteld. Er wordt altijd uit gegaan van de eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. Bij de berekening tellen afzonderlijke deelcertificaten dus niet mee. Loten HBO en WO Voor alle informatie over loten: 7

8 Decentrale selectie Hogescholen en universiteiten kunnen zelf (een deel van de) studenten voor lotingstudies selecteren. Dit heet decentrale selectie. Uiterste aanmelddatum De onderwijsinstelling stelt zelf een uiterste aanmelddatum vast voor de decentrale selectie. Deze kan afwijken van de aanmelddatum voor de centrale selectie. Per studiejaar kun je je maar voor één opleiding met decentrale selectie aanmelden. Selectiecriteria Decentrale selectiecriteria kunnen te maken hebben met je vooropleiding, vakkenpakket, werkervaring of specifieke kennis en vaardigheden. Wat de selectiecriteria precies zijn, kun je navragen bij de onderwijsinstelling. Daarnaast moet je ook voldoen aan de eisen van de centrale loting. De onderwijsinstelling bepaalt zelf hoe vaak je mag meedoen, met een maximum van drie keer. Ruilen is niet mogelijk als je decentraal geplaatst bent. Wat moet je doen? Bepaal van tevoren of je voldoet (of gaat voldoen) aan de specifieke selectiecriteria van de onderwijsinstelling. Vraag bij de onderwijsinstelling wat de uiterste aanmelddatum voor de decentrale selectie is en meld je vóór die datum aan via Studielink. Is er minder dan 100 % decentrale selectie, dan moet je aanvinken dat je mee wilt doen aan de decentrale selectie. Stuur op tijd alle bewijsstukken naar DUO. Selectie is nog geen plaatsing De instelling geeft je bericht als je geselecteerd bent. Maar dit betekent nog niet dat je ook definitief een plaats hebt. Of je uiteindelijk decentraal geplaatst wordt, is afhankelijk van de onderstaande factoren. het percentage plaatsen dat beschikbaar is gesteld voor de decentrale selectie door de onderwijsinstelling. het aantal studenten dat rechtstreeks is geplaatst. Direct geplaatste studenten hebben altijd voorrang. het aantal geselecteerden. Of je decentraal geselecteerd bent, hoor je van de instelling. De uiteindelijke uitslag van de loting (of je ook geplaatst bent) krijg je van DUO. Voor alle informatie over decentrale selectie: 8

9 Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor bepaalde opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt selectie aan de poort (in en dus waarschijnlijk ook in ): HBO Studie Instelling B Fysiotherapie HS Zuyd B Logopedie HS Zuyd B Media en Entertainment Management NHTV intnat. HS Breda WO Studie Instelling B International Business Administration EU Rotterdam B Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht Let op: de letter B voor de opleidingsnamen in het overzicht staat voor Bachelor. Zodra de definitieve lijst gepubliceerd is kun je deze vinden op de site van DUO: 9

10 Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Melden bij de hogeschool Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. Uitzonderingen Sommige opleidingen hebben een zogenaamd gefaseerd aanmeldingstraject met selecties en audities. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste kunstopleidingen. Voor deze opleidingen kan de aanmelding op een andere, vroegere datum sluiten. Informeer al in november wanneer de aanmelding voor dit soort opleidingen sluit. Niet toegelaten tot een opleiding Ben je niet toegelaten tot een opleiding die aanvullende eisen stelt? Je kunt je dan alsnog via Studielink aanmelden voor een andere opleiding (voor 1 mei). Voor opleidingen met een loting moet je je vóór 15 mei aanmelden. Opleidingen met aanvullende eisen Let op: de letter B voor de opleidingsnamen in het overzicht staat voor Bachelor. Voor alle informatie over aanvullende eisen: De lijst die hier staat gold slechts tot april De nieuwe is nog niet bekend op dit moment. 10

11 Studiefinanciering Plannen voor studiefinanciering Het kabinet wil extra investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen bijdrage te vragen voor hun studie. Daarom gaat het kabinet de basisbeurs voor studenten aan hbo en universiteit vervangen door een basislening. Om ervoor te zorgen dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen, blijft de aanvullende beurs bestaan en kan de studieschuld worden terugbetaald op basis van inkomen (draagkracht). Het wetsvoorstel moet nog door de eerste en tweede kamer. De ingangsdatum zal 1 september 2015 zijn. Vanaf dat moment spreken we over studievoorschot. Hieronder vind je de informatie zoals deze op dit moment beschikbaar is. Wat is studiefinanciering? Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier onderdelen: Basislening (terugbetalen) aanvullende beurs (gift indien ) collegegeldkrediet (terugbetalen) studentenreisproduct (gift indien ) Je krijgt studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Daarmee kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je collegegeld betalen. Je krijgt je studiefinanciering niet automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO, nadat je je hebt aangemeld bij Studielink. Je krijgt studiefinanciering als je aan alle voorwaarden voldoet. In het hoger onderwijs is je studiefinanciering gedeeltelijk een lening en gedeeltelijk een prestatiebeurs. Wie betaalt je studie? De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren: de overheid, de ouders en de student zelf. DUO zorgt namens de overheid voor de basislening, de aanvullende beurs, het collegegeldkrediet en het studentenreisproduct. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of meer te lenen. Basislening Iedereen die recht heeft op studiefinanciering kan een basislening van maximaal 467,89 per maand afsluiten. De basislening moet je altijd met rente terugbetalen. Of je op kamers gaat of thuis blijft wonen maakt voor de hoogte van de basislening niets uit. Aanvullende beurs Als je studiefinanciering aanvraagt, kun je direct een aanvullende beurs aanvragen. Je kunt ook een aanvullende beurs aanvragen als je al studiefinanciering ontvangt. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Wat moet jij doen? Wat doet DUO? jij vraagt een aanvullende beurs aan Duo vraagt de inkomensgegevens van je ouders op bij de Belastingdienst Duo stuurt een bericht over je aanvullende beurs als ze de inkomensgegevens hebben 11

12 Duo stuurt je ouders bericht van welk inkomen ze uitgaan voor de berekening van je aanvullende toelage. De aanvullende beurs is maximaal 365,33 per maand en valt onder de zogenaamde prestatiebeurs. Je moet het bedrag terugbetalen als je niet de gevraagde prestatie levert. Collegegeldkrediet Lenen om collegegeld te betalen Naast de basislening kun je ook een lening aanvragen om je collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt collegegeldkrediet genoemd en is onderdeel van de studiefinanciering. DUO betaalt het collegegeldkrediet dan ook samen met de rest van je studiefinanciering uit. Ook over het collegegeldkrediet moet je rente betalen. Je betaalt het collegegeld aan je onderwijsinstelling, niet aan DUO. Studentenreisproduct De Studenten OV-chipkaart met daarop een geldig studentenreisproduct is het enige geldige vervoersbewijs voor studenten. Vanaf 1 januari 2013 heb je voor een opleiding in het hbo of aan de universiteit alleen nog recht op een studentenreisproduct tijdens de reguliere duur van je opleiding, met maximaal één jaar uitloop. Voor de meeste studies is de reguliere duur 4 jaar. Dat betekent dat je jaar mag reizen met het studentenreisproduct. Het studentenreisproduct is een weekabonnement of een weekendabonnement. Je krijgt automatisch een weekabonnement. Als je liever een weekendabonnement hebt, kun je gratis wisselen. Weekabonnement vrij reizen van maandag uur tot zaterdag uur (behalve op feestdagen en van 16 juli uur tot 16 augustus uur) korting van zaterdag uur tot maandag uur korting op feestdagen van uur tot uur de volgende dag korting van 16 juli uur tot 16 augustus uur. Weekendabonnement vrij reizen van vrijdag uur tot maandag uur vrij reizen op feestdagen van uur tot uur de volgende dag vrij reizen op Goede Vrijdag korting op maandag vanaf uur, op dinsdag tot en met donderdag vanaf uur en op vrijdag van tot uur. Lenen De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren: de overheid, de ouders en de student. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs. Je kunt zelf ook meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij DUO meer te lenen. Maar voordat je gaat lenen: bedenk dat je de lening na je studie met rente moet terugbetalen. Het rentepercentage ligt rond de 1,06 procent. Over het terugbetalen mag je 35 jaar doen. Als je later problemen hebt met terugbetalen, dan zijn er mogelijkheden om een tijdje minder of zelfs niets terug te betalen. Uiteraard zijn hier wel voorwaarden aan verbonden. Prestatiebeurs De aanvullende beurs en het studentenreisproduct voor hbo of universiteit vallen onder de prestatiebeurs. DUO betaalt de aanvullende beurs eerst uit als lening. De prestatiebeurs wordt pas na het behalen van je diploma omgezet in een gift. (zie Diploma halen). 12

13 Hoe lang krijg je prestatiebeurs? Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een tweejarige masteropleiding, dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je hbo-bachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Je Studentenreisproduct valt ook onder de regels van de prestatiebeurs. Diploma halen Als je binnen de diplomatermijn een diploma haalt op HBO-niveau of hoger, hoef je de prestatiebeurs niet terug te betalen. De OV-lening voor je studentenreisproduct wordt dan ook een gift, zelfs in de leenfase. De diplomatermijn duurt tien jaar en begint te lopen vanaf de eerste maand dat je recht hebt op studiefinanciering voor HBO en universiteit. Haal je geen diploma, dan moet je de aanvullende beurs en je studentenreisproduct ( 98,79 per maand ) met rente terugbetalen. Uiteraard moet je de basislening en het collegegeldkrediet altijd terugbetalen. Maximale bedragen studievoorschot hoger onderwijs vanaf 1 september 2015 Basislening 467,89 Aanvullende beurs 365,33 Collegegeldkrediet 162,58 Totaal 995,80 Studie in het buitenland Je gaat je grenzen verleggen en in het buitenland studeren. Maar hoe zit het met je studiefinanciering en studentenreisproduct? Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het buitenland gelden een aantal voorwaarden. Het ligt er daarbij aan of je tijdelijk naar het buitenland gaat of dat je een volledige opleiding in het buitenland doet. Kijk voor alle informatie op de site van DUO: Voor alle informatie over studiefinanciering: 13

14 Wat kost studeren? Naast de keuze welke opleiding je gaat doen, sta je misschien ook voor de keuze om op kamers te gaan of thuis te blijven wonen. Dan is het handig om eerst na te gaan wat op jezelf wonen eigenlijk kost. Uitgaven van studenten Naast collegegeld moet je rekening houden met kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Voor uitwonende studenten vormen woonlasten een grote kostenpost. Als je op jezelf woont, kun je ongeveer rekening houden met de volgende maandelijkse kosten in (bron: Nibud studentenonderzoek ): 341,- huur 152,- boodschappen 84,- studieboeken 48,- vervoer (naast de OV-kaart) 130,- ontspanning, uitgaan en sport 58,- kleding en schoenen 106,- zorgverzekering 32,- telefoon Deze bedragen zijn de gemiddelden van die studenten die hier geld aan uitgeven. Het collegegeld voor het hoger onderwijs voor bedraagt 1951,-, een bedrag van 162,58 per maand. Alles bij elkaar kom je op een bedrag van ruim 1100,- per maand!!!!!! Veel informatie over studeren is te vinden op de site van de overheid: 14

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

DECAAN F. Bouwhuis 1

DECAAN F. Bouwhuis 1 DECAAN F. Bouwhuis 1 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl 2 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Vanaf 1 e kwartaal na 18 e verjaardag -Dus: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016 kinderbijslag

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 6 VWO

Voorlichtingsavond 6 VWO Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 13 september 2012 Kennismaking Mentoren Mevrouw van der Meulen Mevrouw van den Reek En verder Dhr. van Arenthals Dhr. Kwakman Programma Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond 6 VWO. Donderdag 22 september 2016

Welkom. Voorlichtingsavond 6 VWO. Donderdag 22 september 2016 Welkom Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 22 september 2016 Voorstellen Mentoren Mevrouw Veldhuis (v6a) Mevrouw Klinkenberg (v6b) En verder Dhr. Van Arenthals - decaan Mevrouw Klinkenberg - leerlingcoördinator

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat na beëindiging kinderbijslag - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen

Welkom bij de presentatie van DUO. Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen Welkom bij de presentatie van DUO Hanno Snelders Servicekantoor Nijmegen programma 1. Tegemoetkoming scholieren (vanaf 18 jaar) 2. Studiefinanciering Hoger Onderwijs 3. Geld aanvragen + Aanmelden Hoger

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Deze folder is een uitgave van: Postbus 30155 9700 LG Groningen 050 599 77 55 www.duo.nl Servicekantoren: kijk op de internetsite voor adressen en

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Daarom moet je deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Voorlichting Decanaat, 5 havo Schooljaar

Voorlichting Decanaat, 5 havo Schooljaar Voorlichting Decanaat, 5 havo Schooljaar 2017 2018 Voorlichting havo 5 Je diploma.. en dan? Het hoger onderwijs Aanmelden studie en studiefinanciering Hoe verloopt studiekeuzeproces en welke stap ga ik

Nadere informatie

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan!

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! Verder studeren na examen Bedrijfsopleidingen Opleidingen buiten het (normale) HBO/WO Buitenland Reguliere HBO- en WO-instellingen Bedrijfsopleidingen Zoals: inservice

Nadere informatie

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016 Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu Decanaat 2015/2016 DEDECAANNET Site Berlage Onderwijs Decaan Decanaat vwo www.berlagelyceum.dedecaannet.nl Registreren en inloggen. kiezen Keuzestijlen Rationeel

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6

ouderavond Atheneum 6 ouderavond Atheneum 6 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde deze presentatie is te downloaden op de schoolwebsite 2 traject studiekeuze A3 en

Nadere informatie

Lokalen. Atheneum. Havo

Lokalen. Atheneum. Havo Ouderavond H5 / A6 Lokalen Atheneum A6a: lokaal 245, mw. Demery A6b: lokaal 246, dhr. Landman A6c: lokaal 247, mw. Van Asselt A6d: lokaal 228, dhr. Ter Haar Havo H5a: lokaal 220, dhr. Prins H5b: lokaal

Nadere informatie

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Atheneum en gymnasium Schooljaar

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Atheneum en gymnasium Schooljaar TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS Klas 6 Atheneum en gymnasium Schooljaar 2017-2018 1 Profielwerkstuk Beoordelingsmomenten 1,2,3 Beoordeling: cijfer Verwerkt in combinatiecijfer Mondelinge presentatie

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar Ouderavond H5 en V6 2 oktober 2013 Examenjaar 1 Schoolexamen (SE) Centraal Examen (CE) schoolexamen Start in havo-4 of vwo-4 Vastgelegd per vak in het pta (programma van toetsing en afsluiting) 2 SE-kaart

Nadere informatie

Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5

Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5 Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5 Nicolette de Ruiter afdelingsleider havo Jan van Etten decaan EXAMENJAAR HAVO 5 Examen in 2 delen : SCHOOLEXAMEN (SE) CENTRAAL EXAMEN (CE) DOCUMENTEN www.mencia.nl

Nadere informatie

Algemene ouderavond. 5 havo 2009-2010

Algemene ouderavond. 5 havo 2009-2010 Algemene ouderavond 5 havo 2009-2010 Welkom op Programma Inleiding door dhr. T. Oudejans Gang van zaken tijdens eindexamenjaar door dhr. A. van Nunen Pauze met inloopgesprekken mentoren Een aantal knopen

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Schooljaar 2015-2016

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Schooljaar 2015-2016 TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS Klas 6 Schooljaar 2015-2016 1 Profielwerkstuk Beoordelingsmomenten 1,2,3 Beoordeling: cijfer Verwerkt in combinatiecijfer Mondelinge presentatie bij Nederlands Combinatiecijfer

Nadere informatie

Ouderavond havo-5. Maandag 10 oktober 2016

Ouderavond havo-5. Maandag 10 oktober 2016 Ouderavond havo-5 Maandag 10 oktober 2016 Programma 19.00 uur 19.30 uur: gastspreker Zuyd Hogeschool: mevrouw Diederen 19.30 uur 20.30 uur: gastspreker DUO: mevrouw Rassin Studeren in het hoger onderwijs

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Schooljaar

TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS. Klas 6 Schooljaar TWEEDE FASE VWO RSG TROMP MEESTERS Klas 6 Schooljaar 2016-2017 1 Profielwerkstuk Beoordelingsmomenten 1,2,3 Beoordeling: cijfer Verwerkt in combinatiecijfer Mondelinge presentatie bij Nederlands Combinatiecijfer

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Voorlichtingsavond 5 HAVO Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Algemeen - Schoolexamens - Programma van toetsing

Nadere informatie

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan)

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) INFORMATIEAVOND PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) 1. Welkom 2. Examen 3. Decaan EXAMEN Schoolexamen (SE) Centraal examen (CE) SCHOOLEXAMEN Drie categorieën:

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 5 HAVO

Voorlichtingsavond 5 HAVO Voorlichtingsavond 5 HAVO Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Even voorstellen Decaan: dhr. van de Poel Leerlingcoördinator: dhr. Franssen H5A: dhr. Schipper H5B: dhr. Swan

Nadere informatie

Welkom bij de studievoorlichting. van 24 oktober 2016

Welkom bij de studievoorlichting. van 24 oktober 2016 Welkom bij de studievoorlichting van 24 oktober 2016 Programma: - Welkom - Kiezen van een studie - Fixus opleiding - Studiekeuzecheck - Studiefinanciering - Huisvesting Kiezen hoe doe je dat? Basis voor

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 5 HAVO

Voorlichtingsavond 5 HAVO Voorlichtingsavond 5 HAVO Programma Examen(jaar) Taal en Rekenen Samen naar het diploma Loopbaanoriëntatie Aanmelding Sociaal leenstelsel Even voorstellen Leerlingcoordinator: dhr. Franssen Decaan: dhr.

Nadere informatie

Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo. Maandag 29 september 2014

Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo. Maandag 29 september 2014 Informatieavond vervolgkeuze Havo/Vwo Maandag 29 september 2014 Voorstellen Caecile Hilke Martin Bram manager onderwijs mentor science mentor science decaan/mentor Inhoud 1. Rol en invulling van het decanaat

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Je diploma.. en dan??

Je diploma.. en dan?? Je diploma.. en dan?? Dan begint de studententijd, de mooiste tijd van je leven!! geen PTA s, profielwerkstukken, absentieregistratie in magister meer meer vrijheid en zelf je tijd indelen beschikken over

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Ouderavond 5Havo 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Hallo,. 2 Programma Decanaat Oriënteren, verkennen, beslissen Aanmelding Studiefinanciering en kosten Dedecaan.net Tijdspad 3 Goed kiezen, waar loop je tegenaan?

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Na het examen havo / atheneum

Na het examen havo / atheneum Na het examen havo / atheneum Decanen Havo: A.A.J. Schutte Atheneum: M.G.W. Bos HO = Hoger Onderwijs HBO Hoger BeroepsOnderwijs WO Wetenschappelijk (universitair, academisch) Onderwijs Na havo-5 hbo 4

Nadere informatie

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof!

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! Inhoud Hoe maak je een goede studiekeuze?... 3 Aanmelden... 3 Na je aanmelding:

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond H5. 29 augustus 2017

Voorlichtingsavond H5. 29 augustus 2017 Voorlichtingsavond H5 29 augustus 2017 LOB H3 oriënteren Keuzebegeleidingslessen (Qompas) Profielkeuzedag H4 verkennen en verdiepen Qompas HBO-scholenmarkt Beroepenmarkt Amphion Open dagen/ meeloopdagen

Nadere informatie

Na het examen havo / atheneum

Na het examen havo / atheneum Na het examen havo / atheneum Decanen Havo: A.A.J. Schutte Atheneum: M.G.W. Bos HO = Hoger Onderwijs HBO Hoger BeroepsOnderwijs WO Wetenschappelijk (universitair, academisch) Onderwijs Na havo-5 hbo 4

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

OUDERAVOND ATHENEUM 6

OUDERAVOND ATHENEUM 6 OUDERAVOND ATHENEUM 6 WELKOM! mentoren Willem Strooper Nicolette Kroeze Joop van de Wege Martijn Burger conrector Dirk Lam decaan Martijn Burger 2 PROGRAMMA kennismaken met de mentoren 20:30 lyceo studieoriëntatie

Nadere informatie

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel)

Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Studiekosten en studievoorschot (leenstelsel) Dit boekje bevat informatie van de kosten voor studiejaar 2016-2017. Je vindt ook informatie over de financiering van je studie d.m.v. het leenstelsel. 201603

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Studeren in het buitenland hoger onderwijs

Studeren in het buitenland hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.313 Studeren in het buitenland hoger onderwijs brochure bronnen www.duo.nl, januari 2013 Zoeken in dit bericht. Door in de menubalk aan de linkerkant van de pagina

Nadere informatie

Informatie vervolgopleidingen Aanmelding hoger onderwijs

Informatie vervolgopleidingen Aanmelding hoger onderwijs Informatie vervolgopleidingen Aanmelding hoger onderwijs Studiekeuze Open dagen bezoeken Meeloopdagen/ meelopen met ex AUG-ers Proefstuderen www.studiekeuze123.nl www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

Nadere informatie

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs Handleiding Loting voor het Hoger Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 3.5 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 5 1.1 Afdeling loting... 5 1.2 Soorten lotingstudies...

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO - 6 VWO

OUDERAVOND 5 HAVO - 6 VWO DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO - 6 VWO 13 september 2017 Even voorstellen. Decaan havo - vwo Wilfred Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren,

Nadere informatie

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland

Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Wijzigingen Student hoger onderwijs buitenland Dit formulier Dit formulier is voor studenten hoger onderwijs in het buitenland die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 5 HAVO

INFORMATIEAVOND 5 HAVO INFORMATIEAVOND 5 HAVO 2011 2012 PROGRAMMA Algemeen : 20.00-20.15 uur PWS : 20.15-20.30 uur Decanaat : 20.30-20.50 uur Pauze : 20.50-21.00 uur Mentor : 21.00-21.45 uur ALGEMEEN Rooster Pedagogisch klimaat

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer

Locatie Fedde Schurer Locatie Fedde Schurer VWO 6 2017-2018 Programma 19.30 Opening, voorstelrondje V6: SE s en CE 19.40 Start studeren (decaan) 19.50 Studiefinanciering in hoofdlijnen (decaan) 20.10 Studeren in WO of HBO (RUG)

Nadere informatie

Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober Welkom

Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober Welkom Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober 2017 Welkom Even voorstellen Jules Storken Docent aardrijkskunde bovenbouw havo/vwo Decaan (t)vwo, leerjaar 2 t/m 6 Inhoud Mijn rol als decaan op 6 (t)vwo Studiefinanciering

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Algemene informatie avond. 5 havo 2014-2015

Algemene informatie avond. 5 havo 2014-2015 Algemene informatie avond 5 havo 2014-2015 Programma Peptalk door dhr. T. Oudejans Gang van zaken tijdens eindexamenjaar door dhr. A. van Nunen Informatie over het hbo door mw. I. Kalthoff Pauze Informatie

Nadere informatie