Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting"

Transcriptie

1 Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool te krijgen bij de opleiding of instelling van jouw voorkeur. Als voor een opleiding een loting geldt, dan kan het zijn dat niet alle aangemelde studenten een plaats kunnen krijgen. Er zijn twee soorten loting: opleidingsloting en instellingsloting. Kijk op www. duo.nl om te zien welke loting voor jouw opleiding geldt. Opleidingsloting Het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een bepaalde opleiding is groter dan het aantal beschikbare plaatsen aan alle instellingen voor die opleiding. Alle ingelote studenten voor deze opleiding worden via de loting geplaatst aan één van de instellingen. Hoewel daarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met je voorkeur, kan het toch gebeuren dat je geplaatst wordt aan een universiteit die je niet als voorkeur hebt opgegeven. De opleidingsloting komt alleen voor in het wetenschappelijk onderwijs. Instellingsloting Het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding aan een specifieke instelling is groter dan het aantal beschikbare plaatsen aan die instelling. De loting vindt plaats voor één opleiding aan één

2 instelling. Een loting voor een opleiding in het hbo is altijd een instellingsloting. Aanmelding en plaatsing Als je voldoet aan de (nadere) vooropleidingseisen dan kun je op drie manieren worden toegelaten: je wordt decentraal geplaatst je hebt een eindexamengemiddelde gelijk aan of hoger dan een acht je wordt centraal ingeloot. Aanmeldingen of wijzigingen voor opleidingen met een loting kun je tot 15 mei 2011 via aan DUO doorgeven. Vraag hiervoor tijdig een DigiD aan. Eventuele wijzigingen van de voorkeursinstellingen kun je bij een opleidingsloting tot 5 juli 2011 via Studielink aan DUO doorgeven. Decentrale selectie Voor opleidingen met een loting kunnen hogescholen en universiteiten voor een bepaald percentage van de plaatsen zelf studenten selecteren. Dit wordt decentrale selectie genoemd. De instelling bepaalt voor welke datum je je moet aanmelden en aan welke specifieke selectiecriteria je moet voldoen. Daarnaast bepaalt de instelling het aantal keren dat je mag deelnemen aan de decentrale selectie (één, twee of drie keer). Je moet je wel tijdig aanmelden voor de centrale én Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je decentraal geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal plaatsen dat de instelling beschikbaar heeft. decentrale selectieprocedure en voldoen aan de (nadere) vooropleidings eisen. De bewijsstukken hiervan moet je vóór het verstrijken van de inzendtermijn naar DUO sturen. Ben je geplaatst via de decentrale selectie, dan kun je geen verzoek tot ruiling indienen. Door mee te doen aan de decentrale selectie maak je gebruik van een lotingskans. Je kunt dus niet deelnemen aan de decentrale selectie en daarna voor 1 juli je aanmelding voor de centrale loting intrekken om een lotingskans te sparen. Zie voor de uitzonderingen op deze regel. Kijk in de schema s Nadere vooropleidingseisen en Inzendtermijnen om te zien welke data voor jou van toepassing zijn. Acht of hoger Heb je een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger voor vwo met profiel, havo met profiel of mbo niveau 4, dan plaatst DUO je in klasse A. Je wordt dan rechtstreeks toegelaten tot de opleiding en instelling van je eerste voorkeur. Heb je je ook aangemeld voor de decentrale selectie, dan komt deze aanmelding te vervallen. Centrale selectie Met centrale selectie wordt de centrale lotingsprocedure bedoeld. Aan de lotingsprocedure 2

3 mag je niet vaker dan drie keer per opleiding deelnemen. Je kunt je per studiear voor één opleiding aanmelden en deelnemen aan de loting. Besluit je tijdens de procdure om je terug te trekken, dan betekent dit dat je een lotingskans hebt verbruikt. Kijk voor de uitzonderingen op Als je je aanmelding voor de centrale selectie intrekt, dan vervalt automatisch je aanmelding voor de decentrale selectie. Gewogen loting Kom je niet in aanmerking voor rechtstreekse toelating of ben je niet decentraal geplaatst, dan m je deel aan de gewogen loting. Een gewogen loting wil zeggen: hoe hoger het gemiddelde eindexamencijfer, des te groter de kans om in te loten. DUO plaatst je in een lotingsklasse op grond van je afgeronde vooropleiding en/of op basis van je gemiddelde eindexamencijfer. De combinatie van lotnummer en lotingsklasse bepaalt uiteindelijk of je wordt in- of uitgeloot. Bij een opleidingsloting is deze combinatie ook bepalend voor de inlotingskans voor de instelling van je eerste voorkeur. Ook met een profiel dat geen directe toelating tot een opleiding geeft, kun je deelnemen aan de loting. Je moet dan wel tijdig kunnen aantonen dat je voldoet of gaat voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen. Gemiddeld eindexamencijfer DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. Dit betreft alleen havo en vwo met profiel en mbodiploma s op niveau 4. Bij de berekening tellen afzonderlijke deelcertificaten dus niet mee. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00 B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50 C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00 D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50 E lager dan 6,50 Let op! Voor havo en vwo met nieuw profiel wordt het combinatiecijfer in het gemeenschappelijk deel als één vak meegeteld. De onderdelen van dit combinatiecijfer worden niet meegenomen in de berekening. Havo en vwo met profiel Bij eindexamen havo en vwo met profiel wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel, alle eindexamencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers. Mbo niveau 4 Bij het mbo wordt het gemiddelde berekend uit de combinatie van vijf cijfers van de cijferlijst die het hoogste gemiddelde oplevert. Bij competentiegerichte beroepsopleidingen wordt er gewerkt met kerntaken en bij- 3

4 Gelden voor de opleiding nadere vooropleidings eisen? Je kunt meedoen aan de selectieprocedure. Kijk op de vol gende pagina voor de inzendtermijn van je vooropleiding. Nadere vooropleidingseisen Voor sommige studies gelden nadere vooropleidingseisen. Hier moet je aan voldoen om deel te kunnen nemen aan de loting. Kijk op of er voor jouw opleiding nadere vooropleidingseisen gelden. Is je vooropleiding mbo-4? Is je vooropleiding havo met profiel of vwo met profiel? Je vooropleiding zonder profiel wordt aangemerkt als beschikking oude stijl. Je kunt alleen meeloten als je vóór 23 juni 2011 een toelatings beschikking opstuurt (of een antwoordkaart Verlate inzending). Is je enige voor opleiding havo of vwo zonder profiel? Heb je al een propedeuse Doe je toelatings- of een ander examen? diploma gehaald? Je kunt alleen meeloten als je vóór 15 mei 2011 een verklaring opstuurt van de hogeschool of universiteit waarvoor je deelmt aan de loting, waarin staat dat je voldoet of gaat voldoen aan de nadere vooropleidingseisen. Je kunt ook voor 15 mei 2011 een bewijs van inschrijving voor de aanvullende tentamens of staatsexamens opsturen. Als je nog niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, dan loot je onder voorbehoud mee. Je loot definitief mee als je voor 1 september 2011 het bewijs opstuurt dat je wel aan de eisen voldoet. Je kunt alleen meeloten als je vóór 23 juni 2011 het bewijs opstuurt dat je het toelatings examen hebt behaald (of een antwoordkaart Verlate inzending). Je kunt onder voorbehoud meedoen als je vóór 15 mei 2011 een verklaring opstuurt van de hogeschool of universiteit waarvoor je deelmt aan de loting, waarin staat dat je met je nog te behalen diploma voldoet aan de nadere vooropleidingseisen. Voldoet dat diploma niet aan de nadere vooropleidingsei sen, dan kun je niet meedoen aan de selectieprocedure, tenzij je vóór 15 mei 2011 het bewijs levert dat je inmiddels op een andere wijze daaraan voldoet. Staan de verplichte vak ken op de cijferlijst bij je diploma? Je kunt meedoen aan de selectieprocedure. Kijk op de volgende pagina voor de inzendtermijn van je vooropleiding. Heb je vóór 2011 je diploma havo met profiel, vwo met profiel gehaald? Je kunt niet meedoen aan de selectieprocedure, tenzij je vóór 15 mei 2011 het bewijs levert dat je inmiddels voldoet aan de nadere vooropleidingseisen. Je kunt alleen meeloten als je vóór 15 mei 2011 een verklaring opstuurt van de hogeschool of universiteit waarvoor je deelmt aan de loting, waarin staat dat je voldoet of gaat voldoen aan de nadere vooropleidingseisen. Je kunt ook voor 15 mei 2011 een bewijs van inschrijving voor de aanvullende tentamens of staatsexamens opsturen. Als je nog niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, dan loot je onder voor behoud mee. Je loot definitief mee als je voor 1 september 2011 het bewijs opstuurt dat je wel aan de eisen voldoet. 4 5

5 Heb je in een eerder ar al een diploma mbo-4, havo met profiel of vwo met profiel behaald? Vóór 23 juni 2011 opsturen: bij havo met profiel of vwo met profiel een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst; bij mbo-4 een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en het diploma. Inzendtermijnen Gebruik voor de verzending van de vereiste bewijsstukken de bijgevoegde antwoordenvelop van DUO. Vul alle gegevens op de antwoordenvelop in en vermeld daarnaast op elk bewijsstuk altijd je burgerservicenummer, opleidingscode en instellingscode. Je vindt deze codes op de website van DUO. Doe je dit ar staatsexamen voor havo met profiel of vwo met profiel? Vóór 23 juni 2011 de antwoordkaart Verlate inzending opsturen. Vóór 23 juni 2011 een gewaarmerkte kopie van je voorlopige cijferlijst opsturen. hierna geen herkansing? herkansing en geen beter cijfer gehaald? herkansing en beter cijfer gehaald? Vóór 1 september 2011 een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst opsturen. Stuur niets meer op. Doe je dit ar examen havo met profiel of vwo met profiel? Geslaagd? Herexamen geslaagd? Vóór 5 juli 2011 een gewaarmerkte kopie van je definitieve cijferlijst opsturen.* * Kun je je definitieve havo- of vwocijferlijst pas na 5 juli insturen, omdat de diploma-uitreiking pas na 5 juli plaatsvindt, stuur dan wel je voorlopige cijferlijst vóór 5 juli in. Kom je met je definitieve cijferlijst in een hogere lotingsklasse, stuur dan direct na ontvangst je definitieve cijferlijst in. Vermeld op deze cijferlijst dat je definitieve cijferlijst hogere cijfers bevat. Doe je dit ar examen mbo-4? Heb je een andere vooropleiding dan mbo-4, havo met profiel of vwo met profiel? Vóór 23 juni 2011 een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst opsturen of de antwoordkaart Verlate inzending opsturen. Vóór 23 juni 2011 een gewaarmerkt bewijs van je vooropleiding die toelating geeft tot de opleiding opsturen. Heb je die nog niet, stuur dan vóór 23 juni 2011 de antwoordkaart Verlate inzending op. hierna hierna Vóór 1 september 2011 een gewaarmerkte kopie van je definitieve cijferlijst en diploma opsturen. Vóór 1 augustus 2011 een gewaarmerkte kopie van je toelatingsexamen, beschikking oude stijl, niet-nederlands diploma, propedeutisch of afsluitend wo-diploma opsturen. Vóór 1 september 2011 een gewaarmerkte kopie van je propedeutisch of afsluitend hbo-diploma opsturen. 6 7

6 behorende werkprocessen. Het gemiddelde eindexamencijfer wordt berekend op basis van de 5 hoogste cijfers voor de kerntaken. Als een onderwijsinstelling de beoordeling baseert op werkprocessen in plaats van op kerntaken, dan moet de onderwijsinstelling een aparte resultatenlijst toevoegen waarop de beoordelingen van de werkprocessen zijn gebundeld per kerntaak en zijn uitgedrukt in een beoordeling per kerntaak. Bij de berekening worden de resultaten voor de onderdelen leren, loopbaan en burgerschap, Nederlands, rekenen en Engels of een andere moderne vreemde taal buiten beschouwing gelaten. Bij een cijferlijst met minder dan vijf cijfers wordt het gemiddelde berekend van het aantal vermelde cijfers. Het kan voorkomen dat in plaats van cijfers, andere waarderingen worden gebruikt. In dat geval worden de waarderingen uitmuntend, zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende, ruim onvoldoende, slecht en zeer slecht geïnterpreteerd als respectievelijk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Als er geen resultatenlijst kan worden overlegd die voldoet aan bovenstaande vereisten, dan volgt automatisch indeling in lotingsklasse C. Niet-reguliere vooropleidingen Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere vooropleidingen. Reguliere vooropleidingen voor het hbo zijn mbo niveau 4, havo met profiel en vwo met profiel. Voor het wo is alleen vwo met profiel een reguliere vooropleiding. Alle andere vooropleidingen, waaronder propedeutsche getuigschriften, zijn niet- reguliere vooropleidingen. Ben je in het bezit van een diplo- ma van een reguliere vooropleiding, dan word je op basis van dat diploma in een lotingsklasse geplaatst. Of je daarnaast getuigschriften van niet-reguliere vooropleidingen hebt behaald, is niet van belang bij de indeling in lotingsklassen. Heb je geen reguliere vooropleiding dan word je op basis van de niet-reguliere vooropleiding automatisch ingedeeld in de lotingsklasse C. Je kansen Door middel van gewogen loting wordt bepaald of een student inloot of uitloot. De student krijgt volstrekt willekeurig een lotnummer toegekend op basis van een door de notaris getrokken letter en cijfercombinatie. Daarna wordt de student ingedeeld in een lotingsklasse op basis van het cijfergemiddelde van de vooropleiding. De inlotingskansen in de verschillende lotingsklassen verhouden zich onderling als volgt: B : C : D : E = 9 : 6 : 4 : 3. Hoe hoger de lotingsklasse, hoe meer kans om ingeloot te worden. De combinatie van lotnummer, lotingsklasse en volgnummer (indeling in lotingsklasse) bepaalt uiteindelijk of de student inloot of uitloot. Wat jij moet doen Zorg dat je vóór de uiterste inzenddatum een gewaarmerkte kopie van het bewijsstuk van je vooropleiding naar DUO stuurt. Gewaarmerkt betekent dat de kopie getekend of gestempeld is door de directie van de school. Neem voor het waarmerken wel altijd je originele diploma en cijferlijst mee. Stuur bij meerdere voor- 8

7 opleidingen alle bewijsstukken op. Vermeld op elk bewijsstuk je burgerservicenummer, de opleidingscode en de instellingscode. Je vindt deze codes op de website van DUO.Doe je dit ar eindexamen havo met profiel of vwo met profiel, dan kan de school je direct na de uitslag van het examen een voorlopige cijferlijst uitreiken. Een voorlopige cijferlijst kan alleen worden geregistreerd als de volgende informatie erop staat vermeld: persoonsgegevens het profiel en de verdeling ervan in gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrij deel combinatiecijfer geslaagd Kijk in de schema s Nadere vooropleidingseisen en Inzendtermijnen welke data voor jou van toepassing zijn. Wat DUO doet Uitslag Als je voor 23 juni 2011 alle vereiste bewijsstukken hebt ingestuurd, krijg je in de tweede helft van juli de uitslag van de centrale en decentrale loting thuisgestuurd. Heb je voor 23 juni 2011 schriftelijk gemeld dat je de vereiste bewijsstukken pas later kunt insturen, dan krijg je pas na ontvangst van de betreffende bewijsstukken de uitslag. Het bewijs van toelating krijg je altijd van DUO, dus ook als je decentraal bent geplaatst. Na de uitslag Als je bent geplaatst via decentrale selectie, centrale selectie of rechtstreeks bent toegelaten tot een opleiding met een loting, kun Let op: ook als in Studielink staat dat je vooropleiding geverifieerd is, moet je een bewijsstuk voor deelname aan de loting naar DUO sturen. je je pas laten inschrijven bij de instelling als je een op naam gesteld bewijs van toelating van DUO hebt ontvangen. Binnen vier weken na dagtekening van het bewijs van toelating moet je je inschrijving vervolgen via Als je dat niet binnen deze termijn doet, vervalt het bewijs van toelating. Wil je toch geen gebruik maken van je bewijs van toelating, stuur dit dan zo snel mogelijk terug naar DUO met de mededeling dat je afziet van inschrijving. Trek daarnaast je aanmelding in via Verzoeken 1 Beheersing Nederlandse taal/overmacht Ben je ingeloot maar beheers je de Nederlandse taal niet voldoende of is er sprake van overmacht, dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen voor een voorlopig bewijs van toelating voor het volgende studiear. In geval van overmacht moet je dit doen binnen twee weken na de dagtekening van je bewijs van toelating. Als je niet voor 1 september 2011 kunt aantonen dat je het Nederlands voldoende beheerst, dan moet je dit verzoek voor 1 september indienen. 2 Uitgeloot Als je uitgeloot bent, kun je binnen zes weken na dagtekening van het bericht van uitloting een gemotiveerd verzoek indienen voor een 9

8 Bewijs van toelating ruilen bij opleidingsloting Heb je een bewijs van toelating gekregen, maar wil je de opleiding volgen aan een andere dan de toegewezen instelling? Dien dan een ruilverzoek in via de Ruilbeurs op www. duo.nl. De ruilbeurs gaat op 15 juli 2011 om uur open. DUO moet het ruilverzoek binnen twee weken na dag tekening van het bewijs van toelating hebben ontvangen. Voorwaarde voor het indienen van een ruilbewijs van toelating buiten de loting om. Je moet dan wel kunnen aantonen dat uitloting voor jou een onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Je doet dan een beroep op de hardheidsclausule. 3 Ingeloot voor opleiding, maar niet voor instelling van eerste voorkeur Heb je een bewijs van toelating voor de opleiding maar niet voor de instelling van je eerste voorkeur? Dan kun je naast een ruilverzoek binnen twee weken na dagtekening van je bewijs van toelating een gemotiveerd verzoek indienen om alsnog in aanmerking te komen voor de instelling van je eerste voorkeur. Je moet dan wel kunnen aantonen dat uitloting voor deze instelling voor jou een onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Je doet dan een beroep op de hardheidsclausule. Dit is alleen mogelijk als je deelmt aan een opleidingsloting. Het adres voor het insturen van de bovenstaande verzoeken is: Dienst Uitvoering Onderwijs Afdeling CBAP/Loting Antwoordnummer 507, 9700 WB Groningen Fax (050) Stuur je het verzoek vanuit het buitenland gebruik dan het volgende adres: Dienst Uitvoering Onderwijs Int. Antwoordnummer, I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 507, 9700 WB Groningen PAYS-BAS Voor beide adressen geldt dat het niet nodig is om een postzegel te plakken. Meer informatie over het indienen van verzoekschriften vind je op Tweede loting Soms zijn er bij opleidingen met een loting na de uitgevoerde loting nog plaatsen over. Voor deze onbezette plaatsen vindt mogelijk een tweede loting plaats. Na de lotings uitslag van de eerste loting zie je op de website van DUO om welke opleidingen het gaat. Je kunt je voor maximaal één van deze opleidingen aanmelden via Studielink. Doe dit wel binnen twee weken na ontvangst van het bericht van uitloting. Let op! Raadpleeg voor de laatste stand van zaken rondom de tweede loting, regelmatig de lijst op duo.nl Naplaatsingen Tot en met 25 september 2011 vult DUO de plaatsen op die beschikbaar komen door terugtrekking van ingelote studenten. Als je bent uitgeloot, doe je automatisch mee met de naplaatsing van je opleiding. Wil je na ontvangst van het bericht van uitloting niet deelnemen aan de naplaatsing, dan moet je je inschrijvings verzoek intrekken via Studielink. 10

9 verzoek is dat je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de gewenste instelling en dat je het bewijs van toelating niet via de decentrale selectie hebt verkregen. Ruiling is alleen mogelijk bij een opleidingsloting met meerdere instellingen. DUO maakt een lijst van studenten die willen ruilen, waarbij de datum en het tijdstip van binnenkomst van je verzoek je plaats op de lijst bepaalt. Als je meerdere ruilverzoeken indient, gaat DUO uit van het meest recente verzoek en wordt het eerdere verzoek overschreven. Is ruilen mogelijk, dan krijg je zo snel mogelijk een nieuw bewijs van toelating. Je kunt tot en met 25 september 2011 een ruilverzoek indienen. De kans dat je kunt ruilen is zeer gering, omdat DUO bij het uitreiken van het bewijs van toelating al rekening heeft gehouden met de opgegeven voorkeur. Bezwaar DUO mt in de procedure van de centrale aanmelding en selectie allerlei beslissingen. Tegen deze beslissingen kun je bezwaar aantekenen. Bezwaarschriften stuur je binnen twee weken na ontvangst van de beslissing van DUO naar: Dienst Uitvoering Onderwijs Bezwaar en Beroep Postbus 50081, 9702 EA Groningen Handige tips Vraag bij de diploma-uitreiking direct om een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en je diploma of getuigschrift. Gewaarmerkt betekent dat de kopie getekend of gestempeld is door de directie van de school. Vermeld op elk bewijsstuk je burgerservicenummer, de opleidingscode en de instellingscode van de opleiding die je wilt volgen. Zorg ervoor dat de gevraagde bewijsstukken op tijd op het juiste adres aankomen. Gebruik daarvoor de antwoordenvelop van DUO. Zorg dat je tijdens de selectieprocedure bereikbaar bent. Ga je in die periode op vakantie? Zorg dan dat je iemand machtigt om je zaken waar te nemen. Ontvang je studiefinanciering? Vergeet dan niet om wijzigingen van opleiding of instelling aan DUO door te geven. Je kunt je wijziging doorgeven via Mijn DUO op Ga je verhuizen? Geef dit dan op tijd door via Studielink. Daarnaast moet je je verhuizing doorgeven aan DUO in verband met je studiefinanciering. Dit kan door in te loggen op Controleer regelmatig je gegevens in Studielink. Vermeld linksboven op de brief en op de envelop Bezwaar. 11

10 Contact Misschien heb je na het lezen van deze folder nog vragen. Kijk dan eens op Je kunt ons ook bellen of één van onze servicekantoren bezoeken. De adressen vind je op onze internetsite. Dienst Uitvoering Onderwijs Afdeling CBAP/Loting Antwoordnummer 507, 9700 WB Groningen Infolijn (050) Fax (050) , 12

11 Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn t Internet Servicekantoren: kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid Mei 2011 Publicatie-nr. 4002/11-OS-01

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie