DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen"

Transcriptie

1 DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar

2 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen B Criminologie (voltijd) B Criminologie (deeltijd) B Diergeneeskunde B Geneeskunde B International Business B Psychologie (voltijd) B Tandheelkunde Wetenschappelijk onderwijs Instellingsfixus B Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen B Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam B Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen B Bouwkunde Technische Universiteit Delft B Communication and Media Erasmus Universiteit Rotterdam B Economie Tilburg University B Economie en Bedrijfseconomie Universiteit Maastricht B Farmacie Universiteit Utrecht B Fiscaal Recht (voltijd) Universiteit Leiden B Fiscaal Recht (deeltijd) Universiteit Leiden B Fiscaal Recht (voltijd) Universiteit van Amsterdam B Fiscaal Recht (deeltijd) Universiteit van Amsterdam B Industrieel Ontwerpen Technische Universiteit Delft B Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie Rijksuniversiteit Groningen B International Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam B International Business Administration Tilburg University B Klinische Technologie Universiteit Twente B Klinische Technologie (joint degree) Technische Universiteit Delft B Lucht- en Ruimtevaarttechniek Technische Universiteit Delft B Notarieel Recht (voltijd) Universiteit Leiden B Notarieel Recht (deeltijd) Universiteit Leiden B Notarieel Recht (voltijd) Vrije Universiteit Amsterdam B Notarieel Recht (deeltijd) Vrije Universiteit Amsterdam B Psychobiologie Universiteit van Amsterdam B Psychologie (deeltijd) Universiteit Leiden B Rechtsgeleerdheid (voltijd) Universiteit Leiden B Rechtsgeleerdheid (deeltijd) Universiteit Leiden B Rechtsgeleerdheid (voltijd) Universiteit van Amsterdam B Rechtsgeleerdheid (deeltijd) Universiteit van Amsterdam B Rechtsgeleerdheid (voltijd) Vrije Universiteit Amsterdam B Rechtsgeleerdheid (deeltijd) Vrije Universiteit Amsterdam B Voeding en Gezondheid Wageningen University B Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Delft Hoger Beroepsonderwijs B Accountancy Hogeschool Utrecht B Advanced Business Creation Avans Hogeschool B Archeologie Saxion Hogeschool B Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht B Bedrijfskunde MER Hogeschool Utrecht B Business Management Hogeschool Utrecht B Commerciële Economie Hogeschool Utrecht B Commerciële Economie Hogeschool Leiden B Communicatie Hogeschool Utrecht Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

3 B Communicatie Hogeschool van Amsterdam B Communication & Multimedia Design Hogeschool Utrecht B Communication & Multimedia Design Zuyd Hogeschool B Communication & Multimedia Design Avans Hogeschool Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht B Facility Management Hogeschool Utrecht B Financial Services Management Hogeschool Utrecht B Forensisch Onderzoek Hogeschool van Amsterdam B Forensisch Onderzoek Saxion Hogeschool B Game Architecture and Design NHTV Intern. Hogeschool Breda B HBO - Rechten Hogeschool Leiden B HBO - Rechten Hogeschool Utrecht B HBO - Rechten Hogeschool van Amsterdam B Huidtherapie Hogeschool Utrecht B Huidtherapie De Haagse Hogeschool B International Business and Languages Hogeschool Utrecht B Journalistiek Christelijke Hogeschool Windesheim B Journalistiek Fontys Hogescholen B Journalistiek Christelijke Hogeschool Ede B Journalistiek Hogeschool Utrecht B Kunst en Economie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht B Leraar vo 2 e gr Engels Hogeschool van Amsterdam B Logistiek en Economie Hogeschool Utrecht B Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Hanzehogeschool Groningen B Media en Entertainment Management (voltijd) Hogeschool Inholland B Media, Informatie en Communicatie Saxion Hogeschool Enschede B Media, Informatie en Communicatie Hogeschool van Amsterdam B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Hanzehogeschool Groningen B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Hogeschool INHOLLAND B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken Fontys Hogescholen B Medische Hulpverlening Hogeschool Rotterdam B Medische Hulpverlening Hogeschool Utrecht B Medische Hulpverlening Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Mondzorgkunde Hanzehogeschool Groningen B Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht B Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Mondzorgkunde Hogeschool INHOLLAND B Oefentherapie Cesar Hogeschool Utrecht Ad Operationeel Sportmanagement Hanzehogeschool Groningen B Opleiding Podotherapie Saxion Hogeschool B Opleiding tot Fysiotherapeut Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Opleiding tot Fysiotherapeut Hanzehogeschool Groningen B Opleiding tot Fysiotherapeut Hogeschool Utrecht B Opleiding tot Fysiotherapeut Hogeschool Rotterdam B Opleiding tot Fysiotherapeut Fontys Hogescholen B Opleiding tot Fysiotherapeut Hogeschool Leiden B Opleiding tot Fysiotherapeut Saxion Hogeschool B Opleiding tot Fysiotherapeut Avans Hogeschool B Opleiding tot Fysiotherapeut Hogeschool van Amsterdam B Opleiding tot Leraar Basisonderwijs Katholieke PABO Zwolle B Opleiding tot Verpleegkundige Christelijke Hogeschool Windesheim B Opleiding tot Verpleegkundige Avans Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige HZ University of Applied Sciences B Opleiding tot Verpleegkundige Hogeschool Leiden B Opleiding tot Verpleegkundige Hanzehogeschool Groningen B Opleiding tot Verpleegkundige Zuyd Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Opleiding tot Verpleegkundige Hogeschool INHOLLAND B Opleiding tot Verpleegkundige Hogeschool van Amsterdam B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) Gereformeerde Hogeschool Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

4 B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) Gereformeerde Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (duaal) Gereformeerde Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) Hogeschool Rotterdam B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) Hogeschool Rotterdam B Opleiding tot Verpleegkundige (duaal) Hogeschool Rotterdam B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) Saxion Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) Saxion Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) Christelijke Hogeschool Ede B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) Christelijke Hogeschool Ede B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) Hogeschool Utrecht B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) Hogeschool Utrecht B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) De Haagse Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) De Haagse Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (duaal) De Haagse Hogeschool B Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd) Fontys Hogescholen B Opleiding tot Verpleegkundige (deeltijd) Fontys Hogescholen B Opleiding tot Verpleegkundige (duaal) Fontys Hogescholen B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie Chr. Hogeschool Windesheim B Small Business & Retail Management Hogeschool Utrecht B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hanzehogeschool Groningen B Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hogeschool Leiden B Sport en Bewegingseducatie Fontys Hogescholen B Technische Commerciële Confectiekunde Hogeschool van Amsterdam B Toegepaste Psychologie Fontys Hogescholen B Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden B Toegepaste Psychologie Hanzehogeschool Groningen B Toegepaste Psychologie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Toegepaste Psychologie Hogeschool van Amsterdam B Voeding en Diëtetiek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen B Voeding en Diëtetiek Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

5 TOELICHTING VERSLAGEN Numerus Fixus opleiding (alleen van toepassing op bepaalde opleidingen in het WO) Opleiding waarvoor een landelijke toelatingsbeperking geldt. Numerus Fixus instelling Opleiding aan één of meerdere instellingen waarvoor op basis van de instellingscapaciteit een toelatingsbeperking geldt. De toelatingsbeperkingen zijn vastgesteld op basis van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Gereserveerde plaatsen Het daadwerkelijk voor het studiejaar aantal te verdelen plaatsen diende eerst verminderd te worden met de te reserveren en de geëffectueerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toe te laten gegadigden met een mbo, havo en vwoeindexamengemiddelde van een acht of hoger (klasse A). - Decentraal geselecteerde gegadigden. - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse gegadigden. - Eventueel in voorgaand(e) studieja(a)r(en) verstrekte voorlopige bewijzen van toelating voor: a. toets Nederlandse taal. Gegadigden met een buitenlandse vooropleiding kunnen slechts ingeschreven worden nadat ten genoegen van het instellingsbestuur bewijs is geleverd van voldoende kennis van de Nederlandse taal. Aan geselecteerde gegadigden die niet binnen de gestelde termijn aan deze eis kunnen voldoen, kan voor het betreffende studiejaar een voorlopig bewijs van toelating worden verstrekt. b. bijzondere omstandigheden. In bijzondere gevallen kan aan een geselecteerde gegadigde een voorlopig bewijs van toelating worden verstrekt. Daarbij moet worden gedacht aan een onvoorziene overmachtssituatie die inschrijving voor het betreffende studiejaar onmogelijk maakt. c. Hardheidsclausule uitgelote gegadigden Ten hoogste vijf procent van het aantal plaatsen per opleiding kan worden toegewezen aan gegadigden die zijn uitgeloot en waarbij deze uitloting een onbillijkheid van overwegende aard heeft opgeleverd. Bij een honorering van een verzoek wordt een voorlopig bewijs van toelating verstrekt dat betrekking heeft op het studiejaar, volgend op het studiejaar waarvoor een verzoeker is uitgeloot. Gegadigden Per 15 mei kan het aantal potentiële gegadigden vastgesteld worden dat toegelaten kan worden tot de lotingsprocedure. Dit aantal kan nog eventueel gecorrigeerd worden door administratieve onvolkomenheden en toegekende bezwaarschriften. In de loop van de lotingsprocedure (tot 15 september) kan het aantal gegadigden in de lotingsklassen B t/m E verminderd worden met: - gegadigden die zich om uiteenlopende redenen terugtrekken uit de lotingsprocedure of niet voldoen aan de gestelde eisen. - eventueel toegekende opleidingsplaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse gegadigden (deze gegadigden worden afgetrokken van de gegadigden in de lotingsklassen B t/m E en komen ten laste van de te reserveren plaatsen (zie boven). Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

6 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating (deze gegadigden komen niet meer ten laste voor het betreffende studiejaar en worden dus afgetrokken van het aantal gegadigden). Lotingsresultaten Doordat de lotingsprocedure gekenmerkt wordt door verschillende mutaties, is de procedure opgedeeld in meerdere selectierondes. Alleen de overzichten van de eerste en laatste selectieronde zijn in het verslag opgenomen. 1 e selectieronde Bij de eerste selectieronde(n) zijn van een bepaald aantal gegadigden de examenresultaten nog niet bekend en/of moeten er nog toetsen i.v.m. vakkenpakketeisen afgelegd worden. Aangezien een aantal van deze gegadigden bij het later insturen van bewijsstukken ook voor een bewijs van toelating in aanmerking komen, moet in beginsel een aantal plaatsen gereserveerd worden. Deze eventuele reservering heeft als nadeel dat de beschikbare capaciteit niet direct benut kan worden. In overleg met de onderwijsinstellingen kan echter besloten worden de capaciteit in de 1 e selectieronde te verhogen, met als verwachting dat door terugtrekkingen en te verstrekken voorlopige bewijzen van toelating het aantal geplaatste gegadigden uiteindelijk weer op de oorspronkelijke capaciteit uitkomt. Het risico dat het aantal geplaatste gegadigden uiteindelijk (per 15 september) alsnog boven de numerus fixus uitkomt, wordt door de onderwijsinstellingen gedragen. Ingelote gegadigden Bij opleidingsfixi die aan meerdere instellingen worden gegeven (Geneeskunde, Tandheelkunde en Criminologie), is het mogelijk dat voor de instelling van eerste voorkeur moet worden geloot. De toe te wijzen instelling is in dat geval afhankelijk van de instellingscapaciteit, het aantal gegadigden, toegekende lotnummer en ingedeelde lotingsklasse. Gegadigden die uitgeloot zijn voor de instelling van eerste voorkeur hebben twee mogelijkheden om eventueel alsnog in aanmerking te komen voor een bewijs van toelating voor de instelling van eerste voorkeur, t.w. : 1. ruiling 2. hardheidsclausule instelling Ruiling Gegadigden die uitgeloot zijn voor de instelling van eerste voorkeur hebben de mogelijkheid om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek in te dienen om het Bewijs van toelating te ruilen. De afdeling Loting van DUO beziet of ruiling mogelijk is. De volgorde van binnenkomst van een verzoek is hier bepalend voor de volgorde van afhandeling. Overigens is de kans dat een ruil gerealiseerd kan worden relatief klein, aangezien het merendeel van de gegadigden een bewijs van toelating heeft verkregen voor de instelling van eerste voorkeur. Hardheidsclausule instelling Ten hoogste 5% van het aantal plaatsen per opleiding kan worden toegewezen aan kandidaten die zijn uitgeloot voor de instelling van eerste voorkeur. Uitgangspunt bij de beoordeling van de verzoeken is dat de aangevoerde omstandigheden het voor de verzoeker (vrijwel) onmogelijk maken om de opleiding te beginnen aan de instelling waarvoor het bewijs van toelating is afgegeven. Uitgelote studenten Gegadigden die een bericht van uitloting ontvangen, hebben bij latere selectieronden een kans om alsnog een ingeloot te worden ( naplaatsing ). Het aantal gegadigden dat per 15 september nog was uitgeloot wordt aangegeven in het overzicht aantal malen uitgeloot. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

7 Tweede loting Als blijkt dat alle gegadigden voor een opleidings- of instellingsfixus zijn geselecteerd en er alsnog opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, kan een tweede loting plaatsvinden. Aan deze tweede loting kunnen alleen aanstaande studenten deelnemen, die uitgeloot zijn voor de opleiding of instelling van eerste voorkeur. Deze studenten worden bij hun uitloting geïnformeerd voor welke opleidingen of instellingen er een (mogelijke) tweede loting wordt uitgevoerd. Opvullen restplaatsen Als blijkt dat ook na uitvoering van een tweede loting alle gegadigden zijn geplaatst en er alsnog plaatsen onbenut zijn, worden deze restplaatsen zoveel mogelijk benut door gegadigden die zich weliswaar hadden aangemeld, maar niet hadden voldaan aan de gestelde termijnen. Overzicht tweede voorkeur na uitloting Doordat studenten zich nu aanmelden via Studielink en de vrije opleidingen bij uitloting niet meer in Rasp worden geregistreerd is het niet meer mogelijk om een overzicht aan te leveren met tweede voorkeur opleidingen na uitloting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

8 Wetenschappelijk Onderwijs Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

9 Opleidingsfixus Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

10 B Biomedische Wetenschappen NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 1055 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 32 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 920 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 2 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 934 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 638 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 32 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 502 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

11 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 100% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 54 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B C D E Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) (Geëffectueerde voorlopige BvT) 1 (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) 102 (Decentraal) Totaal geplaatst 637 Aantal plaatsen onbezet : 418 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 171 Aantal geplaatst: 171 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 93 Aantal geplaatst : 17 (40 intrekkingen en 36 niet gereageerd) Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

12 OVERZICHT PER 15 september 2014 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Decentr. Totaal geplaatst Un Leiden Un Utrecht Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen Totaal Aantal plaatsen onbezet : 230 Instelling 1e VK Inst 2e VK Inst 3e VK Inst 4e VK Inst Overig Totaal geplaatst Un Leiden Un Utrecht Un Maastricht Un v Amsterdam VU Amsterdam R.U. Nijmegen Totaal Verzoeken ruiling instelling Aantal verzoeken tot ruiling: 51 Aantal gerealiseerde ruilingen: 15 29% Verzoeken Hardheidsclausule Instelling Aantal verzoeken tot ruiling: 18 Aantal gerealiseerde ruilingen: 13 72% Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

13 B Criminologie (voltijd) NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 404 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 4 - Decentraal : 0 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - bijz. omstandigheden (overmacht) : 1 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 396 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 1 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 858 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 472 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 4 - Decentraal : - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 464 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

14 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 66% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 120 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 15 SEPTEMBER Categorie Uitgeloot t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 88% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

15 OVERZICHT GEPLAATSTE STUDENTEN Instelling 1e VK 2e VK 3e VK 4e VK Overig Capaciteit Decentraal Cat A Totaal Universiteit Leiden Erasmus Un Rotterdam Vrije Un Amsterdam Totaal VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: Aantal gerealiseerde ruilingen: 7 0 0% VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: Aantal toegewezen verzoeken: 0 0 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

16 NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling B Criminologie (deeltijd) 15 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 0 - Decentraal : 0 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : 1 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 14 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 0 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 26 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 11 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 0 - Decentraal : 0 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 11 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

17 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 82% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 3 OVERZICHT NA DE EERSTE LOTING. Categorie Gegadigden B 0 0 C 9 9 D 2 2 E 0 0 Totaal (Rechtstreeks toegelaten 8+) 1 (Geëffectueerde voorlopige BvT) (Toegekende plaatsen Antilliaanse/Arubaanse studenten) (Decentraal) Totaal geplaatst 12 Aantal plaatsen onbezet : 3 TWEEDE LOTING Aantal gegadigden: 2 Aantal geplaatst: 2 WACHTLIJST Aantal gegadigden: 8 Aantal geplaatst : 1 (3 intrekkingen en 4 niet gereageerd) Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

18 OVERZICHT PER 15 september 2014 Instelling Capaciteit 1e loting 2e loting Wachtlijst Totaal geplaatst Un Leiden VU Amsterdam Totaal Aantal plaatsen onbezet : 1 VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 1 Aantal gerealiseerde ruilingen: 0 VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: 0 Aantal toegewezen verzoeken: 0 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

19 B Diergeneeskunde Universiteit Utrecht NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 225 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 25 - Decentraal : 47 - toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : 1 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 151 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 1 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 756 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 522 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 25 - Decentraal : 47 - Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 1 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating 73 - Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 449 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

20 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 26% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 35 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 15 SEPTEMBER Categorie Gegadigden Reserveringen Gegadigden Uitgeloot t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 34% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x Totaal * Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

21 B Geneeskunde NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 2793 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 10 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : 3 - bijz. omstandigheden (overmacht) : 2 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 305 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 6 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 7420 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 4676 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 10 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : 4 - bijz. omstandigheden (overmacht) : Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 2201 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

22 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie Gegadigden Gegadigden Reserveringen t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 7% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 559 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 15 SEPTEMBER Categorie Uitgeloot t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 14% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x x x Totaal Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

23 OVERZICHT INGELOTE STUDENTEN Instelling 1e VK 2e VK 3e VK 4e VK Overig Capaciteit Decentraal Cat A Totaal RU Leiden RU Groningen UN Utrecht EU Rotterdam UN Maastricht UN van Amsterdam VU Amsterdam KU Nijmegen Totaal VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: Aantal gerealiseerde ruilingen: % * Decentraal geplaatst t/m volgnummer: Universiteit Leiden 188 Rijksuniversiteit Groningen 442 Universiteit Utrecht 277 Erasmus Universiteit Rotterdam 394 Universiteit Maastricht 347 Universiteit van Amsterdam 309 Vrije Universiteit Amsterdam 230 Radboud Universiteit Nijmegen 338 VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: Aantal toegewezen verzoeken: % Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

24 B International Business NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 1050 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 28 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 25 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 7 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 2438 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 1155 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 28 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 130 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

25 OVERZICHT 1e SELECTIERONDE Categorie t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 9% Verzoeken uitstel inzendingstermijn diploma: 452 OVERZICHT SELECTIERONDE PER 25 SEPTEMBER Categorie Gegadigden Reserveringen Gegadigden Uitgeloot t/m Lotnr Volgnr. Inlotings kans B % C % D % E % Totaal Gemiddeld: 28% AANTAL MALEN UITGELOOT PER CATEGORIE CATEGORIE B C D E Totaal 1x x x 4x 5x Totaal Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

26 OVERZICHT GEPLAATSTE STUDENTEN Instelling 1e VK 2e VK 3e VK 4e VK Overig Capaciteit Decentraal Cat A Totaal RU Groningen UN Maastricht Totaal VERZOEKEN RUILING INSTELLING Aantal verzoeken tot ruiling: 2 Aantal gerealiseerde ruilingen: 0 0% * VERZOEKEN HARDHEIDSCLAUSULE INSTELLING Aantal verzoeken: Aantal toegewezen verzoeken: 0 0 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

27 B Psychologie (voltijd) NUMERUS FIXUS Vastgestelde Numerus Fixus instelling 5285 Gereserveerde plaatsen voor: - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 47 - Decentraal : toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - geëffectueerde voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : 29 - bijz. omstandigheden (overmacht) : 2 - toegewezen hardheidsclausule : Te verdelen plaatsen over de categorieën B t/m E 3165 = GEGADIGDEN Aantal gegadigden per: 15 mei Toegewezen bezwaarschriften en correctie administratieve fouten 14 + Aantal toegelaten gegadigden voor de loting 6109 = Terugtrekkingen of niet voldaan aan gestelde eisen % 3824 = - Rechtstreeks toegelaten 8+ : 47 - Decentraal : Toegekende plaatsen voor Antilliaanse en Arubaanse studenten : 3 - verstrekte voorlopige bewijzen van toelating op basis van: - toets Nederlands : 50 - bijz. omstandigheden (overmacht) : Uiteindelijk aantal gegadigden voor de loting in de categorieën B t/m E per: = 1684 Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen studiejaar

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten

Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten Vinden studenten de kwaliteit van onderwijsgebouwen belangrijk? Onderzoek naar het belang van onderwijshuisvesting volgens studenten november 2013 Voorwoord VKZ BV financiële vastgoed- en gebiedsmanagers,

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

"Studeren met een handicap" De elfde gebruikerstoets, 2014

Studeren met een handicap De elfde gebruikerstoets, 2014 "Studeren met een handicap" De elfde gebruikerstoets, 2014 De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun studie en instelling Frank Steenkamp Herman Jonkers Een rapport voor handicap + studie,

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Overzicht van door bedrijfsleven gewenste nieuwe en uit te breiden Associate degree-opleidingen

Overzicht van door bedrijfsleven gewenste nieuwe en uit te breiden Associate degree-opleidingen Overzicht van door bedrijfsleven gewenste nieuwe en uit te breiden Associate degree-opleidingen Categorie 1: Nieuwe Ad-opleiding in voorbereiding en met wie Branchevereniging Naam opleiding Beoogde aanbieder

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau

Associate degree. in twee jaar een diploma op hbo-niveau Associate degree in twee jaar een diploma op hbo-niveau 1 Vergroot je carrièrekansen met een Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarig hbo-programma aangeboden door een hogeschool. Wie

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v 2008-2009 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen www.io.tudelft.nl Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

(art. 7.13 en 7.59 WHW)

(art. 7.13 en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie