Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010) -Natuur en Gezondheid + natuurkunde -Natuur en Techniek + biologie HBO- Propedeuse met aanvullende eisen: HBO-Propedeuse en VWO deelcertificaten cq CCVX certificaten voor de vakken Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Natuurkunde Colloquium Doctum (CD) : Deze regeling geldt als je niet voldoet aan de bovengenoemde vooropleidingseisen en voor 1 april van het jaar waarin je wilt starten met je opleiding, 21 jaar of ouder bent, en toch Tandheelkunde wilt studeren. Meer info hierover staat in de folder colloquium doctum die je op de website van de RU kunt aanvragen. Deze procedure geldt ook voor kandidaten die een zgn. oud VWO diploma hebben behaald of een VWO diploma met een zgn. oud profiel. Afhankelijk van je vooropleiding zal je VWO deelcertificaten of CCVX certificaten moeten overleggen voor Wiskunde, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, en HAVO certificaten /CCVX certificaten voor Nederlands en Engels. Buitenlandse diploma s die gelijkgesteld zijn aan bovenstaande diploma s en tevens beheersing van de Nederlandse taal (NT 2 programma niveau 2) en Engelse taal. Zie informatie website van de RU. ( 15 mei verklaring Indien je op 15 mei nog niet aan alle vooropleidingseisen (uitgezonderd kandidaten met het reguliere VWO examen en goede profiel/vakkenpakket) dan is het mogelijk onder voorwaarden deel te nemen aan de loting. Je zal hiertoe bij DUO een zgn. 15 mei verklaring moeten inleveren. Dit is een (voorwaardelijke) beschikking van het College van Bestuur van de RU. Je kan deze 15 mei verklaring aanvragen voor 1 april bij de studieadviseur Tandheelkunde. Met de zgn.15 mei verklaring kun je meedoen met de loting, echter binnen de gestelde termijnen zal je aan alle vooropleidingseisen moeten voldoen. Zodra je aan de eisen hebt voldaan en je je documenten hebt aangeleverd bij de Dienst Studentenzaken van de RU, ontvang je een toelatingsbeschikking, die je daarna zo snel mogelijk moet inleveren bij DUO. In de bachelorfolder van Tandheelkunde staat uitgebreide informatie over de toelatingseisen tot de bacheloropleiding Tandheelkunde. Als ik aan de gestelde opleidingseisen voldoe, heb ik dan zeker een opleidingsplaats? Voor de opleidingtandheelkunde geldt een numerus fixus en een plaatsingsprocedure: per jaar is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Jaarlijks beginnen 67 eerstejaars studenten in Nijmegen met hun opleiding Tandheelkunde. Centrale loting Opleidingsplaatsen Tandheelkunde worden door middel van een gewogen loting toegewezen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. Voorwaarde voor toelating is dat je voldoet aan de vooropleidingseisen van de opleiding. Als je een eindexamengemiddelde van een acht of hoger hebt, word je direct toegelaten tot de opleiding Tandheelkunde. (lotingcategorie A) Aan deze centrale loting mag je drie keer deelnemen.

2 Decentrale toelating Nijmegen kent meestal ook een zgn. decentrale selectie. De Commissie Decentrale Toelating Tandheelkunde stelt jaarlijks (in het najaar) de voorwaarden vast, waaraan je moet voldoen om aan deze selectie mee te doen. Het reglement Decentrale Toelating Tandheelkunde wordt op de website van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen ( gepubliceerd. Via deze selectie wordt een deel van de opleidingsplaatsen toegewezen. Als je voldoet aan de voorwaarden voor deze selectie kun je hier één keer aan mee doen. Meer informatie over deze toelating kun je vinden in het reglement. Ik heb geen biologie in mijn vakkenpakket, maar gekozen voor Natuur- Leven- Technologie. Kan ik dan gewoon meeloten? Nee, voor Tandheelkunde heb je echt biologie nodig. Je kan voor biologie een VWO deelcertificaat of een CCVX certificaat behalen. Echter als je aansluitend aan je VWO Tandheelkunde wil studeren, zal je het CCVX certificaat of deelcertificaat VWO voor 15 mei behaald moeten hebben. Ook is het noodzakelijk dat je in je profiel de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde met een voldoende cijfer hebt afgesloten. Ik heb geen natuurkunde in mijn vakkenpakket, maar gekozen voor Natuur- Leven- Technologie. Kan ik dan gewoon meeloten? Nee, voor Tandheelkunde heb je echt natuurkunde nodig. Je kan voor natuurkunde een VWO deelcertificaat of een CCVX certificaat behalen. Echter als je aansluitend aan je VWO Tandheelkunde wil studeren, zal je het CCVX certificaat of deelcertificaat VWO voor 15 mei behaald moeten hebben. Ook is het noodzakelijk dat je in je profiel de vakken wiskunde, biologie en scheikunde met een voldoende cijfer hebt afgesloten. Ik heb een VWO diploma oude stijl (zonder profiel), kan ik meeloten? Ja, maar je hebt hier een beschikking voor nodig van het College van Bestuur van de RU. Informatie hierover kun je verkrijgen bij de studieadviseur Tandheelkunde. Als je geen examen hebt gedaan in de voor Tandheelkunde verplichte vakken (biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde) zal je deelcertificaten VWO /CCVX certificaten moeten behalen. Kandidaten die wel biologie in hun pakket hebben gehad, zullen toch een deelcertificaat of een CCVX certificaat moeten overleggen, gezien de wijzigingen in het vakkenpakket. Dit geldt ook voor wiskunde A. Vakken die wel behaald zijn (bv scheikunde zullen met een voldoende cijfer afgesloten moeten zijn. Om je aan te melden vul je het formulier Colloquium Doctum in dat je kunt aanvragen bij de RU. Dit formulier moet je voor 1 april van het jaar waarin je wilt gaan studeren inleveren bij de Dienst Studentenzaken van de RU. Ik heb een VWO diploma met het profiel Cultuur en Maatschappij, kan ik meeloten? Dat kan alleen als je in het jaar na het behalen van je diploma, je ook de voor Tandheelkunde ontbrekende vakken op VWO niveau afsluit. (VWO deelcertificaten of CCVX certificaten VWO) of als je deze deelcertificaten VWO cq CCVX certificaten voor 15 mei kunt overleggen.

3 Mocht je wel wiskunde in je profiel hebben, dan zal je dit vak met een voldoende op je eindexamen afgesloten moeten hebben. Je kunt via de Studieadviseur een zgn. 15 mei verklaring aanvragen. Je ontvangt dan van het College van Bestuur een beschikking onder voorwaarden (15 mei verklaring) waarmee je onder voorwaarden mee kunt doen met de loting. Aanvragen van deze beschikking is noodzakelijk voor 1 april van het jaar waarin je wilt starten met je studie. Ik heb een HAVO diploma en daarnaast mijn Propedeuse van een HBO opleiding, kan ik dan meedoen aan de loting 2015? In de WHW, die ingegaan is op 1 september 2013, is vervallen dat kandidaten op basis van een HBO propedeuse toelaatbaar zijn tot het WO. De opleiding tandheelkunde Nijmegen heeft bepaald dat kandidaten met een HBO- propedeuse en 4 deelcertificaten VWO cq CCVX certificaten VWO voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Biologie, Scheikunde, kunnen worden toegelaten tot de loting. Om toegelaten te worden tot de loting is het noodzakelijk om bij DUO een toelatingsbeschikking (15 mei verklaring) te overleggen. Aanvragen van deze beschikking (met of zonder voorwaarden) is noodzakelijk voor 1 april van het jaar waarin je wilt starten met je studie. Ik heb dit jaar mijn HAVO afgerond. Nu ga ik een HBO propedeuse doen en tegelijk de vier vereiste certificaten (Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde) behalen. Kan ik dan in 2015 direct meeloten voor Tandheelkunde? HBO propedeuse is geen toelatingsmogelijkheid meer. Je kan alleen toegelaten worden via de Colloquium Doctum procedure. Als je op 15 mei nog niet alle deelcertificaten/ccvx certificaten hebt behaald dan zal je een zgn. 15 mei verklaring moeten overleggen om onder voorwaarden mee te mogen doen met de loting. Aanvragen van deze beschikking is noodzakelijk voor 1 april van het jaar waarin je wilt starten met je studie. Waar kan ik de aanvullende examens doen? Informatie over de aanvullende examens kun je vinden op Je kan er ook voor kiezen om via het volwassen onderwijs de deelcertificaten te behalen. Moet ik alle aanvullende examens in één jaar doen? Nee, je bent vrij om te kiezen wanneer je de aanvullende examens aflegt, maar in het jaar dat je mee wilt loten voor Tandheelkunde, zal je alle examens voor 1 augustus behaald moeten hebben. Ben je naar verwachting op 15 mei nog niet in het bezit van alle vereisete deelcertificaten of CCVX certificaten, dan is het mogelijk om( tijdig) een zgn. 15 mei verklaring aan te vragen om zo onder voorwaarden mee te kunnen doen met de loting. Je krijgt dan een beschikking onder voorwaarden van het College van Bestuur. Dit kan door contact op te nemen met de studieadviseur Tandheelkunde De beschikking heb je nodig voor DUO. Aanvragen van deze beschikking is noodzakelijk voor 1 april van het jaar waarin je wilt starten met je studie. Kan ik Tandheelkunde studeren zonder VWO of HBO- propedeuse? Ja dan kan. Als je niet in het bezit bent van een VWO- of HBO- diploma of propedeuse in het Hoger Onderwijs, en je voor 1 april van het jaar dat je wil starten

4 met je opleiding 21 jaar of ouder bent, dan zul je moeten voldoen aan de volgende eisen: deelcertificaten VWO /CCVX certificaten VWO voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, en deelcertificaten HAVO /CCVX certificaten voor Engels en Nederlands Om je aan te melden vul je het formulier Colloquium Doctum in dat je kunt aanvragen bij de RU. Dit formulier moet je voor 1 april van het jaar waarin je wilt gaan studeren inleveren bij de Dienst Studentenzaken van de RU. Voldoe je aan de eisen dan ontvang je een zgn. beschikking. Deze beschikking heb je nodig om deel te mogen nemen aan de centrale loting. Geeft het toelatingsexamen alleen recht om Tandheelkunde te studeren aan de universiteit waar ik het behaal? Ja, in principe wel, de toelatingseisen voor de tandheelkundige opleidingen zijn landelijk gelijk. De andere opleidingen Tandheelkunde erkennen over het algemeen de door het College van Bestuur afgegeven beschikkingen. Kan ik Tandheelkunde studeren met een buitenlands diploma? Met sommige buitenlandse diploma s kun je aan een Nederlandse universiteit studeren. Je moet echter altijd voldoen aan de vooropleidingseisen. Ook zijn er eisen betreffende de beheersing van het Nederlands (NT2-niveau II diploma) en je zal je rechtmatig in Nederland mogen verblijven (IND). Daarnaast moet je meedoen aan de gewogen loting (centrale selectie) en hiervoor kan je je aan te melden via Studielink. Je kunt op de site van de Radboud Universiteit ( het admission request invullen en dit formulier voor 1 april met de gevraagde bijlagen insturen. Duitse en Belgische kandidaten dienen zich voor 1 april via Studielink aan te melden. Zij worden door de studieadviseur van Tandheelkunde per benaderd over hun vakkenpakket. Alle buitenlandse studenten ontvangen van het College van Bestuur een zgn. toelatingsbeschikking (met of zonder aanvullende voorwaarden) die zij moeten overleggen bij DUO. Wil je weten of jouw diploma toegang geeft tot onze universiteit en of je voldoet aan de vooropleidingseisen van Tandheelkunde? Neem dan contact op met de betreffende studentdecaan: Wat zijn mijn lotingkansen bij de centrale selectie? Hoe hoger je gemiddelde eindexamencijfer, hoe groter je kans op inloten. Met een gemiddeld VWO- eindexamencijfer van 8 of hoger word je rechtstreeks toegelaten tot de opleiding en de instelling van je eerste voorkeur. Wanneer je niet rechtstreeks wordt toegelaten krijg je een lotnummer, kom je in een bepaalde lotingcategorie (gerelateerd aan je gemiddelde eindexamencijfer) en doe je mee met de zogenaamde gewogen loting in juli. Voor meer informatie zie de brochure van DUO over loting voor numerus fixus studies en Kan je ook op een andere manier een opleidingsplaats Tandheelkunde krijgen dan deelname aan de centrale loting? In Nijmegen is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de zgn. decentrale selectie voor tandheelkunde. Informatie hierover en de criteria voor deelname hieraan worden altijd in het najaar op de website van Tandheelkunde geplaatst door

5 de Commissie Decentrale Toelating. ( Komt iedereen die Tandheelkunde wil gaan studeren ook in aanmerking om deel te nemen aan de decentrale selectie? Je kunt alleen deelnemen aan de decentrale selectie Tandheelkunde als je voldoet aan de eisen die de Commissie Decentrale Toelating van Tandheelkunde heeft vastgesteld voor een bepaald jaar. Deze eisen staan vermeld op de website. ( Ik kom volgens de eisen die vermeld staan op de website niet in aanmerking voor de decentrale toelating, maar dit kwam omdat ik door ziekte mijn minder goede cijfers heb behaald. Kan er voor mij een uitzondering gemaakt worden? Nee, de commissie maakt hiervoor geen uitzonderingen. Als ik deel neem aan de decentrale selectie en ik heb rangvolgorde-nummer gekregen, ben ik dan verzekerd van een opleidingsplaats? Nee, een beperkt aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde wordt door DUO toegewezen aan kandidaten die meegedaan hebben met de decentrale toelating. Echter, de direct geplaatsten (gemiddeld 8 of hoger) gaan altijd voor. Elk jaar is dit een wisselend aantal. Ik ben ingeloot voor Tandheelkunde maar niet in Nijmegen. Kan ik nog met iemand ruilen? Na bekendmaking van de loting is er de mogelijkheid om je via DUO in te schrijven voor een mogelijke ruil met een kandidaat die in Nijmegen is geplaatst en graag naar één van de andere opleidingen wil. Dit kan niet als je een opleidingsplaats hebt gekregen via de decentrale selectie tandheelkunde. Ik ben ingeloot voor Tandheelkunde maar niet in Nijmegen en er is niemand die met me wil ruilen. Kan ik na mijn propedeuse overstappen naar Nijmegen? Dat is niet mogelijk. Alleen met een afgeronde bacheloropleiding Tandheelkunde is het mogelijk om te solliciteren naar opleidingsplaats in de masteropleiding. Het aantal opleidingsplaatsen voor de masteropleiding tandheelkunde is wel beperkt. Informatie hierover is te verkrijgen bij de studieadviseur Tandheelkunde. Ik ben uitgeloot voor Tandheelkunde, wat nu? Je kunt maximaal drie keer meeloten. Je kunt één keer deelnemen aan de decentrale toelating tandheelkunde. Als je bent uitgeloot voor tandheelkunde kun je overwegen (tijdelijk) een andere studie te beginnen. Let op: er is geen garantie dat je een volgende keer wel wordt ingeloot voor Tandheelkunde, dus kies voor een studie die je wilt afmaken. Hardheidsclausule bij uitloten De hardheidsclausule is een artikel in de wet dat DUO de mogelijkheid geeft om beslissingen te nemen die afwijken van de wet. Er kunnen namelijk altijd situaties bestaan waarmee de wet geen rekening heeft kunnen houden. Is een beslissing naar jouw idee onredelijk en niet de bedoeling van de wet, dan kun je een beroep doen op deze hardheidsclausule. Een verzoek om toch te worden geplaatst moet binnen 6 weken na verzending van je uitlotingbericht worden ingediend. Bij een succesvol beroep kun je de toegekende plaats pas in het volgende studiejaar gaan gebruiken.

6 Ik ben uitgeloot voor Tandheelkunde. Hoe vergroot ik mijn lotingkansen voor een volgende loting? Het gemiddelde cijfer van je eindexamen VWO blijft bepalen in welke lotingcategorie je komt; dit verandert niet in het geval je de propedeuse van een andere universitaire studie behaalt. Je kunt eventueel je cijfergemiddelde van je VWO eindexamen proberen te verbeteren, maar dat kan alleen door opnieuw eindexamen te doen. (herprofileren). Let op: deelcertificaten VWO tellen niet mee bij het bepalen van het gemiddeld eindexamencijfer. Ik ben uitgeloot voor Tandheelkunde. Maak ik een volgende keer meer kans om ingeloot te worden als ik eerst de propedeuse van een HBO of universitaire studie haal? Nee, je maakt daarmee niet meer kans om ingeloot te worden voor Tandheelkunde. Je gemiddelde cijfer van je eindexamen VWO blijft bepalen in welke lotingcategorie je komt. Ik ben uitgeloot voor Tandheelkunde. Wat kan ik het beste gaan studeren tot de volgende loting? Een jaar studeren is altijd nuttig. Houd hierbij rekening met het maximaal aantal jaren dat je recht hebt op studiefinanciering. Je maakt niet meer kans om ingeloot te worden voor Tandheelkunde: je gemiddelde cijfer van je eindexamen VWO blijft bepalen in welke lotingcategorie je komt. Let op: er is geen garantie dat je een volgende keer wel wordt ingeloot voor Tandheelkunde, dus kies voor een studie die je dan wilt afmaken. Ik ben uitgeloot voor Tandheelkunde. Kan ik me aanmelden voor de studie Biomedische wetenschappen (BMW) of Geneeskunde in Nijmegen? Biomedische Wetenschappen (in Nijmegen) is evenals Geneeskunde een lotingstudie. Je mag je per jaar maar voor één lotingstudie aanmelden. Mocht je na je uitloting in aanmerking willen komen om alsnog mee te doen met een andere lotingstudie, neem dan contact op met DUO. Kan ik met een propedeuse Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen (BMW) in Nijmegen zonder loting overstappen naar het tweede jaar van Tandheelkunde in Nijmegen? Nee, je moet ook dan loten voor Tandheelkunde. Wat kost het om Tandheelkunde te gaan studeren? Er zijn een aantal kosten waar je rekening mee moet houden: Collegegeld Het collegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en bedraagt voor de meeste studenten voor het studiejaar Op de website van de RU staat meer info over de collegegelden. Zie ook de informatie op de website van de RU. Boeken, blokboeken en syllabi Jaarlijks wordt de verplichte en de aanbevolen boekenlijst vastgesteld. Per jaar verschilt het wat je nodig hebt, maar gemiddeld zal het bedrag hiervoor uitkomen op ongeveer 500 euro. Zie ook de informatie over studiekosten in de studiegids. ( In je 1e studiejaar heb je in verhouding de meeste boeken nodig (startpakket), waardoor de kosten in dit 1e jaar hoger zijn dan in de hierop volgende jaren.

7 Als je lid bent van de Tandheelkundige Faculteitsvereniging krijg je korting als je de boeken via hen bestelt. Startset instrumentarium en tandheelkundige materialen Deze startset kun je kopen. Meer info hierover kun je vinden in de studiegids ( Tandheelkundig oefenmateriaal kost jaarlijks ongeveer 67. Huisvesting en kosten van levensonderhoud Deze kosten variëren per student. Reiskosten Deze kosten variëren per student. Ik wil graag tandheelkunde studeren, maar ik ben dyslectisch. Wordt hier rekening mee gehouden? Op de Radboud Universiteit is beleid t.a.v. studeren met een zgn. beperking. Informatie hierover kan je vinden op de website van de RU ( en ook verkrijgen bij de studieadviseur tandheelkunde. Ik heb al een andere opleiding gevolgd, hoeveel collegegeld moet ik betalen? Het collegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur van de RU. Op de website ( is een wizard te vinden, waarmee je kunt kijken wat de hoogte van het collegegeld voor jou zal zijn. Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering? Dit bepaalt DUO en is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Het is verstandig om tijdig studiefinanciering aan te vragen. Ik heb geen antwoord kunnen vinden op mijn vraag? Dan is het mogelijk dat je contact opneemt met de studieadviseur van Tandheelkunde. T: E:

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Raadpleeg voor meer informatie en de Regeling toelating tot de Bacheloropleiding Tandheelkunde Nijmegen onze website www.ru.nl/opleidingen/bachelor/.

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Daarom moet je deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Deze folder is een uitgave van: Postbus 30155 9700 LG Groningen 050 599 77 55 www.duo.nl Servicekantoren: kijk op de internetsite voor adressen en

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Om toegang te kunnen krijgen tot de opleiding Geneeskunde, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen:

Om toegang te kunnen krijgen tot de opleiding Geneeskunde, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen: VEELGESTELDE VRAGEN GENEESKUNDE Toelating Geneeskunde Aanmelding en loting Decentrale Selectie Zij-instroom/overstap Bijvakken of stages volgen bij Geneeskunde Buitenlandse artsen Toelating Geneeskunde

Nadere informatie

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu?

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Juli 2012 Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Je bent uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Dat betekent dat je nu moet kiezen wat je het komende jaar gaat doen. Kies je voor een andere studie?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Om toegang te kunnen krijgen tot de opleiding Geneeskunde, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen:

Om toegang te kunnen krijgen tot de opleiding Geneeskunde, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen: VEELGESTELDE VRAGEN GENEESKUNDE Toelating Geneeskunde Aanmelding en loting Decentrale Selectie Zij-instroom/overstap Bijvakken of stages volgen bij Geneeskunde Buitenlandse artsen Toelating Geneeskunde

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen def. SELECTIEREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN, GENEESKUNDE EN TANDHEELKUNDE, RADBOUDUMC, RADBOUD UNIVERSITEIT, TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2017-2018 Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs Handleiding Loting voor het Hoger Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 3.5 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 5 1.1 Afdeling loting... 5 1.2 Soorten lotingstudies...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Numerus Fixus: Selectie & Plaatsing 2017

Numerus Fixus: Selectie & Plaatsing 2017 Numerus Fixus: Selectie & Plaatsing 2017 Numerus fixus > Selectie & Plaatsing Numerus Fixus: beperkt aantal plaatsen - Geneeskunde: 330 - Tandheelkunde: 67 - Biomedische Wetenschappen: 100 - Psychologie:

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Ouder. 5 havo, op naar een definitieve keuze! Begeleiding bij het kiezen

Ouder. 5 havo, op naar een definitieve keuze! Begeleiding bij het kiezen 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen

VAVO. ROC Horizon College. Een vierbaansweg om je diploma te halen! 2013-2014. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2013-2014 VAVO Een vierbaansweg om je diploma te halen! Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO En Profil 5 VWO 2016-2017 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO 2015-2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE KEUZEPROCEDURE...3 3 DE PRE-PROFIELEN...4 4 DE

Nadere informatie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie Decentrale selectie 2016-2017 Klinische Technologie Decentrale selectie Klinische Technologie 2016-2017 Het aantal plaatsen voor de gezamenlijke bacheloropleiding Klinische Technologie van de TU Delft,

Nadere informatie

Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober Welkom

Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober Welkom Ouderavond 6 (t)vwo 5 oktober 2017 Welkom Even voorstellen Jules Storken Docent aardrijkskunde bovenbouw havo/vwo Decaan (t)vwo, leerjaar 2 t/m 6 Inhoud Mijn rol als decaan op 6 (t)vwo Studiefinanciering

Nadere informatie

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus Frank Peters studentendecaan Inleiding Drie soorten opleidingen A. opleidingen met een matching B. opleidingen met kleinschalig onderwijs

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

NA HAVO-5. M. Wiegeraad

NA HAVO-5. M. Wiegeraad NA HAVO-5 M. Wiegeraad ONDERWERPEN HOGER ONDERWIJS: Hoger Beroeps Ondewijs (HBO) Wetenschappelijk Onderwijs (WO) Aanmelding Bacherlor / Master Buitenland? Doorstroming HAVO-5 VWO-5 HET HOGER ONDERWIJS

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 17 november 2016 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: Biomedische Wetenschappen (175) Diergeneeskunde

Nadere informatie

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016 Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu Decanaat 2015/2016 DEDECAANNET Site Berlage Onderwijs Decaan Decanaat vwo www.berlagelyceum.dedecaannet.nl Registreren en inloggen. kiezen Keuzestijlen Rationeel

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6. horizoncollege.nl ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6. horizoncollege.nl ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs 2016-2017 VAVO VMBO-TL HAVO 4 HAVO 5 VWO 6 ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND vavo Alsnog je vwo, havo of vmbo-tl diploma halen? Pak je kans op het vavo! 2

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

En Profil 4 HAVO 2015-2016. Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze.

En Profil 4 HAVO 2015-2016. Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. En Profil 4 HAVO 2015-2016 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DE TWEEDE FASE... 3 2.1 HET KIEZEN VAN EEN PROFIEL... 3 2.2 DE KEUZEPROCEDURE... 4 2.3 DE

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

1 Hoeveel mensen hebben dit studiejaar ( ) meegeloot voor de opleiding geneeskunde op de medische faculteiten?

1 Hoeveel mensen hebben dit studiejaar ( ) meegeloot voor de opleiding geneeskunde op de medische faculteiten? Vragen van de leden Van Gerven en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de numerus fixus bij geneeskunde. (Ingezonden

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

SELECTIE EN AFSCHAFFING LOTING

SELECTIE EN AFSCHAFFING LOTING SELECTIE EN 1 NUMERUS FIXUS: wat en waarom? Numerus fixus is (was) bedoeld als instrument om de schaarste aan specifieke opleidingsplaatsen te reguleren (dus niet louter selectie) Numerus fixus (vastgesteld

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

DECAAN F. Bouwhuis 1

DECAAN F. Bouwhuis 1 DECAAN F. Bouwhuis 1 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl 2 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio in Magister aanmaken ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Geneeskunde en Fysiotherapie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...8 B Biomedische Wetenschappen...9

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs Aanvragen Studiefinanciering Informatieboekje Examenleerlingen Decanaat 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding blz. 3 Aanmelden en studiefinanciering. Hoe

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Welke toetsen maak je?... 3 Beoordeling... 3 Toetsonderdelen...

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen VAVO april 2016: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Vavo. ROC Horizon College 2015-2016. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Een vierbaansweg om je diploma te halen! Voortgezet onderwijs voor volwassenen

Vavo. ROC Horizon College 2015-2016. Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6. Een vierbaansweg om je diploma te halen! Voortgezet onderwijs voor volwassenen Voortgezet onderwijs voor volwassenen 2015-2016 Vavo Vmbo-TL Havo 4 Havo 5 Vwo 6 ROC Horizon College Een vierbaansweg om je diploma te halen! HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND ROC

Nadere informatie

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2015-2016 uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2 Welkom Open avonden 2015» Woensdag 18 maart 18.00-20.30 uur»

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN. Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Voorlichtingsfolder Pré-master BW Instromen in Master Biomedical Sciences na de HBO bachelor Fysiotherapie Inhoud Inleiding... 3 Leerroute... 4 Toelatingseisen... 5 Inschrijving...

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan!

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! Verder studeren na examen Bedrijfsopleidingen Opleidingen buiten het (normale) HBO/WO Buitenland Reguliere HBO- en WO-instellingen Bedrijfsopleidingen Zoals: inservice

Nadere informatie

Ouderavond 5 (t)vwo 29 september Welkom

Ouderavond 5 (t)vwo 29 september Welkom Ouderavond 5 (t)vwo 29 september 2016 Welkom Even voorstellen Jules Storken Docent aardrijkskunde bovenbouw havo/vwo Decaan (t)vwo, leerjaar 2 t/m 6 Inhoud Mijn rol als decaan op 5 (t)vwo Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

ouderavond Atheneum 6

ouderavond Atheneum 6 ouderavond Atheneum 6 het programma van vanavond 19:30 kennismaken met de mentor 20:30 studiekeuze en dan? 21:15 einde deze presentatie is te downloaden op de schoolwebsite 2 traject studiekeuze A3 en

Nadere informatie

U I T S P R A A K en 2 1 9

U I T S P R A A K en 2 1 9 U I T S P R A A K 1 3 2 1 5 2 1 9 van het College van beroep voor de exams van de Universiteit Leid inzake de beroep van XXX, appellant teg de Raad van Bestuur van het LUMC, verweerder 1. Ontstaan loop

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist

Educatie. Volwassenenonderwijs VAVO. Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. vmbo-t havo vwo. Amersfoort Veenendaal Zeist Educatie Volwassenenonderwijs 2007 2008 VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs vmbo-t havo vwo Amersfoort Veenendaal Zeist Amersfoort Veenendaal Zeist VAVO Het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Decentrale Selectie 2015-2016

Decentrale Selectie 2015-2016 Decentrale Selectie 2015-2016 Voor het studiejaar 2015-2016 zijn er voor de bachelor geneeskunde aan de RUG/UMCG in totaal 410 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Alle plaatsen worden via decentrale selectie

Nadere informatie

Geneeskunde studeren in Rotterdam

Geneeskunde studeren in Rotterdam Erasmus MC Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2016 2017 1 Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2016 2017 De gezondheidszorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Studenten

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen vavo april 2015: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017

HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017 HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar 2017-2018 Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017 Kiezen is een proces 1. Oriënteren Welke belangstelling/interesse? 2. Verkennen Bezoek Open dag,

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie