Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting"

Transcriptie

1 Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de opleiding of onderwijsinstelling van jouw voorkeur. Als voor een opleiding een loting geldt, dan kan het zijn dat niet alle aangemelde studenten een plaats kunnen krijgen. Er zijn twee soorten loting: opleidingsloting en instellingsloting. Kijk op om te zien welke loting voor jouw opleiding geldt. Opleidingsloting Hierbij is het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een bepaalde opleiding groter dan het aantal beschikbare plaatsen aan alle onderwijsinstellingen voor die opleiding. Alle landelijk ingelote studenten voor deze opleiding worden via loting geplaatst aan één van de onderwijsinstellingen. Hoewel DUO daarbij zo veel mogelijk rekening houdt met je voorkeur, kan het toch gebeuren dat je geplaatst wordt aan een universiteit die je niet als voorkeur hebt opgegeven. De opleidingsloting komt alleen voor in het wetenschappelijk onderwijs. Instellingsloting Hierbij is het aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding aan een specifieke onderwijsinstelling groter dan

2 het aantal beschikbare plaatsen aan die onderwijsinstelling. Een loting voor een opleiding in het hbo is altijd een instellingsloting. Aanmelding en plaatsing Om deel te kunnen nemen aan de loting, moet je naast je toelatinggevend diploma voor sommige studies aan nadere vooropleidingseisen voldoen. Deze nadere vooropleidingseisen worden ook wel vakkenpakketeisen genoemd. Dit zijn verplichte vakken om tot een bepaalde studie te kunnen worden toegelaten. Als je aan de eisen voldoet, dan kun je op drie manieren worden geplaatst: je wordt decentraal geplaatst; je wordt geplaatst als je een eindexamengemiddelde hebt dat gelijk aan of hoger is dan een acht; je wordt ingeloot via de centrale selectie. Aanmeldingen of wijzigingen voor opleidingen met een loting kun je tot 15 mei 2012 via aan DUO doorgeven. Vraag hiervoor tijdig een DigiD aan. Eventuele wijzigingen van de voorkeursinstellingen kun je bij een opleidingsloting tot 5 juli 2012 via Studielink aan DUO doorgeven. Let op! Decentraal geselecteerd zijn houdt niet automatisch in dat je decentraal geplaatst wordt. Dit is afhankelijk van het aantal plaatsen dat de instelling beschikbaar heeft. Decentrale selectie Voor opleidingen met een loting kunnen hogescholen en universiteiten zelf studenten selecteren. Dit heet decentrale selectie. De instelling bepaalt vóór welke datum je je moet aanmelden en aan welke specifieke selectiecriteria je moet voldoen. Daarnaast bepaalt de onderwijsinstelling het aantal keren dat je mag deelnemen aan de decentrale selectie (één, twee of drie keer). Je moet je wel tijdig aanmelden voor de centrale én decentrale selectieprocedure en voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen. De bewijsstukken hiervan moet je vóór het verstrijken van de inzendtermijn naar DUO sturen. Door mee te doen aan de decentrale selectie maak je gebruik van een lotingskans. Je kunt dus niet deelnemen aan de decentrale selectie en daarna voor 1 juli je aanmelding voor de centrale loting intrekken om een lotingskans te sparen. Zie voor de uitzonderingen op deze regel. Kijk in de schema s Nadere vooropleidingseisen en Inzendtermijnen om te zien welke data voor jou van toepassing zijn. Ben je geplaatst via de decentrale selectie dan kun je geen verzoek tot ruiling indienen. 2

3 Acht of hoger Heb je een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger voor vwo met profiel, havo met profiel of mbo niveau 4, dan plaatst DUO je in klasse A. Je wordt dan rechtstreeks toegelaten tot de opleiding en onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. Heb je je ook aangemeld voor de decentrale selectie, dan komt deze aanmelding te vervallen. Centrale selectie Met centrale selectie wordt de centrale lotingsprocedure bedoeld. Aan de lotingsprocedure mag je niet vaker dan drie keer per opleiding deelnemen. Je kunt je per studiear voor één opleiding met een loting aanmelden. Besluit je tijdens de procedure om je terug te trekken, dan betekent dit dat je een lotingskans hebt verbruikt. Kijk voor de uitzonderingen op Als je je aanmelding voor de centrale selectie intrekt, dan vervalt automatisch je aanmelding voor de decentrale selectie. Gewogen loting Kom je niet in aanmerking voor rechtstreekse toelating of ben je niet decentraal geplaatst, dan m je deel aan de gewogen loting. Een gewogen loting wil zeggen: hoe hoger het gemiddelde eindexamencijfer, des te groter de kans om in te loten. DUO plaatst je in een lotingsklasse op grond van je afgeronde vooropleiding en/of op basis van je gemiddelde eindexamencijfer. De combinatie van lotnummer en lotingsklasse bepaalt uiteindelijk of je wordt in- of uitgeloot. Bij een opleidingsloting is deze combinatie ook bepalend voor de inlotingskans voor de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. Ook met een profiel dat geen directe toelating tot een opleiding geeft, kun je deelnemen aan de loting. Je moet dan wel tijdig kunnen aantonen dat je voldoet of gaat voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen. Kijk in het schema Nadere vooropleidingseisen welke data voor jou van toepassing zijn. Gemiddeld eindexamencijfer DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. Dit betreft alleen havo en vwo met profiel en mbodiploma s op niveau 4. Bij de berekening tellen afzonderlijke deelcertificaten dus niet mee. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00; B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50; C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00; D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50; E lager dan 6,50. 3

4 Gelden voor de opleiding nadere vooropleidingseisen? Je kunt meedoen aan de selectieprocedure. Kijk op de vol gende pagina voor de inzendtermijn van je vooropleiding. Nadere vooropleidingseisen Voor sommige studies gelden, naast je toelatinggevend diploma, nadere vooropleidingseisen. Hier moet je aan voldoen om deel te kunnen nemen aan de loting. Nadere vooropleidingseisen worden ook wel vakkenpakketeisen genoemd. Dit zijn verplichte vakken om tot een bepaalde studie te kunnen worden toegelaten. Kijk op of er voor jouw opleiding nadere vooropleidingseisen gelden. Is je vooropleiding mbo-4? Is je vooropleiding havo met profiel of vwo met profiel? Je vooropleiding zonder profiel wordt aangemerkt als beschikking oude stijl. Je kunt alleen meeloten als je vóór 23 juni 2012 een toelatingsbeschikking opstuurt (of een antwoordkaart Verlate inzending). Is je enige voor opleiding havo of vwo zonder profiel? Heb je al een propedeuse Doe je toelatings- of een ander examen? diploma gehaald? Je kunt alleen meeloten als je vóór 15 mei 2012 een verklaring opstuurt van de hogeschool of universiteit waarvoor je deelmt aan de loting, waarin staat dat je voldoet of gaat voldoen aan de nadere vooropleidingseisen. Je kunt ook vóór 15 mei 2012 een bewijs van inschrijving voor de aanvullende tentamens of staatsexamens opsturen. Als je nog niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, dan loot je onder voorbehoud mee. Je loot definitief mee als je vóór 1 september 2012 het bewijs opstuurt dat je wel aan de eisen voldoet. Je kunt alleen meeloten als je vóór 23 juni 2012 het bewijs opstuurt dat je het toelatings examen hebt behaald (of een antwoordkaart Verlate inzending). Je kunt onder voorbehoud meedoen als je vóór 15 mei 2012 een verklaring opstuurt van de hogeschool of universiteit waarvoor je deelmt aan de loting, waarin staat dat je met je nog te behalen diploma voldoet aan de nadere vooropleidingseisen. Voldoet dat diploma niet aan de nadere vooropleidingsei sen, dan kun je niet meedoen aan de selectieprocedure, tenzij je vóór 15 mei 2012 het bewijs levert dat je inmiddels op een andere wijze aan de nadere vooropleidingseisen voldoet. Staan de verplichte vak ken op de cijferlijst bij je diploma? Je kunt meedoen aan de selectieprocedure. Kijk op de volgende pagina voor de inzendtermijn van je vooropleiding. Heb je vóór 15 mei 2012 je diploma havo met profiel, vwo met profiel gehaald? Je kunt niet meedoen aan de selectieprocedure, tenzij je vóór 15 mei 2012 het bewijs levert dat je inmiddels voldoet aan de nadere vooropleidingseisen. Je kunt alleen meeloten als je vóór 15 mei 2012 een verklaring opstuurt van de hogeschool of universiteit waarvoor je deelmt aan de loting, waarin staat dat je voldoet of gaat voldoen aan de nadere vooropleidingseisen. Je kunt ook vóór 15 mei 2012 een bewijs van inschrijving voor de aanvullende tentamens of staatsexamens opsturen. Als je nog niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, dan loot je onder voor behoud mee. Je loot definitief mee als je vóór 1 september 2012 het bewijs opstuurt dat je wel aan de eisen voldoet. 4 5

5 Heb je in een eerder ar al een diploma mbo-4, havo met profiel of vwo met profiel behaald? Vóór 23 juni 2012 opsturen: bij havo met profiel of vwo met profiel een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst; bij mbo-4 een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en het diploma. Inzendtermijnen Gebruik voor de verzending van de vereiste bewijsstukken de bijgevoegde antwoordenvelop van DUO. Vul alle gegevens op het retourformulier in en vermeld daarnaast rechtsbovenaan op ieder bewijsstuk altijd je burgerservicenummer, opleidingscode en instellingscode. Je vindt deze codes op de achterzijde van het retourformulier en op de website van DUO. Doe je dit ar staatsexamen voor havo met profiel of vwo met profiel? Vóór 23 juni 2012 opsturen: de antwoordkaart Verlate inzending. Vóór 23 juni 2012 opsturen: een gewaarmerkte kopie van je voorlopige cijferlijst. hierna geen herkansing? herkansing en geen beter cijfer gehaald? herkansing en beter cijfer gehaald? Vóór 1 september 2012 opsturen: een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst. Stuur niets meer op. Doe je dit ar examen havo met profiel of vwo met profiel? Geslaagd? Herexamen geslaagd? Vóór 5 juli 2012 opsturen: een gewaarmerkte kopie van je definitieve cijferlijst.* * Kun je je definitieve havo- of vwocijferlijst pas na 5 juli opsturen, omdat de diplomauitreiking pas na 5 juli plaatsvindt, stuur dan wel je voorlopige cijferlijst vóór 5 juli op. Kom je met je definitieve cijferlijst in een hogere lotingsklasse, stuur dan direct na ontvangst je definitieve cijferlijst op. Vermeld op deze cijferlijst dat je definitieve cijferlijst hogere cijfers bevat. Doe je dit ar examen mbo-4? Heb je een andere vooropleiding dan mbo-4, havo met profiel of vwo met profiel? Vóór 23 juni 2012 opsturen: opsturen: een gewaarmerkte kopie van je diploma en cijferlijst of de antwoordkaart Verlate inzending. Vóór 23 juni 2012 opsturen: een gewaarmerkt bewijs van je vooropleiding die toelating geeft tot de opleiding. Heb je die nog niet, stuur dan vóór 23 juni 2012 de antwoordkaart Verlate inzending op. hierna hierna Vóór 1 september 2012 opsturen: een gewaarmerkte kopie van je definitieve cijferlijst en diploma. Vóór 1 augustus 2012 opsturen: een gewaarmerkte kopie van je toelatingsexamen, beschikking havo of vwo-oude stijl, niet-nederlands diploma, propedeutisch wo-diploma of afsluitend wo-diploma. Vóór 1 september 2012 opsturen: een gewaarmerkte kopie van je propedeutisch- of afsluitend hbo-diploma. 6 7

6 Havo en vwo met profiel Bij eindexamen havo en vwo met profiel wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel (met nieuw profiel inclusief het combinatiecijfer), alle eind-examencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers. Let op! Voor havo en vwo met nieuw profiel wordt het combinatiecijfer in het gemeenschappelijk deel als één vak meegeteld. De onderdelen van dit combinatiecijfer worden niet meegenomen in de berekening. Mbo niveau 4 Bij het mbo wordt het gemiddelde berekend uit de combinatie van vijf cijfers van de cijferlijst die het hoogste gemiddelde oplevert. Competentiegerichte beroepsopleidingen werken met kerntaken en bijbehorende werkprocessen. Het gemiddelde eindexamencijfer wordt berekend op basis van de vijf hoogste cijfers voor de kerntaken. Als een onderwijsinstelling de beoordeling baseert op werkprocessen in plaats van op kerntaken, dan moet de onderwijsinstelling een aparte resultatenlijst toevoegen waarop de beoordelingen van de werkprocessen zijn gebundeld per kerntaak en zijn uitgedrukt in een beoordeling per kerntaak. Bij de berekening worden de resultaten voor de onderdelen leren, loopbaan en burger- schap, Nederlands, rekenen en Engels of een andere moderne vreemde taal, buiten beschouwing gelaten. Bij een cijferlijst met minder dan vijf cijfers wordt het gemiddelde berekend van het aantal vermelde cijfers. Het kan voorkomen dat in plaats van cijfers, andere waarderingen worden gebruikt. In dat geval worden de waarderingen uitmuntend, zeer goed, goed, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende, ruim onvoldoende, slecht en zeer slecht geïnterpreteerd als respectievelijk 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Als er bij het diploma geen resultatenlijst is afgegeven die voldoet aan bovenstaande vereisten, dan volgt indeling in lotingsklasse C. Niet-reguliere vooropleidingen Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere vooropleidingen. Reguliere vooropleidingen voor het hbo zijn mbo niveau 4, havo met profiel en vwo met profiel. Voor het wo is alleen vwo met profiel een reguliere vooropleiding. Alle andere vooropleidingen, waaronder propedeutische getuigschriften, zijn nietreguliere vooropleidingen. Ben je in het bezit van een diploma van een reguliere vooropleiding, dan plaatst DUO je op basis van dat diploma en/of cijferlijst in een lotingsklasse. Heb je geen reguliere vooropleiding dan plaatst DUO je op basis van de niet-reguliere vooropleiding in de lotingsklasse C. 8

7 Je kansen Door middel van gewogen loting bepaalt DUO of een student inloot of uitloot. De student krijgt volstrekt willekeurig een lotnummer toegekend op basis van een door de notaris getrokken letter-en cijfercombinatie. Daarna wordt de student ingedeeld in een lotingsklasse op basis van (het cijfergemiddelde van) de vooropleiding. De inlotingskansen in de verschillende lotingsklassen verhouden zich onderling als volgt: B : C : D : E = 9 : 6 : 4 : 3. Hoe hoger de lotingsklasse, hoe meer kans om ingeloot te worden. De combinatie van lotnummer en lotingsklasse bepaalt uiteindelijk of de student inloot of uitloot. Wat jij moet doen Zorg dat je vóór de uiterste inzenddatum een gewaarmerkte kopie van het bewijsstuk van je vooropleiding naar DUO stuurt. Gewaarmerkt betekent dat de kopie getekend of gestempeld is door de directie van de school. Neem voor het waarmerken wel altijd je originele diploma en cijferlijst mee. Stuur bij meerdere vooropleidingen alle bewijsstukken op. Stuur met je bewijsstukken het retourformulier mee dat DUO je begin mei toestuurt. Vermeld op elk bewijsstuk je burgerservicenummer, de opleidingscode en de onderwijsinstellingscode. Je vindt deze codes op de achterzijde van het retourformulier. Doe je dit ar eindexamen havo met profiel of vwo met profiel, dan kan de school je direct na de uitslag van het examen een voorlopige cijferlijst uitreiken. Een voorlopige cijferlijst kan alleen worden geregistreerd als de volgende informatie erop staat vermeld: persoonsgegevens het profiel en de verdeling ervan in gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrije deel combinatiecijfer (met nieuw profiel) geslaagd Kijk in de schema s Nadere vooropleidingseisen en Inzendtermijnen welke data voor jou van toepassing zijn. Stuur geen vragen met je bewijsstukken mee. In verband met de grote hoeveelheid te verwerken diploma s en cijferlijsten kan DUO die niet beantwoorden. Wat DUO doet Uitslag Als je vóór 5 juli 2012 alle vereiste bewijsstukken hebt opgestuurd, krijg je in de tweede helft van juli de uitslag van de centrale en decentrale loting thuisgestuurd. Heb je vóór 5 juli 2012 schriftelijk gemeld dat je de vereiste bewijsstukken pas later kunt insturen, dan krijg je pas na ontvangst van de betreffende bewijsstukken de uitslag. Het bewijs van toelating krijg je altijd van DUO, dus ook als je decentraal bent geplaatst. 9

8 Na de uitslag Als je bent geplaatst via decentrale selectie, centrale selectie of rechtstreeks bent toegelaten tot een opleiding met een loting, kun je je pas laten inschrijven bij de onderwijsinstelling als je een op naam gesteld bewijs van toelating van DUO hebt ontvangen. Binnen vier weken na dagtekening van het bewijs van toelating moet je je inschrijving vervolgen via Als je dat niet binnen deze termijn doet, vervalt het bewijs van toelating. Wil je toch geen gebruik maken van je bewijs van toelating, trek dan zo snel mogelijk je aanmelding in via en stuur het bewijs van toelating terug naar DUO met de mededeling dat je afziet van inschrijving. Let op: ook als in Studielink staat dat je vooropleiding geverifieerd is, moet je een bewijsstuk voor deelname aan de loting naar DUO sturen. Tweede loting Voor sommige opleidingen vindt er na de eerste loting een tweede loting plaats. Dit is het geval als er na de eerste loting nog plaatsen onbezet blijven of als er in de weken na de eerste loting ingelote studenten afzien van hun plaatsing. Na de uitslag van de eerste loting zie je op de website van DUO welke opleidingen mogelijk in aanmerking komen voor een tweede loting. Je kunt je voor maximaal één van deze opleidingen aanmelden via Studielink. Doe dit wel binnen twee weken na ontvangst van het bericht van uitloting. 10 Let op: op het moment van publicatie van de lijst met opleidingen die mogelijk in aanmerking komen voor een tweede loting, kan het voorkomen dat nog niet voor alle opleidingen plaatsen beschikbaar zijn. Het kan ook voorkomen dat er helemaal geen tweede loting kan plaatsvinden. Raadpleeg daarom regelmatig de lijst op de website van DUO voor de laatste stand van zaken. Naplaatsingen Tot en met 25 september 2012 vult DUO de plaatsen op die beschikbaar komen door terugtrekking van ingelote studenten. Als je bent uitgeloot, doe je automatisch mee met de naplaatsing van je opleiding. Wil je na ontvangst van het bericht van uitloting niet deelnemen aan de naplaatsing, dan moet je je inschrijvings verzoek intrekken via Studielink. Bewijs van toelating ruilen bij opleidingsloting Heb je een bewijs van toelating gekregen, maar wil je de opleiding volgen aan een andere dan de toegewezen onderwijsinstelling? Dien dan een ruilverzoek in via de ruilbeurs op De ruilbeurs gaat op de dag na de lotingsuitslag om uur open. DUO moet het ruilverzoek binnen twee weken na dag tekening van het bewijs van toelating hebben ontvangen. Voorwaarde voor het indienen van een ruilver-

9 zoek is dat je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de gewenste onderwijsinstelling en dat je het bewijs van toelating niet via de decentrale selectie hebt verkregen. Ruiling is alleen mogelijk bij een opleidingsloting met meerdere onderwijsinstellingen. DUO maakt een lijst van studenten die willen ruilen, waarbij de datum en het tijdstip van binnenkomst van je verzoek je plaats op de lijst bepaalt. Als je meerdere ruilverzoeken indient, gaat DUO uit van het meest recente verzoek en wordt het eerdere verzoek overschreven. Is ruilen mogelijk, dan krijg je zo snel mogelijk een nieuw bewijs van toelating. Je kunt tot en met 25 september 2012 een ruilverzoek indienen. De kans dat je kunt ruilen is zeer gering, omdat DUO bij het uitreiken van het bewijs van toelating al rekening heeft gehouden met de opgegeven voorkeur. Verzoeken 1 Overmacht Ben je ingeloot maar er is sprake van een overmachtsituatie waardoor je het studiear niet kunt starten, dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen voor een voorlopig bewijs van toelating voor het volgende studiear. Dit verzoek moet je indienen binnen twee weken na de dagtekening van je bewijs van toelating. 2 Uitgeloot Als je uitgeloot bent, kun je binnen zes weken na dagtekening van het bericht van uitloting een gemotiveerd verzoek indienen voor een bewijs van toelating buiten de loting om. Je moet dan wel kunnen aantonen dat uitloting voor jou een onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Je doet dan een beroep op de hardheidsclausule. 3 Ingeloot voor opleiding, maar niet voor instelling van eerste voorkeur Heb je een bewijs van toelating voor de opleiding maar niet voor de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur? Dan kun je naast een ruilverzoek binnen twee weken na dagtekening van je bewijs van toelating een gemotiveerd verzoek indienen om alsnog in aanmerking te komen voor de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur. Je moet dan wel kunnen aantonen dat uitloting voor deze onderwijsinstelling voor jou een onbillijkheid van overwegende aard oplevert. Je doet dan een beroep op de hardheidsclausule. Dit is alleen mogelijk als je deelmt aan een opleidingsloting. Het adres voor het insturen van de bovenstaande verzoeken is: Dienst Uitvoering Onderwijs Afdeling CBAP/Loting Antwoordnummer 507, 9700 WB Groningen Fax (050) Stuur je het verzoek vanuit het buitenland gebruik dan het volgende adres: Dienst Uitvoering Onderwijs Int. Antwoordnummer, I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 507, 9700 WB Groningen PAYS-BAS Voor beide adressen geldt dat het niet nodig is om een postzegel te plakken. Meer informatie over het indienen van verzoekschriften vind je op 11

10 Bezwaar DUO mt in de procedure van de centrale aanmelding en selectie meerdere beslissingen. Tegen deze beslissingen kun je bezwaar aantekenen. Bezwaarschriften stuur je binnen twee weken na ontvangst van de beslissing van DUO naar: Dienst Uitvoering Onderwijs Bezwaar en Beroep Postbus EA Groningen Vermeld linksboven op de brief en op de envelop Bezwaar. Ben je het niet eens met de uitslag van de decentrale selectie, dan moet je je wenden tot de onderwijsinstelling. Handige tips Vermeld op elk bewijsstuk je burgerservicenummer, de opleidingscode en de onderwijsinstellingscode van de opleiding die je wilt volgen. Zorg ervoor dat de gevraagde bewijsstukken op tijd op het juiste adres aankomen. Gebruik daarvoor de antwoordenvelop van DUO. Zorg dat je tijdens de selectieprocedure bereikbaar bent. Ga je in die periode op vakantie? Zorg dan dat je iemand machtigt om je zaken waar te nemen. Ontvang je studiefinanciering? Vergeet dan niet om wijzigingen van opleiding of onderwijsinstelling aan DUO door te geven. Je kunt je wijziging doorgeven via Mijn DUO op Ga je verhuizen? Geef dit dan op tijd door via Studielink. Als er iets verandert in je woonsituatie (uitwonend of thuiswonend) moet je dat doorgeven aan DUO in verband met je studiefinanciering. Dit kan door in te loggen op Controleer regelmatig je gegevens in Studielink. Contact Misschien heb je na het lezen van deze folder nog vragen. Kijk dan eens op Je kunt ons ook bellen of één van onze servicekantoren bezoeken. De adressen vind je op onze internetsite. Dienst Uitvoering Onderwijs Afdeling CBAP/Loting Antwoordnummer 507, 9700 WB Groningen Infolijn (050) Fax (050) , 12

11 Deze folder is een uitgave van: Dienst Uitvoering Onderwijs Postbus LG Groningen Infolijn t Internet Servicekantoren: kijk op de internet site voor adressen en openingstijden Rijksoverheid Februari 2012 Publicatie-nr. 4002/12-OS-02

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Daarom moet je deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats op de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Je hebt je aangemeld voor een opleiding met een loting. Dit betekent dat je moet deelnemen aan de selectieprocedure om een plaats te krijgen bij de

Nadere informatie

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting

Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Aanmelden studie Alles over opleidingen met een loting Deze folder is een uitgave van: Postbus 30155 9700 LG Groningen 050 599 77 55 www.duo.nl Servicekantoren: kijk op de internetsite voor adressen en

Nadere informatie

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs

Handleiding. Loting voor het Hoger Onderwijs Handleiding Loting voor het Hoger Onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 3.5 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 5 1.1 Afdeling loting... 5 1.2 Soorten lotingstudies...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs Aanvragen Studiefinanciering Informatieboekje Examenleerlingen Decanaat 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding blz. 3 Aanmelden en studiefinanciering. Hoe

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan!

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! Verder studeren na examen Bedrijfsopleidingen Opleidingen buiten het (normale) HBO/WO Buitenland Reguliere HBO- en WO-instellingen Bedrijfsopleidingen Zoals: inservice

Nadere informatie

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.326 Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.ocwduo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2011 2012 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...7 B Communication and Media

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie

Decentrale selectie 2016-2017. Klinische Technologie Decentrale selectie 2016-2017 Klinische Technologie Decentrale selectie Klinische Technologie 2016-2017 Het aantal plaatsen voor de gezamenlijke bacheloropleiding Klinische Technologie van de TU Delft,

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi. Studiejaar 2013-2014 Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2013-2014 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 4 Wetenschappelijk onderwijs... 7 Opleidingsfixus... 8 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

NA HAVO-5. M. Wiegeraad

NA HAVO-5. M. Wiegeraad NA HAVO-5 M. Wiegeraad ONDERWERPEN HOGER ONDERWIJS: Hoger Beroeps Ondewijs (HBO) Wetenschappelijk Onderwijs (WO) Aanmelding Bacherlor / Master Buitenland? Doorstroming HAVO-5 VWO-5 HET HOGER ONDERWIJS

Nadere informatie

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu?

Juli 2012. Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Juli 2012 Je bent uitgeloot voor geneeskunde. Wat nu? Je bent uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Dat betekent dat je nu moet kiezen wat je het komende jaar gaat doen. Kies je voor een andere studie?

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland

Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.323 Studiefinanciering voor een mbo-opleiding in het buitenland brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2012 Sommige beroepsopleidingen kun je volledig in het buitenland

Nadere informatie

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi

Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing. Jaarverslag Numerus Fixi Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing Jaarverslag Numerus Fixi Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN...4 Wetenschappelijk onderwijs...7 Opleidingsfixus...8 B Biomedische Wetenschappen...9

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Welkom! Voorlichting Examenjaar havo-5 & vwo-6. donderdag 8 september 2016

Welkom! Voorlichting Examenjaar havo-5 & vwo-6. donderdag 8 september 2016 Welkom! Voorlichting Examenjaar havo-5 & vwo-6 donderdag 8 september 2016 Even voorstellen Marco Bakker, afdelingsleider havo Nico Hovius, afdelingsleider vwo Kathleen Gabriëls, decaan havo/vwo Even voorstellen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4001

ECLI:NL:RBNNE:2016:4001 ECLI:NL:RBNNE:2016:4001 Instantie Datum uitspraak 31-08-2016 Datum publicatie 31-08-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer LEE 16/3411 en LEE 16/3412 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013

Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310. Ouderbijdrage 2014. brochure. bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.310 Ouderbijdrage 2014 brochure bronnen www.duo.nl, oktober 2013 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2014 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

5 havo, op naar een definitieve keuze!

5 havo, op naar een definitieve keuze! 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

Ouder. 5 havo, op naar een definitieve keuze! Begeleiding bij het kiezen

Ouder. 5 havo, op naar een definitieve keuze! Begeleiding bij het kiezen 5 havo, op naar een definitieve keuze! Ouder Leerling Mentor Decaan Begeleiding bij het kiezen Mentor coacht het proces : Hoe gaat het met je studiekeuze? Welke opendagen en meeloopdagen heb je bezocht?

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Decentrale selectie studiejaar 2017-2018 Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Veelgestelde vragen Wat is decentrale selectie? Decentrale selectie wordt bij

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

Om toegang te kunnen krijgen tot de opleiding Geneeskunde, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen:

Om toegang te kunnen krijgen tot de opleiding Geneeskunde, dien je te voldoen aan onderstaande toelatingseisen: VEELGESTELDE VRAGEN GENEESKUNDE Toelating Geneeskunde Aanmelding en loting Decentrale Selectie Zij-instroom/overstap Bijvakken of stages volgen bij Geneeskunde Buitenlandse artsen Toelating Geneeskunde

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan)

PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) INFORMATIEAVOND PROGRAMMA Arnold Maarse (teamleider havo bovenbouw en VWO a.i.) Yvonne Leferink (decaan) 1. Welkom 2. Examen 3. Decaan EXAMEN Schoolexamen (SE) Centraal examen (CE) SCHOOLEXAMEN Drie categorieën:

Nadere informatie

Diploma's. Verklaring afgelegd examen

Diploma's. Verklaring afgelegd examen Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.1.7 Diploma's. Verklaring afgelegd examen brochure bronnen www.ocwduo.nl, november 2010 Wie zijn diploma, certificaat of cijferlijst is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep)

Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.62 Oneens: uw goed recht (bezwaar en beroep) brochure bronnen - brochure Oneens: uw goed recht van DUO, november 2011 Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst

Nadere informatie

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016

Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 Studiefinanciering Berekenen ouderbijdrage 2016 De ouderbijdrage is het bedrag dat u verondersteld wordt bij te dragen aan de studiekosten van uw kind. De hoogte van de ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep

Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.3.51 Oneens: uw goed recht Bezwaar en beroep brochure bronnen www.duo.nl, november 2012 In deze brochure wordt beschreven hoe de procedure verloopt als men bewaar wil

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE. september 2017 door Ellen Nieuwelink

INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE. september 2017 door Ellen Nieuwelink INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE september 2017 door Ellen Nieuwelink GEEN GETREUZEL! Benut de Kjd die nog rest voor de inschrijving goed. Zoek/vraag zoveel mogelijk informake op Bezoek

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Eindexamens 2015. De data en eisen

Eindexamens 2015. De data en eisen Eindexamens 2015 De data en eisen Maart 2015 Toetsperiode 2 Rekentoets 16 20 maart Vanaf 17 maart Examenkrant is in maart uitgedeeld aan alle leerlingen / www.mijneindexamen.nl voor een digitaal overzicht

Nadere informatie

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017

Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Tandheelkunde studeren aan de Radboud Universiteit studiejaar 2017 Raadpleeg voor meer informatie en de Regeling toelating tot de Bacheloropleiding Tandheelkunde Nijmegen onze website www.ru.nl/opleidingen/bachelor/.

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016

Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 Studiefinanciering Bereken de aanvullende beurs 2016 De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit onderdeel van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Hoe hoger het inkomen

Nadere informatie

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar Ouderavond H5 en V6 2 oktober 2013 Examenjaar 1 Schoolexamen (SE) Centraal Examen (CE) schoolexamen Start in havo-4 of vwo-4 Vastgelegd per vak in het pta (programma van toetsing en afsluiting) 2 SE-kaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

memo office of the university ssc/i&a Behandeladvies > Ter bespreking Aan: leden stuurgroep SL-SIS, bijeen 28-04-2010 Van: mw. mr. E.

memo office of the university ssc/i&a Behandeladvies > Ter bespreking Aan: leden stuurgroep SL-SIS, bijeen 28-04-2010 Van: mw. mr. E. office of the university ssc/i&a memo Behandeladvies > Ter bespreking Aan: leden stuurgroep SL-SIS, bijeen 28-04-2010 Van: mw. mr. E. van Schaik Datum: 27 april 2010 Onderwerp: Overzicht tijdpad procedure

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Algemene informatie avond. 5 havo 2014-2015

Algemene informatie avond. 5 havo 2014-2015 Algemene informatie avond 5 havo 2014-2015 Programma Peptalk door dhr. T. Oudejans Gang van zaken tijdens eindexamenjaar door dhr. A. van Nunen Informatie over het hbo door mw. I. Kalthoff Pauze Informatie

Nadere informatie

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015

Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6. donderdag 10 september 2015 Welkom Welkom! Voorlichting Examenjaar HAVO-5 & VWO-6 donderdag 10 september 2015 Even voorstellen drs. M.C.L. Bakker, afdelingsleider havo N.Ph. Hovius, afdelingsleider vwo K.G.W.M. Gabriëls, decaan havo

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba

Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Aanvragen Studiefinanciering voor studenten van de Nederlandse Antillen en Aruba Dit formulier Gebruik dit formulier als je op de Nederlandse Antillen of Aruba woont en je studiefinanciering wilt aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h september

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h september INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h 2015-2016 11 september 2015 1 WELKOM F. van Damme, conrector bovenbouw havo Mw. Y. van Nuland, leerjaarcoördinator 5 havo B.Bogaers, decaan havo Mw. M. Molenschot, decaan

Nadere informatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie

Wijzigingen Scholier. Je gegevens. > Heb je geen BSN, vul dan je onderwijsnummer in. Wijziging woonsituatie Wijzigingen Scholier Voor scholieren in het voortgezet onderwijs met tegemoetkoming scholieren Dit formulier Dit formulier is voor scholieren die tegemoetkoming scholieren (hebben) ontvangen en een wijziging

Nadere informatie

Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5

Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5 Info-avond ouders/verzorgers/leerlingen HAVO 5 Nicolette de Ruiter afdelingsleider havo Jan van Etten decaan EXAMENJAAR HAVO 5 Examen in 2 delen : SCHOOLEXAMEN (SE) CENTRAAL EXAMEN (CE) DOCUMENTEN www.mencia.nl

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Vanaf 1 e kwartaal na 18 e verjaardag -Dus: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016 kinderbijslag

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO van magister Indeling van de avond

Nadere informatie

WELKOM OUDERAVOND VWO 6 Maandag 14 september 2015

WELKOM OUDERAVOND VWO 6 Maandag 14 september 2015 WELKOM OUDERAVOND VWO 6 Maandag 14 september 2015 Agenda Welkom! Voorstellen Opbouw van het examenjaar Slaag-/zakregeling Examenreglement Studeren na het diploma Ontmoeting met de mentor Voorstellen Mentoren:

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland Aanvraag Ov-vergoeding buitenland 1 Je gegevens Dit formulier Met dit formulier kun je een maandelijkse vergoeding aanvragen als je tijdelijk een deel van je Nederlandse studie in het buitenland volgt.

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

Algemene ouderavond. 5 havo 2009-2010

Algemene ouderavond. 5 havo 2009-2010 Algemene ouderavond 5 havo 2009-2010 Welkom op Programma Inleiding door dhr. T. Oudejans Gang van zaken tijdens eindexamenjaar door dhr. A. van Nunen Pauze met inloopgesprekken mentoren Een aantal knopen

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Havo 5 Vwo 6. Welkom

Havo 5 Vwo 6. Welkom Havo 5 Vwo 6 Welkom Voorstellen Dhr. Legierse Teamleider Havo Dhr. Akaouche Dhr. Eggen Dhr. Van Tilburg Mentoren Havo Dhr. Bentlage Teamleider Vwo Mevr. Beverwijk Mentor Vwo Mevr. Driever Decaan Voorstellen

Nadere informatie

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016

Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu. Decanaat 2015/2016 Decaan: LoesFruijt L.fruijt@berlagelyceum.eu Decanaat 2015/2016 DEDECAANNET Site Berlage Onderwijs Decaan Decanaat vwo www.berlagelyceum.dedecaannet.nl Registreren en inloggen. kiezen Keuzestijlen Rationeel

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering mbo voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Nadere informatie

HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017

HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017 HAVO 5 & VWO 6 Examenjaar 2017-2018 Decanaat: Marion Bosma Havo: 26 september 2017 Vwo: 28 september 2017 Kiezen is een proces 1. Oriënteren Welke belangstelling/interesse? 2. Verkennen Bezoek Open dag,

Nadere informatie

Algemene informatie avond. 5 havo 2015-2016

Algemene informatie avond. 5 havo 2015-2016 Algemene informatie avond 5 havo 2015-2016 Programma Peptalk door dhr. T. Oudejans Gang van zaken tijdens eindexamenjaar door dhr. A. van Nunen Informatie over het hbo door dhr. F. Schijvens Pauze Informatie

Nadere informatie