Naar een asset management leidraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een asset management leidraad"

Transcriptie

1 Naar een asset management leidraad Bart Knepper, Waterschap Vallei en Veluwe John de Croon en Ype Wijnia, AssetResolutions Utrecht, 7 februari 2013

2 Agenda Waarom een leidraad Asset management in vogelvlucht De asset management discussie Het vervolg

3 Waarom een leidraad?

4 Bestuursakkoord waterketen Verbetering kosteneffectiviteit Vermindering kwetsbaarheid Systematischer en efficiëntere operationele taken Gemeenschappelijke investeringsprogramma s

5 Waarom asset management? Asset management is een logische vervolgstap in het professionaliseren van het beheer van de assets

6 Complicatie De keten is geen apart bestuursorgaan maar bestaat uit veel partijen 25 waterschappen 415 gemeenten Fysiek gekoppeld maar organisatorisch gescheiden

7 Uitdaging Hoe zorgen we dat niet iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden? Hoe zorgen we dat het asset management van riool en zuivering op elkaar aansluit?

8 De oplossing Schrijf een leidraad die als referentie kan dienen voor de invoering van asset management bij alle partijen in de afvalwaterketen

9 Teamsamenstelling RIONED AssetResolutions TU Delft Ton Beenen (opdrachtgever) John de Croon Ype Wijnia Wouter van Riel Gemeenten Henk Borgmeier (Zwolle) Wim van der Vliet (Rotterdam) Han Lensink (Amersfoort) Raymond Kouwenberg (Bergen op Zoom) Waterschap Bart Knepper (WV&V) Wim Braakhekke (WRIJ) Roland Boer (BBD) Frank Verkuijlen (WBL) Joyce Rombouts (HDL) Martin Oordt (WZZ) Wouter van Vuuren (WSRL) Nico Beumer (Waternet) Saskia Holthuijsen (Waternet)

10 Voortraject Het ontwerp voor de leidraad is met een team deskundigen gemaakt

11 Bedrijfswaarde Financieel Veiligheid Kwaliteit van levering Wateroverlast Vuilvracht Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Hoog Zeer hoog Categorie [k ] [pt] [kvbm] [#huizen] [m3] <0,01 0,01-0,1 0, >=100 Extreem >=25000 >=25000 >=50000 >=10000 >= Ernstig >=2500 >=2500 >=5000 >=1000 >= Behoorlijk >=250 >=250 >=500 >=100 >=40000 Matig >=25 >=25 >=50 >=10 >=4000 Klein >=2,5 >=2,5 >=5 >=1 >=400 Verwaarloosbaar >=0,25 >=0,25 >=0,5 >=0,1 >= M H ZH O O O L M H ZH O O V L M H ZH O V V L M H ZH V V V L M H V V V V L M 1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Alternatief 0 Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Economie (10 jr) M 0 22,2 [2,22 AE] 21,5 [2,15 AE] 17,0 [1,7 AE] Veiligheid H [750k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] Technische kwaliteit M [75k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] Compliance H [750k ] M [75k ] L [7,5K ] M [75k ] Kwaliteit leefomgeving H [750k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] Milieu M [75k ] M [75k ] L [7,5K ] M [75k ] Imago H [750k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] TCO [An.Eq.] 3,15 M 2,40 M 2,19 M 2,15 M Huidig resultaat Bedrijfswaardenmodel Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Hoog Zeer hoog Bedrijfswaarde Economie Veiligheid Beschikbaarheid Kwaliteit MIlieu Compliance Reputatie leefomgeving <0,003 0,003-0,03 0,03-0,3 0, >=30 KPI Ernstgraad Gebruiksdagen Wateroverlast Verloren vuilvracht Ernstgraad Ernstgraad Effectcategorie [ ] [pt*] [GD] [#woningen] [m3] [pt*] [pt*] Catastrofaal >25 Meerdere doden >10000 > M m3 Stille curator, Internationale M > Strafrechtelijke commotie M H ZH O O O veroordeling bestuurder strafzaak bestuurder Ernstig 2,5M-25M Één dode, > 1000 > 2M m3 Nationale blijvend ernstig commotie L M H ZH O O letsel/invaliditeit Procesmodel Behoorlijk 250k-2,5M Ernstig gewonde > 100 >200k m3 Dwangbevel, boete 6e categorie Regionale commotie V L M H ZH O Matig 25k-250k Lost time incident > 10 > 20k m3 Aanwijzing, boete 5e categorie Lokale commotie V V L M H ZH Klein 2,5k-25k EHBO 1-10 > 1 > 2k m3 Waarschuwing/onder zoek bevoegd gezag, boete 3e categorie Verwaarloosbaar <2,5k Gevaarlijke situatie Rol Asset Eigenaar Asset Manager Service Provider <1 > 25 m straat >200 m3 Muldertransactie/ boete 1e categorie Verantwoordelijkheid Visie Risicobeheer, Beleids- en planvorming, Programmamgt. Bouwen en onderhouden bedrijfsmiddelen Klacht van meerdere klanten samen Interne discussie/ Klacht individuele klant Bedrijfsmodel V V V L M H V V V V L M Taken Beheren bedrijfs- en asset portfolio Vaststellen prestatiecriteria Analyseren specifieke aandachtspunten Contact houden met toezichthouder(s) Financiering verzorgen van assets Investeringsplanning Bepalen asset strategieën en standaarden Vaststellen risicoprofiel Programmamanagement Managen asset prestaties Marktconform bouwen en onderhouden assets Toewijzen mensen en middelen Dataverzameling Projectmanagement Contracten opstellen met en managen van externe service providers De kerngedachte achter de rolsplitsing is dat elke taak zijn eigen specialisme is. Bovendien zouden partijen zonder de rolscheiding hun eigen werk kunnen gaan verzinnen. Documentatietemplates Hoofdstuk Probleem- Wat is de probleemsituatie? Verkenning - In Rotterveen en Bestendam staan twee RWZI s waarbij de eisen van de Wet Milieubeheer vergunning voor geluid en stank soms worden overschreden. Afbakening Wat is de kern van het probleem? Bij overbelasting (te veel vuil of te veel water) of procesverstoringen (door technisch falen of fouten in de bediening) wordt niet alle vervuiling verwerkt en dit geeft meer stank in de omgeving dan de wet milieubeheer toelaat. Bij overbelasting moeten de mechanische apparaten ook harder werken en treedt er geluidsoverlast op. De kans van optreden op deze locaties is ongeveer 0,2 (gemiddeld 1 keer per 5 jaar) per locatie Waarom is dit een probleem? Overtreding van de wet milieubeheer kan tot een boete van euro leiden. Voor de beoordeling wordt niet gewerkt met een pakkans. Stank en geluidsoverlast zijn direct van impact op de bedrijfswaarde kwaliteit van leefomgeving Wie zijn er betrokken? Omwonenden, milieu-inspectie Hoe is het probleem onder de aandacht gekomen? De afdeling <<asset management Afvalwaterketen>> Metingen van naar Waterschap aanleiding <..> van klachten / Gemeente van omwonenden <..> is verantwoordelijk voor het optimale beheer van de <<zuivering Wat is de geschiedenis / riolering>> van in het het probleem? gebied van <<zuiveringskring / gemeente / waterschap>>. Geen, probleem is ontstaan doordat er dicht bij RWZI gebouwd is Welke bedrijfswaarden zijn van toepassing? Imago Uitgaande van de missie van <<de organisatie>>: Controlevraag 1: Is er een koppeling aan andere problemen? Nee <<Schoon water en droge voeten>> Controlevraag 2: wanneer de vorige vraag met ja is beantwoord, moeten die problemen dan gelijktijdig opgelost worden? Alternatieven Is er meer dan één oplossing denkbaar? Heeft <<asset management Afvalwaterketen>> de volgende missie geformuleerd: 0. Niets doen 1. Rotterveen geheel vernieuwen en Bestendam renoveren <<Gecontroleerde afvoer van regen en afvalwater/ 2. gecontroleerde Rotterveen sluiten zuivering en Bestendam van het uitbreiden afvalwater>> en renoveren 3. Alleen niet-acceptabele risico s Rotterveen aanpakken en Bestendam renoveren Om de taken optimaal te kunnen uitvoeren is de organisatie Hoe scoren aangepast die oplossingen volgens op het de zogenaamde bedrijfswaarden? best practice organisatie model voor asset management met daarin onderscheid tussen de rol van asset owner, asset manager en service provider Definitie Werkstroom Klantgedreven werk is werk dat op basis van - een De extern asset verzoek owner is geïnitieerd verantwoordelijk wordt. voor Projecten het bepalen binnen van deze de flow met de assets te realiseren doelstellingen/prestaties en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde (financiële) middelen. kennen een offertetraject waarbij de externe partij de beslissing neemt. In het algemeen wordt voor deze projecten ook een factuur gestuurd. - De asset manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van effectief en efficiënt beleid waarmee de Uitgangspunten doelstellingen van de asset owner kunnen worden verwezenlijkt. Daarnaast zorgt hij voor de adequate Deze werkstroom-sla valt onder de afspraken gemaakt uitbesteding in de aan Samenwerkingsovereenkomst de service provider de voortgangsbewaking AsM /SP. over de in opdracht gegeven Doelstelling van deze overeenkomst werkzaamheden. Het doel van deze overeenkomst is om centraal een aantal afspraken over de flow en opvolging van de projecten - De service provider is verantwoordelijk voor het Wat effectief zijn de en onzekerheden efficiënt uitvoeren en risico s? van de door de asset binnen deze werkstroom die anders per programma SLA onder deze werkstroom gemaakt zouden moeten worden. manager ontwikkelde en door de asset owner geaccordeerde Scores op het monetair maatregelen. equivalent voor de risico s zijn onnauwkeurig. Een risico voor dit project is dat de eisen Procesflow en criteria voor projecten onder deze werkstroom aangescherpt worden en dan voldoet alternatief 3 niet meer en moet circa 9 miljoen aan extra kosten gemaakt Klantgedreven Standaard De precieze Specifiek toewijzing van specifieke verantwoordelijkheden Maatwerk worden. binnen de organisatie is vastgelegd in het 1 Intake (vaststellen document <<Rolverdeling asset management>> Keuze Wat is de som van de scores? precieze klantvraag) Alternatief 3 scoort het beste. Niets doen is ieder geval de slechtste oplossing SP De precieze SP wijze van samenwerking tussen SP/ASM asset manager en service provider wordt gedefinieerd in het Wat is de gevoeligheid voor veranderingen in de score? 2 Capaciteitstoets, basic document <<Samenwerkingsovereenkomst asset management>>. Gezien de onzekerheid in de risicowaardering schelen de scores van alternatief 2 en 3 niet significant. Of ze engineering toets veel verschillen met alternatief 1 is twijfelachtig, al is alternatief 2 op alle punten beter dan alternatief 1. Alle technische noodzaak - Uitgangspunten: De relatie tussen asset manager alternatieven en service schelen provider significant is er een met van niets strategisch doen. Als er meer dan 0,5% kans is dat de eisen aangescherpt SP AsM AsM partnerschap: beide partijen verplichten zich met worden belangen waardoor van Rotterveen de ander niet rekening meer binnen te houden eisen te brengen is scoort alternatief 2 het beste. 3 Maken offerte SP SP SP Welk alternatief scoort het beste, gegeven criteria, onzekerheden en risico s? 4 Validatie offerte (m.n. - Organisatie van het werk: Werk wordt in opdracht Gegeven gegeven de onzekerheden passend bij is de alternatief processen 2 de van beste de keuze. service Het scoort op alle criteria beter dan alternatief 1 en al kosten netuitbreiding) provider. Per soort werk worden afspraken gemaakt bij een over kleine de kans interactie op aanscherping tussen asset van de manager eisen beter en dan service alternatief 3. SP SP ASM provider Welk alternatief moet uitgevoerd worden? 5 Akkoord klant SP SP SP Alternatief 2 6 Opstellen investeringsvoorstel, interne offerte** <<De directie / het bestuur>> verklaart het volgende: De zuivering moet wel blijven draaien tijdens de ombouw. Kritieke werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden Implementatie Wat zijn de aandachtspunten voor de uitvoering? SP SP ASM bij droog weer, dan is er voldoende buffer 7 Detail engineering SP - Asset management SP raakt de gehele Evaluatie organisatie SP Wanneer vallen effecten van de keuze te verwachten? 8 Interne beslissing* Kosten kunnen direct na project geëvalueerd worden, de effectiviteit van sluiten van Rotterveen is zeker, die van Volgens tabel Volgens tabel Volgens tabel - Besluitvorming vindt plaats conform de bedrijfswaarden, Bestendam doelstellingen kan eigenlijk pas en (statistisch kaders van gesproken) de asset na owner, 6 keer overtredingsinterval vastgesteld worden (=30 9 Plannen SP waaronder SP de regels voor Corporate Governance SP jaar). en Mindere risicobeleid stankoverlast kan al binnen een jaar na realisatie vastgesteld worden 10 Realiseren SP SP SP - De bedrijfswaarden en hun waardering voor asset management zijn vastgelegd in het document 11 Tech. Afsluiting SP <<risicobeleidsverklaring SP asset management>> SP 12 Adm. Afsluiting SP - Beslisbevoegdheden SP zijn vastgelegd in SP+ASM het document <<beslisbevoegdheden>> - Asset management vindt plaats volgens de principes van Risk Based asset management waarbij op basis Klantgedreven Standaard van geconstateerde Specifiek risico s voor de bedrijfswaarden Maatwerk het optimale beleid ontwikkeld en in opdracht gegeven Riolering < wordt. < > Zuivering n.v.t. n.v.t. Alles - Asset management verbindt zich tot het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving - Asset management streeft naar een continue verbetering van het asset management proces Op te leveren informatie in opvolging (per programma) Ex post: Aantallen en kosten, uitgesplitst naar - producten Deze verklaring is beschikbaar voor alle belanghebbenden Nominatief (aanvullend op Ex post) : Status per maatwerkproject in het programma Ondertekening <<ASM Hoofd programma management>> Ondertekening: <<SP Hoofd <<Algemeen accountmanagement>> Directeur>> <<Hoofd Asset management>> De leidraad is gereed voor gebruik (onder begeleiding) in de pilots, maar nog niet klaar voor bredere verspreiding

12 Routekaart Opstellen roadmap Opstellen 80% leidraad Pilots Aanvullen leidraad Proefdraaien Roll out Aanvullen van de leidraad met praktijkvoorbeelden Detaillering. Bij alle partijen een keer door het proces gaan. Detail kosten/batenanalyse Zelf asset management kunnen uitvoeren De volledige invoering van asset management vraagt verscheidene jaren. De leidraad is een eerste stap.

13 Asset management in vogelvlucht Wat maakt asset management anders dan rioleringsbeheer?

14 Wat is een asset? Financiële activa Mensen Fysieke bedrijfsmiddelen Immateriële activa Informatie

15 Wat is asset management? Asset management is een chic woord om de boel uit te knijpen Oude wijn in nieuwe zakken; dat doen we al jaren Het opmaken van budget aan het eind van het jaar Asset management is een bedrijfsfilosofie Het uitstellen van investeringen Alle uitvoerende werkzaamheden uitbesteden Modern onderhoudsmanagement Asset management is een bezweringsformule Werk tegen het laagste bod uit laten voeren Elk van deze perspectieven is waar, maar een beetje ongenuanceerd. Maar wat is asset management dan wel?

16 Asset management is zowel bèta. t T h e h t h * ) ln( * ) ( P p c C r C C t H * ) )*( ( ) ( 1 ) ( t h e t H * 1 ln *ln ) ln( h C C C r h T t p c p

17 .als gamma systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een organisatie haar fysieke bedrijfsmiddelen optimaal beheert, evenals de daarmee verbonden prestaties, risico s en uitgaven, gedurende de levensduur, met als doel het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Bron: NTA 8120, asset management norm netwerkbedrijven elektriciteit en gas

18 De definitie gevisualiseerd Systematisch en gecoördineerd Uitgaven, risico en prestatie Sloop Ontwerp Fysieke bedrijfsmiddelen Over de levenscyclus Assets Gebruik Aanschaf Doelstellingen van de organisatie Bouw Droge voeten Schoon water

19 Kernpunten Organisatorische rolverdeling Procesmatig werken Bedrijfswaardenmodel Risico afweging Documentatie beslissingen

20 Bedrijfswaarde Financieel Veiligheid Kwaliteit van levering Wateroverlast Vuilvracht Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Hoog Zeer hoog Categorie [k ] [pt] [kvbm] [#huizen] [m3] <0,01 0,01-0,1 0, >=100 Extreem >=25000 >=25000 >=50000 >=10000 >= Ernstig >=2500 >=2500 >=5000 >=1000 >= Behoorlijk >=250 >=250 >=500 >=100 >=40000 Matig >=25 >=25 >=50 >=10 >=4000 Klein >=2,5 >=2,5 >=5 >=1 >=400 Verwaarloosbaar >=0,25 >=0,25 >=0,5 >=0,1 >= e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Organisatorische rolverdeling Rol Verantwoordelijkheid Taken Asset Owner Visie M H ZH O O O L M H ZH O O Beheren bedrijfs- en asset portfolio Vaststellen prestatiecriteria Analyseren specifieke aandachtspunten Contact houden met toezichthouder(s) Financiering verzorgen van assets V L M H ZH O V V L M H ZH Asset Manager Risicobeheer, Beleids- en planvorming, Programmamgt. V V V L M H V V V V L M Investeringsplanning Bepalen asset strategieën en standaarden Vaststellen risicoprofiel Programmamanagement Managen asset prestaties Service Provider Bouwen en onderhouden bedrijfsmiddelen Marktconform bouwen en onderhouden assets Toewijzen mensen en middelen Dataverzameling Projectmanagement Contracten opstellen met en managen van externe service providers De kerngedachte achter de rolsplitsing is dat elke taak zijn eigen specialisme heeft. Partijen zonder de rolscheiding kunnen hun eigen werk gaan verzinnen.

21 jan jan jan feb feb feb mrt mrt mrt apr apr apr mei mei mei Inspectie jun jun jun jul Valbeveiliging jul jul Schilderen aug aug aug sep sep sep okt okt okt nov nov nov dec dec dec Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Procesmatig werken 1 Visievorming 2 Risicobeheer 3 Planvorming 4 Programmeren Bedrijfswaarden en targets Financiën: < 50 per VE Veiligheid: DART < 1 Tech. kwaliteit: < 1/1000 w.o.k. < 1/1000 k.d.k. Milieu: <1% verloren VV Compliance <1/11000 cpk Reputatie <1/1000 c.e.k. Asset Owner Risico s en opportuniteiten (30) Stormschade bovengronds Graafschade ondergronds Verstikking medewerker Onveilige situatie kabelkelder Vallen medewerker Overstort afvalwater regen Ontploffing riool na gaslekkage Instorten weg boven lek riool Wateroverlast verstopt riool Uitval zuivering TAO invoeren Telebediening Programma s (100) Competentie Veilig werken Procedures OK Operationeel Koud werken PBM Inspecties Gemalen riool Onderhoud Schilderwerk Niveauregelaars Nieuwbouw Gemalen Netuitbreiding Renovatie Asset Manager Valbeveiliging Stelselscheiding PS=> telemetrie Opdrachten (100000) Inspectie Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Schilderen Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Valbeveiliging Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Service Provider V X V V X V V V V V V X Rapportage (100) Prestatie Financiën: 75 per VE Veiligheid: Dart 1,1 Tech. kwaliteit: w.o.k.=1/3700 k.d.k = 1/11000 Milieu: 1,3% Compliance 7000 klachten Reputatie c.e.k= 1/200 5 Contracteren SP 6 Programma Management 7 Wijzingenbeheer

22 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Het asset management systeem Bedrijfswaarden en targets Financiën: < 50 per VE Veiligheid: DART < 1 Tech. kwaliteit: < 1/1000 w.o.k. < 1/1000 k.d.k. Milieu: <1% verloren VV Risico s en opportuniteiten (30) Stormschade bovengronds Graafschade ondergronds Verstikking medewerker Onveilige situatie kabelkelder Vallen medewerker Overstort afvalwater regen Ontploffing riool na gaslekkage Instorten weg boven lek riool Wateroverlast verstopt riool Programma s (100) Competentie Veilig werken Procedures OK Operationeel Koud werken PBM Inspecties Gemalen riool Onderhoud Schilderwerk Niveauregelaars Nieuwbouw Gemalen Opdrachten (100000) Inspectie Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Schilderen Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 V X V V X V V V Rapportage (100) Schilderen Cumulatief gepland 100 cumulatief 80 uitgevoerd 60 Prognose 40 Order 20 0 Inspectie Cumulatief gepland 100 cumulatief 80 uitgevoerd 60 Prognose 40 Order 20 0 Prestatie Financiën: 75 per VE Veiligheid: Dart 1,1 Tech. kwaliteit: w.o.k.=1/3700 k.d.k = 1/11000 Milieu: 1,3% Compliance <1/11000 cpk Reputatie <1/1000 c.e.k. Asset Owner Uitval zuivering TAO invoeren Telebediening Netuitbreiding Renovatie Asset Manager Valbeveiliging Stelselscheiding PS=> telemetrie Valbeveiliging Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Service Provider V V V X Valbeveiliging Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Compliance 7000 klachten Reputatie c.e.k= 1/200

23 Effect Bedrijfswaardenmodel Frequentie M H ZH O O O L M H ZH O O V L M H ZH O V V L M H ZH V V V L M H V V V V L M Centrale vragen: Wat vind je erg? Hoe vaak mag het voorkomen? Wat heb je ervoor over om het te voorkomen?

24 Jaarlijks equivalente kosten Overlevingskans(%), cysluslengte Risico afweging Total cost of ownership voor verschillende leeftijden 500,00 450,00 400,00 350, TCO (in jaarlijks equivalente kosten) Faalrisico 300,00 250, Vervangingskost 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Geplande vervangleeftijd Gemiddelde cycluslengte Overlevingskans

25 Documentatie beslissingen

26 Wat maakt het anders? Plan Do Act Check Borgen Continue verbetering Bouwstenen zijn grotendeels hetzelfde Nieuw is sturen op voortdurende verbetering Asset management is de maximale waarde uit je spullen halen in een continu verbeterproces

27 De asset management discussie

28 Stelling Asset management kan u helpen de doelstellingen uit het bestuursakkoord te realiseren door: 1. De juiste problemen op te lossen 2. Oplossingen buiten de gebaande paden te zoeken 3. De oplossing te kiezen die het beste bij de doelstellingen van de organisatie aansluit 4. Te sturen op volledige en juiste uitvoering van de plannen 5. Praktijkervaring mee te nemen in de planvorming

29 1 Het juiste probleem oplossen Praktijksituatie: Aanleg nieuwe buis wegens capaciteitstekort riolering, terwijl bestaande buis verstopt bleek: kosten 50 p/m i.p.v. 800 p/m Oplossing: doorvragen wat de echte noodzaak van het project is Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

30 2 Oplossing buiten gebaande paden Praktijksituatie: In de upgrade van een RWZI wordt alvast capaciteit gebouwd voor een geplande uitbreiding, terwijl niet zeker is dat die volledig doorgaat. De eerste fase zou ook anders opgevangen kunnen worden Oplossing: ook altijd naar de minimale oplossing voor het acute probleem kijken Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

31 3 Keuze in lijn met doelstelling Praktijksituatie: Bij de aanleg van een gescheiden stelsel blijken een aantal aansluitingen verkeerd te zijn. Deze worden standaard opnieuw gemaakt, terwijl dat alleen zou moeten als de herstelkosten opwegen tegen de omvang van de foutieve lozing Oplossing: ook niets doen kan een keuze zijn Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

32 4 Sturing op uitvoering Praktijksituatie: plannen worden zelden binnen tijd, budget en conform specificatie uitgevoerd Oplossing: plan niet over de muur gooien, maar betrokken blijven Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

33 5 Terugkoppeling naar planvorming Praktijksituatie: Uit de doorrekening van een stelsel voor het GRP volgt dat de capaciteit voldoende is. In de praktijk blijkt er echter meermalen per jaar water op straat te staan. Oplossing: gebruiken van incidentendata in planvorming. Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

34 Het vervolg

35 Fasering Asset Management

36 Planning komende periode

37 Leidraad toepassen 1 Bedrijfswaardenmodel op maat in een aantal organisaties Bedrijfswaarden, KPI s, maatstaven Risicomatrix Praktijkcases Onderhoudsinterval Investering Voorraadbeheer Vervanging Telemetrie

38 Leidraad toepassen 2 Procesmodel op maat in een aantal organisaties Procesdefinitie, documentatie, outputs Rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Procesdoorloop Toepassen procesmodel in organisatie Organiseren van de proces review

39 De leidraad van 80% naar 99% Bedrijfswaardenmodellen samenvoegen tot nieuw referentiemodel Praktijkcases als voorbeeld opnemen Procesmodellen samenvoegen tot nieuw referentiemodel Verwerken van ervaringen tot hints en tips

40 Interesse? Contact opnemen met Ton Beenen, Stichting RIONED

41 Dank u wel! Cor Bredenhoff Bart Knepper John de Croon Ype Wijnia

ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG

ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG John de Croon 6 oktober 2011 ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG Inhoud Waarom is asset management belangrijk Wat verstaan we onder asset

Nadere informatie

Naar een leidraad Assetmanagement voor het Afvalwatersysteem

Naar een leidraad Assetmanagement voor het Afvalwatersysteem Oplegnotitie Voor u ligt een generieke beschrijving van assetmanagement instrumenten voor toepassing in de afvalwatersector. Dit werkrapport is bedoeldd voor achtergrondinformatie en bevat nog niet door

Nadere informatie

Assetmanagement Rotterdam

Assetmanagement Rotterdam NVRD Themadag BOR Assetmanagement Rotterdam 24 September 2015 Inhoud Assetmanagement algemeen Organisatie Rotterdam Assetmanagement methodiek Casus Risico-inventarisatie Risicoanalyse Beheermaatregel Prioritering

Nadere informatie

Assetmanagement STOWA RIONED. Wim van der Meer - Gemeente Rotterdam. Afvalwaterketensymposium, 27 mei 2014

Assetmanagement STOWA RIONED. Wim van der Meer - Gemeente Rotterdam. Afvalwaterketensymposium, 27 mei 2014 STOWA RIONED Assetmanagement Wim van der Meer - Gemeente Rotterdam Assetmanager riolering, gemalen & persleidingen Afvalwaterketensymposium, 27 mei 2014 1 Assetmanagement Implementatie Onderwerp Inhoud

Nadere informatie

BEDRIJFSWAARDENMODEL EN RISICOMATRIX

BEDRIJFSWAARDENMODEL EN RISICOMATRIX Ype Wijnia & John de Croon Tiel, 18 januari 2017 BEDRIJFSWAARDENMODEL EN RISICOMATRIX Agenda middag Deel Wat Wie Tijd Duur Inloop Koffie en ontvangst Allen 12:45 15 Welkom Agenda, doelstellingen, aanpak

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT RIOLERINGBEHEER

ASSET MANAGEMENT RIOLERINGBEHEER Almer de Jong en John de Croon 26 januari 2016 ASSET MANAGEMENT RIOLERINGBEHEER ERVARINGEN UITGEVOERDE PILOT 1 Complicatie en vraag Situatie Asset management is voor de Gemeente Apeldoorn vervolgstap in

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Assetmanagement van de ondergrond. Joost Martens Gemeente Rotterdam Stedelijk Beheer

Assetmanagement van de ondergrond. Joost Martens Gemeente Rotterdam Stedelijk Beheer Assetmanagement van de ondergrond Joost Martens Gemeente Rotterdam Stedelijk Beheer Assetmanagers van stedelijk beheer tunnels lichtmasten wegen riolen bomen en groen speelplaatsen bruggen kademuren Risicoketen

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ASSETMANAGEMENT IN DE RIOLERINGSZORG TE APELDOORN

ASSETMANAGEMENT IN DE RIOLERINGSZORG TE APELDOORN ASSETMANAGEMENT IN DE RIOLERINGSZORG TE APELDOORN Almer de Jong Gemeente Apeldoorn Assen, september 2016 Waarom assetmanagement NEN 3398/339 Ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven Bui 08 Basisinspanning Onvoldoende

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Samenwerken, de praktijk

Samenwerken, de praktijk Samenwerking gemeente Raalte en Waterschap Groot Salland, de praktijk John de Kruijff, Gemeente Raalte Fred Beukema, Waterschap Groot Salland Samenwerken, de praktijk Gemeente Raalte introductie historie

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering No-Dig dag, 23 september 2010 Wat mag je verwachten? Een korte agenda Waternet Asset management organisatie Onderhoudsmanagement

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services

AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services Rolling Stock Life-Cycle Logistics AMC Seminar 2009 Dr.Ir. Leo A.M. van Dongen Directeur NedTrain Fleet Services NedTrain: Wie zijn we? Onderdeel van NS Concern Onderhoudsbedrijf van rollend materieel

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Herman Meijer 19 mei 2016 Mini-seminar Systems Enginering, Asset Management en Gebiedsmodellen 1 2 3 4 Haven van Rotterdam Uitdagingen Asset management als

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland

Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland Chris de Vries Directeur Beheer en Uitvoering AMC Seminar 30-10-2014 Het areaal van PNH Provincie Noord-Holland in cijfers 672 km wegen 391 km fietspaden/parallelwegen

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018

Gemeentelijk Riolerings Plan. Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Gemeentelijk Riolerings Plan Toelichting op GRP Kaag en Braassem periode 2014 t/m 2018 Doel en inhoud Doel Inzicht verschaffen in de diverse elementen die hebben geleid tot het GRP 2014 t/m 2018 Inhoud

Nadere informatie

Assetmanagement Rotterdam

Assetmanagement Rotterdam Assetmanagement Rotterdam Zeker weten dat wij de juiste dingen doen in de stad? En dat iedere euro die wij investeren in de buitenruimte van de stad het maximale effect heeft? Daarvoor zorgen wij met assetmanagement.

Nadere informatie

Service Level Agreements RWS

Service Level Agreements RWS Service Level Agreements RWS Presentatie Provincie Zuid Holland Jaco vd Werf en Ron Bosman Ministerie van I&M/ RWS 4-3-2015 Agenda Aanleiding tot de SLA RWS als Asset Manager Ontwikkeling van Asset management

Nadere informatie

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Asset management en informatie Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Waarom veranderen 2 Beheer & Onderhoud moet professionaliseren Redenen & aanpak

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen Bas Govers 2 Voorstelrondje Naam Functie Wat is

Nadere informatie

Feiten over de riolering

Feiten over de riolering Feiten over de riolering Prestaties Middelen en mensen Samenhangen Schaalverschillen Doeltreffendheid en doelmatigheid Stichting RIONED, februari 21 T.b.v. het feitenonderzoek in het kader van doelmatig

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Planning toezichtthema s verzekeraars

Planning toezichtthema s verzekeraars Planning toezichtthema s verzekeraars 2014 dec Q1 jan feb mrt Q2 apr mei jun 2015 jul Q3 Q4 aug sept okt nov dec jan 2016 Q1 feb mrt De Nederlandse financiële sector voldoet tijdig en adequaat aan nieuwe

Nadere informatie

Veel vragen, maar wat is nu het goede antwoord? Risicogestuurde restlevensduurverwachting. Ter tafel. Beperk de tariefstijging!!

Veel vragen, maar wat is nu het goede antwoord? Risicogestuurde restlevensduurverwachting. Ter tafel. Beperk de tariefstijging!! Ter tafel 1. Dagelijkse problematiek 2. Methodiekontwikkeling 3. 4. 5. Resumé Risicogestuurde restlevensduurverwachting 6 en 13 september 2016 Ir. Peter Wonink Beperk de tariefstijging!! Dagelijkse problematiek

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat Assetmanagement bij Bijeenkomst NVRB 21 april 2011 in Delft Jenne van der Velde, topadviseur assetmanagement Missie van (1) is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Doelencascade. onze reis door de mist. LEAN werken bij de overheid Utrecht, 2 oktober 2015

Doelencascade. onze reis door de mist. LEAN werken bij de overheid Utrecht, 2 oktober 2015 onze reis door de mist LEAN werken bij de overheid Utrecht, Workshopleiders Henk van Evert Programmaleider KR8 bij CIV Achtergrond: Verkeerskundige RWS ervaring: Lean ervaring: Lean motto: 26 Jaar 6 Jaar

Nadere informatie

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat.

Life Cycle. Management. . als aandachtsgebied binnen Asset Management. Jaap Bakker Senior Adviseur Asset Management Rijkswaterstaat. Realisatie Verkenning Planuitwerking Life Cycle Prestaties Life Cycle Risico s Life Cycle Kosten Life Cycle Management. als aandachtsgebied binnen Asset Management Beheer, onderhoud, exploitatie Jaap Bakker

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

AMC Seminar 2011 Faciliteren van AM besluitvorming. Robert van Grunsven, Consultant

AMC Seminar 2011 Faciliteren van AM besluitvorming. Robert van Grunsven, Consultant AMC Seminar 2011 Faciliteren van AM besluitvorming Robert van Grunsven, Consultant Even voorstellen Wie zijn CMS asset management? Wie is Robert van Grunsven? Agenda De veranderende wereld van het waterschap

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan

17 mei 2011. Thema avond Gemeentelijk Rioolplan FLO/2011/8572 17 mei 2011 Thema avond Gemeentelijk Rioolplan Doel van het rioolstelsel: Volksgezondheid en milieu; Afvoer vuil water naar waterzuivering; Afvoer schoon regenwater. Wettelijke regels en

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren Arnout Schoemakers, teamleider b&o 16-4-2014 Wat beheren we? 120 km hoofdnet auto 127.000 lichtmasten en 400 illuminatielocaties

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

meeting over ervaringen so far opstellen procedures volgens hoofdplaat werkinstructies (detail uitwerkingen procedures)

meeting over ervaringen so far opstellen procedures volgens hoofdplaat werkinstructies (detail uitwerkingen procedures) Routekaart Verbeteren beheer en onderhoudsproces Provincie Fryslan versie 20-05-2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Programma Assetmanagement jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Uw omgevingsdienst regio Utrecht

Uw omgevingsdienst regio Utrecht Uw omgevingsdienst regio Utrecht Raadsavond 6 april 2017 Jacco Post Directeur ODRU Arno Klarenbeek Regievoerder gemeente Zeist Mark Boerman Accountmanager ODRU Programma ODRU uitgenodigd door Zeist over

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016

Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016 Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016 Wateroverlast juni 2016 Van onttrekkingsverbod op 19 mei naar wateroverlast en waterkwaliteitsproblemen

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek 2015

Ronde Tafel Gesprek 2015 Ronde Tafel Gesprek 2015 BENCHMARK 2014, 2015 EN 2016 Waar staan we in onze benchmark, wat zijn de belangrijkste kernpunten en hoe rollen we dit verder uit. Onderzoeksplatform SUTO Bench mark Prestatiemanagement;

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Risico gestuurd rail asset management

Risico gestuurd rail asset management Asset Management Control Seminar 2015 Vliegbasis Woensdrecht, 5 november 2015 Risico gestuurd rail asset management Jan Swier, Adviseur AM, ProRail. Thema presentatie: verbeteren prestaties (& prijs) Verdeling

Nadere informatie

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN Menu Ambitie Huidige & toekomstige situatie Asset Owner Projecteisen Ambitie MET Ambitie MET Oplevering Noord Zuid

Nadere informatie

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht

Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop 19 september 2013 - WELLDRA Doelmatig investeren afvalwaterketen regio Amstel, Gooi en Vecht - Resultaten workshop

Nadere informatie

Assetmanagement en geluid Wat wordt de volgende stap?

Assetmanagement en geluid Wat wordt de volgende stap? Assetmanagement en geluid Wat wordt de volgende stap? Hans van Leeuwen Gemeente Dordrecht M E TA A L K AT H E D R A A L - U T R E C H T Assetmanagement en geluid Wat wordt de volgende stap? Inhoud: Wat

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

PMS: aantonen van geleverde prestaties

PMS: aantonen van geleverde prestaties www.oxand.com PMS: aantonen van geleverde prestaties Edwin TIMMER - OXAND Over Oxand Onafhankelijk internationaal consultancy bureau gespecialiseerd in Assetmanagement, Ageing & Risicomanagement. Onze

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan

VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan VEMW Energie besparen met een slim besparingsplan 7 oktober 2016 René van Deursen Energy Lead MSD Animal Health Netherlands Content: Animal Health Boxmeer Energiebesparingsroute Monitoren en meten Recente

Nadere informatie

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma

0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma 0-meting rioolbeheer Beschrijving methodiek 10 juni 2013, Jeroen Niezen en Dries Jansma Informatie over deze aanpak? Jeroen Niezen, 06-30717435, j.niezen@groningergemeenten.nl Hans de Vries, 06-52051319,

Nadere informatie

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP

Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Samenhang en samenvatting vgrp+, Waterplan, BRP Uden gastvrij voor water Kenmerk: 11-10044-JV 14 september 2011 Ingenieursbureau Moons 1 Inhoudsopgave 1 SAMENHANG... 3 2 SAMENVATTING... 4 2.1 KOERSWIJZIGINGEN...

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk periodiek vaststellen van status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk periodiek vaststellen van status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk periodiek vaststellen van status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Assetmanagement Het managen van assets vraagt van onze klanten in de Bouw,

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013

IT & Telecom Beheer Rapportage per directie November 2013 Aan jezelf want dat IT & Telecom Beheer Rapportage per directie Inhoudsopgave DOCUMENT CONTROL... 3 DOCUMENT STATUS... 3 DISTRIBUTIE... 3 AFKORTINGEN... 3 STAF AD... 4 ICT MIDDELEN... 4 INCIDENTMELDINGEN

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Verklarende factoren Lelystad Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland Gemeenterapport Lelystad 2013 De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun riolering(szorg). De cijfers

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Thema boostergemalen van innovatie naar de Praktijk ervaringen uit het werkgebied van hhnk

Thema boostergemalen van innovatie naar de Praktijk ervaringen uit het werkgebied van hhnk Thema boostergemalen van innovatie naar de Praktijk ervaringen uit het werkgebied van hhnk 18 maart 2015 CapWat community of practice Door Johan Jonker hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Agenda

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen

Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Financiële consequenties BAW: Alleen de goede dingen doen Rob Hermans Senior projectmanager Presentatie 29 september 2011 Opbouw presentatie Wat zijn de financiële afspraken? Waardoor stijgt de rioolheffing?

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie