Naar een asset management leidraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een asset management leidraad"

Transcriptie

1 Naar een asset management leidraad Bart Knepper, Waterschap Vallei en Veluwe John de Croon en Ype Wijnia, AssetResolutions Utrecht, 7 februari 2013

2 Agenda Waarom een leidraad Asset management in vogelvlucht De asset management discussie Het vervolg

3 Waarom een leidraad?

4 Bestuursakkoord waterketen Verbetering kosteneffectiviteit Vermindering kwetsbaarheid Systematischer en efficiëntere operationele taken Gemeenschappelijke investeringsprogramma s

5 Waarom asset management? Asset management is een logische vervolgstap in het professionaliseren van het beheer van de assets

6 Complicatie De keten is geen apart bestuursorgaan maar bestaat uit veel partijen 25 waterschappen 415 gemeenten Fysiek gekoppeld maar organisatorisch gescheiden

7 Uitdaging Hoe zorgen we dat niet iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden? Hoe zorgen we dat het asset management van riool en zuivering op elkaar aansluit?

8 De oplossing Schrijf een leidraad die als referentie kan dienen voor de invoering van asset management bij alle partijen in de afvalwaterketen

9 Teamsamenstelling RIONED AssetResolutions TU Delft Ton Beenen (opdrachtgever) John de Croon Ype Wijnia Wouter van Riel Gemeenten Henk Borgmeier (Zwolle) Wim van der Vliet (Rotterdam) Han Lensink (Amersfoort) Raymond Kouwenberg (Bergen op Zoom) Waterschap Bart Knepper (WV&V) Wim Braakhekke (WRIJ) Roland Boer (BBD) Frank Verkuijlen (WBL) Joyce Rombouts (HDL) Martin Oordt (WZZ) Wouter van Vuuren (WSRL) Nico Beumer (Waternet) Saskia Holthuijsen (Waternet)

10 Voortraject Het ontwerp voor de leidraad is met een team deskundigen gemaakt

11 Bedrijfswaarde Financieel Veiligheid Kwaliteit van levering Wateroverlast Vuilvracht Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Hoog Zeer hoog Categorie [k ] [pt] [kvbm] [#huizen] [m3] <0,01 0,01-0,1 0, >=100 Extreem >=25000 >=25000 >=50000 >=10000 >= Ernstig >=2500 >=2500 >=5000 >=1000 >= Behoorlijk >=250 >=250 >=500 >=100 >=40000 Matig >=25 >=25 >=50 >=10 >=4000 Klein >=2,5 >=2,5 >=5 >=1 >=400 Verwaarloosbaar >=0,25 >=0,25 >=0,5 >=0,1 >= M H ZH O O O L M H ZH O O V L M H ZH O V V L M H ZH V V V L M H V V V V L M 1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Alternatief 0 Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Economie (10 jr) M 0 22,2 [2,22 AE] 21,5 [2,15 AE] 17,0 [1,7 AE] Veiligheid H [750k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] Technische kwaliteit M [75k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] Compliance H [750k ] M [75k ] L [7,5K ] M [75k ] Kwaliteit leefomgeving H [750k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] Milieu M [75k ] M [75k ] L [7,5K ] M [75k ] Imago H [750k ] L [7,5K ] L [7,5K ] M [75k ] TCO [An.Eq.] 3,15 M 2,40 M 2,19 M 2,15 M Huidig resultaat Bedrijfswaardenmodel Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Hoog Zeer hoog Bedrijfswaarde Economie Veiligheid Beschikbaarheid Kwaliteit MIlieu Compliance Reputatie leefomgeving <0,003 0,003-0,03 0,03-0,3 0, >=30 KPI Ernstgraad Gebruiksdagen Wateroverlast Verloren vuilvracht Ernstgraad Ernstgraad Effectcategorie [ ] [pt*] [GD] [#woningen] [m3] [pt*] [pt*] Catastrofaal >25 Meerdere doden >10000 > M m3 Stille curator, Internationale M > Strafrechtelijke commotie M H ZH O O O veroordeling bestuurder strafzaak bestuurder Ernstig 2,5M-25M Één dode, > 1000 > 2M m3 Nationale blijvend ernstig commotie L M H ZH O O letsel/invaliditeit Procesmodel Behoorlijk 250k-2,5M Ernstig gewonde > 100 >200k m3 Dwangbevel, boete 6e categorie Regionale commotie V L M H ZH O Matig 25k-250k Lost time incident > 10 > 20k m3 Aanwijzing, boete 5e categorie Lokale commotie V V L M H ZH Klein 2,5k-25k EHBO 1-10 > 1 > 2k m3 Waarschuwing/onder zoek bevoegd gezag, boete 3e categorie Verwaarloosbaar <2,5k Gevaarlijke situatie Rol Asset Eigenaar Asset Manager Service Provider <1 > 25 m straat >200 m3 Muldertransactie/ boete 1e categorie Verantwoordelijkheid Visie Risicobeheer, Beleids- en planvorming, Programmamgt. Bouwen en onderhouden bedrijfsmiddelen Klacht van meerdere klanten samen Interne discussie/ Klacht individuele klant Bedrijfsmodel V V V L M H V V V V L M Taken Beheren bedrijfs- en asset portfolio Vaststellen prestatiecriteria Analyseren specifieke aandachtspunten Contact houden met toezichthouder(s) Financiering verzorgen van assets Investeringsplanning Bepalen asset strategieën en standaarden Vaststellen risicoprofiel Programmamanagement Managen asset prestaties Marktconform bouwen en onderhouden assets Toewijzen mensen en middelen Dataverzameling Projectmanagement Contracten opstellen met en managen van externe service providers De kerngedachte achter de rolsplitsing is dat elke taak zijn eigen specialisme is. Bovendien zouden partijen zonder de rolscheiding hun eigen werk kunnen gaan verzinnen. Documentatietemplates Hoofdstuk Probleem- Wat is de probleemsituatie? Verkenning - In Rotterveen en Bestendam staan twee RWZI s waarbij de eisen van de Wet Milieubeheer vergunning voor geluid en stank soms worden overschreden. Afbakening Wat is de kern van het probleem? Bij overbelasting (te veel vuil of te veel water) of procesverstoringen (door technisch falen of fouten in de bediening) wordt niet alle vervuiling verwerkt en dit geeft meer stank in de omgeving dan de wet milieubeheer toelaat. Bij overbelasting moeten de mechanische apparaten ook harder werken en treedt er geluidsoverlast op. De kans van optreden op deze locaties is ongeveer 0,2 (gemiddeld 1 keer per 5 jaar) per locatie Waarom is dit een probleem? Overtreding van de wet milieubeheer kan tot een boete van euro leiden. Voor de beoordeling wordt niet gewerkt met een pakkans. Stank en geluidsoverlast zijn direct van impact op de bedrijfswaarde kwaliteit van leefomgeving Wie zijn er betrokken? Omwonenden, milieu-inspectie Hoe is het probleem onder de aandacht gekomen? De afdeling <<asset management Afvalwaterketen>> Metingen van naar Waterschap aanleiding <..> van klachten / Gemeente van omwonenden <..> is verantwoordelijk voor het optimale beheer van de <<zuivering Wat is de geschiedenis / riolering>> van in het het probleem? gebied van <<zuiveringskring / gemeente / waterschap>>. Geen, probleem is ontstaan doordat er dicht bij RWZI gebouwd is Welke bedrijfswaarden zijn van toepassing? Imago Uitgaande van de missie van <<de organisatie>>: Controlevraag 1: Is er een koppeling aan andere problemen? Nee <<Schoon water en droge voeten>> Controlevraag 2: wanneer de vorige vraag met ja is beantwoord, moeten die problemen dan gelijktijdig opgelost worden? Alternatieven Is er meer dan één oplossing denkbaar? Heeft <<asset management Afvalwaterketen>> de volgende missie geformuleerd: 0. Niets doen 1. Rotterveen geheel vernieuwen en Bestendam renoveren <<Gecontroleerde afvoer van regen en afvalwater/ 2. gecontroleerde Rotterveen sluiten zuivering en Bestendam van het uitbreiden afvalwater>> en renoveren 3. Alleen niet-acceptabele risico s Rotterveen aanpakken en Bestendam renoveren Om de taken optimaal te kunnen uitvoeren is de organisatie Hoe scoren aangepast die oplossingen volgens op het de zogenaamde bedrijfswaarden? best practice organisatie model voor asset management met daarin onderscheid tussen de rol van asset owner, asset manager en service provider Definitie Werkstroom Klantgedreven werk is werk dat op basis van - een De extern asset verzoek owner is geïnitieerd verantwoordelijk wordt. voor Projecten het bepalen binnen van deze de flow met de assets te realiseren doelstellingen/prestaties en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde (financiële) middelen. kennen een offertetraject waarbij de externe partij de beslissing neemt. In het algemeen wordt voor deze projecten ook een factuur gestuurd. - De asset manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van effectief en efficiënt beleid waarmee de Uitgangspunten doelstellingen van de asset owner kunnen worden verwezenlijkt. Daarnaast zorgt hij voor de adequate Deze werkstroom-sla valt onder de afspraken gemaakt uitbesteding in de aan Samenwerkingsovereenkomst de service provider de voortgangsbewaking AsM /SP. over de in opdracht gegeven Doelstelling van deze overeenkomst werkzaamheden. Het doel van deze overeenkomst is om centraal een aantal afspraken over de flow en opvolging van de projecten - De service provider is verantwoordelijk voor het Wat effectief zijn de en onzekerheden efficiënt uitvoeren en risico s? van de door de asset binnen deze werkstroom die anders per programma SLA onder deze werkstroom gemaakt zouden moeten worden. manager ontwikkelde en door de asset owner geaccordeerde Scores op het monetair maatregelen. equivalent voor de risico s zijn onnauwkeurig. Een risico voor dit project is dat de eisen Procesflow en criteria voor projecten onder deze werkstroom aangescherpt worden en dan voldoet alternatief 3 niet meer en moet circa 9 miljoen aan extra kosten gemaakt Klantgedreven Standaard De precieze Specifiek toewijzing van specifieke verantwoordelijkheden Maatwerk worden. binnen de organisatie is vastgelegd in het 1 Intake (vaststellen document <<Rolverdeling asset management>> Keuze Wat is de som van de scores? precieze klantvraag) Alternatief 3 scoort het beste. Niets doen is ieder geval de slechtste oplossing SP De precieze SP wijze van samenwerking tussen SP/ASM asset manager en service provider wordt gedefinieerd in het Wat is de gevoeligheid voor veranderingen in de score? 2 Capaciteitstoets, basic document <<Samenwerkingsovereenkomst asset management>>. Gezien de onzekerheid in de risicowaardering schelen de scores van alternatief 2 en 3 niet significant. Of ze engineering toets veel verschillen met alternatief 1 is twijfelachtig, al is alternatief 2 op alle punten beter dan alternatief 1. Alle technische noodzaak - Uitgangspunten: De relatie tussen asset manager alternatieven en service schelen provider significant is er een met van niets strategisch doen. Als er meer dan 0,5% kans is dat de eisen aangescherpt SP AsM AsM partnerschap: beide partijen verplichten zich met worden belangen waardoor van Rotterveen de ander niet rekening meer binnen te houden eisen te brengen is scoort alternatief 2 het beste. 3 Maken offerte SP SP SP Welk alternatief scoort het beste, gegeven criteria, onzekerheden en risico s? 4 Validatie offerte (m.n. - Organisatie van het werk: Werk wordt in opdracht Gegeven gegeven de onzekerheden passend bij is de alternatief processen 2 de van beste de keuze. service Het scoort op alle criteria beter dan alternatief 1 en al kosten netuitbreiding) provider. Per soort werk worden afspraken gemaakt bij een over kleine de kans interactie op aanscherping tussen asset van de manager eisen beter en dan service alternatief 3. SP SP ASM provider Welk alternatief moet uitgevoerd worden? 5 Akkoord klant SP SP SP Alternatief 2 6 Opstellen investeringsvoorstel, interne offerte** <<De directie / het bestuur>> verklaart het volgende: De zuivering moet wel blijven draaien tijdens de ombouw. Kritieke werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden Implementatie Wat zijn de aandachtspunten voor de uitvoering? SP SP ASM bij droog weer, dan is er voldoende buffer 7 Detail engineering SP - Asset management SP raakt de gehele Evaluatie organisatie SP Wanneer vallen effecten van de keuze te verwachten? 8 Interne beslissing* Kosten kunnen direct na project geëvalueerd worden, de effectiviteit van sluiten van Rotterveen is zeker, die van Volgens tabel Volgens tabel Volgens tabel - Besluitvorming vindt plaats conform de bedrijfswaarden, Bestendam doelstellingen kan eigenlijk pas en (statistisch kaders van gesproken) de asset na owner, 6 keer overtredingsinterval vastgesteld worden (=30 9 Plannen SP waaronder SP de regels voor Corporate Governance SP jaar). en Mindere risicobeleid stankoverlast kan al binnen een jaar na realisatie vastgesteld worden 10 Realiseren SP SP SP - De bedrijfswaarden en hun waardering voor asset management zijn vastgelegd in het document 11 Tech. Afsluiting SP <<risicobeleidsverklaring SP asset management>> SP 12 Adm. Afsluiting SP - Beslisbevoegdheden SP zijn vastgelegd in SP+ASM het document <<beslisbevoegdheden>> - Asset management vindt plaats volgens de principes van Risk Based asset management waarbij op basis Klantgedreven Standaard van geconstateerde Specifiek risico s voor de bedrijfswaarden Maatwerk het optimale beleid ontwikkeld en in opdracht gegeven Riolering < wordt. < > Zuivering n.v.t. n.v.t. Alles - Asset management verbindt zich tot het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving - Asset management streeft naar een continue verbetering van het asset management proces Op te leveren informatie in opvolging (per programma) Ex post: Aantallen en kosten, uitgesplitst naar - producten Deze verklaring is beschikbaar voor alle belanghebbenden Nominatief (aanvullend op Ex post) : Status per maatwerkproject in het programma Ondertekening <<ASM Hoofd programma management>> Ondertekening: <<SP Hoofd <<Algemeen accountmanagement>> Directeur>> <<Hoofd Asset management>> De leidraad is gereed voor gebruik (onder begeleiding) in de pilots, maar nog niet klaar voor bredere verspreiding

12 Routekaart Opstellen roadmap Opstellen 80% leidraad Pilots Aanvullen leidraad Proefdraaien Roll out Aanvullen van de leidraad met praktijkvoorbeelden Detaillering. Bij alle partijen een keer door het proces gaan. Detail kosten/batenanalyse Zelf asset management kunnen uitvoeren De volledige invoering van asset management vraagt verscheidene jaren. De leidraad is een eerste stap.

13 Asset management in vogelvlucht Wat maakt asset management anders dan rioleringsbeheer?

14 Wat is een asset? Financiële activa Mensen Fysieke bedrijfsmiddelen Immateriële activa Informatie

15 Wat is asset management? Asset management is een chic woord om de boel uit te knijpen Oude wijn in nieuwe zakken; dat doen we al jaren Het opmaken van budget aan het eind van het jaar Asset management is een bedrijfsfilosofie Het uitstellen van investeringen Alle uitvoerende werkzaamheden uitbesteden Modern onderhoudsmanagement Asset management is een bezweringsformule Werk tegen het laagste bod uit laten voeren Elk van deze perspectieven is waar, maar een beetje ongenuanceerd. Maar wat is asset management dan wel?

16 Asset management is zowel bèta. t T h e h t h * ) ln( * ) ( P p c C r C C t H * ) )*( ( ) ( 1 ) ( t h e t H * 1 ln *ln ) ln( h C C C r h T t p c p

17 .als gamma systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een organisatie haar fysieke bedrijfsmiddelen optimaal beheert, evenals de daarmee verbonden prestaties, risico s en uitgaven, gedurende de levensduur, met als doel het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Bron: NTA 8120, asset management norm netwerkbedrijven elektriciteit en gas

18 De definitie gevisualiseerd Systematisch en gecoördineerd Uitgaven, risico en prestatie Sloop Ontwerp Fysieke bedrijfsmiddelen Over de levenscyclus Assets Gebruik Aanschaf Doelstellingen van de organisatie Bouw Droge voeten Schoon water

19 Kernpunten Organisatorische rolverdeling Procesmatig werken Bedrijfswaardenmodel Risico afweging Documentatie beslissingen

20 Bedrijfswaarde Financieel Veiligheid Kwaliteit van levering Wateroverlast Vuilvracht Zeer laag Laag Beperkt Aanzienlijk Hoog Zeer hoog Categorie [k ] [pt] [kvbm] [#huizen] [m3] <0,01 0,01-0,1 0, >=100 Extreem >=25000 >=25000 >=50000 >=10000 >= Ernstig >=2500 >=2500 >=5000 >=1000 >= Behoorlijk >=250 >=250 >=500 >=100 >=40000 Matig >=25 >=25 >=50 >=10 >=4000 Klein >=2,5 >=2,5 >=5 >=1 >=400 Verwaarloosbaar >=0,25 >=0,25 >=0,5 >=0,1 >= e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Organisatorische rolverdeling Rol Verantwoordelijkheid Taken Asset Owner Visie M H ZH O O O L M H ZH O O Beheren bedrijfs- en asset portfolio Vaststellen prestatiecriteria Analyseren specifieke aandachtspunten Contact houden met toezichthouder(s) Financiering verzorgen van assets V L M H ZH O V V L M H ZH Asset Manager Risicobeheer, Beleids- en planvorming, Programmamgt. V V V L M H V V V V L M Investeringsplanning Bepalen asset strategieën en standaarden Vaststellen risicoprofiel Programmamanagement Managen asset prestaties Service Provider Bouwen en onderhouden bedrijfsmiddelen Marktconform bouwen en onderhouden assets Toewijzen mensen en middelen Dataverzameling Projectmanagement Contracten opstellen met en managen van externe service providers De kerngedachte achter de rolsplitsing is dat elke taak zijn eigen specialisme heeft. Partijen zonder de rolscheiding kunnen hun eigen werk gaan verzinnen.

21 jan jan jan feb feb feb mrt mrt mrt apr apr apr mei mei mei Inspectie jun jun jun jul Valbeveiliging jul jul Schilderen aug aug aug sep sep sep okt okt okt nov nov nov dec dec dec Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Procesmatig werken 1 Visievorming 2 Risicobeheer 3 Planvorming 4 Programmeren Bedrijfswaarden en targets Financiën: < 50 per VE Veiligheid: DART < 1 Tech. kwaliteit: < 1/1000 w.o.k. < 1/1000 k.d.k. Milieu: <1% verloren VV Compliance <1/11000 cpk Reputatie <1/1000 c.e.k. Asset Owner Risico s en opportuniteiten (30) Stormschade bovengronds Graafschade ondergronds Verstikking medewerker Onveilige situatie kabelkelder Vallen medewerker Overstort afvalwater regen Ontploffing riool na gaslekkage Instorten weg boven lek riool Wateroverlast verstopt riool Uitval zuivering TAO invoeren Telebediening Programma s (100) Competentie Veilig werken Procedures OK Operationeel Koud werken PBM Inspecties Gemalen riool Onderhoud Schilderwerk Niveauregelaars Nieuwbouw Gemalen Netuitbreiding Renovatie Asset Manager Valbeveiliging Stelselscheiding PS=> telemetrie Opdrachten (100000) Inspectie Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Schilderen Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Valbeveiliging Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Service Provider V X V V X V V V V V V X Rapportage (100) Prestatie Financiën: 75 per VE Veiligheid: Dart 1,1 Tech. kwaliteit: w.o.k.=1/3700 k.d.k = 1/11000 Milieu: 1,3% Compliance 7000 klachten Reputatie c.e.k= 1/200 5 Contracteren SP 6 Programma Management 7 Wijzingenbeheer

22 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Het asset management systeem Bedrijfswaarden en targets Financiën: < 50 per VE Veiligheid: DART < 1 Tech. kwaliteit: < 1/1000 w.o.k. < 1/1000 k.d.k. Milieu: <1% verloren VV Risico s en opportuniteiten (30) Stormschade bovengronds Graafschade ondergronds Verstikking medewerker Onveilige situatie kabelkelder Vallen medewerker Overstort afvalwater regen Ontploffing riool na gaslekkage Instorten weg boven lek riool Wateroverlast verstopt riool Programma s (100) Competentie Veilig werken Procedures OK Operationeel Koud werken PBM Inspecties Gemalen riool Onderhoud Schilderwerk Niveauregelaars Nieuwbouw Gemalen Opdrachten (100000) Inspectie Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Schilderen Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 V X V V X V V V Rapportage (100) Schilderen Cumulatief gepland 100 cumulatief 80 uitgevoerd 60 Prognose 40 Order 20 0 Inspectie Cumulatief gepland 100 cumulatief 80 uitgevoerd 60 Prognose 40 Order 20 0 Prestatie Financiën: 75 per VE Veiligheid: Dart 1,1 Tech. kwaliteit: w.o.k.=1/3700 k.d.k = 1/11000 Milieu: 1,3% Compliance <1/11000 cpk Reputatie <1/1000 c.e.k. Asset Owner Uitval zuivering TAO invoeren Telebediening Netuitbreiding Renovatie Asset Manager Valbeveiliging Stelselscheiding PS=> telemetrie Valbeveiliging Halsteren Borculo HCL - Delfland RT wt mast 13 HCL - RT Haarlo wt mast 13 Service Provider V V V X Valbeveiliging Cumulatief gepland cumulatief uitgevoerd Prognose Order Compliance 7000 klachten Reputatie c.e.k= 1/200

23 Effect Bedrijfswaardenmodel Frequentie M H ZH O O O L M H ZH O O V L M H ZH O V V L M H ZH V V V L M H V V V V L M Centrale vragen: Wat vind je erg? Hoe vaak mag het voorkomen? Wat heb je ervoor over om het te voorkomen?

24 Jaarlijks equivalente kosten Overlevingskans(%), cysluslengte Risico afweging Total cost of ownership voor verschillende leeftijden 500,00 450,00 400,00 350, TCO (in jaarlijks equivalente kosten) Faalrisico 300,00 250, Vervangingskost 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Geplande vervangleeftijd Gemiddelde cycluslengte Overlevingskans

25 Documentatie beslissingen

26 Wat maakt het anders? Plan Do Act Check Borgen Continue verbetering Bouwstenen zijn grotendeels hetzelfde Nieuw is sturen op voortdurende verbetering Asset management is de maximale waarde uit je spullen halen in een continu verbeterproces

27 De asset management discussie

28 Stelling Asset management kan u helpen de doelstellingen uit het bestuursakkoord te realiseren door: 1. De juiste problemen op te lossen 2. Oplossingen buiten de gebaande paden te zoeken 3. De oplossing te kiezen die het beste bij de doelstellingen van de organisatie aansluit 4. Te sturen op volledige en juiste uitvoering van de plannen 5. Praktijkervaring mee te nemen in de planvorming

29 1 Het juiste probleem oplossen Praktijksituatie: Aanleg nieuwe buis wegens capaciteitstekort riolering, terwijl bestaande buis verstopt bleek: kosten 50 p/m i.p.v. 800 p/m Oplossing: doorvragen wat de echte noodzaak van het project is Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

30 2 Oplossing buiten gebaande paden Praktijksituatie: In de upgrade van een RWZI wordt alvast capaciteit gebouwd voor een geplande uitbreiding, terwijl niet zeker is dat die volledig doorgaat. De eerste fase zou ook anders opgevangen kunnen worden Oplossing: ook altijd naar de minimale oplossing voor het acute probleem kijken Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

31 3 Keuze in lijn met doelstelling Praktijksituatie: Bij de aanleg van een gescheiden stelsel blijken een aantal aansluitingen verkeerd te zijn. Deze worden standaard opnieuw gemaakt, terwijl dat alleen zou moeten als de herstelkosten opwegen tegen de omvang van de foutieve lozing Oplossing: ook niets doen kan een keuze zijn Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

32 4 Sturing op uitvoering Praktijksituatie: plannen worden zelden binnen tijd, budget en conform specificatie uitgevoerd Oplossing: plan niet over de muur gooien, maar betrokken blijven Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

33 5 Terugkoppeling naar planvorming Praktijksituatie: Uit de doorrekening van een stelsel voor het GRP volgt dat de capaciteit voldoende is. In de praktijk blijkt er echter meermalen per jaar water op straat te staan. Oplossing: gebruiken van incidentendata in planvorming. Wie past dit al toe? Andere oplossingen?

34 Het vervolg

35 Fasering Asset Management

36 Planning komende periode

37 Leidraad toepassen 1 Bedrijfswaardenmodel op maat in een aantal organisaties Bedrijfswaarden, KPI s, maatstaven Risicomatrix Praktijkcases Onderhoudsinterval Investering Voorraadbeheer Vervanging Telemetrie

38 Leidraad toepassen 2 Procesmodel op maat in een aantal organisaties Procesdefinitie, documentatie, outputs Rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Procesdoorloop Toepassen procesmodel in organisatie Organiseren van de proces review

39 De leidraad van 80% naar 99% Bedrijfswaardenmodellen samenvoegen tot nieuw referentiemodel Praktijkcases als voorbeeld opnemen Procesmodellen samenvoegen tot nieuw referentiemodel Verwerken van ervaringen tot hints en tips

40 Interesse? Contact opnemen met Ton Beenen, Stichting RIONED

41 Dank u wel! Cor Bredenhoff Bart Knepper John de Croon Ype Wijnia

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer

Assetmanagement en stedelijk waterbeheer Assetmanagement en stedelijk waterbeheer 2014 33 2 Inhoud Voorwoord 3 Wat is assetmanagement? 4 Nieuwe uitdagingen 4 Meer lerend vermogen: minder kwetsbaar 5 Enschede: risicogestuurd rioleringsbeheer met

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG

ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG John de Croon 6 oktober 2011 ONTWIKKELING VAN ASSET MANAGEMENT INTRODUCTIE VOOR NEDERLANDSE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG Inhoud Waarom is asset management belangrijk Wat verstaan we onder asset

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 SAMENVATTING 6 1 MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 14 1.1 Strategie├źn 15 1.2 Stedin Intelligent Netbeheer 16 1.3 Bedrijfswaarden

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Elektriciteit 150kV-netten 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 6 2 VISIE EN MISSIE 8 3 KWALITEITSBEHEERSING 10 3.1 Verantwoordelijkheden 11 3.2 Het Asset Management

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 150kV-netten Randmeren 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Visie en missie 6 3

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument gas 2010-2016 Deel A Voorwoord Enexis een jaar onderweg De maatschappij wordt zich steeds sterker bewust van haar afhankelijkheid van energie en de consequenties van

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel I Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2008-2014 Deel I Voorwoord 3 1 Inleiding 7 2 Kwaliteitbeheersing TenneT 9 2.1 Inleiding 9 2.2 Integraal risicomanagementsysteem

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit. 150kV-netten Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 1 4 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2011 Elektriciteit 150kV-netten 5 6 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 Kwaliteitsbeheersing

Nadere informatie