CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 Verkenningen en voorbeelden (Tablet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 Verkenningen en voorbeelden (Tablet)"

Transcriptie

1 CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties Versie 3.0 Verkenningen en voorbeelden (Tablet)

2 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier, Mitros, Portaal, Rochdale, RWS Goes, Stadgenoot, Vestia, Wonen Breburg, Woonbedrijf Eindhoven, Woonbron, De Woonplaats, Woonstad Rotterdam, Woonzorg Nederland en Ymere. Verder hebben verschillende marktpartijen en overheidsinstellingen een bijdrage geleverd aan CORA. Het traject om tot deze versie van CORA te komen werd begeleid door PMtD Consultancy CORA werd mede mogelijk gemaakt door NetwIT, het Netwerk woningcorporaties en Informatie Technologie FLOW, de Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties Vereniging van woningcorporaties Aedes. Dit is de tabletversie. Er is ook een versie beschikbaar in hoge resolutie waardoor figuren beter leesbaar zijn. CORA is als PDF bestand op te vragen bij NetwIT (www.netwit.nl) en Aedes (www.aedes.nl). Contactinformatie: onder vermelding van: CORA Aedes NetwIT, december 2012 CORA 3.0 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Voorbeeld uitwerking onderhouden eenheden Voorbeeld uitwerking proces vastgoedsturing Voorbeelden applicatiearchitectuur Identificering en typering relaties Woonruimteverdeling (Vastgoed-Relaties) Praktijkvoorbeelden BAG Arubastraat te Delft Catharinastraat te Breda Groepswoning te IJburg Javaplein te Amsterdam Oppert te Rotterdam Schorsmolenstraat en omgeving te Breda Van Baerleplantsoen te Dordrecht Sjablonen voor beschrijving van dienstverlening CORA 3.0 3

4 1 Inleiding Dit document is CORA Verkenningen en voorbeelden. Het bevat voorbeelden en praktijkcases van de focusgebieden uit CORA 3.0. Niet alle voorbeelden en praktijkcases sluiten aan op de modellering en conventies van CORA 3.0, sommige voorbeelden zijn nog gebaseerd op CORA 1.0 of CORA 2.0. CORA 3.0 4

5 2 Voorbeeld uitwerking onderhouden eenheden Om tot een uitwerking te komen van de onderhoudprocessen, en daarbij het in ogenschouw nemen van de gevolgen voor (mutaties aan) het vastgoed, wordt eerst de levenslijn van het vastgoed bij een corporatie gepresenteerd. Levenslijn Het vastgoed komt in beeld bij de woningcorporatie bij de ontwikkeling, de nieuwbouw van eenheden of de aankoop van nieuwe eenheden. Na het akkoord op de oplevering c.q. de acceptatie van een vastgoedeenheid begint het leven van deze eenheid in het kader van het beheer en onderhoud (het beginpunt in de levenslijn). SVB = Strategisch voorraadbeheer, ZAV = Zelf aangebrachte voorziening Figuur 2.1 levenslijn onderhouden eenheden De voorgaande processen met betrekking tot ontwikkeling of aankoop worden hier niet verder uitgewerkt (buiten beschouwing). Bij dit beginpunt zijn de vastgoedgegevens van een eenheid vastgelegd als de beginsituatie van het beheer (exploitatie) en voor de gewenste vorm van dienstverlening. Dit kan betekenen dat alleen dienstverlening wordt gedaan in het kader van (planmatig) onderhoud (verkochte eenheid) of dat zowel verhuur, onderhoud en andere vormen van dienstverlening worden toegepast (verhuurde eenheid). Meer of minder dienstverlening impliceert ook dat er meer of minder gebeurtenissen zijn in de levenslijn voor het uitvoeren van werkprocessen die invloed hebben op de situatie van de (vastgoed)eenheid. De levenslijn eindigt als de eenheid definitief uit beheer (exploitatie) wordt genomen voor de corporatie. Dit impliceert dat de eenheid wordt gesloopt, verkocht zonder terugkoopplichten of zodanig wordt aangepast, dat de eenheid niet meer bestaat. De processen voor de afhandeling van het uit beheer nemen, sloop, verkoop of herstructurering worden hier niet verder uitgewerkt (buiten beschouwing). Gebeurtenissen In de levenslijn van het vastgoed zijn gebeurtenissen onderkend, die werkprocessen initiëren (triggeren) en daarmee invloed hebben op het vastgoed. Deze gebeurtenissen bepalen de verschillen in de processen, zoals met name aan de voorkant (initiëren onderhoud) en de achterkant (verwerken resultaten). Deze aspecten zijn: Initiatief gepland of niet gepland; Kosten voor klant; deels of geheel, direct of indirect; Tijdelijke of definitieve herhuisvesting noodzakelijk ; Functie c.q. doelgroepverandering tot gevolg. CORA 3.0 5

6 Dit levert de onderstaande matrix: Gebeurtenis Gepland Kosten Herhuisvestinverandering Functie- Proces klant ZAV- afhandeling* Nee Ja Nee Nee Verwerken verzoek tot ZAV Reparatie Nee Nee, mits Nee Nee Verwerken verzoek tot Reparatie Huuropzegging Nee Nee, mits Nee, maar Nee Verwerken verzoek huuropzegging Aanpassing op medische Nee Ja Nee Nee, maar Verwerken verzoek medische indicatie (gemeente) aanpassing Individuele verbetering Nee Ja Nee Nee, maar Verwerken verzoek individuele verbetering Calamiteit - afhandeling Nee Nee, mits Nee, mits Nee, mits Verwerken calamiteit Periodiek onderhoud Ja Nee Nee Nee Onderhouden periodiek SVB Ja Ja, maar Nee, maar Ja, maar Verbeteren complex (renoveren) SVB Ja Ja, maar Ja, definitief Ja Herstructureren * ZAV = Zelf Aangebrachte Voorziening Figuur 2.2 matrix aspecten per onderhoudsproces Uit de matrix komt naar voren dat er 9 verschillende processen zijn te benoemen. Deze processen hebben wel allemaal het gemeenschappelijke kernproces voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De renovatieprocessen en herstructureringsprocessen die voortkomen uit SVB (strategisch voorraadbeheer) zijn hier niet verder gemodelleerd. Wel worden ze geraakt in het proces Periodiek Onderhoud. Buiten Renoveren en Herstructureren zijn de processen hierna in detail uitgewerkt, waarbij eenmalig het gemeenschappelijke kernproces (het daadwerkelijke onderhoud) is beschreven. De processen zijn generiek en inrichtingsonafhankelijk beschreven, dus zonder verwijzing naar afdelingen of ondersteunende systemen. Hoofdschema Onderhouden Vastgoed Niet planmatig onderhoud Dit processchema laat op hoog abstractieniveau zien welke soort gebeurtenis tot onderhoud en daarmee wijzigingen in het vastgoed kan leiden: Verzoek tot ZAV (zelf aangebracht voorziening), deze wordt alleen in het hoofdschema beschreven Verzoek tot reparatie (reparatieonderhoud) Verzoek tot huuropzegging (mutatieonderhoud) Individueel verzoek tot verbetering Melding calamiteit (onderhoud t.g.v. een calamiteit) Verzoek op medische indicatie (aanpassingen vanwege medische oorzaak) Het beoordelen van een verzoek of melding en de uitvoering ervan zijn gesplitst. De uitwerking van de onderhoudsprocessen verschilt per gebeurtenis. Het subproces Verzoek tot ZAV is alleen in het hoofdschema uitgewerkt in plaats van in een aparte tekening. Daarom is de ZAV stroom in onderstaande afbeelding ook oranje weergegeven. Het uitvoeren van het onderhoud zelf, gaat veelal op dezelfde manier. Daarom is dit in één proces weergegeven. De verwerking van de resultaten nadat het onderhoud is uitgevoerd kan ook weer verschillen per gebeurtenis, dit is niet tot in detail uitgewerkt, alleen in het hoofdschema. CORA 3.0 6

7 De tekening laat dus de samenhang zien tussen de gebeurtenissen en het uitvoeren van het onderhoud en geeft aan dat dit kan leiden tot diverse gevolgen voor de cartotheek, huurprijzen, crediteuren en/of debiteurenadministratie. Het planmatig onderhoud is niet in dit schema opgenomen (zie volgende paragraaf). CORA 3.0 7

8 zelf aan te brengen verbetering Verzoek tot ZAV Verzoek tot reparatie Verzoek tot huuropzegging Individueel verzoek tot verbetering Melding calamiteit Verzoek op medische indicatie Vaststellen actie op melding Vaststellen actie op melding Uitgewerkt in subprocessen XOR Afgewezen melding XOR Goedgekeurd ZAV verzoek Goedgekeurd onderhoudsverzoek Vastleggen afspraken met huurder Uitvoeren onderhoud Vastgelegde afspraken met huurder Uitgevoerd onderhoud Uitgewerkt in subproces Uitvoeren niet planmatig onderhoud V Uitvoeren ZAV Aanpassen carthoteek Aanpassen huurprijzen Afwikkelen crediteuren Afwikkelen debiteuren V Afgeronde ZAV Afgeronde reparatie Afgeronde huuropzegging Afgerond individuele verbetering Afgeronde calamiteit Figuur 2.3 Hoofdschema Onderhouden Vastgoed Niet planmatig onderhoud Afgeronde medische aanpassing Toelichting symbolen: = OF (en/of); elke binnenkomende tak, of een combinatie daarvan, zet de uitgaande tak in werking. Een of meer uitgaande takken wordt geactiveerd als een inkomende tak is afgerond. = XOR = excluded OR; alleen één binnenkomende tak zet de uitgaande tak in werking. Alleen één uitgaande tak wordt in werking gezet als de inkomende tak is afgerond. = EN; de uitgaande tak wordt alleen in werking gezet nadat alle binnenkomende takken zijn afgerond. Twee of meer uitgaande takken worden in werking gezet nadat de binnenkomende tak is afgerond. Toelichting gebruik informatiebronnnen (blauwe symbolen): Worden niet in het hoofdschema gebruikt Worden niet gebruikt voor standaard procedures, werkinstructies, beleidregels etc. CORA 3.0 8

9 Subproces Verwerken verzoek tot reparatie Dit proces beschrijft het aannemen en beoordelen van een verzoek tot reparatie. Dit proces gaat vooraf aan het proces Uitvoeren van Niet Planmatig Onderhoud en verwerken resultaat. 1. Een verzoek tot reparatie wordt ontvangen van de huurder. 2. De aanvraag wordt geregistreerd en beoordeeld op volledigheid, juistheid, of behandeling past in het beleid en of actueel of gepland onderhoud bekend is. 3. Als de melding niet in behandeling wordt genomen volgt afwijzing en terugkoppeling naar de aanvrager. 4. Als het nodig is wordt het pand geïnspecteerd en bepaald of reparatie nodig is. Als reparatie niet nodig blijkt, volgt afwijzing en terugkoppeling naar de aanvrager. 5. Er wordt bepaald hoe de kosten gedekt worden, bijvoorbeeld garantie die van toepassing is of dat de huurder aansprakelijk is voor schade aan de woning. 6. Als de dekking van de kosten akkoord is, wordt opdracht tot uitvoering gegeven. Verzoek tot reparatie Ontvangen melding Ontvangst melding Vastleggen en beoordelen reparatiemelding XOR Afwijzing melding Reparatieverzoek XOR Inspecteren woning Inspectieverslag Geaccepteerd reparatieverzoek Geïnspecteerde woning Bepalen noodzaak reparatie XOR Afwijzing reparatieverzoek Bepalen dekking kosten Kostendekking reparatie Goedkeuring reparatieverzoek Kostendekking reparatie Beoordelen dekking kosten Ingetrokken reparatieverzoek Factuurgegevens XOR Goedgekeurd onderhoudsverzoek Figuur 2.4 subproces Verwerken verzoek tot reparatie CORA 3.0 9

10 Subproces Verwerken verzoek tot huuropzegging Dit proces beschrijft het opzeggen van een huurovereenkomst, waaruit mutatieonderhoud kan volgen. Dit proces gaat vooraf aan Uitvoeren Niet Planmatig Onderhoud en verwerken resultaat. 1. Het verzoek tot huuropzegging wordt ontvangen van de huurder of vertegenwoordigende partij. 2. Het verzoek wordt geregistreerd en beoordeeld op volledigheid en juistheid. 3. Als het verzoek niet in behandeling wordt genomen volgt een afwijzing. 4. De woning wordt geïnspecteerd. Tijdens de inspectie wordt geregistreerd: a. eventuele gebreken met bijkomende kosten b. eventuele ZAV afspraken c. huurprijsaanpassingen d. benodigd planmatig onderhoud (voor rekening van corporatie). e. Benodigd mutatieonderhoud (voor rekening van de corporatie) f. opleverdatum van de woning. 5. Als werkzaamheden voor rekening van de huurder zijn, wordt met de huurder besproken of die de gebreken zelf herstelt. Zo ja, voert deze het werk zelf uit. Dit wordt bij de eindcontrole gecontroleerd. 6. Als de huurder het werk niet zelf uitvoert wordt een opdracht tot mutatieonderhoud gegeven. 7. Als er planmatig onderhoud uitgevoerd moet worden, wordt hiervoor opdracht gegeven (vindt plaats na einde contractdatum). 8. O.b.v. het inspectieverslag wordt de huuropzegging verwerkt (einddatum contract). 9. Bij de eindcontrole wordt gecontroleerd of de huurder de woning goed heeft opgeleverd, worden meterstanden opgenomen enz. Uit te voeren werk huurder Afspraken ZAV Inspecteren woning Geaccepteerd Vz tot huuropzegging Geïnspecteerde woning V Verzoek tot Huuropzegging Ontvangen melding Ontvangst melding Vastleggen en beoordelen vz tot huuropzegging XOR Inspectieverslag Afwijzing melding Goedkeuren huuropzegging Goedgekeurde huuropzegging Uitvoeren werk huurder Verzoeken tot versneld planmatig onderhoud Opstellen aanbod mutatieonderhoud Aanbod mutatieonderhoud Uitgevoerd werk huurder Verzoek tot planmatig onderhoud Aanbod mutatieonderhoud Uitvoeren eindcontrole Inspectieverslag Beoordelen aanbod mutatieonderhoud Afgeronde huuropzegging Reactie huurder op aanbod mutatieonderhoud V Afgekeurde huuropzegging Goedgekeurd onderhoudsverzoek Figuur 2.5 subproces Verwerken verzoek tot huuropzegging CORA

11 Subproces Verwerken Individueel verzoek tot verbetering. Dit proces beschrijft het aannemen en beoordelen van een individueel verzoek tot verbetering (geriefverbetering). Dit proces gaat vooraf aan het proces Uitvoeren van Niet Planmatig Onderhoud en verwerken resultaat. 1. Een individueel verzoek tot verbetering wordt ontvangen van de huurder. 2. De aanvraag wordt geregistreerd en beoordeeld op volledigheid, juistheid, of behandeling past in het beleid en of actueel of gepland onderhoud bekend is. 3. Als de melding niet in behandeling wordt genomen volgt afwijzing. 4. Het pand wordt geïnspecteerd, als voorbereiding op het vaststellen van de werkzaamheden en het maken van de offerte aan de huurder. 5. De uit te voeren werkzaamheden worden vastgesteld, op basis daarvan wordt een offerte gemaakt voor de huurder. Dit kan door de corporatie worden gedaan, maar ook uitbesteed worden aan een externe partij. Bij uitbesteding wordt de offerte eerst beoordeeld door de corporatie, voor deze naar de huurder gaat. 6. De huurder beoordeelt de offerte. 7. De huurder kan het verzoek intrekken na beoordeling van de offerte. 8. Na goedkeuring van de offerte volgt opdracht tot uitvoering. Lijst met standaard toegestane individuele verbeteringen Individueel Verzoek tot verbetering Ontvangen melding Ontvangst melding Vastleggen en beoordelen vz tot individuele verbetering XOR Geaccepteerd Indiv Vz tot Verbetering XOR Inspecteren woning Geïnspecteerde woning Opstellen offerte Offerte Individuele verbetering Beoordelen offerte individuele verbetering Afwijzing melding Afwijzing verzoek op basis van lijst standaard toegestane verbeteringen Inspectieverslag Offerte Individuele verbetering Reactie huurder op offerte individuele verbetering XOR Ingetrokken verzoek tot individuele verbetering Goedgekeurd onderhoudsverzoek Figuur 2.6 subproces Verwerken Individueel verzoek tot verbetering CORA

12 Subproces Verwerken calamiteitenmelding Dit proces beschrijft het aannemen van een calamiteitenmelding. Dit proces gaat vooraf aan het proces Uitvoeren Niet Planmatig Onderhoud en verwerken resultaat. 1. Een calamiteit wordt ontvangen van de huurder, een medewerker of een externe partij. 2. De melding wordt beoordeeld op volledigheid en juistheid. 3. Als de melding niet in behandeling wordt genomen volgt afwijzing. 4. De calamiteit wordt geïnspecteerd. Tevens wordt 5. bekeken of de verzekeraar dient te worden ingeschakeld. 6. Direct uit te voeren activiteiten regelen. 7. Van activiteiten die later uitgevoerd kunnen worden, wordt de dekking van de kosten bepaald en gecontroleerd welk onderhoud gepland staat. 8. Als de bewoners niet in de woning kunnen (ver)blijven, wordt herhuisvesting in gang gezet. 9. Als het pand niet meer kan worden hersteld, gaat het uit exploitatie. Dit is buiten de scope van het onderhoudsproces. 10. De uit te voeren werkzaamheden worden vastgesteld en besproken met de huurder of aanvrager. Incidenteel kan dit leiden tot een (extra) verzoek tot verbetering. 11. De opdracht tot uitvoering wordt gegeven. Figuur 2.7 subproces Verwerken calamiteitenmelding CORA

13 Subproces Verwerken verzoek aanpassing op medische indicatie Dit proces beschrijft het aannemen en beoordelen van een verzoek tot aanpassing op medische indicatie. Dit proces gaat vooraf aan het proces Uitvoeren van Niet Planmatig Onderhoud en verwerken resultaat. 1. Een verzoek op medische indicatie wordt ontvangen van de huurder. 2. De aanvraag wordt geregistreerd en beoordeeld op volledigheid, juistheid en of behandeling past in het beleid. 3. Als de melding niet in behandeling wordt genomen volgt afwijzing en terugkoppeling naar de aanvrager. 4. Als het geen standaardaanpassing is, wordt de woning 5. geïnspecteerd en beschreven hoe de aanpassing plaats 6. kan vinden. Er wordt dan een offerte gemaakt van de kosten van de aanpassing. 7. In de praktijk zijn er aanpassingen die zo standaard zijn dat er geen offerte voor de gemeente nodig is, alleen prijsafspraken. Bijvoorbeeld: een verhoogde toiletpot, handgrepen 8. In andere gevallen bepaalt de gemeente of de aanpassing doorgang kan vinden en of de huurder een eigen bijdrage moet leveren. 9. Als de aanpassing niet doorgaat, volgt intrekking van het verzoek. 10. Als de aanpassing akkoord is gegeven door gemeente en huurder wordt opdracht tot uitvoering gegeven. Lijst met standaard voorzieningen Verzoek op medische indicatie Ontvangen melding Ontvangst melding Vastleggen en beoordelen Vz op medische indicatie XOR Geaccepteerd Vz tot Aanpassing Afwijzing melding Afwijzing verzoek op basis beleid en mogelijkheden XOR Prijsafspraken gemeente medische aanpassing Goedkeuren standaard aanpassing Inspecteren woning Inspectieverslag XOR Geïnspecteerde woning Toestemming gemeente nodig Opstellen offerte Offerte benodigde aanpassing Offerte benodigde aanpassing React. gemeente offerte aanpassing Beoordelen Offerte benodigde aanpassing V optioneel Ingetrokken verzoek op medische indicatie Reactie huurder eigen bijdrage Goedgekeurd onderhoudsverzoek Figuur 2.8 subproces Verwerken verzoek aanpassing op medische indicatie CORA

14 Subproces Uitvoeren Niet Planmatig Onderhoud Dit proces beschrijft het generieke deel van het uitvoeren van Niet Planmatig Onderhoud. Vanuit de subprocessen verzoek tot ZAV, reparatie, huuropzegging, verbetering, op medische indicatie of melding calamiteit is een goedgekeurd onderhoudsverzoek ingediend. De aanvrager kan een medewerker zijn of een huurder. 1. Onderhoud maakt een (werk)opdracht aan. 2. De uitvoerder wordt bepaald, dit kan of intern of extern worden uitgevoerd. Als het werk wordt uitbesteed wordt de prijs bepaald waarvoor dit wordt uitgevoerd. Meestal wordt gewerkt met standaardprijzen (bijvoorbeeld 3. vanuit een raamovereenkomst of andere afspraak), 4. anders wordt een prijs afgesproken via een 5. offertetraject (het deel over prijsbepaling is niet 6. in het schema gemodelleerd). Ook afspraken die de planning beïnvloeden worden hier bepaald. 7. De opdracht wordt gepland met de aanvrager. 8. Het onderhoud wordt uitgevoerd. De uitvoerder registreert hierbij de verbruikte materialen, de bestede uren en de status. 9. De aanvrager inspecteert het resultaat. Als de uitvoering niet akkoord is, wordt een aanvullende werkopdracht gepland. Of, als blijkt dat de opdracht niet volledig was, een nieuwe opdracht gepland. Goedgekeurd onderhoudsverzoek Aanmaken Opdracht Aangemaakte opdracht Bepalen uitvoerder XOR Interne uitvoerder Externe uitvoerder Bepalen planning uit te voeren werk Afspraken met huurder Vastgelegde planning Uitvoeren werk Registratie uitgevoerd werk Uitgevoerd werk Registratie verbruikte resources Beoordelen uitgevoerd werk Onvolledige uitvoering XOR Afgekeurde uitvoering Aanvullende opdracht nodig Uitgevoerd onderhoud Figuur 2.9 Subproces Uitvoeren Niet Planmatig Onderhoud CORA

15 Processchema Uitvoeren planmatig onderhoud Het planmatig onderhoud gaat over de gebeurtenissen aan de onderkant van de levenslijn: Figuur 2.10 Levenslijn onderhouden eenheden Planmatig onderhoud is gepland onderhoud (vaak wordt ook de term projectmatig onderhoud gebruikt) en omvat zowel het periodiek onderhoud als het onderhoud dat voortkomt uit strategische overwegingen (SVB = Strategisch Voorraad Beheer). 1. Vanuit het beheerplan voor het bezit wordt het periodiek onderhoud vastgesteld (schilderwerk, cv s vervangen enz.). 2. Vanuit strategische beleidskeuzes worden plannen gemaakt om het bezit te verbeteren of anderszins te wijzigen (isolatie, renovatie, liften plaatsen enz.). Er zijn 3 fasen te onderscheiden: Meerjarenonderhoudsplan-MJOP (vaak ook aangeduid als meerjarenonderhoudsraming MJOR) Onderhoudsjaarbegroting (1 jaar) Uitvoeren onderhoudsjaarbegroting 3. De plannen voor periodiek- en verbeteronderhoud worden opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP of MJOR). 4. Elk jaar wordt bepaald welke plannen uitgevoerd gaan worden. Plannen uit het meerjaren onderhoudsplan kunnen opgeschoven worden. 5. De onderhoudsjaarbegroting wordt opgesteld. Voor de goedgekeurde plannen wordt de werkvoorbereiding gedaan (specificaties en planning opstellen, offertes aanvragen en bestellingen plaatsen). Het kan ook worden uitgevoerd op contractbasis, bijvoorbeeld onderhoud van liften, vervanging van cv s. 6. De bewoners worden op de hoogte gesteld. 7. Bij verbeterprojecten kunnen de bewoners inspraak hebben of ze de verbeteringen afnemen. 8. Bij inspraak kan een deel van het project (een reeks verbeteringen in een reeks woningen) worden afgezegd. Voor het periodiek onderhoud en de niet afgekeurde verbeteringen wordt opdracht tot uitvoering gegeven. Op basis hiervan vindt realisatie plaats en worden kosten geboekt (als gevolg van urenschrijven, facturen van aannemers, e.d.). Deze kosten worden bewaakt door ze te vergelijken met de budgetten van de (goedgekeurde) onderhoudsjaarbegroting. CORA

16 Figuur 2.11 Processchema planmatig onderhoud CORA

17 3 Voorbeeld uitwerking proces vastgoedsturing In hoofdstuk 5 van CORA 3.0 is een uitwerking gemaakt van de processen rond vastgoedsturing. Dit geeft inzicht in de positionering en samenhang van sturende processen op strategisch en tactisch niveau en de wijze waarop de portefeuillestrategie vertaald wordt naar tactische kaders voor de operationele uitwerking. Conventies Het voorbeeld gaat uit van een indeling in processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze wijze van modelleren is afwijkend van het procesmodel in CORA 3.0 en is gedaan om de samenhang van sturingsprocessen op strategisch en tactisch niveau duidelijk te illustreren. De processen van vastgoedsturing op strategisch en tactisch niveau zijn uitgewerkt conform onderstaande tekenconventie. Figuur 3.1 tekenconventie proces Naamconventies voor het aanduiden van de processen zijn conform CORA 3.0 (werkwoord + zelfstandig naamwoord, bijv. Opstellen vastgoedstrategie). Verder zijn er een aantal specifieke conventies gehanteerd: Beheren Bij processen met de aanduiding Beheren wordt beheren in brede zin bedoeld, als aanduiding voor een proces waarin een regelkring zit ( Deming circle Plan- Do-Check-Act). Dergelijke processen hebben dus geen betrekking op operationeel beheren. Evalueren Bij processtappen met de aanduiding Evalueren wordt informatie gebruikt over beleid, plannen en bereikte resultaten. Deze informatie is afkomstig uit andere processen maar deze relaties zijn omwille van de leesbaarheid niet expliciet opgenomen. Achtereenvolgens worden behandeld: Procesmodel waarin alle processen van de corporatie gepositioneerd zijn op strategische, tactisch en operationeel niveau. De sturingscyclus van vastgoedsturing (8 baan model). Uitwerking van de processen m.b.t. vastgoedsturing op strategisch en tactisch niveau. CORA

18 Procesmodel - Positionering corporatieprocessen In onderstaand procesmodel zijn de corporatieprocessen gepositioneerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Figuur 3.2 procesmodel Opmerkingen De sturende processen m.b.t. vastgoedsturing op strategisch en tactisch niveau zijn licht blauw gemarkeerd. Deze worden onderstaand verder uitgewerkt. Alle (primaire) processen op operationeel niveau zijn voor de sturingscyclus van vastgoedsturing gegroepeerd en aangeduid met Exploiteren en Investeren (zie grijs gemarkeerd blok). De processen binnen dit blok zijn nog gebaseerd op CORA 1.0. Vastgoedsturingscyclus Op de volgende pagina is de sturingscyclus van de vastgoedportefeuille weergegeven (RIGO 8 baan model, gebaseerd op Deming circle Plan-Do-Check-Act). Hierin wordt de samenhang duidelijk tussen de processen op strategisch, tactische en operationeel niveau. CORA

19 Figuur 3.3 baan model vastgoedsturing De besturingscyclus van de vastgoedgerelateerde dienstenportefeuille is op de volgende pagina samengevat. Figuur 3.4 baan model sturing diensten CORA

20 De processen van vastgoedsturing op strategisch en tactisch niveau zijn onderstaand weergegeven. Strategische processen Figuur 3.5 strategische processen vastgoed Ontwikkelen gebiedsstrategie Figuur 3.6 proces ontwikkelen gebiedsstrategie Ontwikkelen gebiedsstrategie Analyse leefomgeving en gebiedsontwikkeling Het analyseren van: de huidige markt, de politieke omgeving, nationale en internationale wetgeving en andere omgevingsfactoren. Vaststellen doelgroepen gebied en wijkbehoeften Het vaststellen van een doelgroep voor een gebied rekening houdend met de analyse van de leefomgeving en de gebiedsontwikkeling. Tevens wordt de wijkbehoeften gedefinieerd. Bepalen gebiedsvisie en beleidsuitgangspunten Het bepalen van de gebiedsvisie rekening houdend met de analyse van de leefomgeving en de gebiedsontwikkeling. Tevens worden op basis hiervan de strategische beleidsuitgangspunten vastgesteld m.b.t. de vraag vanuit de gebieden die bediend worden. CORA

21 Ontwikkelen vastgoedstrategie Figuur 3.7 proces ontwikkelen vastgoedstrategie Ontwikkelen vastgoedstrategie Opstellen vastgoedportefeuillestrategie Het bepalen van strategische kaders voor de gehele vastgoedportefeuille (aanbod) rekening houdend met de bepaalde gebiedsvisie en beleidsuitgangspunten (vraag). Opstellen portefeuille- en beleidsplannen Het opstellen van een nieuwe/herijkte portefeuillebeleidsplannen op het gebied van duurzaamheid, verkopen, investeren, onderhouden, slopen en verhuren rekening houdend met de bredere context en omgeving. Opstellen complexvisie en uitgangspunten Het bepalen van de complexvisie (alle complexen / clusters) rekening houdend met gemaakte analyses (intern en extern) en de opgestelde portefeuillestrategie en -plannen. Tevens worden op basis hiervan de strategische beleidsuitgangspunten vastgesteld voor alle complexen / clusters die het vastgoedaanbod vormen. Evalueren portefeuillebeleidsplan Het bepalen of de vastgoedportefeuillestrategie en het vastgoedbeleid aangepast moet worden op basis van de evaluatie van de bereikte resultaten ten opzichte van de opgestelde complexvisie en uitgangspunten. CORA

22 Ontwikkelen dienstenstrategie Figuur 3.8 proces ontwikkelen dienstenstrategie Ontwikkelen diensten(portefeuille)strategie Opstellen dienstenportefeuille strategie Het bepalen van strategische kaders voor de gehele dienstenportefeuille (aanbod) rekening houdend met de bepaalde gebiedsvisie en beleidsuitgangspunten (vraag). Vaststellen dienstenbeleid Het opstellen van een nieuwe/herijkte dienstenbeleid rekening houdend met de bredere context en omgeving. Vaststellen dienstontwikkelings-/verbeterplan Het bepalen van de toekomstige strategie van de dienst rekening houdend met de analyse markt en beleidsomgeving. Het plannen van ontwikkeling en vertering van het dienstenaanbod (alle diensten) rekening houdend met gemaakte analyses (intern en extern) en de opgestelde portefeuillestrategie en -plannen. Evalueren dienstenportefeuille strategie Het bepalen of de dienstenportefeuille strategie aangepast moet worden op basis van de evaluatie van de bereikte resultaten ten opzichte van het vastgestelde plannen voor ontwikkeling en verbetering van het dienstenaanbod. CORA

23 Tactische processen Figuur 3.9 tactische processen vastgoed Beheren vastgoedplannen Figuur 3.10 processchema beheren vastgoedplannen Opstellen vastgoedplannen Op basis van de strategie visie, uitgangspunten en plannen worden plannen uitgewerkt voor het vastgoedbeheer. Dit t.a.v. aankoop, verkoop, sloop, onderhoud en verhuur van vastgoed. Vaststellen vastgoedplannen De opgestelde vastgoedbeheerplannen worden vastgesteld. Deze plannen zijn kaderstellen voor het te voeren beleid m.b.t. (individuele) complexen / clusters. Evalueren vastgoedplannen Evaluatie van de realisatie van de vastgoedbeheerplannen. CORA

24 Beheren complexbeleid Figuur 3.11 processchema beheren complexbeleid Uitvoeren Omgevingsanalyse op complexniveau Op basis van de vastgoedplannen en informatie over de wijk wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd voor het toekomstige complexbeheer. Opstellen complex beheerplannen Het opstellen van de complex beheerplannen op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyse. Vaststellen complex beheerplannen Het vaststellen van de complex beheerplannen. Deze plannen zijn kaderstellen voor het exploiteren van en investeren in complexen / clusters. Tevens wordt hiermee de onderhouds- en investeringsplanning gevoed. Evalueren complex beheerplannen Het evalueren realisatie van de complex beheerplannen. CORA

25 Beheren Onderhouds en investeringsplanning Figuur 3.12 processchema beheren onderhouds en investeringsplanning Beheren meerjaren onderhouds- en investeringsplanning Op basis van de complex beheerplannen wordt de definitieve keus bepaald voor het toekomstige complexbeheer over meerdere jaren.(m.o.p./m.i.p.). Hierbij wordt ook de externe informatie over de wijksituatie betrokken. De vastgestelde meerjaren onderhoudsen investeringsplanning is kaderstellend voor (onderhouds)jaarplannen. Periodiek vindt evaluatie plaats van de meerjarenplanning. Beheren onderhoud jaarplan Op basis van de complex beheerplannen en de meerjarenplanning (M.O.P./M.I.P.) worden definitieve keuzes gemaakt voor het onderhoud aan complexen / clusters voor de komende jaren. Deze planning is kaderstellend voor de projectvoorbereiding. Periodiek vindt evaluatie plaats van de jaarplanning. Uitvoeren projectvoorbereiding Uit te voeren projecten uit het jaarplan worden voorbereid (nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling en overige projecten). Hiermee samenhangende investeringsbeslissingen worden genomen. Dit is kaderstellend voor het uitvoeren en realiseren van de projecten op operationeel niveau (exploiteren en investeren). Evalueren onderhoud en investering Evaluatie van de realisatie van de jaarplannen. CORA

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 Verkenningen en voorbeelden

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 Verkenningen en voorbeelden CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties Versie 3.0 Verkenningen en voorbeelden CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen

Nadere informatie

Corporatie Referentie Architectuur. Versie 2

Corporatie Referentie Architectuur. Versie 2 Corporatie Referentie Architectuur Versie 2 Inhoudsopgave Algemeen 1 Inleiding... 3 Procesmodel 2 Voorbeeld uitwerking onderhouden eenheden... 4 3 Voorbeeld uitwerking proces vastgoedsturing... 15 Informatiefuncties

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Managementsamenvatting CORA 3.0

Managementsamenvatting CORA 3.0 Managementsamenvatting CORA 3.0 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier, Mitros, Portaal, Rochdale, RWS Goes, Stadgenoot,

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

E. HOE REALISEREN WE DE DIGITALE

E. HOE REALISEREN WE DE DIGITALE E. HOE REALISEREN WE DE DIGITALE CORPORATIE? MOGELIJKHEDEN EN UITDAGINGEN OP ICT GEBIED Arjan van Dijk, Manager IT Stadgenoot Noëlle Verhage, Manager Bedrijfsvoering RWS Partner in Wonen Bas aan de Wiel,

Nadere informatie

4 Kwaliteit van het bezit

4 Kwaliteit van het bezit 4 Kwaliteit van het bezit 4.1 Kwaliteitsbeleid bestaand bezit Onderhoud moet het vastgoed van Woonpartners in technisch opzicht goed verhuurbaar houden. Tijdens de bewoning spelen we zo goed mogelijk in

Nadere informatie

Agenda. Integrale sturing

Agenda. Integrale sturing Agenda Wat gebeurt er in de markt? Het sturingsplatform van Ortec Finance en Vabi Het sturingsplatform en ERP Cegeka-DSA, Ortec Finance en Vabi Live preview Asset Management Live preview Vastgoeddata op

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008 Inkoopmanagement en Ketenintegratie 18 september 2008 Van Schöll Advies In de huidige vorm ontstaan in 2003 Kernactiviteiten Begeleiden van veranderingsprocessen Optimaliseren van het sproces Inkoop management

Nadere informatie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie AGENDA 1. Even voorstellen? 2. Feiten: De kosten van een klantcontact 3. Praktijk:

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Gedrag en Status van Objecten Zijn en Doen

Gedrag en Status van Objecten Zijn en Doen Gedrag en Status van Objecten Zijn en Doen ISBN 978 90 72446 19 0 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Deze uitgave is een digitale versie van een hoofdstuk uit

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR Hoe ver staat de sector met digitalisering? FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR November 2015 Sanneke van der Linden & Marnix van Welie KLANTVRAGEN HUURADMINISTRATIE VASTGOED- PROCESSEN KLIK

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold OPTIEPROCEDURE Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold Wilgenwold B.V., gevestigd te Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum (hierna: Wilgenwold ), is de projectontwikkelaar van het vastgoedproject Wilgenwold:

Nadere informatie

Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices

Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices Juni 2015 Servicepunt basisregistraties Email oplossingen@ictu.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing 21-4-2015 1

Zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing 21-4-2015 1 Zonnepanelen in relatie tot vastgoedsturing 21-4-2015 1 We will make Solar electricity so cheap that only the rich will burn fossil fuels Ronald Franken, Proefschrift 2006 We will make electricity so cheap

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen

C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Procesprotocol C7 Vertrek op (geldige) reisdocumenten of identiteitsbewijzen Datum 30 augustus 2013 Versie Definitief, versie 2.2 Doel Afbakening Beschrijving van het werkproces van het van vreemdelingen

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Adviesgroepen: Wat doen wij bbn adviseurs. Integraal advies Strategie > realisatie Full service Diverse specialisten Verstand van financiën

Adviesgroepen: Wat doen wij bbn adviseurs. Integraal advies Strategie > realisatie Full service Diverse specialisten Verstand van financiën Adviesgroepen: Wat doen wij bbn adviseurs Integraal advies Strategie > realisatie Full service Diverse specialisten Verstand van financiën Gebruikers van VastgoedMaps Voorzieningen en Vastgoed bij de gemeente

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012

ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012 Impressie wtco11 ICT BENCHMARK WONINGCORPORATIES 2012 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De belangrijkste conclusies 5 3 ICT-kosten

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Voorstel contactmoment

Voorstel contactmoment Voorstel contactmoment Welbergweg 80-84 Postbus 768 7550 AT Hengelo Tel: 074 259 40 08 Fax: 074 256 64 24 Door: N. Bruins 2-2- 2011 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept 20-01-

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR ^ VERZOGEN 3o APR 2015 15.08284 beantwoording schriftelijke vragen II III III

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB)

Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb

Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Handleiding voor het lezen van processen in Aris ProcessWeb Steeds meer processen van de HvA en UvA zijn gemodelleerd in ARIS. Deze procesbeschrijvingen worden op een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s

Digitaal Studenten Dossier. uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Digitaal Studenten Dossier uitwerking op hoofdlijnen: - processen - impact op huidige situatie - alternatieve scenario s Management Samenvatting doel van het overleg (1) Context 1. Om een goed functionerend

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Eisen ten aanzien van software voor vastgoedmanagement

Eisen ten aanzien van software voor vastgoedmanagement gement Portfolio management Eisen ten aanzien van software voor vastgoedmanagement Niveau Doel Specifieke eis Ondersteuning van portefeuille-analyse Het systeem genereert rapportages die ondersteunen bij

Nadere informatie

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8 Afsprakenstelsel eherkenning Service Level Versie 1.8 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Service Level... 1 1 Inleiding... 5 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Automatische Workflow

Automatische Workflow Automatische Workflow Uitwerking nieuwe functionaliteit Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 09-07-2013 Inleiding Dit document beschrijft de uitwerking van de gewenste functionaliteit van het

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Het Oud Hollandsch Uitbesteding Spel

Het Oud Hollandsch Uitbesteding Spel Het Oud Hollandsch Uitbesteding Spel Inleiding Voor u ligt het Oud Hollandsch Uitbesteding Spel mogelijk gemaakt door Buytenshuis, een initiatief van BMC Interlink. De bedoeling is om u op een eenvoudige

Nadere informatie

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014

Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Alumni event MRE TIAS 29 oktober 2014 Nieuwe aanbesteding- samenwerkingsvormen heeft een aanbod van zo n 13.500 huurwoningen; Actief is zorg (5% van de totale portefeuille); Beperkte BOG portefeuille;

Nadere informatie

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere woningcorporaties Impressie Benchmark Financiële Functies

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

WISH Het Modulaire FMIS. Door Facility Kwadraat

WISH Het Modulaire FMIS. Door Facility Kwadraat WISH Het Modulaire FMIS Door Facility Kwadraat Kantoor in s-hertogenbosch met 17 medewerkers Opgericht 1 februari 2002 Diensten aan 150 zorginstellingen en gemeenten Onderhoud en beheer (zorg)vastgoed

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie