Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag."

Transcriptie

1 Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie van het Glazen Stadhuis wil de gemeente Den Haag werken aan een transparante gegevensontsluiting. In lijn hiermee speelt ook de overheidsloket gedachte; 1 plek voor burgers en bedrijven voor afname & gebruik van gemeentelijke e -diensten. Om dit te realiseren dient met name de gegevensontsluiting aangepakt te worden. De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om als architectuur gebruik te maken van een zogenaamde Service Oriented Architecture (SOA) en voor de technische invulling web services open standaarden te gebruiken. SOA & web services & open standaarden Bij de realisatie van de architectuur van het Glazen Stadhuis is in essentie een Service Oriented Architecture ontstaan. Een SOA biedt de specifiek gewenste informatie-uitwisseling volgens breed geaccepteerde standaarden en met een gezamenlijke stelselbrede datadefinitie. Deze breed geaccepteerde standaarden zijn de web services standaarden waarmee de gezamenlijke stelselbrede datadefinitie in ontwikkeld kan worden. Een SOA is voor de gemeente Den Haag een verzameling web services die apart of in combinatie kunnen worden aangeboden. Deze services vormen de meest losse (onafhankelijke) koppeling van systemen die de huidige technologie kan bieden. Deze onderlinge onafhankelijkheid moet er echter niet toe leiden dat services lastig gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Functionaliteit voor de klant zal vaak gerealiseerd worden door het aanroepen van meerdere webservices, die veelal door verschillende partijen zijn gebouwd. Voor de samenwerking van de webservices is het van belang dat zij gebruik maken van gestandaardiseerde gegevensdefinities en werken volgens internationale open standaarden. Deze standaarden zijn allen gebaseerd op XML (extensible Markup Language) en zijn: WSDL: Webservices worden beschreven in de Web Service Description Language (zie voorbeeld hiernaast) XSD: de gegevensdefinities worden vastgelegd in een XML Service Definition SOAP: Webservices communiceren met het SOA Protocol (Oorspronkelijk afkorting staat voor Simple Object Access Protocol). 1 / 5

2 De Haagse SOA De gegevens van Den Haag die ontsloten moeten worden zitten in zogenaamde kernregistraties. Er bestaan kernregistraties van: Natuurlijke Personen Niet Natuurlijke Personen (Bedrijven/Instellingen) Gebouwen/Adressen Topografie (in ontwikkeling) Kadaster (in ontwikkeling) Kernregistraties hebben relaties met andere kernregistraties zoals in het figuur is weergegeven. De Webservices technologie kan ook gebruikt worden om gegevens tussen verschillende kernregistraties te checken of ophalen. De kracht van de webservices oplossing ligt met name in het feit dat de gegevens eenmalige liggen opgeslagen in een kernregistratie en veelvuldig uitgelezen kunnen worden door het aanroepen van een webservice. Wat is hiervoor nodig? Een beschrijving per kernregistratie hoe de kernregistratie technisch benaderd kan worden: het WSDL bestand voor elke kernregistratie (Bv. Het WSDL NP bestand geeft aan hoe technisch de Kernregistratie Natuurlijke Personen benaderd kan worden). Een dienst (Web Service) gebruikt dan dit WSDL bestand als het gegevens uit deze kernregistratie wil halen. Maar dat alleen is nog niet voldoende; daarnaast is er een woordenboek nodig om betekenis aan de gegevens uit de kernregistraties te geven. Hiervoor is de XML Schema (XSD) standaard geschikt, en de specifieke invulling voor de gemeente wordt ook wel DenHaag.XSD genoemd. Het volgende figuur laat zien dat elke kernregistratie zijn eigen web services heeft die aangeroepen kan worden vanuit toepassingen voor de klant. De applicatie laag behorende bij de klant-toepassing kan de webservice aanroepen van een kernregistratie als het gegevens uit die kernregistratie nodig heeft. Zo kunnen dus een oneindige hoeveelheid klanttoepassingen gebouwd worden die allen de webservices aanspreken van een kernregistratie. Alle toepassingen en webservices hebben 1 woordenboek: DenHaag.XSD. 2 / 5

3 Het figuur is een voorbeeld waarin drie kernregistraties zijn weergegeven, en aan de rechterkant een klanttoepassing die gebruikt maakt van de webservices voor de kernregistraties. Webservices moeten via het netwerk communiceren met applicaties die deze services aanroepen. Deze communicatie vindt plaats door middel van het SOAP protocol. Dit is als het ware de enveloppe waarin het bericht wordt verzonden. Hoewel de SOAP services ook op de applicatielaag kunnen worden geboden, is bewust gekozen om de SOAP communicatie via een aparte web server op de presentatielaag te realiseren. Op deze SOAP servers mogen tegelijkertijd ook webpagina s geserviced worden, die op zich weer gebruik kunnen maken van de geboden Webservices. Hierdoor kunnen deze web servers zowel door de browsers van klanten worden benaderd als door systemen/applicaties die een Webservice aanroepen. Webapplicaties voor gebruikers Webapplicaties zijn opgebouwd uit een gebruikersinterface, business/proces logica en gegevens. Om een webservice door klanten te laten gebruiken is altijd een gebruikersinterface en (deels) business/proces logica nodig. Er zijn drie soorten webapplicaties te onderscheiden in volgorde van voorkeur van toepassing binnen de gemeente. 1. Bestaande uit gebruikersinterface en een deel business/proces logica. De gegevens en alle of delen van de proceslogica worden uitsluitend benaderd via webservices. 2. Bestaande uit gebruikersinterface en deels business/proces logica en gegevens. Sommige gegevens en proceslogica worden benaderd via een webservice 3. Bestaande uit gebruikersinterface en business/proces logica en gegevens. Er worden geen webservices gebruikt. Sommige toepassingen kunnen (nog) geen gebruik maken van de web services technologie. Een voorbeeld hiervan is een sterk grafisch georiënteerde toepassing zoals waarbij topografische informatie (kaarten) worden getoond. De huidige webservices technologie biedt nog geen oplossingen om dit met voldoende performance te doen. Het ligt daarom voor de hand dat dergelijke toepassingen tot de categorie 2 of 3 uit voorgaande lijst behoren (beperkt gebruik van web services). Een andere reden kan zijn dat uitsluitend wordt gewerkt met statische informatie op statische pagina s. Het is economischer hiervoor een eenvoudige webapplicatie (categorie 3) te bouwen dan hiervoor webservices te ontwikkelen. 3 / 5

4 Bij de overweging om een webservice of webapplicatie of een mix van beide te ontwikkelen is naast de technische mogelijkheden de belangrijkste overweging of gegevens al of niet met bijbehorende proces logica voor meerdere applicaties beschikbaar moeten zijn of niet.in het volgende figuur staat een screenshot van een voorbeeldapplicatie voor de webservice waarmee gezocht kan worden in de kernregistratie van Niet Natuurlijke Personen. Lessons Learned Op basis van het project is het mogelijk een aantal lessons learned op te stellen. Hieronder staan de belangrijkste opgesomd: Beheer: De nieuwe situatie moet beheerd gaan worden. Met name het woordenboek (DenHaag.XSD) en de webservices per kernregistraties (de wsdl s) moeten onderhouden gaan worden, nieuwe versies uitgegeven, etc. Wie legt welke definitie vast, wie is de baas? Hier ligt nog een belangrijke uitdaging, die niet onderschat wordt. Hierin is ook een rol weggelegd voor het Programma EGEM met de herziening van STUF2 en de ontwikkeling van een generiek gemeente woordenboek (gemeente.xsd), die gebaseerd kan zijn op het woordenboek van Den Haag. Veiligheid: Er is relatief veel tijd gestoken in de veiligheid rond de webservices. Aangezien het gaat om gevoelige informatie is dit een terechte investering. SOA & webservices: Uitstekende concepten: De gemeente Den Haag heeft hiermee laten zien dat de webservices technologie uitermate geschikt is voor de ontsluiting van gegevens waarmee enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik gerealiseerd kan worden. 4 / 5

5 Een belangrijke rol gedurende het project die zeker heeft bijgedragen aan het succes is de rol van architect. De zware invulling (ervaring met web services) heeft er toe bijgedragen dat de juiste keuzes gemaakt zijn. Productie-omgeving: Het heeft relatief veel tijd gekost om de test-omgeving om te zetten naar de echte productieomgeving. Dit heeft veel te maken met de onbekendheid van de organisatie met de nieuwe technologie. Al met al een interessant voorbeeld van het toepassen van web services in gemeenteland. Meer informatie: Erwin Folmer Programma OSOSS Jacobien Bakker Afkortingen... XML: Extensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. XML is een W3C (World Wide Web Consortium) standaard. WSDL: Web Services Definition Language, of kortweg WSDL is een XML-taal waarmee we de interfaces van webservices kunnen beschrijven. Over het algemeen zullen deze WDSLdocumenten voornamelijk door applicaties gelezen worden en beschikbaar zijn voor aanroepende applicaties. XSD: XML Schema vormt een schema-technologie die gebruikt wordt voor XML en van XML afgeleide talen. De formele taal van XML Schema, XSD of XML Schema Definitietaal (Engels: XML Schema Definition Language), is een standaard van het W3C. SOAP: SOAP is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten. De afkorting staat voor Simple Object Access Protocol. SOAP wordt gesteund door een groot aantal bedrijven waaronder Sun, IBM, Microsoft, BEA, Oracle, Apache enz. SOAP is een protocol dat XML berichten stuurt, meestal over HTTP, maar ook over SMTP, HTTPS of FTP. SOA: Service Oriented Architecture: Een architectuur concept waarin Web Services technologie gebruikt kan worden. Hieraan gerelateerd is de Enterprise Service Bus (ESB). 5 / 5

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd Applicatie Integratie Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd De afgelopen jaren is de belangstelling voor applicatie integratie, terecht, sterk toegenomen. De behoefte om nieuwe, meer

Nadere informatie

Software archtectuur WABinfo

Software archtectuur WABinfo Software archtectuur WABinfo Opdrachtgever Rijkswaterstaat RIZA Contactpersoon Dhr. J. Rienks Vertis / CSO adviesbureau Contactpersonen Dhr. R. Beikes (Vertis) Dhr. J. Rijnbeek (CSO) - onderdeel van het

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur

De weg naar goede gedistribueerde systemen - het belang van architectuur Met de komst van Internet en applicatieservers ontstaat nieuwe aandacht voor gedistribueerde systemen. Het distribueren van systemen heeft veel voordelen, maar is ook complexiteitsverhogend. Hoe kunnen

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Oracle SOA Suite DEV. Het portfolio is compleet

Oracle SOA Suite DEV. Het portfolio is compleet Oracle SOA Suite Het portfolio is compleet Vorig jaar heeft Harold Gerritsen ons in zijn reeks artikelen over de BPEL Process Manager al uitgelegd dat Oracle eigenlijk een te rijke en daarmee te dure applicatieserver

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst

Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Programma van Eisen Geografische zoek- en toondienst Versie: Definitief 1.0 Datum: 19-05-2010 20100519_PvE_GEOZET_v1.0.doc 1/92 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.2 e-overheid voor Burgers...4

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Diginetwerk Architectuur

Diginetwerk Architectuur Diginetwerk Architectuur Versie 0.99 Datum 15 juli 2014 Status Finaal concept 0.99c Colofon Productnaam Versienummer anisatie Diginetwerk Logius Bijlage(n) 0 Auteurs Logius Pagina 2 van 51 Inhoud Colofon...

Nadere informatie

Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit

Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Student: Wolfgang Al Student nr: 9801448 Opleiding: Informatica Datum:

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: Technische analyse

Quickscan SharePoint: Technische analyse Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Deelrapport B Quickscan SharePoint Dennis Vierkant en Eelco Laagland ICT Servicecentrum Informatievoorziening, Systeemontwikkeling en Applicatieondersteuning

Nadere informatie

Wat betekent XML voor software engineers?

Wat betekent XML voor software engineers? Wat betekent XML voor software engineers? Danny Greefhorst, Reinier Balt Inleiding Het zal u niet ontgaan zijn: XML is een hype. Overal in de vakbladen en op conferenties is XML het terugkerende thema

Nadere informatie

Op weg naar Pakketsoftware 2.0

Op weg naar Pakketsoftware 2.0 softwareontwikkeling SaaS i Op weg naar Pakketsoftware 2.0 Rol van standaardsoftwarepakketten in Software als Service Software als Service is een combinatie van service-oriented architecture en Software

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Canonieke data-architectuur Bert Dingemans

Canonieke data-architectuur Bert Dingemans Canonieke data-architectuur Canonieke data-architectuur Bert Dingemans Abstract Deze whitepaper beschrijft diverse aspecten van canonieke data-architectuur. Naast de definitie van canonieke data-architectuur

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie