Voorstel contactmoment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel contactmoment"

Transcriptie

1 Voorstel contactmoment Welbergweg Postbus AT Hengelo Tel: Fax: Door: N. Bruins

2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Concept N. Bruins n.v.t. 1.0 Definitief N. Bruins Opmerkingen review verwerkt 1.1 Definitief N. Bruins Review opmerkingen verwerkt Tabel 1 Versiebeheer Wijzigingen Versie Wijzigingen 0.1 Voorstellen aangepast n.a.v. review 1.0 Tekstuele wijzigingen Tabel 2 - Wijzigingenoverzicht Review log Document versie Datum Reviewer(s) R. Slot; R. Scholten R. Slot; R. Scholten, R. Hesselink Tabel 3 - Review log

3 Inhoudsopgave 1 Introductie Leeswijzer Verklarende woordenlijst Huidige situatie Welke informatie wordt vastgelegd? Managementinformatie Voorstel Schermen samenvoegen Inkomend en uitgaand contactmoment: Vastleggen behandeltijd Referenties Lijst van figuren figuur 1 voorbeeld scherm KCS 2.8: toevoegen contactmoment... 5 figuur 2 voorbeeld scherm: toevoegen wijzigen aanvullende gegevens... 5 figuur 3 voorbeeld scherm: toevoegen activiteit en koppelen aan contactmoment figuur 4 Schematische weergave vastleggen behandeltijd klantcontact Lijst van tabellen Tabel 1 Versiebeheer... 2 Tabel 2 - Wijzigingenoverzicht... 2 Tabel 3 - Review log... 2

4 1 Introductie In de Exxellent Users bijeenkomst van is het volgende punt ingediend door Exxellence: In het emaxx KCS speelt de registratie van contactmomenten en eventueel daaruit voortkomende activiteiten een belangrijke rol. Bij de vastlegging van het contactmoment worden nu een aantal gegevens gevraagd om in te voeren. Inkomend/Uitgaand, Kanaal, Datum/tijd, Omschrijving en eventueel een toelichting. Bij het creëren van de activiteit, vanuit een contactmoment, wordt een aantal gegevens van het contactmoment automatisch meegenomen en dienen nog een aantal aanvullende kenmerken ingevoerd te worden om de sturing op de activiteit mogelijk te maken. Vanuit een aantal klanten komt de opmerking dat de invoer eigenlijk sneller en met minder acties uitgevoerd moet kunnen worden. Aan de andere kant krijgen wij vragen of er niet meer gegevens vastgelegd kunnen worden zodat preciezer aan het Antwoord concept voldaan kan worden. Aanvullend in de zin van : Is de vraag beantwoord (4 antwoord opties), exacte behandeltijd, Type klantvraag). Het opnemen van deze extra opties is technisch gezien (uiteraard) geen probleem. Vraag is of de Antwoord kenmerken allemaal opgenomen moeten worden als uitbreiding op de huidige functionaliteit of is het wenselijk om ook deze bestaande functionaliteit te herontwerpen. Bijvoorbeeld door contactmoment en activiteit meer naar elkaar toe te laten groeien? In dit document wordt vanuit Exxellence een voorstel gedaan hoe de contactmoment registratie inclusief het aanmaken van een activiteit, aangepast kan worden zodat deze efficiënter in te vullen is en waarbij ook rekening wordt gehouden met het Antwoord concept. 1.1 Leeswijzer Hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in versie 2.7 van het emaxx KCS een contactmoment wordt aangemaakt. Daarbij wordt ook aangegeven welke managementinformatie wordt vastgelegd. Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk word een voorstel gedaan om enerzijds de contactregistratie efficiënter (minder klikken en minder schermen) te maken en om er toch voor te zorgen dat de extra gegevens worden vastgelegd zodat de ontbrekende sturingsinformatie uit hoofdstuk 2.2 kan worden toegevoegd. 1.2 Verklarende woordenlijst Voor Afkortingen en Definities zie [D1].

5 2 Huidige situatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in versie 2.7 van het emaxx KCS een contactmoment wordt aangemaakt. Daarbij wordt ook aangegeven welke managementinformatie wordt vastgelegd. figuur 1, figuur 2 en figuur 3 laten de huidige situatie zien voor het aanmaken van een contactmoment met daaraan gekoppeld een activiteit. Op dit moment moet de medewerker dus drie schermen doorlopen om een contactmoment met activiteit aan te maken. figuur 1 voorbeeld scherm KCS 2.8: toevoegen contactmoment figuur 2 voorbeeld scherm: toevoegen wijzigen aanvullende gegevens

6 figuur 3 voorbeeld scherm: toevoegen activiteit en koppelen aan contactmoment. 2.1 Welke informatie wordt vastgelegd? In de situatie zoals deze in de vorige paragraaf is beschreven wordt het volgende vastgelegd: 1. Contactmoment a. Richting b. Kanaal c. Startdatum en starttijd d. Omschrijving e. Toelichting f. Als de klant bekend is dan wordt deze aan het contactmoment gekoppeld g. Als het contactmoment wordt toegevoegd vanuit het tabblad contactmoment bij de zaakdetails dan wordt het contactmoment aan de zaak gekoppeld. h. Ieder contactmoment krijgt automa contactmoment zelf geen afhandeling behoeft, het is een momentopname. Eventuele vervolgacties zijn activiteiten die gekoppeld worden aan het contactmoment. Tevens wordt automatisch de medewerker die het contactmoment heeft aangemaakt aan deze status gekoppeld zodat achterhaald kan worden welke medewerker welke contactmomenten heeft aangemaakt. 2. Aanvullende persoonsgegevens 3. Activiteit

7 a. Prioriteit b. Omschrijving c. Toelichting d. Startdatum en starttijd e. Geplande einddatum f. Afdeling g. Medewerker h. Status i. Status toelichting j. Als de activiteit vanuit een contactmoment is gestart dan wordt de activiteit aan het contactmoment gekoppeld Daarnaast is het mogelijk om vanuit een contactmoment een nieuwe zaak aan te maken. Dit kan door naar het contact moment te gaan en daar op het tabblad zaken op de knop zaak toevoegen te klikken. 2.2 Managementinformatie Vanuit het Antwoord concept worden richtlijnen gegeven voor het gebruik van sturingsinformatie met betrekking tot klantcontacten. Op basis van de huidige functionaliteit in emaxx KCS 2.7 wordt al informatie vastgelegd waarmee in ieder geval de onderstaande rapportages te genereren zijn. Nog niet alle rapportages uit dit overzicht zijn beschikbaar in het emaxx ManagementPortaal. De rapportages over andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld zaken of rapportages over het gebruik van de kennisbank zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat in dit document de focus ligt op de contactregistratie. De volgende rapportages kunnen worden gegenereerd op basis van de informatie die is vastgelegd in de MidOffice: 1. Aantal vastgelegde contactmomenten in een bepaalde periode per kanaal. 2. Aantal en percentage van de contactmomenten die over een bestaande zaak gingen in een bepaalde periode per kanaal. 3. Aantal en percentage van contactmomenten waaruit een nieuwe zaak is ontstaan in een bepaalde periode per kanaal. 4. Aantal en percentage van contactmomenten waaraan een activiteit is gekoppeld in een bepaalde periode per kanaal. 5. Managementinformatie met betrekking tot doorlooptijd Activiteiten. Vanuit dit Antwoord concept ontbreekt de volgende informatie met betrekking tot klantcontacten: 1. Behandelduur contact in seconden per kanaal. 2. Aantal klantcontacten dat in de eerste lijn is afgehandeld.

8 3 Voorstel In dit hoofdstuk word een voorstel gedaan om enerzijds de contactregistratie efficiënter (minder klikken en minder schermen) te maken en om er toch voor te zorgen dat de extra gegevens worden vastgelegd zodat de ontbrekende sturingsinformatie uit hoofdstuk 2.2 kan worden toegevoegd. 3.1 Schermen samenvoegen In deze paragraaf wordt een voorstel gedaan om de registratie van het contactmoment efficiënter te maken. Het voorstel is om de drie aparte schermen uit In figuur 1, figuur 2 en figuur 3 samen te voegen in één scherm en de dubbele velden te verwijderen. Daarnaast is er ook vraag naar een snelregistratie te doen waar slechts een zeer minimale set aan gegevens wordt gevraagd. De snelregistratie is in feite de registratie van een anoniem contactmoment. Snelregistratie(Type aanvrager is Anoniem) Klant Type aanvrager selectie(persoon, bedrijf, Anoniem) Contactmoment details Kanaal Selectieveld met kanalen (default gevuld met het aan de medewerker gekoppelde kanaal) Type klantvraag Selectieveld(inhoudelijke vraag, een verwijzing of informatie over een zaak) Resultaat selectie(beantwoord/afgehandeld, doorverbonden, terugbel afspraak, vervolg afspraak) De snelregistratie is dus in feite niets anders dan een anoniem contactmoment met het resultaat Het resultaat staat standaard op beantwoord indien het contactmoment anoniem is. Normale registratie(type aanvrager is persoon of bedrijf): Op het samengevoegde scherm wordt de volgende informatie gevraagd: Klant Type aanvrager selectie(persoon, bedrijf, anoniem) BSN invulveld met optie om persoon of bedrijf op te zoeken Naam tekst met naam van geselecteerde persoon Aanvullende gegevens (Dit blok wordt alleen getoond indien type aanvrager is Persoon) Telefoonnummer (thuis) invulveld Telefoonnummer (werk) invulveld Telefoonnummer (mobiel) invulveld - adres invulveld Voorkeurscommunicatiekanaal invulveld Contactmoment details Kanaal Selectieveld met kanalen (default gevuld met het aan de medewerker gekoppelde kanaal) Type klantvraag Selectieveld(inhoudelijke vraag, een verwijzing of informatie over een zaak) Omschrijving invulveld Toelichting memoveld Resultaat selectie(beantwoord/afgehandeld, doorverbonden, terugbel afspraak, vervolg afspraak)

9 Activiteitdetails behandeling (Tonen bij Resultaat terugbel of vervolg afspraak) geplande einddatum invulveld Afdeling selectieveld(alle afdelingen) Medewerker selectieveld(alle medewerkers die onder geselecteerde afd. vallen). De medewerker kan ook gezocht worden via de invoer van (een gedeelte) van de achternaam. Verstuur notificatie vinkje (staat standaard aan) Status selectieveld(nieuw, in behandeling, afgehandeld) Toelichting memoveld Koppeling veelgestelde vraag kennisbank (Tonen als het cm vanuit de KB wordt gestart) code Unieke code van de vraag Vraag De vraag Antwoord Het antwoord uit de kennisbank In dit voorstel wordt de invoer dus teruggebracht naar één scherm en een aantal gegevens worden niet meer gevraagd t.o.v. de huidige situatie. Zo is het niet meer mogelijk om: Handmatig een startdatum en starttijd op te geven voor het contactmoment; Handmatig een startdatum en starttijd op te geven voor de activiteit; Een aparte omschrijving en toelichting aan te maken voor de activiteit Een richting te selecteren. Er komen in het KCS twee knoppen inkomend contactmoment toevoegen en uitgaand contactmoment toevoegen. Het uitgaande contactmoment blijft zoals het nu is. Extra gegevens die gevraagd worden in dit voorstel zijn: Type klantvraag De type klantvraag wordt gevraagd om te kunnen analyseren welke vragen binnenkomen. De verschillende type vragen zijn: inhoudelijke vraag, een verwijzing of informatie over een zaak. De type klantvraag is een onderliggend zaaktype het (zaaktype) contactmoment. Dit type klantvraag wordt opgeslagen bij het contactmoment. Activiteiten hebben ook een type. Wanneer vanuit een contactmoment een activiteit wordt aangemaakt dan wordt het contactmomenttype + het resultaat omgezet naar het juiste activiteitstype. Voor het instellen van deze mapping wordt een omgevingsinstelling gemaakt. Resultaat Als resultaat van het klantcontact kan één van de waardes beantwoord/afgehandeld, doorverbonden, terugbel afspraak of vervolg afspraak worden opgegeven. Wanneer als waarde terugbel afspraak of vervolg afspraak is opgegeven dan wordt een activiteit aangemaakt van het activiteit type dat overeenkomt met het geselecteerde resultaat Inkomend en uitgaand contactmoment: In dit voorstel blijft de afhandeling van uitgaande contactmomenten zoals deze nu ook is. In de huidige versie wordt nog gevraagd bij het aanmaken van een contactmoment wat de richting is. In de nieuwe situatie zal dit los gekoppeld worden en selecteer je een andere link om een uitgaand contactmoment aan te maken. Het proces voor het uitgaande contactmoment blijft gelijk zoals deze nu is.

10 3.2 Vastleggen behandeltijd. Vanuit de principes van antwoord is het zeer wenselijk om de duur van de afhandeling van het klantcontact te meten. In paragraaf 3.1 is beschreven hoe de registratie van een contact efficiënter ingericht kan worden. In paragraaf 3.1 is echter niet beschreven hoe de behandeltijd vastgelegd kan worden. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de behandeltijd vastgelegd kan worden. Voor het goed bepalen van de behandeltijd zijn er een aantal beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden: Het start- en eindtijdstip van het klantcontact is niet automatisch te bepalen. Alleen bij contact via het kanaal telefoon is het starttijdstip automatisch te bepalen indien er een koppeling is met de telefooncentrale. Deze koppeling is niet operationeel en wordt daarom, in dit document, buiten beschouwing gelaten. De enige manier om de duur van een klant contact te bepalen is dat de medewerker het start- en eindtijdstip of de bestede tijd opgeeft. Rekening houdend met de bovenstaande beperkingen is het voorstel om gebruik te maken van een start en stop knop waarmee de medewerker het begin en eind van het klantcontact kan markeren. Dit begin en eindtijdstip worden vervolgens gebruikt als begin en eindtijd van een contactmoment. Op basis van het begin- en eindtijdstip van het contactmoment kan de rapportage software de gewenste rapportages m.b.t. de behandeltijd opstellen. Het vastleggen van de behandeltijd is bewust los getrokken van het vastleggen van het contactmoment en/of de activiteit. De reden hiervoor is dat de uniforme werkwijze in het KCS gehandhaafd blijft zodat flexibiliteit in het gebruik van het KCS mogelijk blijft. Het starten en stoppen is optioneel. Indien het niet wenselijk is dan hoeft dit niet gebruikt te worden. De consequentie is dan wel dat de behandeltijd niet wordt vastgelegd. In figuur 4 is schematisch weergegeven hoe de behandeltijd wordt bepaald.

11 = Actie door medewerker uitgevoerd in het emaxx KCS Klik op Start = Logica in emaxx KCS = Actie door emaxx KCS uitgevoerd op basis van input - Start wordt Stop - Stopwatch loopt - Starttijd opgeslagen Afhandeling klantcontact Vastleggen Contactmoment Klik op Stop Op start geklikt? ja nee Pop-up: Geef bestede tijd op Eerste CM na klik op start? nee Pop-up: Geef bestede tijd vorig CM op Tijd opgegeven? ja Begintijd CM = huidigetijd bestede tijd nee CM aangemaakt? Eindtijd CM = tijdstip waarop op Stop is geklikt - Stop wordt Start - Stopwatch op nul ja Beginttijd CM = Starttijd KC Tijd opgegeven? nee Tijd vorig CM wordt niet vastgelegd ja Bij vorig CM: Begintijd CM = Starttijd KC Eindtijd = Starttijd KC + bestede tijd Stopwatch start op nul nee Begintijd CM wordt huidige tijd figuur 4 Schematische weergave vastleggen behandeltijd klantcontact Stopwatch start met opgegeven bestede tijd Hieronder volgt een toelichting op het schema dat in figuur 4 is weergegeven: 1. Wanneer het klantcontact wordt gestart klikt de medewerker op de knop start. a. De knop start veranderd in een knop stop. b. De starttijd wordt tijdelijk opgeslagen in de sessie. c. De stopwatch begint (zichtbaar op het scherm)te lopen. 2. De klant wordt door de medewerker geholpen. a. De medewerker is vrij om het KCS te gebruiken. Vragen kunnen worden opgezocht in de kennisbank, contactmomenten, activiteiten en zaken kunnen worden aangemaakt enz. b. Als een medewerker een contactmoment aanmaakt nadat op de knop start is geklikt dan wordt de begintijd van het contactmoment de starttijd van het contactmoment. 3. Aan het eind van het klantcontact klikt de medewerker op de knop stop om de behandeltijd vast te leggen. a. Als er een contactmoment is aangemaakt dan wordt de stoptijd de eindtijd van dit contactmoment. b. Als er geen contactmoment is aangemaakt dan wordt een nieuw contactmoment aangemaakt waarbij de start- en stoptijd in het contactmoment als begin- en eindtijd wordt vastgelegd.

12 i. Wanneer er een persoon of bedrijf is opgezocht na het klikken op start dan wordt deze persoon of bedrijf aan het contactmoment gekoppeld ii. Wanneer er geen persoon of bedrijf is opgezocht dan wordt het een anoniem contactmoment, een snelregistratie. c. De knop stop verandert weer in een knop start en de stopwatch wordt (zichtbaar op het scherm) op 0 gezet. Wat als de medewerker op de knop start of stop vergeet te klikken? Uitgangs punt is dat er altijd één contactmoment per klantcontact wordt aangemaakt. Niet op start geklikt: Wanneer de medewerker merkt dat deze een klantcontact aan het afhandelen is zonder dat de er op de knop start is geklikt dan is het mogelijk om handmatig de reeds bestede tijd op te geven. Dit gaat als volgt: 1. De medewerker komt er achter dat er niet op start is geklikt. 2. De medewerker handelt dan het klantcontact af zoals deze dat normaal ook zou doen. 3. Aan het eind van het klantcontact maakt de medewerker een contactmoment aan. a. Er is niet op start geklikt. Daarom krijgt de medewerker een pop- up scherm waar de bestede tijd wordt gevraagd. b. De bestede tijd die door de medewerker is opgegeven wordt van de huidige tijd afgetrokken en dit wordt de begintijd van het contactmoment. c. Als er een persoon of bedrijf is geselecteerd dan wordt deze als klant aan het contactmoment gekoppeld. d. Bij het opslaan wordt de huidige tijd de eindtijd van het contactmoment. Niet op stop geklikt: Wanneer na het klikken op de knop start een tweede contactmoment wordt aangemaakt dan gaat het KCS er vanuit dat dit een nieuw klantcontact is en dat het vorige klantcontact niet goed is afgesloten. De medewerker krijgt dan een pop- up scherm waarop de medewerker de bestede tijd van het vorige klantcontact handmatig op kan geven. Als de medewerker hier een tijd opgeeft dan wordt dit de bestede tijd van het vorige contactmoment. Geeft de medewerker niets op dan wordt de bestede tijd van het vorige contactmoment niet vastgelegd. De starttijd wordt, na deze signalering, altijd op nul gezet en de tijd gaat lopen.

13 4 Referenties Dit hoofdstuk bevat alle referenties van documenten, ontwerpen, boeken en websites waar in dit document naar gerefereerd wordt. Documenten [D1] Afkortingen- en definitielijst versie 1.1 d.d. 12 januari Afkortingen- en definitielijst- Exxellence_V1.1.pdf Websites [W1] [W2] [W3] op- antwoord- /sturen- op- antwoord- -.pdf

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm:

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm: Pagina 1 van 6 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: "'Administratie Online'" Verzonden: maandag 15 maart 2010 18:12 Onderwerp: Online Pro Update

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Auteur: René Prinz Datum: Versie: 4.1 Aantal bladen: 17

Auteur: René Prinz Datum: Versie: 4.1 Aantal bladen: 17 g Auteur: René Prinz Datum: 09-01-2014 Versie: 4.1 Aantal bladen: 17 Inhoud 3. Reach instellen...... 3 3.1 Eerste keer opstarten... 3 3.2 Stap 1: Contacten creëren... 3 3.3 Stap 2: Agenda configureren...

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Haagcom Mobiel Reach

Handleiding Haagcom Mobiel Reach Handleiding Haagcom Mobiel Reach Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 3 3. Reach instellen... 4 Eerste keer opstarten... 4 Stap 1: Contacten creëren... 5 Stap 2: Agenda configureren... 6 Stap 3: Bereikbaarheid

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Reach. Auteur: René Prinz Datum: Versie: 4.1 Aantal bladen: 21

Handleiding Reach. Auteur: René Prinz Datum: Versie: 4.1 Aantal bladen: 21 Handleiding Reach Auteur: René Prinz Datum: 09-01-2014 Versie: 4.1 Aantal bladen: 21 Inhoud Handleiding Reach... 1 Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Reach vinden als wholesaler... 4 2.2

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet.

Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen Deze functie is beschikbaar in de volledige versie van RADAR. RADAR Lite heeft deze functie niet. Periodieke facturen klaarzetten(het sjabloon voor de termijnfactuur maken) Een periodieke

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Consolid.

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Reach. Auteur: Marketing Datum: Versie: 2.0 Aantal bladen: 18 Nummer: 1022

Handleiding Reach. Auteur: Marketing Datum: Versie: 2.0 Aantal bladen: 18 Nummer: 1022 Handleiding Reach Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 18 Nummer: 1022 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 3. Reach instellen... 5 3.1 Eerste keer opstarten...

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.11

W I N D E X C C. ReleaseNotes 1.11 W I N D E X C C ReleaseNotes 1.11 INHOUD Inhoud 2 327 48 Uur tool migreren naar Windex CC 4 323 Adreseditors uitbreiden met property's 4 300 Projecten: actuele voortgang en aanpassing BedrijfsvoeringGegevensMedewerker

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V.

Handleiding Agenda. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Afspraken maken...3 1.1 Agenda...3 1.1.1 Het begin...3 1.1.2 Opmerkingen...3 1.1.3 Nabellen...3 1.1.4 Condoleances...4 1.1.5 Andere weergave...4

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Werkinstructie SAP PLM

Werkinstructie SAP PLM Werkinstructie SAP PLM Creëren nieuwe objecten Van Dimensys Auteur Joanne Tigelaar Kenmerk Versie 1.5 Datum 30 oktober 2014 Bestand Werkinstructie Creeren nieuwe objecten Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS

hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS HIP Express. VoIP portal 2 Inhoudsopgave 1. inleiding 3 3. Algemeen 5 3.1 Algemene functie: sorteren...5 3.2 Algemene functie: bladeren...5

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

VISI. Verzoekschriften verwerken in Peoplesoft Campus Solutions. Volg. Opdrachtgever: Verzoek superusers CS Bestandsnaam: Verzoekschriften verwerken

VISI. Verzoekschriften verwerken in Peoplesoft Campus Solutions. Volg. Opdrachtgever: Verzoek superusers CS Bestandsnaam: Verzoekschriften verwerken FF Verzoekschriften verwerken in Campus Solutions ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Verzoekschriften verwerken in Peoplesoft

Nadere informatie

Wegwijzer handleiding

Wegwijzer handleiding Wegwijzer handleiding versie 2016.3.1 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Wegwijzer onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op onze

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Versie 2.0 November 2014 Inhoud 1 Inloggen 2 Beheren 2.1. Houders 2.2. Zendende partners 2.3. Ontvangende partners 2.4. Competentiesets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen

1. Gebruikers & voertuigen Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe koppel ik bestaande gebruikers aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?... 6 1.4

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Uitvoeren test op Midoffice en eformulieren

Uitvoeren test op Midoffice en eformulieren V1.1 07-06-2012: kleine aanpassingen V1.2 17-7-2012: aanpassen links ivm upgrade 4.5 op 7 juli. V1.3 23-9-2013: aanpassen url naar KCS in productie op pagina 9 V1.4 5-12-2013 : Beschrijving en schermprints

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Versie: 1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant.

MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant. MIJN WERKTIJDEN Mijnwerktijden.nl is een personeels planningsprogramma die gekoppeld is met de salarisprogramma s van Loonstrookgigant.nl Mijn Werktijden is een planningsprogramma om eenvoudig en snel

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden.

Stap 5. Koppel vervolgens de Stages aan de AIOS op het blad AIOS Stageplaats (figuur 5). Nu kunnen de Stage specifieke afspraken aangemaakt worden. Met de Excelapplicatie Opleidingskalender kunt u afspraken in het kader van de opleiding met AIOS per Ziekenhuis/Opleiding per specialisme plannen en beheren. Introductie Deze Excelapplicatie is gemaakt

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Loonwaarde handleiding

Loonwaarde handleiding Loonwaarde handleiding versie 2017.3.1 Dariuz Works Loonwaarde - handleiding v2017.3.1 pagina 1 van 9 Legenda De volgende stappen in het proces zijn van belang: 1. Inloggen op Dariuz 2. Cliëntgegevens

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Geef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt

Geef bij accountmanager de naam van de adviseur op. De keuze bij Account beheerder bepaalt op welke persoon/groep de taak aangemaakt wordt 1 Handleiding Adviestraject Het doel van dit document is, om aan te geven hoe de gegevens voor de Adviestraject opgevoerd moeten worden. Het is belangrijk dat alle gegevens juist in het systeem ingevoerd

Nadere informatie

Handleiding Projectplanningsdocument

Handleiding Projectplanningsdocument Handleiding Projectplanningsdocument Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... 5 3. Project invoeren / wijzigen / verwijderen... 6 4. Actie invoeren / wijzigen

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht

Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Handleiding draaien en gebruiken Omzet & OHW overzicht Versie 0.1 NederCare B.V. Postbus 185 3900 AD Veenendaal Tel.: 0318-500449 Fax: 0318-500391 Rabobank: Veenendaal nr.: 15.55.86.890 K.v.K. te Utrecht

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

Release notes CRM Service Pack Editie

Release notes CRM Service Pack Editie Release notes CRM Service Pack Editie Versie 1.0 INHOUD 1. Bezoekfrequentie... 3 1.1 Permissies nieuwe functies activeren... 3 1.2 Aanpassingen... 3 1.2.1 Bezoekfrequentie genereren... 3 1.2.2 Signaleren

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 Inhoud Algemeen... 3 Offerte omschrijving weergegeven op barcodeblad... 3 Barcode selecteren pop up is verbeterd... 3 Bijlage (uit taak/dossier/vraag) selecteren

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Planning (werkorder en/of activiteiten planning Easy-work) Planning versie V1.0.13 Easy-work versie 610 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie