Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst"

Transcriptie

1 Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011

2 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen die worden gebruikt in en rond de Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen A2A Actief voorkomen Adresseerbaar object Actueel Administratief gebied Afnemer BAG BAG Bevraging BAG Compact BAG Extract BAG Kernvoorziening BAG Object Application-to-Application koppeling. Dit is een koppeling met de BAG Verstrekkingen applicatie waarop een afnemer zijn eigen applicatie rechtstreeks kan aansluiten. De diensten BAG Extract en BAG Bevraging zijn zulke A2A-koppelingen. Een actief voorkomen is een voorkomen dat deel uitmaakt van de geldende levenscyclus van een object. Dat wil zeggen dat het voorkomen niet Inactief is en geen indicatie heeft dat het door synchronisatie uit de actieve levenscyclus is gehaald. Een Ligplaats, Standplaats of Verblijfsobject De gegevensvariant Actueel levert van een BAG object het actieve voorkomen dat een geldig voorkomen is op het tijdstip van verwerken. Registratief gebied dat aan de hand van administratieve gebiedskenmerken geselecteerd kan worden. Organisatie of persoon die gegevens afneemt uit de BAG. Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Dienst van BAG Verstrekkingen voor het, vanuit een systeem van de Afnemer, rechtstreeks (zonder tussenkomst van een persoon) opvragen van gegevens uit de BAG. Dienst van BAG Verstrekkingen voor de levering van adresgegegvens uit de BAG. Dienst van BAG Verstrekkingen voor de levering van een Extract met gegevens uit de BAG. Onderdeel van de Landelijke Voorziening BAG, gericht op de centrale, landelijke registratie en beheer van gegevens van bronhouders. De BAG is opgebouwd uit de volgende soorten objecttypen: Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Standplaats Ligplaats Verblijfsobject Pand

3 BAG Verstrekkingen BAG Web BAGLV Basisregistratie BGR BRA C2A Dienst Event Extract Gegevensvariant Onderdeel van de Landelijke Voorziening BAG, dat zorgt voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan alle organisaties met een publieke taak en aan andere afnemers zoals private partijen en individuele consumenten. Dienst van BAG Verstrekkingen voor het opvragen van gegevens uit de BAG, via een web-applicatie. Zie Landelijke Voorziening BAG. Verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze een basisregistratie vormt. Basis Gebouwen Registratie. Onderdeel van de BAG. Basis Registratie Adressen. Onderdeel van de BAG. Consumer-to-Application koppeling, ofwel mens-naar-applicatie koppeling. Dit is een koppeling met de BAG Verstrekkingen applicatie waarmee een medewerker van een afnemer rechtstreeks toegang heeft tot de Landelijke Voorziening BAG. De dienst BAG Web biedt zo n C2A-koppeling. Een onderdeel van BAG Verstrekkingen dat een afnemer toegang biedt tot de Landelijke Voorziening BAG en zorgt voor de levering van een product aan de afnemer. BAG-Verstrekkingen biedt de diensten: BAG Extract BAG Compact BAG Web BAG Bevraging Gebeurtenis in de werkelijkheid, die een Mutatie van de BAGgegevensset tot gevolg heeft. De BAG registreert geen events maar enkel afzonderlijke mutaties. Bestand met een kopie van gegevens van BAG-objecten uit (een deel van) de BAG. Een extract bevat de voorkomens van BAG-objecten die onderdeel zijn van de gekozen Gegevensvariant, en behoren tot een gekozen Selectiegebied. Een selectie van een bepaalde set van één of meerdere voorkomens uit de gehele levenscyclus van een BAG object. BAG Verstrekkingen ondersteunt de volgende gegevensvarianten: Actueel Peildatum Levenscyclus Geldig voorkomen Een voorkomen van een BAG-object is geldig op een bepaalde datum als

4 die datum gelijk is aan of ligt na de datum begin geldigheid èn die datum ligt voor de datum einde geldigheid of de datum einde geldigheid is <leeg>. Gemeente GML Historie Huidige voorkomens Inactief voorkomen Landelijke Voorziening BAG Levenscyclus Levenscyclus vanaf peildatum Bronhouder van de BAG gegevens. Gebiedsindeling die standaard beschikbaar is als Selectiegebied voor de dienst BAG Extract waarbij een collectie van woonplaatsen binnen die gemeente kan worden samengesteld. Geography Markup Language. XML-structuur voor de representatie van geografische gegevens. BAG Verstrekkingen levert producten in XML-formaat met daarbinnen de geometrie in GML-formaat. Deze term is vervangen door de term Levenscyclus. Dit zijn actieve, op de peildatum geldige voorkomens met een status die aangeeft dat het object niet in historie geplaatst is (in historie geplaatste statussen zijn: naamgeving ingetrokken, woonplaats ingetrokken, plaats ingetrokken, Niet gerealiseerd verblijfsobject, Verblijfsobject ingetrokken, Niet gerealiseerd pand, Pand gesloopt). Voorkomen van een BAG object dat geen deel meer uitmaakt van de actieve levenscyclus van een object. Een voorkomen kan door twee oorzaken inactief worden: 1) Het betrof een actief toekomstig voorkomen dat door de gemeente is ingetrokken vanwege een mutatie, en daarom op Inactief is gezet. 2) Het betrof een actief voorkomen dat wel in de LV maar niet bij de gemeente bestond. Via synchronisatie wordt zo'n voorkomen op inactief gezet in de LV. (Voorkomens van deze tweede categorie komen niet voor bij de gemeente.) Het centrale opvraagpunt van de adres- en gebouwgegevens. Bronhouders van de BAG-gegevens zijn de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het correct invullen en bijhouden van de gegevens. De Landelijke Voorziening BAG houdt een kopie bij van alle decentraal beheerde BAG-gegevens (onder de noemer BAG Kernvoorziening). Daarnaast zorgt de Landelijke Voorziening BAG voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan alle organisaties met een publieke taak en aan andere afnemers zoals private partijen en individuele consumenten. Dit laatstgenoemde onderdeel van de Landelijke Voorziening staat bekend als BAG Verstrekkingen. De levenscyclus van een BAG object omvat alle in de BAG voorkomende (actieve en inactieve) voorkomens van dat object. De verzameling van alle (actieve en inactieve) voorkomens van

5 een BAG object waarvan de datum einde geldigheid leeg is of na de peildatum ligt. De situatie op het moment van de peildatum wordt dus meegeleverd in dit resultaat. Ligplaats Mutatie Mutatieabonnement Nummeraanduiding Object Object-identificatie Openbare ruimte Opvragen Pand Peildatum Een LIGPLAATS is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Wijziging in de BAG-gegevensset, opgevoerd door een gemeente. Een mutatie wordt gekenmerkt door een datum begin geldigheid en de inhoud van de wijziging bestaande uit de was - en de wordt -situatie. Een abonnement bij de dienst BAG Extract waarmee een afnemer spontaan of periodiek automatisch mutaties krijgt toegeleverd, welke door de bronhouder worden gedaan binnen het selectiegebied waar het extract betrekking op heeft. Een NUMMERAANDUIDING is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Set gegevens waarin de eigenschappen van een BAG object als samenhangend geheel worden geregistreerd. Een object wordt geïdentificeerd met een unieke Object-identificatie. Van een BAG object kunnen door de tijd heen, meerdere voorkomens bestaan. De actieve voorkomens vormen met hun datum begin geldigheid en datum einde geldigheid een aaneengesloten periode. Unieke identificatie van een object in de BAG. Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Het aan de hand van de Object-identificatie of overige kenmerken, direct verkrijgen van informatie over een BAG object uit de BAG. Een PAND is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. Een peildatum is een datum in het verleden, heden of toekomst. Deze gegevensvariant bevat van een BAG object het actieve voorkomen dat een geldig voorkomen is op die peildatum. Het product van deze gegevensvariant bevat altijd de laatst bekende situatie op de peildatum. Wanneer de peildatum gelijk is aan de verwerkingsdatum, wordt gewacht met het

6 samenstellen van het product totdat de dag is verstreken en alle eventuele mutaties van die dag zijn verwerkt. (De gegevensvariant Peildatum vandaag is hierin dus niet hetzelfde als de gegevensvariant Actueel). Bij een peildatum in de toekomst wordt niet gewacht tot die datum is verstreken, maar bevat het product de situatie zoals die op het moment van verwerken bekend is voor die datum in de toekomst. Polygoon Product Een polygoon (letterlijk vertaald veelhoek ) is een gesloten stelsel lijnsegmenten die samen een plat vlak omsluiten. De geometrie van BAG objecten wordt vastgelegd als zo n polygoon. Op basis van een polygoon kan een extract van gegevens in de BAG worden samengesteld en verstrekt aan een afnemer. Set gegevens van één of meerdere BAG objecten uit de BAG, welke het resultaat is van één van de diensten van BAG Verstrekkingen. Provincie Raadplegen Registratief gebied Selectiegebied Standplaats StandTechnischeDatum Toekomst Uitvoerdatum Gebiedsindeling die standaard beschikbaar is als Selectiegebied voor de dienst BAG Extract. Het aan de hand van de Object-identificatie of overige kenmerken, direct op het scherm gepresenteerd krijgen van informatie over een BAG object uit de BAG. Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. Een gebied in Nederland, aangeduid als een verzameling van één of meerdere woonplaatsen op basis waarvan een extract van gegevens in de BAG kan worden samengesteld en verstrekt aan een afnemer. Een STANDPLAATS is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. De stand van de gegevens in BAG-VS zoals aanwezig in de database op een bepaalde datum en tijd. Deze stand verschilt van minuut tot minuut, als gevolg van binnenkomende mutaties. Deze gegevensvariant omvat van een BAG object alle actieve en inactieve voorkomens waarvan de datum begin geldigheid groter is dan de verwerkingsdatum. De datum (én tijdstip) waarop een aangevraagde dienst wordt verwerkt en het hieruit voortvloeiende product wordt samengesteld, zodat deze geleverd kan worden aan de afnemer.

7 Verblijfsobject Versie Voorkomen Woonplaats XML Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Synoniem voor de term Voorkomen. Een voorkomen van een object is de waardenverzameling van de gegevens van een object in een bepaalde periode. Een WOONPLAATS is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. EXtended Markup Language. Standaard uitwisselingsformaat voor gegevensuitwisseling. BAG Verstrekkingen levert producten in XML-formaat met daarbinnen de geometrische gegevens in GML-formaat.

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2010; gelet op artikel

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Voorbeelden Bestellen BAG extract en BAG compact

Voorbeelden Bestellen BAG extract en BAG compact Uitleg In dit document staan voorbeeld-scenario s voor het bestellen van een BAG extract of BAG compact. Deze voorbeelden maken duidelijk welke standtechnische datum, peildatum en uitvoerdatum gebruikt

Nadere informatie

Financiële/ personele/ juridische gevolgen? Nee. Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Nee. Is er een tijdpad bijgevoegd?

Financiële/ personele/ juridische gevolgen? Nee. Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Nee. Is er een tijdpad bijgevoegd? Oplegnotitie (In het kader van de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen moet er een nieuwe verordening naamgeving en nummering (adressen) vastgesteld worden.) Gemeenteblad nr. 2011/14

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 november 2007,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 november 2007, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 20 november 2007, gelet op de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Moerdijk 2006, gelet op de artikelen 3 en 7 van

Nadere informatie

Raad (cie) adviezen en besluiten - 530

Raad (cie) adviezen en besluiten - 530 VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 5 (ADRESSEN) 2010 HOOFDSTUKI.ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan

Nadere informatie

*Z037A6D6185* Beslispunten Vaststelling Verordening naamgeving en nummering Goeree-Overflakkee 2014.

*Z037A6D6185* Beslispunten Vaststelling Verordening naamgeving en nummering Goeree-Overflakkee 2014. Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z037A6D6185* Registratienummer : Z -14-33343 / 3556 Agendanummer : 12 Portefeuillehouder : Wethouder Trouwborst Raadsvergadering : 16

Nadere informatie

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding)

Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) Aanvraag huisnummer (nummeraanduiding) 1 Gegevens van de aanvrager 1a Naam en voorletters man vrouw 1b Correspondentieadres 1c Postcode en woonplaats 1d Telefoonnummer 1e E-mailadres Bent u de eigenaar

Nadere informatie

0.1 LV BAG. Informatieproducten. BAG Extract. Datum. 18 december Versie 2.8. DefinitiefICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LV BAG. Informatieproducten. BAG Extract. Datum. 18 december Versie 2.8. DefinitiefICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LV BAG Informatieproducten BAG Extract Datum 18 december 2013 Versie 2.8 DefinitiefICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 2.0 1/7/2009 Kadaster ICT Document

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingenoverzicht Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Wijzigingen in versie 2.01 ten opzichte van versie 2.0 april 2010 Voorwoord In dit document zijn de wijzigingen opgesomd die

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 17 maart 2016 in zaak nr. ROE 15/2616 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg van 17 maart 2016 in zaak nr. ROE 15/2616 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2017:29 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-01-2017 Datum publicatie 11-01-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201603023/1/A3 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

Basisregistraties: BAG

Basisregistraties: BAG inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 33 30 Fax (038) 498 28 59 r.woltersom@zwolle.nl www.zwolle.nl Basisregistraties: BAG

Nadere informatie

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Her-inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeewolde bij hun gemeente op 25 maart

Nadere informatie

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen

Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Stappenplan en voorbeeld afbakening studentencomplexen Versie 1.0 Auteur(s) Kadaster (met inhoudelijke instemming van Ministerie van Infrastructuur en Milieu) Status Definitief Versiehistorie Versie Datum

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen 0.1 Veelgestelde vragen Basisregistraties Adressen en Gebouwen Datum 3 juni 2016 Versie 4.8 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 28/01/2013

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Release 2012/1. Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Directie Geo Product- en Procesbeheer Release 2012/1 Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen Opdrachtgever Kadaster Status Definitief Versie 1.0 1 Inleiding Release 2012/1 voor de

Nadere informatie

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.

Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina. 1 Semantiek (met de BAG als voorbeeld) Dienstverlening in verbinding Wetgeving in verbinding 12 maart 2014 Marco Brattinga (marco.brattinga@ordina.nl) DIT is geen nummeraanduiding Meerdere werkelijkheden

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 3 juni 2008 (Gemeenteblad afd. 1, nr.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 3 juni 2008 (Gemeenteblad afd. 1, nr. Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2008 Vergaderdatum 1 oktober 2008 Agendapunt 9 Publicatiedatum 10 oktober 2008 Onderwerp Vaststelling van de Verordening op de Vastgoedregistratie en wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014

Ontwikkeling kwaliteit BAG 2011-2014 BAG BAO Apeldoorn, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Kwaliteitsrapportages aan bronhouders 3 3 Uitkomsten van de analyses 4 4 Conclusies per thema 8 4.1 Nummeraanduiding en postcode 8 4.2

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 7 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 7 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr :0910246 Ag nr. : 7 Datum :21-07-09 Onderwerp Verordening basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel. Status besluitvormend Voorstel Te besluiten tot vaststelling van de Verordening

Nadere informatie

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen

Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen Processenhandboek basisregistraties adressen en gebouwen versie 2009 Datum Juli 2009 Colofon Versie 2009 Contactpersoon Y. Ellenkamp Portefeuille Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Datum 20 maart 2017 Onderwerp

Datum 20 maart 2017 Onderwerp De BAG viewer stap voor stap Datum Van Kadaster BAG Contactgegevens T (088) 183 34 00 bag@kadaster.nl 1 van 21 1 Inleiding In dit document beschrijven wij aan de hand van schermafbeeldingen welke functionaliteit

Nadere informatie

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, 2016-2017 Kim van Zoonen en Wouter van Andel CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juni, 2017 Inhoud Woningvoorraad Tabel 1 Woningvoorraad naar gemeente,

Nadere informatie

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012

Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2012 Processenhandboek BAG Basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, december 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd? 8 1.2 Processenhandboek 2012 9 1.3

Nadere informatie

Woningtypering. Verschillende woningtypes We onderscheiden verschillende woningtypes, namelijk:

Woningtypering. Verschillende woningtypes We onderscheiden verschillende woningtypes, namelijk: Woningtypering Met Woningtypering krijgt u inzicht in het type woningen in uw adressenbestand. Inzicht in het woningtype is onmisbaar bij bijvoorbeeld het vaststellen van een verzekeringspremie of het

Nadere informatie

Productbeschrijving BRK Levering

Productbeschrijving BRK Levering Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer Productbeschrijving Basisregistratie Kadaster Levering Auteur(s) Kadaster Directie Rechtszekerheid Product- en Procesbeheer 1 van 6 Productbeschrijving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Basisadiministratie adressen en gebouwen (Woonplaatsbesluit en Verordening naamgeving en nummering adressen)

VOORSTEL AAN DE RAAD. Basisadiministratie adressen en gebouwen (Woonplaatsbesluit en Verordening naamgeving en nummering adressen) VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Basisadiministratie adressen en gebouwen (Woonplaatsbesluit en Verordening naamgeving en nummering adressen) De gemeente wordt verantwoordelijk

Nadere informatie

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Martijn Klomp Kadaster Martijn Odijk IenM Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Wet AMvB Wet BAG (1 e en 2 e Kamer 7/2/2017) Besluit BAG Regeling Regeling BAG Catalogus BAG (Informatiemodel) (bijlage bij

Nadere informatie

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008

Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Burger en bestuur Productnaam: Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0074 Roden, 15 april 2008 Onderwerp Verordening naamgeving en nummering gemeente Noordenveld 2008 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Specificatie en bijhouding

Specificatie en bijhouding 0.1 BRK-BAG koppeling Specificatie en bijhouding Datum Juni 2016 Versie 2.0 Versiehistorie Versie datum omschrijving 1.0 24/01/2014 Initieel opgezet voortkomend uit de Gebruikershandleiding BRK-BAG koppeltabel,

Nadere informatie

Oplegnotitie. Objectenhandboek BAG

Oplegnotitie. Objectenhandboek BAG Oplegnotitie Aan Bronhouders en Afnemers BAG Van Secretariaat BAG BAO Onderwerp Wijzigingen objectenhandboek Datum april 2014 Objectenhandboek BAG Bijlagen: - Oplegnotitie bij het besluit BAG BAO t.a.v.

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013

Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2013 Processenhandboek BAG basisregistraties adressen en gebouwen, BAG BAO Apeldoorn, november 2013 Inhoudsopgave Index van gebeurtenissen 6 1 Inleiding 8 1.1 Hoe is dit processenhandboek opgebouwd?... 8 1.2

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * :

*5228* Gegevens aanvrager Naam en voorletters * : Gegevens ten behoeve van het nieuwe huisnummer Straat * : *5228* Gemeente Weert Team Gegevensbeheer (BAG) Postbus 950 6000 AZ WEERT Aanvraag huisnummer Toelichting: Velden met een * moeten verplicht worden ingevuld. Er dient een bouwtekening op schaal ingeleverd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Verordening nummering adressen Reg.nummer: 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen Verordening nummering adressen Reg.nummer: 2012/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen Verordening nummering adressen Reg.nummer: 2012/339428 1. Inleiding In het kader van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het van belang dat het toekennen

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte

BAG. Anke Wolters 20 mei Microdata Regio en Ruimte BAG Anke Wolters 20 mei 2014 Microdata Regio en Ruimte BAG Basis Registratie Adressen Woonplaats Nummeraanduiding Openbare ruimte Ligplaats Verblijfsobject Standplaats Pand Gebruiksdoel Basis Gebouwen

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen bij hun gemeente op 6 november

Nadere informatie

Schema s en services versie 2.0

Schema s en services versie 2.0 0.1 Koppelvlak LVBAG Bevragen Schema s en services versie 2.0 Webservices en berichten: v20150501 op basis van IMBAG 1.0 Datum 1 oktober 2015 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, ' ' M I' GEMEENTE VALKENSWAARD Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, Gelet op artikel 2, 3 en 7 van de 'Verordening naamgeving en nummering gemeente Valkenswaard', Besluit

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

Schema s en services. Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7. 1 mei 2014 2.2. ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 Koppelvlak BAG Bevragingen versie 1.3 Webservices en berichten: v20090901 op basis van IMBAG 0.7 Datum 1 mei 2014 Document 2.2 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 01/05/2014 2 van 59 historie datum

Nadere informatie

Operatie BRP. Autorisatie, gegevens en diensten in de BRP. Tanja Mundt. Coördinator Implementatie BRP afnemers

Operatie BRP. Autorisatie, gegevens en diensten in de BRP. Tanja Mundt. Coördinator Implementatie BRP afnemers Operatie BRP Autorisatie, gegevens en diensten in de BRP Tanja Mundt Coördinator Implementatie BRP afnemers Lilith Willemier Westra Relatiebeheerder RvIG 8 December 2016 Nieuwe diensten Nieuw gegevensmodel

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Informatieproducten BAG verstrekking

Informatieproducten BAG verstrekking 0.1 BAG Informatieproducten BAG verstrekking Datum 2 juli 2013 Versie 2.5.2 ConceptRZ Registratieteam 6Landregistratie en Geografie Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 2.0 01/07/2009 2.5 01/09/2009

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Opdrachtgever Kadaster Datum aanmaak 01-07-2009 Laatste wijziging Status Definitief : 1 van 32 historie Datum Beschrijving Organisatie 01-04-2007 1.0 Producten en dienstencatalogus versie

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Verordening naamgeving Openbare Ruimte en nummertoekenning gemeente Leeuwarden 2014

Verordening naamgeving Openbare Ruimte en nummertoekenning gemeente Leeuwarden 2014 Verordening naamgeving Openbare Ruimte en nummertoekenning gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Aanlegplaats: een door het bevoegd gezag

Nadere informatie

CONCEPT- VERORDENING NAAMGEVING EN ADRESSERING GEMEENTE CUIJK

CONCEPT- VERORDENING NAAMGEVING EN ADRESSERING GEMEENTE CUIJK CONCEPT- VERORDENING NAAMGEVING EN ADRESSERING GEMEENTE CUIJK 2008 Concept- Verordening straatnaamgeving en huisnummering Gemeente Cuijk 2008 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente GeldropMierlo N IVO CONTROLE INSPECTIE * AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Verordening Naamgeving en Nummering adressen

Verordening Naamgeving en Nummering adressen Verordening Naamgeving en Nummering adressen De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat de Verordening Straatnaamgeving

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen; b e s l u i t :

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen; b e s l u i t : Bijlage bij raadsvoorstel nr. 08-67 Nr: 08-67 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-67; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet Basisregistraties

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model

IMGeo. Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model IMGeo Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijving van het model Versie 1.0 17 oktober 2007 Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) is ontstaan op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam

Nadere informatie

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda

Opleiding De BAG de baas. DAG 3 21 juni 2013 Gouda Opleiding De BAG de baas DAG 3 21 juni 2013 Gouda Programma Dag 3 9:00 Samenvatting en beantwoording vragen n.a.v. dag 2 10:00 Kwaliteit van de BAG BAG Inspectie (Beheeraudit) Pauze Rollenspel Inspectie

Nadere informatie

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen Rudolf van Summeren Basisregistratie Grootschalige Topografie I IMGEO IMBGT Agenda: - Venray? - Waarom doen we het? - Venray naar IMGeo 1.0: wat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW4929

ECLI:NL:RBAMS:2012:BW4929 ECLI:NL:RBAMS:2012:BW4929 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 29-03-2012 Datum publicatie 04-05-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 11/5499 VEROR Bestuursrecht

Nadere informatie

De BAG van goed naar beter

De BAG van goed naar beter De BAG van goed naar beter Ronald Bokhove s-hertogenbosch, 22 november 2017 1 Hoe zat het ook al weer? Wet BAG sinds 2009 BAG belangrijk voor afnemers Goede beoordeling, maar kan beter Veel wensen worden

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Gulpen-Wittem

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Gulpen-Wittem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Gulpen-Wittem Nr. 174000 10 oktober 2017 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Gulpen-Wittem 2017 De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handleiding BAG Admin(extern) tbv BAG beheerfunctionaliteit 1.2

Directie Geo Product- en Procesbeheer. Handleiding BAG Admin(extern) tbv BAG beheerfunctionaliteit 1.2 Directie Geo Product- en Procesbeheer tbv BAG beheerfunctionaliteit 1.2 Auteur(s) Pascal Alma Niels van Eijck Jaap Verkerk Theo Houtman Tijn van Bussel Erwin Weydemuller Directie Geo Product- en Procesbeheer

Nadere informatie

Vergunningvrij bouwen en mantelzorg. Henry de Roo

Vergunningvrij bouwen en mantelzorg. Henry de Roo Vergunningvrij bouwen en mantelzorg Henry de Roo Mantelzorg Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Samenhang BAG en GBA. Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009

Samenhang BAG en GBA. Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009 Samenhang BAG en GBA Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009 Colofon Versie 1.1 Datum 20 augustus 2009 Contactpersoon BAG H.G. Spanninga T 070-3399064 Directie informatievoorziening Afdeling Geo Informatie Basisregistraties

Nadere informatie

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne

N IVO. Inspectierapportage BAG-beheer Gemeente Borne N IVO CONTROLE INSPECTIE AUDIT Deze inspectierapportage BAG-beheer geeft uitvoering aan en is gebaseerd op de Wet BAG Stb. 2008, 39 (+ wijzigingen), met bijbehorende Besluiten en Regelingen en het Inspectieprotocol

Nadere informatie

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard

Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) Hofstraat 110 Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn Telefoon (088) 183 3400 Toelichting BAG Kwaliteitsdashboard versie januari

Nadere informatie

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011

BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS. Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 BAG ervaringen met ArcGIS bij het CBS Ruimte & Vastgoed, Drs. Marijn Zuurmond 1 november 2011 Vragen BAG afnemers Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. BAG tool ESRI? Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. open source tool?

Nadere informatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gegevenscatalogus BAG datum 10 oktober 2016 versie 0.4 concept 1 Colofon BAG-programma (opdrachtgever) Auteurs Ministerie van Infrastructuur en Milieu Arnoud de Boer

Nadere informatie

Annex bij het methoderapport

Annex bij het methoderapport Paper Annex bij het methoderapport Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld Oktober 2016 CBS Kwaliteits- en riscomanagementpaper 1 1.1 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen Openbaar concept v0.99

Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen Openbaar concept v0.99 Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018 Openbaar concept v0.99 Catalogus BAG 2018 Colofon Dit is een uitgave van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water,

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR153773_1. Verordening naamgeving en nummering HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR153773_1. Verordening naamgeving en nummering HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR153773_1 22 maart 2016 Verordening naamgeving en nummering 2012 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van ; gelet op artikel

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN) HELMOND 2015

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN) HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 141538 14 augustus 2017 VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN) HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie