Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven."

Transcriptie

1 Verslag Roppov-dag 12 juni 2009 Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Programma: - Voorstelling website: info voor voorzieningen, teksten van ouders, forum voor ouders. - Voorstelling nieuwe affiche, folder, info-kaart. - Voorstelling en mogelijkheid tot bevragen van: - oudergroepen, - ouderondersteunende initiatieven - opvoedingsondersteunende initiatieven. - Receptie en nakaarten. Verslaggevers: Kirsta Krick, Regine De Greve, Raf De Mulder, Tom Raick, Nele Buyl, Chantal Van den Broeck, Ingrid Crabbe Verslag Roppov-dag

2 Introductie Het thema van deze Roppov-dag: Roppov Ouderwerking en Ouderondersteunende initiatieven. Hiervoor hebben we over de grenzen van de eigen Roppov ouderwerking en van de sector Bijzondere Jeugdbijstand gekeken. De rode draad van alles wat voorgesteld wordt: wat wordt nog aangeboden, en kan ondersteunend zijn voor ouders, naast de begeleiding die de Bijzondere Jeugdbijstand biedt? In dat kader wil deze Roppov-dag: 1. Roppov-ouderwerking voorstellen via de vernieuwde website, nieuwe mogelijkheden en materiaal. De Roppov ouderwerking bevraagt ouders naar hun noden omtrent de hulpverlening en kan in die zin ondersteunend zijn in de uitbouw van een aanbod dat beter aansluit bij deze noden. 2. Informeren over andere ouderondersteunende initiatieven en oudergroepen uit verschillende regio. Dit is bedoeld als inspiratie om in de eigen regio op zoek te gaan naar gelijkaardige initiatieven. Deze Roppov-dag is een uitnodiging om kennis te maken, vragen te stellen, en op die manier een schakel te zijn tussen de voorgestelde zaken en de ouders. We vroegen aan de sprekers wat de betekenis is van hun aanbod voor ouders en hoe hun aanbod best voorgesteld wordt aan de ouders: - waarom is de werking belangrijk voor ouders? - hoe wordt er gewerkt met de ouders? - wat kunnen ouders wel verwachten / niet verwachten? - hoe kunnen ouders jullie bereiken? - bestaan er ergens anders nog zo n groepen? - wat is belangrijk voor hulpverleners om over de werking te vertellen aan ouders? bv. anonimiteit, wat er gebeurt met wat ouders vertellen. De gemeenschappelijkheid van alle initiatieven, deze binnen de Roppov-ouderwerking, én van de sprekers én van wat op de informatietafel te vinden is: - een meerwaarde die ze kunnen bieden aan ouders, naast de begeleiding BJB - de ontmoeting tussen ouders, steun, uitwisselen van ervaring en/of leren van elkaar - ze staan allen buiten de begeleiding BJB, buiten het problematische dat onderwerp is in BJB. In die zin delen ouders ook de noden van andere ouders (buiten BJB). Een aanbod als opvoedingswinkel, opvoedingstelefoon, groepswerking zoals in vzw de Keerkring, vertelt ook dat ouders er niet alleen voor staan, dat ze niet de enige zijn die het soms moeilijk hebben met opvoeding. Verslag Roppov-dag

3 Dit geldt ook voor de zelfhulpgroepen, groepswerking in de verenigingen waar armen het woord nemen en de eigen Roppov-oudergroepen. Wat de laatste 3 dan weer gemeenschappelijk hebben: zelfhulpgroepen, verenigingen waar armen het woord nemen én de Roppov-oudergroepen (én ook de reflectiegroepen voor ouders binnen Integrale Jeugdhulp), ze geven ook iets terug: in de groep aan elkaar: men staat sterker in groep; in groep deelt men ervaringen en deskundigheid en leert men uit ontmoeting van mensen met gelijkaardige ervaringen, in groep bundelt men de ervaring en zet men het om in vragen, adviezen waaruit professionelen en beleid dan weer kunnen leren hoe ouders het aanbod zien. Deze werkingen bundelen de stem van ouders, en maken ze kenbaar naar voorzieningen en beleid. Roppov doet dit onder andere via het eigen netwerk: oudergroepen en regionale werkgroepen. Maar ook op vraag van voorzieningen en het beleid, en via de website. De vernieuwde website wil zowel een aanspreekpunt bieden voor ouders als ondersteunend zijn naar voorzieningen. Vandaar dat het concept en de structuur veranderd werd. Waarom een nieuwe website? Het doel van de website was oorspronkelijk een archieffunctie voor de interne werking. Het was een plaats waar data te vinden waren voor alle betrokkenen. We merkten dat de website meer en meer ook bezocht en gebruikt werd door mensen die niet rechtstreeks betrokken waren bij de werking van Roppov. En door het feit dat er al maar meer materiaal bijkwam, werd de nood aan een vernieuwde website groter. Het huidige doel moest er vooral in bestaan om ook een forum aan te bieden voor ouders en om het materiaal voor individuele bevraging door voorzieningen ter beschikking te stellen. De website moest dus structureel aangepast worden en het moest meer gebruiksvriendelijk zijn. Wat is er nieuw aan de website? - We bieden een forum aan voor ouders, waar ouders hun mening kunnen uiten over de bijzondere jeugdzorg en waar ze andere ouders eventueel kunnen ontmoeten. - Er is een vragenlijst te vinden in 5 talen. Een vragenlijst om ouders individueel te kunnen bevragen. Dit kan dan gebeuren via de voorziening. - Sinds februari heeft Roppov een eigen nieuwsbrief die ook te vinden is op de website. - De themabundels zijn nieuw. Deze bundels geven per thema verschillende bedenkingen en ervaringen, voorbeelden en adviezen. Ze zijn ontstaan uit wat ouders zeggen en uit wat voorzieningen inbrengen. De bundels hebben als doel een werkdocument te zijn voor verdere bespreking binnen de eigen voorziening. Op die manier proberen we de voorzieningen in hun participatieve samenwerking met ouders te ondersteunen. - Op vraag van voorzieningen hebben we ook een zoekfunctie geïntegreerd in de website, zodat er binnen de website kan gezocht worden naar teksten of thema s. - Sinds januari heeft Roppov het tijdschrift Schouders overgenomen van vzw Jongerenbegeleiding. Ook hiervoor is een stukje website gereserveerd. - Andere nieuwigheden op de website: de nieuwe folder, de nieuwe affiche, een contactformulier en een inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief. Verslag Roppov-dag

4 Belangrijke pagina s voor voorzieningen: Wat zeggen ouders? Vanuit de Roppov-ouderwerking worden regelmatig teksten geschreven. Deze teksten bundelen ervaringen, noden en meningen van ouders. Ze zijn geen afgewerkt geheel maar hebben vooral de bedoeling een dialoog te starten over de hulpverlening. De teksten bieden hierbij een kijk vanuit het perspectief van ouders met ervaring in de Bijzondere Jeugdbijstand. De inhouden zijn verkregen uit gesprekken in de oudergroepen, uit schriftelijke getuigenissen, uit reacties via de website. Soms worden teksten geschreven op voorstel van ouders, soms op vraag van voorzieningen of tijdschriften. Sommige teksten zijn opgesteld in het kader van een advies of een studiedag. De teksten worden gebruikt in overleg met voorzieningen: via de regionale werkgroepen. Ze dienen ook als bronmateriaal in functie van vragen naar de inbreng van het ouderperspectief in artikels, op studiedagen of debatten. De verschillende teksten zijn gegroepeerd naargelang hoe ze ontstaan zijn: Syntheseteksten uit oudergroepen Adviezen op vraag Adviezen naar Integrale Jeugdhulp Artikels Getuigenissen Uit het forum Info voor voorzieningen. In de loop van het eerste Roppov-project en de huidige Roppov-ouderwerking, werd heel wat ondersteuningsmateriaal uitgewerkt. Via de website willen we dit ter beschikking stellen van diensten Bijzondere Jeugdbijstand. De teksten zijn ontstaan naar aanleiding van besprekingen zowel in de oudergroepen als in de regionale werkgroepen. - In de themabundels proberen we beide (perspectief ouders én professionelen) standpunten en ervaringen op te nemen rond een bepaald thema. - De praktijkvoorbeelden zijn ervaringen zoals ze aangebracht zijn door professionelen uit de regionale werkgroepen. - Onder bekendmaking ouderwerking vindt u materiaal dat kan helpen om informatie over de oudergroepen en hun werking te verspreiden. - Onder Roppov ouderwerking verzamelen we algemene informatie over het doel van vzw Roppov. - De visieteksten zijn voornamelijk geschreven door deelnemers uit de regionale werkgroepen, de vroegere werkgroep participatie of door andere betrokkenen uit het Roppov netwerk. We hopen hiermee ondersteunend te zijn in de uitbouw van een participatieve hulpverlening. Indien u aan de slag gaat met één van deze teksten, is het steeds interessant uw ervaring en aanpak hieromtrent te horen. Indien u zelf een praktijkvoorbeeld wil inbrengen, kan dat via 'leeg formulier'. Verslag Roppov-dag

5 Werkgroep 1: Opvoedingswinkels (Gent/Wetteren) Sprekers: Veerle Noppe en Johan Luwaert Verslag: Een opvoedingswinkel is een winkel met allerlei info over opvoeding. Voor ouders die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een beloningssysteem, informatie rond aanpak eetproblemen, brochures, boeken, allerlei. Gent De opvoedingswinkel te Gent is nog in opstart. Ouders kunnen al langskomen op afspraak. Vanaf september zal de winkel volledig operationeel zijn. Ruime doelgroep: alle mensen die met opvoeding te maken hebben, opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. Specialiseren zich ook in pubervragen omdat men hier meestal niet meer bij Kind en Gezin mee terecht kan. Er zijn korte brochures met tips, uitgebreidere brochures en ook boeken die je kan uitlenen. Het gaat om opvoedkundig materiaal, maar ook brochures over ander aanbod rond opvoeding in Gent. Boeken ontlenen is gratis en op goed vertrouwen. De winkel wordt zo ingericht dat je er vlot kan binnenlopen, heel laagdrempelig. Je kan ook op gesprek komen bij een medewerker. Je kan dan samen met de medewerker de situatie bespreken en bekijken. Leidraad is: wat kan jou helpen om je wel sterk te voelen in je situatie. In Gent zal tijdens de openingsuren geen ruimte zijn voor (uitgebreider) pedagogisch advies, dat gebeurt op afspraken buiten de algemene openingsuren. Bedoeling is om ook te werken rond ontmoeting van ouders met elkaar. Hoe kunnen we als opvoedingswinkel ervoor zorgen dat je weet dat andere ouders die vragen ook hebben, hoe kunnen we ouders met elkaar in contact brengen? Als folders gewenst zijn vanuit Gent, kan je mailen naar Veerle Noppe en aangeven hoeveel folders je graag wilt ontvangen. Wetteren is al bezig sinds oktober 2006 en richt zich tot alle opvoeders van kinderen: alle vormen van ouderschap, grootouders, leerkrachten, monitoren en leiders in jeugdactiviteiten. Het is een echte winkel. Hij is 2 en een ½ dag vrij toegankelijk. Er zijn tijdschriften, brochures, boeken en een zetelhoek om op je gemak de lectuur door te nemen. Behandelt elke vraag. Heeft een specifieke onthaalfunctie. Opvoedingsvragen zijn ook vaak gekoppeld aan andere problemen (huisvesting, relationele problemen, financiële problemen ) dan is het handig als er een link is met het CAW om door te verwijzen. Er komen informatieve vragen, vragen voor contactadressen, vraag naar aanbod assertiviteitstrainingen, vragen naar advies. Meerdere gesprekken kunnen nodig zijn. Het aantal wordt niet echt beperkt maar wel begrensd. Voor echte begeleiding wordt er doorverwezen naar andere diensten. Er komen veel ouders van tieners. Naast de JAC-werking (voor jongeren) kunnen de ouders dus ook terecht in de opvoedingswinkel (van hetzelfde CAW). Fysieke aanmelding kan (binnenlopen, afspraak), maar ook via mail en telefoon. Belangrijk is het luisterend oor: de last au sérieux nemen, de inzet zien. Begrip voor het moeilijke in de opvoeding. Wat heb je geprobeerd? Wat kan je nog proberen? Gelijkwaardigheid van moedervader benoemen, meestal komt moeder met de vraag. De opvoedingswinkel doet kortdurende interventies, voor langdurige interventies wordt doorverwezen. Wat er gezegd wordt gaat niet naar buiten. Er worden geen begeleidingen overgenomen van andere diensten. Verslag Roppov-dag

6 Een luisterend oor is vaak al de helft van de oplossing. Wetteren werkt voor arrondissement Dendermonde sinds oktober 2006 als onderdeel van het CAW te Dendermonde. 2 onthaalpunten: Wetteren Dendermonde Vragen rond huisvesting, financiële, materiële zaken dienen soms als ingangspoort naar opvoedingsvragen en vice versa. Vragen en antwoorden uit de groepen: Bereiken jullie alle lagen van de maatschappij? Bijvoorbeeld ook geïsoleerd geraakte ouders? Gent: Er zijn bij ons nog te weinig gesprekken met ouders geweest om een trend te zien. We zien wel dat er per opvoedingswinkel een verschillend publiek is, afhankelijk van de wijk waarin die winkel ingeplant is. Ook het profiel dat je als OW naar voor brengt, is daarvoor bepalend. Je krijgt bijvoorbeeld een ander publiek als je trajectbegeleiding voor jongeren aanbiedt. Wetteren: Er komen bij ons duidelijk minder kansarme gezinnen over de vloer dan in het CAW zelf in Dendermonde, waarvan we afhangen. Dit komt door het brede hulpaanbod van het CAW. We hebben als streefdoel om onze onthaalwerking uit te bouwen. Gent: We zijn een stadsdienst, en dus maken we in Gent geen deel uit van het CAW. Het is voor ons naar de toekomst toe een uitdaging om samen te werken met inloopteams en andere organisaties, vooral voor bekendmaking, drempelverlaging en een bredere aanwezigheid in de wijken. Als jullie een tekort aan aanbod opmerken in de buurt, dan kunnen jullie dit niet alleen invullen, veronderstel ik? We doen veel doorverwijzing. We leggen contacten met het aanbod en proberen het samen met andere diensten te organiseren en promotie te voeren. Wat zijn de grenzen van jullie aanbod voor de cliënt? Zijn er zaken, bijvoorbeeld van praktische aard, die jullie niet willen opnemen? We proberen soepel te zijn. De mensen komen inderdaad met gevarieerde hulpvragen. Maar het betreft bij ons een kortdurende hulpverlening. De hulpverlening gebeurt bij ons per hulpvraag, daardoor kunnen we het kort houden. Dit is ook duidelijk voor de mensen. Natuurlijk mogen zij, als de vraag afgerond is, nadien weer met een nieuwe hulpvraag komen. We proberen gewoon te vermijden om in een uitzichtloze begeleiding te stappen die jaren duurt. Als de problematiek ons aanbod overstijgt, en we weten het zelf niet meer, dan kunnen we altijd nog samenwerken met CKG en K&G, bijvoorbeeld. Dan vragen we consult. Dit is natuurlijk enkel als de mensen het ons toelaten. We proberen vooral aan kruisbestuiving te doen met andere organisaties. Verslag Roppov-dag

7 Komen daar ook vragen die vertrekken vanuit de armoedeproblematiek? Wetteren: In dat geval doen we beroep op het ruimer aanbod vanuit het CAW te Dendermonde. pampers aankopen/stuk bvb., voorzien in voedselpakketten, samenwerking met kringloopwinkels voor toelevering van gratis meubels, Vaak ook schrijnende situaties voor kinderen in illegale leefsituatie, overleg met school, tweedehandswinkels, verwijzing naar diensten. Gaan jullie procesbegeleiding aan? Bedoeling is kortdurende hulpverlening. Er wordt geen parcours afgelegd. Rond een welbepaalde opvoedingsvraag wordt vb een engagement van 5 sessies aangegaan. Bij verwijzing vraag je soms wel eens aan de ouder of je nog eens mag bellen ifv opvolging, maar niet elke ouder wenst dit. Wel opvolgen wanneer ouder dit wenst, doch niet aanklampend werken. We ondersteunen ouders, we doen geen thuisbegeleiding, we kunnen wel zoeken naar een dienst die dat kan opnemen. Ook samenwerking met JAC-Wetteren/Dendermonde. Wordt er moeite gedaan om allochtone ouders te bereiken? In Wetteren zijn er folders voorradig in verschillende talen. In Gent gaan ze op zoek naar alternatieve methoden omdat ze niet echt geloven in de zin van anderstalige folders. Zo gaan ze op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met andere groepen voor allochtone ouders. Welke bijkomende ondersteuning kunnen opvoedingswinkels geven aan ouders uit de BJZ? -Het zou al een pluspunt zijn als de voorziening bij het beëindigen van een begeleiding de info over het bestaan van opvoedingswinkels meegeven. Zo weten de ouders waar ze terecht kunnen met vragen na het stopzetten van de begeleiding. -Ouders moeten ook weten dat ze hier terecht kunnen met hun verhaal, of gewoon voor een babbel. -Voor aanvullende, meestal algemene vragen: bv. hoeveel zakgeld geef ik mijn kind? Gegevens: Gent: Sint-Margrietstraat 4, 09/ Wetteren: Molenstraat 9, 09/ Er zijn 14 gesubsidieerde opvoedingswinkels die samenkomen in sectoroverleg. Vanaf september is de opvoedingswinkel te Gent open elke woensdag van uur. Na 6 maanden evalueren en openingsuren eventueel verruimen. Op site van K & G vind je ook alle gegevens. Verslag Roppov-dag

8 Werkgroep 2: Oudergroepen Roppov (Gent/Dendermonde) Sprekers: Erwin Mys, Christa Okhuijsen, Marnix Buyck Verslag: Werking: Stand van zaken Waasland: De oudergroep in Sint-Niklaas is gestopt, in Dendermonde sinds 5 jaar actief. In Regionale Werkgroep Waasland-Dendermonde is gekozen voor (ook) andere vormen van ouderbevraging: - op bezoek gaan bij ouders: interview uitschrijven aftoetsen bij de ouders ( Hebben we het goed begrepen ) meenemen naar oudergroep - ook werd een vragenlijst samengesteld die peilt naar ervaringen van ouders met hulpverlening in het algemeen. Toch heeft een oudergroep (hoe klein ook) zijn meerwaarde: de interactie op zo een bijeenkomsten: ouders wisselen ervaringen uit. In Gent functioneert een oudergroep al lang. Meestal wordt in oudergroep gewerkt rond thema s. Belangrijk is dat die teksten hun weg zouden vinden naar hogere instanties. Belangrijke werkingsprincipes: - anoniem werken, - wij kunnen problemen niet oplossen, - luisterend oor zijn. Mensen van de oudergroep gaan ook naar instellingen praten, als deze ons uitnodigen. Zij reageren op vragen van instellingen (bvb over brochures) en van de overheid. Ouders uit de Roppov-oudergroep werken ook mee binnen Integrale Jeugdhulp: vervanger in de Stuurgroep, deelname aan de reflectiegroep voor ouders en in de nieuwe groep binnen Integrale opgericht: professionelen/ouders/ vertegenwoordigers jongere, m.b.t. het thema maatschappelijke noodzaak. Als nieuwe ouders komen, luisteren we naar hun verhaal, vragen hen wat ze van de oudergroep verwachten. Naar ouders toe die geïnteresseerd zijn: benadruk heel erg dat het anoniem is! Idee om ouders te informeren: nodig ouders van ROPPOV uit, bvb op nieuwjaarsreceptie of activiteit voor ouders in uw voorziening. De ouders krijgen wel erkenning, maar we steken er veel uren in. We hebben de ervaren ouders nodig om het verhaal van nieuwe mensen te doen Ouders roepen hulpverleners op: Praat niet over ouders, praat met ouders Oudergroepen gaan verder dan alleen maar spreken over thema s. Maar het is niet altijd evident voor ouders om zich vrij te maken om te kunnen deelnemen (vrijmaken in tijd, maar ook emotioneel vrij zijn om naar zo n groep te kunnen komen, te durven spreken, ). Ouders haken soms af nadat ze hun verhaal verteld hebben en merken dat het proces van verandering traag is. De vraag wordt reeds langer gesteld naar een ombudsman binnen Bijzondere Jeugdzorg voor ouders Cfr Jo-Lijn??? Waar kunnen ouders terecht als ze vastgelopen zijn met hulpverlening? Verslag Roppov-dag

9 Oudergroepen, de stem van ouders meenemen, beluisteren, laten meetellen = werk van lange adem, een langzaam proces, Dit vormt ook vaak een reden waarom ouders slechts kort engagement geven. Anderzijds: Ze kunnen het niet meer verhalen op onze kinderen = schrik bij ouders die heel reëel leeft. Ouders komen vaak eerst met hun moeilijkheden, hun eigen ervaringen. Ouders signaleren dat ze zelf in de kou staan als ouders, eens hun jongeren 18 jaar worden en zelf geen verlenging vragen. Jongere beslist en hulpverlening stopt ook voor de ouders. Terwijl het ouderschap dan niet stopt, de bekommernissen, zorgen en vragen voor ouders vaak nog blijven doorleven Vragen en antwoorden uit de groepen: Vraag van de ouders aan hulpverleners: Hoe gaan jullie met de teksten uit de oudergroep om en hoe denken jullie ons daarover feedback te geven, want dit is iets wat wij zelden krijgen vanuit de hulpverlening? Wij krijgen nooit feedback van de teams en de hulpverleners. We krijgen wel veel erkenning vanuit het beleid, van hogerhand. Het is ook ruimer dan de Bijzondere Jeugdzorg. Wij maken ook deel uit van de reflectiegroep ouders (IJH). Antwoorden uit de (oranje) groep: De regionale werkgroep is een goed voorbeeld. Daar wordt rond de teksten samengewerkt en later naar het eigen team teruggekoppeld. Wij plannen bijvoorbeeld een vorming in ons team over ROPPOV en ouderparticipatie, adhv. de teksten van ouders. Daarna passen we voor een stuk onze werking aan, na een discussie in het team. Daarna plannen we om deze aanpassingen terug te spelen naar de oudersgroepen. Vraag van iemand uit de groep: Wat blijven jullie als ouders na die 8 jaar belangrijk en/of lastig vinden? ouders: Dat we niet weten op welke manier hulpverleners aan de slag gaan met alle know-how. Ook willen we meegeven: praat MET ouders, niet tegen of over ouders. Wat we ook belangrijk vinden is dat ouders warm gemaakt worden om samen te komen in de eigen organisatie (voorziening BJB). Op die momenten kunnen zij dan uitgenodigd worden voor de oudergroep. Dit werkt misschien beter dan een foldertje. Voor ons is het lastig dat er zo weinig ouders bijkomen. Mensen haken soms af, nadat ze hun verhaal hebben kunnen doen. Dit was voor hen helpend en daarna komen ze niet meer, omdat ze het niet meer nodig hebben. Opmerking groep: Bij ons in de voorziening merken we dat ouders blijven komen als het aanbod heel praktisch is. Bijvoorbeeld Hoe pakken we luizen aan? Ouders: Er komen bij ons minder ouders door de schrik dat er iets van hun verhaal zou doorgaan naar de voorziening. Hulpverleners hebben in de oudergroep geen inspraak, ze reguleren enkel. Het is heus niet altijd serieus, we lachen ook wat af. Groep: Is er ook samenwerking, bijvoorbeeld met de Vereniging waar armen het woord nemen? Ouders: We hebben wel eens samengezeten, ouders en jongeren, op uitnodiging van oooc De Waai, in focusgroepen. Maar, we hebben te weinig tijd om veel meer te doen. (In de werkgroepen van Integrale Jeugdhulp wordt er samengewerkt met oa mensen van De Zuidpoort, de vereniging waar armen het woord nemen uit Gent; er zijn ondertussen ook Verslag Roppov-dag

10 afspraken tussen de Zuidpoort en Roppov om signalen door te geven - nvdr). Groep: De hulpverlening vindt het belangrijk dat er opvolging gebeurt, dat jullie pionierswerk opvolging krijgt. Op die manier kan de kritiek dat alles van een beperkte groep van ouders moet komen, ook verminderen. Marnix: Daarom starten we nu met nieuwe methodieken, zoals interviews, de website... Ouders: Op studiedagen krijgen we veel erkenning voor ons werk en mening, maar het meeste materiaal komt inderdaad wel van ons alleen. Maar wordt er ook wat mee gedaan? Dit blijft voor ons onduidelijk. Probleem is ook dat mensen die geen problemen ondervinden met de BJZ zelden of nooit naar de oudergroep komen. Het zou nochtans ook eens goed zijn. De oudergroepen gaan ook over CLB s, CKG s en andere hulpverlening. Niet alleen over de BJZ. Waarom is deze werking belangrijk voor ouders? Wat ze kunnen verwachten in zo n oudergroep is vooral een luisterend oor, naast het werken rond bepaalde thema s of vraagstellingen, ook soms eens gewoon plezierig samen zijn, samen lachen,... Vragen aan hulpverleners vanuit de oudergroepen: - om de oudergroepen bekend te maken bij ouders, hebben zelf ook een duwtje in de rug gekregen van hun hulpverlener destijds, zijn nu reeds vele jaren actief bezig, - om hun reflecties bij het lezen van de teksten terug te spelen naar de oudergroepen. Ben je zeker dat ouders vrijuit durven spreken tegenover de mensen uit de voorziening? Werving gebeurt best in de begeleidingsrelatie. Boodschap meegeven dat er iets kan veranderen een klein balletje dat begint te rollen, kan een heuse sneeuwbal worden. In de oudergroep wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen en 2 x per jaar is er een drink Motiverend is wel dat je weet dat alles naar hogerhand gaat via de Reflectiegroep voor ouders, via Integrale, enz..en dat je hier als oudergroep reactie op krijgt. De oudergroep geeft wel aan ontgoocheld te zijn door de zeer geringe reacties van de voorzieningen zelf, van de hulpverleners zelf. Er zijn zoveel teksten beschikbaar maar waar zitten de hulpverleners met hun reacties? De teksten worden wel besproken in de regionale werkgroepen, maar de feedback geraakt niet tot bij de ouders. Wat de voorzieningen wel doen, is vragen stellen aan de oudergroep: lezen en bespreken van onthaalbrochures, tevredenheidmetingen, enz Hier geven ze dan wel reactie op en meestal positief. Wat wordt met die teksten dan wel gedaan? Die worden bij Integrale wel uitvoerig bekeken en zijn wel degelijk werkmateriaal. Ze worden bv. gebruikt bij het bespreken van de signaallijst en we brachten aandachtspunten in bij het opstarten van cliëntoverleg. Hier voor zijn er natuurlijk OUDERS nodig!! Daarom het belang, de noodzaak van goed werkende oudergroepen. nvdr: Voor de bundel adviezen van de reflectiegroepen minderjarigen en ouders Oost- Vlaanderen Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen, werden de teksten (zowel uit de oudergroepen als deze verkregen via interview of vragenlijst of mail) gebruikt als bronmateriaal. Hierbij nog eens een oproep naar alle voorzieningen om hun ouders warm te maken voor het project OUDERGROEP. Verslag Roppov-dag

11 Misschien is het goed dat ouders uit de oudergroep zelf andere ouders kunnen motiveren om deel te nemen aan de oudergroep? Oudergroep Gent heeft dit al gedaan, gaan praten in een voorzieningsgebonden oudergroep en is zeker bereid in te gaan op een volgende vraag.. Het blijft wel noodzakelijk dat de anonimiteit van de ouders wordt gewaarborgd. Er zijn ook andere initiatieven om ouders te bevragen (interviews en getuigenissen, vragenlijsten in St. Niklaas en Dendermonde) Maar een oudergroep heeft als meerwaarde dat er interactie is tussen ouders, dat ouders zich begrepen en gesteund voelen door mekaar, mensen die het kunnen weten. Er werd al dikwijls de vraag gesteld om een ombudsman te hebben voor Bijzondere Jeugdzorg. Er moet hier maar eens werk worden van gemaakt. Werkgroep 3: Groepswerking van de verenigingen waar armen het woord nemen: Mensen voor mensen (Aalst) Sprekers: Nele Buyl en Veerle Verslag: 1. Wie zijn wij? De Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw uit Aalst is erkend als vereniging waar armen het woord nemen, met als opdracht: werken aan structurele armoedebestrijding. Er zijn nog een 50-tal andere verenigingen waar armen het woord nemen verspreid over heel Vlaanderen; velen werken ook aan het recht op onderwijs, dit wordt lokaal bepaald. In Aalst werken we aan verschillende thema s: recht op cultuur, recht op onderwijs, energie. Aan recht op onderwijs werken ook de ouders uit de oudergroep mee. Zij komen om de 3 weken samen om te spreken over onderwijs en opvoeding. Rond bv. structurele armoedebestrijding en onderwijs verzamelen we ervaringen in de oudergroep (dus van mensen in armoede => hebben een kennis die niet-armen niet hebben!), goede en slechte voorbeelden, uitsluitingervaringen, Deze ervaringen worden anoniem gebruikt bij vormingen aan scholen, CLB s, om op die manier dingen te veranderen voor iedereen! Concreet voorbeeld: er is nu een Aalsterse schoolcode. 2. Onze oudergroep A) Ontstaan van onze oudergroep We werken al meer dan 10 jaar aan het recht op onderwijs in Aalst. - helemaal in het begin: oudergroep op 2 scholen - dan: gemengde oudergroep in de speel-o-theek nu: oudergroep met ouders met armoede-ervaring in de speel-o-theek Verslag Roppov-dag

12 B) De ouders van onze oudergroep Van waar komen mensen? - ouders die andere ouders kennen en meebrengen - via kansenpasgesprekken - via huisbezoeken - via telefoontjes scholen en CLB (vaak ifv kansenpas) - vroeger ook via schoolpoortcontacten - binnenkort ook contact met omringende organisaties die werken rond opvoedingsondersteuning (=> toeleiding!) Hoe komt iemand bij de oudergroep? - eerst gesprek met Nele via huisbezoek of ergens anders - nieuw: ook ouders van de oudergroep willen mee op huisbezoek om zo nieuwe ouders toe te leiden (hoge drempel) - nieuwe ouder probeert eens te komen en kijkt of het hem/haar ligt. Sommige ouders hebben contact (of gehad) met Bijzondere Jeugdbijstand. Anderen niet. C) Werking van onze oudergroep 1 keer om de 3 weken komen we bij elkaar in de speel-o-theek. We krijgen een uitnodiging in de brievenbus en Nele belt iedereen elke keer nog eens op. Elke week spreken we een thema af waar we het de volgende keer willen over hebben. Dat kan over vanalles gaan: straffen en belonen, de communicatie met de leerkrachten op school, hoe ik mij voel op school, de Aalsterse schoolcode bespreken, kosten op school, We beginnen elke oudergroep met eens te horen hoe het bij iedereen gaat; op 3 weken kan er veel gebeuren! Zo kan iedereen zijn persoonlijke dingen ook eens kwijt. We wijken ook geregeld eens af van het thema; dat is niet erg, we moeten over alles waar we mee bezig zijn kunnen spreken. We krijgen ook altijd een verslag van de oudergroep waarin alles staat wat we gezegd hebben. D) Betekenis van onze oudergroep Belangrijk: mensen met dezelfde ervaringen, vertrouwen (moet groeien), wat je zegt zit veilig (discretie) => nooit dingen doen achter de rug van mensen ALTIJD SAMEN MET! Een plek waar je jezelf mag zijn, met je sterkten en zwakten. Belangrijk in het emancipatorisch proces: ouders geven elkaar het duwtje dat ze soms nodig hebben, de groep steunt elkaar (wat niet betekent dat individuele ondersteuning af en toe niet kan en nodig is). Link met structurele armoedebestrijding: is in oudergroep niet hoofdpunt, maar geeft toch courage; we willen dingen voor iedereen veranderen, dat geeft ouders een goed gevoel! (bv. hier vandaag spreken). E) Hoe kunnen wij en anderen de oudergroep bekend maken? - door een getuigenis te laten lezen - door met ouders die in een oudergroep zitten, te spreken - door een folder - door eens met een ouder die geïnteresseerd is, mee te gaan - beste werkt door rechtstreeks contact. Om de 3 weken ontmoeten ouders elkaar in de oudergroep en spreken over hun kinderen, opvoeding en school. Verslag Roppov-dag

13 Onze oudergroep is er omdat je als ouder belangrijk bent voor de opvoeding en het onderwijs van je kind(eren) je niet alleen staat met je vragen ouders elkaar kunnen steunen en van elkaar kunnen leren we samen sterk staan om onze stem te laten horen. Ik verlang altijd naar de volgende oudergroep. Er wordt geluisterd! Ik heb er echt deugd van. De problemen zijn er niet door opgelost, maar soms zie je een uitweg door er met anderen over te spreken of je krijgt weer moed. Vragen en antwoorden uit de groepen: Wat doen jullie in situaties die kritiek zijn? Soms kan je toch niet naast je plicht om iets te melden? Medewerkster: We gaan dan samen met het gezin stappen ondernemen. Het is soms erg moeilijk op deze manier, maar volgens ons de enige juiste weg. Groep: Het voordeel is dat het dan ook een oplossing is die echt gedragen is door de ouders. En als je één keer iets doorgeeft vanuit een zorg, zonder de goedkeuring van de ouders, dan blaas je de hele werkvorm op, die op vertrouwen gebaseerd is. Medewerkster: We spreken ouders erop aan, en trachten hen aan te zetten tot verandering, in vertrouwen. Moeder: Ik probeer iets te doen tegen de generatiearmoede. Het lukt enkel op mijn eigen tempo. Kind en Gezin had eens een deadline gesteld om een probleem op te lossen. Die moeten bij mij niet meer binnen komen. Ik tracht de vooroordelen over armen te doorbreken. Niet alle situaties zijn zo ernstig als veel mensen (buitenstaanders) denken. Mensen denken soms dat gaan werken alle problemen oplost, maar dit is niet zo. Mensen willen altijd direct ingrijpen, en maken daardoor veel kapot. Zij kennen de verhalen van armen niet, en ik tracht die over te brengen via deze organisatie. Waar zitten structurele knelpunten? Vroeger was het een gemengde groep waar op den duur dezelfde fenomenen, vooroordelen begonnen te spelen en mensen in armoede opnieuw niet meer durfden te spreken. Hoe verloopt de communicatie met de school? - De Aalsterse schoolcode (soort charter met officiële ondertekening, groeien daar nu naar toe) bespreken, kansenpas geldt sinds 5 jaar ook op de school. - Werken ook overkoepelend. Contact met externen vb: CLB, werkt goed, biedt mogelijkheden, constructief. Hoe kunnen we oudergroepen bekendmaken als begeleiders? - Ouders die ouders meebrengen. - In persoonlijk contact. Wat maakt dat je op een bepaald moment naar de oudergroep gaat? - Laagdrempelige initiatieven vb: via kansenpas, via spelotheek. - Geen binding aan de schoolpoort, wel binding in de groep. Je wordt aanvaard zoals je bent, je kan je verhaal kwijt zonder dat dit gevolgen heeft voor je gezin, partner,. Die geborgenheid heeft een mens nodig. - Klankbord voor alleenstaande ouders: financiële zorgen kan je niet kwijt bij je kinderen, niet aan de schoolpoort, wel aan de mensen in de groep. Verslag Roppov-dag

14 - Wereldje bloeit weer open, recht op praten maakt dat je evolueert als mens. Proces samen met mensen gaan. - In oudergroepen wordt ook vaak van thema afgeweken, wat ook deugd doet, mag en moet kunnen. - Eerst moet je al toegeven dat je een ouder in armoede bent, Momenteel is er een kerngroep van 5 ouders, sinds januari al bezig om er nieuwe ouders bij te krijgen, werving en toeleiding, heeft tijd nodig, vraagt investering. Knap dat jullie met een kleine groep mogen werken, soms wordt van bovenuit bepaald hoeveel mensen moeten bereikt worden (cfr. ervaring Zuidpoort Gent). Onderwijs en opvoeding is een heel gevoelig thema; Ik probeer uw kind op te voeden, ik zal mijn kind wel zelf opvoeden. werksituatie-werkloosheid als thema ligt precies eenvoudiger. Beeldvorming over hoe de ouders geaccepteerd worden, speelt heel sterk door in de mate dat kinderen kunnen groeien in een school. Gegevens: Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw, Nele Buyl, onderwijsopbouwwerker Eikstraat 99, 9300 Aalst, Tel. 053/ , Werkgroep 4: Infotafel 1 1. Adviezenbundel van de reflectiegroepen voor cliënten (jongeren en ouders) van Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen. Deze bundeling van de adviezen van de reflectiegroepen minderjarigen en ouders Oost- Vlaanderen werd uitgebracht door Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen. Verschillende ouders uit de Roppov oudergroepen schreven mee aan deze adviezen. Thema s: - participatie - participatieve basishouding - informatie en communicatie over de jeugdhulp - instap in de jeugdhulp - maatschappelijke noodzaak - coördineren en afstemmen van de hulp - crisisnetwerk Deze bundel werd verstuurd naar alle voorzieningen. 1 De info over de initiatieven is gebaseerd op de websites van de vernoemde organisaties. Verslag Roppov-dag

15 Gegevens: De bundel is ook te vinden op: De bundel kan ook bijbesteld worden via Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen: 2. De Keerkring De Keerkring biedt (naast de opvoedingstelefoon) op verschillende manieren ondersteuning aan ouders. Vzw de Keerkring is vooral werkzaam in het Waasland. Er zijn gelijkaardige initiatieven in andere regio s voornamelijk via de inloopteams van Kind en Gezin (zie oplijsting ouderondersteunende initiatieven) Spreekuur voor ouders: voor ouders met kinderen vanaf 4 jaar die een gesprek willen met een opvoedingsdeskundige over het opvoeden van hun kinderen. Gesprekken gebeuren na afspraak. Oudergroepen: Ouders en aanstaande ouders komen om de 14 dagen samen om onder begeleiding van een groepswerker ervaringen uit te wisselen en steun en advies te vinden. Ook individuele ondersteuning op vraag en maat van het gezin is mogelijk. Vorming: Opvoedingsondersteuning is een belangrijk instrument om ouders te kunnen bijstaan. De Keerkring stelt daarom zijn ervaring ter beschikking van andere organisaties in Vlaanderen. Gegevens: 3. Opvoedingstelefoon De opvoedingstelefoon is er voor vaders, moeders, grootouders, stiefouders, gescheiden ouders, opvoeders... die behoefte hebben aan een gesprekspartner. Ze helpen bij verhelderen van het probleem, zoeken naar een geschikte aanpak en mogelijke oplossingen. Alle gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. De website van de opvoedingstelefoon biedt ook aan de ouders de mogelijkheid vragen te stellen. De anoniem gemaakte antwoorden op de vragen zijn ook voor andere ouders inkijkbaar. Op die manier worden verschillende opvoedingsadviezen reeds via de website verspreid. Gegevens: tel: Plazzo en Trefpunt zelfhulp In Vlaanderen zijn 1250 zelfhulpgroepen actief. Ze verschillen naar problematiek, werkingsterrein en organisatiestructuur. Maar allemaal verenigen ze mensen met een gemeenschappelijk probleem om samen beter te worden. Verslag Roppov-dag

16 Trefpunt Zelfhulp vzw is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Het databestand van Trefpunt Zelfhulp biedt up-to-date informatie over zelfhulpgroepen in Vlaanderen: een korte omschrijving van het probleem waarrond de zelfhulpgroep werkt een voorstelling van de doelstelling en het aanbod van de zelfhulpgroep de contactgegevens (adres, telefoonnummer en bereikbaarheid, en website) Deze informatie is te raadplegen via de zoekmachine (via alfabet, keuzelijst of eigen trefwoord) te vinden onder : gegevens van een zelfhulpgroep. Het platform zelfzorg Oost-Vlaanderen PLAZZO In Oost-Vlaanderen bestaan er meer dan 200 zelfzorginitiatieven. Gemeenschappelijk is dat ervaringsdeskundigheid centraal staat en dat elk zelfzorginitiatief één of meerdere van de volgende taken uitvoert: Informatieverlening: verzamelen en verspreiden van informatie over het probleem waarrond ze zijn opgericht en de manier om ermee om te gaan. Emotionele en sociale steun: verlenen van emotionele en sociale steun, onder meer via lotgenotencontact en het organiseren van sociale activiteiten. Concrete dienstverlening: verlenen van directe diensten. Belangenbehartiging: belangen behartigen van iedereen die met een specifieke situatie wordt geconfronteerd. (.) Gegevens: - Trefpunt Zelfhulp, - Plazzo, Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent, tel , 5. Schouders: een tijdschrift voor en door ouders. SCHouders is een tijdschrift dat geschreven wordt door de leden van OOG. OOG is een overkoepelende oudergroep waar ouders en hulpverleners uit de Bijzondere Jeugdbijstand (Oost- en West-Vlaanderen) samenkomen om allerlei thema s te bespreken. Die thema s zijn op dat moment actueel of interessant en houden steeds verband met (bijzondere) jeugdzorg. De leden van OOG schrijven ook zelf artikels en maken samen een tijdschrift dat in de eerste plaats bedoeld is voor ouders. Oorspronkelijk verzorgde vzw Jongerenbegeleiding de eindredactie van SCHouders en maakte de uitgave mogelijk. Vzw Roppov nam deze taak sinds januari 2009 van hen over. Met SCHouders willen we dus de stem van ouders laten horen en de uitwisseling tussen de verschillende belangengroepen van jongeren binnen de Bijzondere Jeugdbijstand stimuleren. Indien je als ouder of als voorziening een interessant voorstel hebt of een suggestie, dan mag je dit steeds laten weten aan iemand van de redactieraad. Verslag Roppov-dag

17 Gegevens: Abonnementen te bevragen bij Roppov: 10 euro per jaar voor voorzieningen; 5 euro voor ouders; 2 euro per exemplaar. 6. Met weinig geld overleven in Gent (Samenlevingsopbouw). Een handig boekje en een website met adressen en informatie over: - waar vind je basishulp: voeding, kleding, sociale dienstverlening (ook voor vluchtelingen) - onthaaldiensten voor algemene hulpverlening - hulp bij problemen met: wonen, gezondheid, financies, eenzaamheid, vervoer - hulp om werk te zoeken - juridische steun - bijleren, vrij tijd, kinderen en jongeren, info voor senioren Gegevens: Voor meer info: Stéphanie Staiësse, Familienetwerkberaad. (Informatie op basis van de gegevens van het project en het verslag van één van de werkgroepen.) Methodiek: het sociaal netwerk van de cliënt wordt samengebracht door de coördinator van het project. Dit kan zijn naar aanleiding van een crisissituatie, of een probleem waarbij gekeken wordt naar familie en vrienden ter ondersteuning. Werkwijze: Een aanvraag kan gebeuren zowel door ouders als door hulpverleners. Indien ouders de aanvraag doen, moeten betrokken hulpverleners wel op de hoogte zijn. Voorbereiding: aantal gesprekken met de cliënt ter verkenning van de mogelijkheden en voorbereiding van het netwerkberaad. Deelnemers worden aangeduid door cliënt. Verloop familienetwerkberaad zelf Fase 1 De coördinator geeft informatie over de vraag en de mogelijkheden aan de aanwezigen: cliënten (jongere kan vertrouwenspersoon aanduiden), familie en vrienden, aanwezige professionelen. Fase 2 De familie en vrienden worden alleen gelaten om een plan / oplossing te bedenken Fase 3 Presentatie van het plan, afspraken maken, ondertekening. De hulpverlening komt in actie indien het plan uitvoerbaar is. Afspraken voor opvolging en evaluatie later. De coördinator is er om te organiseren, niet om uit te voeren. Het doel is om zo vroeg mogelijk in het proces van hulpverlening in te stappen, m.a.w. eerder preventief. Verslag Roppov-dag

18 Voorwaarde voor deelname is dat het gezin zelf de beslissing kan nemen, zonder druk van een instantie. Het project is ook open voor andere sectoren, zoals de zorg voor personen met een handicap, bejaardenzorg... Vragen vanuit de (oranje) groep: Is dit project mogelijk onder JRB/CBJ? Ja, als de verwijzer akkoord gaat. Het CBJ kan zelf verwijzen naar het project. Met JRB ligt het moeilijker, want de cliënten krijgen veel autonomie. En het is vooral preventief bedoeld, dus met JRB zitten we eigenlijk al te ver in de HV. Zijn er vereisten voor potentiële cliënten om te mogen instappen in het project? Mensen moeten veel vertrouwen hebben in het eigen netwerk, hun familie en vrienden. Opmerking groep: Dit is juist iets wat in onze sector wel eens ontbreekt. Vertrouwen in eigen familie. Project: Wij merken dat dit grotendeels opgevangen wordt doordat er veel mensen betrokken zijn en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om naar een oplossing te zoeken, in het belang van het kind. Wie neemt het op voor het kind? We horen vooral steun voor de ouders. Er wordt iemand aangesteld om het kind te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een leerkracht. En het kind mag er ook zelf bij zijn, liefst zelfs. Wat zijn de voordelen voor de hulpverlener? De verantwoordelijkheden worden gedeeld met de context van het gezin. Waar een hulpverlener in een andere werkvorm veel over zich krijgt, kan hij hier meer verantwoordelijkheid leggen bij de familie en vrienden. Gegevens: Contactpersoon: Sabine De Graeve (projectleidster Familienetwerkberaad). Opvang Oost-Vlaanderen, Blaisantvest 103, Gent, 09/ Verslag Roppov-dag

19 Lijst Ouderondersteunende initiatieven OPVOEDINGSWINKELS: Regio Gent-Meetjesland: Gent: Sint-Margrietstraat 4, 09/ Wetteren: Molenstraat 9, 09/ Regio zuid Oost-Vlaanderen: Aalst: Ontmoetingshuis 'De Brug', Hertshage 11-19, tel Regio Waasland-Dendermonde: Sint-Niklaas: Huis van het Kind, Kazernestraat 35, 03/ VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN: Regio Gent-Meetjesland: De Zuidpoort, Ottergemsesteenweg 12, 9000 Gent, , Sabine Burgelman (0478/ ) Oudergroep voor ouders waar de kinderen niet inwonen bij hen. Iedere laatste vrijdag van de maand, Vertelronde, ondersteuning, themavergadering, informatie. Regio zuid Oost-Vlaanderen: Vierdewereldgroep Mensen voor mensen, Aalst, Eikstraat 99, 053/ Nele Buyl, onderwijsopbouwwerker, De Vrolijke Kring, Ronse, 055/ of 0495 / Lucile Delghust Dessalle, Onze Schakel, Geraardsbergen, Sint-Annastraat 13, 054/ (secretariaat) Meer informatie over organisaties die werken aan armoedebestrijding vindt u op: Verslag Roppov-dag

20 OPVOEDINGSONDERSTEUNING: Regio Waasland-Dendermonde: Oudergroepen vzw De Keerkring: Organiseren van groepsbijeenkomsten rond opvoeding en communicatie binnen het gezin. Thema's die hierbij aan bod komen zijn onder andere: Hoe kan praten met mijn kind/mijn gezin anders? Hoe spreek ik het verantwoordelijkheidsgevoel van mijn kind aan? Hoe maak ik met mijn puber goede afspraken? Wat vind ik moeilijk, en wat kan ik er zelf aan doen? Ik denk dat mijn kind experimenteert met drugs/alcohol Vertrouwen, zelfvertrouwen, schuldgevoel. - Werking in heel Vlaanderen: Inloopteams (kind en gezin) : laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt. De inloopteams zijn vaak gevestigd in wijken waar moeilijk bereikbare doelgroepen wonen. Ze organiseren laagdrempelige activiteiten voor jonge gezinnen (concreet wil dit zeggen dat in het gezin nog min. 1 kind niet schoolplichtig is). Inloopteams organiseren ook groepen voor anderstalige ouders en prenatale groepen. Informatie waar inloopteams doorgaan: Voor Gent: Tel: 09/ Rerum Novarumplein 180, 9000 Gent op dinsdag en donderdag voormiddag van 9 uur tot 12 uur Voor Ronse: Telefoon: Inloop-team Ronse, Abeelstraat 35 Contactpersoon: Mevrouw Greet Béatse Verslag Roppov-dag

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Roppov-dag Ouderwerking Doén Werken (27 mei 2005)

Roppov-dag Ouderwerking Doén Werken (27 mei 2005) Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Roppov-dag Ouderwerking Doén Werken (27 mei

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

De stem van de ouders een plaats geven.

De stem van de ouders een plaats geven. 1 De stem van de ouders een plaats geven. Naar aanleiding van het jubileumnummer van dit tijdschrift, werd aan het Roppov (Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen) gevraagd een bijdrage

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007)

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007) 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Het contact met het comité

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen Ontstaan Huis van het kind Ronse Stedelijke adviesraad voor welzijn Werkgroep opvoedingsondersteuning (vanaf 2015 werkgroep Huis van het kind

Nadere informatie

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22 april 2008 Omschrijving

Nadere informatie

Gemeenschappelijke standpunten omtrent het uitbouwen van cliëntorganisaties als noodzakelijke voorwaarde voor een cliëntforum in de Jeugdhulp.

Gemeenschappelijke standpunten omtrent het uitbouwen van cliëntorganisaties als noodzakelijke voorwaarde voor een cliëntforum in de Jeugdhulp. DECEMBER 2014 Gemeenschappelijke standpunten omtrent het uitbouwen van cliëntorganisaties als noodzakelijke voorwaarde voor een cliëntforum in de Jeugdhulp. Een concepttekst vanuit het overleg tussen:

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2010 www.roppov.be Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Gesteund door Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 fax. 09 233 35 89 - info@roppov.be

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be OUDERPARTICIPATIE: HOE EN WAAROM? THEMABUNDEL November 2014 Deze themabundel kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van de voorbereiding gemaakt voor de studiedag van Integrale Jeugdhulp, rechten van

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Zorgnetwerken en armoedebestrijding

Zorgnetwerken en armoedebestrijding Zorgnetwerken en armoedebestrijding Resultaten van het actie-onderzoek Deroo Myriam 14.03.2014 Doel van het onderzoek Zorgnetwerken (znw) Vlaanderen inventariseren Werking van znw verkennen Rol van znw

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

Suggesties van ouders, uit de tekst:

Suggesties van ouders, uit de tekst: 333333333333333333 33333 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be maart 2009 Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan

Nadere informatie

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met OUDERS

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met OUDERS De film Childcare Stories als discussiemateriaal Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met OUDERS Enkele voorbeelden: - Oudergroepen van een inloopteam - Oudergroepen waarin ouders vanuit een zelfde

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Kansarme moeders en de eerste voedingskeuze voor hun kind. Rudy De Cock, Hannie Serlet en Sofie Mestdagh

Kansarme moeders en de eerste voedingskeuze voor hun kind. Rudy De Cock, Hannie Serlet en Sofie Mestdagh Kansarme moeders en de eerste voedingskeuze voor hun kind Rudy De Cock, Hannie Serlet en Sofie Mestdagh Opbouw workshop Schets van het project Aanleiding Doelgroep Doelstellingen Fasen Fase 1: vooronderzoek

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen 2015 Vorming Klare taal - duidelijk gesproken & geschreven taal Klare taal - duidelijk gesproken taal Datum (telkens dezelfde vorming op Doelgroep Locatie

Nadere informatie

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders.

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders. 2 Verhalen... Anderhalf jaar terug werd het gedrag van mijn moeder nog erger. Als ik na een weekend bij mijn vader thuiskwam waren er dingen kapot. Ik wist gelijk dat er ruzie was geweest door de alcohol.

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005 V.I.P versterking, inspraak, participatie Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende initiatieven 1 HINT - PLAZZO aanloophuis POCO LOCO VGPH - project STEUNRELATIES- ROPPOV p/a Martelaarslaan 204b 9000

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: CKG Spreker: Arnold Schaek (CKG Open Poortje) Situering van CKG s in het hulpverleningslandschap www.ckg.be 1 1. De CKG sector wordt gesubsidieerd door KIND EN GEZIN (www.ckg.be)

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 -

Over de KLJ-leden. Nota s Hoofdanimator - Over de KLJ-leden - 1 - Over de KLJ-leden Boven alles willen we uiteraard alle kinderen en jongeren die lid zijn van KLJ een onvergetelijke KLJ-tijd bezorgen. Dit is en blijft het hoofddoel van elke KLJ-afdeling. Hoe je dat kan

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde Thema gespreks- en vergadertechnieken verslag dd. 24 mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde Thema gespreks- en vergadertechnieken verslag dd. 24 mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Investeer in aanwezigheid op school; tijdens oudercontacten, infoavonden, maar ook tijdens informele ontmoetingsmomenten.

Investeer in aanwezigheid op school; tijdens oudercontacten, infoavonden, maar ook tijdens informele ontmoetingsmomenten. Investeer in aanwezigheid op school; tijdens oudercontacten, infoavonden, maar ook tijdens informele ontmoetingsmomenten. Hang op school een foto op van de CLB-medewerkers. Zo krijgt het CLB letterlijk

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

Een kind opgeven kan niet.

Een kind opgeven kan niet. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten

Nadere informatie

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo kader voor het HIP-project verschillende beleidsplannen van Eeklo (jeugd, cultuur, sport): werken aan de verhoogde

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Strijd tegen kinderarmoede : start van

Nadere informatie

Trefdag 20 mei RTJ Rechtstreekse Toegang tot de Jeugdhulp in Zuid-Oost-Vlaanderen

Trefdag 20 mei RTJ Rechtstreekse Toegang tot de Jeugdhulp in Zuid-Oost-Vlaanderen Trefdag 20 mei 2008 RTJ Rechtstreekse Toegang tot de Jeugdhulp in Zuid-Oost-Vlaanderen 1. Intersectorale richtlijn RTJ (23-10-2006) Netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) zorgen voor een

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG

Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG De film Childcare Stories als discussiemateriaal Suggesties en tips voor gebruik in gesprek met de KINDEROPVANG Enkele voorbeelden: - Vormings- of begeleidingstraject voor medewerkers en verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

verbreding netwerk Aanbod Bereik doelgroep Huis van het Kind inspraak doelgroep 'stem geven aan de doelgroep'

verbreding netwerk Aanbod Bereik doelgroep Huis van het Kind inspraak doelgroep 'stem geven aan de doelgroep' Vrije Tijd Sessie 1 moderator: Marleen Lombaert Gezinsbond: bereik zeer moeilijk, aanbod naar alle gezinnen 's spoor: begeleiden van moeilijke geinnen (kwetsbare gezinnen) K&G: begeleiden van kansarme

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

16/11/2017. Co-creatie met ouders en jonge kinderen in armoede als overlevingsstrategie. Patrick Blondé 17 november Kort CV.

16/11/2017. Co-creatie met ouders en jonge kinderen in armoede als overlevingsstrategie. Patrick Blondé 17 november Kort CV. Co-creatie met ouders en jonge kinderen in armoede als overlevingsstrategie Patrick Blondé 17 november 2017 1 Kort CV 1981-1987 Begeleider bij 16-jarigen BJB 1987-2001 Gezinsvervangend tehuis met 10 kinderen

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners

Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners Informatie voor ouders, pleegouders en hulpverleners Als ouders een tijdje niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen Het kan dat ouders door omstandigheden in moeilijkheden verkeren, of dreigen te komen,

Nadere informatie

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld

Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Ik wil die mensen niet lastigvallen Behoeften, drempels en deuren voor jongeren als slachtoffer van geweld Symposium Slachtofferhulp Grenzen in het geding Den Haag, 20 februari 2015 Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public

Nadere informatie