ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN"

Transcriptie

1 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

2 PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale zin Sociale grondrechten als uitgangspunt (60 %) 2

3 PROACTIEF HANDELEN Oorzaken complexiteit van de regelgeving een gebrek aan laagdrempelige initiatieven angst voor de aard van de hulpverlening (voorwaardelijk en sanctionerend) koel en afstandelijk onthaal eerdere negatieve ervaringen met hulp- en dienstverlening. 3

4 PROACTIEF HANDELEN Responsief handelen Antwoord op concrete vraag Actief handelen Aanbieden van meerdere alternatieven Proactief handelen Initiatief bij de overheid/hulpverlener 4

5 5 PROACTIEF HANDELEN

6 DE RECHTENCIRKEL Fases proactief handelen 6

7 ZOHRA = zorgnetwerk in Avelgem Avelgem = plattelandsgemeente in zuiden van West-Vlaanderen, met ± 9700 inwoners Sedert 2005 Samenwerking tussen OCMW, gemeente en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen 7

8 1. DORPSDIENST ZOHRA Wat? = Aanvullend aanbod door vrijwilligers aan 65+ ers en personen met zorgvraag 1) Bezoekjes, kleine klusjes, leeshulp 2) Vervoer en boodschappen 3) Oppas 4) Klussen 5) Verjaardagsbezoekjes 8

9 1. DORPSDIENST ZOHRA Proactief handelen? 1) Verjaardagsbezoekjes = bezoek aan alle 80+ ers Aanbod ZOHRA bekend maken Luisteren naar vragen Preventief werken, opsporen en benaderen van doelgroep 9

10 1. DORPSDIENST ZOHRA Proactief handelen? 2) Signaalfunctie = centraal doorheen globale werking! Oren en ogen open houden Actie ondernemen bij vragen, noden is niet voor iedere vrijwilliger weggelegd Toeleiding naar dienstverlening 10

11 1. DORPSDIENST ZOHRA Essentiële randvoorwaarden? 1) Vorming signaalfunctie aan vrijwilligers 2) Goede procedure rond behandelen en opvolgen van signalen 3) Goede ondersteuning van de vrijwilligers 11

12 2. DORPSRESTAURANT Wat? = Een dorpsrestaurant brengt mensen op een laagdrempelige manier samen onder het motto: eten en elkaar ontmoeten. 12

13 2. DORPSRESTAURANT Proactief handelen? 1) Via samenwerking met lokale partners + keuze voor een locatie dichtbij: doelgroep op laagdrempelige manier bereiken Opsporen en benaderen van doelgroep 13

14 2. DORPSRESTAURANT Proactief handelen? 2) Ook hier signaalfunctie centraal Toeleiding 3) Bubbels en Babbels = infomomenten over thema die aansluiten op leefwereld doelgroep Preventief werken + toeleiding 14

15 2. DORPSRESTAURANT Proactief handelen? 4) Aanwezigheid professionele medewerker Toeleiding 15

16 Wat? Aanbod voor kwetsbare gezinnen en kinderen Kookactiviteit, ontmoeting, huiswerkbegeleiding, voorlezen aan kleuters 16

17 Proactief handelen? Signaalfunctie = centraal Info- en vormingsmomenten organiseren Opsporen en benaderen, toeleiden, bevordert toegang sociaal huis 17

18 Verder werken op kinderarmoede Ideeën: pamperbank, mama-café, geboortebezoekjes, preventie, opsporen, benaderen, toeleiden, toegang bevorderen 18

19 1) Belang van goede samenwerking met lokale partners! 2) Belang van goede ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers! 19

20 VRAGEN? CONTACTGEGEVENS Veerle Gevaert Hoogstraat 98, bus Rumbeke T l M

21 HET BELEID AAN HET WOORD TREES VANDEPUTTE Voorzitter OCMW Avelgem 21

22 PROACTIEF KINDERRECHTEN GARANDEREN LOKEREN Benaderen Kwaliteit - Zorg 22

23 Probleem Basiswerking: Drempels naar het dienst- en hulpverlening zijn zeer hoog voor bepaalde groepen. 6,2 % van de bevolking is onderbeschermd, Sprekende cijfers: schoolse vertraging 21,5%, 10% geboortes kansarme gezinnen 23 % jonger dan 18 jaar, groot aandeel allochtonen In 6 aandachtsbuurten in de centrumstad Lokaal proactief kader 23 Projectoproep kinderarmoede

24 Wat willen we bereiken? De sociale grondrechten van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en hun kinderen zijn beter gewaarborgd. We zetten prioritair in op het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De toeleiding naar het aanbod van dienst- en hulpverlening in functie van een groter participatie aan de samenleving. Ondersteunende omgeving - Kinderarmoede 24

25 Hoe? Actieve toeleiding naar geïntegreerde basisvoorziening De Moazoart Een vindplaatsgericht netwerk van sleutelfiguren uit de diverse gemeenschappen Actieve toeleiding naar dienst- en hulpverlening Drempels inventariseren en dialoog met beleid 25

26 Wat? De Moazoart: ontmoeting, vrije tijd, vorming, laagdrempelige hulpverlening en belangenbehartiging Samenwerking Samenlevingsopbouw, Horizon en CAW Een geïntegreerde basisvoorziening, erkende vereniging waar armen het woord nemen Een laagdrempelig, ondersteunende en kwaliteitsvolle omgeving. 26

27 Resultaten Aparte activiteiten gericht op vrouwen en kinderen van diverse afkomst Wekelijkse vrouwennamiddag: ±20 aanwezigen Toeleiding naar globale activiteiten van De Moazoart Music For Life (vrouwenfeest/kerstmarktactie en wereldbuffet) 27

28 Wat? 28 Sinds april 2013 Een diverse groep vrijwilligers bouwt contacten op met moeilijk bereikbare groepen. Geen professionele hulpverleners. Ondersteuning door opbouwwerker via dagelijkse contacten. Maandelijkse intervisiebijeenkomsten: Vertrouwelijk en anoniem Sleutelfiguren, CAW, OCMW, K&G, TAO, Reach Out en Samenlevingsopbouw Hoe handelen, welke oplossingen zijn mogelijk, hoe bereiken

29 Resultaten 9 vrijwilligers met linken naar diverse gemeenschappen 3 mannen en 6 vrouwen 7 intervisiebijeenkomsten 3 Marokkaanse, 1 Turkse, 1 Tsjechische, 1 Bulgaarse, 1 Zwart-Afrikaanse en 2 Belgische afkomst 50 contacten/dossiers met maatschappelijk kwetsbare groepen: 19 vindplaatsgericht via contacten, huisbezoeken 29 via laagdrempelig activiteitenaanbod De Moazoart 2 via doorverwijzingen welzijnsorganisaties. 90 signalen 29

30 Enkele bedenkingen Meerwaarde van sleutelfiguren en De Moazaort OCMW en CAW nemen deel aan de stuurgroep Opbouwwerker moeten strategisch hulp verlenen Grenzen van de hulpverlening cfr grenzen van de vrijwilligers 30

31 Wat? Dossiers opvolgen Signalenbundeling Voorzichtig zijn met cijfers Tussentijdse resultaten Opvolging op intervisiegroep Systematisch dossiers opvolgen Directe oplossingen realiseren Signalenbundeling 31

32 Gebrek aan benaderen in 17 van de 50 dossiers Vrijwilligers legden contacten met mensen die geen gebruik maakten van het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening. Via de vrijwilligers en de basisvoorziening vonden deze mensen de weg naar dienst- en hulpverlening. 32 De drempels zijn divers: onbekendheid van het aanbod, schaamte, vrees om niet goed geholpen te worden

33 Gebrek aan zorgverleners in 20 van de 50 dossiers Vrijwilligers legden contacten met mensen die problemen ervaren met de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening. Mensen slagen er niet in/krijgen de ruimte niet om hun probleem goed te formuleren (taal) Onvolledige informatie Bepaalde dienstverlening/rechten wordt afhankelijk gemaakt van voorwaarden: bijvoorbeeld het kennen van het Nederlands. Ook ontbreekt het aan basishulp, bijvoorbeeld bij 33 het invullen van documenten.

34 Gebrek aan benaderen in 17 van de 50 dossiers Vrijwilligers legden contacten met mensen die gevangen zitten in een web van problemen. De uitweg is niet evident. De uitweg vraagt moeilijke keuzes. De persoon is in de eerste plaats gebaat is bij ondersteuning, informatie, een luisterend oor, er zijn Het probleem oplossen in de mensen hun plaats biedt in deze weinig soelaas. Mensen moeten de keuze zelf maken en ze moeten gerespecteerd worden in die keuze door de hulp- en dienstverlening. Een opgelegde keuze blijkt zelden een oplossing. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn familiale en relationele problemen, onduidelijkheid over verblijfs- en arbeidsrechten. 34

35 Op het vindplaatsgericht netwerk Voortdurend dankjewel zeggen Zorgen voor een duurzame inbedding en ondersteuning Persoonlijke grenzen van de vrijwilliger Geen professionele hulpverlener worden Meerwaarde zit op meer dan benaderen: geen professionele hulpverlener? 35

36 Bovenlokaal beleid Automatische toekenning van het Omnio-statuut De Vlaamse en Federale regering maken werk van automatische rechtentoekenning, het is duidelijke wat wel en niet kan. In elke gemeente moet minstens één centraal onthaal worden georganiseerd dat een laagdrempelige toegang tot hulp- en dienstverlening verzekert. De Vlaamse overheid stimuleert het actief gebruik van de rechtenverkenner en verplicht hem binnen het kader van en sociaal onderzoek. 36

37 VRAGEN? CONTACTGEGEVENS Steven Rommel M https://www.facebook.com/lokaalproactiefkaderovl?fref=ts 37

38 38

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven.

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Verslag Roppov-dag 12 juni 2009 Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Programma: - Voorstelling website: info voor voorzieningen, teksten van ouders, forum voor ouders. - Voorstelling

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

Participatie. waarom en hoe?

Participatie. waarom en hoe? Participatie en? 9 wat wat participatiehefboom methodes PARTICIPATIE: WAAROM EN HOE? 1 LOKAAL SOCIAAL BELEID 1. 1 EEN UITDAGING VOOR IEDEREEN lokale welzijnsveld unieke kans alle burgers Het lokaal sociaal

Nadere informatie

Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed?

Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed? Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed? PETER RAEYMAECKERS EN KAREN VAN RIEL Mensen in armoede hebben nood aan generalistische hulpverleningsorganisaties waar ze met al hun vragen

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie