Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 1

2 Inleiding 2012 is afgerond onze werking getuigde volop van dynamiek. Het was een uitbundig jaar, waarin we veelvuldig naar buiten zijn gekomen, met als kenmerk Innovatie op de 1 e lijn en aanpak van de gezondheidskloof. Het zorgteam is vastberaden de weg van de zorgsubstitutie ingeslagen; taken worden toegewezen aan de functies met de juiste competenties hiertoe. Oude patronen worden losgelaten; er wordt veel vernieuwing gevraagd van medewerkers. Patiënten vinden opvallend vlot hun weg hierin en tekenen duidelijk voor de meerwaarde van het interdisciplinaire zorgaanbod. De functie van praktijkassistente kent hierdoor een sterke ontwikkeling vanuit de eigen praktijk. Buitenshuis gaan we op zoek naar inspiratie. In het projectwerk werden hoge toppen gereden. Bewegen op Voorschrift kwam in de pers, wordt opgepikt door andere wijkgezondheidscentra en door de overheid, Was dit alles onze bedoeling? In feite wilden we enkel een aanbod creëren dat beantwoordde aan de vragen van patiënten in een participatiegroep van veel-consulteerders. Het is meer geworden. Het project Patiënt in beeld krijgt meer en meer vorm in een geëigende methodiek. Deze wordt getoetst en enthousiast onthaald bij collega-huisartsen en bij lokale beleidsmakers. Patiënten blijven de aansturing geven via de participatiegroepen. In de wisselwerking met Wijkgezondheidscentrum De Central wordt gezondheidspromotie en projectwerk een terrein van gedeelde verantwoordelijkheid en inzet. Projecten die goed zijn, geraken verankerd. Op nieuwe thema s wordt geïnvesteerd. De sector van de wijkgezondheidscentra groeit. We investeren mee in de ontwikkeling van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra en plukken zelf ook de vruchten van een Vereniging die zich versterkt. Na 2012 mag 2013 misschien een wat rustiger jaar zijn Activiteitenverslag Wijkgezondheidscentrum 2012 WGC De Ridderbuurt vzw VZW Ierse Predikherenstraat 80, 3000 Leuven tel 016/ Pagina 2

3 INHOUD A. Praktijkbeschrijving... 4 B. Praktijkvoering Zorgsubstitutie Zorgteam maakt continu afspraken rond goede zorg... 5 C. Samenstelling van patiëntengroep op Algemene kenmerken patiëntengroep Leeftijd, geslacht, nationaliteit en woonplaats van de patiënten Instroom van nieuwe patiënten Uitstroom van patiënten Forfaitair betalingssysteem... 9 D. Consultaties zorgteam Zorgverstrekking door huisartsen Consultaties bij verpleegkundigen Consultaties kinesitherapie Consultaties bij maatschappelijk werk Consultaties bij pedicure E. Projectwerking Gezondheidspromotie naar de Leuvense bevolking in opdracht van Stedenfonds Project: Praktijkondersteunend programma (POP) Project: Bewegen Op Voorschrift (BOV) Project: art patiënt in beeld Project: ZOZI zorg voor gezinnen F. Praktijkorganisatie en ondersteuning van de praktijkvoering omkaderend team Coördinatie en staf Leuvense Wijkgezondheidscentra Vereniging van wijkgezondheidscentra (VWGC) Raad van bestuur en Algemene Vergadering Overzicht van alle medewerkers op Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 3

4 A. PRAKTIJKBESCHRIJVING Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt bestaat sinds september 1995 en is als vzw georganiseerd. Het multidisciplinaire zorgteam bestaat uit huisartsen, HAIO s (huisartsen in opleiding), kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een pedicure. Het projectteam bestaat uit de vaste tak gezondheidspromotie en uit tijdelijke thematische projectwerkers. Het onthaal en omkaderend team bundelen hun expertise en maken dat zorgverstrekkers zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Het geheel is een boeiende wisselwerking van medewerkers in zelfsturende teams, die allen werken vanuit de missie en visie van WGC De Ridderbuurt vzw. Eind 2012 telde het wijkgezondheidscentrum ingeschreven patiënten. B. PRAKTIJKVOERING 1. ZORGSUBSTITUTIE Dit project, opgestart in 2010, werd in de loop van 2012 verder gezet en uitgebreid, alsook het blijven inzetten op een optimale kwaliteit van zorgverlening. In de zorgsubstitutie hebben we twee werkvormen: vervangconsultaties en parallelconsultaties VERVANGCONSULTATIES Bij deze vorm van substitutie wordt vertrokken van een lijst van pathologieën die toelaat om een aantal consultaties via voorgeschreven protocol bij de verpleegkundige in plaats van bij de huisarts te laten door gaan. De in 2011 uitgewerkte zorgsubstitutie voor diabetes werd met succes verder gezet in Patiënten geraken er meer en meer mee vertrouwd dat de verpleegkundigen het merendeel van de zorgtaken op zich nemen (vb. bloeddruk, gewicht meten, bloednames, ) en de artsen in hoofdzaak het beleid uitstippelen en aanpassen indien nodig. Het hieraan gekoppelde systeem van periodiek uitnodigen van de patiënten voor hun diabetesconsult werd eveneens verder gezet. De kwaliteitsverbetering in de opvolging van patiënten met diabetes kwam duidelijk naar voor in twee evaluatieve studies uitgevoerd door de HAIO s. Gesterkt door het succes van het diabetesprotocol zijn we ook gestart met de theoretische uitwerking van een aantal protocollen voor andere belangrijke gezondheidsthema s in onze praktijk: Hypertensie en cardiovasculaire risicoreductie COPD, longfunctiemetingen, rookstopbegeleiding Zwangerschap, anticonceptie, abortus Psychosociale problematiek met inschakeling van geestelijke gezondheidszorg Schildklierlijden Opvolging van bloed verdunnende therapie. Per arts werd er wekelijks structureel enige tijd voorzien om een thema uit te werken. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 4

5 1.2. PARALLELCONSULTATIES Hiermee bedoelen we dat de arts de patiënt, na bij hem op consultatie te zijn geweest, onmiddellijk naar een andere hulpverlener (verpleegkunde of maatschappelijk werk ) doorstuurt met delegatie van een taak. Bijv. naar verpleegkunde voor inspuiting, bloedname, wratje bevriezen Bijv. naar maatschappelijk werk ter behartiging van een dringende nood of hulpvraag op psychisch of sociaal vlak. Verpleegkundigen en maatschappelijk werkers werken dus in parallel met de huisartsen. Het aantal weekmomenten met parallelconsultaties werd uitgebreid in maandag kwamen dinsdagavond en vrijdagochtend bij. Naast donderdag en Ook hier werd de noodzaak aangevoeld tot enerzijds het uitbreiden van thema s die voor taakdelegatie in aanmerking komen en anderzijds het werken aan de hand van duidelijke protocollen. Vanuit het artsenteam is er een verantwoordelijke voor de verdere uitwerking van de parallelconsultatie. 2. ZORGTEAM MAAKT CONTINU AFSPRAKEN ROND GOEDE ZORG Het zorgteam investeert in kwaliteit en interdisciplinaire afstemming door middel van overleg, samenwerkingsafspraken, vorming en uitgebreid gebruik van het elektronisch medisch dossier PATIËNTGEBONDEN OVERLEG: Tweewekelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking Wekelijkse casusbesprekingen per discipline Vernieuwde werkwijze rond kinderen in nood, olv. Projectwerker ZOZI Invoering van MDO SEL en MDO PSY Regelmatige deelname aan cliëntoverleg, SEL, therapeutisch project, VORMING VOOR ZORGTEAM Vorming methodiek tot morele besluitvorming door Patrick Geussens Elk teamlid heeft een jaarlijks vormingsbudget en uren, gelinkt aan eigen opdrachten. Teamleden nemen uitgebreid deel aan externe studiedagen Vorming en samenwerkingsafspraken voor gebruik van multidisciplinair medisch dossier 2.3. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN IN ZORGTEAM Samenwerkingsafspraken inzake nieuwe GMD+ Verwijzingsafspraken omtrent kiné en BOV (bewegen op voorschrift) Verwijzingsafspraken van patiënten naar het project geestelijke gezondheidszorg en het project ZOZI Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 5

6 C. SAMENSTELLING VAN PATIËNTENGROEP OP ALGEMENE KENMERKEN PATIËNTENGROEP De Ridderbuurt De Ridderbuurt De Ridderbuurt Vlaanderen (RIZIV) België (RIZIV) Op Aantal patiënten op Ingeschreven in wgc Forfaitpatiënt % % % Niet-forfaitpatiënt 149 6% 167 7% 208 8% Statuut bij mutualiteit (synthese) Met voorkeursregeling % % % 13% 16% Zonder voorkeursregeling % % % 87% 84% Gewoon rechthebbenden zonder voorkeursregeling % % % 66% Statuut bij mutualiteit (detail) GMD+ Diabetespas Gewoon rechthebbenden met voorkeursregeling % % % 5% WIGW zonder voorkeursregeling 48 2% 54 2% 60 2% 19% WIGW met voorkeursregeling % 230 9% % 10% Wel GMD+ nvt % % Geen GMD+ nvt % % Wel diabetespas 59 3% 58 2% 57 2% Geen diabetespas % % % Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 6

7 2. LEEFTIJD, GESLACHT, NATIONALITEIT EN WOONPLAATS VAN DE PATIË NTEN Geslacht De Ridderbuurt De Ridderbuurt De Ridderbuurt Man % % % Vrouw % % % Leeftijd gemiddeld 30 jaar 30 jaar < 1 jaar % 1-14 jaar % % % % % % % % % % % % % % % % 141 6% 154 6% % 52 2% 55 2% % 23 1% 25 1% Overleden 7 8 Woonplaats 3000 Leuven % % % 3001 Heverlee 196 9% % % 3010 Kessel-Lo % % % 3012 Wilsele 118 5% 130 5% 161 6% 3018 Wijgmaal 19 1% 17 1% 16 1% Buiten de regio 3020 Herent 30 1% 31 1% 30 1% andere 61 3% 33 1% 48 1% Nationaliteit Belgische % % % Andere % % % Niet gekend 46 2% Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 7

8 3. INSTROOM VAN NIEUWE PATIËNTEN In 2012 schreven we 423 nieuwe patiënten in. De woonplaats van nieuwe patiënten: 69 % woont in Leuven 11% in Heverlee 8 % in Kessel-Lo 5 % in Wilsele 7 % komt nieuw in Leuven wonen, maar is nog elders gedomicilieerd op het moment van inschrijving. 4. UITSTROOM VAN PATIËNTEN In 2012 verlieten 272 patiënten de praktijk. Een uitschrijving gebeurt op initiatief van de patiënt, van de mutualiteit of van het wijkgezondheidscentrum. 87 patiënten (32%) werd uitgeschreven door het wijkgezondheidscentrum op basis van: patiënt woonachtig buiten de regio patiënt niet meer consulterend gedurende meer dan 2 jaar patiënt langdurig niet in orde met de mutualiteit waarbij de medewerking van patiënt naar het in orde brengen van de mutualiteit ontbreekt Acht patiënten zijn overleden. De gemiddelde leeftijd van de overleden patiënten was 65 jaar, met een variatie tussen 48 en 86 jaar. uitgeschreven patiënten % aantal % aantal aantal op jaarbasis gemiddelde per maand reden van uitschrijving op initiatief van patiënt op initiatief van patiënt 65% % 151 op initiatief van wgc 32% 87 38% 96 op initiatief van mutualiteit 0 0 1% 2 Overleden 3% 8 3% 7 verhuis 44% % 71 mutatie naar ander wgc 6% 17 11% 29 naar andere zorgverstrekker 7% 20 8% 21 ontevreden of systeem niet passend 4% 12 4% 11 ongekende of andere reden 3% 8 7% 19 Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 8

9 5. FORFAITAIR BETALINGSSYSTEEM De titulariscode verstrekt door de mutualiteit geeft het statuut van een persoon aan binnen de ziekteverzekering. Dit is bepalend voor het forfaitair bedrag dat het centrum maandelijks ontvangt voor deze patiënt. Per ingeschreven forfaitpatiënt factureren we maandelijks een vast bedrag, onafhankelijk van het aantal consultaties. Dit bedrag wordt vastgesteld door het RIZIV en vormt een afgeleide van het consultatiegedrag in de prestatiegeneeskunde. Categorie 1 tot en met 4 wordt gefactureerd aan de mutualiteiten op basis van de inschrijving van de patiënt in het forfaitair systeem. Patiënten met een OMNIO-statuut bevinden zich in categorie 2. Niet-forfaitpatiënten (asielzoekers, mensen zonder papieren) worden per prestatie gefactureerd aan het betrokken OCMW, aan het lokale OCMW, aan Fedasil, FORFAITTARIEVEN Jaar artsen Gewoon rechth 5,87 6,39 6,25 6,31 6,48 6,37 6,64 Rechth voorkeur 12,87 14,21 15,03 12,94 12,28 11,98 11,64 wigw75 16,18 17,04 16,47 16,99 16,72 16,59 16,89 wigw100 32,25 34,10 33,52 35,03 34,38 33,65 34,30 Kiné Gewoon rechth 2,09 2,18 2,39 2,58 2,78 2,83 3,02 Rechth voorkeur 6,97 7,19 7,99 6,64 6,31 5,95 5,67 wigw75 7,88 8,05 8,59 9,36 9,74 9,75 10,27 wigw100 16,72 17,37 18,74 20,40 20,93 20,44 21,70 Verpleging Gewoon rechth 0,54 0,53 0,56 0,59 0,60 0,62 0,64 Rechth voorkeur 9,80 10,77 11,88 9,63 8,74 8,40 7,75 wigw75 16,32 17,34 18,63 22,10 22,54 22,95 24,03 wigw100 58,98 65,14 72,30 84,13 85,19 85,06 90,58 Totaal Gewoon rechth 8,50 9,10 9,20 9,48 9,86 9,82 10,30 Rechth voorkeur 29,64 32,17 34,90 29,21 27,33 26,33 25,06 wigw75 40,38 42,43 43,69 48,45 49,00 49,29 51,19 wigw ,95 116,61 124,56 139,56 140,50 139,15 146,58 De forfait-tarieven zijn geen weerspiegeling van de activiteit in de wijkgezondheidscentra, maar vormen een afgeleide van het consultatiegedrag in de eerstelijns-prestatiegeneeskunde. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 9

10 D. CONSULTATIES ZORGTEAM 1. ZORGVERSTREKKING DOOR HUISARTSEN Aantal consultaties en huisbezoeken Op jaarbasis Aantal effectieve prestaties Gemiddelde per werkdag Aantal consultaties Aantal huisbezoeken Op jaarbasis Gemiddelde per werkdag Op jaarbasis Gemiddelde per werkdag 2,4 1,9 2,5 Type consultaties Effectieve consultaties consultatie % % % (telefonisch) 842 7% % % advies herhaalvoorschrift 192 1,5% 37 0,27 % huisbezoeken 622 5% 507 4% 637 4% Patiënten die niet opdagen op afspraken Geplande consultaties Op jaarbasis % % weekgemiddelde Niet-opdagers Op jaarbasis % 981 7% % weekgemiddelde Effectieve consultaties Op jaarbasis % % % weekgemiddelde CONSULTATIES BIJ VERPLEEGKUNDIGEN Aantal prestaties verpleegkunde Het forfaitair systeem vereist dat we verpleegkundige zorgen voorzien, 7 dagen op 7, ook al is het wijkgezondheidscentrum enkel op werkdagen geopend. Bij verpleegkunde is er 3% van de consultaties waar patiënt niet opdaagt of niet thuis is bij huisbezoek. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 10

11 3. CONSULTATIES KINESITHERAPIE Het kinéteam richt zich op curatieve en preventieve zorg voor de ingeschreven patiënten. Voor de curatieve zorgen worden patiënten met een brede waaier aan klachten verwezen naar kiné, zowel puur somatisch als psychosociaal en psychosomatisch. De behandelingen omvatten zowel musculoskeletale behandeling als algemene/klassieke kiné. De insteek osteopathie en fascia zijn aanwezig. Kiné biedt eveneens aan: Behandelingsvormen om lichaamsbewustzijn te verhogen Algemene lichamelijke en mentale technieken ter ontspanning Rugscholing via fasciatherapie / individueel en in groep Zwangerschapskiné Voor het preventieve luik in kiné wordt samengewerkt met het BOV-project Begeleiding van individuele deelnemers Eigen aanbod cardio en reconditioning Meewerken in activiteiten, bijv. run voor fun In 2012 werd 2 maanden de begeleiding van stagiaires (telkens 1 maand) en de link met de academische wereld gelegd. Kinesitherapie Aantal effectieve prestaties Aantal consultaties Aantal huisbezoeken Op jaarbasis Gemiddelde per werkdag 12 11,5 15 Op jaarbasis Gemiddelde per werkdag Op jaarbasis Gemiddelde per werkdag 2,2 0,7 1,6 Bij de consultaties kiné wordt naargelang de aard van de pathologie een onderscheid gemaakt tussen C-Pathologie Bij een C-pathologie of "courante pathologie" heeft de patiënt recht op 18 behandelingen aan de normale terugbetaling per pathologische situatie. Per jaar zijn er drie verschillende pathologieën mogelijk, bijvoorbeeld 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 wegens een tenniselleboog en nog eens 18 wegens een enkelverstuiking. E- Pathologie Een E-pathologie wordt ook wel "zware pathologie" genoemd. Wanneer de pathologische situatie van de patiënt voorkomt op de E- lijst, heeft deze patiënt gedurende een periode (vastgesteld door de adviserende geneesheer van de mutualiteit) recht op meer dan 60 behandelingen. Bijv. uitgebreide perifere verlamming: monoplegie, syndroom van Guillain Barré Bijv. evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met uitgebreid motorisch gebrek: o.a. multiple sclerose, ziekte van Parkinson Fa-Pathologie De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden. Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende één jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie. Bijv. posttraumatische of postoperatieve aandoeningen: Bijv. Ademhalingsinsufficiëntie bij kinderen onder 16 jaar met tracheo-, laryngo- of bronchomalacie of recidiverende lage luchtweginfecties. Fb-Pathologie De groep van Fb zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden. Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar. Bijv. situaties die een gangrevalidatie noodzakelijk maken Bijv. psychomotorische ontwikkelingsstoornissen Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 11

12 Aantal kinéprestaties Kiné C-pathologie % % % % % Perinatale kiné 30 1,5% 100 3% 84 3% 102 3% 36 1% F-pathologie 181 7,5% ,5% % % % E-pathologie 197 8% 282 8,5% % 154 5% 234 6% Tot.prestaties Aandeel huisbezoeken HB % HB % HB % C-pathologie 59 10% 40 21% 86 21% Perinatale kiné 0 0% 0 0% 0 -- F-pathologie 82 14% % % E-pathologie % 27 14% % Totaal prestaties Niet-opdagers Geplande consultaties Nietopdagers Effectieve consultaties Op jaarbasis % % % weekgemiddelde Op jaarbasis % % % weekgemiddelde Op jaarbasis % % % weekgemiddelde CONSULTATIES BIJ MAATSCHAPPELIJK WERK Bij individueel maatschappelijk werk werden 1294 patiëntencontacten geregistreerd in 2012, waarvan : raadplegingen - 14 huisbezoeken telefonische consulten (met de patiënt zelf) multidisciplinaire overleggen (overleg met verschillende disciplines waarbij samenwerkingsafspraken werden gemaakt) dossiercontacten (overleg met een externe dienst, via mail, telefoon, ) patiënten kwamen niet op afspraak. Maatschappelijk werk was betrokken bij 397 patiënten in Het gemiddeld aantal contacten tussen maatschappelijk werk en patiënt is 2,5 (raadpleging, huisbezoek of telefonisch consult). Het gemiddeld aantal raadplegingen per jaar per patiënt ligt op 2. Het is een streefdoel om dit laag te houden omdat maatschappelijk werk binnen de Ridderbuurt een brug- en schakelfunctie heeft naar een ruimer netwerk van samenwerkingsverbanden. Het disciplinair overleg van maatschappelijk werk is in 2012 meer gestructureerd aangepakt, waardoor de accenten in de discipline nog duidelijker naar boven komen. Naast de interne casusbesprekingen onderling, ging er veel aandacht naar het optimaliseren van de samenwerking met externe partners (sociale huisvesting en kruidenier, huurdersbond, toeleiders in de diversiteit, medisch centrum de Paepe, vormingplus, netwerkoverleg, inburgering, ). De dynamiek om efficiënt naar externen te verwijzen blijft enkel werkzaam indien de samenwerking met de centra in kwestie goed verloopt. Regelmatig overleg is belangrijk bij dit netwerken. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 12

13 Volgende thema s keerden regelmatig terug in de structurele aanpak vanuit maatschappelijk werk: 1 opvolging van het protocol verzekerbaarheid van patiënten die niet in regel zijn met het ziekenfonds en mailingactie omnio-statuut 2 aanpassing en bijsturing van de laagdrempelige sociale kaart (die door alle zorgverstrekkers in huis wordt gebruikt en is aangereikt aan andere artsen in het Leuvense) 3 stages Sociale Hogeschool Heverlee 4 registratie-codes maatschappelijk werk in het medisch dossier 5 uitwisseling van studiedagen en vormingen met als doel kwaliteitsverhoging van de patiëntenconsultaties. Maatschappelijk werk verdiepte zich in de zorgmijdende oudere patiënten en een begeleidingsprocedure werd opgestart. Zorgsubstitutie betekende voor maatschappelijk werk een grotere bereikbaarheid overdag tijdens de parallelconsulten in plaats van afgebakende consultatie-blokken. Verdere afstemming van de samenwerking met de andere disciplinaire teams blijft een aandachtspunt voor het komende jaar. Het projectwerk art 107- patiënt in beeld bracht rust en een nieuwe dynamiek in het team maatschappelijk werk (en het ganse zorgteam) in het werken met psychisch kwetsbare patiënten. In 2013 zal de aandacht liggen op het verankeren van de specifieke methodieken die opgebouwd zijn. In 2012 werd een opstap gemaakt naar samenwerking met maatschappelijk werk van Wijkgezondheidscentrum De Central. Waar het in eerste instantie over uitwisseling van informatie en ervaringen ging, is er naar het einde van jaar toe sprake van themaverdeling (zorg voor gezinnen, opstart procedure zorgbemiddeling, engagement naar uitwisseling vormingen). Deze tendens zal zich meer ontwikkelen in 2013, met het ruimer uitwerken van specifieke thema s naar het volledige zorgteam. 5. CONSULTATIES BIJ PEDICURE Aanbod: 4u per week Pedicure-zorgen worden verleend in een goed uitgebouwd kader, zowel voor de patiënten als voor de pedicure zelf. De zorg beperkt zich tot de medische noodzaak en de patiënt kan vlot terecht. In 2012 werd er sterker afgebakend in zorg en enkel de strikte behandeling geboden voor die patiënten die een medische noodzaak hebben en het financieel moeilijk hebben. De patiënten die behandeld worden komen zelden in aanmerking voor tegemoetkoming bij hun ziekenfonds, want ze voldoen vaak niet aan de leeftijdsvoorwaarde ouder dan 65 jaar te zijn. Patiënten komen vaker bij de pedicure terecht voor een éénmalige behandeling op verwijzing van de arts. Dit in tegenstelling tot vroeger waar de patiënt bij pedicure terechtkwam via maatschappelijk werk en via de arts op verwijzing voor een langdurige behandeling. Met andere woorden: het is de pedicure zelf die meer en meer de inschatting van financiële en medische noodzaak maakt in plaats van de omweg via de arts of maatschappelijk werk. Conclusie: Aanbd pedicure verloopt vlot, de zorg is meer afgebakend, de pedicure krijgt aansturing via artsen. Indien patiënt financiële moeilijkheden heeft om verdere pedicurezorgen te betalen, wordt deze verwezen naar maatschappelijk werk. Er is intern geen wachtlijst meer voor patiënten. Opvallend: er zijn weinig verwijzingen naar externe pedicure voor die patiënten die het misschien wél kunnen betalen. Eind 2012 werd samen met maatschappelijk werk een stappenplan hiervoor afgesproken. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 13

14 E. PROJECTWERKING 1. GEZONDHEIDSPROMOTIE NAAR DE LEUVENSE BEVOLKING IN OPDRACHT VAN STEDENFONDS Projectcoördinatie: Projectmedewerkers: Femke Deboutte (gezondheidspromotor) Els Bartholomeeusen (arts), Pascale Dekoninck (verpleegkundige), Joris Schüpp (kiné), Rika van Kersschaever (vrijwilliger) 19 u/week Projecttijd: Projectpartner: Stedenfonds Stad Leuven ( ) WGC De Central Rotary Leuven (2012) GROEPEN IN SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES I.S.M. LEUVENSE INTEGRATIEDIENST VROUWENGROEPEN OPEN SCHOOL kennis vergroten over het belang van bewegen, ergonomie en ontspannen bij allochtone vrouwen + praktische oefeningen (4 sessies van 1.5 u) bereik: 65tal allochtone deelneemsters PRAATGROEP MANNENSTRAAT (GEMENGD PUBLIEK) kennis vergroten over thema gezondheid, uitleg Belgisch gezondheidssysteem en rugscholing (1 sessie van 2,5u) bereik: 15 mensen I.S.M. BUURTHUIS T LAMPEKE vragenuurtje aan arts ivm EHBO-situaties, 1 sessie (1,5u). 8 deelnemers I.S.M. WGC DE CENTRAL KIES WAT JE EET groepswerking rond gezonde voeding (met begeleider en diëtiste): 4 bijeenkomsten: 8 doorverwijzingen vanuit De Ridderbuurt GEZINSBEGELEIDING GEZONDE VOEDING Studente diëtiek (WGC De Central) start voedingsbegeleiding op van een gezin met overgewicht. Nauwe samenwerking met de beweegcoach van het project Bewegen Op Voorschrift. RUGSCHOOL: RUG- EN BUIKSPIERVERSTERKING Nieuw initiatief; laagdrempelige beweeggroep. Toegankelijk voor iedereen van Groot Leuven. Instroom vanuit beide wijkgezondheidscentra, de werkgroep Gezonde Wijk en vanuit het project Bewegen Op Voorschrift. 8 sessies van 1u met gemiddeld 14 deelnemers I.S.M. RISO VLAAMS BRABANT EN BUURTSPORT LEUVEN BEWEGEN OP VOORSCHRIFT Uitbreiding samenwerking externe huisartsen, uitbreiding aantal uren beweegcoaching, specifieke aandacht voor BOVdeelnemers met psychiatrische achtergrond.. Het bestaande lokale beweegaanbod wordt zoveel mogelijk gebruikt (Buurtsport Stad Leuven, reguliere sportclubs, Leuvense Fietsschool,..). In 2012 waren er 4 eigen beweeggroepen (Fun Fit, Aquafun, Klimgroep en Rug-en buikspiertraining in groep). Totaal: 180 deelnemers (100 in 2012) I.S.M. LOGO OOST-BRABANT, VIGEZ ACTIE 24U ROOKSTOP 9 deelnemers Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 14

15 GROEPEN NAAR INGESCHREVEN PATIËNTEN VOEDINGSADVIES, WEEGCONTROLE permanent individueel aanbod via verpleging 25 deelnemers PEDICURE: Intern (eigen pedicure): 51 deelnemers Verwijzing naar extern: 4 deelnemers Info-avond voetzorg: algemene info, uitgenodigd via wachtzaalactie voethygiëne; 6 deelnemers PROJECTEN GERICHT OP STRUCTURELE VERANDERINGEN PAREL-PROJECT Doel: perinatale zorg Groot-Leuven. Extra ondersteuning zwangere en pas bevallen vrouwen. Methodiek: overleg tussen Kind en Gezin, dienst gynaecologie ziekenhuis, thuiszorg en wijkgezondheidscentra Bereik: 16 vrouwen TANDZORG ALGEMEEN Doel: Methodiek: Bereik: gerichte en begeleide doorverwijzing naar externe tandartsen als drempelverlaging naar tandzorg werkmapje zet er je tanden in rechtstreekse contacten met tandartsen en ocmw (door maatschappelijk werk) 56 patiënten werden doorverwezen naar een tandarts waarvan 27 patiënten een begeleide doorverwijzing kregen door maatschappelijk werk SPECIFIEK: Voortzetting project tandheelkundige verzorging voor -18 jarigen Doel: -18 jarige patiënten activeren voor tandartsbezoek Doelgroep: 300 gezinnen met minderjarige kinderen Methodiek 1: sensibilisering (via mailing, wachtzaalactie, scherm, motiverende gesprekken vanuit de verschillende disciplines) Methodiek 2: begeleide verwijzing van een aantal minderjarigen en hun ouders in financiële en mentale voorbereiding van het tandartsbezoek Bereik: 13 gezinnen engageerden zich in In 2012 verhoogde dit aantal tot 18 gezinnen die begeleid doorverwezen werden naar de tandarts. PREVENTIEBELEID VLAAMSE OVERHEID De Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden (VWGT), binnen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) werkte in opdracht van de Vlaamse overheid een discussienota uit in De bedoeling van de nota is een aanzet om te komen tot een geïntegreerd preventiebeleid in het kader van mondgezondheid voor 0-18jarigen. Deze discussienota kwam tot stand dankzij individuele gesprekken met verschillende actoren op het terrein (eerder een steekproef van actoren) en een focusgroep van (lokaal) beleid en actoren. WGC De Ridderbuurt nam zowel deel aan de gesprekken als aan de focusgroep. In oktober 2012 werd de nota voorgelegd op een consensusvergadering en aanbevelingen hieromtrent werden gebundeld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. We verwachten in 2013 een bijsturing van de Nota en een vervolg op de eerdere vergaderingen alvorens het beleid concreet wordt uitgestippeld PASTA (PROVINCIAAL AANBOD SOCIAAL TOLKEN VOOR ANDERSTALIGEN) BABEL (TELEFONISCHE TOLKHULP) Doel: Bereik: verbetering van communicatie patiënt-zorgverstrekker i.f.v. kwalitatief gezondheidsaanbod PASTA: 19 gesprekken (10 Farsi, 4 Koerdisch Badini, 3 Somali, 1 Slovaaks, 1 Nepalees) Babel: 23 gesprekken (11 Slovaaks, 6 Koerdisch, 3 Chinees, 3 Arabisch) Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 15

16 SPECIALE ACTIES: CO-INTOXICATIE (WACHTZAALPROJECT) Doel: Mensen informeren rond de gevaren voor CO-vergiftiging en hen aansporen om bij maatschappelijk werk extra informatie te vragen. Kennis geven om op tijd in te grijpen door info te geven rond symptomen, hoe een toestel correct te laten installeren en door te benadrukken wat ze moeten doen ingeval van intoxicatie. Methodieken: - Folders; powerpoint; kwis - Doorverwijzing naar maatschappelijk werk Bereik: 45 deelnemers RUGSCHOOL, ERGONOMIE (WACHTZAALPROJECT) Doel: ergonomische kennis vergroten voor dagelijkse activiteiten Methodiek: powerpoint op scherm gekende kinesisten geven ergonomisch voorbeeld (juiste en foute houdingen) VOETHYGIËNE (WACHTZAALPROJECT) Doel: mensen informeren over een algemene goede voetzorg en hygiëne. Specifieke info aanbieden voor voetzorg bij diabetespatiënten. Methodieken: powerpoint met concrete tips; deelnemingsformulier Resultaat: 40 deelnemers GRIEPVACCINATIE: Doelgroep: Methodiek: 659 patiënten, volgens aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad mailing met uitnodiging en voorschrift + bekendmaking via wachtzaal + planning in medisch dossier Bereik: 220 vaccinaties (33%), (2011: 37%) jaar: 36% (91/254 hebben vaccin gehad, 4 geweigerd) + 65 jaar: 55% (42/76 hebben vaccin gehad, 3 geweigerd) zwangeren: 41% (18/44 vaccin, 1 contra-indicatie) ouders van baby s jonger dan 6 maanden: 22% (10/46 vaccin gehad) chronisch zieken < 50 jaar: 25% (59/239, 3 geweigerd) GMD PLUS Doel: Doelgroep: Methodiek: Bereik: Patiënten tussen 45 en 75 jaar uitnodigen voor een preventief consult bij de huisarts om een individueel preventieplan op te stellen (vaccinaties, uitstrijkje, rookstop, gezonde voeding, beweging, bloedonderzoek,..). Vanaf januari 2012 zijn deze consultaties gestart (samenwerking huisarts, verpleging, vrijwilliger). 391 patiënten telefonisch uitnodigen + bekendmaking via wachtzaal + planning in medisch dossier 143 patiënten kregen een preventie-consult. 179 zijn akkoord en worden nog uitgenodigd, 72 weigeringen 89 patiënten hebben nog niet gereageerd. PREVENTIE-CONSULT KINE (NIEUW SINDS 2012) Doel: het aanbod kiné uitbreiden met preventieve consultaties: ergonomisch advies, blessurepreventie, Methodiek: 30 minuten laagdrempelig consult rond preventie-thema. Bereik nov-dec 12: 8 deelnemers Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 16

17 SAMENWERKING EXTERN STUDIECLUB GEZONDHEIDSPROMOTIE VAN DE VERENIGING VOOR WIJKGEZONDHEIDSCENTRA driemaandelijkse samenkomst van de gezondheidspromotoren. Ervaringsuitwisseling en afstemming tussen de verschillende wijkgezondheidscentra rond projecten en thema s. STUURGROEP VAN LOGO (LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG) REGIO LEUVEN tweemaandelijks overleg WERKGROEP GEZONDE WIJK (BUURTHUIZEN, WIJKBUREAU S, LEUVENSE INTEGRATIEDIENST, CAW DE MEANDER, WGC DE CENTRAL, RISO) Driemaandelijks Bespreking gezondheidsthema s; artikel wijkkrant door WGC, voorbereidingen vormingen e.d. WERKOVERLEG GEZONDHEIDSPROMOTIE LEUVEN (GEZONDHEIDSPROMOTIE WGC DE RIDDERBUURT EN WGC DE CENTRAL) Taakverdeling, samenwerkingsafspraken, informatieoverdracht e.d. tussen projectwerkers en coördinatoren. Projecten worden uitgewisseld en waar dat zinvol is samen te werken zetten we de deuren open voor de patiënten van beide centra. We maken graag zoveel mogelijk gebruik van mekaars expertise en positieve ervaring. Op die manier vergroten we onze resultaten door geen dubbel werk te doen. (concreet: BOV-project (bewegen op voorschrift, WGC De Ridderbuurt), Hapje Klapje (WGC De Central), Kies wat je eet (WGC De Central), Geestelijke gezondheidszorg (WGC De Ridderbuurt en WGC De Central)) OVERLEG DIGITOPIA Maandelijks Deelname stuurgroep scherm wachtzaal huisartsen, aanreiken van evidence based gezondheidspromotiemateriaal BEWEGEN OP VOORSCHRIFT BOV-STUURGROEP WGC De Ridderbuurt, RISO, Buurtsport Leuven, VIGEZ, provincie Vlaams Brabant, CM, Ready to Improve, KULeuven, KHL KONING BOUDEWIJN STICHTING ikv subsidies voor het project Bewegen Op Voorschrif is er een driemaandelijkse intervisie-bijeenkomst. Doel is om ondersteuning te krijgen voor de verdere uitbouw van het project en te komen tot aanbevelingen naar de overheid wb projectwerking rond kansengroepen en gezondheid (4 vergaderingen 2011, 1 in 2012) DE BAKERMAT Project borstvoeding bij kansengroepen : deelname startvergadering en verdere samenwerking in de toekomst (verspreiding campagnemateriaal en vorming borstvoeding (verpleging)). Arts in stuurgroep. SAMENWERKING INTERN PREVENTIETEAM zeswekelijks overleg tussen 4 zorgverstrekkers met een taak binnen gezondheidspromotie (ghp) (arts, verpleging, kiné, maatschappelijk werk), de ghp-coördinator en de ghp-vrijwilliger. INTERNE ARTSENVORMING driemaandelijks olv ghp-arts info vaccinaties, aanpak rookstop, richtlijnen gezondheidsgids domus medica Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 17

18 2. PROJECT: PRAKTIJKONDERSTEUNEND PROGRAMMA (POP) Projectmedewerker: Projecttijd: Projectpartner: Els Bartholomeeusen, huisarts; Greet Van Kersschaever, huisarts; Nans Antheunis, coördinatie 2u/week Domus Medica, Vereniging van Wijkgezondheidscentra POP is een kwaliteitsbevorderend project voor een periode van 3 jaar. POP maakt gebruik van het European Practice Assessment (EPA) om de kwaliteit van de praktijk te beoordelen. Het project wordt aangestuurd vanuit Domus Medica. Gedurende de drie jaren projectwerking neemt dr. Marleen de Greef de rol als coach op naar het proces van kwaliteitsverbetering. In 2010 haalden we het bronzen label, in 2011 het zilveren label, in 2012 werkten we naar het gouden label toe. Hiertoe is gerichte actie nodig, waarbij kwaliteit en organisatie van medische zorg vereist worden. Tijdens de kwaliteitsdag van Domus Medica in april 2012 werd zowel GMD+ (Els) als zorgsubstitutie (Greet) voorgesteld. Hier ontvingen we als organisatie het zilveren label. In 2012 werd er gewerkt aan het GMD+ en zorgsubstitutie GMD + Doel: Patiënten tussen 45 en 75 jaar worden uitgenodigd voor een preventief consult bij de huisarts om een individueel preventieplan op te stellen (vaccinaties, uitstrijkje, rookstop, gezonde voeding, beweging, bloedonderzoek ) In 2011 werd GMD+ een eerste keer opgestart: Identificeren van de patiënten die tot de doelgroep behoren Uitnodigen van patiënten (via brief, telefonisch of directe aanspreking in de kabinetten) Registratie van de reacties van de patiënten (interesse of weigering) In 2012 werden gestart met de preventieconsultaties. Procedure GMD+ Praktijkassistentie heeft de coördinatie over de patiëntenlijst (wie moet nog bevraagd worden naar interesse voor het GMD+, wie mag op een preventieconsult uitgenodigd worden ) Ze plannen de preventieconsultaties in bij de preventieartsen. Het preventieconsult start met een intake, bij een vrijwilliger. Deze overloopt samen met de patiënt de vragenlijst van Domus Medica en weegt en meet de patiënt. Twee vrijwilligers hebben hiertoe een korte opleiding gehad. Nadien komt de patiënt bij de arts. Deze bekijkt de gegevens en verwerkt alles in het EMD. Er wordt een individuele planning opgesteld en meegegeven aan de patiënt. Voor verdere opvolging kan de patiënt terecht bij zijn vaste huisarts. Verpleging zorgt voor de uitvoering van een aantal preventieve acts (vb.labo, FOBT ) Vanaf 2013 worden de HAIO s betrokken in het opnemen van de preventieconsultaties. Cijfers 2012 GMD+ 143 patiënten kregen preventieconsult 179 patiënten zijn akkoord en worden nog uitgenodigd 72 weigeringen 89 patiënten zijn opnieuw te bevragen/ hebben nog niet gereageerd Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 18

19 2.2. ZORGSUBSTITUTIE: VERVANGCONSULTATIES Bij een vervangconsultatie wordt een gehele artsenconsultatie vervangen door verpleging of maatschappelijk werk. A. DIABETES De diabetesprocedure is al enige tijd in voege: diabetespatiënten worden via een oproepsysteem op consultatie gevraagd bij verpleegkundigen. Eenmaal jaarlijks komt patiënt bij de huisarts, of in geval van afwijkende labo s of andere zorgwekkende elementen. In 2012 is verder geïnvesteerd in een kwalitatieve diabetesprocedure: - Er werd een beslissingsboom per discipline opgesteld, waarin duidelijke taken en instructies vermeld staan. - Het diabetesprotocol werd door de artsen voorgesteld aan prof. Chantal Mathieu, endocrinologe UZ Leuven. Zij was zeer tevreden en zorgde voor ondersteuning in de vorm van opleiding voor onze verpleegkundigen. - Er werd een overlegmoment voorzien met de diabeteseducator van het UZ Leuven voor meer algemene opleiding en 1x met een diëtiste voor voedingsadvies. - Studenten diëtitiek KHL organiseerden een groepssessie rond voedingsadvies specifiek voor diabetici. - Beweegadvies voor diabetici werd verder uitgewerkt met de kinesisten. - Er werd een checklist opgemaakt met duidelijk overzicht van de planningen (vb. labo, oogarts, endocrino ) per individuele patiënt. Deze gaan in gebruik vanaf januari Het diabetesprotocol wordt gezien door externe partners en weerhouden voor publicatie. In 2012 brachten de artsen het protocol naar voor tijdens: - European General Practitioner Research Network, Antwerpen; 18-21/10/2012 Research on patient-centered interprofessional collaboration in primary care. One-slide-5-minute presentatie. Improvement of care for type 2 diabetics by substitution - Publicatie Huisarts Nu, tijdschrift van Domus Medica, December Naar een betere diabeteszorg: periodiek uitnodigen van patiënten in combinatie met taakdelegatie N. Aghdoui, E. Bartholomeeusen, L. Genevrois Tijdens de eerste kwaliteitsdag van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra in december 2012 presenteerde Els Bartholomeeusen zorgsubstitutie in wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt. B. ZORGSUBSTITUTIE INVOEREN VOOR ANDERE CHRONISCHE PATHOLOGIEËN Artsen hebben een akkoord over de chronische pathologieën waar zorgsubstitutie mogelijk zou zijn. Elk thema wordt gekoppeld aan een vaste arts en een vaste verpleegkundige, die verantwoordelijk zijn voor het uitschrijven van de nieuwe procedure in zorgsubstitutie. Elke opstap naar zorgsubstitutie verloopt volgens een vast stappenplan: - uniforme encodage in EMD - uitwerken protocol - overleg inter- en intra disciplinair De pathologieën die aan bod zullen komen, zijn: - astma/copd/rookstop/spirometrie - zwangerschap - hypertensie/cardiovasculair risico - anticonceptie/ongewenste zwangerschap - depressie - Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 19

20 3. PROJECT: BEWEGEN OP VOORSCHRIFT (BOV) Projectleiding: Projectmedewerkers: Projecttijd: Projectpartners: Femke Deboutte (gezondheidspromotor/ kinesitherapeute) Ism Patricia Decraene (opbouwwerkster), RISO Vlaams-Brabant Nico de Vos (beweegcoach), Tom Apers (beweegcoach), Els Bartholomeeusen (arts) 10u projectleiding RISO Vlaams-Brabant (projectontwikkeling) Provincie Vlaams-Brabant, dienst Welzijn (focus op EPA-patiënten) 2012: BOV breidt uit.. Deelnemers: 100 nieuwe deelnemers (50 van WGC De Ridderbuurt, 35 verwezen door externe artsen, 15 in WGC De Central) Beweegcoaching: 28u (in 2011: 10u), 3 deeltijdse coachen (werkplek: in WGC De Ridderbuurt) Doorverwijzers: ook externe artsenpraktijken worden doorverwijzers Vanuit rapport Armoede in Beweging, Vlaamse Overheid (RISO, 1/2013): Het traject van beweegcoaching verliep als volgt: Huisartsen van WGC en externe huisartsen geven een beweegvoorschrift aan patiënten. Ze komen terecht bij een beweegcoach, die een intake doet (gesprek, meting), zoekt naar gepast beweegaanbod, opvolgt en na 6 maanden een postmeting. Nadien wordt geëvalueerd en besproken in hoeverre de deelnemer nog opvolging wenst. Vanuit BOV wordt een beweegaanbod gecreëerd of aangeboden, op 4 niveaus: 1 Individueel beweegaanbod : hometrainer, wandelen, stappenteller,.. 2 Eigen opgezet beweegaanbod in groep voor diegenen die de eerste stap naar sportclubs nog niet durven zetten: funfit klimgroep aquafun start to run. 3 Voor diegenen die net iets verder staan, zetten we samen met anderen (sportclubs ea) een beweegaanbod op: buurtsport - yoga fitness (17 abonnementen) contact met wandelgroep. 4 Tenslotte zoeken we voor diegenen die deze stap al kunnen zetten, een gepast aanbod binnen de reguliere sportclubs. Sowieso wordt er actief doorverwezen (er wordt een eerste keer (tot meerdere keren) meegegaan): zwemschool fietsschool - Wushu toneel (Stuk)-badmintonbuurtsport- Nordic walking- yoga voetbal tennis kungfu-.. Telkens wordt er ook gezocht naar financiële tegemoetkomingen voor het inschrijvingsgeld. Voor een kleine groep is er een groepstraject opgezet met de bedoeling om via die weg motiverend te kunnen werken. Om dit traject waar te maken zetten de projectleider, opbouwwerker en beweegcoach in op het uitbouwen van een sterk netwerk met (beleids)partners uit sectoren van gezondheid, sport en welzijn. Wat bleken de succesfactoren van de methodiek? Het voorschrift door de dokter is een stimulans voor velen, zeker voor maatschappelijk kwetsbare groepen (MKG) (autochtonen en zeker ook allochtonen) en is dus een belangrijk onderdeel van het concept. Motivationele gespreksvoering door de coaches is belangrijk in het starten en volhouden van beweging. A priori wordt doorverwezen naar regulier aanbod waarvan de coach weet dat er op maat gewerkt wordt. Daarnaast zet de beweegcoach samen met de deelnemer voorzichtige stappen naar nieuwe sportclubs als een deelnemer interesse toont in een bepaald aanbod. Aanwezigheid van het bekend gezicht van de opbouwwerker en/of beweegcoach zijn voor zowel de lesgevers als een groot aantal deelnemers benoemd als extra-motiverend voor regelmatige deelname. Of het groepswerk met de bewegingspsycholoog en/of de vrijwilliger-toeleider een belangrijk onderdeel en dus succesfactor is, moet nog verder onderzocht worden en is gepland voorjaar Welke aspecten van de methodiek vereisen nog bijsturing? De taak van de beweegcoach moet worden uitgezuiverd, beperkt tot de coaching, motivationele gesprekken en doorverwijzing naar aanbod. Daarvoor dienen we te zoeken naar anderen die bepaalde taken opnemen : effectief meegaan naar een sportclub, gesprekken met clubs over toegankelijkheid, gesprekken met dokters als toeleiders,. We denken dan aan een verderzetting van de taak van projectleider, maar ook vrijwilligers, gemotiveerde sportclubs die zelf een engagement opnemen. Andere toeleiders dan huisartsen kunnen de methodiek versterken via motivationeel gesprek of fysieke toeleiding: buurtwerkers, gezondheidswerkers, preventiewerkers, diëtisten, mutualiteiten, middenveld : dit vraagt een tijdsinvest van projectleider en tijd voor intensief campagnewerk. Het sportaanbod dat makkelijk toegankelijk is voor MKG moet vergroot worden. Dit vraagt werken aan toegankelijkheid van reguliere sportclubs Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 20

BOV BLIKT VOORUIT VERDERE METHODIEKONTWIKKELING

BOV BLIKT VOORUIT VERDERE METHODIEKONTWIKKELING BOV BLIKT VOORUIT VERDERE METHODIEKONTWIKKELING Kabinet Vandeurzen beslist om Bewegen Op Voorschrift te ondersteunen. Dit betekent op punt stellen van de methodiek van BOV, het uitwerken van een test-

Nadere informatie

Bewegen op voorschrift. Sporten de deelnemers van bewegen op voorschrift?

Bewegen op voorschrift. Sporten de deelnemers van bewegen op voorschrift? Bewegen op voorschrift Sporten de deelnemers van bewegen op voorschrift? coaching, beweegadvies INDIVIDUEEL BOV voorschrift zelfstandig bewegen 'gratis' gratis INTAKE meting + pc + feedback arts (bij BC

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak

Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak LL Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak Doelgroep Doelgroep: volwassenen met een verhoogd beïnvloedbaar gezondheidsrisico

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

LOKAAL TANDZORGINITIATIEF LEUVEN GEZONDE MOND. In kinderschoenen én dynamisch

LOKAAL TANDZORGINITIATIEF LEUVEN GEZONDE MOND. In kinderschoenen én dynamisch LOKAAL TANDZORGINITIATIEF LEUVEN GEZONDE MOND In kinderschoenen én dynamisch MOTIVATIE Mondhygiëne is een onderbelicht thema bij kwetsbare doelgroepen. Vooral bij jonge kinderen is tandzorg al vroeg van

Nadere informatie

BEWEGEN OP VERWIJZING HALLE 9 JUNI 2016. VIGeZ vzw, 2016, BOV

BEWEGEN OP VERWIJZING HALLE 9 JUNI 2016. VIGeZ vzw, 2016, BOV BEWEGEN OP VERWIJZING HALLE 9 JUNI 2016 1 Doelstelling BOV Meer bewegen op maat van de deelnemer Bewegen als continuüm Gezondheidswinst op fysiek, mentaal en sociaal vlak 2 Doelgroep Doelgroep: volwassenen

Nadere informatie

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013 Toegankelijkheid op maat van een grote stad VIGEZ-symposium 23/04/2013 BESTUURSAKKOORD NIEUWE LEGISLATUUR als basis lokale beleid specifieke engagementen stadsbestuur rond toegankelijkheid gezondheid:

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Gezondheid, onze zorg!

Gezondheid, onze zorg! Gezondheid, onze zorg! Pleisters op de wonde volgens de Limburgse armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Gezondheidszorg... Het lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo voor iedereen? Als we ermee

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas

HET KOMT DIK IN ORDE ELSITAS. Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas ELSITAS WWW.DIKINORDE.BE WWW.ELSVERCRUYSSE.EU M +32 (0)495 45 90 22 HET KOMT DIK IN ORDE Multidisciplinair behandelplan Voor kinderen met overgewicht & obesitas Onze visie: een lichaam in balans We streven

Nadere informatie

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen

De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen De pre-, peri- en postnatale werking voor kwetsbare gezinnen Ontstaan Huis van het kind Ronse Stedelijke adviesraad voor welzijn Werkgroep opvoedingsondersteuning (vanaf 2015 werkgroep Huis van het kind

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke)

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) November 202 Stuurgroep LMN Samen in Zorg (L. Alleman, E. Beddeleem, dr. C. Besard,

Nadere informatie

Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten

Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten informatie voor patiënten INLEIDING 3 VOORSTELLING VAN HET DIABETESTEAM 5 Artsen Verpleegkundigen Diëtisten Psychologe Sociaal werkster Secretariaatsmedewerkster

Nadere informatie

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START Concept Dit project richt zich tot de medische vrije beroepen of zelfstandige zorgverstrekkers. Op basis van recente RSVZ-cijfers (2011) blijkt dat de

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking. EXPOO 17 juni 2016

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking. EXPOO 17 juni 2016 Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking EXPOO 17 juni 2016 Achtergrond 1 op 6 kinderen in Leuven wordt geboren in een kansarm gezin, in Leuven 1 op 4 (Bron: K&G, 2014)

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Christelijke Mutualiteit (CM) Griepvaccin Een tegemoetkoming van 50% van het betaalde bedrag (met een max van 3 euro) na voorlegging van het BVAC attest waaruit blijkt

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven.

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven. FACULTEIT GENEESKUNDE Patiëntenzorgstage KU Leuven stagesgeneeskunde@kuleuven.be Wat is de patiëntenzorgstage? De patiëntenzorgstage zorgt voor een eerste kennismaking van de student met de patiënt in

Nadere informatie

Tussen de partijen SEL Zorgregio Gent vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent vertegenwoordigd door dr. P. Verdonck, voorzitter en ...

Tussen de partijen SEL Zorgregio Gent vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent vertegenwoordigd door dr. P. Verdonck, voorzitter en ... Baudelokaai 8 9000 Gent Overeenkomst tussen de SEL Zorgregio Gent vzw als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging en partnerorganisaties,hulpverleners, gezondheidsbeoefenaars, deelnemers aan het overleg,

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW

Activiteitenverslag 2014 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Activiteitenverslag 2014 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw Ierse Predikherenstraat 80, 3000 Leuven tel 016/23.09.03 . Inleiding 2014 was er weer eentje

Nadere informatie

Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers

Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers Gebruik van huisartsenzorg bij financieel kwetsbare welzijnszorggebruikers Annelien Poppe Evelyn Verlinde Prof. dr. Sara Willems Prof. dr. Jan De Maeseneer Onderzoeksthema s Gezondheidstoestand van de

Nadere informatie

Obesitaskliniek groepsprogramma

Obesitaskliniek groepsprogramma Obesitaskliniek groepsprogramma INLEIDING Overgewicht of obesitas is een wereldwijd gezondheidsprobleem, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak. Mensen met overgewicht hebben vaak te kampen met

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

Samenwerking huisarts en kinesitherapeut

Samenwerking huisarts en kinesitherapeut Samenwerking huisarts en kinesitherapeut Lode Verreyen voorzitter WVVK UGent vakgroep huisartsgeneeskunde Inhoud v.d. workshop 1. Het voorschrift 2. Soorten voorschrift en aantal behandelingen 3. Het consultatief

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen samenwerking tussen vzw Huisartsen MWVL, CGG Largo, stad Roeselare, CAW MWL, SEL MWVL, LMN CWV, PRIT en Dr. Piet Snoeck Met de steun

Nadere informatie

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management

Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Aan Van ons kenmerk Gent, Partners SEL zorgregio Gent SEL Zorgregio Gent 10 januari Betreft de visie van de thuiszorgsector rond opname en ontslag management Beste, In het kader van de werkgroep zorg rond

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van valpreventie in de thuiszorg Rapport studieavond op 4 september 2009 SIT regio Mortsel

Multidisciplinaire aanpak van valpreventie in de thuiszorg Rapport studieavond op 4 september 2009 SIT regio Mortsel ThuisGezondheidsZorg - Regio Mortsel Multidisciplinaire aanpak van valpreventie in de thuiszorg Rapport studieavond op 4 september 2009 SIT regio Mortsel Auteurs: De Coninck Leen De Lepeleire Jan Dieleman

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 ACTIEPLAN 2017 1. Algemeen De stuurgroep van het LMN ZWV komt om de 6 weken samen op een donderdagmiddag De stuurgroep LMN gaat door op de laatste vrijdag van

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Zwangerschapscentrum. Duurzaam en lokaal samenwerken voor een betere perinatale gezinsondersteuning. Zwangerschapscentrum De Kiem

Zwangerschapscentrum. Duurzaam en lokaal samenwerken voor een betere perinatale gezinsondersteuning. Zwangerschapscentrum De Kiem Zwangerschapscentrum Duurzaam en lokaal samenwerken voor een betere perinatale gezinsondersteuning Aanzet Vanuit ervaring zwangerschapstraject De Vlier zwangerschapsbegeleiding = hoge financiële drempels

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving

Agenda. 1. Situering. 2. Regels omtrent derdebetalersregeling. 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 2 Agenda 1. Situering 2. Regels omtrent derdebetalersregeling 3. Bewijsstuk = Transparantiewetgeving 3

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie NVKVV Oostende 27 april 2015 1 Inleiding 2 1 Wat is een zorgtraject? Nieuwe aanpak van een chronische

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

BOV IN VLAANDEREN. Leuven 26 februari 2015 DE ESSENTIE

BOV IN VLAANDEREN. Leuven 26 februari 2015 DE ESSENTIE Startnota BOV in Vlaanderen, basisvisie DE ESSENTIE BOV IN VLAANDEREN Leuven 26 februari 2015 Riso Vlaams-Brabant: Liesbeth Smeyers, Dirk Masquillier VIGeZ: Bruno Buytaert, Ragnar Van Acker Domus Medica

Nadere informatie

verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014

verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014 verslag armoedeconferentie Leuven de gezondheidskloof 25 november 2014 1 INHOUDSTAFEL 1. WAAROM EEN ARMOEDECONFERENTIE? pag. 3 2. DE GEZONDHEIDSKLOOF: PROBLEEM VAN IEDEREEN pag. 4 3. AANBEVELINGEN DIALOOGTAFELS

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom in het MDCCP

Patiënteninformatie. Welkom in het MDCCP Patiënteninformatie Welkom in het MDCCP Inhoud Inhoud... 2 Welkom in het multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn... 3 Het multidisciplinair centrum (MDCCP)... 4 Informatieve sessies...

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW STANDAARD MONDGEZONDHEID DR ROOS LEROY WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VWVJ

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW STANDAARD MONDGEZONDHEID DR ROOS LEROY WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VWVJ VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG VZW STANDAARD MONDGEZONDHEID VOOR HET CLB DR ROOS LEROY WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER VWVJ PROF DR KAREL HOPPENBROUWERS VOORZITTER VWVJ WOORD

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 2017 Algemeen Sociaal Centrum Plein Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel

Nadere informatie

AANPAK VAN OVERGEWICHT ENQUÊTE BIJ HUISARTSEN

AANPAK VAN OVERGEWICHT ENQUÊTE BIJ HUISARTSEN AANPAK VAN OVERGEWICHT ENQUÊTE BIJ HUISARTSEN De vzw Eetexpert.be, een kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, werkt reeds meerdere jaren in opdracht van de Vlaamse regering aan diverse projecten

Nadere informatie

uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids

uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids Omdat voorkomen beter is dan genezen, hebben de huisartsen en gemeentebesturen van Malle en Zoersel - in samenwerking met LOGO Antwerpen Noord

Nadere informatie

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg

wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg wegwijs in de eerstelijns gezondheids zorg huisarts huisarts Heb je vragen over je gezondheid? Voel je je niet goed? Ga dan naar de huisarts. Dat kan een solopraktijk zijn, een groepspraktijk of een wijkgezondheidscentrum.

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

[De Krant van ZUIDRAND]

[De Krant van ZUIDRAND] [De Krant van ZUIDRAND] {V o o r w o o r d} Dag Allemaal, Voor jullie ligt de najaars-editie van de nieuwsbrief van het wijkgezondheidscentrum. Je zal lezen over het vertrek van een aantal collega s en

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden Vaak gestelde vragen en hun antwoorden 1 Deel I: Algemene vragen over het forfaitaire systeem... 4 Forfaitair systeem, wat is dat?... 4 Als de patiënten niets betalen, waar haalt een forfaitair centrum

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Heusden-Destelbergen samen in zorg 17/01/2013

Heusden-Destelbergen samen in zorg 17/01/2013 Heusden-Destelbergen samen in zorg 17/01/2013 VERSLAG Aanwezigen (lijst in bijlage): 9 apothekers, 2 diëtisten, 4 diabeteseducatoren, 11 verpleegkundigen, 13 huisartsen, 2 kinesisten, 1 kinesist-podoloog,

Nadere informatie

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4

UZ Leuven: zie bijlage 2 UZ Antwerpen: zie bijlage 3 UZ Brussel: zie bijlage 4 Aanmelding voor de functie zeldzame ziekten versie d.d. 02/06/2016 validatie projectgroep d.d. 02/06/2016 goedkeuring begeleidingscomité d.d. 06/06/2016 Situering Deze procedure is gebaseerd op bestaande

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Samenwerkingsinitiatief. regio Tielt

Samenwerkingsinitiatief. regio Tielt 2011 Samenwerkingsinitiatief rookstop regio Tielt De huisartsenkring t Oost van West-Vlaanderen en het St. Andriesziekenhuis te Tielt slaan de handen in elkaar. De werking van het rookstopaanbod in de

Nadere informatie

Screenen naar colorectale kanker in de huisartspraktijk

Screenen naar colorectale kanker in de huisartspraktijk Frans Govaerts (Domus Medica) Jessy Hoste (Domus Medica) Screenen naar colorectale kanker in de huisartspraktijk Handleiding voor de moderator Handleidingen voor Kwaliteitsbevordering Antwerpen 2014 Domus

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie